Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Sớ Táo Quân báo cáo sinh hoạt tu học năm 2023 của Ban Truyền Bá Giáo Lý Âu Châu

31/01/202416:29(Xem: 417)
Sớ Táo Quân báo cáo sinh hoạt tu học năm 2023 của Ban Truyền Bá Giáo Lý Âu Châu

so tao quan

 

so tao quan-ban truyen ba au chau


Sớ Táo Quân
báo cáo sinh hoạt tu học năm 2023
của Ban Truyền Bá Giáo Lý Âu Châu 


 

 

Ngọc Hoàng:  

Năm nay thế sự đa đoan

Táo quân dâng sớ cả đoàn đấy ạ

Hắt hơi suốt cả năm qua

Chắc là nhân thế gọi ta suốt ngày

Táo  phương nào đó vào đây

Hà danh hà tánh đủ đầy nghe không? 

Táo Lớn

 

Muôn tâu...

Thế gian một vợ một chồng

Thần tiên nổi tiếng hai Ông một Bà

Giữ gìn hương lửa trong nhà

Cơm lành canh ngọt  thuận hòa tình thân

Những ai ăn ở bất nhân

Sổ tay Nhân Quả Táo Quân ghi liền

Cuối năm viết sớ trình lên

Ngọc Hoàng soi xét phước điền địa tâm

Hăm ba tháng Chạp mỗi năm

Khắp nơi khắp chốn Táo Quân về chầu

Chúng thần ở tại Âu Châu


Của Ban hoằng Pháp kính tâu Ngọc Hoàng.

Năm qua thế sự rộn ràng

Chiến tranh tiếp diễn nguy nan còn dài

Nào là hỏa hoạn thiên tai

Cỏ cây cháy rụi đất đai khô cằn

Nơi thì lũ lụt cuốn phăng

Ruộng vườn nhà cửa nhân dân khổ nghèo

 

Sanh bao tệ nạn kéo theo

Nhưng nguy hiểm nhất là gieo oán thù

 

Táo Bé: Huệ Sơn

Chiến tranh bùng nổ Đông Âu

Mấy nghìn sinh mạng huyết cừu oan khiêng

 

Trần gian điên đảo đảo điên

Nhưng người con Phật bình yên an hòa

Vì lòng tự độ độ tha

Từ Bi Hỷ Xả thân hòa đồng cư

Túc Tôn Giáo Hội khuyến tu

Lập Ban Truyền Bá đến giờ hai năm

Thỉnh Chư Tôn Đức quang lâm

Đạo tràng Zoom mở thứ năm hàng tuần...

 

Thần xin giới thiệu Trưởng Ban

Là Thầy Hạnh Tấn soạn phân chủ đề

Giảng Thiền, Tam Bảo Quy Y

Ngược dòng lịch sử hiểu về Nhân xưa

Giảng sâu giáo lý Phật thừa

Tính Không, Vô Ngã, nghĩa mùa An Cư

Làm Sao Tìm được Minh Sư

Khổ Nghèo sao phát lòng Từ khó khăn

Vì sao học Tứ Chánh Cần

Giảng Kinh Pháp Cú chữ Tâm là gì

Tu Tâm tu Thức, giải nghi

Bốn tâm vô lượng hành trì tinh chuyên


 

Học về Nhân Quả, Nhân Duyên

Pháp môn Sám hối ưu tiên hiện thời

Học về Niệm Xứ quán soi

Bát Đại Nhân Giác để rời mê si

Học hành tuân thủ giới quy

Phụng hành Đạo Pháp đường về bình an

Hiểu sâu chữ Hiếu Vu Lan

Giảng thêm Bát Nhã Niết Bàn sâu xa

Học về ngũ uẩn ấm ma

Quán soi quốc độ rất là mong manh

Khổ đau nguồn gốc từ Hành

Muốn luôn an lạc tinh cần huân tu

Huân tu là huân tu...

