Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Pháp hội A Di Đà 2018 tại San Jose, Hoa Kỳ

20/11/201805:56(Xem: 2592)
Pháp hội A Di Đà 2018 tại San Jose, Hoa Kỳ

PHÁP HỘI A DI ĐÀ

TẠI TP. SAN JOSE, HOA KỲ

 

          Vào ngày 17 tháng 11 năm 2018, tại hội trường The National Hispanic University, thành phố San Jose, tiểu bang California, đông đảo thiện tri thức, Phật tử ở nhiều thành phố miền Bắc California đã tham dự Pháp hội A Di Đà do gia đình Phật tử An Nguyệt tổ chức tu học một ngày với sự hướng dẫn của chư Tôn đức Tu viện Huyền Không.

          Chương trình Pháp hội như sau:

          08:30           Phật tử vân tập tại hội trường

          09:00           Tác bạch thỉnh Sư.

                             Bạch Phật khai kinh.

                             Tụng kinh Vô Lượng Thọ

          10:30           Pháp thoại:

                             Ni sư Thích Nữ Nguyên Thiện

          11:15           Trì bát khất thực

          12:00           Thọ trai

          13:00           Kinh hành niệm Phật

          14:00           Tụng kinh Vô Lượng Thọ (tiếp theo)

          15:30           Cúng dường hoa đăng

                             Kinh hành niệm Phật

          16:30           Lễ thí thực

                             Hồi hướng

          18:00           Hoàn mãn

          Pháp hội diễn ra thật trang nghiêm và thành kính, mang sự an lạc đến đại chúng về tu học.

 

Tin và ảnh: Võ Văn Tường
Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (1)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (2)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (3)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (4)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (5)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (6)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (7)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (8)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (9)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (10)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (11)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (12)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (13)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (14)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (15)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (16)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (17)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (18)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (19)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (20)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (21)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (22)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (23)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (24)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (25)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (26)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (27)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (28)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (29)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (30)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (31)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (32)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (33)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (34)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (35)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (36)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (37)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (38)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (39)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (40)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (41)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (42)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (43)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (44)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (45)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (46)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (47)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (48)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (49)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (50)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (51)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (52)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (53)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (54)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (55)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (56)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (57)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (58)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (59)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (60)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (61)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (62)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (63)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (64)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (65)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (66)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (67)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (68)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (69)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (70)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (71)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (72)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (73)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (74)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (75)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (76)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (77)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (78)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (79)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (80)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (81)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (82)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (83)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (84)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (85)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (86)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (87)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (88)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (89)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (90)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (91)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (92)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (93)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (94)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (95)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (96)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (97)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (98)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (99)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (100)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (101)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (102)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (103)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (104)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (105)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (106)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (107)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (108)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (109)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (110)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (111)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (112)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (113)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (114)Pháp hội A Di Đà 17-11-2018 (115)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn