Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Kính mừng Đại Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư, Ngày Về Nguồn kỳ 13, Thành tâm Tưởng niệm 10 năm (2013-2023) viên tịch Cố Giác Linh Hòa Thượng Thích Minh Tâm

31/07/202319:32(Xem: 1201)
Kính mừng Đại Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư, Ngày Về Nguồn kỳ 13, Thành tâm Tưởng niệm 10 năm (2013-2023) viên tịch Cố Giác Linh Hòa Thượng Thích Minh Tâm

ht minh tam

KÍNH MỪNG
ĐẠI LỄ HIỆP KỴ - NGÀY VỀ NGUỒN KỲ 13

Thành tâm Tưởng niệm 10 năm (2013-2023) viên tịch Cố Giác Linh Hòa Thượng Thích Minh Tâm
Kính ngưỡng lần thứ 13 Về Nguồn Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư và Khánh nguyện Đại Giới Đàn Minh Tâm, thành tựu mỹ mãn.
Bản Thể Tăng Già tỏa ngát hương
Minh Tâm Hòa Thượng khởi khai đường
Tăng Ni thế giới Về Nguồn cội
Phật tử khắp nơi giữ kỷ cương
Giáo Hội Âu Châu vui tổ chức
Khánh Anh Hiệp Kỵ (13) hỷ cung dưỡng
Mười năm kỷ niệm ngày viên tịch
Tưởng nhớ công ơn đã xiển dương

Tổ Đình Pháp Hoa – Nam Úc, 31/07/2023 (14/6/Quý Mão)
TK, Thích Viên Thành, khể thủ


HT_Minh_Tam (1)

Yếu Chỉ Về Nguồn
(Bát vĩ đồng âm- kính họa bài:”KÍNH MỪNG VỀ NGUỒN - HIỆP KỴ 13” của Thầy Thích Viên Thành)
-Thành kính đảnh lễ tưởng niệm Ngày Về Nguồn Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư lần thứ 13, đồng thành kính đảnh lễ tưởng niệm 10 năm

viên tịch cố Trưởng lão HT. thượng Minh hạ Tâm-khai sơn Tổ Đình Khánh Anh Pháp Quốc và nguyện cầu Giới Đàn Minh Tâm thành tựu viên mãn.


Về Nguồn Hiệp Kỵ thắp thiền hương
Nhớ đức Tôn sư đã mở đường
Phật pháp truyền thừa tâm tịnh dưỡng
Tăng Ni tiếp nối ý an nương
Noi theo ấn tổ gìn nhân thượng
Hướng đến quang huy giữ đạo trường
Tĩnh lặng lòng thành chiêm lễ ngưỡng
Năm châu bốn chúng ngợi ca dương.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tu Viện An Lạc, California, 12:00 am, 31-07-2023
Hậu Học-Thích Chúc Hiền ( khể thủ kính đề)


HT_Minh_Tam (3)

Về nguồn truyền thống đẹp!


Thành tâm Tưởng niệm 10 năm viên tịch Cố Giác Linh Hòa Thượng Thích Minh Tâm

Kính ngưỡng lần thứ 13 Về Nguồn Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư và Đại Giới Đàn Minh Tâm, thành tựu mỹ mãnPhật giáo Tăng Ni hội xiển dương
Về Nguồn truyền thống đẹp thân thương
Mười ba Hiệp kỵ cùng tri niệm
Tổ chức giới đàn đúng hiến chương
Tiếp nối tinh thần Ngài (*) lớn mạnh
Tải truyền đạo pháp khắp bốn phương
Thành tâm ngưỡng vọng trong hoan hỷ
Đại lễ viên thành, thắp sáng hương!


Nam Mô A Di Đà Phật

Sydney 31/7/2023

Phật tử Huệ Hương kính mừng


(*) Hoà Thượng Thích Minh Tâm

HT_Minh_Tam (2)

KÍNH MỪNG

ĐẠI LỄ HIỆP KỴ - NGÀY VỀ NGUỒN KỲ 13

Thành tâm Tưởng niệm 10 năm (2013-2023) viên tịch Cố Giác Linh Hòa Thượng Thích Minh Tâm

Kính ngưỡng lần thứ 13 Về Nguồn Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư và Khánh nguyện Đại Giới Đàn Minh Tâm, thành tựu mỹ mãn.Ân Thầy mãi toả ánh vầng dương

Hoà thượng Minh Tâm đã mở đường

Đức độ nơi Người luôn để tưởng

Pháp trình khắp chúng chỉ vì thương

Gieo mầm kệ bảo yên đời thực

Khắc dấu kinh thâm sáng đạo trường

Hiệp Kỵ Về Nguồn con đảnh lễ

Giới đàn mỹ mãn ngát thiền hương.

Sài gòn, 31/7/2023

PT. Minh Đạo (Kính họa)

HT_Minh_Tam (5)KÍNH MỪNG

ĐẠI LỄ HIỆP KỴ - NGÀY VỀ NGUỒN KỲ 13

Thành tâm Tưởng niệm 10 năm (2013-2023) viên tịch Cố Giác Linh Hòa Thượng Thích Minh Tâm

Kính ngưỡng lần thứ 13 Về Nguồn Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư và Khánh nguyện Đại Giới Đàn Minh Tâm, thành tựu mỹ mãn.


Tăng Già có mặt khắp muôn phương
Qua bao sóng gió vẫn kiên cường
Tứ chúng Tăng Ni đồng quy ngưỡng
Theo hướng Tôn Sư đã dẫn đường
Mười năm vắng bóng Ngài Long Tượng
Hiệp Kỵ mười ba vẫn ngát hương
Giáo Hội vững vàng chung tin tưởng
Đạo pháp quang huy mãi vĩnh trườngNam Mô A Di Đà Phật
Jacksonville, Florida 31/7/2023

Châu Ngọc Lê Hoa Nhụy (Kính họa)


HT_Minh_Tam (8)


KÍNH MỪNG
ĐẠI LỄ HIỆP KỴ - NGÀY VỀ NGUỒN KỲ 13

Thành tâm Tưởng niệm 10 năm (2013-2023) viên tịch Cố Giác Linh Hòa Thượng Thích Minh Tâm

Kính ngưỡng lần thứ 13 Về Nguồn Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư và Khánh nguyện Đại Giới Đàn Minh Tâm, thành tựu mỹ mãn.

HÒA kiến tôn sư tợ ánh dương
THƯỢNG cầu hạ hóa Đạo yêu thương
MINH đăng rọi sáng bừng tâm thức
TÂM hiển nghiêm từ thay tín chương
TỔ ấn trùng quang ngời Âu thổ
ĐÌNH ân thạc đức tỏa bốn phương
KHÁNH an dung dị tùy thân giáo
ANH đức quảng truyền giới huệ hương


Nam Mô A Di Đà Phật

Tampere, Phần Lan 31/7/2023

Minh Đạo Phương Biên (Kính họa)

htminhtam

KÍNH MỪNG

ĐẠI LỄ HIỆP KỴ - NGÀY VỀ NGUỒN KỲ 13

Thành tâm Tưởng niệm 10 năm (2013-2023) viên tịch Cố Giác Linh Hòa Thượng Thích Minh Tâm

Kính ngưỡng lần thứ 13 Về Nguồn Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư và Khánh nguyện Đại Giới Đàn Minh Tâm, thành tựu mỹ mãn.

Hiệp Kỵ mười ba bát ngát hương
Nhớ ơn Hoà Thượng đã dẫn đường.
Tăng Ni khắp chốn về chiêm ngưỡng
Phật tử mọi nơi đến tán dương
Đạo pháp trường tồn luôn phát triển
Giới đàn tưởng niệm được miên trường.
Lắng lòng cầu nguyện mong thành tựu
Đại lễ Về Nguồn tỏa bốn phương.Nam Mô A Di Đà Phật

Jacksonville, Florida 31/7/2023
Cư Sĩ Tâm Minh (kính họa)HT_Minh_Tam (1)


KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ HIỆP KỴ- VỀ NGUỒN KỲ 13

TƯỞNG NIỆM 10 NĂM HT MINH TÂM VIÊN TỊCH

Khánh Anh, Sen nở giữa trời Âu

Hòa Thượng Minh Tâm khai mở đầu

Tưởng Niệm mười năm Ngài Viên Tịch

Âu Châu Giáo Hội đã cần cầu

Thỉnh mời Thiền Đức cùng quy hợp

Hiệp Kỵ -Về Nguồn, ý nghĩa sâu

Tưởng nhớ công ơn chư Tổ Đức

Dày công lý giải nghĩa cao sâu

Gầy dựng vun bồi nền Chánh Pháp

Truyền thừa hậu bối tiếp mai sau

“Uống nước nhớ nguồn “ câu tục ngữ

Hiệp kỵ - Về nguồn thể hiện mau

Tăng Ni Phật tử đồng hoan hỷ

Vọng ngưỡng Khánh Anh kính nguyện cầu

Tăng đoàn, Pháp lữ tình dung hợp

Trên tuyết trồng Sen tỏa đạo mầu.

Nam Mô A Di Đà Phật
Melbourne, 1/8/2023
Phật tử Thanh Phi

***
HT_Minh_Tam (3)

      

Truyền Thống Về Nguồn Hiệp Kỵ

Thành kính niệm ân Tôn Sư Chùa Khánh Anh Paris Pháp Quốc. Kính nguyện

ngày Về Nguồn Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư và Đại Giới Đàn Minh Tâm, thành tựu mỹ mãn.

Tứ chúng năm châu dâng Tâm Hương

Niệm ân Trưởng Lão thuận vô thường (*)

Nương Về Nguồn cội ngày Hiệp Kỵ (13)

Giáo Hội Âu Châu nguyện cúng dường

Truyền thống hàng năm lòng vẫn giữ

Muôn đời nuôi dưỡng pháp kỷ cương

Xiển dương công đức Người gầy dựng

Truyền lại cho đời vạn tình thương !

Nam Mô A Di Đà Phật

Germany 01-08-2023

Cư Sĩ Đan Hà (kính họa)

(*) Cố Hòa Thượng Thích Minh Tâmhtminhtam

KÍNH MỪNG NGÀY VỀ NGUỒN XIII - ĐẠI LỄ HIỆP KỴ 
tại Khánh Anh tự_Paris/Pháp quốc của  Thích Viên Thành
Thành kính tưởng niệm 10 năm Sư Ôn - cố HTT Minh Tâm .
Ngưỡng chúc Ngày Về Nguồn lần thứ XIII thành tựu viên mãn.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật EmojiEmojiEmojiEmojiEmoji
 
 
Kính Mừng Hiệp Kỵ nén tâm hương
Đảnh lễ Chư Tôn chúc vạn thường 
Lần thứ Mười Ba cho tứ chúng
Tìm Về Nguồn cội giữ thường cương*
Giới đàn kỷ niệm Mười Năm lịch
Hòa Thượng Minh Tâm biệt đạo trường
Tưởng nhớ công dày nơi Pháp quốc
Lập tự Khánh Anh vang bốn phương
Strasbourg, 01/08/2023
Diệu Đạo_Phổ Hiền/Pháp


***


KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ HIỆP KỴ- VỀ NGUỒN KỲ 13

TƯỞNG NIỆM 10 NĂM HT MINH TÂM VIÊN TỊCH


Nam Mô A Di Đà Phật
Kính bạch Thầy, Nhân chuyến sang Pháp vừa qua, nhờ thuận duyên chúng con đã đến viếng Chùa Khánh Anh ở Évry, Paris vào chiều ngày 16 tháng 05 năm 2023. Chúng con xin kính họa bài “Kính Mừng Đại Lễ Hiệp Kỵ - Ngày Về Nguồn kỳ 13” của Thầy Thích Viên Thành, Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc.

Chúng con xin kính gởi theo đây vài hình ảnh kỷ niệm buổi viếng thăm Chùa Khánh Anh để Thầy tùy nghi sử dụng.

Kính họa bài “Đại Lễ Hiệp Kỵ – Ngày Về Nguồn kỳ 13”
của Thầy Thích Viên Thành, Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc

- Kỷ Niệm chuyến viếng thăm Chùa Khánh Anh, Évry, Paris, 16 tháng 05 năm 2023
- Kính mừng Đại Lễ Hiệp Kỵ tại Chùa Khánh Anh Paris và Tưởng Niệm 10 năm
H.T. Thích Minh Tâm viên tịch


chua khanh anh (3)chua khanh anh (2)chua khanh anh (1)Thuận duyên hoan hỷ chuyến hành hương
Pháp Quốc Paris viếng Phật Đường
Nam Việt Khánh Anh hùng Bảo Điện
Âu Châu Giáo Hội rộng biên cương
Nhớ cội giới đàn chung tích đức
“Về Nguồn Hiệp Kỵ” phổ cúng dường
Tưởng niệm mười năm Thầy tịch diệt
Truyền thừa Chánh Pháp nguyện hoằng dương ...Darwin, Bắc Úc, 02-08-2023
Minh Trọng Tiền Lạc Quan
Kính họa

***

HT_Minh_Tam (1)


KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ HIỆP KỴ- VỀ NGUỒN KỲ 13

TƯỞNG NIỆM 10 NĂM HT MINH TÂM VIÊN TỊCH


Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, 
Con xin kính họa bài thơ "Kính Mừng Đại Lễ Hiệp Kỵ - Ngày Về Nguồn Kỳ 13" của Thầy Thích Viên Thành, Tổ Đình Pháp Hoa, Adelaide, Nam Úc. 
Thành kính đảnh lễ tưởng niệm 10 năm viên tịch Hòa thượng Khai sơn Tổ Đình Khánh Anh, kính  ngưỡng Về Nguồn Hiệp Kỵ lần thứ 13, khánh nguyện Đại Giới đàn Minh Tâm thành tựu viên mãn. 


Khánh Anh nước Pháp tỏa Tâm hương 
Trên tuyết trồng sen (*) đã chỉ đường 
Tự viện dựng xây giồi phước huệ 
Tăng Ni tiếp độ dụng nhu cương 
Về Nguồn hoài niệm ơn nuôi dạy
Đàn Giới truyền trao hạnh cúng dường 
Tịch diệt mười năm chung Hiệp Kỵ 
Sáng gương trí đức mãi xưng dương


Tâm Quang, Darwin 
Trọng Đông 2023

(*) Người trồng sen trên tuyết, Thích Nguyên Tạng 


***


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
18/09/2023(Xem: 408)
Niềm vui sống đời dâng hiến (vần thơ kính mừng khánh tuế lần thứ 69 Hòa Thượng Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thích Thông Mẫn, 18/9/2023), Có thể… chính lối sống mình, làm thức tỉnh ? Bao người thoát ra giấc ngủ mê lầm Tự tin độc lập hơn với bản thân Vì cuộc đời không hề có những định luật, Cũng như giá trị một người không đo lường bằng tiêu chuẩn thiết lập !
04/08/2023(Xem: 1231)
Giáo lý Thượng Thừa (bài giảng của HT Thích Thanh Từ)
04/08/2023(Xem: 1119)
36- Tiểu Sử Ni Trưởng Thích Nữ Như Thanh (1911-1999)
10/06/2023(Xem: 2145)
Chùa Sắc Tứ Kim Sơn Nha Trang tổ chức Lễ Hiệp Kỵ lần 56 Chư Tôn Đức & Quý Phật tử hy sinh vì lý tưởng phụng sự xã hội ngày 10/6/2023
09/06/2023(Xem: 1291)
Người anh tôi đang thưa chuyện tên là Lê Hùng Anh một thời ở chùa Viên Giác, Hội An. Hai anh em chúng tôi ăn chung, ngủ chung. Phòng ăn là hai chiếc bàn học dài nối nhau nhìn ra giếng nước sau chùa. Ngồi theo thứ tự tuổi tác nên tôi luôn ngồi phía bên trái anh mỗi bữa ăn. Anh em ngủ chung trong căn phòng nhỏ dành cho các học sinh ở phía cuối nhà đông. Anh lớn hơn tôi vài tuổi và mạnh khỏe nên gánh nước tưới rau. Tôi nhỏ hơn anh và ốm yếu nên quét lá, đánh chuông, lau bàn ghế.
31/05/2023(Xem: 1586)
Cố Hương tiễn bước thong Dong, Tịch nhiên xã báo, sắc không trở về. Chơn tâm nối gót Bồ đề, Dung nghi tướng Phật, nguyện thề Vân Du.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567