Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

5. Đối thoại giữa Ngài Quảng Khâm và Pháp sư Tuyên Hóa

28/02/201114:05(Xem: 5539)
5. Đối thoại giữa Ngài Quảng Khâm và Pháp sư Tuyên Hóa

LƯỢC THUẬT HÀNH TRẠNG HÒA THƯỢNG QUẢNG KHÂM
Dịch giả: Ni chúng Tự Viện Vĩnh Minh Lâm Đồng
Hiệu đính: Giáo sư Phạm Phú Thành & Đại Đức Thích Giải Hiền

ĐỐI THOẠI GIỮA NGÀI QUẢNG KHÂM
VÀ PHÁP SƯ TUYÊN HÓA
Giang Khải Siêu

Người viết dựa theo bản ghi chép cuộc đối thoại giữa Hoà thượng Quảng Khâm và Đại pháp sư Tuyên Hoá ngày 14 tháng Giêng năm Giáp Dần –1974
(Lão Hoà thượng là Ngài Quảng Khâm, Đại Pháp sư là Ngài Tuyên Hoá)

Lão Hoà thượng hỏi : 

- Ngồi thiền có ý vị gì ?

Đại pháp sư đáp: 

- Vô ý vị.

- Vô ý vị, có phải như một khối đá không?

- Vô ý vị cũng là khối đá, “ ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm”, vì vậy mà vô ý vị, không có trí cũng không có đắc

- Chẳng tiếc gì thân thể .

- Vì không có nhân, ngã, chúng sanh, thọ giả, phàm cái gì có tướng đều là hư vọng, nếu thấy các tướng chẳng phải là tướng tức thấy Như Lai; cho nên [nói] ta thấy Như Lai, [mà] Như Lai không có nơi đến, cũng không có nơi đi, vì vậy ta chẳng đi đâu cả.

- Ấy là lời Bồ-Tát nói, nhưng chúng ta còn có nhục thể .

- Không chấp trước tức là Bồ-Tát.

- Chấp trước mới là Bồ-Tát.

- Tất cả đều là huyễn hoá, làm mà không làm .

- Nhưng người nói là ai ?

- Người nói là người nói, người ăn là người ăn.

- Ăn chẳng no, lòng chẳng chịu .

- Ăn chẳng no, vì không ăn; đã ăn nhất định phải ăn no !

- Người tham là người nào?

- Người tham là người tham, người tham cũng là Phật. 

- Người nói có lý!

- Nếu nói vô lý, tôi ở Mỹ người Mỹ hẳn không phục và theo tôi .

(Đối thoại đến đây, Pháp sư Độ Luân nói với các đệ tử quốc tịch Mỹ của Ngài)
Đại Pháp sư bảo các đệ tử: “Các Thầy có vấn đề gì, có thể thỉnh giáo Lão Hoà thượng“.- Các vị đệ tử cúi đầu đáp:

- Chúng con chưa nghĩ ra vấn đề gì để thỉnh giáo Hoà thượng.

Lão Hoà thượng nói với họ:

- Các vị khỏi cần hỏi, chỉ nhìn bằng mắt cũng biết.

Đại pháp sư nói : “Không nhìn cũng có thể biết. Tôi khi còn ở Mỹ chưa đến đây cũng đã biết Hoà thượng là bậc tu hành”.

- Đâu phải! Đâu phải! Tôi vẫn thường cảm thấy cái thân giả tạm này không được tự tại

- Tự tại hay không tự tại, chẳng quan tâm đến nó làm gì.

- Không quan tâm đến nó cũng thấy khổ sở.

- “ Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm”! Ngài nên chiếu cố thân thể.

- Muốn chiếu cố cũng không chiếu cố được.

- Không chiếu cố cũng được chiếu cố .

- Không có chỗ trụ!

- Chiếu cố cũng là “không có chỗ trụ”.

Nam Mô A-Di-Đà PhậtGửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
108,844,156