Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2647 tại Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc

28/05/202318:28(Xem: 2332)
Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2647 tại Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc
Phật Đản Pháp Hoa 2023-001Phật Đản Pháp Hoa 2023-002Phật Đản Pháp Hoa 2023-003Phật Đản Pháp Hoa 2023-004Phật Đản Pháp Hoa 2023-005Phật Đản Pháp Hoa 2023-006Phật Đản Pháp Hoa 2023-007Phật Đản Pháp Hoa 2023-008Phật Đản Pháp Hoa 2023-009Phật Đản Pháp Hoa 2023-010Phật Đản Pháp Hoa 2023-011Phật Đản Pháp Hoa 2023-012Phật Đản Pháp Hoa 2023-013Phật Đản Pháp Hoa 2023-014Phật Đản Pháp Hoa 2023-015Phật Đản Pháp Hoa 2023-016Phật Đản Pháp Hoa 2023-017Phật Đản Pháp Hoa 2023-018Phật Đản Pháp Hoa 2023-019Phật Đản Pháp Hoa 2023-020Phật Đản Pháp Hoa 2023-021Phật Đản Pháp Hoa 2023-022Phật Đản Pháp Hoa 2023-023Phật Đản Pháp Hoa 2023-024Phật Đản Pháp Hoa 2023-025Phật Đản Pháp Hoa 2023-026Phật Đản Pháp Hoa 2023-027Phật Đản Pháp Hoa 2023-028Phật Đản Pháp Hoa 2023-029Phật Đản Pháp Hoa 2023-030Phật Đản Pháp Hoa 2023-031Phật Đản Pháp Hoa 2023-032Phật Đản Pháp Hoa 2023-033Phật Đản Pháp Hoa 2023-034Phật Đản Pháp Hoa 2023-035Phật Đản Pháp Hoa 2023-036Phật Đản Pháp Hoa 2023-037Phật Đản Pháp Hoa 2023-038Phật Đản Pháp Hoa 2023-039Phật Đản Pháp Hoa 2023-040Phật Đản Pháp Hoa 2023-041Phật Đản Pháp Hoa 2023-042Phật Đản Pháp Hoa 2023-043Phật Đản Pháp Hoa 2023-044Phật Đản Pháp Hoa 2023-045Phật Đản Pháp Hoa 2023-046Phật Đản Pháp Hoa 2023-047Phật Đản Pháp Hoa 2023-048Phật Đản Pháp Hoa 2023-049Phật Đản Pháp Hoa 2023-050Phật Đản Pháp Hoa 2023-051Phật Đản Pháp Hoa 2023-052Phật Đản Pháp Hoa 2023-053Phật Đản Pháp Hoa 2023-054Phật Đản Pháp Hoa 2023-055Phật Đản Pháp Hoa 2023-056Phật Đản Pháp Hoa 2023-057Phật Đản Pháp Hoa 2023-058Phật Đản Pháp Hoa 2023-059Phật Đản Pháp Hoa 2023-060Phật Đản Pháp Hoa 2023-061Phật Đản Pháp Hoa 2023-062Phật Đản Pháp Hoa 2023-063Phật Đản Pháp Hoa 2023-064Phật Đản Pháp Hoa 2023-065Phật Đản Pháp Hoa 2023-066Phật Đản Pháp Hoa 2023-067Phật Đản Pháp Hoa 2023-068Phật Đản Pháp Hoa 2023-069Phật Đản Pháp Hoa 2023-070Phật Đản Pháp Hoa 2023-071Phật Đản Pháp Hoa 2023-072Phật Đản Pháp Hoa 2023-073Phật Đản Pháp Hoa 2023-074Phật Đản Pháp Hoa 2023-075Phật Đản Pháp Hoa 2023-076Phật Đản Pháp Hoa 2023-077Phật Đản Pháp Hoa 2023-078Phật Đản Pháp Hoa 2023-079Phật Đản Pháp Hoa 2023-080Phật Đản Pháp Hoa 2023-081Phật Đản Pháp Hoa 2023-082Phật Đản Pháp Hoa 2023-083Phật Đản Pháp Hoa 2023-084Phật Đản Pháp Hoa 2023-085Phật Đản Pháp Hoa 2023-086Phật Đản Pháp Hoa 2023-087Phật Đản Pháp Hoa 2023-088Phật Đản Pháp Hoa 2023-089Phật Đản Pháp Hoa 2023-090Phật Đản Pháp Hoa 2023-091Phật Đản Pháp Hoa 2023-092Phật Đản Pháp Hoa 2023-093Phật Đản Pháp Hoa 2023-094Phật Đản Pháp Hoa 2023-095Phật Đản Pháp Hoa 2023-096Phật Đản Pháp Hoa 2023-097Phật Đản Pháp Hoa 2023-098Phật Đản Pháp Hoa 2023-099Phật Đản Pháp Hoa 2023-100Phật Đản Pháp Hoa 2023-101Phật Đản Pháp Hoa 2023-102Phật Đản Pháp Hoa 2023-103Phật Đản Pháp Hoa 2023-104Phật Đản Pháp Hoa 2023-105Phật Đản Pháp Hoa 2023-106Phật Đản Pháp Hoa 2023-107Phật Đản Pháp Hoa 2023-108Phật Đản Pháp Hoa 2023-109Phật Đản Pháp Hoa 2023-110Phật Đản Pháp Hoa 2023-111Phật Đản Pháp Hoa 2023-112Phật Đản Pháp Hoa 2023-113Phật Đản Pháp Hoa 2023-114Phật Đản Pháp Hoa 2023-115Phật Đản Pháp Hoa 2023-116Phật Đản Pháp Hoa 2023-117Phật Đản Pháp Hoa 2023-118Phật Đản Pháp Hoa 2023-119Phật Đản Pháp Hoa 2023-120Phật Đản Pháp Hoa 2023-121Phật Đản Pháp Hoa 2023-122Phật Đản Pháp Hoa 2023-123Phật Đản Pháp Hoa 2023-124Phật Đản Pháp Hoa 2023-125Phật Đản Pháp Hoa 2023-126Phật Đản Pháp Hoa 2023-127Phật Đản Pháp Hoa 2023-128Phật Đản Pháp Hoa 2023-129Phật Đản Pháp Hoa 2023-130Phật Đản Pháp Hoa 2023-131Phật Đản Pháp Hoa 2023-132Phật Đản Pháp Hoa 2023-133Phật Đản Pháp Hoa 2023-134Phật Đản Pháp Hoa 2023-135Phật Đản Pháp Hoa 2023-136Phật Đản Pháp Hoa 2023-137Phật Đản Pháp Hoa 2023-138Phật Đản Pháp Hoa 2023-139Phật Đản Pháp Hoa 2023-140Phật Đản Pháp Hoa 2023-141Phật Đản Pháp Hoa 2023-142Phật Đản Pháp Hoa 2023-143Phật Đản Pháp Hoa 2023-144Phật Đản Pháp Hoa 2023-145Phật Đản Pháp Hoa 2023-146Phật Đản Pháp Hoa 2023-147Phật Đản Pháp Hoa 2023-148Phật Đản Pháp Hoa 2023-149Phật Đản Pháp Hoa 2023-150Phật Đản Pháp Hoa 2023-151Phật Đản Pháp Hoa 2023-152Phật Đản Pháp Hoa 2023-153Phật Đản Pháp Hoa 2023-154Phật Đản Pháp Hoa 2023-155Phật Đản Pháp Hoa 2023-156Phật Đản Pháp Hoa 2023-157Phật Đản Pháp Hoa 2023-158Phật Đản Pháp Hoa 2023-159Phật Đản Pháp Hoa 2023-160Phật Đản Pháp Hoa 2023-161Phật Đản Pháp Hoa 2023-162Phật Đản Pháp Hoa 2023-163Phật Đản Pháp Hoa 2023-164Phật Đản Pháp Hoa 2023-165Phật Đản Pháp Hoa 2023-166Phật Đản Pháp Hoa 2023-167Phật Đản Pháp Hoa 2023-168Phật Đản Pháp Hoa 2023-169Phật Đản Pháp Hoa 2023-170Phật Đản Pháp Hoa 2023-171Phật Đản Pháp Hoa 2023-172
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
12/09/2023(Xem: 3261)
Khoá TLTT ở Úc châu 9-10 13/09-17/09: Khoá ở Tu viện Quảng Đức, Melbourne - quangduc@quangduc.com 20/09-24/09: Khoá ở Thiền viện Minh Quang, Sydney - hong37402@gmail.com 27/09-30/09: Khoá ở Tân Đảo, Nouméa - thanhbinh4245@gmail.com 04/10-08/10: Khoá ở Tân Tây Lan - thanhbinh4245@gmail.com
10/09/2023(Xem: 459)
Thông Báo Thay Thư Mời tham dự Tiệc Chay Gây Quỹ Xây Dựng Hậu Tổ và Linh Đường Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu (Chủ Nhật 12/11/2023)
06/05/2023(Xem: 2083)
Thông Tư V/v Tưởng Niệm 60 Năm Thánh Tử Đạo của Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ (Chánh Thư Ký kiêm Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống)
03/05/2023(Xem: 116749)
Chết và tái sinh. Thích Nguyên Tạng (sách, tái bản 2007) Phật giáo khắp thế giới . Thích Nguyên Tạng (sách) Pháp Sư Tịnh Không, người truyền bá giáo lý Tịnh Độ (sách) Từ bi và nhân cách . Dalai Lama. Thích Nguyên Tạng dịch (sách) Pháp ngữ của Hòa Thượng Tịnh Không . T. Ng. Tạng dịch (sách) Hỏi hay đáp đúng . Ven. Dhammika. Thích Nguyên Tạng dịch (sách) Các Bộ Phái Phật Giáo ở Ấn Độ. Dr.Nalinaksha Dutt.T Ng. Tạng dịch (sách)
11/02/2023(Xem: 1667)
Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN – UĐL lần thứ 11 đã được diễn ra từ ngày 25-27 tháng 12 năm 2022, nhằm mục đích củng cố nhân sự và phát triễn tổ chức giữa thời đại công nghệ mới. Qua 9 buổi Khoáng Đại, Đại Hội đã thành công viên mãn với kết quả là có 2 cơ chế song hành tại quản hạt Úc Đại Lợi:
11/01/2023(Xem: 1425)
Tôi được Chính Phủ và Người Úc cho phép định cư với hai bàn tay trắng - Bảo lãnh gia đình đoàn tụ - Tạo cơ hội cho làm lại cuộc đời trên Quê Hương Mới – Giờ đây, tôi xin chân thành chia sẻ những kinh nghiệm nghề nghiệp của tôi, thân tặng lại cho những Người Việt sinh trưởng ở Úc và các thế hệ Hậu Duệ của họ sau này muốn cùng Cha Mẹ, Ông Bà trở về nguồn:
08/01/2023(Xem: 47645)
Lịch Sinh Hoạt tại Tu Viện Quảng Đức Năm Quý Mão 2023 Chủ Nhật 15/1/2023, nhằm 24 tháng Chạp năm Nhâm Dần - 11:00 am: Lễ Cúng Tất Niên, Thượng Nêu. - Cầu An, Cung tiến Chư Hương Linh. - Chùa bắt đầu có bông Vạn Thọ, thức ăn Chay thuần khiết. Thứ Bảy 21/1/23, nhằm 30 Tết tháng Chạp. - 11:00 am: Cúng Ngọ Phật. - Cúng Tiến Chư Giác Linh, Chư Hương Linh. - 5:00 pm: Cúng Thí Thực. - 8:00 pm: Lễ Sám Hối cuối năm. - 9:30 pm: Văn Nghệ Mừng Xuân. - 11:00 pm: Lễ Trừ Tịch (Giao Thừa Đón Xuân Quý Mão 2023) Chủ Nhật 22/1/23, nhằm Mùng 1 Tết: - 11:00 am: Cúng Ngọ Phật cầu Nguyện Quốc Thái Dân An. - Mừng Lễ Vía Di Lặc Tôn Phật đầu năm mới. - Chư Phật tử Lễ Phật xin lộc đầu năm mới. Thứ Hai 23/1/23 nhằm Mùng 2 Tết: Khai Kinh Dược Sư lúc 7 giờ tối. Chủ Nhật 29/1/23, nhằm Mùng 8 tháng Giêng: Dâng Sớ Cầu An Năm Mới. Thứ Bảy 4/2/23, nhằm 14 tháng Giêng: Lễ Sám Hối đầu n
22/12/2022(Xem: 875)
Viện Bảo Tàng (VBT) người Việt tự do Úc Châu xin thông báo chương trình Xổ số gây quỹ cho công trình xây dựng VBT. Gala xổ số là một phần trong các chương trình gây quỹ lớn của VBT. Số tiền thu được từ việc bán vé số, trừ chi phí, sẽ được chuyển trực tiếp vào việc xây dựng và điều hành VBT.
19/10/2022(Xem: 2024)
Sáng ngày 08/10/2022, tại Tu viện Huyền Không - số 14335 Story Road, thành phố San Jose (Hoa Kỳ), Trường Cao đẳng Phật giáo Thực dụng đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng học kỳ I, niên khóa 2022-2023. Quang lâm dự lễ khai giảng có: Hòa thượng Thích Viên Lý, viện chủ chùa Điều Ngự, thành phố Westminster; Hòa thượng Thích Từ Lực, viện chủ chùa Phổ Từ, thành phố Hayward; TT. Tâm Trung Giác, trú trì đạo tràng Linh Hòa, thành phố San Jose; TT. Thích Hạnh Thông, trú xứ niệm Phật đường Fremont; Ni sư Thích Nữ Nguyên Thiện, trú trì tu viện Huyền Không; Ni sư Tiến Liên, trú trì tịnh xá Ngọc Hòa, thành phố San Jose; chư Ni trú xứ tu viện Huyền Không và tịnh xá Ngọc Hòa; GSTS. Như Ninh Nguyễn Hồng Dũng, hiệu trưởng, GSTS. Tâm Thường Định Bạch Xuân Phẻ, phó hiệu trưởng; cùng đông đảo chư vị giáo sư thỉnh giảng, giáo thọ sư; chư vị trong ban tu thư, chư vị thiện tri thức; huynh trưởng gia đình Phật tử; phóng viên nhiều báo đài ở San Jose; các cơ sở bảo trợ; cùng đông đảo Phật tử, học viên đến
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567