Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Phần 04

17/04/201312:06(Xem: 5304)
Phần 04

DUY THỨC HỌC

Tuệ Quang

Huyền-Cơ Phật-Học-Viện

---o0o---

Phần thứ tư

TÁM THỨC

BÌNH-LUẬN

Người giỏi duy-thức là người thành-lập được duy-thức

Tất cả phần trên đây là của tam-tạng pháp-sư Huyền-Cơ truyền dạy cho tôi. Cụ Huyền-Cơ là một bồ-tát tu-chứng cao, cái học thông-suốt đại-tạng, giỏi cả kinh, luật, luận, pháp-tính, pháp-tướng, cả thuyền-tôn, mật-tôn.

Cụ đã nghiên-cứu hàng trăm bộ duy-thức, đã đạt tới chỗ huyền của duy-thức-học.

Ngày xưa, đời Đường, sau khi du-học ở Ấn-Độ, Tam-Tạng pháp-sư Huyền-Trang lập «lượng duy-thức ». Các nhà bác-học, luận-gia ở Ấn-Độ không ai phá được. Ngài đem chân-truyền duy-thức-học về Trung-hoa.

Học trò ngài là pháp-sư Khuy-Cơ nối-tiếp vẽ vang cái học của thầy, đã viết nhiều bộ duy-thức giá-trị, còn vượt hơn thầy.

Nay, ngài Huyền-Cơ lại đưa duy-thức-học lên cao một từng nữa.

Khoa-học, triết-học ngày nay tiến vượt bực.

Phật-học, nói chung, và duy-thức-học, nói riêng, phải cao hơn hẳn khoa-học và triết-học, mới xứng đáng sứ-mệnh giải-thoát chúng-sinh.

Nhà Phật-học xuất-chúng đã làm rực-rỡ Chính pháp, đã nêu cao Chính-pháp, đó là ngài Huyền-Cơ.

Ngài lập thuyết duy-thức, khoa-học không phá được, triết-học cũng thế. Cho đến muông đời sau, văn minh loài người có cao đến đâu, trí-tuệ loài người có sáng suốt đến đâu, khoa-học có phát-minh bao điều kỳ-thú nữa, cũng không sao phá được, vượt được thuyết này.

Thế mói gọi là : «lập duy-thức»

*

* *


ĐOẠN I

CHIA 8 THỨC

1) Đứng trên cao nhìn xuống : Phật thấy toàn phần vọng-thức của chúng-sinh.

2) Nay muốn tiện việc học, chia ra làm nhiều phần khác nhau.

-Chia làm tám phần

oCho tiện việc học, tạm chia thức làm tám phần: bao gồm hết cả đặc-tính của thức.

3) Lúc đầu, lập sáu phần thô : SÁU THỨC ĐẦU : PHÂN-BIỆT

-Tiểu-thừa chỉ biết 6 thức đầu.

4) Sau lập thêm hai thức :

a)Thức thứ 7 về CHẤP NGÃ,

b)Thức thứ 8 về CHỨA NHÓM.

5) Như thế là đây-đủ về tâm-thức của chúng-sinh.

6) Nắm được căn-bản đó, sau muốn chia làm mấy phần cũng được, miễn là :

a)Tiện việc học

b)Đầy đủ, không thiếu-xót.

*

* *

ĐOẠN II

TU-CHỨNG

1) Lúc đầu, phá ngã-chấp, thoát khỏi ràng-buộc của thân. Đó là thoát khỏi BIỆT-NGHIỆP, nhưng còn ĐỒNG NGHIỆP.

2) Khi thoát khỏi nghiệp người, sang cảnh-giới khác.

3) Khi thoát khỏi nghiệp chúng-sinh, đến cảnh-giới Phật.

4) Lúc đó biết khác hẳn. Không nên ở cảnh-giới chung-sinh mà đoán cảnh-giới Phật. Vì cảnh-giới đó khác xa mình. Ví dụ : con kiến đoán ngoài nước Việt-Nam.

*

* *


ĐOẠN III

ĐỒNG-NGHIỆP VÀ BIỆT-NGHIỆP

I. Đứng trong vòng CHÚNG-SINH ở thế-giới Sa-bà này :

1) Nói về « ĐỒNG -NGHIỆP» : ĐỆ BÁT THỨC (thức thứ 8).

Đúng câu : « Tam-giới duy tâm, vạn pháp duy thức».

Hay là đồng-nghiệp của tất cả chúng-sinh trong cõi của đức Phật Thích-Ca.

2) Nói về « BIỆT-NGHIỆP» :

a) Từ đệ thất-thức đến 6 thức sau.

b) Có thể nói thêm : « biệt-nghiệp của đệ bát-thức».

*

* *

II. LÝ-LUẬN

1) Nếu trái núi đổ, quả địa-cầu quay, đó la do thức ông hay thức tôi tạo nên?

2) Đáp: Đó là ĐỒNG-NGHIỆP cả thế-giới, cả Phật-sát.

Đồng-nghiệp cả Phật-sát gồm :

a) Hữu tình chúng-sinh.

b) Vô-tình chúnh-sinh.

*

* *

ĐOẠN IV

KỂ TÊN 8 THỨC

Tám thức là :

1) Nhãn-thức : những cái gì thuộc phạm-vi cái biết của con mắt.

2) Nhĩ-thức: `` cái biết của tai.

3) Tỵ-thức: `` cái biết của mũi.

4) Thiệt-thức : `` cái biết của lưỡi.

5) Thân-thức: `` cái biết của thân.

6) Ý-thức : `` cái biết của ý. Ý thức làm chủ năm thức trên. Đặc-tính là

phân-biệt.

7) Mạt-na-thức: `` chấp ngã.

8)A-lại-da-thức: chứa nhóm.

*

* *

BÌNH LUẬN

Hai phần đầu sách này là thuộc phạm-vi : « THÀNH LẬP DUY THỨC».

Đây là tài-liệu của cụ Huyền-Cơ, thành-lập nền-tảng vững-chắc cho duy-thức-học.

Đọc-giả nên nghiền-ngẫm kỹ-càng, sẽ nắm được phần tinh-hoa của Duy-thức-học.

---o0o---
Vi tính: Viên Trí
Trình bày: Nhị Tường
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn