Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Văn Cúng Lễ Đại Tường Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Giải An, Trụ Trì Chùa Từ Quang, Quảng Ngãi

09/05/202407:34(Xem: 1341)
Văn Cúng Lễ Đại Tường Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Giải An, Trụ Trì Chùa Từ Quang, Quảng Ngãi
ht giai an-11 (2)
VĂN CÚNG LỄ ĐẠI TƯỜNG
TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH GIẢI AN
TRỤ TRÌ TỪ QUANG – QUẢNG NGÃI
Đức Tăng Thống Thứ Tư GHPGVNTN là Pháp Hữu LINH SƠN
Cốt nhục của THẦY TÔI. Mối tình Pháp hữu ấy thực hi hiếm.


Nhị vị canh cánh bên nhau suốt cả cuộc đời. Nhị vị cùng tòng học với Ngài BÍCH LIÊN ( Bình Định) rồi nhị vị dấn thân ĐEM ĐẠO VÀO ĐỜI , mỗi vị mỗi phong cách, mỗi vị một vị thế khác nhau, nhưng mỗi vị đều trung trinh lý tưởng : Coi việc phụng sự Phật pháp như là việc Nhà ( Hoằng Pháp vi gia vụ ) Nhị vị trọn đời trung trinh “ Thượng cầu Phật Đạo, hạ hóa chúng sanh.

Khi Thầy Tôi viên tịch, Đức Đệ Tứ TĂNG THỐNG Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng HUYỀN hạ Quang, dù bị cấm cố tại một am thất nhỏ ở huyện Nghĩa Hành, nhưng Ngài quyết hiện diện tại TỪ QUANG TỊNH TỰ, từ đầu chí cuối, Ngài quan chiêm chu đáo tất cả nghi diên môn sinh tứ chúng cúng dường một DANH TĂNG CAO ĐỨC xứ sở ẤN TRÀ. Lời cảm niệm duy nhất trước Kim quan Trưởng Lão Thượng GIẢI hạ AN, Ngài Huyền Quang nói : “Nơi một Thánh Tăng nằm xuống thì nơi đó sẽ trở thành LINH ĐỊA, THÁNH ĐỊA”. Lời Ngài tiên cảm đã trở thành hiện thực... Sau hơn 20 năm đức Trưởng Lão NHƯ BÌNH- HUYỀN TỊNH quẩy dép về Tây,ngày nay lễ Húy nhật 20 tháng Giêng hàng năm đã trở thành ngày LỄ HỘI..


hoa thuong giai anht huyen quanght giai an-11 (7)ht giai an-11 (6)ht giai an-11 (5)ht giai an-11 (4)ht giai an-11 (1)ht giai an-6ht giai an-4ht giai an-3
ht giai an
Đệ tử Hạnh Phương và Sư Phu Giải AnChư Tôn Đức Tăng Ni, quý nam nữ tín đồ lão ấu PG Quảng Ngãi, cứ đến ngày ấy đều cung kính vân tập về chùa TỪ QUANG, phụng cúng, lễ bái, tưởng niệm giác linh đức Trưởng Lão Khai sơn TỪ QUANG ĐƯỜNG THƯỢNG.
Bài Văn cúng nầy là của Đức Ngài HUYỀN QUANG riêng soạn cho THẦY

TÔI. Tôi xin phép coi đây là một tác phẩm VĂN HỌC TÂM LINH, mà tôi có diễm phúc sở hữu... Nay xin mạn phép công bố để bảo lưu, để quảng bá...Giá
Trị tác phẩm tâm linh duy nhất, do đó,thiết tưởng cần thiết công bố để đại chúng, công chúng, quần chúng.... cùng chung lòng trợ giúp chúng tôi bảo lưu quảng truyền tác phẩm nầy . Trân trọng cung hiến.
Nam mô Hoan hỷ tạng Bồ Tát ma ha tát.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Kính bạch Từ Quang khai sơn Bổn sư Hòa Thượng giác linh!
Chúng con cung kính nghĩ rằng:
Người, cùng Tổ ngộ lòng thiền
Trong cửa Thọ Sơn, vâng lời thọ ký
Và, vì Người khai Phật trí,
Ngoài thành Quảng Ngãi dựng nghiệp độ sanh!
Nhớ giác linh xưa:
Người là non nước tinh anh,
Trăng sao tú khí,
Tào Khê pháp thủy
Thiếu thất thiền đăng
Chơn truyền y bát đại Tăng
Chánh thống ấn tâm Trưởng lão
Thế gia trụ trì Tăng bảo
Thiên hạ nhàn tản Đạo Nhơn
Khi thiếu thời:
Người nhập đạo lúc tuổi đồng chơn
Và đăng đàn (thọ giới) khi năm niên tráng
Người trau dồi tuệ mạng,
Từ đó theo Thầy học đạo chuyên cần
Và trưởng dưỡng giới thân,
Tùng chúng tu tâm tinh tấn,
Vuông tròn bổn phận, phục dịch chúng Tăng
Đầy đủ khả năng, dắt diều Phật tử
Vì vậy, Người được thầy tổ truyền y bổ xứ,
Và tại quê nhà, Từ Quang trác tích trụ trì
Rồi từ đó, Người sống cuộc đời:
Một bát ba Y
Xuân thu du hóa,
Chín tuần mười hạ
Năm tháng tịnh tu
Vì vậy mà Người:
Có nhiều Tăng Ni bốn chúng tùng du,
Và không ít Phật tử mười phương tín ngưỡng.
Thật vậy, khi trưởng thành:
Người xứng ngôi tòng lâm trưởng thượng,
Và, đáng bậc Giáo hội Cao Tăng
Cũng giống dòng Minh Hải, Côn Bằng
Và con cháu Tổ đình, sư tượng,
Đường đường Tăng tướng,
Nghiễm nhiên mày mặc chủ nhân
Hạo hạo Pháp thân,
Tư tại oai nghi thọ giải.
Người, sống đời vị tha vô ngã
Tiếp chúng độ tăng,
Hạ hóa thượng hoằng.
Đãi nhân tiếp vật.
Nghĩa Bình giới đàn
Thập sư đệ nhất,
Quảng Ngãi bố tát,
Đại chúng vi tiên
Người từng nhập thất Bích Liên
Và đăng đường Vĩnh Khánh ( Bình Định )
Phương bào viên ảnh
Tích trượng cà sa,
Một bát nghìn nhà
Cô thân muôn dặm,
Lợi danh không đắm
Địa vị chẳng cầu
Chướng cạn tuệ sâu
Phươc sanh nghiệp diệt !
Hơn thế nữa :
Người ngộ lý : Hoa hồng trúc biếc
Người nhớ câu : Mây trắng hạc vàng.
Đạo nghiệp Người : dường đã gần hoàn,
Báo thân Người : Sao mà sớm mãn!
Và việc phải đến đã đến,
Thật vô khả nại hà !
Kính bạch giác linh Trưởng Lão TỪ QUANG !
Anh tử phải đâu thường, đoạn
Niết bàn há lại thật, quyền.
Biết đâu Người ;
Phật quốc hóa duyên,
Ta bà ứng cúng.
Nên chi Người :
Đông Độ treo bình tứ chúng,
Tây Thiên quảy dép theo thầy.
Than ôi ! Xe gió đường mây,
Tìm đâu cánh hạc?
Tràng phan lầu các
Thấy đâu chân trời ?
Núi Ấn tiếc thấy hoa rơi,
Sông Trà thương nghe nước chảy,
Hiện, tàng then máy
Còn mất mơ màng
Người ở đâu trong thế giới ba ngàn,
Người là ai trong chúng sanh vô lượng?
Và chắc Hòa Thượng cũng đã biết ;
Pháp thân phi tướng,
Vốn không sống, chết, bịnh , già,
Chánh nhăn vô hà,
Nào có ngã, nhân, chân, giả.
Pháp ngữ :
Vì vậy mà:
Ngỡ ngàng nghe Đạo Sanh hỏi đá
Ngạc nhiên thấy Phật Tổ cầm hoa,
Thế nhưng, tùy duyên du hóa ta bà
Nhưng rồi,thuận xả thu quang Phật quốc.
Ôi ! Thôi thôi!
Người xa rời Thích tộc, từ giã thiền gia
Thỏ lặn ác tà, sao dời vật đổi
Biết bao băn khoăn bối rối !
Chi xiết mất mát tiếc thương!
Giờ thì chúng con biết làm gì đây !?
Chỉ biết báo hiếu bằng nén tâm hương,
Thù ân với lòng cầu nguyện,
Mộc mạc lễ văn cung tiến
Linh thiêng từ mẫn xin nghe :
Nam mô TỪ QUANG khai sơn bổn sư, nối dòng pháp Lâm Tế
Đời thứ 41, húy Thượng NHƯ, hạ BÌNH, hiệu GIẢI AN, tự HUYỀN TỊNH
Đại lão Hòa Thượng giác linh tác đại chứng minh !
Phục nguyện :
Khinh an một mảnh di hình
Sen trắng nghìn thu an nghỉ
Giải thoát sáu đường hệ lụy
Đài vàng muôn thuờ tiêu dao.
Chỉ tiếc rằng :
Từ đây khó tìm dáng dấp âm hao
Mà chỉ thấy mộng mơ vọng tưởng,
Hương xông phương trượng
Trăng rọi trường tòng,
Thấy bóng chạnh lòng
Nghe hương xót dạ !
Kính bạch Hòa Thượng Giác linh !
Cũng từ đây:
Kinh song vắng câu “giá cá”
Thiền thất im tiếng “thậm ma”
Ai trì Diệu Pháp Liên Hoa ?
Ai tụng Ma Ha Bát Nhã ?
Nhưng, Người dù ở hay đi, chúng con mong :
Người gia hộ cho chúng con :
Giữ gìn cơ cao nghiệp cả,
Kế thừa Tổ pháp tâm truyền,
Nghĩa huyền Lâm tế miên diên,
Yên Tử TRÚC Lâm phat triển,
Đến đây, hiếu lễ cử hành
Lưu luyến lòng càng xúc động
Âm nhạc mấy lần trầm bổng
Trống chuông ba hội ngắn dài\
Song lâm đưa Phật mọt mai
Chích lý, tiễn thầy muôn thuở.
Người đi kẻ ở
Quê cũ cõi xa ...
Niết bàn tịch diệt người qua,
Tổ quốc trần ai chúng ở
Mai chiều trông nhớ
Sớm tối lửa hương.
Công ơn trời biển khôn lường
Đền đáp tóc tơ nào kể
Chau mày rơi lệ
Rẽ bước phân kỳ,
Nại hà! Trường đình ngại bước đưa đi
Bất dĩ ! Thiên cổ lỡ tay bái biệt !
Giờ nầy, hương hoa la liệt,
Phan cái huy hoàng
Nghi trượng nghiêm trang
Nguyện cầu thành kính
Tôn túc giáo đoàn họ Thích,
Tăng ni pháp phái nhà thiền,
Tất cả khế thủ linh tiền
Tất cả cúc cung tọa hạ
Ngậm ngùi từ tạ
Nay kính bái thỉnh.

Nam mô Nhất tâm phụng thỉnh ( Theo lòng long vị đã ghi đủ danh hiệu
Giáo phẩm của Trưởng lão Hòa Thượng )
Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 02 năm 2005
Phật lịch 2548.Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/04/2024(Xem: 25040)
Phật giáo Việt Nam trong hai thế kỷ cận đại và hiện đại, xuất hiện một số nhân vật đạo hạnh cao vời, kỳ tài xuất chúng, có những cống hiến to lớn, dài lâu cho Đạo pháp và Dân tộc. Ngôn ngữ nhà Thiền xưng tụng những vị này là Bồ-tát, Đại sĩ, Thánh Tăng, hay Long Tượng, là những tôn danh chỉ được tìm thấy trong kinh điển, sử sách, trong lịch sử truyền miệng hoặc trên những bia đá ngàn năm nơi cổ tháp. Triết gia Phạm Công Thiện trong buổi ra mắt tác phẩm “Huyền Thoại Duy Ma Cật” của Hòa thượng Tuệ Sỹ tại thành phố Houston, tiểu bang Texas ngày 04 tháng 11 năm 2007, đã gọi tác giả là “bậc Long Tượng: Tuệ Sỹ” và diễn giải thêm, “Long Tượng là bậc Thầy của cả một dân tộc, nếu chưa muốn nói là bậc Thầy của thế giới.”
07/05/2024(Xem: 1614)
Hòa Thượng thế danh NGUYỄN HƯỚNG, pháp danh TÂM HOÀN tự GIẢI QUY, hiệu HUỆ LONG, thuộc dòng thiền phái Lâm Tế đời thứ 43. Hòa Thượng sinh ngày 12 tháng 2 năm Giáp Tý (1924) trong một gia đình môn phong Nho giáo tại làng Phú Thành, xã Nhơn Thành, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Giòng họ Nguyễn Phúc định cư dưới chân đồi Phốc Lốc tính đến đời Ngài đã trải qua 7 đời.Thân phụ là cụ ông Nguyễn Phúc Trì tự Tung pháp danh Không Đảnh, đích mẫu là cụ bà Trần Thị Kiện mất sớm, thân mẫu là cụ bà Lê Thị Chiếu pháp danh Không Chiêu, ông bà đều là đệ tử quy y với Quốc Sư Phước Huệ trú trì Tổ Đình Thập Tháp Di Đà. Thân phụ Ngài là một Hương chức trong làng, một vị đồ Nho giỏi văn chương thi phú, tín ngưỡng tôn sùng Phật giáo, ông bà sống rất phúc đức nhân hậu với mọi người. Gia đình Hòa Thượng có mười anh em(5 anh em trai, 5 chị em gái) Ngài là con thứ tám. Người anh cả của Hòa Thượng tục danh Nguyễn Cao theo Pháp Sư Phổ Huệ vào Nam, sau đó ở lại định cư lập nghiệp tại Vĩnh Long, người anh th
13/04/2024(Xem: 603)
Trang nghiêm Đức Trí châu viên Thậm thâm Bát Nhã bên triền KHỔ KHÔNG Hành vô hành hạnh quán thông LỜI VÀNG KINH PHẬT trãi dòng Chân Như Niết bàn tịnh cảnh vô dư Nhập Như lai tạng như NHƯ LAI về Nhân gian mát bóng Bồ Đề Ma ha Bát Nhã quy về diệu âm.
11/04/2024(Xem: 1185)
Thời gian chưa bao giờ ưu ái riêng dành cho người vô tâm, một khoảng lặng, một quán trọ dừng chân. Chiếc kim đồng hồ cứ hồn nhiên miệt mài quay mãi quay về phía bên phải. Thị nhật cứ dĩ quá, Thân mạng sinh linh,ngũ uẫn èo uột cứ xí thịnh, cứ tùy giảm, như cá trong ao, ngày từng ngày cạn nước.Tuy nhiên, các hành giả hành thiền thì họ lại có khả năng CHỈ và QUÁN Họ tinh ý vận dụng tâm thức , biết tìm cách, tạo cho mình một khoảng lặng, một điểm dừng, một nơi chốn yên bình thanh thản nào đó để chiêm nghiệm, để hồi tưởng,để niệm tưởng một chân nhân ; soi tâm mình vào một phiến gương trong trẻo... một nhân cách khoáng hoạt, một chân chân liễu giác những ảnh hình trác việt ấy, đạo phong họ đủ làm mô phạm cho bản tâm mình trên lộ trình tu tập.
24/03/2024(Xem: 678)
Từ năm 1990 thầy bổn sư (thầy thế phát xuất gia Hoà Thượng Thượng TRÍ hạ YÊN) dẫn chúng con vào Chùa Khánh Long Q4 TPHCM đê đầu y chỉ cầu pháp nơi Thầy (Ni Trưởng Thượng Tâm Hạ Hoa) để nương đức thầy ni tu học. 5 huynh đệ chúng con gồm: chị Tâm Như, Tâm Tuyền, Tâm Thành, Tâm Nguyện và con được gửi bên chùa Khánh Long, còn chị Chúc Diệu, Chúc Tánh gửi sang bên chùa Bồ Đề. Kể từ đó, Thầy đã che chở dạy dỗ dắt dìu cho chúng con. Lúc đó con được thầy nhờ cô Hạnh Minh có quen cô giáo dạy trường Khánh Hội giúp hồ sơ chuyển trường từ Ayunpa lên TP để cho con nhập học từ lớp 8 vào lớp 9.
16/02/2024(Xem: 1133)
Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu, thế danh Nguyễn Tấn Hưng, sinh năm Nhâm Tuất (1921), tại xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Ngài là con thứ trong gia đình có 4 anh chị em; thân phụ là cụ ông Nguyễn Văn Thời, cụ bà là Trần Thị Thất.
07/02/2024(Xem: 2714)
Sớm mai Sư khép cửa tùng Thỏng đôi chân bước chập chùng sương đêm Bước chân không tiếng động thềm Tư duy cao viễn sáng viền nguyên tiêu. Cần gì nao ! kính chiếu yêu Bồ tát tâm Chẳng lụy điều phục tâm.
03/02/2024(Xem: 4936)
ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG húy thượng THẮNG hạ HOAN hiệu LONG HOAN - Tăng Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất - Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại - Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 6 giờ 50 sáng thứ Năm, ngày 25 tháng 01 năm 2024, (nhằm ngày Rằm tháng Chạp năm Quý Mão), tại Thành phố Santa Ana, Quận Cam, Tiểu bang California, Hoa Kỳ, thế thọ 97, hạ lạp 72. Tang lễ Đức Đại lão Hòa Thượng sẽ được long trọng cử hành tại Chùa Bát Nhã, 4717 W. First Street, Santa Ana, California 92703, U.S.A. - Lễ cung nghinh báo thân nhập kim quan lúc 10 giờ sáng thứ Tư, ngày 31 tháng 01 năm 2024 (nhằm ngày 21 tháng Chạp năm Quý Mão). - Lễ phụng tống kim quan trà tỳ lúc 6 giờ 30 sáng thứ Sáu, ngày 02 tháng 02 năm 2024 (nhằm ngày 23 tháng Chạp năm Quý Mão). Ngưỡng mong mười phương thường trụ Tăng-già nhất tâm cầu nguyện Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567