Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Kính tán dương công đức HT Thích Đồng Bổn (Trụ trì chùa Xá Lợi/ miền nam VN) với hoạt động văn hoá trong hơn 30 năm qua song song với những tác phẩm biên soạn, Việt dịch về nghiên cứu Phật Học.

02/07/202213:54(Xem: 2549)
Kính tán dương công đức HT Thích Đồng Bổn (Trụ trì chùa Xá Lợi/ miền nam VN) với hoạt động văn hoá trong hơn 30 năm qua song song với những tác phẩm biên soạn, Việt dịch về nghiên cứu Phật Học.

Kính tán dương công đức HT Thích Đồng Bổn (Trụ trì chùa Xá Lợi/ miền nam VN) với hoạt động văn hoá trong hơn 30 năm qua song song với những tác phẩm biên soạn, Việt dịch về nghiên cứu Phật Học. 

Gần đây trên trang nhà Quảng Đức xuất hiện một tuyển tập thơ Bồ Đề gồm nhiều bài thơ tự cảnh tỉnh mình với bút hiệu Chiêu Đề, Thôi kệ, Tát Bà Ha từ HT Thích Đồng Bổn … khiến người viết có chút thắc mắc vì chỉ mới vài năm trước đây mỗi khi muốn tìm tiểu sử một nhân vật Phật Giáo VN nào trong thế kỷ 20 ( danh tăng) tôi thường tìm kiếm và download PDF trong trang tác phẩm của Ngài trên trang nhà Quảng Đức, qua đó tôi biết đến tiểu sử của Ngài như sau:

Thích Đồng Bổn,  Hòa Thượng, Tiến sĩ, tác giả, nhà nghiên cứu sử học PG, sinh năm 1957, xuất gia năm 1976, đệ tử của Hoà Thượng Thích Hành Trụ - chùa Đông Hưng, pháp tự Thông Trí, bút hiệu Chiêu Đề.

Năm 1980, thọ đại giới tại giới đàn chùa Ấn Quang. Học tăng PHV Thiện Hòa- chùa Ấn Quang, nguyên trưởng khoa PGVN- học viện PGVN tại TP HCM, Phó viện trưởng viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu PGVN, trụ trì chùa Phật học Xá Lợi- Quận 3- Sàigòn.
Tác phẩm: Tiểu sử Danh Tăng Việt Nam, tập I, II, IIITuyển tập các bài Sám văn (6 quyển); Phật giáo & những tản văn ; Giới đàn Tăng thế kỷ XX ; Vai trò chính trị của Tăng sĩ Phật giáo Lý Trần Tập tục dân gian Nam bộ chịu ảnh hưởng Phật giáo Đại thừa,  Chùa Xá Lợi- văn hóa  truyền thống ; Nghi thức lễ Phật của Đại sư Hoằng Tán (dịch) ; Lang thang (tập thơ) ; Chút tình gửi gió (tập thơ). Và mới đây nhất là Tuyển tập thơ Bồ Đề gồm 12 bài thơ đánh từ số 0 đến số 12 và những bài sau: Đời Đạo, Chữ Tu, Giày dép, Hoại diệt, Bịnh và Thuốc, Đi về đâu…

HT còn là Chủ biên Phật Học Từ Quang tạp chí (mỗi ba tháng) từ năm 2013 đến nay đã được con số 40 với hội đồng ban biên tập hùng hậu như : TS, BS Đỗ Hồng Ngọc, PGS, TS Phạm Anh Dũng, Trịnh Sâm, Hoàng Thị Thơ và nhiều học giả nổi tiếng khác tham gia như Nguyên Cẩn, HT Thích Giác Toàn (Trần Quê Hương) GS Dương Kính Thành v.v…

HT cũng có bút hiệu mới khác nữa là Thôi Kệ, Tát Bà Ha ngoài bút hiệu Chiêu Đề.
Kính bạch Hoà Thượng,

Nhìn qua các hoạt động văn hoá của Ngài (HT Thích Đồng Bổn) trong suốt 30 năm qua từ bộ sách Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam (đầu thập niên 1990), Tạp chí Phật Học Từ Quang do HT chủ biên, song song với những tác phẩm biên soạn, Việt dịch về nghiên cứu Phật Học chẳng hạn như Nghi thức Lễ Phật của Đại Sư Hoằng Tán, các bài Sám văn ngoài ra con thật thích thú với tác phẩm PHONG TỤC DÂN GIAN NAM BỘ & PHẬT GIÁO được in làm quyển 1 và 2 với version English do Tác giả Vương thị Minh Tâm biên soạn thêm. Thật là ngưỡng mộ và khâm phục vậy.
HT lại trụ trì ngôi chùa lịch sử Xá Lợi tại quận 3 Saigon, nơi mà ngày còn là nữ sinh trường Trung Học Gia Long năm nào cứ mỗi buổi trưa, chúng con thường sang Lễ Phật và được un đúc lòng tôn kính Phật từ đấy …Không ngờ ngày nay trọn có cơ hội viết lời tán dương đến bậc trưởng tử Như Lai đã “hành Như Lai Sứ, tác Như Lai Sự” tại ngôi chùa thân yêu này….Kính xin mạn phép Hoà Thượng cho con ghi lại những điều học được từ những công trình và tâm tư hoài bảo của Ngài với mục đích mang Đạo vào Đời qua những tác phẩm văn hoá và những bài thơ đánh thức những ai còn mê ngủ trước Vô Thường, chuyện Tử sinh…

