Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

48. Đại sư thứ 48: Dharmapa - Học giả uyên bác

05/03/201115:52(Xem: 3176)
48. Đại sư thứ 48: Dharmapa - Học giả uyên bác

CÁC VỊ CHÂN SƯ ĐẠI THỦ ẤN
Nguyên Thạnh Lê Trung Hưng dịch, Nguyễn Minh Tiến hiệu đính

Đại sư thứ 48: Dharmapa - Học giả uyên bác

Hãy rót dầu cảm xúc
Vào ngọn đèn hiện tượng

Thắp ngọn bấc sáu trần

Lửa thanh tịnh bất nhị

Đốt ý tưởng vu vơ


Truyền thuyết


Dharmapa
là một nhà hiền triết xứ Bhodhinagar, đã dành trọn cuộc đời để nghiên cứu và quảng bá phương pháp thiền định của riêng ông.


Nhưng khi tuổi đã xế chiều, ông cảm thấy hình như bản thân ông vẫn còn thiếu sót một điều gì. Và có lẽ đó là một vị chân sư.
Ông cứ ưu tư mãi về chuyện ấy. Một đêm nằm mộng, Dharmapathấy một vị Kim Cương Thánh Nữ dạy cho phương cách thiền định.


Từ điềm lành ấy, ông nỗ lực cầu nguyện và quán tưởng hảo tướng của vị thánh nữ ấy cho đến lúc bà hiện hình trước mặt ông.


Vị thánh nữ làm lễ quán đảnh cho ông và đọc bài kệ như sau:


Các pháp là ngọn đèn

Sắc ý là dầu,

Cảm thọ là bấc

Đốt ngọn lửa trí huệ

Rót dầu vọng tưởng vào đèn ý

Đốt bấc cảm thọ bằng lửa huệ

Ngọc như ý là đây


Sau sáu năm tu tập thì Dharmapachứng đắc thần thông Đại thủ ấn.


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn