Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Chút Quà Tết Năm Giáp Thìn 2024 Cho Anh Em TPB & Người Dân Nghèo Tại Quê Nhà.

07/02/202419:58(Xem: 283)
Chút Quà Tết Năm Giáp Thìn 2024 Cho Anh Em TPB & Người Dân Nghèo Tại Quê Nhà.
ttt-20240207-01


                                  
Tại Bịnh Viện Ung Thư, Phân Khoa Nhi Đồng, Cô Giác Ngọc Phước, trao Tịnh Tài của Cô
Dương Thái Phượng, Houston Texas, tận giường bịnh cho các em đang được điều trị tại đây, óng tiền Hóa & Xạ Trị. 

ttt-20240207-09ttt-20240207-10ttt-20240207-11ttt-20240207-12ttt-20240207-13ttt-20240207-14ttt-20240207-15ttt-20240207-16ttt-20240207-17ttt-20240207-18

Gia đình các em và nhóm nhỏ Hành Thiện Gieo Duyên, chân thành cảm ơn Cô Dương Thái Phương,
Houston Texas.
ttt-20240207-19

1. Cây Mùa Xuân Chiến Sĩ Năm Giáp Thìn 2024.
 
Cô Thân Mỹ Thùy, Houston Texas:                                               300.đã trao 
Cô Thủy Lê, Orange County California:                                         200.đã trao 
Hải Quân OCS Trần Bách Hợp, Yorba Linda California:                    200.đã trao
Cô Diệu Đức, Houston Texas:                                                       100.đã trao 
HHCĐ cho Cụ Ông Nguyễn Văn Năm Pháp Danh Diệu Âm &             
Cụ Bà Lê Thị Tư Pháp Danh Diệu Ngộ:                                           250..đã trao
Hồng Nhàn Bang Chủ Cái Bang, Lynnwood Washington:                  100.đã trao 
Cô Nguyễn Thanh Tuyền, California:                                               200..đã trao
HHCĐ cho Hương Linh HQ Nguyễn Văn Hiền pháp danh Tâm Hướng: 100.đã trao
Nhóm Cựu Đồng Khánh & Nữ Thành Nội Huế:                               2.000.đã trao 55 anh.
Cô Thân Mỹ Thùy, Houston Texas:                                                  200.đã trao
Cô Dương Thái Phượng, Houston Texas:                                          200.đã trao tại Sa Đéc.
Gia Đình Ông Bà Quân Vận Huỳnh Văn Chương, Irvine Ca.:100đã trao cho anh Đệ Huế và anh TPB.
Bác Sĩ Nguyễn Đức Dũng, Seattle Washington:                               2.000.đã trao 
Cô Phan Ngọc Châu, Santa Ana California:                                        100.đã trao tại Sa Đéc.
Hồi Hướng Công Đức cho Hương Linh Bauer Nguyễn, pháp danh Bala: 300.đã trao 
Ông Bà Minh & Sương Lam Trần, Milwaukie Oregon:                           100.đã trao tại Sa Đéc.
Thân Hữu Tổ Đình Việt Nam tại Seattle, Washington:                       1.000.đã trao. 
Cựu Quốc Gia Hành Chánh & Thân Hữu California:                           1.000.đã trao. 
Hải Quân Phạm Nguyên Khôi, Santa Clara California:                          100.đã trao
Chị Ba Tô Ánh Tuyết, San Diego California:                                        500.đã trao
Đạo Hữu Diệu Mai, Antioch California:                                               500.đã trao
HHCĐ cho HQ Nguyễn Văn Hiền Pháp Danh Tâm Hưởng:                    100.đã trao. 
Đạo Hữu Quảng Minh, Houston Texas:                                100 đã trao tại Khánh Hòa.                                 
Hải Quân Lưu Đày Nguyễn Văn Hùng, Tigard Oregon :         200.đã trao tại Biên Hòa.
Anh Huỳnh Văn Nguơn:                                                     100.đã trao tại Khánh Hòa. 
Hải Quân Lưu Đày Nguyễn Hùng Sơn, Pittsburg Ca:                             100..đã trao
Cô Lý Kim Hà, Woodbridge Virginia:                                                   100..đã trao
Ông Yosh Ohno:                                                                                200.đã trao
Ông Jim Ning:                                                                   100.đã trao tại Khánh Hòa
Cô Chương:                                                                                       100.đã trao
Cô Lynn Luu, NewCastle Wa:                         1.000.đã trao cho 19 anh tại Cần Thơ, còn tiếp.
Hải Quân OCS Nguyễn Quang Linh, Federal Way Washington:    300.đã trao tại Miền Tây
Lão Công Binh Vũ Ngọc Nhinh, Anaheim California:                   200.đã trao tại Sa Đéc.
HHCĐ cho Cụ Ông Nguyễn Văn Năm Pháp Danh Diệu Âm &             
Cụ Bà Lê Thị Tư Pháp Danh Diệu Ngộ:                                     300đã trao tại Long An
HQLĐ Phan Ngọc Hùng, Olympia Wahington:                            100.
HQLĐ Huỳnh Duy Trình:                                                          100.đã trao
HQLĐ Nguyễn Duy Thành, San Jose California:                          100.đã trao
HQLĐ Phan Văn Năm:                                                             100.đã trao
Nguyễn Minh Đạt, Bellevue Washington:                                   200.
Cô Đoàn Phương Mai, San Jose California:                                 200.
Hội Hải Quân Lưu Đày Tiểu Bang Washington:                            200. 
Hải Quân Lưu Đày Phạm Văn Hồng, Newcastle Washington:        100 
Hải Quân Lưu Đày, Kirkland Washington:                                   100.
2. Quỹ Dự Trữ Cây Mùa Xuân Chiến Sĩ Năm Giáp Thìn 2024:
 
Cô Dương Thái Phượng, Houston Texas (đợt I) :300.Báo cáo trong thư sau.
Cô Dương Thái Phượng, Houston Texas (đợt II) :300.
 
3. Giúp các em bị bịnh ung thư đóng tiền Hóa và Xạ trị Chemotherapy & Radiation Therapy:
    đang được điều trị tại Bịnh Viện Ung Thư, Bại Não:
 
Cựu Nử Sinh Gia Long Cô Huệ Hạnh, Dallas Texas:                                300.đã trao.
Hải Quân Lưu Đày Nguyễn Hùng Sơn, Pittsburg California:                     100.đã trao.
Ông Bà Minh & Sương Lam Trần, Milwaukie Oregon :                             100.đã trao.
Ông Bà Võ Văn Á, Beaverton Oregon:                                                   100.đã trao.
Mũ Đỏ Hồng Nhàn, Lynnwood Wa:                                                        100.đã trao.
HHCĐ cho Cụ Ông Nguyễn Văn Năm Pháp Danh Diệu Âm &             
Cụ Bà Lê Thị Tư Pháp Danh Diệu Ngộ:                                                   100.đã trao.
Anh Chị Lâm Chí Tâm & Mỹ Hương, Renton Wa:                                      200.đã trao.
Cô Nguyễn Thanh Tuyền, California:                                                      100.đã trao.
Cô Thân Mỹ Thùy, Houston Texas:                                                          200.đã trao.
Cô Dương Thái Phượng, Houston Texas:                                                  200.đã trao.
Hồi Hướng Công Đức cho Hương Linh Bauer Nguyễn, pháp danh Bala:       300đã trao.
Ông Bà Minh & Sương Lam Trần, Milwaukie Oregon:                                100.
Cô Hoàng Thị Ngọc Thúy, Bad-Nauheim West Germany (Tây Đức):   25.600.000 đồng bạc VN.đã trao.
Cô Phạm Diệu Hương, Santa Clara California:                                          100.
Đạo Hữu Diệu Mai, Antioch California:                                                     100. 
Đạo Hữu Quảng Minh, Houston Texas:                                                     100.đã trao
Cô Kiều Mộng Hà, Austin Texas:                                                              200.
Cô Lang Nguyễn, San Diego California:                                                    100.
HHCĐ cho Cụ Ông Nguyễn Văn Năm Pháp Danh Diệu Âm &             
Cụ Bà Lê Thị Tư Pháp Danh Diệu Ngộ:                                                      100.
HQLĐ Phan Ngọc Hùng, Olympia Wahington:                                            100.
HQLĐ Huỳnh Duy Trình:                                                                          100.
HQLĐ Nguyễn Duy Thành, San Jose California:                                          100.
Nguyễn Minh Đạt, Bellevue Washington:                                                   200.
Hải Quân Lê Bất Báo, Kirkland Washington:                                               200.
4. Gia Đình Nguyễn-Lê cúng dường 1000$ Đúc Tôn Tượng Phật:đã đặt đúc tượng Phật, chờ lấy.
Kính xin gởi tặng đến các ngôi chùa tại VN để Quý Phật Tử đến chùa cung thỉnh các tôn tượng về 
nhà thờ phượng và kính xin được:
Hồi Hướng Công Đức cho Ông Dương Thái Hiệp Pháp Danh Nhuận Lộc.
Hồi Hướng Công Đức cho Giuse Nguyễn Lê Phước.
Hồi Hướng Công Đức cho Ông Nguyễn Ngọc Đức Pháp Danh Nhật Trọng.
Hồi Hướng Công Đức cho Nguyễn Ngọc Trường Chinh Pháp Danh Nhật Vũ.
 
5. Giúp Trẻ Mồ Côi, Khuyết Tật, Người Già Neo Đơn chùa Từ Ân, Bà Rịa Vũng Tàu: 
 
Hải Quân Lê Bất Báo, Kirkland Washington:                                               100.
6. Giúp Trẻ Mồ Côi, Khuyết Tật, Người Già Neo Đơn chùa Bữu Thắng, Ban Mê Thuột ĐắkLắk: 
 
Hải Quân Lê Bất Báo, Kirkland Washington:                                               100.
7. Tặng Bảo Hiểm Y Tế 1 Năm cho anh em TPB nghèo
 
Cô Kim, Hội Thông Thiên Học Nam California:                                    500.đã trao cho 10 anh
Cựu Nữ Sinh Gia Long, Đạo Hữu Huệ Hạnh, Dallas Texas:               300.đã trao 2 thẻ, còn tiếp.
 
8. Phóng Sanh và thuê ghe, đổ xăng dầu, cà phê hủ tiếu cho anh em Phật Giáo Hòa Hảo để
Hồi Hướng Công Đức cho Hương Linh Bauer Nguyễn, pháp danh Bala:: 250.
ttt-20240207-20
Thiện Tài Nguyễn Huy Điền  tường trình.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
16/02/2024(Xem: 261)
- Kính thưa chư Tôn đức, chư Thiện hữu & quí vị hảo tâm Năm hết Tết đến rồi, trong tâm tình : ''Sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người vơi bớt khổ'' của người con Phật, vào hôm qua (05 Feb 24) hội từ thiện Trái tim Bồ Đề Đạo Tràng chúng con, chúng tôi đã tiếp tục thiện sự chia sẻ thực phẩm, y phục và tịnh tài cho những mảnh đời bất hạnh, những người dân nghèo khó nơi xứ Phật tại tiểu bang Bihar India. Xin mời quí vị hảo tâm xem qua một vài hình ảnh tường trình..
18/12/2023(Xem: 712)
Kính thưa chư Pháp hữu & chư vị Phật tử hảo tâm Được sự thương tưởng của quí vị thiện hữu, chúng tôi vừa thực hiện xong một số giếng cần giục (Well hand-pump) cho những ngôi làng nghèo lân cận khu vực Bồ Đề Đạo Tràng & Nalanda tiểu bang Bihar India. Đây là Public Well Hand-pump nên cả làng có thể xài chung, bớt đi rất nhiều nỗi nhọc nhằn trong mùa hạ vì phải đi lấy nước ngoài sông xa. Kính mời quí vị xem qua một vài hình ảnh tường trình.
02/11/2023(Xem: 1022)
Kính thưa chư Tôn đức, chư Pháp hữu & quí vị hảo tâm. Năm nào xứ Huế cũng lụt lội, dường như bão lụt đã trở thành .. ''đặc sản'' không thể thiếu của miền Trung. Được sự quan tâm chia sẻ của quý vị Phật tử và các vị hảo tâm, Hội Từ thiện Trái Tim Bồ Đề (Bodhgaya Heart Foundation) chúng tôi vừa thực hiện một buổi phát quà từ thiện dành cho những người dân nghèo, những người hoàn cảnh khó khăn.. thuộc huyện Phong Điền- Thừa Thiên Huế.. Chư Ni chùa Siêu Quần đã đại diện Hội từ thiện trao tặng cho người dần 500 phần quà, mỗi phần trị giá 400k gồm 10 ký gạo, thùng mì, dầu ăn, đường, bột ngọt, nước tương, sữa và bì thư 100k.
17/08/2023(Xem: 1316)
Phong Điền và Quảng Điền là 2 vùng đất có nhiều người mù và tàn tật nhất của tỉnh thừa thiên Huế, chúng tôi không rõ nguyên nhân vì sao rất nhiều bà con ở đây rơi vào tình cảnh bi thương như thế. Có một vài chia sẻ của cư dân vùng này cho biết rằng phần nhiều họ là nạn nhân của loại chất độc màu Da Cam... Chiến tranh đã để lại những vết tích thật buồn trên thân phận con người.. - Xin tường trình một vài hình ảnh buổi từ thiện trao quà tặng những người Mù tại Hội người Mù Phong Điền và bà con nghèo Làng Phú Lễ- Thừa Thiên Huế (Thành phần quà tặng gồm có Gạo, thùng Mì, nhu yếu phẩm Dầu ăn, đường, bôt nêm vv.. trị giá 350ngàn VND VÀ một phong bao 150VND. Tổng trị giá mỗi phần quà là 500VND - Tặng cho hai nơi là 300 hộ.
30/06/2023(Xem: 1540)
Kính thưa chư Tôn đức, chư vị thiện tâm, pháp hữu... Hạ về, mang theo cái nắng nóng như thiêu đốt xứ Ấn, gần đây báo chí mạng đưa tin nhiều nơi ở Ấn Độ đã xảy ra khá nhiều nạn người chết vì chịu không nổi sức nóng khắc nghiệt hiện thời. Để chia sẻ với người nghèo xứ India trong thời điểm khô hạn này, ngày hôm qua (28 June 2023) chúng con, chúng tôi đã thực hiện một buổi phát quà tại hai làng nghèo Chandan & Ganghar Village cách Bồ Đề Đạo Tràng chừng 12 cây số. Xin được gửi một vài hình ảnh tường trình thiện sự.
08/06/2023(Xem: 1393)
Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sinh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư Tôn đức, chư Pháp hữu & quí vị hảo tâm. Mùa Phật đản, trong tâm tình tri ân đức Phật giáng trần cùng với tâm nguyện hộ trì chư Tôn đức Tăng già, các bậc tôn đức tu hành nơi xứ Phật, vào sáng hôm qua ngày 6. 06 2023 chúng con, chúng tôi đã thực hiện viên mãn một buổi cúng dường chư Tăng các truyền thống Phật giáo tại Bangladesh Monastery thuộc khu vực Bồ Đề Đạo Tràng Bodhgaya India với sự bảo trợ của chư tôn đức Ni và chư Phật tử 4 phương... Xin tường trình cùng chư vị một vài hình ảnh của buổi cúng dường International Maha Sangha, chư Tăng India, Tibet, Lào, Miến, Thái, Bangladesh, Campuchia, VN.(Chư Tăng thâm niên thọ nhận phong bì 1000INR kèm với 1 phần quà).
22/05/2023(Xem: 1876)
Trưa nay, Thứ Hai 22/5/2023, HT Hội Chủ Thích Tâm Minh, TT Tổng Thư Ký Thích Nguyên Tạng, NS Tổng Vụ Trưởng TV Từ Thiện TN Tâm Lạc, NS Tổng Vụ Phó TV Từ Thiện TN Thành Liên, SC Thư Ký TV Từ Thiện TN Huệ Nhẫn cùng một số Phật tử thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan đã có chuyến thăm viếng Tòa Đại Sứ Thổ Nhĩ Kỳ và trao tấm cheque $55,000 Úc kim để giúp nạn nhân động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tháng 2 vừa qua.
04/05/2023(Xem: 1741)
- Kính thưa chư Tôn đức, chư Pháp hữu & quí vị hảo tâm. Kính lạy Phật Từ bi Diệu giác Đấng Đại Hùng giải thoát chúng sinh Đại Bi Đại Trí trọn lành Trời, người quy ngưỡng tứ sanh nương nhờ.. Mùa Phật đản đã về trên khắp năm châu, thông thường hàng năm vào thời điểm này là chư Tăng tại Bồ Đề Đạo Tràng tổ chức Lễ Vesak tưởng niệm 3 sự kiện trọng đại của cuộc đời đức Phật (ngày Buddha Purnima Vesak/Phật Bảo/Tam hợp theo Phật lịch năm 2567). Tinh thần chính tiêu biểu trong mốc thời gian này nỗi bậc nhất đó là tưởng niệm ngày đức Phật đản sinh Phật lịch 2567- 2023.
29/04/2023(Xem: 1668)
Tặng 400 phần cơm chay ngày 23/04/2023 Thầy Ngộ Thông, Thầy Tánh Tuệ, Diệu Âm PA USA Ngọc Thiện, Canada AMIDAPHAT GIA ĐÌNH: HỌ ĐINH HP-VN Tặng 400 phần cơm chay Trước Bệnh Viện Ung Bướu cơ sở 2 Đợt 33 Ngày 23/ 4 / 2023
16/04/2023(Xem: 1723)
Kính thưa chư Tôn đức, chư vị thiện tâm, pháp hữu.. Trước thềm mùa Phật đản Vesak sẽ diễn ra đầu tháng 5 tại Bồ Đề Đạo Tràng. Để chia sẻ với người nghèo xứ Ấn niềm vui Vesak, tuần vừa qua chúng con, chúng tôi đã thực hiện một buổi phát quà tại hai làng nghèo Parki parariya Village & Uruvela Village- Bodhgaya Bihar. Xin được gửi một vài hình ảnh tường trình thiện sự.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567