ht thich dong bonTrong Tập thơ Bồ Đè Ngài đã khéo vận dụng từ con số Không đến số 12 đã tổng hợp và truyền trao giáo pháp của Như Lai lồng trong 37 pháp trợ đạo của Tứ Diệu Đế đến Mười hai Nhân duyên mà bài thơ nào cũng tuyệt vời nhưng con vẫn thích bài Đời và Đạo với những câu thơ sau:
……
Hơn nửa đời rồi
Nương thiền môn núp cửa Không
Thời gian đang dần cạn
Mà tuổi tác cứ trèo mãi lên cao
Giờ nhận diện lại minh
Lỗi lầm chưa dám nói không
Nhưng đâu khẳng định là chưa có…
Xin tùy thuận vào phước duyên
Của công phu và nghiệp quả
Nếu đã gieo nhân lành
Ắt sẽ cho trái ngọt tương lai
Để cho đời này kiếp nọ
Chắc cũng có nơi chốn để đi về...
Đó cũng là điều con thường tâm niệm …, hơn thế nữa những ngày gần đây bài thơ Đi về đâu của HT cũng làm lòng con xao xuyến lạ …đôi khi ngẫm nghĩ đến phận mình.
….
Cố sống trăm năm cũng cuộc chơi
Dài lâu duyên số cũng nhiêu thôi
Đôi ba năm nữa nằm trả nghiệp
Chi bằng theo Phật sớm đi chơi !
….
Lời kết:
Kính bạch Hoà Thượng,

Con trộm nghĩ “Phúc, lộc xuất phát từ cái tâm, lòng luôn chính trực thẳng ngay, sẽ có phúc lớn! “. Đời người có nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc, nghĩ thông sẽ biết đủ. Đời người rất ngắn, tại sao không dùng thái độ tích cực để đối diện với mọi vui buồn của cuộc sống?

Phải chăng chúng ta cứ niệm ân Đức Phật thì sẽ lìa khỏi mọi phiền não u buồn, trong Phẩm 2 ( Pháp Hội Vô Biên Trang Nghiêm / kinh Đại Bảo Tích trang 172 như sau : “ Nầy Vô Biên Trang Nghiêm, nếu có người trong mỗi ngày xưng niệm danh hiệu công đức của Như Lai, người này có thể lìa khỏi sự tối tăm, lần lần sẽ đốt tiêu các phiền não. Người xưng niệm Nam Mô Phật thời ngữ nghiệp chẳng luống không. Ngữ nghiệp này gọi là cầm đuốc lửa có thể đốt tiêu phiền não”.
Và có lẽ bài niệm ân Phật có 8 câu kệ thường được các Giảng Sư Nam Tông đọc trước khi vào pháp thoại ( như một lần TT Thích Chánh Định đã giảng tại chùa Xá Lợi).


Cội Bồ-đề trang nghiêm thiền tịnh
Thắng thiên ma, vạn chướng trùng trùng
Con xin lạy đấng Đại Hùng
Rọi vô biên trí tận cùng thế gian.

 
Từ quá khứ vô vàn Phật hiện
Ở đương lai vô lượng Phật thành
Hiện tiền chư Phật độ sinh
Con xin kính lễ, tâm minh nguyện cầu.

Hồng danh Phật: Nhiệm mầu Ứng Cúng
Chánh Biến Tri, Minh Hạnh đủ đầy
Ơn đức Thiện Thệ cao dày
Bậc Thế Gian Giải chỉ bày chơn tâm

Vô Thượng Sĩ đoạn mầm ách phược
Bậc trọn lành: Điều Ngự Trượng Phu
Thiên Nhân quy phục Đạo Sư
Phật, Thế Tôn hiển Chơn Như độ đời.

Chẳng có nơi nương nhờ cao trọng
Bằng Phật Đà vô thượng chí tôn
Chúng con quy ngưỡng một lòng
Y lời chân thật, cầu mong an lành.
Gieo năm vóc vi trần đảnh lễ
Những lỗi lầm vô ý gây nên
Cúi xin Ân Phật vô biên
Cho con sám tội tiền khiên từ rày (lạy).

