Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Tường Trình Giếng nước tình thương Năm Mới (Jan 2022)

03/01/202211:22(Xem: 339)
Tường Trình Giếng nước tình thương Năm Mới (Jan 2022)
Tuong-Trinh-gieng-nuoc-tinh-thuong-name-moi-Jan-2022-01 
Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát

Kính gửi chư Tôn Đức, Đạo hữu Tịnh Thanh và quý vị hảo tâm Từ thiện.  

Được sự thương tưởng và hỗ trợ của quí vị thiện hữu, chúng con, chúng tôi vừa thực hiện xong 10 giếng cần giục (Well hand-pump) cho những ngôi làng nghèo lân cận vùng núi Khổ Hạnh Lâm - Bồ Đề Đạo Tràng & vùng Kê Túc Sơn tiểu bang Bihar India. Đây là Public Well Hand-pump nên cả làng có thể xài chung, người dân nghèo bớt đi rất nhiều nỗi nhọc nhằn trong mùa Hạ vì phải đi lấy nước ngoài sông xa. Kính mời quí vị xem qua một số hình ảnh tường trình. (31 Dec 2021)

  Xin Tạ ơn quí vị đã hỗ trợ Hội Từ Thiện Bodhgaya Heart Foundation làm thiện sự trên đất Phật. 
Thành tâm kính chúc quí vị hảo tâm, quí ân nhân từ thiện & bửu quyến một Năm Mới 2022 luôn sức khỏe, 
vô lượng an lành trong Hồng Ân Tam Bảo .
 

Give Water, Give Life.
Nguyện đem công đức nầy
Hồi hướng khắp tất cả
Nguyện con và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.

 Thích Tánh Tuệ  
Tuong-Trinh-gieng-nuoc-tinh-thuong-name-moi-Jan-2022-02Tuong-Trinh-gieng-nuoc-tinh-thuong-name-moi-Jan-2022-03Tuong-Trinh-gieng-nuoc-tinh-thuong-name-moi-Jan-2022-04Tuong-Trinh-gieng-nuoc-tinh-thuong-name-moi-Jan-2022-051) GIENG NUOC TINH THUONG
DONATED BY:
HONG & GREG OMORI CALI
HOI HUONG CHO CHA
H.L  VU XUAN THONG
P/D  NHUAN NGO ĐAT
INDIA- BIHAR- SEPT 2021

Tuong-Trinh-gieng-nuoc-tinh-thuong-name-moi-Jan-2022-06Tuong-Trinh-gieng-nuoc-tinh-thuong-name-moi-Jan-2022-07Tuong-Trinh-gieng-nuoc-tinh-thuong-name-moi-Jan-2022-08Tuong-Trinh-gieng-nuoc-tinh-thuong-name-moi-Jan-2022-09Tuong-Trinh-gieng-nuoc-tinh-thuong-name-moi-Jan-2022-102) GIENG NUOC TINH THUONG
DONATED BY:
PT TU GIAC CALIFORNIA, USA
Bihar India DEC-2021

Tuong-Trinh-gieng-nuoc-tinh-thuong-name-moi-Jan-2022-11Tuong-Trinh-gieng-nuoc-tinh-thuong-name-moi-Jan-2022-12Tuong-Trinh-gieng-nuoc-tinh-thuong-name-moi-Jan-2022-13Tuong-Trinh-gieng-nuoc-tinh-thuong-name-moi-Jan-2022-14Tuong-Trinh-gieng-nuoc-tinh-thuong-name-moi-Jan-2022-153) GIENG NUOC TINH THUONG
DONATED BY:
PT LAI  H, JAMES.
ORLANDO,FL  USA    
Bihar India DEC-2021

Tuong-Trinh-gieng-nuoc-tinh-thuong-name-moi-Jan-2022-16Tuong-Trinh-gieng-nuoc-tinh-thuong-name-moi-Jan-2022-17Tuong-Trinh-gieng-nuoc-tinh-thuong-name-moi-Jan-2022-18Tuong-Trinh-gieng-nuoc-tinh-thuong-name-moi-Jan-2022-19Tuong-Trinh-gieng-nuoc-tinh-thuong-name-moi-Jan-2022-204) GIENG NUOC TINH THUONG
DONATED BY:
GĐ PHAT TU TU NHAN
CALIFORNIA , USA
Bihar India DEC-2021
Tuong-Trinh-gieng-nuoc-tinh-thuong-name-moi-Jan-2022-21Tuong-Trinh-gieng-nuoc-tinh-thuong-name-moi-Jan-2022-22Tuong-Trinh-gieng-nuoc-tinh-thuong-name-moi-Jan-2022-23Tuong-Trinh-gieng-nuoc-tinh-thuong-name-moi-Jan-2022-24Tuong-Trinh-gieng-nuoc-tinh-thuong-name-moi-Jan-2022-25
5) GIENG NUOC TINH THUONG
DONATED BY:
PT TRUC PHUOC
& TRUC PHAM LYNWOOD, WA USA  
Bihar India DEC-2021

