Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Điện Thư Phân Ưu gia đình anh chị Minh Tuệ-Diệu Hương

08/01/201607:18(Xem: 3561)
Điện Thư Phân Ưu gia đình anh chị Minh Tuệ-Diệu Hương


Phat Di Da


letterheadqd
 

Điện Thư Phân Ưu
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Tu Viện Quảng Đức Vừa nhận được tin buồn Thân Mẫu của
Huynh Trưởng Minh Tuệ-Diệu Hương
  (thuộc đơn vị Viên Minh, Miền Tịnh Khiết,

Ban Thực Hiện Kỷ Yếu Tưởng Niệm HT Thích Huấn Tuấn):

Cu Ba Nguyen Thi Hoang Anh_Phuoc Ngoc


Cụ Bà NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH, pháp danh: PHƯỚC NGỌC
Đã vãng sanh ngày 26-11-Ất Mùi (2015)

tại Albuquerque, tiểu bang New Mexico, Hoa Kỳ

Hưởng thọ: 77 tuổi

 

Thay mặt Tu Viện Quảng Đức, xin chân thành phân ưu
Anh Chị Minh Tuệ-Diệu Hương
cùng toàn gia đình và thân bằng quyến thuộc.
 Thành kính nguyện cầu Hương linh
Phật tử Phước Ngọc Nguyễn Thị Hoàng Anh
 Vãng Sanh Cực Lạc Quốc

Nay Thành kính Phân Ưu
Thượng Tọa Thích Tâm Phương

Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức
Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng
Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức
Nguyên Lượng Nguyễn Văn Độ
Steve Lowe Nguyên Thiện Bảo
Ban Trị Sự & Hộ Trì Tam Bảo Tu Viện Quảng Đức
Nguyên Dũng Phạm Thanh Hùng
Gia Trưởng Gia Đình Phật Tử Quảng Đức
Quảng Tịnh Nguyễn Kim Phương
Ban Quảng Đức Đạo Ca

lotus_1

Nam mô A Di Đà Phật,

Kính bạch chư Tôn Đức,

Thưa quý Anh chị Huynh trưởng xa gần,

Vừa mới nhận tin người Mẹ Hiền thân yêu của hai Huynh trưởng Minh Tuệ và Diệu Hương thuộc đơn vị Viên Minh, Miền Tịnh Khiết, vừa mới ra đi ở thành phố Albuquerque, tiểu bang New Mexico.

Chúng con thành kính đảnh lễ xin chư Tôn Đức từ bi lân mẫn cùng quý Anh chị Huynh trưởng hoan hỷ góp lời cầu nguyện cho

 


Cu Ba Nguyen Thi Hoang Anh_Phuoc Ngoc

Hương Linh NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH

pháp danh Phước Ngọc

vừa mới tạ thế ngày 26-11 năm Ất Mùi, tại Hoa Kỳ

hưởng thọ 77 tuổi sớm được siêu sanh Tịnh độ.

 

Đặc biệt, trong thời gian 2 tháng vừa qua, HTr Diệu Hương Nguyễn Đoàn Thanh Vân đã cống hiến nhiều thì giờ và công sức, tích cực làm việc để trình bày cuốn Kỷ Yếu Tưởng Niệm HT Thích Hạnh Tuấn được hoàn tất như dự định.

Thay mặt, Ban Thực hiện Kỷ Yếu, Thầy xin thành tâm chia sẻ với Gia Đình sự mất mát lớn lao này và cầu nguyện hương hồn Bác Phước Ngọc sớm về cõi Phật.

Cũng xin Minh Tuệ và Diệu Hương nhận nơi đây lòng biết ơn sâu xa đối với tinh thần phụng sự và hy sinh của người Huynh trưởng gương mẫu trong tổ chức GĐPT. Xin chúng ta đọc một đoạn kinh để hồi hướng công đức cho Bác Gái:

Nguyện sanh Cực lạc cảnh phương Tây

Chín phẩm hoa sen là cha mẹ

Hoa nở thấy Phật chứng vô sanh

Bồ tát bất thối là bạn hữu.

Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ tất cả chúng ta đều được an lành, mạnh khỏe.

Mô Phật,

Thích Từ-Lựchoa_sen (4)Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di ĐàPhật.

Chị Diệu Hương mến,

Công đức của chị vừa đóng góp cho

Giác Linh cố HT Thích Hạh Tuấn là

tư lương gói quà tặng mẹ ra đi về Cực Lạc.

 

Hạnh Trì xin chia sẻ sự mất mát lớn lao của chị.

 

Nguyện cầu Phật A Di Đà, Bồ Tát Quan Thế Âm và Đại Thế Chi từ bi phóng ngọc hào quang tiếp dẫn    Hương Linh Phật tử
Cu Ba Nguyen Thi Hoang Anh_Phuoc Ngoc

NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH, pháp danh Phước Ngọc từ trần ngày 26-11 năm Ất Mùi,  
tại Hoa Kỳ hưởng thọ 77 tuổi sớm được siêu sanh An Lạc Quốc.

Kính nguyện,

Thích Nữ Hạnh Trì 

lotus_3


Nam-Mô A-Di-Đà Phật !

Nhận được tin buồn Cụ Bà vừa tạ thế, Gia đình chúng tôi xin tâm thành chia buồn với hai Huynh Trưởng GĐPT Minh Tuệ và Diệu Hương cùng Tang Quyến.

Nguyện xin Đức Phật A-Di-Đà cùng Chư Bồ Tát Quán Âm  Phổ Hiền tiếp dẫn Thức Linh Phật tử 

Phước Ngọc NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH 
được siêu thăng Tịnh Độ.

Để tỏ lòng thương tiếc Cụ Bà, xin đề nghị quý Thầy và quý Đạo Hữu hãy lắng lòng dành một phút thanh tịnh trang nghiêm hướng về chư Phật để tâm niệm Thần Chú Thất Phật Diệt Tội Chơn Ngôn và Thần Chú Trí Độ Bát Nhã Ba La Mật.

Ly bà ly bà đế
Cầu ha cầu ha đế,
Đà ra ni đế,
Ni ha ra đế,
Tỳ lê nễ đế,
Ma ha dà đế,
Chơn lăng càn đế,
Ta bà ha.


Nam mô Tỳ Bà Thi Phật,
Nam mô Thi Khí Phật
Nam mô Tỳ Xá Phù Phật
Nam mô Câu Lưu Tôn Phật,
Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật,
Nam mô Ca Diếp Phật,
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Gate. Gate. Paragate. Parasamgate. Bodhi Svaha
Nầy Trí Huệ ! Đi. Đi. Đi qua bờ bên kia. Dắt qua bờ bên kia. Bồ đề Ta bà ha.


Thành kính,

Nguyên Toàn và Gia Đình
Trần Việt Long

 

 


hoa_sen (11)

CÁO PHÓ

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 Cu Ba Nguyen Thi Hoang Anh_Phuoc Ngoc

  

 Chúng con, Chúng tôi vô cùng thương tiếc và đau buồn, 

trang-trọng báo tin cùng Thân bằng quyến thuộc,

Chư Tôn Đức, Bạn thân hữu, Quý Anh Chị Em Huynh-trưởng và Đoàn sinh Gia Đình Phật Tử:

 

                        Bà quả phụ Phật tử: NGUYỄN NGỌC ĐẢNH

                        Nhũ danh:                 NGUYỄN THỊ HOÀNG-ANH

                        Pháp Danh:                PHƯỚC NGỌC

 

Sinh ngày 23 tháng 2 năm 1939, tại huyện BẾN LỨC, tỉnh LONG AN

Mệnh Chung lúc 9 giờ 40 phút tối thứ Ba ngày 5 tháng 1 năm 2016,

nhằm ngày 26 tháng 11 năm Ất Mùi, tại Albuquerque, NM.

HƯỞNG THỌ 77 tuổi

 

Linh cữu quàn tại French Funeral Home

7121 Wyoming Blvd NE, Albuquerque, NM  87109 - (505) 823-9400 

 

LỄ NHẬP QUAN – THỌ TANG: 5 giờ 30 chiều ngày 8 tháng 1 năm 2016

 

THĂM VIẾNG: Ngày 8 tháng 1 năm 2016, 7:00pm – 9:00pm

Ngày 9 tháng 1 năm 2016, 8:00am – 9:30am

 

LỄ DI QUAN VÀ HỎA TÁNG: Cử hành từ 11 giờ sáng, ngày 9 tháng 1 năm 2016,

tạ Sunset Memorial Park, 924 Menaul Blvd NE, Albuquerque, NM 87107 

 

 

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

 

 

TANG GIA ĐỒNG KHẤP BÁO


Đích Tôn:                  Nguyễn Anh Khoa, vợ Megan Morrison Nguyễn 

Trưởng Nam:             Quang Tâm Nguyễn Anh Sơn và các con 

Thứ Nam:                  Nguyễn Anh Hải, vợ Tôn Nữ Thu Uyên và các con

Thứ Nam:                  Minh Anh Nguyễn Anh Kiệt, vợ Nguyên Bình Nguyễn Thị Thanh Nga và các con

Út Nam:                    Minh Tuệ Nguyễn Anh Huy, vợ Diệu Hương Đoàn Thị Thanh Vân và các con

Dưởng Tử:                Huỳnh Hoàng Tân

Trưởng Nữ:               Nguyễn Thị Phương Mai, chồng Lê Thế Thắng và các con

Thứ Nữ:                    Nguyên Liên Nguyễn Thị Phương Thảo, chồng Minh Lộc Nguyễn Thành Thọ và các con

Út Nữ:                       Nguyên Khánh Nguyễn Thị Phương Anh, chồng Dennis McDevitt và con.

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
22/12/2022(Xem: 575)
Điện Thư Phân Ưu Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tu Viện Quảng Đức vừa nhận được tin buồn Phu Quân của Đạo hữu Diệu Minh Hoàng Kim Nguyệt, là: Phật tử TRẦN LÊ TÚ, PD: TÂM TUẤN Sanh ngày : 18/02/1963 (Quý Mão) tại Quảng Nam Vãng Sanh lúc 01.15 am, ngày : 21/12/2022 (28/11/Nhâm Dần). Tại Thành phố Melbourne, tiểu bang Victoria, Úc Đại Lợi Hưởng thọ: 60 tuổi Thay mặt Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức, xin chân thành phân ưu Đạo hữu Diệu Minh Hoàng Kim Nguyệt và các cháu: Trần Lê Hoàng Ái Mỹ, Trần Hoàng Đan, Trần Hoàng Bách cùng toàn gia tang gia quyến hiếu. Thành kính nguyện cầu Hương Linh Phật tử Tâm Tuấn Trần Lê Tú VÃNG SANH CỰC LẠC QUỐC
21/12/2022(Xem: 520)
Điện Thư Phân Ưu Tang Quyến Lão Cư Sĩ Nguyễn Hiền, pháp danh: Nguyên Tánh (Cựu Thư ký tòa soạn Tạp chí Tư Tưởng Viện Đại học Vạn Hạnh)
07/12/2022(Xem: 305)
Điện Thư Phân Ưu Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tu Viện Quảng Đức vừa hay tin trễ Thân Phụ của TT Thích Tịnh Hạnh (Tâm Trí) (Trụ Trì Chùa Long Thọ, Cầu Bè, Vĩnh Thạnh, Nha Trang ), là: Cụ Ông LÊ NHẢY Pháp danh: NGUYÊN NHƠN Sinh năm 1932 (Nhâm Thân) tại Diên Điền, Diên Khánh Vãng sanh ngày 19/11/2022 (20/10/Nhâm Dần) tại Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa Hưởng đại thọ: 91 tuổi Thay mặt Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức, chân thành phân ưu cùng TT Tịnh Hạnh (Tâm Trí) cùng toàn gia tang quyến. Thành kính nguyện cầu Hương Linh: Phật tử Việt Nam Nguyên Nhơn Lê Nhảy Vãng Sanh Cực Lạc Quốc Nay Thành kính Phân Ưu *** Hòa Thượng Thích Tâm Phương Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức Đại Đức Thích Đăng Từ Tri Sự Tu Viện Quảng Đức Nguyên Dũng Phạm Thanh Hùng Gia Trưởng Gia Đình Phật Tử Quảng Đức Quảng Tịnh Nguyễn Kim Phương Ban Quảng Đức Đạo Ca
07/12/2022(Xem: 344)