Trước khi kết thúc bài viết con kính chúc Hoà Thượng sớm thành tựu trí huệ thanh tịnh, sẽ chứng nhập Niết Bàn hữu dư y khi rời cõi Ta Bà này …
Con kính dâng Hoà Thượng vài lời thơ tán dương tuy vụng về nhưng rất thành tâm lễ kính!

Trân trọng,


Một lần đọc được …
“Tuyển tập của HT Thích Đồng Bổn”
Bút hiệu Chiêu Đề, Thôi Kệ, Tát Bà Ha
Dõng mãnh tinh thần của bậc xuất gia
Một cõi thơ …luôn tiến lên đỉnh núi Đạo !

Phải chăng đã có ….
“kiếm không mũi, không cán… nên tiết tháo”
Trí tuệ tỏ dần …Phật thấu hiểu, chỉ đường
Rất thanh thản thu xếp …hành trang, tư lương
Bồ đề soi sáng ..nghiệm mỗi ngày là ngày cuối !


Kính tán dương …
Quá trình hoạt động văn hoá trong cõi bụi
Tạp chí Từ Quang, nhiều biên khảo để đời
Vần thơ mang chữ Không, chữ Huyễn …tuyệt vời
Vô thường thị thường …Tâm an nhiên tự tại


Kính chúc Ngài …Linh Thứu Sơn được trở lại,
Quỳ dưới chân Đức Từ Tôn …pháp âm vang mãi !!!!

Nam Mô A Di Đà Phật
Melbourne 2/7/2022
Huệ Hương
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
29/10/2023(Xem: 6778)
Như quý vị đã biết, trước bệnh tình nguy ngập của Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, chúng tôi, những pháp lữ và những người học trò trực tiếp hay gián tiếp thọ nhận sự giáo huấn của Người, đã cố gắng trong một thời gian rất ngắn để thực hiện tập Kỷ Yếu này. Do hạn chế về thời gian, Kỷ Yếu chỉ là một tuyển tập đơn sơ gồm những sáng tác văn thơ, nhạc, họa, của chư Tôn Đức và văn thi hữu nhằm biểu lộ niềm tri ân đối với bậc Thầy lãnh đạo nòng cốt còn lại của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, một học giả Phật học uyên thâm hiếm có của Phật giáo Việt Nam. Và cũng chính từ giới hạn đó, chúng tôi đã không kịp nhận được đầy đủ bài vở của chư Tôn Đức, văn thi hữu cùng quý Phật tử có lòng quý kính gửi dâng Hòa thượng Tuệ Sỹ.
16/02/2024(Xem: 406)
Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu, thế danh Nguyễn Tấn Hưng, sinh năm Nhâm Tuất (1921), tại xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Ngài là con thứ trong gia đình có 4 anh chị em; thân phụ là cụ ông Nguyễn Văn Thời, cụ bà là Trần Thị Thất.
07/02/2024(Xem: 721)
Sớm mai Sư khép cửa tùng Thỏng đôi chân bước chập chùng sương đêm Bước chân không tiếng động thềm Tư duy cao viễn sáng viền nguyên tiêu. Cần gì nao ! kính chiếu yêu Bồ tát tâm Chẳng lụy điều phục tâm.
03/02/2024(Xem: 3972)
ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG húy thượng THẮNG hạ HOAN hiệu LONG HOAN - Tăng Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất - Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại - Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 6 giờ 50 sáng thứ Năm, ngày 25 tháng 01 năm 2024, (nhằm ngày Rằm tháng Chạp năm Quý Mão), tại Thành phố Santa Ana, Quận Cam, Tiểu bang California, Hoa Kỳ, thế thọ 97, hạ lạp 72. Tang lễ Đức Đại lão Hòa Thượng sẽ được long trọng cử hành tại Chùa Bát Nhã, 4717 W. First Street, Santa Ana, California 92703, U.S.A. - Lễ cung nghinh báo thân nhập kim quan lúc 10 giờ sáng thứ Tư, ngày 31 tháng 01 năm 2024 (nhằm ngày 21 tháng Chạp năm Quý Mão). - Lễ phụng tống kim quan trà tỳ lúc 6 giờ 30 sáng thứ Sáu, ngày 02 tháng 02 năm 2024 (nhằm ngày 23 tháng Chạp năm Quý Mão). Ngưỡng mong mười phương thường trụ Tăng-già nhất tâm cầu nguyện Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc.
29/01/2024(Xem: 1119)
Xá lợi thiền sư Thích Nhất Hạnh được các tăng ni rước từ thiền đường Trăng Rằm sang thất Lắng Nghe trong khuôn viên chùa Từ Hiếu, sáng 29/1.
23/01/2024(Xem: 547)
Vào lúc 10 giờ ngày chủ nhật 21/01/2024, chùa Phổ Từ tọa lạc tại số 17327 Meekland Ave, thành phố Hayward, tiểu bang California đã trang nghiêm tổ chức Lễ Đại tường - tưởng niệm cố Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Thiền sư Thích Nhất Hạnh - nhà văn hóa, nhà văn, nhà thơ, học giả, sử gia và nhà hoạt động hòa bình, đã viên tịch tại Tổ đình Từ Hiếu, thành phố Huế, Việt Nam ngày 22 tháng 01 năm 2022. Nhằm bày tỏ lòng biết ơn đối với ân đức, tình thương cao rộng của Sư Ông Làng Mai qua nhiều năm giảng dạy thiền quán; với công trình trước tác, phiên dịch kinh sách to lớn; chùa Phổ Từ đã tổ chức Lễ tưởng niệm cố Thiền sư vào ngày 29/01/2022; ngày 30/01/2022; Lễ Chung thất - tưởng niệm vào ngày 13/3/2022; Lễ Tiểu tường - tưởng niệm vào ngày 07/01/2023 có đông chư Tôn đức Tăng, Ni và Phật tử tham dự.
07/01/2024(Xem: 20154)
Phật giáo Việt Nam trong hai thế kỷ cận đại và hiện đại, xuất hiện một số nhân vật đạo hạnh cao vời, kỳ tài xuất chúng, có những cống hiến to lớn, dài lâu cho Đạo pháp và Dân tộc. Ngôn ngữ nhà Thiền xưng tụng những vị này là Bồ-tát, Đại sĩ, Thánh Tăng, hay Long Tượng, là những tôn danh chỉ được tìm thấy trong kinh điển, sử sách, trong lịch sử truyền miệng hoặc trên những bia đá ngàn năm nơi cổ tháp. Triết gia Phạm Công Thiện trong buổi ra mắt tác phẩm “Huyền Thoại Duy Ma Cật” của Hòa thượng Tuệ Sỹ tại thành phố Houston, tiểu bang Texas ngày 04 tháng 11 năm 2007, đã gọi tác giả là “bậc Long Tượng: Tuệ Sỹ” và diễn giải thêm, “Long Tượng là bậc Thầy của cả một dân tộc, nếu chưa muốn nói là bậc Thầy của thế giới.”
07/01/2024(Xem: 483)
Trong tận thâm tâm tôi, thầy Tuệ Sỹ là một vì sao sáng, một hiền nhân vô cùng tôn kính giữa nhân gian này. Tôi chưa từng diện kiến hay bái sư nhưng toàn tâm ý của tôi thì thầy là thầy tôi từ quá khứ xa xưa chứ chẳng phải chỉ mỗi kiếp này. Thế gian này, cụ thể nhất là với người Việt ta thì thầy là một biểu tượng của minh triết phương đông, một bậc Bồ tát “vô công dụng hạnh”. Thầy xuất thế, nhập thế với tất cả từ bi và đại dụng vì Phật pháp, vì dân tộc và vì nước non này. Thầy là một hiền sĩ phương đông với tất cả những đặc tính biểu trưng nhất và trọn vẹn nhất “phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất” và hơn thế nữa, trọn đời hy hiến cho sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh.
07/01/2024(Xem: 394)
Trong tôi là cả một đại dương sóng dậy, sau khi đọc bài viết của anh Quảng Diệu Trần Bảo Toàn. Tôi cảm phục anh vô cùng, một trí thức đúng nghĩa, một tài năng thực thụ, một Phật tử đầy nhiệt huyết và đạo tâm. Anh đã dùng khả năng và các mối quan hệ rộng rãi của mình với các bác sĩ tài giỏi nhất để chữa bệnh cho thầy. Anh đã lo lắng chăm sóc sức khỏe cho thầy với tất cả tâm thành và khả năng của anh. Tôi ước gì được gặp anh để một lần bày tỏ sự khâm phục và cảm ơn anh.
06/01/2024(Xem: 631)
Bậc chân tu thực chứng thì bước đi không để lại dấu vết. Có nghĩa là không lưu lại dấu vết hay tì vết gì trong tâm thức và hành xử của mình, như được nói trong kinh “Tu vô tu tu, chứng vô chứng chứng” [1]. Tu mà không chấp nơi việc tu của mình mới thật là chân tu; chứng đắc mà không chấp nơi sở đắc của mình mới thật là chứng đắc. Đó là nói sở tri, sở hành, sở chứng của vị ấy trong việc tu tập, hành đạo; chứ trên thực tế, thân giáo và ngữ giáo của bậc tuệ đức để lại vô số kỳ tích và ấn tượng sâu đậm cho những ai được thân cận, học hỏi, thọ pháp. Hòa thượng Tuệ Sỹ là một nhà tu, một con người nhẹ nhàng đi qua cuộc đời như thế.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567