Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Thiền Sư Hổ Khưu Thiệu Long (1077-1136), Đời thứ 16 sau Lục Tổ Huệ Năng và cũng là Tổ thứ 12 của Thiền Phái Lâm Tế. 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸

01/04/202111:21(Xem: 2398)
Thiền Sư Hổ Khưu Thiệu Long (1077-1136), Đời thứ 16 sau Lục Tổ Huệ Năng và cũng là Tổ thứ 12 của Thiền Phái Lâm Tế. 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸
Nam Mô A Di Đà Phật

Kính bạch Sư Phụ

Bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được học về Thiền Sư Hổ Khưu Thiệu Long (1077-1136). Ngài thuộc đời thứ 16 sau Lục Tổ Huệ Năng và cũng là Tổ thứ 12 của Thiền Phái Lâm Tế.

Ngài Hổ Khưu Thiệu Long quê ở Hàn Châu, ngài đặc biệt xuất gia rất sớm lúc Ngài 9 tuổi, đến 15 tuổi, 6 năm sau Ngài xuất gia, Ngài được thọ cụ túc giới, là một thần đồng tái sanh được đặc cách thọ giới trước 5 năm.

Ngài có tâm khao khát được nghe pháp, khi ngài nghe những lời giảng của thiền sư Viên Ngộ Khắc Cần Phật Quả, ngài thích quá đến chảy nước miếng mà ngài không biết.

Một hôm ngài Thiện Long vào phương trượng thiền sư Viên Ngộ hỏi pháp. TS Viên Ngộ hỏi: - "Kiến kiến chi thời, kiến phi thị kiến, kiến du ly kiến, kiến bất năng cập", TS Viên Ngộ đưa nắm tay lên và hỏi: - Thấy chăng?
Sư thưa: - Con thấy.
TS Viên Ngộ bảo: - Ông lại chồng thêm một cái đầu nữa rồi. (đầu thượng an đầu)
Ngài nghe vậy, trong tâm chợt rỗng lặng đạt ngộ.
TS Viên Ngộ hỏi - Con thấy được cái gì?
Sư thưa: - Ruộc trúc đặc không ngăn dòng nước chảy.
TS Viên Ngộ gật đầu thừa nhận và cử làm Tri tạng trong thiền viện.
Có người hỏi TS Viên Ngộ: - Tạng chủ Thiệu Long dễ dãi như thế, làm sao được việc ?
TS Viên Ngộ đáp: - Đồ cọp ngủ. (hạp thụy hổ)

Sư phụ giải thích đoạn trên: TS Viên Ngộ dẫn câu kinh trong Thủ Lăng Nghiêm để trắc nghiệm tánh thấy của đệ tử Thiệu Long:

“kiến kiến chi thời, kiến phi thị kiến; kiến do ly kiến, kiến bất năng cập”.

Có nghĩa là:
“Khi Thấy mà có tướng Thấy, cái Thấy đó chẳng phải là Tánh Thấỵ Cái Thấy mà do lìa tướng Thấy, đó là Tánh Thấy siêu việt”

Và khi TS Viên Ngộ đưa nắm tay lên và hỏi: “thấy gì không?”
Ngài Thiện Long trả lời: “thấy”.
Ngài Viên Ngộ quở đệ tử: “con lại chồng thêm một cái đầu nữa lên cái đầu nữa rồi”.
Nghe câu này, Ngài Thiện Long liền đạt ngộ vì ngài nhận đã đạt đến chỗ “Kiến do ly kiến, kiến bất năng cập” (Cái Thấy mà do lìa tướng Thấy, đó là Tánh Thấy siêu việt), tức không phải ngài chỉ nhìn thấy nắm tay của Sư phụ mà ngài còn nhìn xuyên qua nắm tay” nên câu khẳng định của ngài là “Ruộc trúc đặc không ngăn dòng nước chảy”. Phật tánh vẫn hằng ẩn tàng bên trong thân xác ngũ uẩn này từ vô lượng kiếp tới bây giờ.
Thiền sư Viên Ngộ Khắc Cần gật đầu ấn chứng và cử cho làm chức Tri Tạng, trông coi tàng kinh các.
Trong thiền viện có người ganh tỵ và hỏi thiền sư Viên Ngộ: “sao Sư phụ dễ dãi đối với huynh Thiệu Long như vậy ?".

