Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Danh Sách Phật Tử

10/08/201316:52(Xem: 4557)
Danh Sách Phật Tử
Khoatu-quang-cao
Danh Sách Phật Tử


Họ và TênPháp DanhNam/NữTrú Xứ

Nguyễn Thị Oanh

Tâm Yến

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Nguyễn Thị Tuyết

Diệu Ngọc Trang

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Phạm Andy

Tịnh Tư

Nam

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Lê Thị Huê

Tâm Cầm

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Đỗ Thị Ta

Nguyên Xuân

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Hà Thị Cẩn

Nguyên Hậu

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Phạm Mỹ Phượng

Nguyên Hoàng

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Phạm Kim Liên

Nguyên Hương

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Phạm Thu Thủy

Diệu Trúc

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Nguyễn Thị Thanh

Diệu Vân

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Ngô Thanh Thúy

Diệu Trang 

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Tạ Thị Ngọc

Diệu Trí

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Dương Bạch Kim

Tường Vân

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Phạm Thị Hồng Vân

Nguyên Tâm

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Huỳnh Thị Tân

Thị Hảo

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Trần Thị Mai

Nhuận Tùng

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Trần Thị Xuyến

Hòa Mẫn

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Đoàn Thị Bạch Tuyết

Nguyên Hương

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Trần Ngọc Viên

Nguyên Phương

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Nguyễn Janine

Diệu Đức

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Đào Ngọc Trâm

Nguyên Chánh

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Huỳnh Lana

Diệu Liên

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Phạm Xuân Hồng

Tâm Liên

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Nguyễn Thị Lệ Thanh

Diệu Lan

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Phan Thị Nở

Đức Hoa

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Huỳnh Nuôi

Huỳnh Ngọc

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Nguyễn Thị Roạt

Diệu Đức

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Nguyễn Bích Liên

Diệu Chi

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Quách Tư

Ngọc Chân

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Hồ Đắc Tuấn

Thiện Hiền

Nam

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Võ Lan Thanh

Như Bạch

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Hồ Đắc Jenny

Như Thảo

Nử

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Hồ Đắc Michelle

Như Thanh

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Hoàng Phú Tony

Chúc Quang

Nam

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Trương Minh Tâm

Tâm Thông

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Nguyễn Thị Gái

Nguyên Nghiêm

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Triệu Tỷ

Nguyên Tín

Nam

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Nguyễn Đức Thụ

Trí Siêu

Nam

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Nguyễn Thành Ca

Quảng Tâm

Nam

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Trần Dũng

Nguyên Đàm

Nam

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Nguyễn Thanh Loan

Tâm Tịnh 

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Lê Quang Tiến

Pháp Âm

Nam

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Lê Thị Loan

Pháp Xuân Ngọc

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Lê (Thomas) Toàn

Pháp Chánh

Nam

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Phan Nguyên Phương

Tâm Thuận

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Nguyễn H Thanh Nhã

Quảng Lan 

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Hà Phương Nhã Ái

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Lê Thảo

Diệu Vân

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Nguyễn Thị Bích Huyền

Diệu Thảo

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Lê Văn Mỹ

Nguyên Bình

Nam

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Nguyễn Thị Chánh

Nguyên Chân

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Tưởng Toàn

Nam

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Dương Phương

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Tưởng Tracy

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Tưởng Timothy

Nam

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Nguyễn Thị Bích Vân

Nguyên Anh

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Trần Ngọc Huệ

Nguyên Cúc

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Nguyễn Hải Đăng Mỹ

Nguyên Toàn

Nam

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Nguyện Như Huệ

Nguyên Thục

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Nguyễn Đình Chính

Thiện Nghiêm

Nam

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Nguyễn Kim Nga

Diệu Mỹ

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Phạm Thi Nam

Nguyên Lễ

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Nguyễn Thiện Thông

Nguyên Thần

Nam

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Đặng Thị Ngọc Hảo

Tâm Hương

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Nguyễn Thị Nga

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Nguyễn Thị Lan

Nguyên Trúc

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Dương Thanh Đăng

Nguyên Phố

Nam

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Dương Long

Nam

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Nguyễn Linh

Nam

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Nguyễn Kathy

Diệu Huệ

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Vũ Bảo Anh

Diệu Tuấn

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Nguyễn Thị Huệ

Thân Nguyệt Thủy

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Hồng Minh

Nguyên Thiện

Nam

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Trần Ngọc Nữ

Nguyên Tâm

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Phạm Thị Lê Hiền

Nữ

TV Pháp Vương, Escondido, CA

Lâm Siêu Nghiêu

Nam

TV Pháp Vương, Escondido, CA

Đỗ Tiến Giang

Chúc Bảo

Nam

TV Pháp Vương, Escondido, CA

Hà Ngọc Anh

Nguyên Phúc

Nữ

TV Pháp Vương, Escondido, CA

Phan văn Hòa

Minh Hiệp

Nam

TV Pháp Vương, Escondido, CA

Nguyễn Anh Tuấn

Tuệ Trung

Nam

TV Pháp Vương, Escondido, CA

Lê Thị Dung

Diệu Nhẫn

Nữ

TV Pháp Vương, Escondido, CA

Phạm Thị Lệ

Nguyên Anh

Nữ

TV Pháp Vương, Escondido, CA

Trần Thị Phương

Nguyên Phụng

Nữ

TV Pháp Vương, Escondido, CA

Trần Tuấn An & gia đình

TV Pháp Vương, Escondido, CA

Như Huệ

Nữ

TV Pháp Vương, Escondido, CA

Nguyễn Thị Mai

Diệu Liên

Nữ

TV Pháp Vương, Escondido, CA

Hứa Thông

Nam

TV Pháp Vương, Escondido, CA

Nguyễn Văn Pháp

Tâm Đăng

Nam

GĐPT, San Diego, CA

Hồ Nhung

Nguyên Hồng

Nữ

GĐPT, San Diego, CA

Phan Duy Chiêm

Tâm Duy

Nam

GĐPT, San Jose, CA

Nguyễn Thị Ngọc Đoan

Diệu Trang

Nữ

GĐPT, San Jose, CA

Lê Xuân Hậu

Tâm Khiết

Nam

GĐPT, Santa Ana, CA

Lê Minh Thi

Nguyên Thuyết

Nữ

GĐPT, Santa Ana, CA

Đặng Thị Hương

Nguyên Liên

Nữ

GĐPT, Santa Ana, CA

Trần Thị Ngọc

Bảo Diệu Châu

Nữ

GĐPT, Santa Ana, CA

Lê Quang Dật

Tâm Hòa

Nam

GĐPT, Santa Ana, CA

Sử Thành

Tâm Tựu

Nam

GĐPT, Michigan. MI

Nguyễn Quốc Hưng

Nguyên Từ

Nam

GĐPT, Los Angeles, CA

Nguyễn Quốc Văn

Nam

GĐPT, Los Angeles, CA

Nguyễn Quốc Đàm

Nam

GĐPT, Los Angeles, CA

Phan Trung Kiên

Quảng Hải

Nam

GĐPT, San Diego, CA

Hố Hoàng Chánh

Minh Tánh

Nam

GĐPT, San Diego, CA

Đỗ Hoàng Tuân

Tuệ Minh Pháp

Nam

GĐPT, Temecula, CA

Dương Tuyết Mai

Như Thủy

Nữ

GĐPT, Temecula, CA

Trương Michelle

Nguyên Thảo

Nữ

Chùa Phật Tổ, Long Beach, CA

Trương Mindy

Nguyên Chơn

Nữ

