Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
24/06/201313:05(Xem: 471)
Thượng Tọa Thích Minh Ðức, 3 Rue Brocca, 91600 Savigny Sur Orge, Tel: 01 6996 4934
24/06/201313:05(Xem: 434)
Cố Hòa Thượng Thích Trung Quán, 20 Rue J. J Rousseau, 94290 Villeneuve Le Roi, Tel: 01 4597 1703
24/06/201313:05(Xem: 549)
Cố Hòa Thượng Thích Huyền Vi, 9 Ave Jean Jaurès, 94340 Joinville Le Pont, Tel: 01 4883 7547
24/06/201313:04(Xem: 469)
Ni Sư Thích Nữ Diệu Minh, 20 Rues des Frères Petit, 94500 Champigny Sur Marne, Tel: 01 4886 6668
24/06/201313:03(Xem: 1360)
Hòa Thượng Thích Minh Tâm, 14 Ave Henri Barbusse, 92220 Bagneux, Tel: 01 4655 8444, Fax: 01 4735 5908, E-mail: khanhanh@wanadoo.fr
03/10/201000:38(Xem: 5076)
Danh sách Địa Chỉ Tự Viện ở Hoa Kỳ: Hiện nay, danh sách này chưa được đầy đủ tất cả các cơ sở tự viện và những thông tin có phần thay đổi: như địa chì, người quản lý, số điện thoại v.v... Vì vậy, người sử dụng thông tin này cần phải kiểm chứng lại.
31/05/201009:48(Xem: 16777)
Chùa Việt HẢI NGOẠI-ẤN ÐỘ | ANH | ÁO BỈ | CANADA ÐÀI LOAN | ÐAN MẠCH | ÐỨC HOA KỲ | HÒA LAN NA UY | NÉPAL | NGA | NHẬT | NOUVELLE-CALEDONIE PHẦN LAN | PHÁP TÂN TÂY LAN | THỤY ÐIỂN | THỤY SỸ ÚC ÐẠI LỢI | Ý