Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Danh sách Quán Thế Âm Ni Tự

26/11/201317:25(Xem: 4417)
Danh sách Quán Thế Âm Ni Tự

Tan Than Cong Duc_Quan The Am Ni Tu

Phương danh phật tử

Quan Thế Âm Ni Tự - Tây Úc

cứu trợ nạn lụt Philippine

STT

Họ tên - Pháp danh

Số tiền

1.

Quan Thế Âm Ni Tự

$1,000.00

2.

NT. Chơn Đạo

$100.00

3

NT. Phước Trí

$100.00

4.

NS. Hải Nguyện

$100.00

5.

Diệu Tuyền

$100.00

6.

Diệu Lệ

$50.00

7.

HL Kim Hai

$100.00

8.

HL Diệu Phước

$100.00

9.

Vạn Lực

$100.00

10.

Trần thị Hải

$20.00

11.

Lộc - Chi

$50.00

12.

Diệu Huệ

$40.00

13.

Trần Huệ Trinh

$40.00

14.

Diệu Viên

$50.00

15.

GĐ chú Chấp

$50.00

16.

Diệu Trúc

$50.00

17.

Diệu Độ

$100.00

18.

Hứa THị Hía

$100.00

19.

Hùynh Vĩnh Phát

$100.00

20.

Diệu Tâm

$20.00

21.

Cô Thu

$20.00

22.

Diệu Hòang

$50.00

23.

GĐ Đinh Thị Long

$450.00

24.

Chú Hân

$20.00

25.

Jina

$10.00

26.

Trí An

$100.00

27.

Tâm Đức

$20.00

28.

Diệu Thuận

$50.00

29.

GĐ chú Đẩu

$100.00

30.

Hoa Giàu

$50.00

31.

Từ Chơn

$50.00

32.

Chơn Tâm Phúc

$50.00

33

Đòan Phú Thứ

$400.00

34.

Lê Phước

$200.00

35.

Minh Phước

$10.00

36.

Minh Điền

$50.00

37.

Diệu Huệ

$50.00

38.

Minh Phước - Chơn Nguyện

$50.00

39.

Thiện Hữu

$20.00

40.

GĐ. Chí Tâm

$100.00

41.

Hùynh Kim Lân

$30.00

42.

Betty Lay

$200.00

43.

Diệu Phương - Tâm nghĩa

$100.00

44.

Cô Nghiêm

$20.00

45.

Diệu Ánh

$50.00

46.

Lệ An

$50.00

47.

Lệ Phát

$50.00

48.

Quang Ngọc

$20.00

49.

Nguyễn Thị Lệ

$30.00

50.

Trần thị kim Thanh

$50.00

51.

Vạn Lệ

$20.00

52.

Tahlia & Taivin

$50.00

53.

Trương Ngọc Qúy

$20.00

54.

GĐ Lâm Quóc Dũng

$20.00

55.

Cô Phuơng

$10.00

56.

GĐ Đỗ Thiếu Hoa

$100.00

57.

Trần Bội Huệ

$50.00

58.

Ẩn danh

$50.00

59.

Nguyễn thị Bích Vân

$20.00

60.

Nguyễn thị Tuyết Mai

$50.00

61.

Nguyễn thị Thu Hương

$50.00

62.

Chương Thị Yến

$20.00

63.

Trần thị Tuyết Phương

$50.00

64.

Hùynh Minh Nguyệt

$20.00

65.

Hà thị Ánh

$50.00

66.

Ẩn danh

$50.00

67.

Ẩn danh

$20.00

68.

Ẩn danh

$25.00

69.

Hứa Thiện Ngôn

$50.00

70.

Diệp Muối

$20.00

71.

Trần Lisa

$50.00

72.

Trần Lora

$15.00

73.

Nguyễn Thị Ngọc

$20.00

74.

Nguyễn Thị Thu Anh

$20.00

75.

Minh Nhựt - Diệu Lan

$200.00

76.

Diệu Từ

$50.00

77.

Cô Chỉnh

$100.00

78.

GĐ Hòang Tùy

$100.00

79.

Nhật Bi

$100.00

80.

Diệu Tâm

$100.00

81.

Loan shop Inneloo

$200.00

82.

HL Trần văn Tỷ

$100.00

83.

Quảng Thành

$20.00

84.

Diệu Đức

$50.00

85.

Diệu Thư

$40.00

86.

Hồng Loan

$100.00

87.

Lương Thị Lục (Diệu Thiện)

$100.00

88.

Đỗ thị Huệ

$200.00

89.

GĐ Nguyễn Hòang

$150.00

90.

Vân Trung

$100.00

91.

Nhật Thiện

$20.00

92.

Julian

$100.00

93.

Diệu Nghiêm

$100.00

94.

Thẩm Huy Vũ (Minh Quang)

$50.00

95.

Nguyễn Phú Vinh ( Phúc Hiển )

$50.00

96.

Nguyễn Phú Minh (Quảng Tuệ)

$50.00

Tổng cộng:

$7,700.00

(Bảy ngàn bảy trăm đồng Úc)

Tan Than Cong Duc_Quan The Am Ni Tu

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn