Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Công Trình Xây Dựng Cư Xá Quảng Đức

16/10/201804:00(Xem: 10596)
Công Trình Xây Dựng Cư Xá Quảng Đức
Xay Dung Phap Xa quang duc

Tu Viện Quảng Đức
Tiếp Tục Công Trình Xây Dựng
 Pháp Xá Quảng Đức, Kho Đa Dụng
 & Đoàn Quán Gia Đình Phật Tử

Nam Mô A Di Đà Phật,

Kính thưa quý đồng hương Phật tử, trong dịp mừng Xuân Mậu Tuất 2018, quý vị đã nhìn thấy thành quả xây dựng Nhà bếp và khu vệ sinh công cộng tại TVQĐ đã hoàn tất và bắt đầu xử dụng vào đầu năm 2018. Tất cả đều nhờ vào công đức của quý vị, nên công trình đã hoàn thành trong vòng 2 năm.

 Công trình xây dựng tiếp theo là Pháp Xá Quảng Đức, Kho Đa Dụng, Đoàn Quán Gia Đình Phật Tử (xem hình nền móng) đây là công trình xây dựng cuối cùng của Tu Viện Quảng Đức. Ước mong quý Phật tử tiếp tục cầu nguyện và tùy hỷ chung góp một tấm lòng cho công trình từ đây đến năm 2020 được hoàn tất, để mừng đón Chu Niên 30 năm (1990-2020) thành lập Tu Viện Quảng Đức.

Ban Trị Sự Tu Viện Quảng Đức, Ban Kiến Thiết Xây Dựng thành tâm tán thán công đức và niệm ơn tất cả quý Phật tử đã và đang phát tâm đóng góp và cúng dường cho công trình xây dựng này. Cầu Phật gia hộ quý Phật tử đồng hương vô lượng an lạc, vô lượng cát tường.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát
Ban Kiến Thiết Tu Viện Quảng Đức

Viện Chủ TT Thích Tâm Phương
Trụ Trì TT Thích Nguyên Tạng
Trưởng Ban Hộ Trì Tam Bảo Đạo Hữu Nguyên Lượng Nguyễn Văn Độ

Nen Mong Phap Xa Quang Duc (17)

Danh sách Phật tử Tu Viện Quảng Đức
Cúng Dường Xây Dựng Pháp Xá Quảng Đức 

 

 

 1. Nhóm Thân Hữu Phụ Huynh GĐPT Quảng Đức: $21,700 (Cash: $19,300; bank:$2,400)
 2. Tony Thạch: $2,800 (Hành hương Nhật Bản)
 3. Quảng Tịnh Tâm (Canada): $1,500
 4. Tâm Quang-Diệu Hiền: $200
 5. Nguyên Như - Quảng Hạnh: $200
 6. Quảng Tuệ Hương (UK): $500
 7. Diệu Đức Nguyễn Quý Phước: $100
 8. Diệu Huệ - Nguyễn Văn Một (Sydney): $400
 9. Quang Minh - Diệu Hiền (Sydney): $100
 10. Diệu Ngọc - Thanh Anh: $200
 11. Diệu Tâm (Sydney): $200
 12. Thiện Đức - Diệu Hạnh (Sydney): $200
 13. Hạnh Hải (Adelaide): $100
 14. Diệu Hương (Adelaide): $100
 15. Nguyên Quảng Hương: $200
 16. Huệ Hương: $200
 17. Quảng Diệu Trí: $200
 18. Thiện Phước-Diệu Kim:$1000
 19. Lệ An - Lệ Mỹ: $1000
 20. Diệu Nghiêm (cúng dường bức tranh đính đá để đấu giá)
 21. Vân-Tuân: $500
 22. Sổ số may mắn: $1,500
 23. Quày Bún Huế (Nhóm Ngọc Kim-Hoa Nhân) $5000
 24. Quày chè 3 màu (nhóm Khánh Tuyền-Bảo Phúc): $700
 25. Bán đồ chay (nhóm Nguyên Như-Quảng Hạnh...): $4,000
 26. Quày đồ chay (nhóm Hạnh Kim GĐPT Quảng Đức): $2,000
 27. Phật tử thập phương ghi danh cúng dường: $9,500
 28. Anh Dũng Hollywood Nail (bảo trợ Âm Thanh & Ban Nhạc): $4000
 29. Đỗ Đình Chi (pd: Nguyên Quán): $1000
 30. Đinh Thị Hòa (pd:Nguyên Thuần): $1000
 31. Trương Thế Từ (pd:Thiện Thành): $1000
 32. Nguyễn Thị Xã (pd:Ngọc Giác): $2000
 33. Thiện An: $200
 34. Nhóm bạn của Mai Loan: $650
 35. PT Tâm Trung: $200
 36. Gia Đình Lệ Nghiêm & Quảng Bảo Thiện: $2000 (hồi hướng cho Hương linh Thân PhụTrần Văn Mật)
 37. Nguyễn Thị Huỳnh: $100
 38. Diệu Ngộ: $100 (Mẹ Thầy Linh Tấn)
 39. Hân Phạm, Jimmy Mai: $1000
 40. Ông Bà Nguyễn Văn Một, Lâm Ngọc Huệ (Thanh Ngọc, Sydney): $5000
 41. Diệu Trí & Tâm Chân: $1000
 42. Ông bà Thiện An, Thiện Lạc: $500
 43. Nguyên Quảng Phước, Đồng Ngọc Minh: $500
 44. Diệu Hoàng, Nguyên Cảnh: $200
 45. Christina Phan: $300
 46. Huệ Đức, Thọ Thái : $400 (Hồi hướng cho Hương linh Thân Phụ Đoàn Văn Huỳnh, pd: Minh Thuận)
 47. Cụ Bà Diệu Mỹ: $300
 48. Nhóm Phật tử Âu Châu: $300
 49. Nguyễn Thị Méo: $200
 50. Nguyên Quảng Hương: $100
 51. Thị Chơn-Thiện Liên: $50
 52. Gia đình Quảng Bảo-Quảng Tâm-Quang Minh-Cẩm Hồng: $2,500
 53. Diệu Liên: $100
 54. Diệu Sâm: $300
 55. Mai Thành Lập: $500
 56. Đồng Túy: $500
 57. Quảng Trí Chánh-Quảng Tuệ Dung: US$500
 58. Ông bà Cụ Tâm Bạch - Tâm Đức: $2000
 59. Lệ An - Lệ Mỹ: $2000
 60. Diệu Ngọc – Thanh Anh: $2000
 61. Nhuận Pháp Nguyên Phượng Liên: $10,000
 62. Cụ Bà Diệu Ngọc Lê Thị Cảnh: $3000
 63. Diệu Yến: $5000
 64. Lệ Ẩn: $100
 65. Lê Tăng Duy Hải: $100
 66. Lê Tăng Duy Hưng: $100
 67. Lê Tăng Duy Hiển: $100
 68. Cụ Bà Viên Huệ: $200
 69. Hoa Minh Thu Nga: $100
 70. Hữu Long: $500
 71. Cụ Ông Tịnh Thọ: $300
 72. Nguyễn Thị Méo: $100
 73. Lệ Hiếu, Lệ Tâm: $980
 74. Tịnh Hoa: $200
 75. Ẩn danh: $100
 76. Trần Thị Kim Loan: $500
 77. Thị Trường: $200
 78. Ngọc Linh, Ngọc Châu: $200
 79. Duy Hiển: $100
 80. Bán đồ chay: (7-10-2018): $1,200
 81. Đạo Tràng Bát Quan Trai (7-10-2018): $1400
 82. Huệ Thùy Huỳnh Anh: $200
 83. Quảng Phước, Quảng Tịnh, Quảng Tuệ, Quảng Đạt: $500
 84. Gia đình Hồng Vy: $100
 85. Quảng Hạnh $500
 86. Hồng Hạnh - Đình Hải: $500
 87. Diệu Thơm Nguyễn Thu Thảo: $300
 88. Quảng Tịnh Hạnh: $1000
 89. Diệu Ngọc - Thanh Anh: $2000
 90. Lê Văn Hoàng - Nguyên Quảng Hương:$300
 91. Cụ Diệu Ngọc: $200
 92. Tịnh Châu: $100
 93. Tịnh Hoa: $200
 94. Cụ Diệu Mỹ: $300
 95. Thiện Phước- Diệu Kim: $1000
 96. Cô Tuyết Mai: $500 (Alison Monkshouse)
 97. Nguyên Tường + Nguyên Hằng:$1000
 98. Gia đình Cụ Ông Trần Chi: $5000 (hồi hướng công đức Hương linh Cụ Bà Tô Thị Ngó)
 99. Châu Kim Hiền: $100 (hồi hướng công đức Hương linh Cụ Bà Tô Thị Ngó)
 100. Quách Thị Hữu Vĩnh: $200 (hồi hướng công đức Hương linh Cụ Bà Tô Thị Ngó)
 101. Hoàng thị Quế PD Thiện An: $200

 102. Nguyễn Thị Khánh Vân PD Diệu Đài: $100

 103. Thiện Tâm: $50

 104. Nguyên Tuệ Châu: $100

 105. Diệu Kính: $50

 106. Trần Thị Kim Tươi PD Quảng Ngọc: $500

 107. Hà Chấn Hùng PD Minh Huệ và Trần Thị Hường PD Kim Ngọc: $500

 108. Nguyên Trâm: $50

 109. Gia đình Long Tuyền: $500

 110. Hương Linh Diệu Thiện và Diệu Bảo: $100

 111. Thiều Lê Minh Mạnh PD Minh Chơn: $100

 112. Cụ Diệu Ngộ: $100

 113. Nguyên Tân và Nguyên Thảo: $100

 114. Long Xuân Hương: $100

 115. Hùng và Tâm: $100

 116. Vũ Đức Chân: $100

 117. Thông Ngọc: $50

 118. Gia đình Quảng Niệm: $1000

 119. Lê Xuân Hoàng: $100

 120. Nguyên Quảng Thiện Lan: $50

 121. Nguyên Đức Quý: $50

 122. Trần Công Lý: $100

 123. Nguyễn Thị Yến: $50

 124. Quảng Hạnh, QuảngTâm, Quảng Nguyện và Quảng Mỹ: $1000

 125. Trần Tỷ và Trần Hoà Chung: $50

 126. Cung Thị Cẩm Vân PD Diệu Ân: $100

 127. Phạm Chúc Thuý: $50

 128. Nguyên Pháp - Nguyên Điệp: $100

 129. Nguyễn Thị Toàn PD Tâm Tịnh: $50

 130. Mỹ Hoa PD Thanh Lương: $50

 131. Tuyết Nga: $30

 132. Kim Luân và Kim Lộc: $50

 133. Hương Linh Huỳnh Thị Lia PD Ngọc Từ: $100

 134. Lệ Hiếu và Lệ Tâm: $500

 135. Diệu Chơn Giàu: $50

 136. Diệp Tú Liên: $50

 137. Võ Thị Mỹ: $100

 138. Nguyễn Jason: $50

 139. Shop Tân Đại Phát: $200

 140. Lê Minh Tâm: $50

 141. Huỳnh Văn Thành: $50

 142. Trường Quân và Thục Đức: $300

 143. Lâm Phương Chi: $100

 144. Tịnh Thiện: $200

 145. Phạm Nghiệp: $200

 146. Trịnh Thị Dung: $200

 147. Bảo Long: $150

 148. Mỹ Ý: $50

 149. Nguyễn Thị Với: $100

 150. Đào Tân Đại: $300

 151. Hương Linh Cụ Hàng Đáng: $300

 152. Diệu Lành: $1000

 153. Ca sĩ Thái Thanh cúng dường rau cải: $300

 154. Xiêu Muối Ly, William Tran và Tracey Tran: $60, 1 bao gạo và 4 L dầu ăn

 155. Thùng phước sương: $1800
 156. Gian hàng đồ chay: $7000
 157.  Gian hàng phở chay: $7000
 158. Phòng phát hành: $1600
 159. Ca Sĩ Đan Nguyên: $1695
 160. Ca Sĩ Lam Anh: $3461
 161. Sổ sổ may mắn: $1860
 162. Hoa hồng tặng ca sĩ: $175
 163. Yến Nguyễn: $200 (xin hồi hướng cho Cụ Nguyễn Trọng Châu)
 164. Ghi danh văn nghệ cúng dường: $8995
 165. Thai Long Hue (1952-2018): $500
 166. Kim Thoa: $200
 167. Wayne Laker: $20
 168. Minh Đức + Phương Thảo: $200
 169. Gia đình Thuận + Lợi: $500
 170. Tuyết Mai & Gia đình: $2000
 171. Huệ Hương: $200
 172. Minh Tú-Linh Yến: $200
 173. Cao Thân-Huệ Linh: $500
 174. Hàng Kim Như (Mid Summer Nail, Essendon): $500
 175. Tiệm Bánh Mì Hoàng Lan Sunshine: $3000
 176. Nguyễn Nam: $2000
 177. Quảng Ngộ-Quảng Thiện: (cúng dường hằng tháng từ tháng 8-2018 ): $200
 178. Gian hàng đồ chay (25/11/2018): $1,800
 179. Nhóm Thân Hữu Phụ Huynh GĐPTQD (Văn Nghệ Gây Quỹ ngày 24/11/2018): $23,375
 180. Cụ Bà Quảng Hỷ Nguyễn Thị Trợ: $500
 181. Gia đình Huyền Linh-Hữu Thọ: $200
 182. Huệ Hương: $700 
 183. Diệu Đức: $150
 184. Diệu Nguyệt: $100
 185. Quảng Diệu Ngộ: $150
 186. Diệu Yên: $200
 187. Từ Quang: $50
 188. Quang Minh-Diệu Hiền: $500
 189. Thiện Đức-Diệu Hạnh: $200
 190. Phật tử lớp giáo lý khóa tu Gieo Duyên kỳ 21 (Chùa Pháp Bảo): $1000
 191. Lâm Thị Thu Thảo: $100
 192. Phước Trần: 100 Euro
 193. Nguyên Hạnh: $100
 194. Hoa Lan: $100
 195. Ông bà Nhật Hưng: $100
 196. Phước Trần: 100 Euro
 197. Quảng Thiện-Quảng Ngộ: $4000 (gởi vào bank hằng tháng từ 2017)
 198. Chánh Hiện & Phật tử Chùa Pháp Quang, Brisbane: $1000
 199. (sẽ tiếp tục cập nhật) 

    

* Kính mời xem danh sách Phật tử

phát tâm cúng dường đúc 2 tôn tượng Bồ Tát Quan Âm và Bồ Tát Địa Tạngcu xa quang duc (22)

Mời xem hình ảnh công trình xây dựng Pháp Xá Quảng Đức


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn