Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Tưởng Niệm Công Đức Hoà Thượng Tôn Sư (Thành kính đảnh lễ tưởng niệm mười năm viên tịch cố trưởng lão HT. thượng Minh hạ Tâm-khai sơn Tổ Đình Khánh Anh- Pháp Quốc. Kính nguyện Giác Linh Hoà Thượng Cao Đăng Phật Quốc)

01/08/202314:16(Xem: 1302)
Tưởng Niệm Công Đức Hoà Thượng Tôn Sư (Thành kính đảnh lễ tưởng niệm mười năm viên tịch cố trưởng lão HT. thượng Minh hạ Tâm-khai sơn Tổ Đình Khánh Anh- Pháp Quốc. Kính nguyện Giác Linh Hoà Thượng Cao Đăng Phật Quốc)

HT_Minh_Tam (1)

Tưởng Niệm Công Đức Hoà Thượng Tôn Sư

Thành kính đảnh lễ tưởng niệm mười năm viên tịch cố trưởng lão
HT. thượng Minh hạ Tâm-khai sơn Tổ Đình Khánh Anh- Pháp Quốc.
Kính nguyện Giác Linh Hoà Thượng Cao Đăng Phật Quốc.


Minh Tâm Hoà Thượng đức cao thâm
Mở cửa từ bi độ chúng trần
Pháp Quốc vun trồng hoa giác nở
Khánh Anh giáo hoá đạo huyền lan
Dựng xây phạm vũ lưu trang sử
Kiến tạo thiền môn báo Phật ân
Đất khách quê người nuôi ước nguyện
Dìu người lạc bước vượt mê tân.


Mê tân bến khổ thoát xa dần
Hướng nẻo đi về an lạc bang
Niệm Phật chuyên cần khơi mắt tuệ
Hành thiền tinh tấn sáng đường tâm
Âu Châu Giáo Hội dày công dựng
Bản Thệ Tăng Già vững đức chăm
Trên tuyết trồng sen (*) hương tỏa ngát
Mười năm viên tịch lễ tri ân…!


Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Tu Viện An Lạc, California, 8:00 am, 31-07-2023
Hậu Học-Thích Chúc Hiền ( khể thủ kính đề)

***
(*) Trên tuyết trồng sen: Bài viết của TT. Thích Nguyên Tạng

htminhtam

CÔNG DÀY ĐỨC TRỌNG
Thành tâm kính ngưỡng lễ Tưởng Niệm 10 năm viên tịch Cố TLHT thượng Minh hạ Tâm,

khai sơn Tổ Đình Khánh Anh (Bagna Khánheurx) và Chù Anh (Evry – Courcouronner, Pháp quốc.

Kính họa bài thơ của TT Chúc Hiền

Phật Pháp trau dồi rất uyên thâm
Minh Tâm Hòa Thượng độ lỗi lầm
Chúng sanh đau khổ mờ tâm trí
Ngài nguyện ban vui khai mở tâm
Xây dựng đạo tràng lập giáo hội
Khánh Anh (1) phát triển cũng nhiều năm
Dù bao gian khó đều thành tựu
Trở lực vượt qua cách lặng thầm
Thầm lặng kiên trì trả tứ ân
Hành trì hướng dẫn rất chuyên cần
Hợp hòa nguyện ước phương trời ngoại
Thanh tịnh bản hoài của tự thân
Hiệp Kỵ Tổ Sư Ngài khởi xướng
Về Nguồn Lễ Hội chúng hoan hân
Mười (10) năm viên tịch nay ghi nhớ
“Tuyền Phật Trường” (2) thi tứ chúng nhân…

Tổ Đình Pháp Hoa – Nam Úc 1/8/2023
TK, Thích Viên Thành, khể thủ


Ghi chú:
(1) Chùa Khánh Anh, được Hòa thượng Thích Minh Tâm, thành lập vào năm 1974 tại Arcueil, mang tên Niệm Phật đường Khánh Anh. Đến năm 1977, chùa chuyển về địa chỉ 14 Avenue Henri Barbusse, Bagneux. Ngày 19.02.1979, Hòa thượng tổ chức lễ đặt đá xây dựng ngôi chánh điện chùa Khánh Anh tại Bagneux.
Đến năm 1995, Hòa thượng cho xây dựng thêm chùa Khánh Anh mới tại Evry. Ngôi đại tự Khánh Anh được khánh thành vào năm 2015. Vì thế ngôi chùa Khánh Anh ở Bagneux được gọi là Tổ đình Khánh Anh.
(2) Tuyền Phật Trường: Để kỷ niệm 10 năm viên tịch và hành trạng cao lớn của Hòa Thượng. Giáo Hội Âu Châu quyết định tổ chức mở Đại Giới Đàn Minh Tâm để tưởng niệm và truyền thừa mạng mạch, tiếp dẫn hậu lai.htminhtam

KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ HIỆP KỴ- VỀ NGUỒN KỲ 13

TƯỞNG NIỆM 10 NĂM HT MINH TÂM VIÊN TỊCH


Kính dâng Giác Linh Ôn Minh Tâm


Khánh Anh, Sen nở giữa trời Âu
Hòa Thượng Minh Tâm khai mở đầu
Tưởng Niệm mười năm Ngài Viên Tịch
Âu Châu Giáo Hội đã cần cầu
Thỉnh mời Thiền Đức cùng quy hợp
Hiệp Kỵ -Về Nguồn, ý nghĩa sâu
Tưởng nhớ công ơn chư Tổ Đức
Dày công lý giải nghĩa cao sâu
Gầy dựng vun bồi nền Chánh Pháp
Truyền thừa hậu bối tiếp mai sau
“Uống nước nhớ nguồn “ câu tục ngữ
Hiệp kỵ - Về nguồn thể hiện mau
Tăng Ni Phật tử đồng hoan hỷ
Vọng ngưỡng Khánh Anh kính nguyện cầu
Tăng đoàn, Pháp lữ tình dung hợp
Trên tuyết trồng Sen tỏa đạo mầu.Nam Mô A Di Đà Phật
Melbourne, 1/8/2023
Phật tử Thanh Phi

HT_Minh_Tam (13)MƯỜI NĂM TRỜI ÂU VẮNG BÓNG

Thành tâm kính ngưỡng lễ Tưởng Niệm 10 năm viên tịch Cố TLHT thượng Minh hạ Tâm,

khai sơn Tổ Đình Khánh Anh (Bagneurx) và Chùa Khánh Anh (Evry – Courcouronner, Pháp quốc.
Kính họa bài thơ của TT Chúc Hiền

Mười năm vẫn nhớ đến thâm ân
Hòa Thượng Minh Tâm đã xuống trần
Đất tuyết sen trồng hoa giác nở
Khánh Anh khai sáng đức cao thâm
Huy hoàng phạm vũ như tâm nguyện
Rạng rỡ thiền môn thỏa uớc nguyền
Một thoáng vô thường quy Phật quốc
Nhớ thương tứ chúng, khắp xa gần


Cuộc đời trôi giạt kiếp phù vân
Niệm Phật chuyên tu chí xuất trần
Tâm thức hơn ngưòi trong chánh niệm
Tài năng xuất chúng khắp hương lân
Trời Âu vắng bóng người xây dựng
Đất khách nhớ thương đã mãn phần
Vọng ngưỡng Giác linh an Phật quốc
Thế gian hư ngụy, trở về chân.

Nam Mô A Di Đà Phật
Jacksonvill 1/8/2023
Châu Ngọc Lê Hoa Nhụy

HT_Minh_Tam (14)


PHÁP QUỐC ƯƠM MẦM

Thành kính đảnh lễ tưởng niệm mười năm viên tịch cố trưởng lão

HT. thượng Minh hạ Tâm-khai sơn Tổ Đình Khánh Anh- Pháp Quốc.

Kính nguyện Giác Linh Hoà Thượng Cao Đăng Phật Quốc.
Kính họa bài thơ của TT Chúc Hiền


Hoà thượng Minh Tâm ứng cõi trần

Khai nguồn chánh niệm rõ cao thâm

Âu Châu tải đạo lần tâm tỏ

Pháp Quốc ươm mầm trải pháp lan

Lợi lạc quần sinh người thọ giáo

Yên bình kệ mõ chúng triêm ân

Thiền môn hạnh giới nương lời nguyện

Đức độ theo Người mãi vọng ngân

Vọng ngân giới hạnh chúng qui dần

Chớ thối khuyên người giữ đạo chân

Độ lượng theo cùng an cõi thế

Từ bi trải khắp sáng đường tâm

Vin theo đại trí nguồn chơn toả

Xoá hết phàm phu đức độ cần

Viên tịch mười năm Người vẫn đó

Hương lòng thắp nén nguyện hương vân.

Sài Gòn, 1/8/2023

PT. Minh Đạo (Kính hoạ)

HT_Minh_Tam (12)HÀNH TRẠNG SƯ ÔNG


Thành kính đảnh lễ tưởng niệm mười năm viên tịch cố trưởng lão

HT. thượng Minh hạ Tâm-khai sơn Tổ Đình Khánh Anh- Pháp Quốc.

Kính nguyện Giác Linh Hoà Thượng Cao Đăng Phật Quốc.

Kính họa bài thơ của TT Chúc Hiền


Mười năm viên tịch tựa bóng câu

Bốn chúng, Tăng Ni tưởng niệm sâu

Chủ xướng phong trào học Phật Pháp

Âu Châu Giáo Hội có công đầu

Thế giới Tăng già luôn giữ Phó (*)

Đất khách khai sơn quá nhiệm mầu

Giới đàn Hải ngoại thường cung thỉnh

Minh Tâm Hoà Thượng chính Đàn Đầu


Đàn đầu Hoà Thượng khéo truyền nhau

Lãnh đạo Tăng Ni hoà hợp lâu

Hạ Lạp an cư được bốn sáu

Nhân quyền tranh đấu tự do cầu

Bao niềm kính tiếc trong tâm thức

Một thoáng hương xưa chiếc áo nâu

Hành trạng Sư Ông không bút tả

Trồng sen trên Tuyết tạ ân sâu !!

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Sydney 1/8/2023

Phật tử Huệ Hương kính bái

(*) Từ năm 2006 đến 2013, Ngài là Phó Chủ Tịch của Hội Đồng Tăng Già Thế Giới (WBSC), trụ sở đặt tại Đài Loan.

HT_Minh_Tam (11)


GẦY DỰNG GIÁO HỘI TRỜI ÂU


Thành kính đảnh lễ tưởng niệm mười năm viên tịch cố trưởng lão

HT. thượng Minh hạ Tâm-khai sơn Tổ Đình Khánh Anh- Pháp Quốc.

Kính họa bài thơ của TT Chúc Hiền


Hoà Thượng Minh Tâm rạng đức ân
Từ bi tế độ khắp nhân quần
Khánh Anh tâm nguyện khơi đèn giác
Pháp Quốc ý nguyền truyền đạo chân
Sáng lập khai sơn xây Phạm Vũ
Tu hành giáo hoá đáp Từ Ân
Hoằng truyền Chánh Pháp nơi phương ngoại
Thức tỉnh người mê vơi nghiệp dần.

Nghiệp dần rơi rụng thoát trầm luân
Buông bỏ chấp nê dưỡng định thần
Niệm Phật chăm chuyên về Lạc Quốc
Hành Thiền siêng gắng bạt mê tân
Trời Âu Giáo Hội dày công dựng
Bản thệ Tăng Già đức sáng ngần
"Trên Tuyết trồng sen hương tỏa ngát
Chung lòng bốn chúng Lễ tri ânNam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Houston, Texas 1/8/2023

Quảng An 


HT_Minh_Tam (10)

KIẾN TẠO GIÀ LAM

Thành kính đảnh lễ tưởng niệm mười năm viên tịch cố trưởng lão

HT. thượng Minh hạ Tâm-khai sơn Tổ Đình Khánh Anh- Pháp Quốc.

Kính họa bài thơ của TT Chúc Hiền

Như mẹ như cha đạo diệu thâm
Chăm lo huệ mạng chúng phàm trần
Xương minh Đạo Pháp và dân tộc
Kiến tạo già lam dưỡng đức tâm
Hành trạng truyền thừa khai khóa học
Tăng Già hòa hợp đáo phúc ân
Mười năm tưởng niệm Ngài viên tịch
Hòa thượng Minh Tâm đã duy tân.


Tampere, Phần Lan 1.8. 2023 
Minh Đạo

HT_Minh_Tam (3)

HOẰNG PHÁP ĐỘ SANH


Thành kính đảnh lễ tưởng niệm mười năm viên tịch cố trưởng lão

HT. thượng Minh hạ Tâm-khai sơn Tổ Đình Khánh Anh- Pháp Quốc.

Kính họa bài thơ của TT Chúc HiềnHòa Thượng Minh Tâm rất thúy thâm
Vừa qua hải ngoại bước chân trần
Xiển dương Đạo Phật thân dù cực
Hoằng pháp độ sanh đức tỏa lan
Pháp quốc là nơi khai sáng lập 
Khánh Anh thiền viện để đền ân
Ngôi Lam tự lớn dày tâm huyết
Hướng chúng sinh rời mê bến tân.
Bến tân lầm lạc phải từ dần
Kẻo vướng không về được lạc bang
Nguyện ước đêm ngày xây tự viện
Hành thiền sớm tối thỏa chơn tâm
Minh Tâm Hòa Thượng công gầy dựng
Phật tử Khánh Anh quyết sóc chăm
Tháng Tám năm nay toàn Giáo Hội
Châu Âu hiệp kỵ tưởng nhớ ân.

Strasbourg, 01/08/2023
Strasbourg_Diệu Đạo/Pháphtminhtam

TRỒNG SEN TRÊN TUYẾT


Thành kính đảnh lễ tưởng niệm Húy Nhật mười năm viên tịch Cố Trưởng Lão
Hòa Thượng thượng Minh hạ Tâm - Khai sơn Tổ Đình Khánh Anh - Pháp Quốc.
Kính nguyện Giác Linh Hoà Thượng Cao Đăng Phật Quốc, hội nhập Ta Bà phổ độ chúng sanh, mãn Bồ đề nguyện.
Kính mừng Lễ Hiệp Kỵ - Về Nguồn 13 - Đại Giới Đàn Minh Tâm.
Kính họa bài thơ của TT Chúc Hiền
Mới đây thấp thoáng đã mười năm
Hòa Thượng Minh Tâm từ giã trần
Hiệp Kỵ Về Nguồn để tưởng nhớ
Bội Trần Hiệp Giác đặng phát tâm
"Trồng Sen Trên Tuyết" ngàn sen đóa
Lập Đại Giới Đàn vạn Thánh Tăng
Hòa Thượng Khánh Anh gương tỏa sáng
Ứng thân thị hiện độ muôn vàn
Muôn vàn Thích tử vượt mê tân
Bát Nhã thuyền nan cứu khổ nàn
Niệm Phật một câu quy bản giác
Hành thiền miên mật nhập định tâm
Từ bi hỷ xả như Di Lặc
Ngàn mắt ngàn tay Quán Thế Âm
"Trên Tuyết Trồng Sen" hương tỏa ngát
Quy Sơn Cảnh Sách ngẫm vô thường.


2023-08-02 (Mộng Lệ An)
Nghiệp Huân Dương***


htminhtam


TRI HÀNH HIỆP NHẤT


Thành kính đảnh lễ tưởng niệm mười năm viên tịch cố trưởng lão

HT. thượng Minh hạ Tâm-khai sơn Tổ Đình Khánh Anh- Pháp Quốc.

Kính họa bài thơ của TT Chúc Hiền


Phật giáo ngàn xưa vốn uyển thâm
Từ bi phổ độ khắp hồng trần
Châu Âu lập Hội Đạo truyền bá
Nước Pháp xây chùa Pháp tỏa lan
Hạnh giải tương ưng gương tiếp chúng
Tri hành hiệp nhất cộng triêm ân
Khánh Anh thiền viện thành danh thắng
Dìu dắt quần mê đến Giác tân

Bến Giác bờ kia đã rõ dần
Hướng về Tịnh độ chốn an bang
Siêng tu cần học hằng muôn Pháp 
Niệm Phật xưng danh nguyện nhất tâm
Giới Luật nghiêm trì thành Định Tuệ
Luận Kinh thông biện vẫn chuyên chăm
Mười năm vắng bóng hàng long tượng 
Hiệp Kỵ tâm hương báo trọng ân 


Tâm Quang, Darwin 
Trọng Đông 2023

 


HT_Minh_Tam (3)


ĐẠO HẠNH MIÊN TRUYỀN

 

(Kính hoạ nguyên vận bài thơ
“Tưởng Niệm Công Đức Hoà Thượng Tôn Sư” của Thầy Thích Chúc Hiền)

 

 

Bửu Tích chùa xưa pháp thậm thâm

Quy y thế phát nhẹ phong trần

Tuy Phong cội phước tâm tri kiến

Hải Đức nguồn thiêng đạo toả lan

Kiến tánh viên dung y chỉ pháp

Minh tâm sự lý đội triêm ân

Hoằng dương chánh đạo không ngưng nghỉ

Biển rộng giong buồm nẻo tiến tân

 

Biển rộng giong buồm nẻo tiến tân

Bôn ba tế thế vọng kinh bang

Khai sơn đất khách như mong ước

Lập tự miền xa thoả ý tâm

Giáo phẩm uy nghiêm Bi tưới tẩm

Tăng già thánh thiện Đức vun chăm

Hoa sen đội tuyết bừng hương toả

Đạo hạnh miên truyền sáng đại ân!

 

Nha Trang 01/08/2023

Phật tử Vĩnh Hữu – Pd: Tâm Không

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
18/09/2023(Xem: 502)
Niềm vui sống đời dâng hiến (vần thơ kính mừng khánh tuế lần thứ 69 Hòa Thượng Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thích Thông Mẫn, 18/9/2023), Có thể… chính lối sống mình, làm thức tỉnh ? Bao người thoát ra giấc ngủ mê lầm Tự tin độc lập hơn với bản thân Vì cuộc đời không hề có những định luật, Cũng như giá trị một người không đo lường bằng tiêu chuẩn thiết lập !
04/08/2023(Xem: 1287)
Giáo lý Thượng Thừa (bài giảng của HT Thích Thanh Từ)
04/08/2023(Xem: 1200)
36- Tiểu Sử Ni Trưởng Thích Nữ Như Thanh (1911-1999)
10/06/2023(Xem: 2194)
Chùa Sắc Tứ Kim Sơn Nha Trang tổ chức Lễ Hiệp Kỵ lần 56 Chư Tôn Đức & Quý Phật tử hy sinh vì lý tưởng phụng sự xã hội ngày 10/6/2023
09/06/2023(Xem: 1332)
Người anh tôi đang thưa chuyện tên là Lê Hùng Anh một thời ở chùa Viên Giác, Hội An. Hai anh em chúng tôi ăn chung, ngủ chung. Phòng ăn là hai chiếc bàn học dài nối nhau nhìn ra giếng nước sau chùa. Ngồi theo thứ tự tuổi tác nên tôi luôn ngồi phía bên trái anh mỗi bữa ăn. Anh em ngủ chung trong căn phòng nhỏ dành cho các học sinh ở phía cuối nhà đông. Anh lớn hơn tôi vài tuổi và mạnh khỏe nên gánh nước tưới rau. Tôi nhỏ hơn anh và ốm yếu nên quét lá, đánh chuông, lau bàn ghế.
01/06/2023(Xem: 1252)
Ôn Tuệ Sỹ là một bậc cao Tăng thạc đức của Phật Giáo Việt Nam đã và đang cống hiến trọn đời mình cho công cuộc hoằng Pháp lợi sinh. Từ đầu những năm 70 thế kỷ trước, là một trí giả Phật giáo uyên thâm, Ngài được đặc cách bổ nhiệm là Giáo sư thực thụ Viện Đại học Vạn Hạnh và là Chủ bút của tạp chí Tư Tưởng do Viện Đại học Vạn Hạnh phát hành. Ngài là tác giả, dịch giả nhiều bộ sách biên khảo quan trọng đặc sắc về Phật giáo, Văn học, Triết học, Thơ ca như Thiền Luận Suzuki, Tinh Hoa Triết Học Phật Giáo; nhất là các bản dịch giá trị để lại cho đời như: A-tỳ-đạt-ma Câu-xá Luận (trọn bộ 5 tập), Các Tông Phái Phật giáo, Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết, Luận Thành Duy Thức, các bộ Kinh Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A-hàm và Tăng Nhất A-hàm, v.v...
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567