Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Điện Thư Phân Ưu gia đình anh chị Minh Tuệ-Diệu Hương

08/01/201607:18(Xem: 2709)
Điện Thư Phân Ưu gia đình anh chị Minh Tuệ-Diệu Hương


Phat Di Da


letterheadqd
 

Điện Thư Phân Ưu
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Tu Viện Quảng Đức Vừa nhận được tin buồn Thân Mẫu của
Huynh Trưởng Minh Tuệ-Diệu Hương
  (thuộc đơn vị Viên Minh, Miền Tịnh Khiết,

Ban Thực Hiện Kỷ Yếu Tưởng Niệm HT Thích Huấn Tuấn):

Cu Ba Nguyen Thi Hoang Anh_Phuoc Ngoc


Cụ Bà NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH, pháp danh: PHƯỚC NGỌC
Đã vãng sanh ngày 26-11-Ất Mùi (2015)

tại Albuquerque, tiểu bang New Mexico, Hoa Kỳ

Hưởng thọ: 77 tuổi

 

Thay mặt Tu Viện Quảng Đức, xin chân thành phân ưu
Anh Chị Minh Tuệ-Diệu Hương
cùng toàn gia đình và thân bằng quyến thuộc.
 Thành kính nguyện cầu Hương linh
Phật tử Phước Ngọc Nguyễn Thị Hoàng Anh
 Vãng Sanh Cực Lạc Quốc

Nay Thành kính Phân Ưu
Thượng Tọa Thích Tâm Phương

Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức
Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng
Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức
Nguyên Lượng Nguyễn Văn Độ
Steve Lowe Nguyên Thiện Bảo
Ban Trị Sự & Hộ Trì Tam Bảo Tu Viện Quảng Đức
Nguyên Dũng Phạm Thanh Hùng
Gia Trưởng Gia Đình Phật Tử Quảng Đức
Quảng Tịnh Nguyễn Kim Phương
Ban Quảng Đức Đạo Ca

lotus_1

Nam mô A Di Đà Phật,

Kính bạch chư Tôn Đức,

Thưa quý Anh chị Huynh trưởng xa gần,

Vừa mới nhận tin người Mẹ Hiền thân yêu của hai Huynh trưởng Minh Tuệ và Diệu Hương thuộc đơn vị Viên Minh, Miền Tịnh Khiết, vừa mới ra đi ở thành phố Albuquerque, tiểu bang New Mexico.

Chúng con thành kính đảnh lễ xin chư Tôn Đức từ bi lân mẫn cùng quý Anh chị Huynh trưởng hoan hỷ góp lời cầu nguyện cho

 


Cu Ba Nguyen Thi Hoang Anh_Phuoc Ngoc

Hương Linh NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH

pháp danh Phước Ngọc

vừa mới tạ thế ngày 26-11 năm Ất Mùi, tại Hoa Kỳ

hưởng thọ 77 tuổi sớm được siêu sanh Tịnh độ.

 

Đặc biệt, trong thời gian 2 tháng vừa qua, HTr Diệu Hương Nguyễn Đoàn Thanh Vân đã cống hiến nhiều thì giờ và công sức, tích cực làm việc để trình bày cuốn Kỷ Yếu Tưởng Niệm HT Thích Hạnh Tuấn được hoàn tất như dự định.

Thay mặt, Ban Thực hiện Kỷ Yếu, Thầy xin thành tâm chia sẻ với Gia Đình sự mất mát lớn lao này và cầu nguyện hương hồn Bác Phước Ngọc sớm về cõi Phật.

Cũng xin Minh Tuệ và Diệu Hương nhận nơi đây lòng biết ơn sâu xa đối với tinh thần phụng sự và hy sinh của người Huynh trưởng gương mẫu trong tổ chức GĐPT. Xin chúng ta đọc một đoạn kinh để hồi hướng công đức cho Bác Gái:

Nguyện sanh Cực lạc cảnh phương Tây

Chín phẩm hoa sen là cha mẹ

Hoa nở thấy Phật chứng vô sanh

Bồ tát bất thối là bạn hữu.

Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ tất cả chúng ta đều được an lành, mạnh khỏe.

Mô Phật,

Thích Từ-Lựchoa_sen (4)Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di ĐàPhật.

Chị Diệu Hương mến,

Công đức của chị vừa đóng góp cho

Giác Linh cố HT Thích Hạh Tuấn là

tư lương gói quà tặng mẹ ra đi về Cực Lạc.

 

Hạnh Trì xin chia sẻ sự mất mát lớn lao của chị.

 

Nguyện cầu Phật A Di Đà, Bồ Tát Quan Thế Âm và Đại Thế Chi từ bi phóng ngọc hào quang tiếp dẫn    Hương Linh Phật tử
Cu Ba Nguyen Thi Hoang Anh_Phuoc Ngoc

NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH, pháp danh Phước Ngọc từ trần ngày 26-11 năm Ất Mùi,  
tại Hoa Kỳ hưởng thọ 77 tuổi sớm được siêu sanh An Lạc Quốc.

Kính nguyện,

Thích Nữ Hạnh Trì 

lotus_3


Nam-Mô A-Di-Đà Phật !

Nhận được tin buồn Cụ Bà vừa tạ thế, Gia đình chúng tôi xin tâm thành chia buồn với hai Huynh Trưởng GĐPT Minh Tuệ và Diệu Hương cùng Tang Quyến.

Nguyện xin Đức Phật A-Di-Đà cùng Chư Bồ Tát Quán Âm  Phổ Hiền tiếp dẫn Thức Linh Phật tử 

Phước Ngọc NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH 
được siêu thăng Tịnh Độ.

Để tỏ lòng thương tiếc Cụ Bà, xin đề nghị quý Thầy và quý Đạo Hữu hãy lắng lòng dành một phút thanh tịnh trang nghiêm hướng về chư Phật để tâm niệm Thần Chú Thất Phật Diệt Tội Chơn Ngôn và Thần Chú Trí Độ Bát Nhã Ba La Mật.

Ly bà ly bà đế
Cầu ha cầu ha đế,
Đà ra ni đế,
Ni ha ra đế,
Tỳ lê nễ đế,
Ma ha dà đế,
Chơn lăng càn đế,
Ta bà ha.


Nam mô Tỳ Bà Thi Phật,
Nam mô Thi Khí Phật
Nam mô Tỳ Xá Phù Phật
Nam mô Câu Lưu Tôn Phật,
Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật,
Nam mô Ca Diếp Phật,
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Gate. Gate. Paragate. Parasamgate. Bodhi Svaha
Nầy Trí Huệ ! Đi. Đi. Đi qua bờ bên kia. Dắt qua bờ bên kia. Bồ đề Ta bà ha.


Thành kính,

Nguyên Toàn và Gia Đình
Trần Việt Long

 

 


hoa_sen (11)

CÁO PHÓ

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 Cu Ba Nguyen Thi Hoang Anh_Phuoc Ngoc

  

 Chúng con, Chúng tôi vô cùng thương tiếc và đau buồn, 

trang-trọng báo tin cùng Thân bằng quyến thuộc,

Chư Tôn Đức, Bạn thân hữu, Quý Anh Chị Em Huynh-trưởng và Đoàn sinh Gia Đình Phật Tử:

 

                        Bà quả phụ Phật tử: NGUYỄN NGỌC ĐẢNH

                        Nhũ danh:                 NGUYỄN THỊ HOÀNG-ANH

                        Pháp Danh:                PHƯỚC NGỌC

 

Sinh ngày 23 tháng 2 năm 1939, tại huyện BẾN LỨC, tỉnh LONG AN

Mệnh Chung lúc 9 giờ 40 phút tối thứ Ba ngày 5 tháng 1 năm 2016,

nhằm ngày 26 tháng 11 năm Ất Mùi, tại Albuquerque, NM.

HƯỞNG THỌ 77 tuổi

 

Linh cữu quàn tại French Funeral Home

7121 Wyoming Blvd NE, Albuquerque, NM  87109 - (505) 823-9400 

 

LỄ NHẬP QUAN – THỌ TANG: 5 giờ 30 chiều ngày 8 tháng 1 năm 2016

 

THĂM VIẾNG: Ngày 8 tháng 1 năm 2016, 7:00pm – 9:00pm

Ngày 9 tháng 1 năm 2016, 8:00am – 9:30am

 

LỄ DI QUAN VÀ HỎA TÁNG: Cử hành từ 11 giờ sáng, ngày 9 tháng 1 năm 2016,

tạ Sunset Memorial Park, 924 Menaul Blvd NE, Albuquerque, NM 87107 

 

 

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

 

 

TANG GIA ĐỒNG KHẤP BÁO


Đích Tôn:                  Nguyễn Anh Khoa, vợ Megan Morrison Nguyễn 

Trưởng Nam:             Quang Tâm Nguyễn Anh Sơn và các con 

Thứ Nam:                  Nguyễn Anh Hải, vợ Tôn Nữ Thu Uyên và các con

Thứ Nam:                  Minh Anh Nguyễn Anh Kiệt, vợ Nguyên Bình Nguyễn Thị Thanh Nga và các con

Út Nam:                    Minh Tuệ Nguyễn Anh Huy, vợ Diệu Hương Đoàn Thị Thanh Vân và các con

Dưởng Tử:                Huỳnh Hoàng Tân

Trưởng Nữ:               Nguyễn Thị Phương Mai, chồng Lê Thế Thắng và các con

Thứ Nữ:                    Nguyên Liên Nguyễn Thị Phương Thảo, chồng Minh Lộc Nguyễn Thành Thọ và các con

Út Nữ:                       Nguyên Khánh Nguyễn Thị Phương Anh, chồng Dennis McDevitt và con.

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
14/07/201111:54(Xem: 11726)
Kính dâng Hương Linh Ba Phạm Văn Tỵ, Pháp danh CHÁNH ĐỨC TÂM Sinh năm 1929 Kỷ Tỵ, Mất ngày 17 tháng 11 năm 2013 Nhằm ngày Rằm Tháng Mười năm Quý Tỵ Hưởng Thọ 85 Tuổi (1929-2013)
26/11/201123:52(Xem: 4545)
We acknowledge that Mr. Harold Morgan who was born in Yorkshire, England on the 12th of July 1927 and who passed away in Inglewood, Victoria, at 10.30pm, Saturday, 10 June 2006, aged 78 years old will be sadly missed and has contributed significantly to your families.
29/03/201319:15(Xem: 6725)
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan nhận được tin buồn: Thân phục của Sư cô là cụ Ông Cư Sĩ Quảng Pháp, thế danh Nguyễn Đình, sinh năm Ất Hợi 1935.
01/04/201320:21(Xem: 4732)
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật ~ ~Thành Kính Phân Ưu ~ ~ Nhận được tin buồn Thân Mẫu của Đạo hữu Hoàng Lan Giác Thiện Duyên (Nhiếp ảnh viên thuộc Trang Nhà Quảng Đức) là: Cụ bà TERESA PHAN THỊ SEN Sinh năm 1937 (Đinh Sửu) tại Kim Sơn, Ninh Bình, Bắc Việt Đã từ trần tại tư gia Sài Gòn lúc 9.35 tối thứ sáu 14-10-2011 (Nhằm 18 tháng 09 năm Tân Mão) Hưởng thọ: 75 tuổi 324Teresa-PhanThiSen Thay mặt Tăng Ni và Phật tử Tu Viện Quảng Đức, xin chân thành phân ưu: Đạo Hữu Hoàng Lan Giác Thiện Duyên cùng toàn gia đình và thân bằng quyến thuộc. Thành kính nguyện cầu Hương linh Cụ Bà Teresa Phan Thị Sen sớm tái sinh vào cõi giới an lành. Nay Thành kính Phân Ưu Thượng Tọa Thích Tâm Phương Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng Phó Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Sư Cô Thích Nữ Hạnh Nguyên Tri Sự Tu Viện Quảng Đức Nguyên Lượng Nguyễn Văn Độ Steve Lowe Nguyên Thiện Bảo Ban Trị Sự & Hộ Trì Tam Bảo Tu Viện Quảng Đức Nguyên Dũng Phạm Thanh Hùn
09/04/201319:09(Xem: 5062)
Diệu Không Đường Đại Hạnh thiền sư sinh năm Đinh Mão (1927) tại Itaewon, Seoul. Năm Canh Dần (1950) xuất gia tại Ngũ Đài sơn Nguyệt Tinh Tự (월정사-月精寺) tỉnh Giang Nguyên (강원도-江原道).
09/04/201319:10(Xem: 4525)
Tang lễ do Thượng Tọa Tâm Phương, Thượng tọa Thích Nguyên Tạng cùng quý Phật tử Ban Hộ Niệm Tu Viện Quảng Đức góp lời cầu nguyện.
09/04/201319:11(Xem: 4506)
Cụ Bà LƯƠNG THỊ BỀN Pháp Danh ĐỒNG TỪ Hưởng thọ 85 tuổi Thay mặt Tăng Ni và Phật tử Tu Viện Quảng Đức, xin chân thành phân ưu.
09/04/201319:11(Xem: 6274)
Ni Sư THÍCH NỮ NHƯ CẦU Thế danh: Phùng Thị Hảo Thọ thế 86 tuổi; 45 hạ lạp Nguyên trụ trì chùa Viên Quang, Châu Đốc, An Giang; chùa Giác Ngộ, Núi Sam, Châu Đốc, An Giang.
09/04/201319:12(Xem: 4539)
Thân mời Quý Phật tử xa gần cùng về tham dự tại Tu viện Vạn Hạnh Canberra &Tu viện Nguyên Thiều, Sydney các khóa Lễ siêu tiến: Giác Linh Sư cô Tỳ kheo Ni Pháp Tự THÍCH NỮ ĐẠO THÀNH [Thế danh VƯƠNG, Thị Tuất; Pháp danh NHUẬN TÁNH]
09/04/201319:13(Xem: 4555)
Cụ Ông Lê Viết Bửu, pháp danh: Đồng Ngọc, sinh ngày 14-11-1946 (Bính Tuất) tại Khế Sung, Thừa Thiên Huế. Đã từ trần tại Bệnh Viện Queen Elizabeth, Nam Úc lúc 1:20 sáng thứ ba, 26-2-2013 (nhằm ngày 17 tháng Giêng năm Quý Tỵ).