Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Mục Lục

16/01/201108:06(Xem: 1845)
Mục Lục

J. KRISHNAMURTI
BÀN VỀ CÁI TRÍ VÀ SUY NGHĨ
ON MIND AND THOUGHT
Lời dịch: ÔNG KHÔNG

MỤC LỤC

Lời tựa
01

Seatle, ngày 23 tháng 7 năm 1950
London, ngày 7 tháng 4 năm 1952
Rajghat, ngày 23 tháng 1 năm 1955
Rajghat, ngày 6 tháng 2 năm 1955
Ojai, ngày 21 tháng 8 năm 1955
Rajghat, ngày 25 tháng 12 năm 1955
Bombay, ngày 28 tháng 2 năm 1965
02
Từ quyển Cách mạng duy nhất
Saanen, ngày 23 tháng 7 năm 1970
Saanen, ngày 26 tháng 7 năm 1970
Saanen, ngày 18 tháng 7 năm 1972
Saanen, ngày 20 tháng 7 năm 1972
Brockwood Park, ngày 9 tháng 9 năm 1972
Saanen, ngày 15 tháng 7 năm 1973
03
Từ quyển Bàn về Giáo dục
Saanen, ngày 28 tháng 7 năm 1974
Saanen, ngày 24 tháng 7 năm 1975
Saanen, ngày 13 tháng 7 năm 1976
Madras, ngày 31 tháng 12 năm 1977
Madras, ngày 7 tháng 1 năm 1978
Ojai, ngày 15 tháng 5 năm 1980
04
Bàn luận cùng David Bohm, Brockwood Park, ngày 14 tháng 9 năm 1980
Ojai, ngày 3 tháng 5 năm 1980
Rajghat, ngày 25 tháng 11 năm 1981
05
Từ quyển Tương lai của Nhân loại, ngày 20 tháng 6 năm 1983
Saanen, ngày 25 tháng 7 năm 1983
Từ quyển Thế giới Hòa bình, Brockwood Park, ngày 30 tháng 8 năm 1983
Brockwood Park, ngày 25 tháng 8 năm 1984
Từ quyển Cái trí không Đo lường, Madras, ngày 2 tháng 1 năm 1983

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn