Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất
21/06/201318:22(Xem: 5787)
Thượng Tọa Thích Tâm Hòa, 420 Traders Blvd. East, Mississauga ONT, Canada L4Z 1W7, Tel: (905) 712 8809, Website: www.phapvan.ca
21/06/201318:22(Xem: 1009)
3591 Albion Rd, Gloucester ONT, Canada K1T 1A2, Tel: (613) 247 0920
21/06/201318:21(Xem: 1005)
Ven. Thích Trí Dũng, 1 Howard Park Ave, Toronto ONT, Canada M6P 1V3, Tel: (905) 537 9112
21/06/201318:21(Xem: 1205)
Thượng Tọa Thích Nguyên Tịnh, 875 Renfrew St, Vancouver BC, Canada V5K 4B7, Tel: (604) 253 4095
21/06/201318:19(Xem: 1005)
Ðạo Hữu Phúc Ðức, 715 Bld Provencher, Brossard PQ, Canada J4W 1Y5, Tel: (514) 672 7948
21/06/201318:19(Xem: 1078)
HT. Thích Bổn Ðạt, 1002 W. Somerset St, Ottawa ONT, Canada K1R 6R9, Tel: (613) 213 2516
21/06/201318:19(Xem: 890)
1795 E 1th Ave, Vancouver BC, Canada V5N 1A9, Tel: (604) 251 4808
21/06/201318:18(Xem: 630)
Sư Cô Thích Chơn Hụê, 1120 Queen St West, Toronto ONT, Canada M6J 1H9, Tel: (905) 533 5838
21/06/201318:18(Xem: 532)
HT Thích Thiện Nghị, 4450 Avenue Van Horne, Montreal Que, H3S1S1 Canada, Tel(514)733 3841 Fax(514)7335860, website:www.societebouddhiquechanhphap.com, email: tambao@bellnet.ca
21/06/201318:17(Xem: 641)
Ven. Thích Pháp Ấn, 933 Colville Rd, Victoria BC, Canada V9A 4P4, Tel: (604) 380 9261