Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Giữa Ngàn Đàm Hoa (Cung kính vọng bái giác Hoà Thượng Thích Thanh Huyền (1945-2022)

10/09/202204:59(Xem: 712)
Giữa Ngàn Đàm Hoa (Cung kính vọng bái giác Hoà Thượng Thích Thanh Huyền (1945-2022)
ht thanh huyen (1)Giữa Ngàn Đàm Hoa
Cung kính vọng bái giác Hoà Thượng Thích Thanh Huyền.( 1945-2022).


Trà Trì vọng tiếng Hải triều,
Dư âm gió tuệ, phủ nhiều mây hương.
Sớm hôm nghe vọng hồi chuông,
Bừng tâm an tịnh, ngữ ngôn thông làu.
Ba ngàn biển nghiệp qua mau,
Ngộ ra chân lý, tìm cầu xuất gia.
Vân trình bái kiến mẹ cha,
Xin cho con trẻ, vào nhà Như Lai.
Tâm Hiền ngộ rõ chẳng phai,
Uy nghi Hưng Dụng, dấu hài khắc ghi.
Hải Đức quyết chí ra đi,
Tham cầu Phước Huệ, tu trì sớm hôm.
Đà lạt xứ mộng thả hồn,
Yên tâm tịnh hoá, tu chơn ngày đầu.
Linh Quang Trú xứ tin sâu,
Nhịp kinh tiếng mỏ, học lầu công phu.
Bái ngài Minh Cảnh chân tu,
Sa di đàn giới, mật từ trao tâm.
Thanh Huyền Pháp tự nguồn ân,
Nhân duyên một kiếp, vạn lần ca sa.
Theo chân học kiếp Thiên hà,
Luật nghi kinh sử, ngôi nhà Từ Bi.
Theo chân chỉ huấn kiên trì,
Luận nghi pháp Ngọc, khắc ghi trọn đời.
Ba y một bát thảnh thơi,
Báo Quốc, học viện nhặt lời Tôn dung.
Đàn Đầu Tịnh Khiết uy hùng,
Nương hành Trí Thủ, phủ trùng kim cang.
Thật túc phúc, vọng hương đàn.
Tăng sai y giáo, y hành chức danh.
Tăng sai y giáo phụng hành,
Tăng già bản thệ, bảo thành pháp hoa.
Ngôi đàn Giáo thọ Tăng già,
Ngôi đàn Thất chứng, độ ba y vàng.
Ngôi đàn cố vấn nghiêm trang,
Ngôi đàn giáo hạnh, trăng ngàn sen thơm.
Khai Sơn Liễu Quán - Niệm ân,
Khơi ngọn tuệ giác, bốn phần thân thương.
Xả buôn huyễn kiếp lên đường,
Tây Phương du hoá, dặm trường A Di.
Ngài về quốc Phật tịnh ghi,
Ngài an nhiên hạnh, đến đi vô ngần.
Ngài về Quốc Phật Tịnh thân,
Ngài thong Dong bước, vào trong niết bàn.
Chấp Tay trì niệm lạc bang,
Chấp Tay cũng kính, giữa ngàn đàm hoa.
Chấp Tay trì niệm di đà,
Pháp môn tối thắng, chính là quê hương.ht thanh huyen (2)


Cung kính vọng bái giác Hoà Thượng Thích Thanh Huyền.( 1945-2022).

Thành viên Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ – Ân sư GĐPTVN; Nguyên Tổng vụ trưởng Tổng Vụ Thanh Niên GHPGVNTN; Nguyên Chánh thư ký Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ; Nguyên Trưởng ban Ban Thường Trực Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN.

Nụ cười dung dị:
Ai một lần trong đời, nếu được thiện duyên gặp Ôn, thì sẻ luôn nhớ nụ cười chân thật, chất phát, đồng thời nghe giọng nói thật đặc sắc niềm Trung- Quảng trị, đậm chất một vị chân tu.
Chúng con hạnh phúc khi được diện kiến Ôn, trong những lần về Già Lam, Pháp Vân, Hải Quang, Phước Duyên, Thiền Viện Vạn Hạnh- Sài Gòn.
Những lần như vậy, chúng con được nhìn Ôn cười và giáo huấn những tinh hoa trong Chánh pháp. Thật an trú vào cõi tâm khi pháp âm Ôn vang khắp trong thực hành nội tại thường trú.
Ôn dạy cho Con rằng:
“Người tu sĩ, cần phải vượt qua chông gai, ấy là người có tuệ tri Chánh Niệm và Chánh kiến an tường.
Người tu sĩ, cần học sự kiên định như núi tuyết, vì đó là gốc của giới, thấy giới là trắng tinh, không bị uế nhiễm bụi trần dục vọng, ấy là người tu sĩ biết quay về trong mạch pháp.
Người tu sĩ, cần tham vấn các vị trưởng lão tu hành thanh tịnh, nên lắng nghe và học sâu nghiệm sâu.
Người tu sĩ, luôn tham vấn để dấn thân phụng sự, không thối thất, mà khi Tăng họp bảo bang, thì lắng nghe, phụng hành theo lối chỉ dẫn Tăng sai chúng ta thực hành, y luật như giáo….”
Ôn dạy tiếp:
“Chú mi nhớ lời nghe, nhớ là gốc của giới định tuệ. Ai mà tu giỏi người ấy phải tự thân an trú, như ngọn Hải đảo tự thân…”
Lời Thi Vọng Kệ:
Có lần, nhân lễ đám tang của Đức Trưởng Lão Ngài Viện Chủ Vạn Hạnh- Sài Gòn, Ôn được cung thỉnh vào ngôi vị: “Chấp lệnh”, chúng con được hầu thị giả, chiêm ngưỡng dung nghi của Ôn, thân tướng uy hùng, dáng đi thanh thoát, tay cầm chuổi hạt, pháp y gấm đỏ nhìn trông thật hảo tướng trượng phu.
Sau khi xong, Ôn gọi con và dạy:
Cầm dù che cho quý Ôn, đó là một gốc nhìn tu học, vậy Ôn cho con bài thi kệ này để nhớ mà tu:
“ Chấp Trì Ứng Thủ Pháp,
Tướng Hảo Tỳ Kheo Tăng
Minh Hành Không Vạn Giả,
Thế Thế Độ Thanh Văn.”
Ôn đọc cho con nghe ba lần và chấp Tay Ôn cú lên đầu rồi Ôn bảo:
“ Ôn cho con, vì Minh thế đã có hạnh tu du hoá khắp xứ, nên lấy đó mà tác sự y thành.”
Nhớ sau này luôn luôn là một người phạm hạnh Tỳ kheo Tăng.
Cách mấy năm sau, con gặp Ôn, Ôn gọi con lại rồi cho con bài pháp 3 chữ:
“Thực- Trì- Tâm”.
Ôn bảo:
Thực hành như Chánh pháp bằng cách niệm Phật Tam muội, nhớ gốc rễ mà quay về.
Trì hành như kim cương vì đó là luật Phật chế định, nên lưu giữ cho mình trong mạch pháp trường tồn.
Tâm hành như an trú bát chánh mà chứng nghiệm, nhớ như tâm Bồ đề ban đầu ở bên trong con mà tu, mà học.”
Rồi bất ngờ Ôn đọc cho con:
“ Minh minh kiến giải pháp
Thế Thế Ngộ Hoa Nghiêm.
Tâm Tâm an trú Địa
Hỷ Hỷ Lạc Chu Viên.
Chúng con đã lãnh thọ, mang chúng đi một cách như pháp mà Ôn trao cho con trong đám tang của Ôn Viện Chủ Pháp Vân - Đà Nẵng.
Hôm ấy có Ôn Toàn Đức, Ôn Chí Viên, Ôn Đạt Đức, Và nhiều quý Ôn khác nữa.
Từ đó, chúng con mang vào đời sống của chính mình như ngọn tuệ giác hành hoá Thực -Trì -Tâm.
Kính Bạch Ôn:
Chúng con chỉ biết lắng nghe và tu trì học hỏi.
Những năm tháng hoá duyên ở xứ Bắc, chúng con có dịp ghé thăm Ôn ở Sài Gòn là được những pháp hành, cứ vậy mà tu thật tốt.
Hôm nay, nhận tin Ôn về bên Phật, chúng con hướng về Tam Bảo thành tâm nhất nguyện. Mong Ôn: “Khứ Lai Tuỳ Hành”
Giờ này chúng con chấp tuệ dâng đối, kính mong Ôn chứng tri lòng thành:
“Thanh Giới Đàn Ba, Hằng Duyên Thụ Pháp, Tuỳ Phương Hoá Độ, Thọ Lãnh Tổng Vụ Huân Tu, Đắc Phương Sở Trao Hàng Cố Vấn.
Huyền Trì Mạch Tuệ, Phổ Thí Hồng Danh,
Tiếp Mạch Khai Tâm, Tăng Già Bản Thệ Chánh Ký, Đắc Liễu Quán Mật Hạnh Khiêm Cung.”

Nam Mô Tự Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Tam Thế, Việt Nam Phật Giáo Tăng Già Bản Thệ Hội Đồng Thành Viên, Liễu Quán Tự Khai Sơn, Húy Thượng TÂM Hạ HIỀN, Tự THANH HUYỀN Trưởng Lão Hòa Thượng Giác Linh.

Tk: Thích Minh Thế
Bút danh: Hỷ Tâm Hải Triều.
Bút hiệu: Tịnh Nhật Vân Quang
Ngày 17-08-2022
Ngày Âm Lịch: 20-07-Nhâm Dần.
Viết bài Chốn Già Lam Hoà Mỹ- Quảng Nam. Nhân mùa tự tứ vừa sang, thu vàng đang đến, Ôn vào cõi tịnh, chúng con hướng về nơi lưu ảnh nhục thân Ôn.


 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
18/09/2023(Xem: 498)
Niềm vui sống đời dâng hiến (vần thơ kính mừng khánh tuế lần thứ 69 Hòa Thượng Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thích Thông Mẫn, 18/9/2023), Có thể… chính lối sống mình, làm thức tỉnh ? Bao người thoát ra giấc ngủ mê lầm Tự tin độc lập hơn với bản thân Vì cuộc đời không hề có những định luật, Cũng như giá trị một người không đo lường bằng tiêu chuẩn thiết lập !
04/08/2023(Xem: 1283)
Giáo lý Thượng Thừa (bài giảng của HT Thích Thanh Từ)
04/08/2023(Xem: 1196)
36- Tiểu Sử Ni Trưởng Thích Nữ Như Thanh (1911-1999)
10/06/2023(Xem: 2181)
Chùa Sắc Tứ Kim Sơn Nha Trang tổ chức Lễ Hiệp Kỵ lần 56 Chư Tôn Đức & Quý Phật tử hy sinh vì lý tưởng phụng sự xã hội ngày 10/6/2023
09/06/2023(Xem: 1332)
Người anh tôi đang thưa chuyện tên là Lê Hùng Anh một thời ở chùa Viên Giác, Hội An. Hai anh em chúng tôi ăn chung, ngủ chung. Phòng ăn là hai chiếc bàn học dài nối nhau nhìn ra giếng nước sau chùa. Ngồi theo thứ tự tuổi tác nên tôi luôn ngồi phía bên trái anh mỗi bữa ăn. Anh em ngủ chung trong căn phòng nhỏ dành cho các học sinh ở phía cuối nhà đông. Anh lớn hơn tôi vài tuổi và mạnh khỏe nên gánh nước tưới rau. Tôi nhỏ hơn anh và ốm yếu nên quét lá, đánh chuông, lau bàn ghế.
01/06/2023(Xem: 1246)
Ôn Tuệ Sỹ là một bậc cao Tăng thạc đức của Phật Giáo Việt Nam đã và đang cống hiến trọn đời mình cho công cuộc hoằng Pháp lợi sinh. Từ đầu những năm 70 thế kỷ trước, là một trí giả Phật giáo uyên thâm, Ngài được đặc cách bổ nhiệm là Giáo sư thực thụ Viện Đại học Vạn Hạnh và là Chủ bút của tạp chí Tư Tưởng do Viện Đại học Vạn Hạnh phát hành. Ngài là tác giả, dịch giả nhiều bộ sách biên khảo quan trọng đặc sắc về Phật giáo, Văn học, Triết học, Thơ ca như Thiền Luận Suzuki, Tinh Hoa Triết Học Phật Giáo; nhất là các bản dịch giá trị để lại cho đời như: A-tỳ-đạt-ma Câu-xá Luận (trọn bộ 5 tập), Các Tông Phái Phật giáo, Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết, Luận Thành Duy Thức, các bộ Kinh Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A-hàm và Tăng Nhất A-hàm, v.v...
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567