Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Lễ Phật Đản 2643 tại Thiền Viện Minh Quang, Nam Úc

26/05/201914:39(Xem: 1373)
Lễ Phật Đản 2643 tại Thiền Viện Minh Quang, Nam Úc
phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-1phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-2phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-3phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-4phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-5phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-6phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-7phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-8phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-9phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-10phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-11phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-12phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-13phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-14phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-15phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-16phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-17phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-18phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-19phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-20phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-21phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-22phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-23phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-24phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-25phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-26phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-27phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-28phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-29phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-30phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-31phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-32phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-33phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-34phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-35phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-36phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-37phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-38phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-39phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-40phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-41phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-42phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-43phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-44phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-45phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-46phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-47phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-48phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-49phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-50phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-51phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-52phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-53phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-54phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-55phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-56phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-57phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-58phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-59phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-60phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-61phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-62phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-63phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-64phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-65phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-66phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-67phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-68phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-69phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-70phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-71phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-72phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-73phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-74phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-75phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-76phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-77phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-78phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-79phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-80phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-81phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-82phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-83phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-84phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-85phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-86phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-87phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-88phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-89phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-90phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-91phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-92phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-93phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-94phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-95phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-96phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-97phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-98phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-99phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-100phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-101phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-102phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-103phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-104phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-105phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-106phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-107phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-108phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-109phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-110phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-111phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-112phat-dan-chua-minh-quang-nam-uc-113
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
13/10/201913:51(Xem: 375)
Người tu Phật ai ai cũng có đức tin, nhưng nếu không rõ được rành mạch những lịch sử hoặc những hành vi của các vị Bồ tát phải hành thế nào để thành được một bậc Chánh Đẳng Chánh Giác và do nhờ pháp Ba-la-mật (PÀRAMITA) nào đưa các ngài qua tới bờ giác ngạn là Niết Bàn, thì đức tin ấy có khi cũng mơ hồ và có khi cũng lầm lạc. Vì vậy nên tôi không nệ tài hèn học kém, ráng sao lục tóm tắt theo Tam Tạng Pàli (TIPITAKA) bộ kinh Chánh giác tông (BUDDHAVAMSA) và quyển Chư Bồ tát vị lai (ANÀGATAVAMSA) để đem lại một vài tia sáng cho các nhà tu Phật. Ai là người có chí muốn thành một bậc Chánh Biến Tri, hãy noi theo gương lành của các Ngài và thực hành theo mới mong chứng quả được. Trong quyển kinh này có nhiều đoạn hơi khó hiểu hoặc không thể tin được vì oai lực và pháp Ba-la-mật của một vi Phật Tổ khác Thường xuất chúng và thời đại cũng khác nhau vượt qua khỏi trình độ suy nghĩ hoặc hiểu biết của phàm nhơn. Nên độc giả xem quyển kinh này nên dùng đức tin mà hiểu biết rằng: "Muốn thà
29/09/201909:45(Xem: 1334)
Video: Hành Trình Khám Phá về Sự Thật Xá Lợi của Đức Phật (Rất hay, rất cảm động khi xem, quý vị nên tranh thủ vào xem liền, chân thành cảm ơn nhà văn, nhà khảo cô người Anh Charles Allen đã thực hiện cuốn phim tài liệu công phu và độc nhất vô nhị để tôn vinh và tìm ra sự thật về xá lợi của Đức Thế Tôn sau 26 thế kỷ, from Thích Nguyên Tạng, chủ biên trang nhà Quảng Đức)
12/06/201913:52(Xem: 742)
Phật Đản Muộn tại Đạo Tràng Từ Bi ở Lake Elsinore, Cali, Hoa kỳ
07/06/201902:02(Xem: 780)
Tìm hiểu về sự kiện Đức Phật Đản Sanh HT Thích Như Điển Trả lời phỏng vấn Nhà báo Ngọc Long thuộc Chương Trình Phát Thanh VN Hải Ngoại Âu Châu
05/06/201914:13(Xem: 944)
Trung tâm tu học Phổ Trí (Wisdom Meditation School) tọa lạc tại số 7233 Pleasants Valley Road, thành phố Vacaville, miền Bắc California đã tổ chức Lễ Phật Đản PL. 2563.
28/05/201909:03(Xem: 1303)
Vào chiều ngày 25/5/2019, Ấn Tôn Thiền Đường tọa lạc tại số 4198 Gion Avenue, thành phố San Jose, miền Bắc California đã trang nghiêm tổ chức Lễ Phật Đản - Phật lịch 2563 tại hội trường James Lick High School, San Jose.
26/05/201920:52(Xem: 995)
Lễ Phật Đản 2643 PL. 2563, ngày 26-5-2019 tại Chùa A Di Đà
26/05/201920:48(Xem: 949)
Đôi lúc ước chi ...là Ưu Bà Tắc ? Theo chân Thầy , Sư Phụ ...sẽ thường xuyên Học hỏi tận tường, năng lực tinh chuyên . Phước báo kém ....làm trượng phu ...mơ chưa được ! Tuy Ưu Bà Di....lòng không chấp trước ! Sức khỏe vấn an chăm sóc ...qua Mail, Thỉnh pháp trau dồi, thực hiện nghe theo . Năm tháng dần trôi ...quên đi buồn tủi ... Chung đạo tràng, nào ....sư huynh, sư muội, Nhiệm vụ chu toàn ...hoà hợp thích nghi . Thủ hộ các căn, giới luật tu trì..... Sư Phụ ...Sadhu...lành thay ! Đệ tử ...
26/05/201918:21(Xem: 2625)
Hòa chung niềm vui này và với sự khích lệ chân tình của quý thân hữu thiện trí thức xa gần, Nhóm Tuệ Đăng sẽ long trọng tổ chức một đêm Nhạc Hội “Tỏa Ánh Từ Quang ” Kính Mừnng Phật Đản Phật Lịch 2563, với sự cố vấn của Liên Hội Cư Sĩ miền Bắc Cali và Hội Phật Giáo Hải Nhuận Hayward, cùng sự góp mặt của ca sĩ Hương Thủy, Gia Huy và nhiều ca sĩ địa phương, các Đoàn Cựu Huynh Trưởng, các GĐPT miền Bắc Cali, Võ Đường Vovinam, MC Tuyết Nha & ĐồngVàng. Thời gian: Thứ bảy ngày 18 tháng 05 năm 2019 (Nhằm ngày 14 tháng 4 Kỷ Hợi) Từ 5 giờ chiều - 10 giờ tối, Tại Grand Century Mall Địa chỉ: 1001 Story Rd., San Jose, CA 95122