Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Phương Danh Chư Tôn Đức và Phật Tử Cúng Dường Khoá Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 21 (2023) tại New Zealand🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️

17/03/202308:39(Xem: 3124)
Phương Danh Chư Tôn Đức và Phật Tử Cúng Dường Khoá Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 21 (2023) tại New Zealand🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️

new zealand
Phương Danh

Chư Tôn Đức và Phật Tử Cúng Dường

Khoá Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 21 (2023) tại New Zealand 
🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸

 


1. HT Thích Quảng Ba: $200
2. HT Thích Tâm Minh: $1000 (OTM)
4. Ni Sư Thích Nữ Thành Liên: $5,000
5. Ni Sư Thích Nữ Thoại Châu: $600 (OTM)
6. Sư Cô Thích Nữ Giác Anh: $5,000
7. Sư Cô TN Huệ Thanh: $500 (thực phẩm cúng Chẩn Tế)
8. Cúng dường Băng Rôn Khoá Tu (Đo đạt: T.T Nguyên Tạng và ĐĐ Huyền Thọ. Design: T.T Nguyên Tạng và Phật tử Quảng Duy Minh. In ấn và vận chuyển: SC Giác Anh)
9. Cụ Bà Tâm Thái: $300 (TNT)
10. Diệu Chơn (Giàu): $300 (TNT)
11. Nguyên Nhật Định: $300 (TNT)
12. Võ Tuyết Ánh – pd Bảo Diệu Nguyện $200 (TNT)
13. Ngọc Hạnh Đinh Minh Phượng: $300 (TNT)
14. Nhóm Sen Đá Tu Viện Quảng Đức: $1000 (TNT)
15. Đức Nghiêm-Bách Toàn-Diệu Hiếu: $500 (TNT)
16. Thiện Phước-Diệu Kim: $10,000 (TNT)
17. Hồng Hạnh, Đình Hải: $200
18. Nguyên Quảng Cường, NQThịnh: $500 (TP)
19. Giác Liên Thanh: $1,000
20. Võ Thị Ngọc Ánh: $4,000
21. Mãn Hiền Thanh: $200
22. Nhân viên Bay Nails and Spa blockhouse: $300
23. Liêu Mỹ Loan: $200
24. Một Phật Tử: $500 (hoa trái cúng Phật và Trai Đàn Chẩn Tế)
25. Hằng Nguyễn: $150 (10 bình nước, 5 pack nước)
26. Macey Nguyễn: $100 (10 pack nước)
27. Liên Nguyễn: $150 (5 bình nước, 10 pack nước)
28. Lâm Thuý Kiều: $500 (50 bình nước)
29. Sen Hoàng – Lotus Travel Agent: $200 (20 bình nước)
30. Nguyên Như: $100 (10 bình nước)
31. Quảng Hạnh: $100 (10 bình nước)
32. Quảng Thiện: $1,500 (150 pack nước)
33. Quảng Tuệ và Quảng Diệu: $200 (20 bình nước)
34. Thanh Phi: $500 (50 bình nước)
35. Diệu Tuyết Lệ Trinh: $500 (50 bình nước)
36. Hồng Hạnh Hoài Đặng: $200 (20 bình nước)
37. Diệu Hoàng: $500 (50 bình nước)
38. Anita Nguyễn: $100 (10 pack nước)
39. Diệu Trí Bình Phương: $100 (10 bình nước)
40. Kim Nguyễn: $400 (20 bình nước và 20 pack nước)
41. Quảng An và Tâm Mỹ: $200 (20 bình nước)
42. Long Tuyền: $200 (20 bình nước)
43. Tịnh Bảo: $500 (50 bình nước)
44. Diệu Ngọc: $500 (50 bình nước)
45. Tuyết Bình – Diệu Hoà: $50 (5 bình nước)
46. Tâm An và Quảng Minh Thạnh: $100 (10 bình nước)
47. Tấn Phát: 200 cuốn tập ($200)
48. Thảo Nguyễn: $200 (mua cuốn tập)
49. Phật tử Hương Vân Lan Nhã: $2,500 (mua đũa muỗng, ly giấy…)
50. Tâm Nam: $5,000
51. Ngô Thành Toàn: $500
52. Ngô Thanh Mai: $500
53. HL Ngô Kim Sang – Pd Minh Thiện Duyên: $500
54. Trần Thị Hồng – Tâm Hiếu: $200
55. Diệp Gia Trí: $100
56. Trinh (sen đá): $100(TP)

57. Minh Đáng, Viên Thường: $100 (TP )

🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻

Cúng dường Khóa tu kỳ 21 từ ngày 17/12/2023
58.Trần Thị Hiền, pd: Nguyên Lành: $1000

59. Trần Thị Hường, pd: Nguyên Kim Ngọc: $1000

60. Trần Thị Kim Tươi, pd: Nguyên Quảng Ngọc: $1000

61. Vivian Trần: $100

62. Alyssa Hà & Tiffany Trần: $50

63. Trần Thị Liễu, pd: Diệu Toàn: $50

 

Chủ Nhật 23/4/2023 (Trong ngày Tiệc chay gây quỹ)

1.Nguyên Tâm, Nguyên Thảo: $200
2. Thiện An: $250
3. Thục Hà, Nguyên Giác: $300
4. Liên Huệ: $50
5. Nguyên Quảng Hương: $200
6. Thiện Hưng, Nguyên Nhật Khánh: $200
7. Quảng Đại Tâm, Quảng Diệu Hương: $500
8. Quảng Diệu Trí: $200
9. Nguyên Quảng Hiền: $200
10. Nguyên Tuệ Châu: $100
11.Trần Thị Trà: $100
12. Nguyên Trâm : $100
13. Tịnh Hoa: $100
14. Lê Xuân Hoàng: $100
15. Liễu Diệu Toàn : $50
16. Thu Lệ Phước: $100
17. Nguyên Nhật Tín: $500
18. Vương Kim Ngọc : $50
19.Giới Ngọc : $50
20. Nguyễn Thị Minh Tú: $50
21. Diệu Quý: $50
22. Trang Diệu Nghiêm: $50
23. Thiện Hạnh Thiện Bảo: $200
24. Nguyên Cần: $100
25. Ngọc Hạnh: $100
26. Lệ Mỹ: $100
27. Thiện Tâm: $200
28. Lê Thị Ngọc Lan, Nguyễn Đình Hiệp: $100
29. Hà Thiên Thanh: $1,000
30. Kim Liên Thân Đức: $50
31. Lê Thi Ngâu: $100
32. Huỳnh Ngọc Tân: $40
33. Chung Ngọc Xuân : $50
34. Du Tiểu Phượng: $50
35. Tu Viện Từ Ân: $1,000
36. Huệ Phương: $50
37. Chúc Ngân: $50
38. Jackie Ly: $100
39. Vicent Ly: $100
40. Liên Hiền: $100
41. GĐ Huệ Châu: $100
42. Bàn 45: $400
43. Huệ Ngôn: $50
44. Lê Thị Ái Hoa: $50
45. Phạm Đình Châu: $50
46. Chùa Phật Quang: $1,000
47. Chùa Bồ Đề: $1,000
48. Nguyễn Thị Tuyết Đông: $100
49. Diệu Trí Phương, Diệu Minh: $500
50. Châu Joanne: $50
51. Nguyên Tâm: $50
52. Hồng Đào: $100
53. Long Huỳnh: $100
54. Mỹ Phước: $50
55. Lan Ngô: $50
56. Vũ Thị Sơn: $20
57.Tâm Huệ: 100
58. Bàn 38: $250
59. Ngô Quyền: $200
60. Bảo Quảng An: $100
61. Khánh Đào: $50
62.Chơn Như Nguyện: $50
63. Cindy Huỳnh: $100
64. Ẩn danh: $80
65. Đàm Hữu Thuận: $100
66. Phương Du: $20
67. Hồng Lam: 20
68. Bàn 27: $350
69. Bàn 28: $320
70. Bảo Diệu Hạnh: $200
71. Bảo Kim Mai: $200
73. Bảo Diệu Mỹ: $50
74. Trúc Ngọc: $200
75. Nguyễn Xuân Bằng, Nguyên Quảng Bình: $100
76. Hồng Hứa: $100
77. Mai Xuân: $50
78. Lệ: $50
79. Hiền Hảo: $50
80. Ẩn danh: $50
81. Thanh Thanh: $100
82. Lan Hữu Như: $100
83. Thảo: $50
84. Khánh Thọ: $50
85. Quỳnh Anh: $50
86. Hồng Yến: $100
87. Khánh Vân: $100
88. Kim Trung: $100
89. Quỳnh Dung: $100
90. William Lin: $300
91. Diệp Hậu Vinh: $100
92. Tịnh Bảo Loan: $200
93. Chùa Kim Cang: $500
94. Bàn $20: $270
95. Bàn 30: $300
96. Bảo Minh Toàn: $100
97. Bảo Diệu Hồng: $100
98. Bàn 9 ( Chùa Bảo Minh): $420
99. Bảo Diệu Mai: $50
100. Bảo Diệu Phương: $50
101. Bác Phước Ngộ: $100
102.Diệu hạnh: $100
103. Hữu Hòa: $100
104. Hữu Thiện : $50
105. Thuyền Mỹ: $50
106: Diệu Hạnh: $100
107. Hữu Huỳnh: $100
108. Nguyên Ngọc: $50
109. Quảng Tâm: $100
110. Nguyên Hùng: $100
111. Hữu Chân: $40
112. Đồng Châu: $100
113. Diệu Nghiêm: $100
114. Hữu Tài: $100
115: Hữu Hiền: $100
116: Lệ Phương, Thủy: $100
117. Huệ Linh: $100
118. Kylie Tâm Thanh: $100
119. Ngọc Trang : $100
120. Thêm: $200
121. Tân Hạnh: $100
122. Bàn 21: 1010
123. Kim Ngọc: $150
124. Bàn 47: $270
125: Tô Kiều Loan: $200
126. Huệ Mai: 100
127. Hằng Nguyễn Diệu Nguyên: $100
128. Chị Sương: $50
129. Giác Liên Thanh: $100
130. Mộng Kiều Từ Hảo Nghiêm: $100
131. Phượng Bảo Chúc Hoa: $50
132. Nguyên Quảng Lương: $100
133. Nguyên Quảng Duyên :$100
134. Phạm Thị Kim Thư: $100
135. Bàn 34: $550
136. Bàn 37: 310
137. GĐ. Hồng An, G Đ Chúc Ngân: $100
138. Bàn 49: $220
139. Phước Châu: $50
140. Âu Chi Lan : $50
141. Âu Muối: $50
142. Âu Nghệ Minh: $50
143. Ngô Tâm Diệu: $50
144.Thanh Mỹ: $100
145. Hiền: $100
146. Duy Quân: $100
147. Bàn 8 (Chùa Bảo Minh): $350
148. Bàn 41: $450
149. Bàn 44: $350
150. Bàn 25: $400
151. Nguyễn Thanh Toàn: $100
152. Quảng Vân, Diệu Trí: $100
153. GĐ Hương Ngân, Đông Ngọc: $300
154. Ẩn danh: $150
155. Bàn 23: $90
156. Tâm Hậu: $50
157. Bàn 33: $130
158. Bàn 29: $470
159. Phan Thị Quý Liễu Giác: $100
160. Lê Hoàng Anh Quảng Thiện: $100
161. Võ Ngọc Lan Thanh & Huệ Minh: $100
162. Bàn 40: $500
163. Bàn 32: 120
164. Bàn 51: $350
165. Tâm Nhân Hồi Hướng cho HL Phạm Văn Năm: $200
166. Nguyên Nhật Phúc: $50 (GLT)

167. Bình Đoàn (Diệu Mai): $50 (GLT)
168. Nguyên Nhật Hải ( Hà Kiên): $50 (GLT)
169. Chị Thy (Diệu Đức): $50 (GLT)
170. Sư Cô Nhuận Hải (Perth): $500 (TNT)
171. Quảng Diệu Trí: $300

172. Tâm Huệ Hồ Thị Thu Hồng: $300

173. Cơm Chay gây quỹ tại TV Quảng Đức $40,000

174. Cơm Chay gây quỹ tại Chùa Thiên Ấn: $32,000
175. Cơm Chay gây quỹ tại Chùa Trí Đức $20,000
176. Cơm Chay gây quỹ tại Chùa Pháp Hoa $10,000

 

(Đang cập nhật)

 

 

Xin cảm tạ và hồi hướng công đức này đến quý Phật tử và gia đình đầy đủ 5 phước báo: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ.

 

  

Nam Mô A Di Đà Phật.

 

Trân trọng,

TM. Ban Tổ Chức Khóa tu kỳ 21

Trưởng Ban,

TK. Thích Đạo Nguyên

 

🙏🙏🙏🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
27/05/2024(Xem: 3959)
An cư kiết hạ là pháp hành quan trọng của người xuất gia, đó là thời điểm chư Tăng Ni dành thời gian cho việc tu học, thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới, Định, Tuệ, để tăng trưởng đạo lực sau những ngày tháng dấn thân hoằng pháp lợi sanh. Tại quê nhà, chư Tăng Ni thường tác pháp an cư kiết hạ từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 16 tháng 7 âm lịch, đúng theo truyền thống “Tam nguyệt an cư, cửu tuần tu học”. Tuy nhiên khi PGVN truyền ra hải ngoại sau khúc quanh lịch sử 1975, vì hoàn cảnh, địa dư, thời tiết khác biệt với quê nhà nên khóa an cư cũng theo đó mà thay đổi để phù hợp với bối cảnh hiện tại. Theo tinh thần phiên họp định kỳ của Giáo Hội tại Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 21 tại Auckland, Tân Tây Lan, Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 22 năm nay của Giáo Hội được tổ chức tại: Địa điểm:Tu Viện Quảng Đức, số 85-105 Lynch Road, Fawkner, Vic 3060 Thời gian: từ ngày 06 đến ngày 13 tháng 07 năm 2024
16/05/2024(Xem: 866)
Quý vị đang cầm trên tay tập Kỷ Yếu Kỷ Niệm Chu Niên 32 Năm (1990-2022) Thành Lập Tu Viện Quảng Đức, lẽ ra tập kỷ yếu này đã ra mắt ngay sau Đại Lễ, nhưng do bận rộn nhiều Phật sự, nay mới chính thức ra mắt nhân dịp Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 22 của Giáo Hội, được tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức từ ngày 6 đến ngày 13 tháng 7 năm 2024, như một món quà thành kính cúng dường đến Chư Tôn Đức Tăng Ni và gởi tặng đến quý ân nhân, thân hữu cùng Đồng Hương Phật tử gần xa. Tập Kỷ yếu này cũng được gởi biếu đến Thư viện quốc gia Úc tại Canberra, và các thư viện công cộng trên toàn liên bang Úc Châu như là một món quà khiêm tốn của Tu Viện Quảng Đức đối với quần chúng Úc-Việt.
05/04/2024(Xem: 4175)
Là một con người hay bất cứ loài chúng sanh nào, cũng muốn được sống yên ổn và nhiều hạnh phúc. Biết như vậy nên mỗi người chúng ta hãy cố gắng nỗ lực hoàn thiện bản thân, sống không thù hận, không tị hiềm, ganh tị, không dối trá gạt lường, không tham ô, bốc lột, không tranh giành quyền lực qua nhiều thủ đoạn oán thù. Mà phải sống bằng trái tim biết đến nỗi khổ niềm đau của nhân thế, sống trong hiểu biết và bao dung, giúp đỡ những người thấp yếu hơn mình… Làm được như vậy thì chúng ta, những người con Phật hân hoan đón mừng ngày Phật Đản Sanh mới có ý nghĩa. Để cùng hòa chung niềm vui của những người con Phật, Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức long trọng cử hành Ngày Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2648 vào lúc 11 giờ sáng ngày Chủ Nhật 19/05/2024 nhằm ngày 12/4/Giáp Thìn.
05/04/2023(Xem: 21735)
Trang nhà Quảng Đức vừa thành lập Youtube Channel với nickname: Quang Duc Productions để phổ biến tất cả những video bài giảng của Chư Tôn Đức Tăng Ni trong các Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu trong 20 năm qua và vài mươi năm tới. Do vậy, kính mời Chư Tôn Đức và quý Phật tử từ bi hoan hỷ vào link này (bên dưới) và bấm vào chữ “Subscribed” & cái chuông bên cạnh (đầu trang bên phải) để khi có clip mới thì sẽ được tự động sẽ nhận Thông báo,xin lưu ý, chỉ bấm 1 lần duy nhất thôi, nếu bấm 2 lần sẽ vô hiệu hóa, phải bấm lại lần 3), xin Chư Tôn Đức và quý Phật tử hoan hỷ giúp phổ biến thông báo này dùm để ủng hộ Trang Nhà Quảng Đức. Chân thành cảm ơn Chư Tôn Đức và quý Phật tử.
25/05/2024(Xem: 741)
Lễ Phật Đản 2648 của cộng đồng Phật tử Nepal tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức (Buddha Jayanti 2024 of Tamu Samaj Nepalese community at Quang Duc Monastery), Saturday 25/5/2024
14/05/2024(Xem: 901)
Dù ở phương trời xa Con yêu mái chùa Thầy Tên Bồ Tát Quảng Đức Đã vị pháp thiêu thân Ngọn lửa thiêng bừng sáng Như lời kinh vang lừng Để đạo pháp trường tồn
09/05/2024(Xem: 495)
Nam Mô A Di Đà Phật, cảm ơn chị Kim Hoàng và ban Biên tập đài Vietface tivi Úc Châu đã có lời hỏi thăm về buổi lễ này. Thầy xin vắn tắt để quý khán giả khắp nơi biết thêm về chương trình Đại lễ. Tu Viện Quảng Đức do Hòa Thượng Viện Chủ Thích Tâm Phương khai sơn vào năm 1990 ở tại vùng Broadmeadows, chỉ là một ngôi nhà nhỏ 3 phòng, trước đó Ngài xuất thân từ Nha Trang, đệ tử xuất gia của đức Trưởng Lão HT Thích Như Ý, Ngài vào Sàigon học tới năm 1986 thì vượt biên tới Mã Lai , lưu trú 1 năm ở trại tị nạn Pula Bidong, sau đó Ngài Giáo Hội PGVNTN tại Úc bảo lãnh sang Úc định cư, lúc đó lãnh đạo GH là Thích Tắc Phước ở Chùa Phước Huệ Sydney ký đơn bảo lãnh sang Úc định cư vào đầu năm 1987, sau 1 tuần ở Sydney, Giáo Hội cử Ngài xuống Melbourne Trụ Trì Chùa Quang Minh. Ngài ở đó làm việc được 3 năm, từ 1987 đến1990, vì bệnh duyên nên không thể nào cáng đáng được, Chùa Hội Phật sự quá nhiều nên Ngài đổ bệnh và những hình ảnh Thầy Viện Chủ Thích Tâm Phương lúc đó bây giờ nhìn lại rất là tội,
04/05/2024(Xem: 667)
Phật về sen nở vườn xanh Chim kêu ríu rít trên cành vô ưu Thiên thượng thiên hạ nhất như Độc tôn duy ngã, giác từ chính ta Thương chúng sanh cõi Ta bà Thị hiện truyền dạy Phật là chân tâm Sinh tử do bởi mê lầm Chấp thân này thật, chấp tâm vô thường
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
50,000,000