Chùa Phật Tổ, Long Beach, CA

Trương Harris

Nguyên An

Nam

Chùa Phật Tổ, Long Beach, CA

Nguyễn Cidy

Nguyên Thanh

Nữ

Chùa Phật Tổ, Long Beach, CA

Trương Kimberly

Nữ

Chùa Phật Tổ, Long Beach, CA

Thái Nghiệp

Thiên Kiên

Nữ

Chùa Phật Tổ, Long Beach, CA

Thái Tuyết Nhi

Phương Tâm

Nữ

Chùa Phật Tổ, Long Beach, CA

Thái Judy

Phương Xuân

Nữ

Chùa Phật Tổ, Long Beach, CA

Thái Tatinan

Phương Anh

Nữ

Chùa Phật Tổ, Long Beach, CA

Thái Vũ

Minh Lực

Nam

Chùa Phật Tổ, Long Beach, CA

Trịnh Mỹ Siêu

Mỹ Ngọc

Nữ

Chùa Phật Tổ, Long Beach, CA

Lý Ngọc Anh

Tịnh Anh

Nữ

Chùa Phật Tổ, Long Beach, CA

Hà Khiêm

Quảng Đức Thiện

Nam

Chùa Phật Tổ, Long Beach, CA

Trịnh Mỹ Phong

Thanh Dinh

Nữ

Chùa Phật Tổ, Long Beach, CA

Trịnh Lena

Vân Hiếu

Nữ

Chùa Phật Tổ, Long Beach, CA

Stepany Treul

Thanh Đức

Nữ

Chùa Phật Tổ, Long Beach, CA

Quách Kim Hà

Từ Lâm

Nữ

Chùa Phật Tổ, Long Beach, CA

Nguyễn Phi Long

Nam

Chùa Phật Tổ, Long Beach, CA

Thái VănThân

ĐứcMinh

Nam

Chùa Phật Tổ, Long Beach, CA

Thái Gina

Đức Huê

Nữ

Chùa Phật Tổ, Long Beach, CA

Thái Thiên Kim

Bồ Đề Tâm An

Nữ

Chùa Phật Tổ, Long Beach, CA

Trương Thị Toàn

Nữ

Chùa Phật Ân, Minnesota

Lê Lâm Cẩm Vân

Nguyên Tường

Nữ

Chùa Phật Ân, Minnesota

Tiêu Hàng

Diệu Mỹ

Nữ

Chùa Phật Ân, Minnesota

Nguyễn Thị Xem

Vạn Tín

Nữ

Chùa Phật Ân, Minnesota

Nguyễn Thị Cơ

Nữ

Chùa Phật Ân, Minnesota

Lâm Đức

Nam

Chùa Phật Ân, Minnesota

Nguyễn Thị Thu Hồng

Nữ

Chùa Phật Ân, Minnesota

Phan Yến-Vân Serina

Nữ

Chùa Phật Ân, Minnesota

Trịnh Văn Nông

Quảng Nghiệp

Nam

Chùa Phật Ân, Minnesota

Ngô Phương Chi

Đồng Mỹ

Nữ

Chùa Phật Ân, Minnesota

Nguyễn Michelle

Nữ

Chùa Phật Ân, Minnesota

Quách Anh Nhan

Đồng Hỷ

Nữ

Chùa Phật Bảo, Phila. PA

Nguyễn Hưng Nam

Nguyên Thạnh

Nam

Chùa Phật Bảo, Phila. PA

Huỳnh Thị Hai

Diệu Hòa

Nữ

Chùa Phật Bảo, Phila. PA

Lê Lang

Nữ

Chùa Phật Bảo, Phila. PA

Nguyễn Thị Nga

Quảng Hạnh

Nữ

Chùa Phật Bảo, Phila. PA

Nguyễn D Nhựt

Nam

Chùa Phật Bảo, Phila. PA

Lê Thị Xa

Nữ

Chùa Phật Bảo, Phila. PA

Nguyễn Vạn Thiên

Nam

Chùa Phật Bảo, Phila. PA

Cindy Hà Yến

Huệ Phương

Nữ

Chùa Phật Bảo, Phila. PA

Phạm Thị Vui

Nữ

Chùa Phật Bảo, Phila. PA

Lê Thị Phú

Nữ

Chùa Phật Bảo, Phila. PA

Châu Diệp

Ngọc Mai

Nữ

Chùa Phật Bảo, Phila. PA

Châu Hoàng

Diệu Ngộ

Chùa Phật Bảo, Phila. PA

Ngọc Hạnh

Đồng Dung

Nữ

Chùa Phật Bảo, Phila. PA

Liều Thị Dung

Nữ

Chùa Phật Bảo, Phila. PA

Trần Kim Chi

Tâm Trang

Nữ

Chùa Phật Bảo, Phila. PA

Huỳnh Lynn Sương

Nhật Liên

Nữ

Chùa Phật Bảo, Phila. PA

Nguyễn Ngọc Trinh

Diệu Nguyên

Nữ

Chùa Phổ Đà, Santa Ana, CA

Nguyễn Ngọc Trang

Diệu Nhã

Nữ

Chùa Phổ Đà, Santa Ana, CA

Trần Thị Bích Ngọc

Diệu Hắng

Nữ

Chùa Phổ Đà, Santa Ana, CA

Lê Thị Miễn

Nữ

Chùa Phổ Đà, Santa Ana, CA

Trương Thi Hà

Diệu Hồng

Nữ

Chùa Phổ Đà, Santa Ana, CA

Mai Kim Hạnh

Quảng Dung

Nữ

Chùa Phổ Quang, Utah

Mai Kim Hằng

Quảng Nguyện

Nữ

Chùa Phổ Quang, Utah

Mai Kim Hà

Quảng Vân

Nữ

Chùa Phổ Quang, Utah

Mai Kin Huyền

Quảng Hương

Nữ

Chùa Phổ Quang, Utah

Trần Thị Nhạn

Đức Thiện

Nữ

Chùa Phổ Quang, Utah

Huỳnh Kim Loan

Nữ

Chùa Phước Bình, Millersville, TN

Huỳnh Kim Liên

Nữ

Chùa Phước Bình, Millersville, TN

Vinh Thị Dinh

Nữ

Chùa Phước Bình, Millersville, TN

Đặng Đình Hòa

Tâm Hiếu

Nam

Chùa Quang Minh, Georgia

Dương Thi Mai

Hải Xuân

Nữ

Chùa Quang Minh, Georgia

Ngô Thị Minh Phương

Diệu Hoàng

Nữ

Chùa Quang Thiện, Ontario, CA

Nguyễn Thị Hồng

Chơn Liên

Nữ

Chùa Quang Thiện, Ontario, CA

Tăng Hảo

Trí Nhẫn

Nam

Chùa Quang Thiện, Ontario, CA

Nguyễn Hiền

Tịnh Cần

Nam

Chùa Quang Thiện, Ontario, CA

Huỳnh Phước

Quang Tuệ

Nam

Chùa Quang Thiện, Ontario, CA

Trương Huỳnh Nhung

Đồng Hạnh 

Nữ

Tu Viện Tây Phương, MN

Nguyễn Thị Mỹ Hắng

Đồng Thuận

Nữ

Tu Viện Tây Phương, MN

Nguyễn Thị Mỹ Lan

Đồng Hương

Nữ

Tu Viện Tây Phương, MN

Lan Anh Schoeller

Mãn Huệ Trí

Nữ

Tu Viện Tây Phương, MN

Nguyễn Thành An

Đồng Lạc

Nam

Tu Viện Tây Phương, MN

Nguyễn Hải Nhi Alisa

Đồng Thiện 

Nữ

Tu Viện Tây Phương, MN

Trần Le Anna

Đồng Châu 

Nữ

Tu Viện Tây Phương, MN

Nguyễn Trương Hannah

Đồng Ngọc

Nữ

Tu Viện Tây Phương, MN

Nguyễn Thành Tuy

Đồng Thức

Nam

Tu Viện Tây Phương, MN

Nguyễn Khang Travis

Đồng Ngộ 

Nam

Tu Viện Tây Phương, MN

Trần Kevin

Đồng Tiến 

Nam

Tu Viện Tây Phương, MN

Nguyễn Trương Ethan

Đồng Nguyên

Nữ

Tu Viện Tây Phương, MN

Nguyễn Thị Bằng

Diệu Hồng Bạch

Nữ

Tu Viện Tây Phương, MN

Võ Thị Ngọc Hương

Mãn Huệ Hạnh

Nữ

Tu Viện Tây Phương, MN

Nguyễn Kim Tiffany

Thiện Hoa

Nữ

Tu Viện Tây Phương, MN

Trần Hữu Linh

Nhuận Minh 

Nam

Tu Viện Tây Phương, MN

Nguyễn Ánh Nguyên

Thiện Chơn

Nam

Tu Viện Tây Phương, MN

Quách Văn Ngọc

Nam

Tu Viện Tây Phương, MN

Nguyễn Thị Hoàng Vân

Quảng Duyên

Nữ

Chùa Tịnh Tâm, Michigan

Nguyễn Anh Tuấn

Minh Trí

Nam

Chùa Tịnh Tâm, Michigan

Nguyễn Minh Nhật

Quảng Xuân

Nam

Chùa Tịnh Tâm, Michigan

Nguyễn Hoàng Minh Thư

Quảng Xuân 

Nữ

Chùa Tịnh Tâm, Michigan

Nguyễn Hoàng Minh Ý

Quảng Như 

Nữ

Chùa Tịnh Tâm, Michigan

Nguyễn Thúc Vĩnh

Quảng Nghiêm

Nam

Chùa Từ Quang, Dallas, Texas

Nguyễn Thúc Marie Angele

Tâm Lạc

Nữ

Chùa Từ Quang, Dallas, Texas

Susan Su

Tâm Tịnh

Nữ

Chùa Vạn Hạnh, San Diego, CA

Hồ Thị Diệu Tuyết

Nhật Lương

Nữ

Chùa Vạn Hạnh, San Diego, CA

Dương Bích Thủy

Diệu Phát

Nữ

Chùa Vạn Hạnh, San Diego, CA

Đỗ Bích Liên

Nguyên Hoa

Nữ

Chùa Vạn Hạnh, San Diego, CA

Nguyễn Văn Nam

Chúc Hương

Nam

Chùa Vạn Hạnh, San Diego, CA

Lý Thơ Du

Tâm Hồng

Nam

Chùa Viên Quang, Escondido, CA

Trịnh Như Bích

Tâm Ngọc

Nữ

Chùa Viên Quang, Escondido, CA

Trịnh Như Quyên

Tâm Mẫn

Nữ

Chùa Viên Quang, Escondido, CA

Đỗ Thị Hoa

Thân Phương Thảo

Nữ

Chùa Viên Quang, Escondido, CA

Hoàng Công Dư

Tâm Thừa

Nam

Chùa Viên Quang, Escondido, CA

Lê Thị Nhuần

Diệu Thuận

Nữ

Chùa Cổ Lâm, Seattle

Hồ Thị Năm

Nhựt Khai

Nữ

Chùa Cổ Lâm, Seattle

Võ Thị Lệ Chi

Diệu Tâm 

Nữ

Chùa Bảo Tịnh, Gardena, CA

Lưu Văn Hùng

Thiện Minh 

Nam

Chùa Bảo Tịnh, Gardena, CA

Lưu Minh Ngọc

Phước Ngọc 

Nam

Chùa Bảo Tịnh, Gardena, CA

Elizabeth Lee

Đồng Hoa 

Nữ

Chùa Bảo Tịnh, Gardena, CA

Trương Thị Huyền Thanh

Nguyên Khiết 

Nữ

Chùa Bảo Tịnh, Gardena, CA

Nguyễn Thị Huệ

Chơn Toàn

Nữ

Chùa Bát Nhã, Santa Ana, CA

Trần Ngọc Dung

Chơn Hiển Thảo

Nữ

TV Chánh Pháp, Oklahama City

Nguyễn Tammie

Phương Thảo

Nữ

TV Chánh Pháp, Oklahama City

Hồ Viết Hùng

Quang Minh

Nam

TV Chánh Pháp, Oklahama City

Trần Thị Hai

Phương Hạnh

Nữ

TV Chánh Pháp, Oklahama City

Trần Bích Hoa

Diệu Liên

Nữ

Oklahoma

Cao Thị Thừa

Nguyên Kế

Nữ

Oklahoma

Đặng Khôi

Huệ Tịnh Quang

Nam

Chùa Duyên Giác, San Jose, CA

Triệu Loan Diane

Diệu Phước

Nữ

Chùa Duyên Giác, San Jose, CA

Huỳnh Thu Thủy

Diệu Thúy

Nữ

Chùa Duyên Giác, San Jose, CA

Đổ Thị Yến Loan

Chơn Hân

Nữ

Chùa Duyên Giác, San Jose, CA

Trần Thanh Xuân

Diệu Đạo

Nữ

Chùa Duyên Giác, San Jose, CA

Nguyễn Ashley

Chơn Khánh

Nữ

Chùa Duyên Giác, San Jose, CA

Jenny L Chenle

Tịnh Tri

Nữ

Chùa Duyên Giác, San Jose, CA

Lê H. Tế

Thanh Trạch

Nam

Chùa Duyên Giác, San Jose, CA

Castillo Lani

Nữ

Chùa Duyên Giác, San Jose, CA

Nguyên Ngọc

Nữ

Chùa Duyên Giác, San Jose, CA

Hoàng T. Đông Quỳnh

Nguyên Anh

Nữ

Chùa Duyên Giác, San Jose, CA

Hồ Thị Hống

Diệu Hoa

Nữ

Chùa Duyên Giác, San Jose, CA

Nguyễn Quang Lợi

Nguyên Hậu

Nữ

Chùa Duyên Giác, San Jose, CA

Nguyễn Phan Hoàng Anh

Nguyên Trưởng

Nam

Chùa Duyên Giác, San Jose, CA

Đỗ Thị Ngọc

Nguyên Khuê

Nữ

Chùa Duyên Giác, San Jose, CA

Trần Thị Đông

Nguyên Hương

Nữ

Chùa Duyên Giác, San Jose, CA

Từ Vân Liễu

Giác Thanh

Nữ

Chùa Duyên Giác, San Jose, CA

Mai Hoàng

Từ Bi Nguyện

Nữ

Chùa Duyên Giác, San Jose, CA

King William

Chánh Huyền Tuệ

Nam

Chùa Duyên Giác, San Jose, CA

Trần Tammy

Diệu Minh

Nữ

San Jose, CA

Lưu Thủy Trúc

Nữ

San Jose, CA

Hồ Quốc Văn

Đồng Chương

Nam

San Jose, CA

Nguyễn Thị Minh Trân

Nguyên Thuận

Nữ

San Jose, CA

Nguyễn Minh Huy

Nam

San Jose, CA

Hồ Thị Thuần Hậu

Đồng Hiếu

Nữ

San Jose, CA

Nguyễn Minh Thảo

Nữ

San Jose, CA

Nguyễn Minh Thái

Nam

San Jose, CA

Trương Thị Thanh

Tịnh Thiên

Nữ

San Jose, CA

Nguyễn Thị Lan Nhi

Thanh Thiên

Nữ

San Jose, CA

Phan Thị Hiền

Huệ Thiên

Nữ

San Jose, CA

Lê Dương Bảo Ngọc

Nhuận Phương

Nữ

San Jose, CA

Lưu Thủy Trúc

Nữ

San Jose, CA

Lâm Thanh Hùng

Nguyên Thịnh

Nam

Chùa Hải Đức, Iowa

Lang Tư Quyên

Nguyên Hiền

Nữ

Chùa Hải Đức, Iowa

Trương Ngọc Phú

Nguyên Tâm

Nữ

Chùa Hải Đức, Iowa

Nguyễn Thị Hoa

Tâm Hiếu

Nữ

Chùa Hải Đức, Iowa

Trần Duy Nhật

Đồng Thanh Quang

Nam

Chùa Huệ Quang, Santa Ana, CA

Đăng Kim Phượng

Đồng Khánh Thiện

Nữ

Chùa Huệ Quang, Santa Ana, CA

Châu Mỹ Hiệp

Chơn Hương Đức

Nữ

Chùa Huệ Quang, Santa Ana, CA

Dương Thị Bích Ngọc

Nghiêm Minh

Nữ

Chùa Huệ Quang, Santa Ana, CA

Trần Thu Liễu

Như Thuận

Nữ

Chùa Khánh Hỷ, Santa Ana, CA

Lưu Thị Anh Đào

Tuệ Trì

Nữ

Chùa Khánh Hỷ, Santa Ana, CA

Diệu Phước

Nữ

Chùa Khánh Hỷ, Santa Ana, CA

Nguyễn Thị Mỹ Phương

Nguyên Bổn

Nữ

Chùa Khánh Hỷ, Santa Ana, CA

Lê Thị Niềm

Không Niệm

Nữ

Chùa Pháp Hoa, Wichita/Kansas

Trần Thị Cúc

Diệu Hồng

Nữ

Chùa Pháp Hoa, Wichita/Kansas

Phạm Thị Huệ

Tâm Hương

Nữ

Chùa Pháp Hoa, Wichita/Kansas

Đặng Thị Hồng Yến

Huệ Viên

Nữ

Chùa Pháp Vân, Canada

Lê Thị Lũy

Diệu Cao

Nữ

Chùa Pháp Vân, Canada

Lê Giang

Nguyên Trường

Nữ

Chùa Pháp Vân, Canada

Lê Hạnh

Nguyên Phẩm

Nữ

Chùa Pháp Vân, Canada

Hồ Khánh Lan

Như Hà

Nữ

Chùa Pháp Vân, Canada

Hồ Thị Năm

Diệu Giác

Nữ

Chùa Pháp Vân, Canada

Danh Thị Đen

Diệu Thành

Nữ

Chùa Pháp Vân, Canada

Dương Mỹ Huyền

Diệu Trang

Nữ

Chùa Pháp Vân, Canada

Bùi Thị Hồng Ngọc

Nguyên Châu

Nữ

Chùa Pháp Vân, Canada

Bùi Ánh Nguyệt

Nữ

Chùa Pháp Vân, Canada

Đỗ Hồng Tau

Nguyên Diễm

Nữ

Chùa Pháp Vân, Canada

Lưu Tú Oanh

Nguyên Phương

Nữ

Chùa Pháp Vân, Canada

Trần Thị Yến

Nguyên Xuân

Nữ

Chùa Pháp Vân, Canada

Nguyễn Thị Phi

Nguyên An

Nữ

Chùa Pháp Vân, Canada

Đăng Thị Ngân

Nguyên Hà

Nữ

Chùa Pháp Vân, Canada

Âu Dung Lệ

Chiếu Hòa

Nữ

Chùa Pháp Vân, Canada

Nguyễn Hoàng Yến

Nguyên Xuân

Nữ

Chùa Pháp Vân, Canada

Hương Thị Jesso

Nữ

Chùa Pháp Vân, Canada

Võ Thị Bích Vân

Diệu Bích

Nữ

Chùa Pháp Vân, Canada

Dương Thị Ngọc Diễm

Giác Lệ

Nữ

Chùa Pháp Vân, Canada

Trần Thị Thanh

Nữ

Chùa Pháp Vân, Canada

Trần Thị Thao

Nữ

Chùa Pháp Vân, Canada

Mai Kim Liên

Diệu Hoa

Nữ

Chùa Pháp Vân, Canada

Hồ Thị Phước

Thị Trang

Nữ