 
Thien Thanh


Táo Ngoại Vụ : Thiện Thành

 

 

Giảng Pháp online

Được mấy năm nay

Vô cùng tiện lợi

Bốn phương tụ hội

Nối kết Tây Đông

Nam Bắc cộng đồng

Kết thân gần gũi

Vượt qua biên giới

Cùng lúc nghe chung

Công nghệ truyền thông

Thật là hữu ích

Lưu trữ kinh sách

Có những Trang Nhà

Cập nhật hiện ra

Vô vàn kiến thức

Song nhiều phiền phức

Có lắm thị phi

Dễ tham sân si

Cho nên cẩn thận

Với những tin nhắn

 

Của bọn hắc cơ

Công nghệ siêu lừa

Vô cùng tinh tế.

Nhiều mưu lắm kế

Lường gạt bạc tiền

Thế sự đảo điên

Xá chi nghiệp báo

Vô nhân vô Đạo

Trộm cắp niềm tin

Giả nghĩa giả danh

Gây bao tà ác

Phát tâm Bồ Tát

Hồi hướng nguyện cầu

Cho họ mau mau

Tìm về hướng thiện

Hướng thiện là hướng thiện...

...

Thần xin giới thiệu đôi lời

Thành viên nhà Táo kính mời lắng nghe

Táo Ban kỷ thuật khỏi chê

Mỗi người mỗi vẻ chẳng nề khó khăn


 

Trước là Táo chị

Phúc Ân, Thiện Mỹ

Diệu Tịnh, Thiện Thành

Đồng sự lợi hành

Huệ Sơn,  Nguyên Mãn

Minh Đạo, Ngọc Sáng

Thiện Thảo tư lương...

Quảng Huệ bốn phương

Cùng nhau Chúc Tiến ...

Chúc Tiến cái là Chúc Tiến...

 

Ngoc Sang

Táo Nội Vụ : Ngọc Sáng

Bao nhiêu diễn biến

Phật sự trong năm

Đầu tháng, ngày rằm

Định kỳ bố tát

 

Tu ngày an lạc

Truyền thống xưa nay

Phước báo thiện thay

Cũng nhờ giới đức

Ân triêm Phật lực

Cùng với Chư Tăng

Vô ngại khó khăn

Hết lòng độ chúng

Túc tôn ứng cúng

Giáo hội tấn phong

Thượng tọa viên dung

Lên hàng Hòa Thượng

Phát tâm vô lượng

Mở những khóa tu

Phật Đản, An cư

Kiết Đông  Kiết Hạ

Đạo tràng tịnh xá

Sám hối, cầu an

Báo Hiếu Vu Lan

Khánh thành Tu viện

Viên Âm, Lộc Uyển

 

Đại Hội Về Nguồn

Tôn Đức bốn phương

Khánh Anh câu hội

Lập Đàn truyền giới

Pháp hội Minh Tâm

Tôn đức mấy trăm

Cùng về hội thảo

Hoằng dương Phật Đạo

Trưởng lão túc tôn

Phát triển bảo tồn

Tri ân hạnh trạng

Dịch biên Kinh Tạng

Nguyên thủy bộ Kinh

Là cả tiến trình

Thập niên du học

Tận miền  Đất Phật

Trưởng lão Minh Châu

Công hạnh  Đạo cao

Sư Bà Trí Hải

Châu Âu, Hải Ngoại

Hòa Thượng Minh Tâm

Thien Thao


Vắng bóng mười năm

Môn đồ tưởng nhớ

Niệm ân Thầy tổ

Ở bên Hoa Kỳ

Hiển danh kỳ nầy

Có ngài Đức Niệm

Đại Tăng Thúc liễm

Đào tạo Tăng tài

Thế hệ tương lai

Phát huy chánh pháp

Chánh pháp là chánh pháp...

 

Táo Bé:

Tu tập tinh chuyên

Ứng dụng được liền

 

Có tuần nghe giảng về Thiền

Căn cơ Cư sĩ hợp duyên pháp nào

Pháp thiền đạo Phật diệu mầu

Giúp ta giải thoát khổ sầu sanh ly

Thiền là Thiền định  quy y

Là Giới ĐịnhTuệ hành trì tinh chuyên

Giữ tâm Chánh Niệm là Thiền

Quán thân bất tịnh ưu phiền từ đâu

Quán duyên kiết sử khổ đau

Quyết  ly ác pháp nguyện cầu thiện nhân

Cũng nên tu phước ân cần

Là thiền vô ngã tham sân tiêu trừ

Thiền theo Đạo đế chân như

Văn tư tu với minh Sư trao truyền

 

Thời nay nhiều lớp học thiền

Thường là thư giãn, não phiền vơi đi

Chứ không hành thọ giới quy

Luân hồi sanh tử sân si mãi còn.