Điện Thư Phân Ưu Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tu Viện Quảng Đức vừa nhận được tin buồn Em Ruột của Phật tử Quảng Liên Nguyễn Thị Tiếm (Thành viên Ban Trai Soạn Tu Viện Quảng Đức), là: Cụ bà NGUYỄN THỊ HỒNG Pháp danh: DIỆU TÂM Sinh ngày 15/5/1959 (Kỷ Hợi) tại Mỹ Tho, Việt Nam Vãng sanh ngày 5/12/2022 (12/11/Nhâm Dần) tại Hoa Kỳ Hưởng thọ: 64 tuổi Thay mặt Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức, chân thành phân ưu cùng Chị Quảng Liên, anh chị Tuấn, Thủy, các cháu Kim Phúc, Hồng Phương cùng toàn gia tang quyến. Thành kính nguyện cầu Hương Linh: Phật tử Diệu Tâm Nguyễn Thị Hồng Vãng Sanh Cực Lạc Quốc Nay Thành kính Phân Ưu *** Hòa Thượng Thích Tâm Phương Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức Đại Đức Thích Đăng Từ Ban Tri Sự Tu Viện Quảng Đức Nguyên Dũng Phạm Thanh Hùng Gia Trưởng Gia Đình Phật Tử Quảng Đức Quảng Tịnh Nguyễn Kim Phương Ban Quảng Đức Đạo Ca
07/12/2022(Xem: 359)
Điện Thư Phân Ưu Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tu Viện Quảng Đức vừa nhận được tin buồn Thân Mẫu của Phật tử Từ Ngọc Nguyễn Thị Bích Vân (Chủ vựa Whole Rau Cải ở Epping Market, Victoria), là: Cụ bà NGUYỄN THỊ TUYẾT Pháp danh: DIỆU HẠNH Sinh năm 1938 (Mậu Dần) tại Cai Lậy Vãng sanh lúc 6:45am ngày 6/12/2022 (13/11/Nhâm Dần) tại Cai Lậy, Tiền Giang Hưởng thượng thọ: 85 tuổi Thay mặt Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức, chân thành phân ưu cùng anh chị Bích Vân-Ngọc Vinh và toàn gia tang quyến. Thành kính nguyện cầu Hương Linh: Phật tử Diệu Hạnh Nguyễn Thị Tuyết Vãng Sanh Cực Lạc Quốc Nay Thành kính Phân Ưu *** Hòa Thượng Thích Tâm Phương Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức Đại Đức Thích Đăng Từ Ban Tri Sự Tu Viện Quảng Đức Nguyên Dũng Phạm Thanh Hùng Gia Trưởng Gia Đình Phật Tử Quảng Đức Quảng Tịnh Nguyễn Kim Phương Ban Quảng Đức Đạo Ca
04/12/2022(Xem: 668)
Điện Thư Phân Ưu Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Thay mặt Tu Viện Quảng Đức/Trang Nhà Quảng Đức thành kính phân ưu: - TT Thích Phước Tấn và Giáo Hội PGVNTN tại Victoria - Đạo hữu Tôn Thất Tịnh và môn nhơn thế quyến Thành kính nguyện cầu Giác Linh Sư Cô: THÍCH NỮ PHƯỚC HỒNG Pháp danh: Chúc Đại, thế danh: Tôn Thị Lớn (Ni Chúng Chùa Quang Minh, Victoria, Úc Châu) Sinh năm 1921 (Nhâm Tuất) tại Quảng Điền, Thừa Thiên Huế Viên tịch lúc 8pm ngày 30/11/2022 (18/10/Nhâm Dần) tại Melbourne, Úc Châu Hưởng đại thọ: 102 tuổi CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC Nay Thành kính Phân Ưu *** Hòa Thượng Thích Tâm Phương Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức Đại Đức Thích Đăng Từ Ban Tri Sự Tu Viện Quảng Đức Nguyên Dũng Phạm Thanh Hùng Gia Trưởng Gia Đình Phật Tử Quảng Đức Quảng Tịnh Nguyễn Kim Phương Ban Quảng Đức Đạo Ca
21/11/2022(Xem: 475)
Điện Thư Phân Ưu Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tu Viện Quảng Đức vừa nhận được tin buồn Thân Mẫn của Hòa Thượng Thích Nguyên Minh Trụ Trì Chùa Sắc Tứ Kim Sơn, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, là: Lão Cư Sĩ: NGUYỄN THỊ LẬP Pháp danh: TÂM DIỆU Sinh năm 1929 (Canh Ngọ) tại An Nhơn, Hoài Nhơn, Bình Định Đã mãn phần lúc 14 giờ 50 phút ngày 19/11/2022 Nhằm ngày 26/10/Nhâm Dần tại tư gia Lư Cấm, Ngọc Hiệp, Nha Trang, Việt Nam Hưởng thượng thọ: 93 tuổi Thay mặt Đạo Tràng Tu Viện/ Trang Nhà Quảng Đức, xin chân thành phân ưu Hòa Thượng Thích Nguyên Minh cùng tang gia hiếu quyến. Thành kính nguyện cầu Hương Linh Phật tử Tâm Diệu Nguyễn Thị Lập Vãng Sanh Cực Lạc Quốc Nay Thành kính Phân Ưu *** Hòa Thượng Thích Tâm Phương Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức Đại Đức Thích Đăng Từ Ban Tri Sự Tu Viện Quảng Đức Nguyên Dũng Phạm Thanh Hùng Gia Trưởng Gia Đình Phật Tử Quảng Đức Quảng Tịnh Nguyễn Kim Phương Ban Quảng Đức Đạo Ca
13/11/2022(Xem: 757)
CÁO PHÓ Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Gia đình chúng con, chúng tôi vô cùng kính tiếc báo tin đến Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng Thân Bằng Quyến Thuộc và Bạn Hữu xa gần: Vợ, Mẹ, Bà của chúng con, chúng tôi là: Cụ Bà Phật tử: NGUYỄN THỊ MẤN Pháp danh: DIỆU NHƠN Sinh ngày: 03/05/1944 (Giáp Thân) tại Đảo Phú Quý, Việt Nam Vãng sanh lúc 6am ngày 11/11/2022 (18/10/Nhâm Dần) tại bệnh viện Sunshine, tiểu bang Victoria, Úc Đại Lợi Hưởng thọ: 79 tuổi Chương Trình Tang Lễ: Tổ chức theo nghi thức Phật Giáo tại Vãng Sanh Đường Ern Jensen, 2 Arthur St, St Albans VIC 3021 Lễ nhập liệm, Phát tang & thăm viếng: 01-03pm, Chủ Nhật,13/11/2022 Cúng cơm, tụng Kinh cầu Siêu và thăm viếng: 06pm-08:30pm, Thứ Tư,16/11/2022 Cúng cơm, tụng Kinh cầu Siêu và thăm viếng: 05pm-09pm, Thứ Sáu,18/11/2022 Lễ Động Quan & An Táng: 09am,Thứ Bảy, 19/11/2022: sau đó Linh Cữu Cụ Bà sẽ được đưa đi an táng tại nghĩa trang Keilor (12pm), sau cùng gia đình thỉnh Linh ảnh & bát nhang về làm lễ An Sàng và cúng
06/11/2022(Xem: 1152)
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Gia đình chúng con, chúng tôi vô cùng kính tiếc báo tin đến Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng Thân Bằng Quyến Thuộc và Bạn Hữu xa gần: Chồng, Cha, Ông của chúng con, chúng tôi là: Phật tử: TRẦN VĂN TÂN Pháp danh: HUỆ THUYỀN Sinh ngày: 1952 (Nhâm Thìn) tại Mỹ Thọ Vãng sanh lúc 8pm ngày 05/11/2022 nhằm ngày 12/10/Nhâm Dần tại tư gia vùng Pascoe Vale, tiểu bang Victoria, Úc Đại Lợi Hưởng thọ: 71 tuổi. Chương Trình Tang Lễ: Tổ chức theo nghi thức Phật Giáo tại Vãng Sanh Đường Tu Viện Quảng Đức Address: 105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Tel: 9357 3544 Lễ nhập liệm, Phát tang & Hỏa táng: 10am-11am, Thứ Tư 09/11/2022 tại Joyce Chapel, Nghĩa Trang Fawkner (1187 Sydney Rd, Hadfield VIC 3060), sau cùng gia đình thỉnh Linh ảnh & bát nhang về làm lễ An Sàng và cúng thất tuần tại Tu Viện Quảng Đức. Tang Lễ được sự chứng minh & chủ trì của HT. Thích Tâm Phương, TT. Thích Nguyên Tạng, ĐĐ Thích Đăng Từ cùng sự trợ niệm của Ban Hộ Niệm của Tu Việ
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
102,113,890