Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Sen Nở Trời Tây (Kính tưởng niệm Thi sĩ Phù Vân- Chủ bút tập san Viên Giác. Kính nguyện hương linh Thi Sĩ sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.)

24/08/202312:25(Xem: 463)
Sen Nở Trời Tây (Kính tưởng niệm Thi sĩ Phù Vân- Chủ bút tập san Viên Giác. Kính nguyện hương linh Thi Sĩ sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.)

Bac_phu van (10)

Sen Nở Trời Tây
(Bát vĩ đồng âm)
Kính tưởng niệm Thi sĩ Phù Vân- Chủ bút tập san Viên Giác.
Kính nguyện hương linh Thi Sĩ sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.
Kính phân ưu cùng gia quyến cùng chị Diệu Thiện và toàn gia tang quyến


Trời Tây nở đóa ngát sen vàng
Ghi dấu Phù Vân, Viên Giác trang
Bến đạo quê xưa xây nghĩa bạn
Vườn thiền chốn cũ kết duyên quang
Điềm nhiên vững bước lên miền sáng
Tự tại buông tay khỏi thế ràng
Lẽ diệu ân sâu luôn kết thắm
Bốn mùa dạo bước thỏa lòng an..!


Tu Viện An Lạc, California, 1:30 pm, 23-08-2023
Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền (cảm đề)


***

Bac_phu van (3)

Nhẹ Gánh Phù Vân 
Kính họa y vận theo bài của TT Chúc Hiền
Kính tưởng niệm Thi sĩ Phù Vân- Chủ bút tập san Viên Giác.
Kính nguyện Hương linh Thi Sĩ sớm vãng sanh Cực Lạc Quốc
Kính phân ưu cùng gia quyến cùng chị Diệu Thiện và toàn gia tang quyến


Đức quốc mùa Hè ánh nắng vàng
Xuyên qua cửa sổ rọi vào trang
Tập san vắng lặng vì xa bạn
Chữ nghĩa buồn hiu chẳng tỏa quang
Thi sĩ Phù Vân chừ nhẹ gánh
Tập san Viên Giác chẳng buộc ràng
Ân đời trả hết nay duyên thắm
Về với Phật Đà cõi Lạc An.
Nam Mô A Di Đà Phật
Strasbourg, 24/08/2023
Diệu Đạo_Phổ Hiền/Pháp

Bac_phu van (6)

Dạo bước thẳng Lạc Bang.

Kính họa theo vần bài thơ  của TT Chúc Hiền

Kính tưởng niệm Thi sĩ Phù Vân- Chủ bút tập san Viên Giác. 

Kính nguyện hương linh Thi Sĩ sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.

Kính phân ưu cùng gia quyến cùng chị Diệu Thiện và toàn gia tang quyến

An nhiên ghé tạm chốn trần gian 

Duyên cũ nào hay, nơi ẩn tàng 

Đức Quốc, Phù Vân tung cánh nhạn 

Phò trì Phật Giáo nở sen vàng 

Đồng hành cộng tác Tùng thư bản (*)

Phụng hiến hăng say chẳng nhọc nhàng 

Quảng đại từ tâm nên quả mãn 

Vô thường chợt gọi…. thẳng Lạc Bang! 

Kính nguyện Đức Phật A Di Đà Tiếp Dẫn 

Sydney 24/8/2023 

Phật Tử Huệ Hương kính tưởng niệm 

*****

*Đặc San Viên Giác Phật Giáo 

Bac_phu van (9)


Rực rỡ trời Âu


Kính họa theo vần bài thơ  của TT Chúc Hiền

Kính tưởng niệm Thi sĩ Phù Vân- Chủ bút tập san Viên Giác. 

Kính nguyện hương linh Thi Sĩ sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.

Kính phân ưu cùng gia quyến cùng chị Diệu Thiện và toàn gia tang quyến.


Rực rỡ trời Âu ánh đạo vàng
Tập san Viên Giác mấy ngàn trang
Phù Vân mây nổi bao huyền nghĩa
Nguyên Trí ngời soi ánh diệu quang
Chữ nghĩa luận bày thôi vướng vít
Văn chương giải rõ hết chàng ràng
Quay đầu thấy bến thong dong bước
Bất thối bạn lành chốn tịnh anNam Mô A Di Đà Phật 
Brisbane, Cuối Đông 2023

Tâm Quang Tiền Anh Thơ


Bac_phu van (7)


TINH ANH TRẠCH PHÁP

Kính họa theo vần bài thơ  của TT Chúc Hiền

Kính tưởng niệm Thi sĩ Phù Vân- Chủ bút tập san Viên Giác. 

Kính nguyện hương linh Thi Sĩ sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.

Kính phân ưu cùng gia quyến cùng chị Diệu Thiện và toàn gia tang quyến.


An lạc Sống trong ánh Đạo vàng
Phù Vân thế sự chỉ vài trang
Tinh anh trạch Pháp lưu Viên Giác
Tiếp dẫn Hương Linh hướng từ quang
Tứ đại vô thường duyên tan hợp
Phước điền công đức rất rõ ràng
Chia tay một chôc mai trở lại
Trải nghiệm âm dương với định an

Nam Mô A Di Đà Phật
Tampere, Phần Lan 24.8 .2023
Minh Đạo Phương Biên

Bac_phu van (2)

Nương Ánh Đạo Vàng


Kính họa theo vận bài thơ của Thầy Chúc Hiền

Kính tưởng niệm Nhà Văn Phù Vân- Chủ bút tập san Viên Giác.

Kính nguyện Hương linh Thi Sĩ Tùy Anh vãng sanh Cực Lạc Quốc.
Kính phân ưu cùng chị Diệu Thiện và toàn thể tang quyến

Mấy chục năm qua ánh đạo vàng
Sáng soi muôn lối tựa vầng trăng
Hướng nào về cội “Tùy Anh” chọn (*)
Một đóa “Phù Vân” giữa trời quang (*)
Bác theo chọn lọc trang Viên Giác (**)
Nghiệp dĩ đã trao gắng chu toàn
Nhờ nguyện đáp đền công đức hải
Thong dong lên cõi nước bình an..!


Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Germany ngày 24.08.2023

Cư Sĩ Đan Hà (kính họa)

Ghi chú: (*) Tùy Anh (Thơ) và Phù Vân (Văn) là hai bút hiệu của bác Nguyễn Hòa.

(**) Chủ Bút Báo Viên Giác. Đức Quốc.
Bac_phu van (1)Vì sao vụt tắt 

Kính họa theo vận bài thơ của Thầy Chúc Hiền

Kính tưởng niệm Nhà Văn Phù Vân- Chủ bút tập san Viên Giác.

Kính nguyện Hương linh Thi Sĩ Tùy Anh vãng sanh Cực Lạc Quốc.
Kính phân ưu cùng chị Diệu Thiện và toàn thể tang quyếnVì sao vụt tắt đóa hoa tan
Viên Giác từ nay vắng lặng trang.
Thi hữu văn đàn nồng sắc thắm
Đặc san tác phẩm tỏa vầng quang.
An nhiên tâm lạc qua bờ sáng
Tự tại thân yên đến bến vàng.
Bạn hữu từ nay xin tiễn biệt
Người về Cực lạc chốn bình an.


Nam Mô A Di Đà Phật
 Jacksonville, Florida  24.8 .2023
Cư sĩ Tâm MinhBac_phu van (4)


SEN NỞ TRỜI TÂY


Kính họa theo vận bài thơ của TT Chúc Hiền

Kính tưởng niệm Nhà Văn Phù Vân- Chủ bút tập san Viên Giác.
Kính nguyện Hương linh Thi Sĩ Tùy Anh vãng sanh Cực Lạc Quốc.
Kính phân ưu cùng chị Diệu Thiện và toàn thể tang quyến

Đến thời xả báo nhẹ lên đàng
Sen nở Trời Tây cõi Lạc Bang
Niềm đạo quê xưa tươi tỏa rạng
Hương thiền chốn cũ ngát thơm lan
Phù Vân thanh thoát xa trần phận
Viên Giác đượm nhuần thắm sử trang
Diệu lý ân sâu luôn cảm thán
Xuân thu tự tại thể hoà chan.Nam Mô A Di Đà Phật
Houton, Texas 24.8 .2023
Cư sĩ Quảng Ancu si phu van

VĨNH BIỆT AN

Kính họa theo vận bài thơ của TT Chúc Hiền

Kính tưởng niệm Nhà Văn Phù Vân- Chủ bút tập san Viên Giác.
Kính nguyện Hương linh Thi Sĩ Tùy Anh vãng sanh Cực Lạc Quốc.
Kính phân ưu cùng chị Diệu Thiện và toàn thể tang quyến

Viên Giác Tập san, một điểm vàng

Phù Vân, Chủ bút dẫn đầu trang

Văn thơ kết nối thâm tình bạn

Đưa đạo vào đời lộ ánh quang

Thiền Tịnh huân tu tâm tỏa sáng

Trước thềm sinh tử chẳng gì ràng

Vần thơ ngày cuối lời sâu thắm

Để lại cho đời vĩnh biệt an.Melbourne, 26/8/2023

Thanh PhiGửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
06/09/2023(Xem: 620)
Điện Thư Phân Ưu Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tu Viện Quảng Đức vừa nhận được tin buồn Phu Quân của Đạo hữu Liễu Ngọc Huỳnh Ngọc Vân, là: Phật tử: LÊ VĂN DANH, Pháp danh: TRÍ THANH Cựu sĩ quan phi công của không lực Việt Nam Cộng Hòa Sinh năm 1947 (Đinh Hợi) tại Bạc Liêu, Việt Nam Mãn phần lúc 4:20pm chiều Thứ Ba, 5/9/2023 (21/7/Quý Mão), tại Epworth Private Hospital (Richmond), Victoria, Úc Châu Hưởng thọ: 77 tuổi Thay mặt Đạo Tràng Tu Viện/ Trang Nhà Quảng Đức, xin chân thành phân ưu: Đạo hữu Liễu Ngọc-Huỳnh Ngọc Vân các con: Minh Tân, Ngọc Trâm (Quảng Hương) cùng toàn thể tang gia hiếu quyến. Thành kính nguyện cầu Hương linh Phật tử Việt Nam Trí Thanh Lê Văn Danh Vãng Sanh Cực Lạc Quốc
01/09/2023(Xem: 950)
Thành Kính Nguyện Cầu Hương Linh Lão Cư Sĩ NGUYỄN HÒA, Pháp danh: NGUYÊN TRÍ Bút hiệu: Tùy Anh, Phù Vân Nguyên Chủ Bút Báo Viên Giác (từ 1995 đến 2023) Cộng tác viên Trang Nhà Quảng Đức (từ 2000 đến 2023) Sinh năm: 1938 (Mậu Dần) tại Ô Môn, Cần Thơ, Việt Nam Xả bỏ bảo thân lúc 10:10am ngày 18/8/2023 nhằm ngày mùng 03/07/Quý Mão tại bệnh viện Asklepios Klinikum, Hamburg, Đức Quốc Hưởng thượng thọ: 86 tuổi
31/08/2023(Xem: 405)
Điện Thư Phân Ưu Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tu Viện Quảng Đức vừa nhận được tin buồn Phu Quân của Đạo hữu Lê Ngọc Hạnh (Chi Hội Trưởng Hội Cao Niên vùng Preston), là: Phật tử: LÊ XUÂN HOÀNG, Pháp danh: THIỆN ĐỨC Sinh ngày: 02/04/1938 (02/03/Mậu Dầu) tại Cần Thơ, Việt Nam Mãn phần ngày 31/08/2023 (16/07/Quý Mão) tại Melbourne, Victoria, Úc Đại Lợi Hưởng thượng thọ: 86 tuổi Thay mặt Đạo Tràng Tu Viện/ Trang Nhà Quảng Đức, xin chân thành phân ưu: Đạo hữu Diệu Đức Lê Ngọc Hạnh, các con: Lê Xuân Tiên, Lê Kim Anh cùng toàn thể tang gia hiếu quyến. Thành kính nguyện cầu Hương linh Phật tử: Thiện Đức Lê Xuân Hoàng Vãng Sanh Cực Lạc Quốc
28/08/2023(Xem: 295)
Điện Thư Phân Ưu kính gởi Gia Đình Tang Quyến Đạo Hữu Thiện Anh Tô Minh Tuấn, Adelaide, Nam Úc
24/08/2023(Xem: 357)
Ngày thứ ba 22.8.2023 Chư Tôn Thiền Đức trong Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu và môn nhơn thế quyến của Sư Cô Thích Nữ Diệu Ngọc cử hành lễ nhập quan và lễ hỏa táng. Sau đó đưa di ảnh Sư Cô về chùa Phật Quang tại Thuỵ Điển làm lễ an vị Giác Linh.
16/08/2023(Xem: 326)
CÁO PHÓ Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Gia đình chúng con, chúng tôi vô cùng kính tiếc báo tin đến Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng Thân Bằng Quyến Thuộc và Bạn Hữu xa gần: Mẹ, Bà của chúng con, chúng tôi là: Cụ Bà Phật tử: La Kim Kịch, Pháp danh: Thiện Giác Sinh năm: 1927 (Đinh Mão) tại Ô Môn, Cần Thơ, Việt Nam Mãn phần lúc 7:50 sáng ngày 16/8/2023, nhằm ngày mùng 01/07/Quý Mão tại Melbourne, Victoria, Úc Đại Lợi Hưởng đại thọ: 97 tuổi Chương Trình Tang Lễ: Tổ chức theo nghi thức Phật Giáo tại Vãng Sanh Đường Tu Viện Quảng Đức 85-105 Lynch Road, Fawkner, Vic 3060. *Lễ nhập liệm, Phát tang & thăm viếng: 5:30pm, thứ Sáu 18/08/2023, sau đó bè bạn thân quyến thăm viếng đến 9pm. * Lễ Động Quan & Hỏa Táng: 01pm,thứ Bảy, 19/08/2023; Linh Cữu Phật tử sẽ được đưa đi hỏa táng tại nghĩa trang Fawkner (Joyce Chapel), sau cùng gia đình thỉnh Linh ảnh & bát nhang về làm lễ An Sàng và cúng thất tuần tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne. *Tang Lễ được sự chứng minh & chủ trì: HT
04/08/2023(Xem: 421)
Điện Thư Phân Ưu Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tu Viện Quảng Đức vừa nhận được tin buồn Nhạc Phụ của Phật tử Tịnh Bảo Loan Phan (Ban Đánh Máy Trang Nhà Quảng Đức), là: Cụ Ông Phật tử: TRƯƠNG ẨN LÂM Pháp danh: ĐỒNG XUÂN Sinh ngày: 10/04/1925 (Ất Sửu) tại Gia Định, Sài Gòn Mãn phần lúc 00h25 ngày 04/08/2023 Nhằm ngày 18/06/Quý Mão tại Sài Gòn, Việt Nam Hưởng đại thọ: 98 tuổi Thay mặt Đạo Tràng Tu Viện/ Trang Nhà Quảng Đức, xin chân thành phân ưu: Phật tử Tịnh Bảo Loan Phan cùng chồng là Trương Văn Long và toàn thể tang gia hiếu quyến. Thành kính nguyện cầu Hương linh Phật tử Việt Nam Đồng Xuân Trương Ẩn Lâm Vãng Sanh Cực Lạc Quốc
24/07/2023(Xem: 484)
CÁO PHÓ Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Gia đình chúng con, chúng tôi vô cùng kính tiếc báo tin đến Chư Tôn Đức Tăng Ni, Bạn Hữu xa gần: Con Trai, Anh, Em Trai của chúng con, chúng tôi là: Phật tử: NGÔ MINH LÂM Pháp danh: NGUYÊN ĐỨC HIẾU Sanh ngày: 05/08/1976 (Bính Thìn) tại Sài Gòn, Việt Nam Mãn phần lúc 8:30 pm ngày 23/07/2023, nhằm ngày 06/06 năm Quý Mão. Tại Sunshine Hospital, Melbourne, Australia Hưởng dương: 48 tuổi. Chương Trình Tang Lễ: 🏵️Lễ nhập liệm, Phát tang: 12.30pm, Thứ Tư 26/07/2023: tại Vãng Sanh Đường Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. 🏵️Lễ Di quan & Hỏa táng: 02.30pm, Thứ Tư 26/07/2023: Linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Nghĩa Trang Fawkner, sau cùng gia đình thỉnh Linh ảnh & bát nhang về làm lễ An Sàng và cúng thất tuần tại Tu Viện Quảng Đức. Tang Lễ được sự chứng minh & chủ trì: HT. Thích Tâm Phương, TT. Thích Nguyên Tạng, ĐĐ Thích Đăng Từ cùng sự trợ niệm của Ban Hộ Niệm của Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu. Liên
16/07/2023(Xem: 863)
Điện Thư Phân Ưu quý Phật tử Nguyên Quảng Chơn (Hồng), Nguyên Quảng Thịnh (Phượng), Nguyên Quảng Cường (Lai)
24/06/2023(Xem: 6844)
Cáo Phó Tang Lễ Thân Phụ của Hòa Thượng Thích Tâm Tường vừa mãn phần tại Diên Khánh, Khánh Hòa, Việt Nam: Điện Thư Phân Ưu Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tu Viện Quảng Đức vừa nhận được tin buồn: Thân Phụ của Hòa Thượng Thích Tâm Tường, là: Lão Cư Sĩ ĐẶNG HỮU TẤN Pháp danh: NGUYÊN ĐẮC Sinh năm 1932 (Nhâm Thân) tại Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa Vãng sanh lúc 4:20am ngày 20/06/2023 (mùng 06/05/Quý Mão) tại Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa, Việt Nam Hưởng đại thọ: 92 tuổi Thay mặt Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức thành tâm chia buồn cùng Hòa Thượng Thích Tâm Tường và toàn gia tang quyến. Nguyện cầu Phật quang tiếp triệu Hương Linh Phật tử: Nguyên Đắc Đặng Hữu Tấn Vãng Sanh Cực Lạc Quốc Nay Thành kính Phân Ưu *** Hòa Thượng Thích Tâm Phương Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức Đại Đức Thích Đăng Từ Tri Sự Tu Viện Quảng Đức
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567