Mãi còn là mãi còn

...

 

Pháp tu Sám Hối thân tâm

Tiêu trừ nghiệp chướng dần dần xả ly

Tri ân Thầy Tổ từ bi

Giảng lời Phật dạy cũng vì chúng sinh.

Cho mình biết Thật tội tình

Chí tâm Sám hối lỗi mình đã gây

Nhìn xem nhân quả hiển bày

Sát thương nhau bởi đúng sai một chiều

Vừa lòng thì được thương yêu

Những khi trái ý trăm điều đắng cay

Bao nhiêu tạo tác xưa nay

Từ thân khẩu ý gieo đầy ác duyên

Tiêu trừ ác nghiệp đảo điên

Quy y Tam Bảo ưu phiền sẽ vơi

Pháp tu nhất thiết hiện thời

Là cầu Sám Hối theo lời Kệ Kinh

Chánh Tinh Tấn tín nguyện hành

Phép tu lễ Phật dưỡng sinh

Vô cùng lợi lạc an bình thân tâm...

An bình thân tâm là an bình thân tâm.....Phuc An

 

Táo Bà : PHÚC Ân

Học về lịch Sử

Hiểu được nguyên Nhân

Phật Giáo Việt Nam

Trong lòng dân tộc

Tinh thần bất khuất

Đinh Lê Lý Trần

Bách tính Thần dân

Tư duy Phật Đạo

Thấm nhuần Tam Bảo

Cận đại phục hưng

Đạo pháp đã từng

Rơi vào Pháp Nạn

Độc tài gây oán

 

Phật Tử đồng lòng

Tranh đấu tồn vong

Lửa Thiêng vệ đạo

Cháy tàn vọng ảo

Của kẻ bạo quyền

Thời khắc đủ duyên

Phái- Tông Thống Nhất

Hợp hòa  Nam Bắc

Giáo Hội hình thành.

Hai viện song hành

Tối cao Tăng Thống

Điều hành hoạt động

Hóa Đạo phụng hành

Hoằng Pháp độ sanh

Thiện lành tích cực

Hành trì giới đức

Đào tạo Tăng nhân

Giáo lý truyền đăng

Có trường Vạn Hạnh.

Mười năm hưng thịnh

Biến cố bảy lămHue Son


Tiếp tục thăng trầm

Người vui, kẻ thảm

Vô tù vào khám

Vì chẳng tuân theo

Sẽ bị thủ tiêu

Đủ điều áp bức

Chỉ dùng bạo lực

Đàn áp dân hiền

Xưa nay Lãnh đạo như thuyền

Dân thì như nước nước yên xuôi dòng

Đến khi trời nổi gió giông

Lật thuyền là chuyện, chi không bình thường.

 

Táo Bé : Huệ Sơn

Dân Việt tha hương

 

Mấy chục năm trường

Tựa nương Phật lực

Huân tu Giới đức

Vô lượng bồ đề

Thoát khỏi lầm mê

Tâm luôn tỉnh thức

Thiểu dục, tri túc

Sẽ bớt ưu phiền

Thủ hữu đảo điên

Cuối cùng tay trắng

Huân tu Pháp quán

Vô ngã vô thường

Thì chẳng vấn vương

Lợi danh huyễn mộng

Vãng sanh khi sống

Đừng đợi đến già

Tâm trí mù lòa

Nhờ người hộ niệm....

Hộ niệm là hộ niệm...


Táo Bà: Phúc Ân

 

Về phần tin tức

Chiến sự do Nga

Chiếm Ukraina

Vẫn chưa chấm dứt

Hamas nhân lúc

Địch không đề phòng

Mở cuộc tấn công

Vào dân Do Thái

Trông mà kinh hãi

Chết chóc tang thương

Đẫm máu chiến trường

Đối phương đáp trả

 

Nguyen Man

Cử nhà phố sá

Đổ nát tử vong

Thù oán chất chồng

Bao giờ mới dứt...

Thương cho Trái Đất

Thương tích khắp nơi

Cũng do con người

Tham lam hủy hoại.

Bài sơn đảo hải

Độc theo khí thải

Làm hại môi trường

Phải gánh tai ương

Từ đây khổ khổ

Khổ khổ là Khổ khổ

 

Chúng thần trăn trở

Lo ở tương lai

Thế hệ thứ hai

Cháu con nhà Táo

Nói năng thành thạo

Cũng có về cùngThien My


Xin đọc sớ chung

Xem như tập sự

Tập sự là tập sự

Táo Con: Thiện Mỹ

 

Gia Đình Phật Tử

Giáo dục Lam viên

Thanh thiếu đồng niên

Đắc Bi Trí Dũng

Hướng cho đội Chúng

Được Hòa Tin Vui

Trí tuệ vào đời

Tinh Thần Phật giáo

Duy trì kiến tạo

 

Hòa nhập cộng đồng

Nam bắc tây đông

Hạnh lành lạc đạo

Yêu thương màu áo

Thể chất tinh Thần

Lời nói việc làm

Phải luôn trong sạch

Trong sạch là trong sạch...

Học hỏi hiểu hành

Đem ra ứng dụng

Vệ sinh công cộng

Bảo vệ môi trường

Nhà ở, phố phường

Phân chia rác thải

Bảo tồn sinh thái

Khuyến khích nên dùng

Phương tiện giao thông

Ít phun khói bụi

Thôi đừng chờ đợi

Ý thức làm ngay

Thế hệ tương lai

 

Quang Hue

Sống hay sống đẹp

Sống đẹp là sống đẹp ...

 

Trại Phú Lâu Na

Huynh trưởng gần xa

Phổ Hiền hội tựu

Chuyên năng hàm thụ

Huấn luyện Huyền Trang

Vượt những gian nan

Tư lương kiến thức

Tinh thần nội lực

Tinh tấn học hành

Của hàng Huynh Trưởng

Huân tu bồi dưỡng

Tăng trưởng lục hòa

Nam nữ trẻ già

Triển khai huấn luyện

Sơ cấp Lộc Uyển

Thế hệ tương lai

Lý tưởng đông đầy

Kế thừa Lam nghiệp

 

 

Thần xin kể tiếp

Chuyện khó hiện nay

Bất kể gái trai

Trẻ già lớn bé

Nghiện không hề nhẹ

Điện thoại thông minh

Chỉ cái màn mình

Bắt giam tất cả

Bắt đầu xa lạ

Hoàn cảnh chung quanh

Bỏ ngủ bỏ ăn

No trong ảo tưởng

Không thể tưởng tượng

Ở chung nhà, nhưng

Có khi cả tuần

Không hề gặp mặt

Xa rời đời thật

Đáng cảnh báo thay

Đáng cảnh báo thay....Minh Dao

 

Táo Lớn: Minh Đạo

 

Chư Tôn Hòa thượng

Niên Trưởng, danh tăng

Xả bỏ báu thân

Thu thần tịch diệt

Sinh ly tử biệt

Theo luật vô thường

Truyền lại tình thương

Như Ngài Tuệ Sỹ

Miệt mài không nghỉ

Trước tác dịch Kinh

Hạnh trạng uyên minh

Đúng rằm tháng Chạp

 

Giáo hội mất mát

Thêm một Đại Tăng

Trưởng lão Thắng Hoan

Cao đăng Phật quốc

Pháp âm  duy thức

Lời dạy của Thầy

Văng vẵng bên tai

Nuôi Từ Bi Quán

Đời sau  tán thán

Công hạnh cao dầy

Đại đức Tăng Ni

Từ bi nhiếp độ

Xa lìa cội  khổ

Cung kính tri ân

Huệ mạng báo thân

Cúng dường Chư Phật.


mc-ban truyen ba-au chauTrước khi kết thúc

Thần nghe đại chúng tri ân

Chư Tôn Hòa Thượng ân cần giảng khuyên

Là Ôn Như Điển trước tiên

Kể về Phật Giáo sử truyền nước Nam

 Và Ôn Tâm Huệ khai tâm

Bằng duy thức luận, thăng trầm về đâu

Ôn Đồng Trí dạy từng câu

Hiểu về Niệm Xứ, khởi đầu thiền quy

Ôn Thông Trí dạy hành trì...

Đã làm con Phật giới quy tín nguyền

Muốn làm công quả phước điền

Được Thầy Quảng Đạo trao truyền tận tâm

Bao nhiêu kinh nghiệm đã làm

Thiện nam tín nữ ly tham,Từ lòng

Lợi hành công nghệ truyền thông

Biết thì tải đạo, xuôi dòng thoát ly

Giảng sư Nguyên Tạng tư duy

Trang Nhà Quảng Đức phát huy mỗi ngày

Chúng sanh thọ khổ đắm say

Được Thầy Pháp Lạc giải bày nguyên do

Khó khăn truyền bá Đại thừa

Trưởng Ban Hạnh Tấn giảng cho nghe rằng

Hành Bồ Tát Đạo khó khăn

Đúng tu mới chẳng bị tăng tâm phàm

Huân tu Pháp Tứ Chánh Cần

 

Hạnh Hòa Thầy đã  giải phân tỏ tường

Cái Tâm tác cảnh vô thường

Được Thầy Hạnh Tuệ soi đường quang minh

Giảng sư Pháp Trú giải trình

Tội sanh từ rễ vô minh hành tà

Được Thầy Giác Tín giảng qua

Phải cầu Sám Hối thiết tha mỗi ngày

Có Thầy Viên Giác hát  hay

Từ Bi Hỷ Xả làm bài Pháp tu

Làm sao tìm được Minh Sư

Ni Sư Quảng Trạm dạy như thế nầy

Phải nhìn giới đức cao dầy

Có mười phẩm hạnh đủ đầy Người tu

Mời Thầy Thông Trụ giảng sư

Trở thành con Phật phải như thế nào

Khổ nghèo Tu khó vì sao

Sư cô Tịnh Nghiệp giảng vào trọng tâm

Cũng vì nghiệp báo tham sân

Xa lìa Tam Bảo trầm luân tới giờ

Pháp tu Lễ Bái phát lồ


Là thời pháp thoại Sư cô Chân Đàn

Bao thời Pháp Thoại Pháp Đàm

Gieo trồng lợi lạc tác nhân an hòa

Quý Mão năm qua

Hai không hai ba

Giáp Thìn năm tới

Cát tường thắng lợi

Là cát tường thắng lợi.

 

Lời của Ngọc Hoàng :

 

Truyền  lời ta xuống trần gian

Hành trì năm giới, bình an tức thì

Xóa tan chướng khí sân si

Lấy Tâm Thanh Tịnh quy y Phật Đà.

Cùng nhau ứng dụng Lục Hòa

 

Sống đời bình đẳng lìa xa ưu phiền

Lo mà bảo vệ thiên nhiên

Môi trường xanh sạch bình yên lâu dài

Dạy cho thế hệ tương lai

Nói rành Tiếng Việt chuyện nầy ưu tiên

Sau tu tăng ích phước điền

Đừng làm mất gốc tư nguyên bao đời.

 

Viết xong

Giao thừa

31.12.2023

Minh Đạo

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
05/01/2024(Xem: 2193)
Xuân, Hạ, Thu, Đông bốn mùa tuần hoàn theo vũ trụ, nhưng mùa Xuân bao giờ cũng được người ta ví von ca ngợi nhiều nhất. Vì mùa Xuân được đất trời thiên nhiên ban tặng cho một khí hậu ôn hòa để ươm mầm và tăng sức sống cho nhiều loài cỏ cây, hoa trái... cùng khoe sắc như một tác phẩm nghệ thuật hài hòa sống động, phô bày với muôn ngàn vẻ đẹp. Mùa Xuân mang đến niềm tin yêu và hy vọng, mang đến nhiều ước mơ, nhiều kỳ vọng thanh cao tươi sáng. Ước mơ được bình an hạnh phúc cho mình và cho mọi người trên toàn cầu. Đó là một tâm thức cao đẹp nhất của người con Phật mừng đón mùa Xuân mới.
19/02/2024(Xem: 709)
Bình an luôn là sự quan tâm của mỗi người, cho dù họ sống ở phương Tây, phương Đông. Chính vì thế câu đối Tết ở VN thường dùng hai chữ Bình An, “ Tân niên hạnh phúc, bình an tiến Xuân Nhật vinh hoa phú quý lai “ Cũng như người viết rất tâm ý khi chúc Tết với câu: “Niên niên như ý xuân Tuế tuế bình an nhật”
19/02/2024(Xem: 871)
Giác tính muôn xưa vẫn tịch thường Xuống trần, quang rạng một vầng dương Soi lòng khô mục, bung hoa lộc Chiếu óc trơ lì, biết hiểu thương Tăm tối nghe kinh, trăng dọi bóng U mê học pháp, nước mài gương Mắt mù, mò mẫm tìm chân thực Thân tật, lần dò gặp cố hương
17/02/2024(Xem: 736)
Chùa Pháp Vân (Toronto, Canada) Mừng Xuân Giáp Thìn 2024
16/02/2024(Xem: 429)
Sự kiện trọng đại diễn ra vào lúc 10:00 sáng ngày 03/02/2024 tại quận Santa Clara, tiểu bang California. Dưới sự chủ trì của Hạ nghị sĩ Ro Khanna, Văn phòng Dân biểu Quốc Hội Hoa Kỳ đã tổ chức Lễ Vinh Danh tôn vinh những tổ chức, tập thể và cá nhân người Mỹ gốc Việt ở miền Bắc California với những đóng góp to lớn cho sự phát triển cộng đồng. Buổi lễ có sự tham gia của nhiều quan chức quan trọng như Thượng nghị sĩ tiểu bang California Dave Cortese, Thị trưởng thành phố San Jose Matt Mahan, cựu Thị trưởng San Jose Sam Licardo, Thị trưởng thành phố Fremont Lily Mei cùng nhiều vị quan khách khác. Các đại diện từ tự viện Phật giáo như chùa Đức Viên, chùa Tuệ Viên, tu viện Huyền Không, thiền đường Ấn Tôn, tịnh xá Ngọc Hòa, thiền viện Vô Ưu, tu viện Thôn Yên cùng nhiều cá nhân nổi tiếng như Tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng và Ca sĩ Võ Thu Nga, MC Quảng Hoa đều được tuyên dương trong sự kiện quan trọng này. Buổi lễ hoàn thành vào lúc 11:30 sáng trong không khí hân hoan và tràn đầy niềm vui
16/02/2024(Xem: 271)
Năm mới Giáp Thìn thật là đặc biệt Sân chùa xuất hiện linh vật thiêng liêng Rồng uốn lượn bên ngoài tự Phổ Hiền Biểu dương sức mạnh tân niên Hăm Bốn (2024) Nhìn hình tượng Rồng bay cao nhào lộn Uốn cong mình phủ phục trước thiền môn Khí chất oai nghi nhưng rất ôn tồn Vẻ hiền lành khi bước vào chánh điện
16/02/2024(Xem: 224)
Đón Xuân mới ngàn năm văn hóa Truyền thống này dân Việt, Á đông Chúc Tăng Già khắp chốn bụi hồng Luôn an lạc thong dong tự tại. Chúc Phật tử chướng duyên chẳng ngại Phật dạy ta độ lượng vị tha Thân tâm an tứ đại điều hòa Để cuộc sống thanh nhàn hạnh phúc.
16/02/2024(Xem: 617)
Du Xuân cứ nhớ chùa nhà Hồng chung, trống, mõ mùng ba đây mà… Cúi đầu đảnh lễ từ xa Bạch Thầy, con vẫn đang là tại đây Pháp Phật huyền nhiệm sâu dầy Giúp con chiêm nghiệm độ ngay chính mình Quyết tâm giữ vững niềm tin Độc hành chánh niệm lời kinh an bình
16/02/2024(Xem: 180)
Con ngồi yên như Bụt Bụt yên ngồi bên con Muôn thiên hà tĩnh lặng Vô ưu hoa đoanh tròn. Con ngồi yên như Bụt Bụt ngự giữa lòng con Ca lăng tần già hót Chuổi âm ba nỉ non.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567