Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất



Van Nghe gay quy_2_4_2017 (431)
Van Nghe gay quy_2_4_2017 (210)

Thông báo gây quỹ của Phát thanh viên Tường Dinh



***


QUÊ HƯƠNG TÌNH ĐẠO


Kính tặng Chư Tôn Đức và quý Phật tử Tu Viện Quảng Đức Úc Châu
nhân dịp tổ chức buổi gây quỹ Đạo Tình và Quê Hương xây dựng TV Quảng Đức

Bàn tay chung sức về đây
Bàn tay công đức dựng xây đạo trường
Muôn người con Phật tha phương
Một lòng mở rộng tình thương giữa trời .

Hướng về Tam Bảo đời đời
Cùng nhau tu học đẹp đời đẹp duyên
Báo ân Đức Phật thường xuyên
Tụng kinh niệm Phật bình yên cõi lòng .

Cuộc đời có lúc bão giông
Tham thiền quán chiếu nắng hồng bên ta
Viện tu Quảng Đức một nhà
Quê hương tình đạo an hoà bên nhau .

                     Dallas, Texas 5-3-2017
Tánh Thiện (xem bài khác)

                    


Van Nghe gay quy_2_4_2017 (5)Van Nghe gay quy_2_4_2017 (17)
Van Nghe gay quy_2_4_2017 (8)Van Nghe gay quy_2_4_2017 (29)Van Nghe gay quy_2_4_2017 (36)Van Nghe gay quy_2_4_2017 (119)Van Nghe gay quy_2_4_2017 (129)
Van Nghe gay quy_2_4_2017 (152)Van Nghe gay quy_2_4_2017 (160)Van Nghe gay quy_2_4_2017 (170)Van Nghe gay quy_2_4_2017 (171)Van Nghe gay quy_2_4_2017 (172)Van Nghe gay quy_2_4_2017 (263)Van Nghe gay quy_2_4_2017 (282)
Van Nghe gay quy_2_4_2017 (56)
Van Nghe gay quy_2_4_2017 (220)Van Nghe gay quy_2_4_2017 (236)
Van Nghe gay quy_2_4_2017 (381)
Van Nghe gay quy_2_4_2017 (240)Van Nghe gay quy_2_4_2017 (243)Van Nghe gay quy_2_4_2017 (254)
Van Nghe gay quy_2_4_2017 (421)Van Nghe gay quy_2_4_2017 (422)Van Nghe gay quy_2_4_2017 (423)Van Nghe gay quy_2_4_2017 (424)Van Nghe gay quy_2_4_2017 (294)Van Nghe gay quy_2_4_2017 (299)
Van Nghe gay quy_2_4_2017 (316)Van Nghe gay quy_2_4_2017 (332)Van Nghe gay quy_2_4_2017 (337)Van Nghe gay quy_2_4_2017 (402)Van Nghe gay quy_2_4_2017 (403)Van Nghe gay quy_2_4_2017 (404)





Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn