Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Thiền viện Vô Ưu, California (Hoa Kỳ) Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 19.

17/11/202107:20(Xem: 3120)
Thiền viện Vô Ưu, California (Hoa Kỳ) Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 19.
Thiền viện Vô Ưu, California (Hoa Kỳ)
Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 19.
 

Thiền viện Vô Ưu tọa lạc tại số 1300 Church Avenue, thành phố San Martin, miền Bắc tiểu bang California.

Từ ngày Thiền viện Vô Ưu được Hòa thượng Ân sư Thích Thanh Từ thành lập cho tới nay, thắm thoát đã tròn 19 năm. Suốt thời gian qua, Thiền viện vẫn sinh hoạt đều đặn và phát triển tốt đẹp. Ni chúng và Phật tử thực hành theo đường lối tu thiền BIẾT CÓ CHÂN TÂM có nhiều kết quả, thân tâm an lạc, cuộc sống vui hòa, gia đình hạnh phúc …

(Trích thư mời Thiền viện Vô Ưu ngày 15.10.2021)

Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 19, Thiền viện đã tổ chức khóa tu 3 ngày 12, 13 và 14 tháng 11. Sáng ngày 14 tháng 11 năm 2021, Thiền viện có chương trình mừng sinh nhật 19 tuổi như sau:


09:00  Phật tử tề tựu

09:15  Khóa Lễ Bát Nhã

10:00  Kinh hành (sân trước thiền viện)

10:20  Chư Tôn đức Tăng, Ni quang lâm lễ đài

          Giới thiệu thành phần tham dự

          Văn nghệ cúng dường (Ban Văn nghệ Vô Ưu)

10:30  Thuyết pháp (Thượng tọa Thích Thông Tạng)

11:30  Báo cáo sinh hoạt (Ni sư Thuần Thành))

12:00  Đạo từ (Thượng tọa Thích Thông Tạng)

12:15  Cắt bánh sinh nhật Thiền viện 19 tuổi và Sư cô Chân Tâm 90 tuổi

12:40  Thọ trai. Phật tử dùng cơm thân mật.

          Văn nghệ cúng dường (Ban Văn nghệ Vô Ưu)

14:30  Hoàn mãn


Tham dự buổi lễ có Thượng tọa Thích Thông Tạng, Cố vấn Hội Thiền học Việt Nam tại Hải ngoại, Giáo thọ sư Tổ đình Thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng (San Diego); Ni sư Thích Nữ Thuần Thành, trú trì Thiền viện Vô Ưu; Ni sư Thích Nữ Viên Khoan, Giáo thọ kiêm Tri sự Thiền viện Vô Ưu; Ni sư Thích Nữ Trí Lực, trú xứ Chùa Linh Sơn, New Jersey; Sư cô Thích Nữ Khánh Đạt, trú trì Thiền viện Tường Vân, Virginia; Sư cô Thích Nữ Thiền Giới, trú xứ Thiền viện Đại Đăng, San Diego; Sư cô Thích Nữ Tánh Chơn, trú xứ Chùa Phật Tổ, Long Beach; cùng đông đảo thiện tri thức, Phật tử, đồng hương ở nhiều thành phố miền Bắc California.

Đặc biệt, phần văn nghệ cúng dường do nhạc sĩ Minh Trí và Ban Văn nghệ Vô Ưu với các nhạc phẩm: “Trầm hương đốt”; “Bước kinh hành”; “Chúc mừng sinh nhật Vô Ưu”; “Biết ơn Thầy”; “Hồi hướng về Thầy”; “Happy Birthday Vô Ưu”; “Tiếng chuông khuya”; “We are all the Leaves of one Tree” v.v… đã mang đến buổi lễ hương vị giải thoát và tình đạo vị thắm thiết!

Xin thành tâm cầu nguyện Chánh pháp trường tồn, Thiền tông hưng thạnh, Mưa hòa gió thuận, Dịch bệnh tiêu trừ, Thế giới hòa bình, Muôn người An Lạc!

(Trích thư mời Thiền viện Vô Ưu ngày 15.10.2021)

 

Buổi lễ được Thiền viện tổ chức trang nghiêm, tràn đầy pháp lạc!

 

Võ Văn Tường

 

Chú thích ảnh:

Thiền viện Vô Ưu

Bánh sinh nhật 19 tuổi

03.04  Chư Ni Thiền viện Vô Ưu và Phật tử

05-12  Khóa Lễ Bát Nhã

13-27  Kinh hành

28-30  Niệm hương

31-36  Giới thiệu các thành phần dự lễ

37-40  Thượng tọa Thích Thông Tạng thuyết pháp

41-45  Văn nghệ cúng dường

46-49  Ni sư Thuần Thành báo cáo sinh hoạt

50-54  Đạo từ của Thượng tọa Chứng minh

55       Văn nghệ cúng dường

56       Báo cáo sinh hoạt bổ sung

57-71  Cắt bánh sinh nhật và chụp ảnh lưu niệm

72-73  Thọ trai

 

 

                                                   __________________

         

 

 

 

Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (1)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (2)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (3)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (4)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (5)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (6)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (7)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (8)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (9)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (10)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (11)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (12)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (13)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (14)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (15)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (16)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (17)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (18)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (19)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (20)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (21)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (22)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (23)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (24)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (25)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (26)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (27)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (28)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (29)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (30)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (31)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (32)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (33)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (34)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (35)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (36)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (37)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (38)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (39)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (40)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (41)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (42)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (43)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (44)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (45)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (46)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (47)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (48)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (49)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (50)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (51)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (52)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (53)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (54)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (55)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (56)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (57)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (58)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (59)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (60)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (61)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (62)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (63)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (64)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (65)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (66)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (67)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (68)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (69)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (70)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (71)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (72)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (73)


youtube
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
08/01/2022(Xem: 3784)
Nhân ngày vía Đức Phật A Di Đà (17 tháng 11 âm lịch), Tu viện Huyền Không tọa lạc tại số 14335 Story Road, thành phố San Jose, tiểu bang California, Hoa Kỳ đã trang nghiêm thời khóa tu tập ngày 19 tháng 12 năm 2021 (nhằm ngày 16 tháng 11 năm Tân Sửu).
08/01/2022(Xem: 3130)
Vào sáng ngày 26/12/2021, Chùa Kiều Đàm tọa lạc tại số 1596 Terilyn Avenue, thành phố San Jose, tiểu bang California do Ni sư Thích Nữ Kiều Thuận sáng lập vào cuối năm 2019, đã trang nghiêm tổ chức Lễ An vị Phật. Có 28 chư Tôn Đức Tăng, Ni và nhiều Phật tử ở thành phố San Jose và các thành phố khác đã về Chùa dự lễ.
08/01/2022(Xem: 2292)
Kỷ niệm ngày vía Đức Phật A Di Đà năm Tân Sửu, Chùa Đức Viên tọa lạc tại số 2420 McLaughlin Avenue, thành phố San Jose, tiểu bang California, Hoa Kỳ đã thành tâm phát nguyện tổ chức khóa niệm Phật 20 ngày, từ ngày 06/12/2021 đến ngày 25/12/2021; mỗi ngày niệm Phật liên tục từ 4 giờ sáng đến 9 giờ tối.
08/01/2022(Xem: 2994)
Ấn Tôn Thiền Đường tọa lạc tại số 4198 Gion Avenue, thành phố San Jose, tiểu bang California đã long trọng tổ chức Đại lễ Trai Đàn từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 14 tháng 11 năm 2021. Đại lễ chính thức được cử hành trong hai ngày 13 tháng 11 và 14 tháng 11. Quang lâm Chứng minh Đại lễ có: Trưởng lão Hòa thượng Thích Thắng Hoan (trú xứ Chùa Bảo Phước, San Jose), Hòa thượng Thích Minh Đạt (trú trì Chùa Quang Nghiêm, Stockton), Hòa thượng Thích Chơn Minh (trú trì Quán Thế Âm Thiền Tự, San Jose). Sám chủ: Thượng tọa Thích Giải Minh (trú trì Chùa Nhật Quang, Sacramento); Công văn: Đại đức Thích Hoằng Đức (trú trì Chùa Thánh Duyên, Concord); Lễ nhạc: Đại đức Thích Quảng Ân.
09/11/2021(Xem: 4187)
Vào ngày 07 tháng 11 năm 2021, Tu viện Thôn Yên tọa lạc tại số 3555 Dryden Avenue, thành phố Gilroy, tiểu bang California - trên đồi Nắng Mai (Sunrise Mountain) ở độ cao 120m - đã tổ chức Lễ cầu nguyện hồi hướng năng lượng bình an đến đại chúng, mọi gia đình mừng sinh nhật ra đời 10 năm Tu viện và tạo thêm tài chánh cho các công trình xây dựng Tu viện trên khu đất rộng 47 mẫu tây đã có giấy phép sinh hoạt chính thức từ County Santa Clara và Chính quyền liên bang Hoa Kỳ. Tham dự buổi sinh hoạt, có Sư Ông Thích Tịnh Từ, Hòa thượng Thích Tịnh Diệu, chư Tôn Đức Tăng, Ni trú xứ Tu viện Kim Sơn, Tu viện Thôn Yên cùng đông đảo chư thiện hữu tri thức, doanh nhân, ca sĩ, nhạc sĩ, phật tử, đồng hương ở nhiều thành phố trong tiểu bang California. Chương trình buổi sinh hoạt như sau:
04/11/2021(Xem: 3935)
Chùa Thiên Trúc, San Jose (Hoa Kỳ) tổ chức Pháp hội Quán Thế Âm - Lễ lạy 500 Danh hiệu Bồ tát. Nhân ngày kỷ niệm Đức Bồ tát Quán Thế Âm xuất gia năm Tân Sửu, Chùa Thiên Trúc tọa lạc tại số 2999 Vanport Dr., thành phố San Jose, tiểu bang California đã trang nghiêm tổ chức Pháp hội Quán Thế Âm - Lễ lạy 500 Danh hiệu Bồ tát vào hai ngày 30 và 31 tháng 10 năm 2021. Tham dự Pháp hội, có chư Tôn Đức Tăng, Ni: Thượng tọa Thích Thiện Long, trú trì Chùa Thiên Trúc, San Jose, California. Thượng tọa Thích Minh Nguyện, trú trì Chùa Phước Sơn, Modesto, California. Thượng tọa Thích Pháp Uyển, trú trì Chùa Ba La Mật, Florida. Thượng tọa Thích Thông Lý, trú trì Tịnh xá Thiền Lâm, Winchester, California. Đại đức Thích Huyền Thiện, trú trì Chùa Huệ Minh, Sacramento, California. Đại đức Thích Quảng Văn, trú xứ Chùa Bát Nhã, Santa Ana, California. Đại đức Thích Hạnh Thông, trú xứ Chùa Thiên Trúc, San Jose, California. Sư cô Thích Nữ Quảng Thành, trú xứ Tu viện Thôn
28/10/2021(Xem: 4165)
Kỷ niệm ngày Bồ tát Quán Thế Âm xuất gia 19 tháng 9 năm Tân Sửu, Chùa Hải Vân tọa lạc tại số 24805 Whitman Street, thành phố Hayward đã long trọng tổ chức Đại lễ Trai Đàn vào 2 ngày 23 và 24 tháng 10 năm 2021, dưới sự Chứng minh của: Hòa thượng Thích Minh Đạt, trú trì Chùa Quang Nghiêm, thành phố Stockton; Thượng tọa Thích Phước Hiền, trú trì Chùa Phước Thiện, thành phố Sacramento và Thượng tọa Thích Từ Lực, trú trì Chùa Phổ Từ, thành phố Hayward. Sám chủ: Thượng tọa Thích Giải Minh, trú trì Chùa Nhật Quang, thành phố Sacramento; Pháp sư: Thượng tọa Thích Hải Viên, trú trì Chùa Linh Phong, Georgia; Công văn: Đại đức Thích Nhật Thiện, trú trì Tu viện Pháp Vân, tiểu bang Texas. Ban Kinh Sư: Thượng tọa Thích Tâm Lương; Thượng tọa Thích Pháp Uyển, Thượng tọa Thích Pháp Hạnh, Đại đức Thích Nhật Thường, Đại đức Thích Tú Đạt, Đại đức Thích Hoàn Khởi. Lễ nhạc: Đại đức Thích Quảng Ân. Đại lễ diễn ra thật trang nghiêm! Chư Phật tử tham dự với lòng thành kính và tâm hoan hỷ! Võ Văn Tư
06/10/2021(Xem: 3614)
Chùa Hương Sen được Ni sư Thích Nữ Giới Hương thành lập vào ngày 15/4/2010 tại số 24615 Fir Avenue, Moreno Valley, CA 92553. Chùa đã tổ chức trọng thể lễ An vị Phật vào ngày 27/6/2010. Do cơ sở sinh hoạt nhỏ hẹp nên vào ngày 08/5/2013, Ni sư Trú trì đã dời chùa về địa chỉ 19865 Seaton Avenue, thành phố Perris, miền Nam California. Ngôi chùa mới rộng 10 mẫu Anh (acres) nằm ở vùng bán sa mạc. Bao bọc phía trước và sau chùa là những dãy núi cao thấp mờ ẩn tạo cho chùa cảnh trí thanh tịnh, thoáng đãng, ngập tràn đạo vị! Chùa tôn trí nhiều tượng Phật, Bồ tát lộ thiên ở sân trước và sân sau: Tượng đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tượng Bồ tát Di Lặc, tượng Bồ tát Quán Thế Âm, tượng Bồ tát Địa Tạng … Nhưng chùa vẫn chưa có ngôi chánh điện trang nghiêm, rộng rãi để chư Ni cùng Phật tử tu tập, sinh hoạt hằng ngày; cũng như tổ chức các ngày đại lễ Phật giáo, các khóa tu học trong năm. Vì vậy,
28/09/2021(Xem: 3518)
Perris, Riverside (Việt Báo)-- Chùa Hương Sen tọa lạc tại số 19865 Seaton Ave, Perris, CA 92570 do Ni Sư Thích Nữ Giới Hương làm Viện Chủ đã long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan, Lễ Đặt Đá xây dựng Chánh Điện, Đài Dược Sư và Hai Tháp Tứ Ân, hôm Chủ Nhật 26/9/2021. Chùa Hương Sen kiến lập từ năm 2005, nhưng 16 năm nay vẫn chưa xây được Chánh điện. Do vậy, Lễ Đặt Đá xây dựng Chánh điện khởi sự hôm Chủ Nhật 26/9/2021 đã làm xúc động toàn thể Ni chúng và Phật tử Chùa Hương Sen vì giây phút này đã chờ đợi từ 16 năm qua. Nghi lễ tổ chức với sự chứng minh và tham dự từ khoảng 50 chư tôn đức tăng ni cùng hàng trăm đồng hương Phật tử đến từ Orange County, San Diego, San Jose, và một số phóng viên từ các cơ quan truyền thông Việt ngữ.
20/09/2021(Xem: 3665)
Vào ngày 11 tháng 9 năm 2021, Tu viện Huyền Không tọa lạc tại số 14335 Story Road, thành phố San Jose, tiểu bang California đã tổ chức một ngày tu học và vui Tết Trung Thu dành cho trẻ em với chủ đề: “Cùng tu học với trăng Rằm tháng tám”. Nội dung trong ngày như sau: Lễ Phật, tụng kinh, ngồi thiền, kinh hành niệm Phật. Các trò chơi vận động và thể thao Tập các bài hát và các câu chuyện kể về Tết Trung Thu (tiếng Anh) Hướng dẫn làm bánh dẻo nhân đậu xanh Ăn trưa và chiều Thi kể chuyện cổ tích Việt Nam và văn nghệ Trung Thu Thắp nến Cầu nguyện hòa bình Rước đèn trí tuệ Chương trình từ 9 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Hướng dẫn chính: Sư cô Thích Nữ Thiện Ngọc và Sư cô Thích Nữ Thiện Tâm. Một ngày sinh hoạt thật lợi lạc, thật vui vẻ, để lại những kỷ niệm khó quên cho quý Cha Mẹ và các em thiếu nhi! Ảnh: Võ Văn Tường
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
108,888,181