Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Vần Thơ Cảm Tác Học ĐẠO (thơ)

05/06/201813:45(Xem: 2563)
Vần Thơ Cảm Tác Học ĐẠO (thơ)

lotus_5
THOÁT TỬ SANH

Người ơi muốn thoát Tử-Sinh

Trì Giới - Niệm Phật - Tụng kinh đêm ngày

Tam Độc buông cho trắng tay

Tham Sân Si dứt lòng này rỗng rang.

Chánh Pháp thâm nhập tâm can

Từ Bi Hỷ Xã lại càng điểm tô

Hành thiện - Sám hối phát lồ

Tam Nghiệp thanh tịnh nhiễm ô nào còn. ( Thân Khẩu Ý )

Tâm Vươn, ý Mã héo hon !

Hướng đường giải thoát sắt son nguyện cùng

Pháp môn Niệm Phật Viên Dung

Nhất tâm niệm Phật hiểm hung chuyển dời

Động loạn tiêu dần tăm hơi

A Di Đà Phật thời thời ổn an

Tử sanh qui luật chẳng màng

Bản Tâm thanh tịnh Niết Bàn ngay đây.

Quảng An Houston, Tx

******

THAY ĐỔI VÀ TIẾN TU

Bây giờ ta đã khác xưa

Bao nhiêu biến động liền thừa hiểu ra

Vơi dần hoảng hốt xót xa

Tiếp nhận chuyển hoá vượt qua não phiền

Thì ra nhân quả nhân duyên !

Lời Phật dạy rõ cần chuyên tu hành

Làm Thiện đoạn Ác cho nhanh

Kẻo Vô thường đến tan tành còn chi!

Phước gặp Chánh Pháp tu đi

Sám hối, Trì Giới nghiệp gì cũng tiêu

Niệm Phật phải niệm cho nhiều

Chuyên tâm nhớ Phật cảm chiêu vô ngần !

Nhìn quả xấu tránh gieo nhân

Tu tâm sửa tánh ân cần sớm hôm

Cách Tu chẳng cần ôm đồm

Tùy căn cơ chọn Pháp Môn hành trì

Lời Phật dạy rõ nhớ ghi

Niệm Phật chuyển tham sân si bời bời

Sát na giác niệm chẳng lơi

Vô minh dần vén tâm thời lạc an

Quảng An Houston, Tx

*******HÀNH TRÌNH KHỔ ĐAU

Bấy lâu đau khổ mãi dày vò

Đêm ngày ràn rụa với âu lo

Đi đứng nằm ngồi như thiêu đốt

Tâm trí rối ren tợ tơ vò

Xác xơ dáng kiều còn đâu nữa

Biến ăn bỏ ngủ chẳng buồn thưa

Não phiền bất ổn càng vây khổn

Tan thương gậm nhấm khổ xô đừa

Tinh thần bấn loạn nào tự chủ

Ruột gan như muối xác kim châm

Đường đi trước mắt càng mờ mịt

Mõi mòn sức sống mãi khóc thầm

Vận cùng tất biến, biến thời thông

Hướng về Ánh Đạo lắng dịu lòng

Chư tăng khai triển Kinh Phật dạy

Nhân gieo Quả gặt ắt tương đồng.

Tỉnh ra nhận rõ đâu cách sống,

Quy Y Tam Bảo hằng ngưỡng mong,

Sám hối - hành Thiện lònh an ổn,

Khổ đau tan dần vào Hư không…

Quảng An Houston, Tx

*********

HẠNH PHÚC MONG CẦU

Hạnh Phúc ngược lại với khổ đau,

Ai nấy tâm đắc và mong cầu,

Đi đứng nằm ngồi đều an ổn,

Thân tâm thơ thới chẳng lo âu.

Tươi tắn hình hài thêm sức sống,

Uống ăn ngủ nghỉ vui chuyện trò

Phấn chấn tinh thần thêm sáng suốt,

Việc làm lợi lạc mang ấm no.

Hạnh phúc thay những lời từ ái,

An ủi người tâm tánh đổi thay,

Những nụ cười thiện cảm chia sớt

Niềm hy vọng thôi thúc hăng say.

Những lời Nhạc vần Thơ thanh thoát,

Ôi nhẹ nhàng thơ thới tâm can !

Cảnh trời mây hoa lá tươi thắm

Muôn màu muôn vẽ thật an nhàn.

Đời an nhiên hoà cùng nếp Đạo,

Chân -Thiện -Mỹ hướng sống thanh cao,

Từ Bi ôi ! Nguồn sống dạt dào !

Chân Hạnh Phúc thật sướng biết bao !

Quảng An Houston, Tx

********


VĂN PHONG & THI VỊ

Hởi này Văn sĩ Người ơi !

Dưới mắt phân biệt nên thời khen ta

Thân tâm đây đáng ngọc ngà

Tài nhân xứng nét tài hoa cùng người

Dáng Kiều tốt xấu cũng tươi

Bởi thấm nguồn Đạo hiểu Đời ra răng!

Cảm kính Người ở tài năng

Chớ thân Tứ Đại ăn nhằm chi mô

Mai kia rữa nát dưới mồ

Phong Văn còn đọng sững sờ hồn ai ?!

Đó - Đây đà thể hiện tài

Hãy cùng trân trọng thêm hài lòng nhau

Thôi thì cứ bắt nhịp cầu

Văn cách - Thi vị cảm sâu lòng người

Một mai người có đi rồi

Lời Thơ ca ngợi tuyệt vời Văn nhân

Còn Ta nếu sớm bỏ thân

Lời văn phúng điếu chẳng cần thiết tha

Quảng an lòng đó mới là

Phước thắng văn vị giao hòa Thi nhân

Quảng An Houston, Tx

******


TÁNH TUỆ NHƯ NHIÊN QUẢ LÀ!

Thuận Pháp tuỳ duyên đây rồi

Những ngày tu học đến thôi Đạo Tràng

Phật tử hớn hở tâm can

Lắng nghe khai thị dọn đàng tâm linh

Nương Pháp nương tựa chính mình*

Tinh thần Trung Đạo niệm Kinh thực hành*

Vun trồng thiện nghiệp tươi xanh

Ổn an tâm thái ngọn ngành thăng hoa

Pháp Từ thẩm thấu chan hoà

Não phiền tan biến thiết tha chuyển đời

Duyên lành Chư Tăng mở khơi

Thấy Pháp thấy Như Lai ngời trong ta*

Tánh Tuệ Như Nhiên quả là!

Bản Tâm thanh tịnh giao thoa bóng hình

Xứng tánh khởi tu phân minh

Đạo Tràng Tu Học hữu tình cảm chiêu

Pt Quảng An Houston, Tx

Nương tựa Pháp- nương tựa chính mình.*

Thấy Pháp - thấy Như Lai *

Ứng dụng tinh thần Trung Đạo trong đời sống *

*********

TRANG MẠNG PHÁT TRIỂN


Năng lực Sư Phụ đặc thù

Chuyển tải bài vở chu du mọi miền

Trang Mạng Quảng Đức hữu duyên

Từ Âu sang Á dụng quyền hiển Chân


Bao người đóng góp ân cần

Tỳ Kheo Nguyên Tạng cân phân điều hành

Người người hướng nẽo cao thanh

Nương về Pháp Phật thiện lành thực thi

Thuận tuỳ phương tiện nội quy

Trăm hoa đua nở lợi vì độ Tha

Muôn màu muôn vẻ đậm đà

Xiễn dương Đạo Pháp Thích Ca cứu đời

Báo Phật Ân Thầy chẳng lơi

Sự nghiệp Giải thoát luôn thời triển khai

Tự độ, độ tha miệt mài

Chủ biên Trang Mạng hoằng khai Đạo Mầu

Lễ Chùa, băng giảng thấm sâu

Phương tiện "Tin Học" nhịp cầu bổ sung ( Website )

Huân tu huân tập chẳng cùng

An bình tâm thái hiểm hung nào còn

Một lòng đóng góp sắc son

Nương Thầy hướng Đạo héo hon ưu phiền

Phước lành lâu đã hữu duyên ( QA gặp Thầy NT lâu rồi ở Houston, Tx )

Bao người thưởng thức con nguyền đắp xây

Gởi thơ đăng Trang Mạng Thầy

Đạo hữu theo dõi con đây cảm đề

Pháp, Đức, Mỹ, Á quy về ( con chuyển thơ )

Xem Trang Quảng Đức hả hê cõi lòng

Tri ân Sư Phụ khai thông

Mail lời từ ái thong dong Đạo Đời

Học Đạo thể hiện nào lơi

Ý Kinh lời Phật khuyến thời cùng tu

Trời quang mưa tạnh tan mù

Sống đời ý nghĩa xuân thu an bình!

Pt Quảng An, Houston, Tx

Kính chúc sức khoẻ đến Thầy

Trụ mãi Dương thế phước thay sẵn dành

Chân Sư hành hoạt cao thanh

Phật Sự viên mãn an lành nhân sinh.

QA kính

*******


ANH CHỊ TUYỆT VỜI

Chị đúng là người thật tuyệt vời

Cả Anh nhà chị cũng một đôi

Đạo Tâm kiên cố hành Thiện sự

Sống cả cho người không vị tư

Chị thật là người quá tuyệt vời

Bao người khó sánh được nào chơi

Nội Tướng trong ngoài lo trăm mối

Ai ai cũng kính mến không thôi !

Sáng sớm đã vào Bếp cửa Chùa

Tuần nào cũng vậy sáng rồi trưa

Đứng không hề mõi, chiều về trể

Nấu nướng, chiên xào ai kịp đua

Vào Bếp nhà Chùa lo nấu ăn

Tóc xanh nay bạc theo tháng năm

Cốt lo Chùa tốt, người tu đạt

Mọi sự viên thành phát triển nhanh

Dù cho sức khỏe theo thời gian.

Có đổi thay chăng sự Vô thường

Ơn Trên gia hộ lòng nhẫn nại

Thương Chùa Anh Chị mãi vấn vương!

Quảng An Houston, Tx

Quảng An ca ngợi công đức công quả trường kỳ của Anh chị em trong các Chùa trong Ban Hộ Tự.

*********

KÍNH ÂN SƯ


Ân Sư ban Đạo từ

Thấm thía cõi lòng đau

Từng bước tỉnh cơn sầu

Hiểu dần lẽ trước sau

Vì do tác nghiệp dữ

Chúng sanh thọ khổ báo

Hướng theo Đạo Nhiệm Mầu

Hoàn thiện lộ Ngọc Châu

Ngọc qúi giắt bên mình

Vô minh che ẩn tàng

Toàn Châu Ngài khai thị

Tắm gội ánh Từ Quang

Biết có Tánh tròn sáng

Tâm Nhiên hằng quảng an

Sống thật như Chánh Pháp

Tự tại giữa trần gian

Cảm Niệm Chư Tăng muôn vàn

Quảng An Houston, Tx

*******


CÓ KHÔNG - THẬT GIẢ


Vạn vật vô thường có giả đâu

Có chi thật giả để tranh nhau,

Hoa thật chóng tàn Hoa Ảo Ảnh,

Hoa giả muộn sầu cuộc sống lâu.

Ngũ Ấm giai không duyên nên có

Thân người tan, hợp lại thiết tha

Thương ghét đổi dời xưa nay vậy

Bóng tối vô minh phỉnh gạt mà

Thế gian tranh chấp chuyện có không

Gió thoảng mây bay giấc mộng Vàng,

Trong mộng mơ màng tình lai láng !

Tỉnh ra mườn tượng chút âm vang

Quảng An, Houston, Tx

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
04/01/201104:47(Xem: 2075)
Tôi nghe một cõi tâm tư Rung lên tiếng vọng xa rồi thời gian Tôi nghe một cõi âm vang Rung lên cung điệu bên đàng chưa pha Một thời dĩ vãng đi qua Mờ mờ ẩn hiện nhường xa hóa gần Phong trần mấy độ thương thân Tang thương mấy độ cũng ngần ấy thôi Khi cao cao vút lưng đồi
03/01/201104:28(Xem: 1874)
Tôi còn nhớ, những ngày xưa mẹ nói Khi lớn lên đối mặt với trường đời Dù làm gì vẫn chừa lại một nơi Sống có hậu lương tâm nghe không thẹn
30/12/201003:24(Xem: 1949)
Tôi gặp anh lang thang trên đồi núi Tôi gặp chị buồn buồn cạnh dòng sông Tôi gặp em vọc đất giữa ruộng đồng Xin ghi lại những điều khi han hỏi
03/01/201104:30(Xem: 2024)
Hễ còn sống, còn làm, không nói trước Nếu chết đi, từ tạ, thế là xong Nên an vui cho trọn vẹn tấm lòng Kẻo uổng phí một lần vào sinh tử.
04/01/201104:42(Xem: 2149)
Cho khoai tây, gừng, đậu xanh, măng non, muối, bột ngọt, đường, gừng vào một cái thố, trộn đều rồi ép nhẹ thành miếng hình chữ nhật dày 1.5cm.
30/12/201003:21(Xem: 2114)
Đừng gọi tôi là người tù ! Đừng gọi tôi là người tù ! Tiếng nói này, Tiếng gọi này, Đau khổ lắm người ơi !!!
30/12/201003:13(Xem: 2151)
Khi cha mất, tôi không còn tiếng cha để nói Khi mẹ mất, tôi không còn tiếng mẹ để thưa Giấu tận ngàn xa, thăm thẳm mịt mờ Chôn kín thật sâu, nghẹn ngào nỗi nhớ Tôi biết, tôi đã mồ côi cha từ đó Tôi biết, tôi đã mồ côi mẹ trong đời
12/05/201103:46(Xem: 7256)
Nhân mùa Phật Đản đang trở về trong lòng người con Phật, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tập thơ đặc biệt "Tuyển tập Thơ Phật Đản" của Mặc Giang như là món quà nhỏ gởi đến quí vị...
04/09/201810:18(Xem: 3162)
Tuyển Tập Thơ Tánh Thiện_2018, Thơ là một thể loại ngôn ngữ gắn liền từ xa xưa với Phật Giáo. Mở bất kỳ một kinh nhật tụng nào, dù truyền thốngNam Tông hay Bắc Tông, bạn cũng sẽ thấy thơ. Đôi khi, kinh nhật tụng là thơ, ngay từ dòng đầu tới dòng cuối. Thơ, hiển nhiên là một phương pháp của đạo. Thơ là một dạng ngôn ngữ cô đọng, từ rất xưa đã gắn liền với nhà Phật. Kinh Pháp Cú là thơ. Một phần rất lớn trong Kinh Tiểu Bộ là thơ. Trong nhiều kinh khác, sau khi Đức Phật thuyết giảng, Ngài tóm tắt bằng mấy đoạn thơ.
30/08/201012:26(Xem: 2328)
Nửa đời người tôi hiểu được Vô thường - ấy lẽ thường nhiên Và ta chỉ là chiếc lá Trong rừng nhân loại vô biên..