Ngài Viên Ngộ trả lời: “con cọp ngủ”. (người chưa ngộ)

Sư Phụ có nhắc lại thiền ngữ của thiển sư Triều Châu “uống trà đi”, hãy trở về với giây phút hiện tại, chánh niệm hiện tiền, bặt ngưng vọng niệm, là chìa khoá mở ra Phật tâm.

Tánh thấy trùm khắp mọi nơi, xuyên qua vật thể, không chấp vào cái thấy cái nghe, là chánh niệm, không chạy theo vọng niệm, tà niệm.
Năm Thiện Hưng thứ 6, 1136, đời vua Tống Cao Tông, Ngài an nhiên thị tịch, thọ thế 60 tuổi. Chúng đệ tử đem nhục thân Ngài nhập tháp và tôn thờ ở phía Tây nam núi Hổ Khưu.

Ngài để lại tác phẩm thiền “Hổ Khưu Thiệu Long ngữ lục” do Ngài biên soạn.

Cuối bài giảng, Sư Phụ diễn ngâm bài thơ tán thán công hạnh của Thiền Sư Hổ Khưu Thiệu Long (1077-1136) của Hoà Thượng Hư Vân do Hoà Thượng Minh Cảnh dịch Việt.

Kiến lìa chỗ thấy, kiến khôn phân
Mong được no cơm, áo ấm thân
Vật vốn đã không, trần hà khởi
Duyên đã từ bỏ thoát căn trần
Gió lay, nước chảy, phô trương đạo
Mưa tạnh, trời trong, hiển hoá thần
Vượt thoát hiểm nguy trùm máy tạo
Xưa nay, mới gặp bậc hiền nhân.

Kính bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được Sư Phụ ban cho bài pháp về Thiền Sư Hổ Khưu Thiệu Long rất đặc thù, ngài là thần đồng tái sanh, có túc duyên từ bao kiếp. Ngài xuất gia năm 9 tuổi, lúc nghe pháp ngài say mê đến chảy nước miếng mà ngài không biết. Năm 16 tuổi Ngài được thọ giới cụ túc sớm hơn bình thường. Ngài chứng đắc tỏ rõ cái thấy xuyên suốt qua mọi hiện tượng sắc tướng bên ngoài, cái thấy siêu việt của chư Phật ba đời trùm khắp mười phương.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Cung kính và tri ơn Sư Phụ,

Đệ tử Quảng Tịnh Tâm
(Montréal, Canada).219_TT Thich Nguyen Tang_Thien Su Thieu Long


Ngộ đạo qua Tánh Thấy! 
 ( Ruột trúc đặc không  ngăn dòng nước chảy ) 
-( GẶP NGƯỜI TRONG KIA,  NGẠI GÌ KHÔNG UỐNG TRÀ TRIỆU CHÂU)


Kính dâng Thầy bài thơ trình pháp về Thiền Sư Hổ Khâu Thiệu Long . Kính đa tạ Thầy, qua bài pháp thoại nầy một lần nữa con lại được học lại Kinh Thủ Lăng Nghiêm, nhờ vậy mà căn cơ con tuy thấp nhưng được nhắc đi nhắc lại các yếu nghĩa chính ( cốt lõi) của những kinh đại thừa đã có chút sáng ra . Kính đảnh lễ Thầy và kính tri ân . Kính chúc Thầy pháp thể khinh an vì nhìn Phật sự Thầy trong ngày quá busy nên cầu chúc sức khỏe Thầy thật tốt, HH


Hổ Khẩu Thiệu Long thiền sư ....
....Lâm Tế đời thứ 12  nối pháp 
 Chín tuổi xuất gia, thọ cụ túc mười lăm 
Biệt lệ ?  Ắt hẳn thuộc dạng  thần đồng ...
Hành trạng Ngài về sau đã hiện ra rõ ! 

Một trong hai môn đệ xuất sắc của Sư Phụ Viên Ngộ 
Được ấn chứng theo cái Thấy trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm **
Bao kẻ còn mê nên so đo với ân triêm 
Chức Tri Tạng ... đúng với sở trường, sở đoản ! ***


 Sư Phụ viên tịch, “Viên Ngộ Ngữ Lục “ ghi chép biên soạn.
Riêng Pháp thiền Hổ Khâu bí mật thâm sâu
Thượng đường  chỉ rõ phương cách ...uống trà Triệu Châu 
Dừng vọng kiến, vọng tưởng ... không sanh VỌNG NGHIỆP !


Đa tạ Giảng Sư .. dẫn dắt thật mẫn tiệp ! 
Ngay giờ phút đây ...rõ biết hiện tiền .
Chìa khoá mở vào Phật Địa,  Chánh niệm huân chuyên, 
Gìn giữ bản tâm ...như giữ gìn tròng mắt !

Đừng chấp vào cái mình Thấy ... sẽ dứt bặt !
Chỉ vì  không sáng suốt nên đau khổ triền miên,  
Diệu dụng tâm, cảnh nhất như ... ngộ đạo Thiền .
Kính tri ân Thầy ... Tổ Sư Thiền không khó !
Quyết liễm niệm  nhưng kinh điển vẫn gắn bó ! 

Bài thơ ngâm cuối bài pháp thoại ...trọn vẹn sáng tỏ : 
Kiến lìa chỗ thấy, kiến khôn phân
Mong được no cơm, áo ấm thân
Vật vốn đã không, trần há khởi
Duyên đà từ bỏ thoát căn trần 
Gió lay, nước chảy, phô trương Đạo
Mưa tạnh, trời trong, hiển hóa Thần
Vượt thoát hiểm nguy trùm mây tạo
Xưa nay, mới gặp bậc hiền nhân.

Nam Mô Hổ Khâu Thiệu Long Thiền Sư tác đại  chứng minh .
Huệ Hương 
Melbourne 1/4/2021 

** Tập 2 trong kinh điển Thủ Lăng Nghiêm 

Phật dạy Ngài A Nan : 

Chúng sinh hiện có CÁI THẤY KHÔNG LAY ĐỘNG, nhưng không bết tự nhận , Cái TÍNH THẤY LÀ KHÔNG SINH KHÔNG DIỆT. Khi nhận thấy tính thấy thì tính thấy cũng không phải là CÁI THẤY . Cái thấy là năng kiến còn TÍNH  THẤY thì tuyệt đối không có năng sở nên tính thấy còn rời cả cái thấy và cái thấy trong vòng đối đãi sẽ không đến được TÍNH THẤY TUYỆT ĐỐI . *** Sư từng tham vấn thiền với các thiền sư như Thiền Sư Tịnh chiếu Sùng tín ở Trường lô, rồi lần lượt tham vấn các Thiền Sư Trạm Đường Văn Chuẩn ở núi Bảo Phong và Tử Tâm Ngộ Tân núi Hoàng Long. Sau đến Giáp Sơn (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) tham học với Thiền Sư Viên Ngộ khoảng 20 năm và nối pháp của Viên Ngộ.


Sư có để lại Tác phẩm Thiền: Hổ Khâu Thiệu Long Thiền Sư Ngữ Lục(虎丘紹隆禪師語錄) 1 quyển, do sư biên soạn ấn hành vào năm Vạn lịch 20 (1592), được thu vào Vạn tục tạng tập 120. Nội dung sách này gom chép các pháp ngữ ở Khai thánh thiền viện tại Hòa châu, Chương giáo thiền viện tại Tuyên châu, Hổ khâu Vân nham thiền viện tại phủ Bình giang; và các bài: Sơ tổ tán, Tống Lâm tế chính truyền Hổ khâu Long hòa thượng tháp minh, v.v


 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn