Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Phương Danh Quý Phật Tử Tu Viện Quảng Đức Ủy Lạo Nạn Nhân Lũ Lụt tại New South Wales và Queensland, Úc Châu

08/03/202217:44(Xem: 2199)
Phương Danh Quý Phật Tử Tu Viện Quảng Đức Ủy Lạo Nạn Nhân Lũ Lụt tại New South Wales và Queensland, Úc Châu

Phương Danh Quý Phật Tử
Tu Viện Quảng Đức
Ủy Lạo Nạn Nhân Lũ Lụt
tại New South Wales và Queensland, Úc Châu


1. Cụ Bà Tâm Thái: $100
2. Hồng Hạnh: $100 (TP)-
3. Quảng Thiện, Quảng Ngộ: $100 (TP)-
4. Thanh Phi & các con: $200 (TP)-
5. Diệu Ngọc & Thanh Anh: $200 (TP)-
6. Thiện An: $100 (TP)
7. Đào Khánh Linh Diệu Tánh: $100 (TP)
8. Hoàng Lan & An Lạc: $100
9. Bích vân $300 (TP)-
10. Loan-Tỷ: $200 (TP)-
11. Diệu Tuyết Lệ Trinh: $100 (TP)-
12. Nguyên Kim Ngọc: $100 (TP)-
13. Nguyên Quảng Thịnh: $100 (TP)-
14. Diệu Đài Khánh Vân: $100 (TP)
15. Yong lay Ang: $300 (TP)
16. Du Tự Phát: $200 (TP)
17. Du Tự Vĩ: $100 (TP)
18. Du Tự Thành: $200 (TP)
19. Du Tự Đức: $200 (TP)
20. Du Tiểu Phượng: $50 (TP)
21. Du Tiểu Quyên: $100 (TP)
22. Chơn Tâm Đạo: $200 (TP)
23. Quảng Diệu Trí: $100 (TP)-
24. Giác Liên Thanh: $100 (TP)
25. Viên Ngọc: $100 (Bank QĐ)
26. Công Huyền Tôn Nữ Thị Thu Hà - Pd Nguyên Thanh $200 (Bank TV))
27. Liên Huệ và các con: $200 (Bank TV)
28. Thiện Tịnh, Diệu Liên: $100 (TP)-
29. Nguyên Tân: $100 (TP)-
30. Nguyên Thảo: $100 (TP)-
31. Thu Lê: $100 (Bank TV)
32. Thọ Bích: $100 (Bank TV)
33. Trần Kim Khánh Diệu Huệ: $100 (TP)
34. HH HL Phạm Văn Năm: $200 (QT-Bank TV)
35. HH HL Nguyễn Thị Tư: $200 (QT-Bank- TV)
36. Tâm Nhân: $100 (QT- Bank TV)
37. Đh Diệu Trí: $100 (QT- Bank TV)
38. Tâm Hương: $100 (QT- Bank TV)
39. Quảng Hương: $100 (QT- Bank TV)
40. Quảng Tịnh: $100 (QT- Bank TV)
41. Hồng Vi:$100 (QT- Bank TV)
42. Quảng Như: $100 (Bank TV)
43. Lousia Nguyen: $50 (Bank TV)
44. Ngô Ngọc: $100 (HH)-
45. Viên Thường & Minh Đáng: $200 (HH)-
46. Long Tuyền: $200 (HH)-
47. Nguyên Quảng Ngọc: $200 (TP)-
48. Nguyên Như: $100 (HH)-
49. Quảng Hạnh: $100 (HH)-
50. Quảng An, Tâm Mỹ: $200 (HH)-
51. Nguyên Đà: $100 (HH)-
52. Oanh Nguyên Nhật Mỹ: $100 (TP)
53. Duyên Khánh Trúc: $100 (TP)
54. Thúy Nguyên Quảng Thanh: $100 (TP)
55. Diệu Hiền, Tâm Quang: $100 (TP)
56. Minh Tú- Linh Yến: $500 (Bank TV : $1350)-
57. Mẹ con Diệu Lý: $200 (LY)-
58. Cô Thông Ngọc: $300 (LY)-
59. Cô Nguyên Thành: $350 (LY)-
60. Giàu Diệu Chơn: $100 (HH)-
61. Tâm Từ, Nguyên Thanh:$200 (TP)-
62. Kim Anh: $100 (Bank TV)
63. Du Tự Đạt: $50 (TP)
64. Huệ Nguyên Nhật Tín: $100 (TP)
65. Đức Nghiêm: $1.000 (Bank TV)
66. Cô Hồng Phạm: $50 (Bank TV) (VH)
67. Cô Lan Nguyễn: $50 (Bank TV) (VH)
68. Gia Đình Viên Huệ: $200 (Bank TV)
69. Nguyễn Thi Lem Diệu Mỹ: $100 (TP)-
70. Đồng Thanh Minh: $100 (TP)-
71. Nguyên Nhật Định: $200 (TP) –
72. Quảng Diệu Ngộ: $50 (TP) –
73. Huệ Tâm: $50 (TP) –
74. Nguyên Nhật Tịnh, Nguyên Nhật Tú: $200 (TP) –
75. Nguyễn Văn Thanh: $100 (HH)-
76. Chơn Lý: $100 (HH) –
77. Khánh Huệ: $50 (HH) –
78. Lê Thị Ái Hoa (Minh Hưng) $100 (HH) -
79. Lê Thành Phúc: $100 (HH) –
80. Mai Thiệu Bảo: $100 (HH) –
81. Nguyên Nhật Thảo $100 (HH) –
82. Quảng Bảo Quý: $50 (HH) –
83. Hòa Ngọc: $100 (HH)
84. Nguyên Quảng Hòa: $100 (TP) –
85. Linh Vân: $100 ( QT-Bank TV )
86. Nguyên Nhật Thường: $200 (QT-Bank TV)
87. Bích Nghiêm: $100 ( QT-Bank TV)
88. Angela: $50 (QT- Bank TV)
89. Quảng Trí, Quảng Liên: $200 (QT- Bank TV)
90. Diệu Đắc: $100 (Bank TV)
91. Nguyên Từ, Nguyên Nhật Hỷ, Hương Tràng, Tứ Nhiếp Pháp: $1,000 (ĐỢT 2)
92. Nhóm Trái Tim Quảng Đức: $500 (Bank TV)
93. Liễu Diệu Toàn: $50 (TP)
94. Quý Ngọc Nhàn: $50 (TP)
95. Mary Franciss: $50 (Bank TV)
96. Nguyễn Thị Thu Uyên: $50 (TP)-
97. Hà Diễm Diệu Phúc: $100 (TP)-
98. Bảo Kim Mai: $200 (Bank TV)
99. Fam Nguyên Tánh (Kim Travel) $300 (banK)
100. Gia đình Ngô Hương Lan (Nguyên Quảng Thiện) $400 (BanK TV) *
101. Lâm Anh (Diệu Yến) $100 (Bank TV) *
102. Lâm Điệp (Huệ Ngọc) $200 (Bank TV)*
103. Trần Ngọc Diễm $200 (Bank TV )*
104. Trương Ánh Nguyệt (Ngọc Giác) $100 (Bank TV) *
105. Nguyên Quảng Tường, Khánh Xuân $200 (Bank) *
106. Ngô Quang Nhật, Trà Hương (Khánh Huệ, Khánh Đức) $200 (Bank TV) *
107. Linh Hoa: $100 (TVC)
108. Nghiêm Tuyết Mai: $200 (TP)
109. Nghiêm Chánh: $50 (TP)
110. Nguyên Quảng Kim: $100 (TP)
111. Tâm An, Quảng Minh Thạnh: $200 (TP)
112. Tony & Sophia Thạch (Sydney): $200 (TP)

113. GĐ Thảo Dung: $200 (TP)

114. Nguyễn Xuân Bằng N. Quảng Bình: $100 (TP)

115. Đồng Tuý $50

116. Trừ Kim Nhàn $50

117. Nguyên Quảng Anh $100

118. Quảng Viên $100

119. Nguyên Quảng Chơn $50

120. Nguyên Quảng Niệm $50

121. Mai Nam $50

122. Hồng Đào $25

123. Hạnh Ngọc $25

124. Quảng Minh $100

125. Hạnh Kim $100

126. Tịnh Hoa $100

127. Nguyên Tuệ Châu $100

128. Nguyên Trâm $100

129. Hữu Thu: $100 (Bank TV)
130.  Trần Như Mai: $100 (Bank TV)

131.  Hoa T. Do: $4,600 (Bank TV)

132. Van Vu Phuong Do: $5000 (Bank TV)

133. Anh Chị Vân-Tuân: $400

 

Đóng sổ và tổng kết như sau:

- Gởi vào bank Tổng Vụ Từ thiện: $16,100
- Tiền mặt: $12,000
Tộng cộng: $28,100Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo.


Thành tâm tán thán công đức và hồi hướng công đức này, nguyện cầu gia đình quý Phật tử luôn có đầy đủ 5 phước báo: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ.


Cầu nguyện cho Corona đại dịch sớm tận trừ, thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc cũng như đời sống của chúng ta sớm quay lại bình thường như trước đây.

 

Nam Mô A Di Đà Phật


TT Viện Chủ Thích Tâm Phương

TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng
 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
23/06/2022(Xem: 2199)
“Nếu Hạ lạp trang nghiêm đời tu sĩ, thì An cư là năng lượng dẫn đến Đạo Bồ Đề”. Sau 2 năm đóng cửa vì đại dịch Covid-19, nay chính phủ Úc cho mở cửa sinh hoạt trở lại, được sự chứng minh và đồng thuận của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn cùng Chư Tôn Đức Tăng Đoàn Victoria, Tịnh Nghiệp Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức sẽ tổ chức khóa An Cư Kiết Đông một tuần lễ từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 7 năm 2022, thay mặt Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức thành tâm cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni tại tiểu bang Victoria cùng về dự khóa An Cư này và kính mời quý Phật tử gần xa hoan hỷ về tham dự tùng hạ, công phu, công quả, nghe pháp thoại trong dịp này. Chương trình dự kiến như sau: 🌷Lễ Khai Hạ: Thứ Hai, 4/7/2022: 8:00am: Chư Tăng Ni và Phật tử câu hội và ổn định chỗ ở. 9:00am: Lễ kiết giới trường, công bố nội quy tu học, lịch giảng pháp..v.v… 11:30am: Quá đường, kinh hành niệm Phật. 🌷Lễ Giải Hạ: Chủ Nhật, 10/07/2022: 8:am: Lễ Xả Giới Tự Tứ, Bế Mạc Khóa An Cư, 12:30pm: Lễ Trai Tăng Cú
29/05/2022(Xem: 695)
Trong hoàn cảnh, chùa là một khoảng đất trống không có gì ngoài ngôi chánh điện, chúng con cũng đã cố gắng cùng với các Đạo hữu Phật tử ổn định mọi mặt, tạo dựng ngôi nhà tu học bằng vòm mái tôn cho 120- 140 Phật tử lân cận đến tu tập mỗi kỳ hai tháng.Chùa chưa có nhà Tổ, nhà bếp, nhà ăn, nơi vệ sinh tập thể cho chúng về tu tập. Chính vì vậy, tháng 3/2020 chúng con khởi duyên đặt đá xây nhà bếp thì đại dịch covid 19 bùng phát, tiếp đến trận lụt lịch sử tháng 9/2020 xảy ra buộc chúng con phải dừng công trình xây dựng, hoãn mọi sự kêu gọi. Hôm nay, con vẫn biết cuộc sống khắp nơi còn đang khó khăn nhưng vì ngôi nhà chung Thanh Xuân, chúng con tha thiết kêu gọi quý ân nhân, quý Phật tử gần xa chung một bàn tay giúp con, giúp chùa gieo duyên thiện lành công đức.
15/04/2022(Xem: 1474)
Ngược dòng thời gian, cách đây 2646 năm, Bồ tát Hộ Minh từ cung trời Đâu Suất thị hiện giáng trần qua hiện thân của Thái tử Tất Đạt Đa, con của Vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Maya
01/04/2022(Xem: 3455)
Có những cái chết âm thầm lặng lẽ. Người nằm xuống rồi ra đi với chiếc quan tài đơn sơ được vùi trong đáy mồ hoang lạnh. Có những cái chết khổ sở, đau đớn, tủi nhục, tức tưởi, đành ôm mối hận ngàn đời vẫn chưa rửa sạch. Có những cái chết vinh quang hiển hách, . . .
08/03/2022(Xem: 2911)
Qua thông tin của truyền thông đại chúng ( các đài truyền Úc và Vietface tivi) suốt 2 tuần qua tiểu bang New South Wales và Queensland, Úc Châu, đã hứng chịu những cơn mưa như trút nước chưa từng có trong nhiều thập niên qua, từ đó dẫn đến những cơn lũ lụt lớn, khiến cho hàng nghìn người phải sơ tán và nước lũ cũng cuốn trôi nhiều tài sản, gia súc, phá hủy các tuyến đường giao thông giữa 2 tiểu bang miền đông nước Úc này. Riêng tại New South Wales, có hơn 11 vùng hiện bị ngập nước là: Chipping Norton, East Hills, Georges Hall, Holsworhy, Lansvale, Milperra, Moorebank, Warwick Farm, Sandy Point, Pleasure Point, Picnic Point.Trong khi tại tiểu bang Queensland có hơn 18.000 ngôi nhà ở phía đông nam Queensland được cho là đã bị ngập lụt, và gần 60.000 ngôi nhà khác trên toàn khu vực bị mất điện. Tính cho đến giờ này chúng tôi đang viết thư ngỏ này vào 9 giờ sáng 8/3/2022, tiểu bang Queensland có 13 người chết và NSW có 4 người tử vong vì trận lụt kinh hoàng này.
30/01/2022(Xem: 3038)
MỪNG XUÂN DI LẶC – NHÂN DẦN 2022 Phật Lịch: 2566 - Tây Lịch: 2022 - Việt Lịch: 4901 Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Từ Thị Di Lặc Tôn Phật. Kính gởi: Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni & Đồng Hương Phật tử gần xa, Đông tàn, chấm dứt một năm qua Xuân đến, hân hoan khắp mọi nhà Quảng Đức mừng Xuân cùng khấn nguyện Nhâm Dần, hỷ sự tỏa lan xa. Lại một lần nữa mùa Xuân dân tộc lại trở về với tất cả niềm hoan hỷ trong nụ cười của Đức Phật Di Lặc, một Bậc Giác Ngộ giáng sinh trong ngày đầu năm mới, mang ý nghĩa quan trọng rằng: Mùa Xuân Di Lặc sẽ đem đến cho mọi người, mọi nhà cùng muôn loài những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Nhân dịp đầu năm mới, xin thành tâm kính chúc Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, quý vị lãnh đạo các Tôn giáo, các cấp Chính quyền Úc-Việt, các Hội đoàn, Đoàn thể, quý vị đại diện các cơ quan Truyền thông, Báo chí, quý vị thân hào nhân sĩ, quý ân nhân, thân hữu, quý đồng hương Phật tử xa gần một năm mới Nhâm Dần 2022: Đạo tâm kiên cố, Đạo niệm tinh chuyê
22/10/2021(Xem: 2847)
Thiền Sư Tín Học (? - 1190) Đời thứ 10, Thiền Phái Vô Ngôn Thông (Vào thời Vua Lý Cao Tông) Đây là Thời Pháp Thoại thứ 299 của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Năm, 21/10/2021 (16/09/Tân Sửu) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) https://www.youtube.com/channel/UCxfUXUxU65FtOjrehu9zMMw Facebook: https://www.facebook.com/ThichNguyenTang/ https://www.facebook.com/quangducwebsite Tu Viện Quảng Đức 85-105 Lynch Road Fawkner, VIC 3060 Australia Tel: 03. 9357 3544; 0481 169 631 Webs
09/01/2021(Xem: 6567)
Quảng Đức, hương thơm khấn nguyện cầu Mong cho nhân loại bớt khổ đau Nguyên niên Tân Sửu nhiều an lạc Thành tựu muôn phần ta chúc nhau. Lại một lần nữa mùa Xuân dân tộc lại trở về với tất cả niềm hoan hỷ trong nụ cười của Đức Phật Di Lặc, một Bậc Giác Ngộ giáng sinh trong ngày đầu năm mới, mang ý nghĩa quan trọng rằng: Mùa Xuân Di Lặc sẽ đem đến cho mọi người, mọi nhà cùng muôn loài những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Nhân dịp đầu năm mới, xin thành tâm kính chúc Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, quý vị lãnh đạo các Tôn giáo, các cấp Chính quyền Úc-Việt, các Hội đoàn, Đoàn thể, quý vị đại diện các cơ quan Truyền thông, Báo chí, quý vị thân hào nhân sĩ, quý ân nhân, thân hữu, quý đồng hương Phật tử xa gần một năm mới Tân Sửu 2021: Đạo tâm kiên cố, Đạo niệm tinh chuyên, Đạo quả viên thành, sở nguyện tùy tâm, cát tường như ý. Thay mặt Ban Trị Sự Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức TT. Thí
01/01/2021(Xem: 41132)
Lịch Sinh Hoạt Năm Tân Sửu 2021 tại Tu Viện Quảng Đức, Úc Châu - Chủ Nhật 11/02/2018. Nhằm ngày 26 tháng Chạp: 11 giờ Lễ Cúng Tất Niên, Thượng Niêu, Cầu An, Cúng tiến Chư HHHương Linh, Khai Mạc Hội Xuân Mậu Tuất, Có Bông Vạn Thọ, Thức ăn Chay thuần khiết. - Thứ Năm 15/02/2018. Nhằm 30 Tết: 11 giờ sáng: Cúng Ngọ Phật, Cúng Tiến Chư Giác Linh, Chư Hương Linh; 5pm: Cúng Thí Thực; 8 pm: Lễ Sám Hối cuối năm; 9:30pm: Văn Nghệ Mừng Xuân; 11pm: Lễ Trừ Tịch (Giao Thừa Đón Xuân Mậu Tuất). - Thứ Sáu 16/02/2018 - Mùng 1 Tết: 11am: Cúng Ngọ Phật cầu nguyện Quốc Thái Dân An, Mừng Lễ Vía Di Lặc Tôn Phật Đầu Năm Mới, ChưPhật tử Lễ Phật xin lộc đầu năm mới. - Thứ Bảy 17/02/2018 - Mùng 2 Tết: Khai Mạc Hội Xuân từ 10 giờ Sáng đến 8 giờ tối. 11am: Khai Kinh Dược Sư Cúng Ngọ Phật, Cúng Tiến Chư Hương Linh. - Thứ Sáu 23/02/2018 - Mùng 8 Tết: 8pm: Dâng Sớ Cầu An
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
91,430,494