Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Kỷ Niệm 40 Năm Chùa Viên Giác Hannover & 40 Hội Phật Tử VNTN tại CHLB Đức

23/05/201807:58(Xem: 2576)
Kỷ Niệm 40 Năm Chùa Viên Giác Hannover & 40 Hội Phật Tử VNTN tại CHLB Đức
Hình ảnh Lễ Kỷ Niệm
40 Năm Chùa Viên Giác Hannover
& 40 Hội Phật Tử VNTN tại CHLB Đức
Chủ Nhật 20-5-2018

1.  
Thỉnh Sư
2.  Cung Nghinh Chư Tôn Đức
3.Dâng Hoa
4.Giới thiệu Chư Tôn Đức và Quan Khách
5. Phát biểu, cảm từ
6.Hòa Thượng Phương Trượng ban đạo từ
7.Tác bạch cúng dường
8.  Cắt bánh Chu Niên
9.Tặng quà
10. Chụp hình lưu niệm
11. Liên hoan & Văn nghệ
12. Hình triển lãm

"Nhiếp ảnh:
DH Thông (Krefeld), DH Chúc Phước (Nürnberg), Thiện Liên (Hannover)"


1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (1)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (3)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (8)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (9)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (10)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (11)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (12)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (14)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (18)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (19)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (20)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (21)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (22)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (23)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (24)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (25)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (26)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (27)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (28)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (29)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (30)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (31)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (32)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (33)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (34)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (35)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (36)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (37)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (40)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (41)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (49)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (50)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (51)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (51)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (52)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (53)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (54)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (55)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (56)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (57)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (58)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (59)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (60)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (61)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (62)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (63)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (64)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (65)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (66)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (67)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (69)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (70)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (71)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (72)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (72)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (73)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (74)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (75)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (76)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (77)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (86)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (87)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (88)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (89)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (91)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (95)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (96)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (97)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (101)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (102)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (103)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (104)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (105)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (106)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (107)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (108)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (109)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (110)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (111)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (112)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (113)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (114)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (118)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (119)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (120)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (121)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (122)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (123)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (125)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (126)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (127)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (127)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (128)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (132)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (133)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (134)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (135)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (136)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (137)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (138)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (139)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (140)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (141)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (142)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (143)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (144)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (145)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (146)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (147)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (148)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (149)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (150)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (151)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (152)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (153)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (154)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (157)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (158)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (159)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (160)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (161)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (162)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (163)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (164)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (165)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (166)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (167)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (168)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (169)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (170)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (171)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (172)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (173)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (174)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (175)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (175)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (176)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (177)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (178)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (179)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (180)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (181)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (182)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (183)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (184)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (185)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (186)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (187)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (188)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (189)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (190)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (191)7. Tac bach cung duong_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (191)7. Tac bach cung duong_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (192)7. Tac bach cung duong_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (193)7. Tac bach cung duong_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (194)7. Tac bach cung duong_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (195)7. Tac bach cung duong_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (196)7. Tac bach cung duong_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (197)7. Tac bach cung duong_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (198)7. Tac bach cung duong_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (199)7. Tac bach cung duong_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (200)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (200)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (201)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (202)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (203)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (204)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (205)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (206)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (207)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (208)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (209)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (210)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (211)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (212)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (213)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (214)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (215)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (216)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (217)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (218)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (219)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (220)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (221)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (249)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (250)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (251)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (252)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (253)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (254)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (255)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (256)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (257)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (258)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (259)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (260)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (261)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (262)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (263)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (264)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (265)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (266)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (267)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (268)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (269)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (270)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (271)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (272)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (273)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (274)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (275)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (276)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (277)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (278)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (279)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (280)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (281)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (282)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (283)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (284)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (285)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (286)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (287)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (288)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (289)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (290)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (291)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (292)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (293)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (294)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (295)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (296)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (297)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (298)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (299)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (300)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (301)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (302)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (303)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (304)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (305)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (306)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (307)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (308)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (309)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (310)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (311)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (312)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (313)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (314)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (315)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (316)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (317)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (318)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (319)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (320)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (321)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (322)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (323)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (324)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (325)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (326)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (327)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (328)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (329)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (330)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (331)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (332)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (333)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (334)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (335)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (336)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (337)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (338)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (339)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (340)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (221)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (222)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (223)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (224)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (225)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (226)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (227)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (228)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (229)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (230)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (231)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (232)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (233)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (234)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (235)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (236)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (237)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (238)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (239)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (240)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (241)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (242)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (243)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (244)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (245)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (246)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (247)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (248)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (249)10. Trien lam_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (1)10. Trien lam_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (2)10. Trien lam_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (3)10. Trien lam_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (4)10. Trien lam_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (5)10. Trien lam_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (6)10. Trien lam_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (7)10. Trien lam_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (8)10. Trien lam_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (9)10. Trien lam_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (10)10. Trien lam_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (11)10. Trien lam_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (12)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
21/05/201405:03(Xem: 6723)
Hầu hết chúng ta lớn khôn đều bắt đầu từ dòng sữa mẹ. Tạo hóa đã ban cho mẹ một bầu sữa ngọt ngào, giúp trẻ sơ sinh có đầy đủ các dưỡng chất và kháng thể mà hiếm có một hợp chất dinh dưỡng nhân tạo nào có thể thay thế được. Và những dòng sữa ấy cũng chính là một phần thân thể của mẹ.
30/05/201106:46(Xem: 1597)
Mưa dẫu tạnh nhưng Pháp âm còn mãi Lời Chân Như thức tỉnh mộng đem dài Pháp cứ thuyết cho tan sầu sanh tử Cho Đạo mầu muôn thuở mãi xa bay Em cứ ngỡ Quê Hương mình nghèo khổ Nào ngờ đâu giàu Diệu Pháp cam lồ
08/01/201719:29(Xem: 2037)
Thầy đi mây trắng nhỏ lệ hồng Từ nay vất vưởng chẳng còn thong dong Thầy đi về chốn Phật Đà Con nay trần thế lệ nhòa khói sương.
20/11/201919:12(Xem: 1671)
Vòng quay cuộc đời ( The circle of life ) ( Cảm tác từ bài hát trong phim hoạt họa The Lion King )
30/07/201618:59(Xem: 3662)
Chiều nay tụng kinh Vu Lan - Lời kinh gió nhẹ lá vàng trước hiên- Mùa thu cũng đến rừng thiền- Mặc nhiên lá rụng về miền đất xưa.
09/06/201722:57(Xem: 2418)
Mỗi ngày Những con đường trong thành phố Nặng nề Chuyên chở bao nhiêu trọng tải xe, người Những tiếng ồn và khói bụi không vơi.
10/08/201908:04(Xem: 1184)
Thấm thoát Vu Lan, tháng bảy này Là Mùa Chữ Hiếu giữa Rằm đây Bông hồng cài áo ai thương Mẹ Hoa trắng đeo nơi kẻ nhớ ngày... Công đức sinh thành nên báo đáp... Ơn nuôi cúc dục phải làm ngay... Chăm lo cha mẹ luôn thành khẩn Phụng dưỡng song thân dạ thảo ngay...
01/08/201608:51(Xem: 4903)
Phận con chữ hiếu phải làm đầu Đệ tử trung thành hãy nhớ mau Sinh đẻ cưu mang nhiều cực khổ Dưỡng nuôi giáo dục nhọc dường nào Trẻ thơ vâng dạ siêng hành luyện Khôn lớn hiến hy hòa thuận nhau Báo hiếu song thân năng hoạt động Vu lan ân nghĩa chí thành cầu.
30/07/201417:26(Xem: 6171)
Vu Lan Cảm Tác (thơ)
04/08/201416:24(Xem: 6627)
Rằm Tháng Bảy là ngày Vu Lan Lunar mid-July Ullambana Ngày hạnh hiếu kính dâng Mẹ hiền Filial piety day tribute to Mother Mẹ vì con bao ngày tần tảo ‘Cause Mother you’ve sacrificed Xả thân mình nuôi đàn con thơ Tirelessly for your children