Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Hình ảnh Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Pháp Quang, Chủ Nhật 27-10-2019

31/10/201909:49(Xem: 1266)
Hình ảnh Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Pháp Quang, Chủ Nhật 27-10-2019
Hình ảnh

KHÓA TU MỘT NGÀY AN LẠC

TẠI CHÙA PHÁP QUANG, BRISBANE
(Chủ Nhật 27-10-2019)

7 giờ sáng:

Những vị có trách nhiệm đến sớm để chuẩn bị

7:50

Vân tập vào Chánh điện

8 giờ

Truyền Giới Bát Quan Trai
(HT Hội Chủ Thích Bảo Lạc)

9:30 - 11:00

Nghe Pháp Thoại ( TT Thích Nguyên Tạng)

11:30 - 12:00

Ban Trai Soạn, Ban Hành Đường dọn Quả Đường

12 giờ - 1:00

CÚNG QUẢ ĐƯỜNG & KINH HÀNH NIỆM PHẬT

1 giờ - 1:30

Nghỉ ngơi

1:30 - 2:30

Quý Phật Tử cao niên

Niệm Phật, chấp tác

 

2:30 - 4:00

Nghe Pháp Thoại ( HT Thích Minh Hiếu)

4:00 - 5:00

Tụng Kinh, Xã giới và hoàn mãn

Nghe lời huấn từ của Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Pháp Quang:***


Chua Phap Quang (3)Chua Phap Quang (4)Chua Phap Quang (5)Chua Phap Quang (6)Chua Phap Quang (7)
Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (103)
Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (95)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (96)
Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (114)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (115)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (116)
Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (2)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (3)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (5)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (8)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (9)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (12)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (13)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (14)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (17)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (20)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (24)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (31)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (40)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (41)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (42)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (48)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (49)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (50)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (51)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (52)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (53)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (54)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (55)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (56)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (57)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (58)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (59)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (60)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (61)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (62)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (63)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (64)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (65)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (66)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (67)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (68)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (69)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (70)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (71)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (72)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (73)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (74)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (75)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (76)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (77)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (78)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (79)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (80)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (82)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (83)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (84)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (85)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (86)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (87)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (88)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (89)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (90)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (91)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (92)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (93)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (94)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (97)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (98)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (99)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (100)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (101)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (102)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (103)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (104)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (105)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (106)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (107)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (108)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (111)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (112)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (113)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (114)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (115)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (116)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (117)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (119)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (120)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (121)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (122)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (123)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (124)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (125)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (126)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (127)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (128)Chua Phap Quang (7)Chua Phap Quang (8)Chua Phap Quang (9)Chua Phap Quang (10)Chua Phap Quang (11)Chua Phap Quang (12)Chua Phap Quang (13)Chua Phap Quang (14)Chua Phap Quang (15)Chua Phap Quang (16)Chua Phap Quang (17)Chua Phap Quang (18)Chua Phap Quang (19)Chua Phap Quang (20)

Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (129)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (130)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (131)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (132)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (133)Khoa tu Bat Quan Trai_Chua Phap Quang (134)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
05/01/202006:55(Xem: 353)
Vân đề thống kê số lượng tín đồ tôn giáo nói chung, Phật giáo nói riêng, thường vào dịp thống kê dân số, trong đó kê khai “dân tộc” và “tôn giáo”. Đối với các tôn giáo như Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo thì không có vấn đề để nói, vì Giáo hội của Tôn giáo đó có thống kê khi làm phép rửa, lúc mà đã chính thức trở thành tín đồ, con chiên của Chúa. Do vậy, Tổng cục thống kê dân số căn cứ vào lời khai của tín đồ Ki Tô giáo xác định số lượng tín đồ. Nhưng không phải tất cả lời khai theo thống kê dân số đều xác định chính xác tín đồ của một Tôn giáo như Đạo Phật.Thống kê dân số thì có mục dân tộc và Tôn giáo. Thống kê riêng Tôn giáo thì Giáo hội hoặc cơ sở địa phương cung cấp lượng số tín đồ.
04/01/202011:32(Xem: 336)
Điều 1: Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 20 sẽ được tổ chức từ ngày 27 đến ngày 31/12/2020 tại Warwick Farm, New South Wales. Điều 2: Thành phần nhân sự Ban Tổ Chức Khóa Tu Học: - Ban Cố Vấn: HT.Thích Bổn Điền, TT Thích Tâm Phương - Trưởng Ban: NS Thích Nữ Huệ Khiết - Ban Thư Ký: SC Thích Nữ Giác Anh, và quý đạo hữu:Hải Hạnh, Thanh Nguyên, Thanh Kim, Mỹ Hạnh - Ban Thủ Quỹ: NS Thích Nữ Như Như, và quý đạo hữu: Quảng Phước, Diệu Hoà, Diệu Ánh - Ban Tài Chánh: và quý đạo hữu:Tâm Huệ, Quảng Hương, Quảng Tịnh, Nguyên Hằng, Diệu Hiền - Ban Cư Trú: SC Thích Nữ Thuần Trí - Ban Thiết Trí Trang Hoàng: NS Thích Nữ Hạnh Từ, và quý đạo hữu:Quảng Pháp Đăng, Huệ Đức, Thanh Nghĩa, Thanh Kim, Thanh Độ, Thanh Vương, Thanh Tín - Ban Vận Chuyển: SC Thích Nữ Thảo Liên (TVMQ) và quý đạo hữu Thiền Viện Minh Quang - Ban Trai Soạn:NS Thích Nữ Như Như, Đh.Thanh Độ - Ban Hành Đường:SC Thích Nữ Hạnh Quang, và quý đạo hữu: Quảng Pháp Đăng, Huệ Đức, Thanh Nghĩa, Thanh Kim, Thanh Độ
17/12/201909:33(Xem: 756)
Khi trú ẩn trong một căn nhà để làm nhiệm vụ chữa cháy rừng, những người lính cứu hỏa ở Australia để lại lời nhắn xin lỗi vì lỡ uống một ít sữa trong tủ lạnh.
25/10/201906:45(Xem: 1080)
Nhà báo David Slotnick của Business Insider đã có những trải nghiệm đặc biệt trên chuyến bay dài nhất thế giới của Qantas Airways, từ New York (Mỹ) tới Sydney (Australia).
31/07/201921:31(Xem: 1961)
Trong tiết trời giá lạnh của mùa đông xứ Úc, mùa Vu Lan lại trở về với những người con Phật trên khắp Năm Châu. Mùa Hiếu Hạnh nhắc nhở cho con cháu tưởng nhớ đến công ơn giáo dưỡng của ÔNG-BÀ-CHA-MẸ nên Lễ VU LAN cũng là Mùa BÁO ÂN ĐÁP NGHĨA, giáo dục đạo đức nhân sinh, xây dựng nếp sống THANH LƯƠNG tiến đến CHÂN-THIỆN-MỸ, góp phần tạo sự an lành trong gia đình và xã hội.
28/07/201918:34(Xem: 785)
Những tháng đầu năm 2019 đã ghi nhận nhiều kỷ lục thế giới đáng kinh ngạc, đòi hỏi nhiều kế hoạch chi tiết với sự tham gia của một số lượng lớn người tình nguyện. Bên cạnh đó, một số kỷ lục không cần đến sự sắp xếp của con người nhưng đem lại sự ngạc nhiên, thú vị đến không ngờ, ví dụ như bức ảnh đơn giản chụp một quả trứng lại có số lượng người yêu thích trên Instagram vượt xa ngôi sao nổi tiếng Hollywood.
12/02/201909:00(Xem: 1481)
Bài diễn văn đầu tiên của Tân Nghị Sĩ Kiều Tiến Dũng đã được các đồng viện, đồng hương và quan khách đón nhận rất nồng nhiệt bằng những tràng pháo tay giòn giã.
12/01/201911:12(Xem: 986)
Trong thời gian qua, BCH CĐNVTD Vic, phối hợp cùng BCH CĐNVTD UC và các BCH CĐNVTD các tiểu bang vận động chính phủ liên đảng Tự Do và đối lập Lao Động kêu gọi hỗ trợ dự án Viện Bảo Tàng quan trọng của khối người Việt tại Úc.
29/10/201805:50(Xem: 4679)
Trong vài tuần nay, sự kiện Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tiểu Bang NSW (Cộng Đồng) loan báo chính thức tổ chức Lễ Tưởng Niệm cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã gây nhiều căng thẳng trong công luận người Việt tai Úc, đặc biệt là đối với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi -Tân Tây Lan (Giáo Hội) và cộng đồng Phật tử Việt Nam. Giáo Hội nhận thấy quyết định này có tiềm năng gây chia rẽ cộng đồng và giữa hai tôn giáo là Phật Giáo và Thiên Chúa Giáo, nên đã đề cử phái đoàn, hẹn gặp Ban Chấp Hành ở Văn phòng Cộng Đồng tại Cabramatta vào lúc 12:00 giờ trưa thứ Ba ngày 23/10/18 để cân nhắc thảo luận.