Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Diệu lực Quán Thế Âm Bồ Tát

14/10/201913:18(Xem: 4824)
Diệu lực Quán Thế Âm Bồ Tát

bo tat quan am


Diệu lực Quán Thế Âm Bồ Tát 
Đệ tử thành tâm
xưng tán Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nhân ngày vía 19/9 âm lịch sắp đến


Dù thế giới văn minh tiến xa vượt bậc, 
Cảm ứng nhiệm mầu, diệu lực Quán thế Âm 
Nghìn mắt, nghìn tay ...tri hành Đại Bi tâm 
Độ thoát chúng sinh vẫn ...Như ...bao thế kỷ ! 

Mười chín  tháng hai, sáu, chín ngầm ....đạo lý 
Giải Thoát...mười tám giới cảnh,  thức , căn 
Biết rõ vọng tâm , phiền não ...với khả năng 
Nghe....cảm nhận tất cả tiếng lòng ...Giác Quán! 

 
Sức mạnh tâm linh ...ngưỡng quy xưng tán 
Diệu trí kim cương ...giúp soi rọi bản tâm ,
Vô minh là nguồn gốc mọi sai lầm ...
Không thấy được tất cả đều nương ...gá 

Làm thể nào diệt được tâm chấp ngã ? 
Phải chăng... chính ta tự thanh tịnh hoá ta 
Sáng suốt nghiệm suy đâu chánh,  đâu  tà
Ý thức công minh , Tuệ liền phát triển .

Trước tượng Ngài.....Bồ tát,  thành tâm kính nguyện 
Nhất tâm thuần thục tu hạnh lắng nghe 
 Tình  thương chân thành,  khai mở lối ngăn che 
Ghi nhận đơn thuần ...trọn vẹn tỉnh thức ! 

Nam mô đại từ đại bi linh cảm Quán thế Âm Bồ tát . 

Huệ Hương Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
11/12/2010(Xem: 8029)
Vời trông Bát Nhã (thơ)
11/12/2010(Xem: 7192)
Đêm nay Trăng lên cao Trăng tỏa giữa ngàn sao.
11/12/2010(Xem: 7474)
thuyền neo cọng cỏ bên sông học bài giác ngộ tự lòng sóng xao
11/12/2010(Xem: 7638)
đời người chốc thoáng tà huy tử sinh mù mịt cuộc đi cuộc về
11/12/2010(Xem: 7607)
Phật từ đất mẹ bước ra cảo thơm vô lượng châu sa rạng ngời
11/12/2010(Xem: 7943)
mừng vui ngày báo hiếu hoa cài trái tim xuân
10/12/2010(Xem: 6959)
Bước vào hoa sen (thơ)
10/12/2010(Xem: 7716)
Qua Chùa Hải Đức (thơ)
10/12/2010(Xem: 7139)
Tinh thần đạo vị (thơ)
10/12/2010(Xem: 9621)
Sắc Vàng Giờ Ngọ (thơ)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
109,261,279