Chùa Pháp Vân, Canada

Hoàng Thị Hoàng Oanh

Nguyên Hân

Nữ

Chùa Pháp Vân, Canada

Le Nora Huỳnh

Nguyên Phương

Nữ

Chùa Pháp Vân, Canada

Lynh Lee

Nguyên Tín

Nữ

Chùa Pháp Vân, Canada

Phùng TThanh Xuân

Nguyên Nga

Nữ

Chùa Pháp Vân, Canada

Lê Bảy

Nguyên Pháp

Nam

Chùa Pháp Vân, Canada

Hồ Đắc Nam

Quảng Châu

Nam

Chùa Pháp Vân, Canada

Đặng Sĩ Trường An

Huệ Đạo

Nam

Chùa Pháp Vân, Canada

Huỳnh Thị Sung

Diệu Từ

Nữ

Chùa Pháp Vân, Canada

Phan Thị Nga

Nữ

Chùa Pháp Vân, Canada

Trần Tú Linh

Tâm Thuận

Nữ

Canada

Nguyễn Anh Thư

Nữ

Canada

Trần Thị Đông

Nguyên Hướng

Nữ

NPĐ Freemont, CA

Đỗ Thị Ngọc

Nguyên Khuê

Nữ

NPĐ Freemont, CA

Từ Vân Liễu

Giác Thanh

Nữ

NPĐ Freemont, CA

Hàng Thị Thảo

Viên Huệ

Nữ

NPĐ Freemont, CA

Trang Anh Tú

Thanh Nhản

Nam

NPĐ Freemont, CA

Nguyễn Báu Thanh

Diệu Tịnh

Nữ

Texas

Nguyễn Thị Hạnh

Nữ

Milwauki, WI

Nguyễn Thị Nga

Nữ

Milwauki, WI

Bùi Thị Ái

Nữ

Milwauki, WI

Trần Thị Xuân

Nữ

Milwauki, WI

Trương Bình

Nữ

Milwauki, WI

Nguyễn Thảo

Nam

Santa Ana, CA

Tony Phú

Nam

Santa Ana, CA

Huỳnh Thị Hai

Nữ

Santa Ana, CA

Lê Thị Mỹ

Nữ

Santa Ana, CA

Huỳnh Thị Mỹ Thanh

Nữ

Santa Ana, CA

Huỳnh Hừu Thuần

Nam

Santa Ana, CA

Nguyễn Đỗ Kim Anh

Thánh Thiện

Nữ

Santa Ana, CA

Nguyễn Thu Vân

Diệu Thanh

Nữ

Santa Ana, CA

Trần Loan

Huệ Ngọc

Nữ

Cupertino, CA

Nim Tea

Nam

Cupertino, CA

Stanley Tea

Tâm Ngô

Nữ

Cupertino, CA

Allison Tea

Tâm Hảo

Nữ

Cupertino, CA

Trương Bạch Tuyết

Thiện Thảo

Nữ

Baldwin Park, CA

Phạm Thị Thanh Lạc

Chân Hoa

Nữ

Temecula, CA

Giáng Kiết Tường

Viên Minh

Nữ

Texas

Lê Diễm

Từ Thiều

Nữ

Arizona

Phạm Tòng

Nguyên Lai

Nữ

Arizona

Nguyễn Hữu Phúc

Quảng Lộc

Nam

HuntBeach, CA

Đổ Thảo Trang

Tâm Viên Tường

Nữ

HuntBeach, CA

Nguyễn Andy

Nam

HunBeach,CA

Nguyễn Thanh

Châu Huệ Đạt

Nữ

HuntBeach, CA

Mai Diệp

Huệ Nhẫn

Nữ

HuntBeach,CA

Nguyễn Bích Thủy

Diệu Thủy

Nữ

Los Angeles

Nguyễn Thanh Tâm

Quảng Hiếu

Nữ

Los Angeles

Nguyễn Văn Quanh

Trường Thọ

Nam

Midway , CA

Võ Văn Hộ

Nguyên Khanh

Nam

Midway, CA

Trần Kim Nai

Thấn Chiếu

Nữ

Milpitas, CA

Nguyễn Ngọc Trực

Thân Trực

Nam

Milpitas, CA

Nguyễn Văn Lạc

Minh Hạnh

Nam

Rosemead, CA

Hầu Diệm Hoàng

Diệu Hoa

Nữ

Rosemead, CA

Nguyễn Vũ Nhựt

Lý Tâm

Nam

Washington State

Lê N Tiền

Thánh Tâm

Nữ

Washington State

Phạm Thị Tuyết Nga

Lý Hằng

Nữ

Washington State

Phạm Minh Phượng

Thiện Uyên

Nữ

Nguyễn Kiều Nga

Nghiêm Hiếu Phương

Nữ

Hà Thị Hống Có

Nữ

Nguyễn Thị Sang

Nguyên Đạt

Nữ

Phạm Thị Thanh Lạc

Chân Hoa

Nữ

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
108,883,632