Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Chư Tôn Đức Ni Kiết Hạ tại Chùa Huệ Quang 2018

08/07/201806:27(Xem: 3536)
Chư Tôn Đức Ni Kiết Hạ tại Chùa Huệ Quang 2018

DANH SÁCH CHƯ TÔN ĐỨC NI KIẾT HẠ 2018

TẠI CHÙA HUỆ QUANG từ Chủ Nhật  01/07/ 2018 đến Chủ Nhật 08/07/2018

 

NT. TN. NHƯ HƯƠNG

T.K.N

1970

PHAN KIM LIÊN

NT. TN. NHƯ ĐỊNH

T.K.N

1970

NGUYỄN T BÌNH

NS T.N NHƯ TÂM

T.K.N

1973

NGUYỄN THỊ DUNG

NS. TN GIỚI CHÂU

T.K.N

NS. TN NGỌC LAN

T.K.N

1988

NGUYỆT LAN

NS.TN. PHÚC LIÊN

T.K.N

1980

VŨ T. TRANG

NS.T N MINH HUỆ

T.K.N

1981

VÕ T HỒNG NGA

NS. T.N CHÍ LIÊN

T.K.N

1981

NGUYỄN T THUỶ

NS.TN MINH NGUYÊN

T.K.N

1981

NS. T.N NHƯ NHƯ

T.K.N

1981

VŨ T. KIM CÚC

NS.TN NGUYÊN BỔN

T.K.N

1984

NG. T MỸ PHƯƠNG

NS. T.N QUÃNG LIÊN

T.K.N

1983

PHAN T. HOA

NS T.N NHƯ QUANG

T.K.N

1985

TẠ NGỌC VÂN

NS T.N NHƯ HOÁ

T.K.N

1986

NGUYỄN T. NGUYỆT

NS. TN. NHƯ THUẬN

T.K.N

1987

NS. TN. MINH NGUYÊN

T.K.N

1987

NGUYỄN T. THU

NS. T.N NHƯ BẢO

T.K.N

1987

ĐẶNG T BẢY

NS T.N NHƯ QUANG

T.K.N

1987

LƯƠNG T THU DUNG

NS. T.N THANH HƯƠNG

T.K.N

1987

NG T PHƯƠNG TRANG

NS. T.N MINH NHỰT

T.K.N

1988

NS. T.N HUỆ NGHIÊM

T.K.N

1988

PHẠM T. TH. LOAN

NS. T.N TRÍ THIỆN

T.K.N

1988

LE T. BẠCH

T.N NHƯ THANH

T.K.N

1990

NGUYỄN T. HIỀN

TN. NHƯ HIỀN

T.K.N

1990

PHẠM T THU SƯƠNG

NS T.N ĐỨC THƯỜNG

T.K.N

1990

TRẦN THỊ THU

NS.T.N PHƯỚC LIÊN

T.K.N

1990

TRÂN T. TUYẾT THƯ

NS.TN NHƯ HOÀN

T.K.N

1990

NG.T. KIỀU MẪN

NS. TN NGỌC THƯ

T.K.N

1990

LÊ T KIM ANH

NS. TN. CHƠN NGHIÊM

T.K.N

1991

NS.T.N MINH TRIẾT

T.K.N

1991

VÕ T KIM MINH

NS. T.N HUỆ MỸ

T.K.N

1991

NGUYỄN T LỆ THANH

T.N NHƯ NGUYÊN

T.K.N

1992

NGUYỄN T LIỄU

TN. CHÚC MINH

T.K.N

1992

HÀ T. MỘNG

T.N TỊNH PHƯỚC

T.K.N

1993

LE T BÍCH LOAN

T.N.THIỀN LIÊN

T.K.N

1993

HÀ T. TRANG

T.N NHƯ QUANG

T.K.N

1994

NGÔ T. KIM ANH

T.N NHƯ LÝ

T.K.N

1994

NG T. KIM DUNG

T.N LIÊN HIẾN

T.K.N

1994

TRIỆU T. H. DUONG

T.N CHÚC TOÀN

T.K.N

1994

BÙI T. PHƯƠNG

T.N MINH THƯỜNG

T.K.N

1994

NGUYỂN T DẬU

T.N LIÊN HÀ

T.K.N

1994

NGUYỄN T. THAO

T.N NHƯ THUỶ

T.K.N

1994

DÔ KATHY

T.N PHƯỚC TỪ

T.K.N

1995

T.N DIỆU NHỰT

T.K.N

1995

NG. B HOÀNG TRANG

T.N LỆ Ý

T.K.N

1995

TRẦN T ÁNH TUYẾT

T.N PHÁP VÂN

T.K.N

1995

NGUYỄN THÚY VÂN

T.N NHƯ NIỆM

T.K.N

1995

NGUYỄN THI MAI

T.N TRÍ LIÊN

T.K.N

1996

HUỲNH T NGỌC NGA

T.N NHƯ NGHIÊM

T.K.N

1996

NG. T ĐÀI TRANG

T.N HUỆ THÔNG

T.K.N

1996

ĐẶNG T. THƯƠNG

T.N. NHƯ AN

T.K.N

1997

NGUYỄN T THÚY NGA

TN. HUỆ NGỌC

T.K.N

1997

NGUYỄ T. THOA

T.N NHƯ NGUYỆN

T.K.N

1997

TRẦN T. THUẬN

T.N CHƠN CHÂU

T.K.N

1998

T.N LINH NHƯ

T.K.N

1998

NGUYỄN T. MÝ HẰNG

T.N THIỀN Ý

T.K.N

1998

PHAN KIM CÚC

TN. ĐỆ LIÊN

T.K.N

1998

TRƯƠNG MỸ KHANH

T.N ĐỨC HUY

T.K.N

1999

PHẠM T. THU THUỶ

T.N DIỆU NHƯ

T.K.N

1999

T.N. PHƯỚC LIÊN

T.K.N

1999

NGUYỄN T.THUÝ NGA

T.N TINH HOA

T.K.N

1999

T.N HUỆ HOÀN

T.K.N

1999

TRƯƠNG T TIẾN

T.N HUỆ THẢO

T.K.N

2000

N T HỒNG THẮM

T.N THANH LIÊN

T.K.N

2000

HILLARY TRAN

T.N NHƯ TƯỜNG

T.K.N

2000

TÔ T MỸ CHUNG

TN. TRUNG TUỆ

T.K.N

2000

VĂN T. HUỆ

TN. CHƠN HẢI

T.K.N

2000

NG. T. DIỆP

TN. PHƯỚC QUANG

T.K.N

2000

TN. BẢO HẠNH

T.K.N

2000

NG. T.TUYẾT HẰNG

T.N QUÃNG ÂN

T.K.N

2000

HOÀNG T. THU HỒNG

T.N NGUYÊN GIÁC

T.K.N

2000

HỒ T. THUÝ HOA

T.N PHƯỚC QUANG

T.K.N

2001

PHAN MỸ LỢI

T.N PHÁP HỸ

T.K.N

2001

T.N HUỆ CHƠN

T.K.N

2001

PHAN T NHAN

TN. DIỆU TOÀN

T.K.N

2001

NG. T.HỒNG XUÂN

T.N TỊNH VÂN

T.K.N

2001

ĐẶNG THỊ THỌ

T.N HẠNH HẢI

T.K.N

2001

TRẦN THU HÀ

T.N TRUNG THIỆN

T.K.N

2001

T.N CHÂN GIÁC

T.K.N

2002

LÊ T. SON

T.N NHƯ HOA

T.K.N

2002

HỒ T. LIỄU

T.N TỊNH HOÀ

T.K.N

2002

BÙI T. PHƯƠNG

T.N CHƠN MỸ

T.K.N

2003

T.N DIỆU ĐẠO

T.K.N

2003

NGUYỄN THỊ HỌC

T.N TUỆ BẢO

T.K.N

2003

NGUYỄN T. KIỀU

T.N NHƯ HẠNH

T.K.N

2003

TRẦN T. MỸ DUNG

T.N HUỆ TÂM

T.K.N

2003

TRƯƠNG ÁNH THU

T.N TỊNH LỘC

T.K.N

2003

HUỲNH T LANG

T.N VIÊN LIÊN

T.K.N

2003

ĐỖ T YẾN PHƯƠNG

TN. THẮM LIÊN

T.K.N

2003

ĐOÀN T THUỶ

TN. TỊNH NGUYỆN

T.K.N

2003

T.N NHƯ HẬU

T.K.N

2004

HUỲNH THỊ CHÍ

T.N HIẾU LIÊN

T.K.N 

2004

NG. THANH KIỀU

T.N DIỆU HÀ

T.K.N

2004

NGUYỄN T DIỀU

T.N NGUYÊN CHIẾU

T.K.N

2004

NGUYỄN T NGỌC TÚ

TN. CHÂN PHỤNG

T.K.N

2004

CHÙA PHỔ QUANG

T.N MINH CHIẾU

T.K.N

2005

T.N HUỆ LẠC

T.K.N

2005

TRỊNH T MỸ LINH

TN. THANH NHƯ Ý

T.K.N

2005

THÁI HỒNG PHƯƠNG

T.N THUẦN NHẬT

T.K.N

2006

T.N MINH LIỂU

T.K.N

2006

T.N CHƠN PHỤNG

T.K.N

2006

NGUYỄN THỊ CƠ

T.N HUỆ LIÊN

T.K.N

2006

HUỲNH T H. OANH

T.N DIỆU MINH

T.K.N

2006

PHẠM VÂN

TN. HUỆ LÝ

T.K.N

2007

NGÔ T. HƯƠNG THẢO

T.N HUỆ NHỰT

T.K.N

2007

LÊ T. THUÝ

T.N CHƠN NGHIÊM

T.K.N

2008

T.N HOA LIÊN

T.K.N

2008

NAM NGUYỄN

T.N CHÚC PHƯƠNG

T.K.N

2008

NGUYỄN THUỲ LAN

T.N CHƠN THỊNH

T.K.N

2008

PHẠM T. THẮM

T.N TUỆ TỈNH

T.K.N

2009

LE T KIM PHƯỢNG

T.N ĐẰNG LIÊN

T.K.N

2009

TRẦN T.BÍCH LOAN

TN. BẢO HẠNH

T.K.N

2009

TN. NHỰT THOẠI

T.K.N

2009

NG T. PHƯƠNG THUÝ

T.N THUẦN TÍN 

T.K.N

2009

NGUYỀN KIỀU LOAN

T.N DIỆU NGỌC

T.K.N

2010

T.N CHƠN PHƯƠNG

T.K.N

2010

T.N HẬU LIÊN

T.K.N

2010

ĐOÀN T THUÝ AN

T.N CHƠN LUẬN

T.K.N

2010

NGUYỄN T. THANH

T.N TRUNG THẢO

T.K.N

2011

PHAN T. YẾN PHI

T.N NHƯ KHIẾT

T.K.N

2011

NGUYỄN THỊ QUẾ

T.N NHƯ HIỀN

T.K.N

2011

TRẦN PHI HOÀNG

T.N ĐẠI BI

T.K.N

2011

CÂU T. XUÂN HOA

TN. TỪ ĐẠO

T.K.N

2011

T.N THANH DIỆU THIỆN

T.K.N

2012

T.N LIÊN HÂN

T.K.N

2012

KIM ANH LAROSA

T.N TỊNH HOÀNG

T.K.N

 2012

BÙI THỊ PHƯỢNG

T.N TỊNH THANH

T.K.N

2013

PHẠM T GÁI

T.N THƯỜNG LIÊN

T.K.N

2013

LÊ T. THIÊN

T.N TỈNH CHÍ

T.K.N

2013

NGUYỄN T. HỒNG

T.N THÁNH THIỆN

T.K.N

2013

NGÔ T. MƠ

T.N TỊNH NGUYỆN

T.K.N

2013

LÊ MARY

T.N TƯỜNG LIÊN

T.K.N

2013

LÊ T. HIỀN

T.N MINH ĐỨC

T.K.N

2013

NGUYỄN VINH ĐỨC

T.N HẠNH BẢO

T.K.N

2013

T.N HẠNH THẢO

T.K.N

2013

NGUYỄN T. TU THUỶ

T.N TRUYỀN PHÁP 

T.K.N

2013

HUỲNH T. SINH

T.N DIỆU TIẾN

T.K.N

2014

VŨ T. NHUNG

T.N TÁNH MINH

T.K.N

2014

TRƯƠNG T. BÔNG

T.N  LIÊN PHƯỚC 

T.K.N

2015

TRẦN KIM THOA

T.N CHÂN LÂM

T.K.N

2015

MINDY ĐINH

T.N QUÃNG ĐẠO

T.K.N

2015

TN. NGỌC BƯU

T.K.N

2015

BÙI T. DUNG

T.N  PHỔ AN TỊNH

T.K.N

2015

LÂM JOAN

T.N NGẠN LIÊN

T.K.N

 2015

LÂM T HOA

T.N THANH DIỆU CHÂU

T.K.N

2015

T.N LIÊN HẢO

T.K.N

2016

TRẦN THOẠI THẢO

T.N. HẠNH MINH

T.K.N

2016

TN. GIÁC HUỆ

T.K.N

2016

TRỊNH T. HOA

TN. CHIẾU HƯƠNG

T.K.N

2016

TN. KHANH AN

T.K.N

2016

BẢO KHANH

TN. PHÁP AN

T.K.N

2016

NGUYỄN T. K. TRỌNG

TN. VIÊN GIÁC

T.K.N

2016

TN. DIỆU TỊNH

T.K.N

2016

LÊ T KIỀU NGA

T.N DIỆU NIỆM

T.K.N

2016

ĐÀO THỊ SÁU

TN. DIỆU TẢO

T.K.N

2016

LE HOÀNG NGA

T.N VIÊN CHÂN

T.K.N

2017

NGUYỄN T. KIM LOAN

T.N VIÊN AN

T.K.N

2017

NG. T. THANH THANH

T.N VIÊN TRANG

T.K.N

2017

PHAN T. HƯƠNG

T.N PHÁP TẠNG

T.K.N

2017

NGUYỄN T. ĐAN THI

T.N TOẠI TRANG

T.K.N

2018

T.N LIÊN HOA

T.K.N

2018

NGUYỄN T. NĂM

T.N HUỆ TÂM

TXMN

2016

PHAN T. DUNG

TN. DIỆU NGHĨA

TXMN

2017

NGUYỄN KIM NHUNG

TN. NGUYÊN HỸ

TXMN

2017

TN. DIỆU NIỆM

TXMN

2017

TRẦN THỊ CHÁNH

TN. DIỆU HIẾN

TXMN

2017

TỪ THỊ THUÝ

T.N NGHIÊM MINH

TXMN

2017

T.N TÁNH THANH

TXMN

2017

GINA DƯƠNG

T.N HUỆ HUỆ

TXMN

2017

PHILENA UNG

T.N TỊNH TÂM THANH

SDNI

2015

QUÁCH T. SHOL

T.N DIỆU NHÀN

SDNI

2015

HỨA T. THƠI

T.N HUỆ PHƯƠNG

SDNI

2015

PHAN THANH LIÊN

T.N LIÊN TỊNH

SDNI

2016

NGUYỄN T. VĂN

T.N DIỆU ĐẠO

SDNI

2016

NGUYỄN T. DƯƠNG

T.N THÔNG HOÀ

SDNI

2016

ĐOÀN T. HIỆP

T.N VIÊN QUANG

SDNI

2017

BÙI T. DUNG

TÙNG HẠ

NS. TN. NHƯ ĐỊNH

T.K.N

1980

NGUYỄN T. BA

NS. TN. NHƯ NHẪN

T.K.N

1981

NGUYỄN T K OANH

NS. TN. MINH PHƯỚC

T.K.N

1982

TRỊNH T. LỎI

NS. TN. NHƯ NGỌC

T.K.N

1985

BÙI THỊ LIÊN

NS. TN. NHƯ MINH

T.K.N

1988

LƯƠNG T BÉ TƯ

NS. TN. DIỆU PHƯỚC

T.K.N

1988

DƯƠNG THU HƯƠNG

NS.TN. CHÚC VÂN

T.K.N

1988

TRẦN AN THI

NS.TN. CHÚC HÀ

T.K.N

1990

NS.TN NHƯ HIỀN

T.K.N

1990

PHẠM T THU SƯƠNG

T.N NHƯ ĐIỀN

T.K.N

1994

T.N THUỲ LIÊN

T.K.N

1994

HỨA THỊ HẠNH

T.N THIỀN LIÊN

T.K.N

1994

NGUYỄN THUỲ TRANG

T.N LIÊN LIÊN

T.K.N

1994

TN. NHƯ NGỌC

T.K.N

1996

NGUYỄN  KIM NGÂN

T.N HẠNH GIẢI

T.K.N

1996

TRẦN THỊ HIỀN

TN. HUỆ NGỌC

T.K.N

1997

NGUYỄN T THOA

T.N THÔNG THÀNH

T.K.N

1998

PHẠM TUYẾT TRINH

T.N LIÊN HỮU

T.K.N

1998

T.N HẠNH THIỆN

T.K.N

TN. DIỆU THƠ

T.K.N

1999

T.N HOC LIÊN

T.K.N

2000

ĐẶNG T. KIM PHỤNG

T.N HOA TÂM

T.K.N

2003

NG. T. THANH XUÂN

TN. CHƠN HIỂN

T.K.N

2006

T.N DIỆU HƯƠNG

T.K.N

2005

NGUYỄN MAI

TN. HUỆ HẢO

T.K.N

2006

LƯU T BÍCH VÂN

TN. QUÃNG ĐỊNH

T.K.N

2006

PHẠM T HƯỜNG

TN. NGUYÊN VÂN

TXMN

2013

NG T MỸ LAN

TN. HUỆ CẢNH

SADI

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
105,006,004