Tuong-Trinh-gieng-nuoc-tinh-thuong-name-moi-Jan-2022-26Tuong-Trinh-gieng-nuoc-tinh-thuong-name-moi-Jan-2022-27Tuong-Trinh-gieng-nuoc-tinh-thuong-name-moi-Jan-2022-28Tuong-Trinh-gieng-nuoc-tinh-thuong-name-moi-Jan-2022-29Tuong-Trinh-gieng-nuoc-tinh-thuong-name-moi-Jan-2022-306) GIENG NUOC TINH THUONG
DONATED BY:
CHÚ PT DUYỆT HÀ
PD CHANH KHAI
RENTON, WA  USA    
Bihar India DEC-2021

Tuong-Trinh-gieng-nuoc-tinh-thuong-name-moi-Jan-2022-31Tuong-Trinh-gieng-nuoc-tinh-thuong-name-moi-Jan-2022-32Tuong-Trinh-gieng-nuoc-tinh-thuong-name-moi-Jan-2022-33Tuong-Trinh-gieng-nuoc-tinh-thuong-name-moi-Jan-2022-34Tuong-Trinh-gieng-nuoc-tinh-thuong-name-moi-Jan-2022-357) GIENG NUOC TINH THUONG
DONATED BY:
SCOTT TRAN  
CALIFORNIA , USA
Bihar India DEC-2021

Tuong-Trinh-gieng-nuoc-tinh-thuong-name-moi-Jan-2022-36Tuong-Trinh-gieng-nuoc-tinh-thuong-name-moi-Jan-2022-37Tuong-Trinh-gieng-nuoc-tinh-thuong-name-moi-Jan-2022-38Tuong-Trinh-gieng-nuoc-tinh-thuong-name-moi-Jan-2022-39Tuong-Trinh-gieng-nuoc-tinh-thuong-name-moi-Jan-2022-408) GIENG NUOC TINH THUONG
DONATED BY:
GĐ PT NGUYEN THI HUE
PD NGUYEN ICH, WA  USA    
Bihar India DEC-2021

Tuong-Trinh-gieng-nuoc-tinh-thuong-name-moi-Jan-2022-41Tuong-Trinh-gieng-nuoc-tinh-thuong-name-moi-Jan-2022-42Tuong-Trinh-gieng-nuoc-tinh-thuong-name-moi-Jan-2022-43Tuong-Trinh-gieng-nuoc-tinh-thuong-name-moi-Jan-2022-44Tuong-Trinh-gieng-nuoc-tinh-thuong-name-moi-Jan-2022-459) GIENG NUOC TINH THUONG
DONATED BY:
ÔNG BA TON THAT THUAN
HO THI YEN
CALIFORNIA,  USA  
Bihar India DEC-2021

Tuong-Trinh-gieng-nuoc-tinh-thuong-name-moi-Jan-2022-46Tuong-Trinh-gieng-nuoc-tinh-thuong-name-moi-Jan-2022-47Tuong-Trinh-gieng-nuoc-tinh-thuong-name-moi-Jan-2022-48Tuong-Trinh-gieng-nuoc-tinh-thuong-name-moi-Jan-2022-4910) GIENG NUOC TINH THUONG
DONATED BY:
NAMO AMITABHA BUDDHA
CHU PHAT TU AN DANH
MICHIGAN, USA
Bihar India DEC-2021

Tuong-Trinh-gieng-nuoc-tinh-thuong-name-moi-Jan-2022-50Tuong-Trinh-gieng-nuoc-tinh-thuong-name-moi-Jan-2022-51Tuong-Trinh-gieng-nuoc-tinh-thuong-name-moi-Jan-2022-52Tuong-Trinh-gieng-nuoc-tinh-thuong-name-moi-Jan-2022-53Tuong-Trinh-gieng-nuoc-tinh-thuong-name-moi-Jan-2022-54
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn