Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

TV Quảng Đức tổ chức Hành Hương Thập Tự Xuân Mậu Tuất 2018

04/03/201814:18(Xem: 9902)
TV Quảng Đức tổ chức Hành Hương Thập Tự Xuân Mậu Tuất 2018


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Thượng Tọa Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thích Tâm Phương,
Kính bạch Thượng Tọa Trụ Trì Thích Nguyên Tạng,

Hôm nay nhân dịp đón xuân Di Lặc Mậu Tuất, dù sống ở xa quê hương Việt Nam, nhưng hàng Phật tử chúng con vẫn luôn gìn giữ và duy trì phong tục cổ truyền của Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ. Ngày đầu xuân, cha mẹ và con cái đều cùng về chùa dâng hương, lễ Phật , cầu phước và hái lộc đầu năm. Đặc biệt hôm nay, ngày 17 tháng giêng Xuân Mậu Tuất, đệ tử  chúng con được  quý Ngài cho tổ chức hành hương lễ Phật mười chùa, chúng con được quý Ngài dạy rằng con số 10 là con số viên mãn, có ý nghĩa về 10 danh hiệu Phật, về 10 điều thiện, nhất là nói về 10 hạnh nguyện tu tập của Bồ Tát Phổ Hiền mà hàng đệ tử  phải áp dụng hành trì mỗi ngày trong đời sống, đó Lễ kính chư Phật, Xưng tán Như Lai, Quảng tu cúng dường, Sám hối nghiệp chướng, Tùy hỷ công đức,Thỉnh Phật chuyển pháp luân, Thỉnh Phật trụ thế, Thường tùy Phật học, Hằng thuận chúng sinh và Phổ giai hồi hướng. Có tu tập 10 hạnh nguyện trên, đệ tử chúng con sẽ có được sự an lành và hạnh phúc ngay trong đời sống này.

Kính bạch nhị vị Thượng Tọa, thay mặt cho 360 Phật tử trong đoàn hành hương hôm nay, chúng con thành tâm kính chúc quý Ngài Pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu và Phật sự viên thành.

Phái đoàn của chúng con, có đóng góp chút ít tịnh tài để dâng lên cúng dường ngôi Tam Bảo Quảng Đức Tu Viện, ngưỡng mong Chư Tôn Đức từ bi hứa khả nạp thọ và chứng minh cho hàng Phật Tử chúng con được ân triêm công đức.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát
Tác Đại Chứng Minh.

***
Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (2)

Xem bài: Tường thuật về chuyến Hành Hương Thập Tự Xuân Mậu Tuất do Tu Viện Quảng Đức tổ chức

 

 

Thơ tặng phái đoàn Hành Hương Thập Tự của Tu Viện Quảng Đức


Nắng xuân theo gió nhẹ 
Mừng dáng Thầy quang lâm 
Hương tình thương lan tỏa 
Trong cội nguồn bi tâm 
( Kính tặng Thượng Tọa Trưởng Đoàn, cảm xúc trưa nay khi phái đoàn vào lễ Phật tại chánh điên Tu Viện Từ Ân )


Thay lời xuân chúc nguyện 
Nhà nhà luôn an vui 
Du xuân tâm khai tuệ 
Tâm thể sáng tinh nguyên.

(Tặng phái đoàn Hành Hương Thập Tự TV Quảng Đức viếng thăm Tu Viện Từ Ân ngày 17 tháng Giêng Mậu Tuất )

TK Thích Hạnh Phẩm,
Trụ Trì Tu Viện Từ Ân, Melbourne, Úc Châu

 (Xem bài cùng tác giả)

 
***

Hành Hương Lễ Phật

Buổi sáng đi hành hương

Chim trên cành nói Pháp

Chuyện đời như mây bay

Tâm tịnh theo kinh cầu

 

Hôm nay thăm mười chùa

Tuân theo lời Phật dạy

Giữ lòng luôn hân hoan

Giữ tâm luôn nhẹ nhàng

 

Trên đường chân nhẹ bước

Cỏ dại cũng hân hoan

Vạn thọ nhoẻn môi cười

Miệng khẽ niệm Nam mô

 

Tháng giêng quỳ lạy Phật

Lạy Bồ tát mười Phương

Đem giắc reo Cam lộ

Cứu chúng sanh khỏi mê

 

Hai bàn tay xin chắp

Dâng theo tiếng chuông thiền

Mong tâm luôn hoan hỉ

Mong thân luôn tịnh an.

Nam Mô A Di Đà Phật
Viết trên xe bus sau khi phái đoàn rời Chùa Linh Sơn
Chủ Nhật 4-3-2018 (17-tháng Giêng năm Mậu Tuất)

Quảng Chơn Thiên Hương

 

***

Đầu Xuân Cùng Nhau Đi Lễ Phật

Đầu mùa xuân cùng nhau đi lễ Phật

Mang tâm lành, mang hoan hỉ cầu an

Nắng ấm đương lên, chim hót trên cành

Nam mô Phật, cầu cho lòng thanh tịnh.

 

Một bước chân đi, một tiếng niệm cầu

Cầu buông xả hết tâm tư uất ức

Những bước chân sau dâng tiếng niệm cầu

Cầu ơn phước, pháp môn huyền diệu

 

Thắp nén nhang thơm, chắp tay khấn niệm

Hương thị tỏ bày, ý pháp ngân nga

Đem yêu thương đổi lấy yêu thương

Đem đối đãi lấy khoan dung từ ái

 

Đông hay xuân hay thu hay hạ

Lòng an nhiên hoa sẽ nở trong tâm

Những đoá sa la sẽ nở diệu kỳ

Khi tâm thiện, luôn làm theo lời thiện ...

 

Nam Mô A Di Đà Phật
Viết trên xe bus sau khi phái đoàn rời Chùa Giác Hoàng,
Chủ Nhật 4-3-2018 (17-tháng Giêng năm Mậu Tuất)

Quảng Chơn Thiên Hương

(Xem bài cùng tác giả)

 

 

Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018-chuong trinh
Hình ảnh Tu Viện Quảng Đức tổ chức Hành Hương Thập Tự đầu Xuân Mậu Tuất, Chủ Nhật 4-3- 2018, nhằm ngày 17 tháng giêng âm lịch, viếng thăm lễ Phật 10 Chùa: 1/ Tu Viện Quảng Đức, 2/ Chùa Linh Sơn; 3/ Chùa Hoa Nghiêm; 4/ Chùa Minh Nguyệt; 5/ Chùa Giác Hoàng; 6/ Tu Viện Từ Ân; 7/ Chùa Phật Quang; 8/  Chùa Quang Minh; 9/  Chùa Tây Tạng; 10/ Chùa Tích Lan
Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (1)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (2)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (3)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (4)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (5)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (6)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (7)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (8)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (9)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (10)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (11)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (12)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (13)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (14)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (15)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (16)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (17)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (18)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (19)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (20)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (21)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (22)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (23)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (24)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (25)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (26)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (27)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (28)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (29)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (30)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (31)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (32)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (33)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (34)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (35)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (36)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (37)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (38)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (39)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (40)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (41)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (42)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (43)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (44)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (45)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (46)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (47)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (48)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (49)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (50)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (51)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (52)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (53)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (54)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (55)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (56)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (57)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (58)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (59)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (60)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (61)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (62)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (63)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (64)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (65)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (66)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (67)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (68)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (69)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (70)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (71)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (72)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (73)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (74)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (75)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (76)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (77)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (78)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (79)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (80)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (81)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (82)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (83)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (84)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (85)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (86)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (87)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (88)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (89)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (90)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (91)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (92)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (93)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (94)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (95)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (96)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (97)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (98)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (99)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (100)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (101)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (102)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (103)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (104)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (105)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (106)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (107)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (108)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (109)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (110)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (111)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (112)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (113)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (114)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (115)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (116)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (117)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (118)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (119)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (120)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (121)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (122)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (123)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (124)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (125)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (126)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (127)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (128)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (129)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (130)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (131)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (132)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (133)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (134)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (135)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (136)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (137)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (138)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (139)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (140)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (141)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (142)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (143)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (144)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (145)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (146)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (147)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (148)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (149)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (150)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (151)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (152)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (153)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (154)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (155)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (156)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (157)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (158)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (159)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (160)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (161)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (162)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (163)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (164)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (165)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (166)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (167)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (168)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (169)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (170)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (171)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (172)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (173)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (174)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (175)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (176)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (177)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (178)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (179)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (180)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (181)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (182)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (183)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (184)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (185)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (186)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (187)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (188)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (189)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (190)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (191)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (192)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (193)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (194)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (195)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (196)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (197)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (198)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (199)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (200)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (201)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (202)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (203)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (204)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (205)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (206)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (207)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (208)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (209)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (210)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (211)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (212)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (213)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (214)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (215)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (216)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (217)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (218)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (219)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (220)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (221)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (222)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (223)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (224)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (225)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (226)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (227)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (228)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (229)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (230)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (231)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (232)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (233)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (234)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (235)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (236)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (237)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (238)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (239)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (240)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (241)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (242)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (243)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (244)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (245)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (246)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (247)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (248)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (249)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (250)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (251)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (252)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (253)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (254)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (255)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (256)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (257)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (258)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (259)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (260)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (261)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (262)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (263)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (264)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (265)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (266)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (267)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (268)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (269)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (270)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (271)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (272)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (273)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (274)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (275)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (276)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (277)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (278)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (279)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (280)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (281)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (282)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (283)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (284)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (285)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (286)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (287)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (288)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (289)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (290)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (291)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (292)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (293)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (294)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (295)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (296)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (297)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (298)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (299)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (300)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (301)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (302)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (303)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (304)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (305)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (306)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (307)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (308)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (309)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (310)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (311)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (312)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (313)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (314)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (315)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (316)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (317)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (318)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (319)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (320)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (321)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (322)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (323)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (324)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (325)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (326)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (327)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (328)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (329)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (330)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (331)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (332)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (333)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (334)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (335)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (336)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (337)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (338)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (339)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (340)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (341)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (342)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (343)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (344)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (345)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (346)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (347)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (348)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (349)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (350)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (351)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (352)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (353)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (354)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (355)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (356)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (357)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (358)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (359)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (360)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (361)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (362)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (363)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (364)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (365)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (366)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (367)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (368)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (369)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (370)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (371)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (372)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (373)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (374)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (375)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (376)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (377)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (378)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (379)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (380)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (381)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (382)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (383)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (384)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (385)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (386)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (387)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (388)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (389)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (390)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (391)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (392)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (393)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (394)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (395)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (396)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (397)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (398)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (399)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (400)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (401)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (402)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (403)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (404)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (405)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (406)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (407)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (408)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (409)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (410)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (411)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (412)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (413)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (414)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (415)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (416)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (417)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (418)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (419)Tu Vien Quang Duc_Hanh Huong Thap Tu Xuan Mau Tuat 2018 (420)


Ve hanh huong thap tu-2018


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
108,881,775