Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Giữa Ngàn Đàm Hoa (Cung kính vọng bái giác Hoà Thượng Thích Thanh Huyền (1945-2022)

10/09/202204:59(Xem: 207)
Giữa Ngàn Đàm Hoa (Cung kính vọng bái giác Hoà Thượng Thích Thanh Huyền (1945-2022)
ht thanh huyen (1)Giữa Ngàn Đàm Hoa
Cung kính vọng bái giác Hoà Thượng Thích Thanh Huyền.( 1945-2022).


Trà Trì vọng tiếng Hải triều,
Dư âm gió tuệ, phủ nhiều mây hương.
Sớm hôm nghe vọng hồi chuông,
Bừng tâm an tịnh, ngữ ngôn thông làu.
Ba ngàn biển nghiệp qua mau,
Ngộ ra chân lý, tìm cầu xuất gia.
Vân trình bái kiến mẹ cha,
Xin cho con trẻ, vào nhà Như Lai.
Tâm Hiền ngộ rõ chẳng phai,
Uy nghi Hưng Dụng, dấu hài khắc ghi.
Hải Đức quyết chí ra đi,
Tham cầu Phước Huệ, tu trì sớm hôm.
Đà lạt xứ mộng thả hồn,
Yên tâm tịnh hoá, tu chơn ngày đầu.
Linh Quang Trú xứ tin sâu,
Nhịp kinh tiếng mỏ, học lầu công phu.
Bái ngài Minh Cảnh chân tu,
Sa di đàn giới, mật từ trao tâm.
Thanh Huyền Pháp tự nguồn ân,
Nhân duyên một kiếp, vạn lần ca sa.
Theo chân học kiếp Thiên hà,
Luật nghi kinh sử, ngôi nhà Từ Bi.
Theo chân chỉ huấn kiên trì,
Luận nghi pháp Ngọc, khắc ghi trọn đời.
Ba y một bát thảnh thơi,
Báo Quốc, học viện nhặt lời Tôn dung.
Đàn Đầu Tịnh Khiết uy hùng,
Nương hành Trí Thủ, phủ trùng kim cang.
Thật túc phúc, vọng hương đàn.
Tăng sai y giáo, y hành chức danh.
Tăng sai y giáo phụng hành,
Tăng già bản thệ, bảo thành pháp hoa.
Ngôi đàn Giáo thọ Tăng già,
Ngôi đàn Thất chứng, độ ba y vàng.
Ngôi đàn cố vấn nghiêm trang,
Ngôi đàn giáo hạnh, trăng ngàn sen thơm.
Khai Sơn Liễu Quán - Niệm ân,
Khơi ngọn tuệ giác, bốn phần thân thương.
Xả buôn huyễn kiếp lên đường,
Tây Phương du hoá, dặm trường A Di.
Ngài về quốc Phật tịnh ghi,
Ngài an nhiên hạnh, đến đi vô ngần.
Ngài về Quốc Phật Tịnh thân,
Ngài thong Dong bước, vào trong niết bàn.
Chấp Tay trì niệm lạc bang,
Chấp Tay cũng kính, giữa ngàn đàm hoa.
Chấp Tay trì niệm di đà,
Pháp môn tối thắng, chính là quê hương.ht thanh huyen (2)


Cung kính vọng bái giác Hoà Thượng Thích Thanh Huyền.( 1945-2022).

Thành viên Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ – Ân sư GĐPTVN; Nguyên Tổng vụ trưởng Tổng Vụ Thanh Niên GHPGVNTN; Nguyên Chánh thư ký Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ; Nguyên Trưởng ban Ban Thường Trực Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN.

Nụ cười dung dị:
Ai một lần trong đời, nếu được thiện duyên gặp Ôn, thì sẻ luôn nhớ nụ cười chân thật, chất phát, đồng thời nghe giọng nói thật đặc sắc niềm Trung- Quảng trị, đậm chất một vị chân tu.
Chúng con hạnh phúc khi được diện kiến Ôn, trong những lần về Già Lam, Pháp Vân, Hải Quang, Phước Duyên, Thiền Viện Vạn Hạnh- Sài Gòn.
Những lần như vậy, chúng con được nhìn Ôn cười và giáo huấn những tinh hoa trong Chánh pháp. Thật an trú vào cõi tâm khi pháp âm Ôn vang khắp trong thực hành nội tại thường trú.
Ôn dạy cho Con rằng:
“Người tu sĩ, cần phải vượt qua chông gai, ấy là người có tuệ tri Chánh Niệm và Chánh kiến an tường.
Người tu sĩ, cần học sự kiên định như núi tuyết, vì đó là gốc của giới, thấy giới là trắng tinh, không bị uế nhiễm bụi trần dục vọng, ấy là người tu sĩ biết quay về trong mạch pháp.
Người tu sĩ, cần tham vấn các vị trưởng lão tu hành thanh tịnh, nên lắng nghe và học sâu nghiệm sâu.
Người tu sĩ, luôn tham vấn để dấn thân phụng sự, không thối thất, mà khi Tăng họp bảo bang, thì lắng nghe, phụng hành theo lối chỉ dẫn Tăng sai chúng ta thực hành, y luật như giáo….”
Ôn dạy tiếp:
“Chú mi nhớ lời nghe, nhớ là gốc của giới định tuệ. Ai mà tu giỏi người ấy phải tự thân an trú, như ngọn Hải đảo tự thân…”
Lời Thi Vọng Kệ:
Có lần, nhân lễ đám tang của Đức Trưởng Lão Ngài Viện Chủ Vạn Hạnh- Sài Gòn, Ôn được cung thỉnh vào ngôi vị: “Chấp lệnh”, chúng con được hầu thị giả, chiêm ngưỡng dung nghi của Ôn, thân tướng uy hùng, dáng đi thanh thoát, tay cầm chuổi hạt, pháp y gấm đỏ nhìn trông thật hảo tướng trượng phu.
Sau khi xong, Ôn gọi con và dạy:
Cầm dù che cho quý Ôn, đó là một gốc nhìn tu học, vậy Ôn cho con bài thi kệ này để nhớ mà tu:
“ Chấp Trì Ứng Thủ Pháp,
Tướng Hảo Tỳ Kheo Tăng
Minh Hành Không Vạn Giả,
Thế Thế Độ Thanh Văn.”
Ôn đọc cho con nghe ba lần và chấp Tay Ôn cú lên đầu rồi Ôn bảo:
“ Ôn cho con, vì Minh thế đã có hạnh tu du hoá khắp xứ, nên lấy đó mà tác sự y thành.”
Nhớ sau này luôn luôn là một người phạm hạnh Tỳ kheo Tăng.
Cách mấy năm sau, con gặp Ôn, Ôn gọi con lại rồi cho con bài pháp 3 chữ:
“Thực- Trì- Tâm”.
Ôn bảo:
Thực hành như Chánh pháp bằng cách niệm Phật Tam muội, nhớ gốc rễ mà quay về.
Trì hành như kim cương vì đó là luật Phật chế định, nên lưu giữ cho mình trong mạch pháp trường tồn.
Tâm hành như an trú bát chánh mà chứng nghiệm, nhớ như tâm Bồ đề ban đầu ở bên trong con mà tu, mà học.”
Rồi bất ngờ Ôn đọc cho con:
“ Minh minh kiến giải pháp
Thế Thế Ngộ Hoa Nghiêm.
Tâm Tâm an trú Địa
Hỷ Hỷ Lạc Chu Viên.
Chúng con đã lãnh thọ, mang chúng đi một cách như pháp mà Ôn trao cho con trong đám tang của Ôn Viện Chủ Pháp Vân - Đà Nẵng.
Hôm ấy có Ôn Toàn Đức, Ôn Chí Viên, Ôn Đạt Đức, Và nhiều quý Ôn khác nữa.
Từ đó, chúng con mang vào đời sống của chính mình như ngọn tuệ giác hành hoá Thực -Trì -Tâm.
Kính Bạch Ôn:
Chúng con chỉ biết lắng nghe và tu trì học hỏi.
Những năm tháng hoá duyên ở xứ Bắc, chúng con có dịp ghé thăm Ôn ở Sài Gòn là được những pháp hành, cứ vậy mà tu thật tốt.
Hôm nay, nhận tin Ôn về bên Phật, chúng con hướng về Tam Bảo thành tâm nhất nguyện. Mong Ôn: “Khứ Lai Tuỳ Hành”
Giờ này chúng con chấp tuệ dâng đối, kính mong Ôn chứng tri lòng thành:
“Thanh Giới Đàn Ba, Hằng Duyên Thụ Pháp, Tuỳ Phương Hoá Độ, Thọ Lãnh Tổng Vụ Huân Tu, Đắc Phương Sở Trao Hàng Cố Vấn.
Huyền Trì Mạch Tuệ, Phổ Thí Hồng Danh,
Tiếp Mạch Khai Tâm, Tăng Già Bản Thệ Chánh Ký, Đắc Liễu Quán Mật Hạnh Khiêm Cung.”

Nam Mô Tự Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Tam Thế, Việt Nam Phật Giáo Tăng Già Bản Thệ Hội Đồng Thành Viên, Liễu Quán Tự Khai Sơn, Húy Thượng TÂM Hạ HIỀN, Tự THANH HUYỀN Trưởng Lão Hòa Thượng Giác Linh.

Tk: Thích Minh Thế
Bút danh: Hỷ Tâm Hải Triều.
Bút hiệu: Tịnh Nhật Vân Quang
Ngày 17-08-2022
Ngày Âm Lịch: 20-07-Nhâm Dần.
Viết bài Chốn Già Lam Hoà Mỹ- Quảng Nam. Nhân mùa tự tứ vừa sang, thu vàng đang đến, Ôn vào cõi tịnh, chúng con hướng về nơi lưu ảnh nhục thân Ôn.


 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
11/09/2022(Xem: 1611)
Phật tử Hoàng Đức Thành, pháp danh Tâm Đức sinh năm 1975 tại Sài Gòn, cùng gia đình đến định cư tại Hoa Kỳ từ năm 1991. Tốt nghiệp Bác sỹ Y Khoa năm 2004. Hiện đang làm Giám Đốc Chương Trình Nghiên Cứu Chuyên Khoa Nội Tiết tại Bệnh viện Quân Y Hoa Kỳ Walter Reed tại Bethesda, Maryland. Ông cũng chịu trách nhiệm giảng dạy và đào tạo các bác sĩ chuyên khoa Nội tiết cho Hải quân và Lục quân Hoa kỳ (US Navy & Army). Ngoài công việc chuyên môn, Bác sĩ Tâm Đức là một huynh trưởng Gia Đình Phật Tử của Chùa Giác Hoàng, Thủ đô Washington D.C., từ năm 1993 đến nay (2017). Bác sĩ phụ trách hướng dẫn Phật pháp cho các anh chị em trong GĐPT và các chương trình nhạc Lễ và chương trình văn nghệ ở chùa Giác Hoàng và các chùa lân cận. Từ những sinh hoạt này, Bác sĩ Tâm Đức đã viết nhiều nhạc phẩm để phổ biến cái hay cái đẹp của lời Phật dạy trong đời sống, đến nay đã có nhiều Album nhạc phát hành để cống hiến cho cộng đồng Phật giáo. (nghe nhạc của Bác Sĩ Tâm Đức)
05/09/2022(Xem: 337)
Hòa thượng Thích Liễu Minh, tên thật là Lê Văn Hiến, Pháp danh Thị Huyền, Pháp tự Liễu Minh, hiệu Trí Hải, sinh ngày 7/3/1934 (nhằm ngày 3/2 năm Giáp Tuất), tại thôn An Hòa, xã Nhơn Khánh, huyện An Nhơn, tỉnh Nghĩa Bình (tức tỉnh Bình Định ngày nay).
24/08/2022(Xem: 533)
Hòa thượng thế danh Nguyễn Ngọc Khiết, Pháp danh Nguyên Quang, Pháp tự Thích Tín Đạo, bút hiệu Ngân Thanh; thuộc dòng Lâm Tế đời thứ 44. Hòa thượng sinh năm Bính Tuất (1946) người làng Cư Chánh, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thân phụ là cụ ông Nguyễn Ngọc Chút pháp danh Nguyên Đại, thân mẫu là cụ bà Hồ Thị Mài pháp danh Nguyên Khiết. Thầy sinh ra trong một gia đình mộ đạo và là em út của 5 chị anh. Trong đó có vị vừa là bào huynh vừa là pháp huynh là Hòa thượng Thích Lưu Thanh.
17/08/2022(Xem: 1216)
Thành kính cáo bạch Đức Trưởng lão Hòa thượng thượng THANH hạ HUYỀN Thành viên Hội đồng Tăng-già Bản thệ, Ân sư GĐPT Việt Nam Nguyên Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh niên GHPGVNTN Nguyên Chánh Thư ký Hội đồng Tăng-già Bản thệ Nguyên Trưởng ban Ban thường trực Hội đồng Giáo giới GĐPT Việt Nam thuận thế vô thường thị tịch vào lúc 05h00 ngày 16 tháng 08 năm 2022 (nhằm ngày 19 tháng 07 năm Nhâm dần). Trụ thế : 78 năm, 57 giới lạp. Tang lễ Đức Trưởng lão Hòa thượng được cung kính cử hành tại Quảng Hương Già Lam, 498/11 đường Lê Quang Định, phường 01, quận Gò Vấp. Lễ cung thỉnh báo thân nhập kim quan: vào lúc 18h00 ngày 16 tháng 08 năm 2022 (nhằm ngày 19 tháng 07 năm Nhâm dần). Lễ phụng tống kim quan trà tỳ: vào lúc 06h00 ngày 21 tháng 08 năm 2022 (nhằm ngày 24 tháng 07 năm Nhâm dần).
13/08/2022(Xem: 796)
Nguyên trinh lồng lộng bóng trăng Lăng Già Cao vời Bát nhã thuyền qua lặng lờ Mãn vui cõi tạm đợi chờ Chân Như Giác tìm phương tiện đến nơi Bồ Đề Huyền đạo hướng về Phật tổ tông Pháp thế học văn thông tinh tế Không hữu cùng một thể lý đồng Thiền sư Mãn Giác không huyền không.
11/08/2022(Xem: 995)
Chiều ngày 12-7- Nhâm Dần (9-8-2022), tại chùa Minh Châu, tổ dân phố Thanh Châu, phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, Ban Trị sự GHPGVN thị xã Ninh Hòa và môn đồ pháp quyến trang nghiêm thỉnh nhục thân Ni trưởng Thích nữ Minh Châu, Chứng minh Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Khánh Hòa nhập kim quan. Quang lâm chứng minh có Hòa thượng Thích Trừng Giác, Chứng minh Ban trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Hòa thượng Thích Thiện Hạnh, viện chủ chùa Phổ Hóa; Thượng tọa Thích Nhuận Đức, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thị xã Ninh Hòa, Trưởng ban Tổ chức lễ tang; Ni trưởng Thích nữ Thông Thuận, Chứng minh Phân ban Ni giới; Ni trưởng Thích nữ Diệu Vân, Trưởng phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Khánh Hòa cùng chư tôn đức Tăng, Ni và Phật tử tham dự cầu nguyện.
02/08/2022(Xem: 820)
Giáo sư Jonathan C. Gold dạy về các bộ môn tôn giáo Ấn Độ và Tây Tạng, và nghiên cứu của ông tập trung vào các truyền thống tri thức Phật Giáo Phạn và Tạng ngữ đặc biệt các lý thuyết về sự giải thích, chuyển dịch, và học tập. Cuốn sách gần đây của ông, “Paving the Great Way: Vasubandhu’s Unifying Buddhist Philosophy” [Xây Đường Lớn: Triết Lý Phật Giáo Nhất Quán Của Ngài Thế Thân]
27/07/2022(Xem: 773)
Thiếu thời mộ Phật kết thiền âm Nương chốn già lam thoát khỏi trần Học đạo tinh cần dương chánh pháp Tu tâm dõng mãnh độ mê thần Kế thừa ấn tổ xây bờ thiện Dắt dẫn môn sinh hướng cõi chân Giới thể tinh nghiêm đèn tuệ sáng Hương thơm đức hạnh toả xa gần
20/07/2022(Xem: 3849)
Cáo Phó Lễ Tang: Hòa Thượng Thích Như Minh, Trụ Trì Chùa Việt Nam, Los Angeles, California, Hoa Kỳ, vừa viên tịch
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
99,512,773