Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Tán Thán Công Hạnh Tôn Sư (Thành Kính Tưởng Niệm Cố Thượng Toạ thượng Chơn hạ Kiến)

15/06/202117:23(Xem: 575)
Tán Thán Công Hạnh Tôn Sư (Thành Kính Tưởng Niệm Cố Thượng Toạ thượng Chơn hạ Kiến)


TT_Thich_Chon_Kien
Tán Thán Công Hạnh Tôn Sư

Thành Kính Tưởng Niệm Cố Thượng Toạ thượng Chơn hạ Kiến.
Kính nguyện Giác Linh Thượng Toạ Cao Đăng Phật Quốc.


Diễn ngâm: Cư Sĩ Quảng An
Vạn Đức già lam nhập đạo thiền
Tinh cần sớm tối học kinh thiêng
Đèn tâm chiếu sáng thơm hương giới
Đuốc tuệ ngời soi toả đức nguyền
Chơn Kiến suy tầm chân diện mục
Ẩn Minh hiển thị diệu tâm nguyên
Hoằng dương giáo pháp noi gương tổ
Hoá độ sinh linh, độ chúng duyên.

Chúng duyên hoá độ hạnh nhu hoà
Chẳng ngại gian lao tâm vị tha
Cứu giúp thương yêu dìu đệ tử
Đỡ nâng che chở dắt đàn na
Nhằm khi cơ cực tâm thường tại
Gặp lúc khó khăn ý vượt qua
Vững chí bền tâm tròn hạnh nguyện
Ngày về Phật Quốc ngát liên hoa…!

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
California, 14-06-2021
Hậu Học-Thích Chúc Hiền (kính đề)


TT_Thich_Chon_Kien

 Công Viên Quả Mãn
(Họa y vần bài Tán Thán Công Hạnh Tôn Sư của ĐĐ Thích Chúc Hiền)

Tưởng Niệm công hạnh Cố Thượng Toạ thượng Chơn hạ Kiến, đang thong dong nơi Lạc cảnh

Huân tập nhiều đời tỏ lý thiền
Du Già chẩn tế rất linh thiêng
Khánh Hòa thọ giới trì miên mật
Hải Đức tấn tu độ cữu huyền
Thiên Phú hữu duyên thành trụ xứ
Minh Sơn vô sự bất hoàn nguyên
Đạo Tràng kiến tạo hằng thăng tiến
Độ tận chúng sanh tạo thiện duyên


Đời tu thanh thản thật an hòa
Hóa độ muôn loài sống vị tha
Từ thiện ban vui hằng thực hiện
Dựng xây cơ sở độ đàn na
Đúc chuông tạo tự từng tha thiết
Tôn chứng nghiêm sư đã trải qua
Phụng đạo giúp đời tròn bản nguyện
Tây phương Cực Lạc ngự liên hoa

Chùa Pháp Hoa SA, 16/06/2021 (7/5/Tân Sửu)
TK, Thích Viên Thành


TT Thich Chon Kien

KÍNH TƯỞNG NIỆM
CỐ THƯỢNG TỌA THÍCH CHƠN KIẾN


Thượng Tọa Chơn Kiến thuộc dòng
Gia đình nhân hậu một lòng thâm sâu
Quy y Tam Bảo đạo mầu
Đến năm mười tuổi cạo đầu xuất gia
Minh Quang Hòa Thượng chính là
Trụ trì Vạn Đức cũng là Bổn Sư
Bên Thầy học đạo suy tư
Thiện căn chủng trí vô sư hiển bày
Thế rồi cho đến một ngày
Viết ra bài kệ cầu Thầy chứng minh
Hưng Từ Hòa Thượng nảy sinh
Ban cho Pháp hiệu Ấn Minh lưu dùng
Ngài xưa nhọc khổ vô cùng
Giang tay đón nhận chùa chung của làng
Thiên Phú thuở ấy suy tàn
Bao lần tu bổ rỡ ràng hơn xưa
Công Ngài biết kể sao vừa
Ngày đêm chăm chút truyền thừa hậu lai
Bao nhiêu đệ tử của Ngài
Xứng công Ngài dạy, tương lai rỡ ràng
Tiếc thay tuổi mới nửa đàng
Bệnh duyên Ngài đã vội vàng qui Tây.
Mười lăm năm đã tròn đầy
Tứ chúng đệ tử chẳng tày lãng quên
Vần thơ để lại không tên
Nhưng là bài học bên thềm tử sinh:
“Nghiệp đã qua rồi lòng nhẹ nhõm
Ngàn xưa mây bạc vẫn thong dong”

Melbourne, 15/6/2021
Phật tử Thanh Phi.


Cảm Niệm Ân Sư_Thích Nguyên Tạng


Nén hương cảm niệm
công hạnh Giác Linh Cố TT Chơn Kiến.

Họa y vần bài Tán Thán Công Hạnh Tôn Sư của ĐĐ Thích Chúc Hiền

Thành Kính Tưởng Niệm Cố Thượng Toạ thượng Chơn hạ Kiến. 

Kính nguyện Giác Linh Thượng Toạ Cao Đăng Phật Quốc.

Chủng trí Vô Sư  tích lũy Thiền 

Đồng Chơn thế phát đại cơ duyên 

Hai lần thọ giới Sa Di ..lạ 

Pháp Hội chùa đây đắc pháp thiêng 

Trừng Lộc quy danh Tam Bảo tặng 

Ấn Minh pháp hiệu Đạo thâm uyên 

Nghe danh tiếng ...Trụ Trì Thiên Phú 

Phật tử gần xa thính pháp chuyên .

Thọ trì tụng niệm Diệu Pháp Hoa 

Tuệ Tĩnh Đường ngày thăm bịnh ... toa 

Đúc Đại Hồng Chung công đức tạo 

Tịnh thanh mô phạm giáo đàn na 

Gương sáng quy hướng Tăng Ni trẻ 

Biểu tượng Bổn Sư giới xuất gia

Thuận thế vô thường Tây cỡi hạc 

Thong dong tự tại ...đã về nhà ! 

Kính tán dương công hạnh bậc xuất Trần Thượng Sĩ 

Nén hương cảm niệm Giác Linh Ngài 

 Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật 

Nam-mô Tự Lâm Tế Chánh Tông, Tứ thập nhị thế, Khai SơnThiên Phú Tự, trụ trì,
huý thượng Trừng hạ Lộc, tự Chơn Kiến, hiệu Ấn Minh Thượng Tọa Giác Linh, thuỳ từ chứng giám.

Phật Tử Huệ Hương vọng bái

Mẹlbourne 15/6/2021


TT_Thich_Chon_Kien

TÙY DUYÊN ĐỘ CHÚNG

Họa y vần bài Tán Thán Công Hạnh Tôn Sư của ĐĐ Thích Chúc Hiền
Thành Kính Tưởng Niệm Cố Thượng Toạ thượng Chơn hạ Kiến.

Kính nguyện Giác Linh Thượng Toạ Cao Đăng Phật Quốc.Già lam Vạn Đức lắng hương thiền,

Giữ giới chuyên cần ánh đạo thiêng.

Thanh tịnh hạnh khai cầu tuệ khởi,

An nhiên kệ dụng thoả tâm nguyền.

Bao thời chẳng thoái bền chân diệu,

Khắp chốn không ràng rạng bổn nguyên.

Thọ pháp hoằng dương ân Thánh Tổ,

Đem từ cảm hoá cũng tuỳ duyên.

Tuỳ duyên độ chúng rõ nhân hoà,

Giảng pháp cho người ánh vị tha.

Cửa Phật trang nghiêm từ đạo hạnh,

Đường trần vắng lặng quán thiền na.

Ta Bà chẳng vướng an nhiên đến,

Cực lạc luôn nguyền chướng ngại qua.

Kiếp mãn nay về theo bổn nguyện, (*)

Hương trầm thoảng ngát ngự liên hoa…24/6/2021

PT. Minh Đạo (kính hoạ)

-------------------

(*) A Di Đà bổn nguyện (Những lời cầu nguyện căn bản của Đức A Di Đà)

 

 TT Thich Chon Kien

 

TÔN SƯ: NGƯỜI LÀ BẬC THƯỢNG SĨ    
( Bài Hoạ )

 

Ly gia cắt ái nương Cửa Thiền

Đồng Chơn thế phát đại nhân duyên

Vô sư chủng trí ngời Chơn Kiến

Pháp Hội Già Lam đắc Pháp Huyền

 

Quy danh Trừng Lộc nương Tam Bảo

Pháp hiệu Ấn Minh rõ thâm uyên

Trùng tu Đại Tự danh Thiên Phú 

Trú Trì Hoằng Pháp Chân Sư truyền

 

Độ chúng Phật tử cùng mọi giới

Thấm nhuần Phật Pháp hành tinh chuyên

Thọ trì Diệu Pháp Hoa miên mật

Tuệ Tĩnh Đường chữa bệnh cho toa

 

 Đúc Đại Hồng Chung vọng âm ba

 Giáo Đàn Na tịnh thanh chan hoà

Tăng Ni trẻ noi gương Đạo hạnh

Xứng Bổn Sư truyền Giới xuất gia

 

Cống hiến phụng đời xiễn dương Pháp

Bậc Thượng Sĩ đức độ bao la

Đến đi tự tại an nhiên thuyết 

Thuận thế vô thường "Người" trở về Nhà

 

Nam Mô A Di Đà Phật 

 

Pt Quảng An Houston,  Tx, USA

Con Pt Quảng An xin hoạ bài Hoạ của Cư Sĩ Huệ Hương trong dòng Thơ kính cảm đề, cảm hoạ :

Tán Thán Công Hạnh Tôn Sư của Tỳ Kheo Thích Chúc Hiền kính đề.

Thành kính tưởng niệm cố Thượng Toạ thượng Chơn hạ Kiến

Kính nguyện Giác Linh Thượng Toạ Cao Đăng Phật Quốc

PT Quảng An đê đầu kính bái Tôn Sư: Người là Bậc Thượng Sĩ của Pt chúng con.
TT_Thich_Chon_Kien_2

Tiểu Sử
Cố Thượng Tọa Thích Chơn Kiến
(194
8– 2006)

I) Thân Thế:

Thượng Tọa thế danh Ngô Đình Thung, pháp danh Trừng Lộc, pháp tự Chơn Kiến, pháp hiệu Ấn Minh. Sinh ngày 20 tháng 06 năm 1948 (Mậu Tý) ) tại làng Đại Điền Đông, xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Thân phụ, ông Ngô Ký, pháp danh Trừng Phong, thân mẫu, bà Huỳnh Thị Khằng, pháp danh Trừng Tằng, song thân của Ngài đều đã mãn phần. Ngài là người con thứ mười trong gia đình có 11 người con, 8 gái và 3 trai. Em trai út của Ngài cũng xuất gia tu Phật, đó là TT Nguyên Phước, hiện trú trì Chùa Phước Long, xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh và hai người cháu gọi Thượng Tọa bằng cậu ruột là ĐĐ Thích Tịnh Hạnh, hiện đang tu học tại miền Bắc, sư cô Thích nữ Nguyên Nhựt, hiện đang tu học tại miền nam.

II) Thời Gian Xuất Gia Học Đạo:

Được sinh ra trong một gia đình nhân hậu, đời đời kính tin Tam Bảo và sẳn túc duyên từ nhiều đời, nên năm lên 10 tuổi, Thượng Tọa được song thân cho phép thế phát xuất gia học đạo với cố Hòa Thượng thượng Minh hạ Quang, trú trì Chùa Vạn Đức, tại làng Võ Dõng, Xã Vĩnh Trung, TP Nha Trang. Kể từ đó, hôm sớm kệ kinh siêng năng tu học, Thượng Tọa cùng với các huynh đệ gần gũi hầu cận bên Thầy Bổn Sư và thân cận học hỏi chư vị Tôn đức trong tỉnh Khánh Hòa, nên chủng trí vô sư nhiều đời huân tập nhân đây mà tăng trưởng.

Năm 1961, Ngài thọ Sa Di tại giới Đàn chùa Hoa Quang, thôn Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang 19-6 năm Tân Sửu, do HT. Thích Hưng Từ Đàn Đầu. Đến ngày 19-6- Mậu Thân (14-7-1968), Thượng toạ đã xin thọ lại Sa Di tại Đại giới Đàn chùa Hải Đức, Nha Trang. Do HT. Thích Tịnh Khiết làm Đàn Đầu.

Năm 1969, với hạnh nguyện sâu dầy, oai nghi đĩnh đạc, đáng làm pháp khí Đại thừa, Thượng Tọa được Hòa Thượng Bổn Sư cho thọ giới Tỳ kheo và Bồ Tát tại Giới Đàn chùa Hoa Nghiêm, Sài Gòn, thuộc Giáo Hội Hoa Tông, do Hòa Thượng Thọ Giả Thích Thánh Nhất làm Đàn Đầu.

Năm 1973, Thượng tọa thọ lại Tỳ kheo giới ngày 14-10-1973 tại Đại giới Đàn Hải Đức Nha Trang, do Hòa Thượng Thích Phúc Hộ Đàn Đầu.

Ngày 15/7 Tân Dậu (1981) Ngài đã cầu pháp với Hòa Thượng Thích Hưng Từ tại chùa Pháp Hội Bình Tuy, tỉnh Ninh Thuận và được Hòa Thượng ban cho Pháp hiệu Ấn Minh với bài kệ đắc pháp sau:

Đình Trung Ngô Thế Tánh,
Trừng Lộc Pháp danh cao.
Chơn Kiến bình Tâm địa
Ấn Minh tức đạo giao.

Thượng tọa đã tốt nghiệp tú tài vào năm 1970 tại trường Võ Tánh, Nha Trang, sau đó theo tu học và an cư nhiều nơi như Phật Học Viện Hải Đức Nha Trang; chùa Minh Sơn Tuy Hòa, Chi Hội Phật giáo Diên Khánh, chùa Sắc Tứ Kim Sơn Nha Trang, đặc biệt, Thượng Tọa từng thọ giáo khóa Du Già Chẩn Tế đàn ngoại với Cố Hòa Thượng Thích Chánh Kỷ tại Chùa Thái Bình, huyện Diên Khánh vào đầu những năm 80.

III) Thời Kỳ Hành Đạo:

Năm 1972, Thượng Tọa được Ban Hộ Tự Chùa Thiên Phú cung thỉnh về trụ trì ngôi tự viên này. Chùa Thiên Phú vốn là một ngôi Chùa “cải gia vi tự”, khởi đầu vào năm 1945 (Ất Dậu), do đạo hữu Nguyễn Bạn cùng với vợ là bà Nguyễn thị Đố và một ít người trong gia tộc đã xây dựng trên khu đất từ đường rộng 2000m2 , đây là một ngôi nhà để thờ Phật và tổ tiên ông bà. Một thời gian sau, nhân nằm mộng thấy Bồ Tát Quan Âm mà ông Nguyễn Bạn đã xin ơn trên cho cải gia vi tự và đặt tên là chùa Thiên Phú. Ngôi chánh điện và hậu tổ lúc bấy giờ chỉ với diện tích khiêm tốn là 50m2 . Về sau ông Nguyễn Bạn có xin chính quyền để mở rộng thêm ngôi chánh điện, nhưng không được chấp thuận, vì trong dòng họ của ông có nhiều người tham gia phong trào kháng chiến chống Pháp. Đến năm 1966, cơ may tái tạo ngôi chùa không còn nữa, vì đạo hữu Nguyễn Bạn đã qua đời. Năm 1969, Ban Hộ Tự thỉnh thầy Huệ Minh về trụ trì. Thời điểm này chiến tranh vẫn còn sôi động, nên TT Huệ Minh chỉ duy trì việc hương khói và tu niệm. Đến năm 1972 Thầy Huệ Minh viên tịch. Không thể làm ngơ trước sự hoang vắng và ngày càng suy tàn của chốn Già Lam, Ban Hộ Tự và Phật tử địa phương cung thỉnh TT. Thích Chơn Kiến đang hành đạo tại chùa Vạn Đức thôn Võ Dõng về nối nghiệp trụ trì.

Năm 1974, được sự nhiệt thành ủng hộ của Phật tử địa phương, với tư cách là tân trụ trì, Thượng Tọa đã lên kế hoạch xây dựng lại ngôi Chánh điện nay là Hậu Tổ và lần lượt tu bổ thêm một vài tiện nghi cần thiết cho ngôi chùa thêm phần khang trang. Kết quả Chùa Thiên Phú đã thật sự trở thành nơi chiêm bái và tu học của đồng bào Phật tử gần xa.

Năm 1991, nhìn thấy nhu cầu tu học Phật của hàng đệ tử ngày càng đông, trong khi phạm vi nhỏ hẹp của Chùa Thiên Phú lúc bấy giờ không thể đáp ứng được mọi nhu cầu cần thiết ấy, nên Thượng Tọa đã xin phép Giáo hội và các cấp chính quyền để chính thức kiến tạo ngôi Đại Hùng Bảo Điện với diện tích mở rộng là 400m2 . Thượng Tọa còn xây dựng thêm một số công trình phụ như nhà Tăng, giảng đường vv… Chùa được khởi công xây dựng vào ngày 24 tháng giêng năm Tân Mùi (1991) và hoàn thành vào ngày 24 tháng chạp năm Nhâm Thân (1993) do kỹ sư Bùi Văn Minh thiết kế và chính Thượng Tọa trụ trì đích thân chỉ đạo công trình. Ngôi Chùa làm theo mô hình kiến trúc cổ truyền kiểu chữ “I” (Công) hai lớp mái chồng diêm, mang dáng dấp kiến trúc cổ kính Á Đông, với lưỡng long triều nguyệt, tạo nên một dáng vẻ uy nghiêm giữa rặng dừa của làng Phú Vinh.

Chánh điện thoáng rộng, điện Phật được bài trí trang nghiêm. Nổi bật ở trung tâm là tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ngồi thiền định trên tòa sen cao 2m50; hai bên trái và phải là phù điêu Bồ Tát Văn Thù, biểu trưng cho trí tuệ và Bồ Tát Phổ Hiền, biểu trưng cho đạo hạnh. Phía trước là hai tượng Hộ Pháp và Tiêu Diện. Sau điện Phật là nhà thờ tổ sư Đạt Ma và bàn thờ Linh. Chùa còn có nhiều câu đối, hoành phi, phù điêu được chạm trổ một cách rất tinh xảo bởi bàn tay của nghệ nhân Khánh Hòa Ngô Đình Lục, vốn là người anh ruột thứ bảy của Thượng Tọa.

Năm 1993, Thượng Tọa thành lập Đạo Tràng Pháp Hoa và biên soạn quyển Nghi Thức Tụng Niệm, để hướng dẫn Phật tử gần xa tụng niệm và thọ trì Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đạo Tràng đến nay đã có trên 500 thành viên tu học.

Năm 1994, Thượng Tọa cho thành lập Tuệ Tỉnh Đường ngay trong khuôn viên của Chùa Thiên Phú, để khám bệnh và bốc thuốc miễn phí cho người dân nghèo trong và ngoài Xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang.

Năm 1995, Thượng Tọa cho thành lập Gia Đình Phật Tử Thiên Phú, để hướng dẩn các em, thanh thiếu niên tại địa phương, nhằm góp phần giữ gìn giềng mối đạo đức cho xã hội.

Năm 1998 (Đinh Sửu), nhân dịp lễ vía Đức Phật Thành Đạo, Thượng Tọa đã cho khởi công đúc quả Đại Hồng Chung và lễ rót đồng cử hành trong khuôn viên chùa vào ngày 16 tháng 3 năm Mậu Dần (1998), quả chuông cao 2m80; nặng 2500kg với đường kính 1m45 do nghệ nhân xưởng đúc Đại Hạnh Đạo Hữu Nguyên Lượng Nguyễn Thanh Thảo thực hiện, dưới sự chứng minh của: Hòa thượng Thích Trí Nghiêm, Hòa thượng Thích Đổng Minh, Hòa thượng Thích Chí Tín, Hòa thượng Thích Thiện Bình, Hòa thượng Thích Trí Tâm, Hòa thượng Thích Minh Quang,Thượng tọa Thích Tịnh Nghiêm.

Năm 2000, Thượng Tọa đã tạo mãi một khu đất rẫy tại thôn Phước Thượng, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang. và đã thành lập ngôi Thiên Phú Phước Sơn tu viện tại nơi này để hướng dẫn đồng bào Phật tử trong khu vực quy hướng Tam Bảo.

Từ năm 2001-2006 Thượng tọa đảm nhiệm chức vụ ủy Viên tăng Sự BTS Tỉnh Khánh hòa trong nhiệm kỳ IV.

Năm 2003, Thượng Tọa cùng chư Tôn Hòa Thượng Thích Phước Thành, HT Thích Thiện Nhơn đến Úc Đại Lợi để tham dự chứng minh Đại Lễ Khánh Thành Tu Viện Quảng Đức tại thành phố Melbourne từ ngày 10 đến 12 tháng 10 năm 2003, sau đó, Thượng Tọa đã cùng phái đoàn sang Ấn Độ để chiêm bái các thánh tích Phật giáo trước khi trở về VN.

Năm 2005, Thượng Tọa xây dựng hoàn tất Đoàn Quán Gia Đình Phật tử Thiên Phú để giúp cho các em có nơi sinh hoạt hằng tuần và xây dựng hoàn tất Vãng Sanh Đường để thờ linh cốt quá vãng ký tự tại bổn tự.

Năm 2006, Thượng Tọa khởi công và xây dựng hoàn thành Cổng Tam Quan Chùa Thiên Phú và góp phần rất lớn để hình thành con đường bê tông từ cổng Tam Quan dẫn vào khu xóm xung quanh Chùa. Đây được xem là công trình cuối cùng của Thượng Tọa để lại cho đời.

Qua phúc đức trang nghiêm, túc duyên thù thắng, năng lực phi thường, Thượng Tọa là Bổn Sư, là Y Chỉ Sư của nhiều Tăng Ni và Phật tử theo tu học. Qua sự giáo dưỡng của Thượng Tọa, đã có nhiều đệ tử xuất gia đã theo học các trường Cao Cấp Phật Học, Cao Đẳng Chuyên Khoa, Khóa Giảng Sư, Trung Cấp Phật Học.

Bằng giới đức trang nghiêm thanh tịnh, mô phạm chốn tòng lâm biểu tượng nơi quy hướng cho Tăng Ni và Phật tử, Thượng Tọa đã được cung thỉnh làm Tôn Chứng Sư cho các Giới Đàn Trí Thủ I : chùa Long Sơn Nha Trang:tháng 9 Quý Dậu (1993)

Đại giới Đàn Trí Thủ II :Đinh Sửu (1997)
Tiểu giới Đàn Trí Thủ, Kỷ Mão (1999)
Đại giới Đàn Trí Thủ, Tân Tỵ (2001)

IV) Thuận thế vô thường:

Cuối năm 2002, Thượng Tọa đã lâm trọng bệnh, tuy được y bác sĩ bệnh viện Bình Dân TP. HCM tận tình chữa trị, nhưng sức khỏe của Ngài vẫn dần dần giảm sút. Trong lúc thân đang mang trọng bệnh, mà Thượng Tọa vẫn nỗ lực kiên trì cố gắng xây dựng cho hoàn thành các công trình kiến trúc còn lại của Bổn Tự như Cổng Tam Quan và con đường Làng. Thế rồi ngày qua tháng lại, sức khỏe Thượng Tọa kém dần theo cơn bệnh, Thượng Tọa vẫn tỉnh giác chánh niệm an nhiên tự tại với các Phật sự, sinh hoạt thường nhật trong ý niệm “sinh tử nhàn nhi dĩ”. Rồi đến đầu tháng 8 năm 2006, cơn bệnh nan y tái phát, Thượng Tọa đã được các đệ tử đưa vào Sàigòn để điều trị, nhưng bệnh đã ở giai đoạn cuối, không thể chữa trị được nữa, như biết trước huyễn thân sắp rời xa cõi trần thế, Thượng Tọa dạy các đệ tử đưa ngài trở về tĩnh dưỡng tại Chùa Thiên Phú, nơi mà ngài sống và tu học trên 30 năm. Trong khi các hàng đệ tử lo âu sợ hãi cho cơn vô thường sẽ đến cướp đi người Thầy khả kính, ngược lại Thượng Tọa đã tự tại dặn dò các việc cần thiết qua thư di chúc, cũng như khuyến tấn các hàng đệ tử xuất gia, tại gia nên tinh tấn tu học để ngỏ hầu mang lại niềm phúc lạc cho mình và cho người. Trước ngưỡng cửa sanh tử ngài nhẹ nhàng nói:

“Nghiệp đã qua rồi lòng nhẹ nhõm
Ngàn xưa mây bạc vẫn thong dong.”

Chùa xưa còn đó, pháp lữ còn đây mà Ngài đã thuận thế vô thường, an tường xả báo thân vào lúc 6 giờ tối ngày Chủ nhật, 3-9-2006, nhằm ngày 11 tháng 7 nhuận năm Bính Tuất tại Chùa Thiên Phú, Thôn Phú Vinh, Xã Vĩnh Thạnh, Thành Phố Nha Trang, Việt Nam.Nhập đạo 49 năm, trãi qua 37 mùa an cư kiết hạ. Trụ thế 59 năm.

Thế là Thượng Tọa đã ra đi vĩnh viễn, để lại phía sau hàng đệ tử trẻ dại, bơ vơ. Tiếc thay, hạnh nguyện chưa tròn, đường phụng sự đạo pháp còn quá dài và chúng sanh còn nhiều người mong đợi. Cõi trần thế từ đây đã khuất một vì sao, miền Lạc cảnh lại thêm một trang Thượng Sĩ. Cố nhiên công đức cống hiến phụng sự đạo pháp, Dân Tộc và lợi lạc chúng sanh của Thượng Tọa sẽ còn sống mãi trong tâm tư những người con Phật.

Những tưởng, duyên hoá độ còn lâu hơn nữa,
Nào ngờ đâu, sớm cỡi hạc quy Tây.
Trong vô thường, vẫn điềm nhiên tự tại,
Sống chết dường gió thoảng mây bay.
Nguyện giác linh sớm hồi nhập Ta-bà
Cùng pháp lữ xiễn dương chánh pháp.

Nam-mô Tự Lâm Tế Chánh Tông, Tứ thập nhị thế, Khai SơnThiên Phú Tự, trụ trì, huý thượng Trừng hạ Lộc, tự Chơn Kiến, hiệu Ấn Minh Thượng Tọa Giác Linh, thuỳ từ chứng giám.

Melbourne, Úc Châu, 3-9-2006
Đệ tử Tỳ Kheo Tịnh Tuệ kính soạn
(pháp danh Nguyên Tạng)

facebook-1


***
youtube

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
06/05/202004:19(Xem: 4849)
Tiểu sử Đức Đệ Nhất Tăng Thống GHPGVNTN – Đại Lão Hòa Thượng THÍCH TỊNH KHIẾT , Đệ nhất Tăng Thống - HT Thích Tịnh Khiết, Hòa Thượng thế danh là NGUYỄN VĂN KỈNH. Ngài sinh ngày 17 tháng 11 năm Tân Mão (nhằm ngày 17.12.1891)(1) tại làng Dưỡng Mong Thượng, tổng Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên. Nay là thôn Dưỡng Mong, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên. Thân phụ của ngài là cụ Nguyễn Văn Toán, thân mẫu là cụ bà Tôn Nữ Thị Lý. Ngài là con thứ hai(2). Bào huynh là Hòa Thượng Trừng Hương – Tịnh Hạnh (chúng tôi chưa tìm thấy thế danh của ngài). Hòa Thượng Tịnh Hạnh sinh năm Kỷ Sửu, 1889; xuất gia năm Ất Tỵ, 1905; thọ Cụ-túc giới năm Canh Tuất, 1910; trụ trì chùa Tường Vân, Huế; viên tịch năm Quý Dậu, 1933.
04/05/202006:21(Xem: 4996)
Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang thế danh là Lê Đình Nhàn, sinh năm Canh Thân, ngày 19-9-1920 (tức ngày mồng 8 tháng 8 năm Canh Thân), quê thôn Háo Đức, xã Nhơn An, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Thân phụ là cụ ông Lê Vỵ pháp danh Như Hương, thân mẫu là cụ bà Ngô Thị Tư pháp danh Như Tâm cùng ở làng Háo Đức.
25/05/202120:35(Xem: 1749)
Đã nhiều năm rồi, Phật Tử Việt Nam cử hành đại lễ trong niềm hân hoan tự hào về một ngày lễ Vesak trọng đại được xưng danh một cách trang trọng là "Đại Lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc." Phật giáo là một trong bốn tôn giáo lớn của nhân loại. Con số Phật Tử dù vậy cũng chỉ khoảng 400-600 triệu. Với con số khiêm nhường đó, tiếng nói của Phật giáo không có ảnh hưởng gì đáng kể trong các quyết định của Liên Hiệp Quốc về vận mạng của các dân tộc trên thế giới. Phật Tử Việt Nam chính thức đón nhận "Đại Lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc" từ năm 2008. Từ đó đến nay, những phát biểu bởi các đại biểu từ nhiều nước tán dương Đức Phật quả là quá nhiều, nhưng chưa có bất cứ đóng góp thiết thực đáng kể nào cho khát vọng hòa bình của nhiều dân tộc bị áp bức, bóc lột bởi chính quyền của nước mình; bị đe dọa bởi tham vọng bá quyền của nước lớn.
01/01/202109:18(Xem: 85448)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
22/06/202117:02(Xem: 834)
Lời thưa của người kết tậpNhững khi nhắc chuyện Chùa xưa, Mẹ thường kể “… Sau ngày Ông Ngoại bị liệt, Ôn Đỗng Minh hay thăm hỏi, và dặn các học trò thường xuyên lui tới săn sóc…” Tôi biết vỏn vẹn chỉ chừng ấy về Ôn, vậy đã là quá nhiều! Tập san Hoa Đàm số 12 này được kết tập và phát hành nhân ngày Kỵ, phần lớn nội dung bài vở, hình ảnh đã có trong tập Kỷ yếu Tưởng Niệm Ôn (viên tịch ngày 17.06.2005 | 11.05 năm Ất Dậu) do hàng Đệ tử của Ôn thực hiện trước đây, và một ít từ trang nhà Quảng Đức (https://quangduc.com/) của Thầy Nguyên Tạng biên tập, cũng như Pháp Tạng (http://phaptangpgvn.net/vie/) do Thầy Tâm Nhãn phụ trách.
28/06/202018:15(Xem: 3666)
Bức tượng được sơn son thếp vàng, tạc hình ảnh một nhà vua mặc triều phục đang quỳ gập người, hai bàn tay cung kính mở rộng để trên mặt đất, còn bên trên lưng là một pho tượng Phật cao lớn ngồi trên tòa sen nằm đè lên.
11/01/201913:22(Xem: 4847)
Co lẽ mùa trăng Thành Đạo 2562 – 2018 sẽ khó quên đối với nhạc sĩ Hằng Vang và gia đình, khi giữa bao cơn lốc thực dụng xâm chiếm nhiều ngõ ngách cuộc sống và lấn sang cả khu vực luôn được bảo trọng của tâm hồn trong từng con người: Trái tim ! Nếu nói về một sự tưởng thưởng hay tri ân thì nhạc sĩ Hằng Vang có thể còn đi bên trên những khuôn sáo, danh vọng đó. Hơn thế nữa sẽ không ai có thể nhân danh để ghi nhận sự tận tâm , cống hiến gần cả cuộc đời cho âm nhạc Phật giáo mà không hề đòi hỏi một đồng lương, một phần thưởng nào trong suốt 86 năm dài tận tụy của người nhạc sĩ lão thành hiện đang còn sống duy nhất bên chúng ta.
01/04/201704:22(Xem: 9807)
Trọn một ngày làm nhà tu hành – ăn như sư, ngủ cạnh sư, thiền và đọc kinh cùng sư, lao động cùng sư. Có những lúc đã cảm thấy phát điên về sự chậm rãi trong hoạt động, sự khắc khổ trong cuộc sống. Nhưng cũng ngộ ra nhiều điều! Và 24 giờ đó quả là kinh nghiệm đặc biệt trong đời làm báo. Vào những tháng đông đầu năm 1998, khi đang làm việc cho đài phát thanh NHK của Nhật Bản, tôi đề xuất chủ đề tôn giáo với mục đích giới thiệu đầy đủ hơn về các đạo tồn tại ở Nhật cho thính giả Việt Nam, bên cạnh Thần đạo đã được nói đến quá nhiều. Nhưng việc đi thực tế trong lĩnh vực này không đơn giản. May được một đồng nghiệp người Nhật tích cực tìm kiếm và phát hiện một ngôi chùa có thu nhận người nước ngoài. Mọi công việc thu xếp qua điện thoại và… email do người bạn Nhật đảm trách, và đúng ngày hẹn tôi khoác balô lên đường.
19/06/201706:51(Xem: 6322)
Đây là chương cuối cuốn sách tôi dự định cho ra đời như một lời ngỏ chân thành cảm ơn đến với mọi nhân duyên, mọi tình thân mà tôi may mắn nhận được suốt bốn mươi năm ở xứ Mỹ. Tình sâu nghĩa nặng canh cánh trong lòng bấy lâu nhưng cho dù có nói khéo, có viết hay cũng không thể bày tỏ trọn vẹn, nói hết những điều mình muốn nói. Những lời rào đón dông dài nào có nghĩa gì chi bằng hãy thành thật với lòng và xin mời người cùng ngồi ôn lại chuyện cũ không khác chi những lời bộc bạch bên nhau.
04/03/201718:23(Xem: 6304)
Xuất gia là một đại nguyện. Giữ được Tâm trong không thối chuyển là một đại duyên. Tại Việt Nam hôm nay, nếu lấy tròn số sẽ có 45.000 tu sĩ Phật giáo với dân số 100.000.000 người thì trung bình cứ 2.200 người mới có một người đi tu theo đạo Phật. Tại Hoa Kỳ hôm nay, ước lượng có 1.200 tu sĩ Phật giáo trên tổng số 2.000.000 người Việt thì trung bình cứ 1.600 người có một tu sĩ Phật giáo. Con số tự nó không đánh giá chân xác được tình trạng tôn giáo và chiều sâu hành đạo của các tu sĩ thuộc tôn giáo đó. Nhưng ít nhiều phản ánh được những nét tổng thể của mối quan hệ giữa quần chúng và tổ chức tôn giáo.