Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Morning Pali Chanting at Quang Duc Monastery, Melbourne, Australia

07/02/201909:49(Xem: 1394)
Morning Pali Chanting at Quang Duc Monastery, Melbourne, Australia
Devananda theroMorning Pali Chanting
at Quang Duc Monastery, Melbourne, Australia
(Thursday 7 February 2019)

Voice: Most Ven Dr.Bokunoruwe Devananda Thero***

 Most Ven Dr.Bokunoruwe Devananda Thero
Celebrate the Vietnamese Lunar New Year at
at Quang Duc Buddhist Monastery, Melbourne, Australia


Mung Mot Tet Ky Hoi (36)Mung Mot Tet Ky Hoi (37)
Mung Mot Tet Ky Hoi (16)
Mung Mot Tet Ky Hoi (22)
Mung Mot Tet Ky Hoi (40)Mung Mot Tet Ky Hoi (41)Mung Mot Tet Ky Hoi (45)
Mung Mot Tet Ky Hoi (47)Mung Mot Tet Ky Hoi (50)
Mung Mot Tet Ky Hoi (54)Mung Mot Tet Ky Hoi (56)
Mung Mot Tet Ky Hoi (18)
Mung Mot Tet Ky Hoi (141)Mung Mot Tet Ky Hoi (137)Mung Mot Tet Ky Hoi (135)Mung Mot Tet Ky Hoi (61)
Mung Mot Tet Ky Hoi (60)Mung Mot Tet Ky Hoi (80)
Mung Mot Tet Ky Hoi (103)Mung Mot Tet Ky Hoi (105)
Mung Mot Tet Ky Hoi (123)Mung Mot Tet Ky Hoi (135)Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
06/06/201207:27(Xem: 3725)
8 Điểm Gặp Gỡ Kinh Nam và Bắc Tạng
07/08/201809:10(Xem: 11997)
Audio mp3: Đường Xưa Mây Trắng Tác giả: Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Diễn đọc: Phật tử Chiếu Thành
24/02/201112:28(Xem: 4967)
8 Điểm Gặp Gỡ Kinh Nam và Bắc Tạng - HT Thích Chơn Thiện giảng
03/12/201408:27(Xem: 4292)
Ba Trụ Thiền - Thiền Sư Philip Kapleau Đỗ Đình Đồng dịch , Tâm Kiến Chánh Đọc
09/04/201316:58(Xem: 12661)
Audio: Bồ Tát Chuẩn Đề, bài giảng của TT Nguyên Tạng tại Chùa Phước Long, Connecticut, Hoa Kỳ, do HT Thích Minh Đức trụ trì
11/12/201320:44(Xem: 10608)
Audio: Chân hạnh phúc, bài giảng của Thầy Nhttp://quangduc.com/a51712/audio-chan-hanh-phucguyên Tạng
09/04/201316:55(Xem: 5905)
Pháp Thoại: Chánh Kiến Chủ giảng: TT Thích Nguyên Tạng
29/03/201318:19(Xem: 6523)
Pháp thoại: Chánh Ngữ bài giảng của TT Thích Nguyên Tạng tại Trung Tâm Mắt Thương Nhìn Đời, Santa Anna, California, Hoa Kỳ