Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Uy Tăng Thượng Thủ

26/05/202115:45(Xem: 337)
Uy Tăng Thượng Thủ

ht thien hanh-uy danh (4)
ht thien hanh-uy danh (3)
ht thien hanh-uy danh (1)ht thien hanh-uy danh (2)

Uy Tăng Thượng Thủ


Bậc Thiện Hạnh, Uy Tăng Thượng Thủ.
Vọng Cố Đô, Dáng Tự Thanh Cao.
Dung Nghiêm Phúc Tướng Trăng Sao,
Luật Nghi Thông Mạch, Y Trao Quyền Thừa.

Mây Cung Tiễn, Sen Vừa Cất Gót.
Đất Rủ Tình, Vút Ngọn Thiên Thu.
Ca Sa Nhuốm Giọt Áo Tu,
Thênh Thang Mây Trắng, Tháp Từ Lệ Chân.

Ngài Dạy Bảo, Tứ Phần Trì Giả.
Nguyện Noi Gương, Học Xã Thân Tâm.
Duy Thức Nguồn Tịnh Thậm Thâm.
Đại Thừa- Thể Sắc, Bốn Ân Lọng Truyền.

Chốn Báo Quốc, Giữa Thiền Hoa Tuệ.
Xứ Kim Quang, Nối Hệ Trụ Gia.
Lời Ngài Nhã Pháp Ca Sa.
Pháp Hoa- Di Giáo, Ngôi Nhà Thế Tôn.

Lưu Ảnh Hoá, Di Ngôn Chúc Luỵ.
Tháp Bảo Đài, Cốt Tuỷ Sắc Nhân.
Rơi Vàng Khánh Đản Xã Thân,
Nhẹ Buông Tay Hạt, Sáng Phần Độ Sanh.

Trời Sen Tịnh, Phước Thành Diệt Độ.
Nhục Thân Ngài, Hồi Cố Hàm Long.
Báo Quốc Sóc Vọng Sắc Không.
Vẫy Chào Hậu Thế, Giữa Dòng Hương Giang.

Ngôi Lịch Sử, Ghi Vàng Sắc Nét.
Viện Tăng Thống, Sấm Sét Rung Từ.
Cung Duy Thượng Thủ Chơn Như.
Tăng Đoàn Xứ Huế, Bấy Chừ Ghi Âm.

Ghi Nhớ Nhé, Giữ Tâm Giới Định.
Lái Thuyền Sang, Thanh Tịnh Công Phu.
Trăm Năm Lấy Luật Mà Tu,
Nương Vào Bất Thối, Bảy Từ Di Ngôn.

Lời Thanh Sắc, Học Ôn Thiện Hạnh.
Dẫn Đàn Đầu, Huyền Ảnh Yết Ma.
Từ Ngôi Giáo Thọ Đăng Toà.
Trao Truyền Huyền Mật, Ngôi Nhà Thừa Thiên.

Từ Hiếu Tự, Chu Viên Viện Trưởng.
Quốc Ân Thời, Kết Trường Giới Trao.
Đắc Đàn Hậu Tấn Tìm Vào.
An Yên Thiền Yến, Suối Trào Châu Thân.Bạch Thượng Thủ:
Sáng Nay, ngày 25-05-2021 nhằm ngày 14-04-Tân Sửu. TANG LỄ CỐ TRƯỞNG LÃO ÂN SƯ thượng THIỆN hạ HẠNH  được cử hành tại Tổ Đình Báo Quốc-Huế.
     Tham dự lễ Có Chư Tôn Trưởng Lão, Trú xứ Các Chốn Tổ Đình, Tùng lâm tự viện, chư Vị Thượng Toạ trú trì, Chư Vị Đại Đức Tăng - Ni trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế, và Chư Tôn Túc giới hạnh thanh tịnh ở các trú xứ  trong và ngoài tỉnh. Đã thân lâm về lại Tổ Đình Báo Quốc, cung thỉnh Đức Thượng Thủ Khả kính Nhập Huyền Tháp vào Cảnh Vô Dư Niết Bàn Tịch Lạc.
      Trong gia phút thiên liêng nhất, khói trầm quyện toả, Môn Đồ Pháp Phái,Môn Nhơn Hiếu Quyến, thành tâm Cung Thỉnh Hoà Thượng thượng Quang hạ Nhuận - Trú Trì Chùa Hiếu Quang- Huế, đương vi Sám Chủ Tang Lễ, Chư Tôn Thượng Toạ, chư Đại Đức Tăng, trong hội đồng Kinh Sư thân lâm trước ai đường Giác Linh Tôn Sư Thượng Thủ.
      Nhị vị Hoà thượng chấp lệnh, khởi lệnh, Hoà Thượng Sám Chủ Khởi hành Niêm hương, sau đó Cử Cung duy, khởi sướng Bài Kinh Vô Thường, do Đức Thượng Thủ Dịch. Giọng hùng vang vọng, bài kinh Vô Thường vang Sa trong màn đêm hừng sáng giữa trời đông, mùi sen thơm tinh khiết dâng lên cung tiễn trong thời khắc Khánh Đản PL:2565, cũng là thời khắc bái biệt Đức Thượng Thủ.
     Giữa uy hùng âm ba, sóng Hải Triều vọng tụng kinh Vô Thường, chư Tôn Trưởng Lão ngậm ngùi súc cảm chân tình. Một vị Cao Tăng trong thời cận đại luôn phụng hành yếu chỉ phục hưng Niềm Tin Chánh pháp, giữ gìn tâm giới thanh tịnh, tâm định thanh tịnh, tâm tuệ thanh tịnh, đã hướng dẫn đàn hậu học qua các thời kỳ của Phật Giáo Việt Nam.
     Kế đến Phụng thỉnh Đức Thượng Thủ thăng thượng giá, thỉnh Bát Hương- Long Vị- Di Ảnh- Kim Quan- khởi thỉnh rời gót Hậu Đường, thân lâm âm vang danh hiệu Niệm Phật A Di Đà.
     Buổi lễ trang nghiêm trong tình Đạo vị, kế đến phụng thỉnh Đức Thượng Thủ hữu nhiễu
Kim quan vòng quanh khuôn viên Tổ Đình Báo Quốc, Khánh lệnh vang vọng tầng không, chuông ngân trầm hùng Bát Nhã.
      Ngõ hầu, chính cổ xe nhục thân Đức Thượng Thủ lần cuối tri niệm ân sâu giáo dưỡng, gần suốt 78 mùa lưu xuất giữa chốn Tùng lâm Báo Quốc, 65 mùa An Cư Kiết giới tăng trưởng đạo tâm, 91 năm nương thân hình giả tạm sống giữa đời, mượn thân ngủ uẩn khí phát Thiền Gia trở thành Tăng Tướng Trượng Phu.
   Giờ này, Đức Thượng Thủ vẫy chào  Chốn tạm hồng Trần, trú nhục thân bên triền đồi già lam Báo Quốc làm cảnh yên nghĩ tịnh tu trong huyền âm bảo tháp.
      Cổ xe kim quan, lưu nhục thân Đức Thượng Thủ lần hạt sau cuối đến bảo tháp, vọng trú truyền âm Bát Nhã dục giã bái chào Chư Vị Niên Trưởng, nhẹ gót chân lên thuyền không thanh sắc liên Thuỳ, để về ngự chốn Tây Phương.
      Do vậy, trong giây phút xúc động ấy, những ân tình mà các vị Pháp Tử Hạnh Dung, Hạnh Phương...., khấu thủ đảnh lễ tạ, niệm thân ân chư Phật, Chư Tổ, Lịch Đại Thiền Sư. Vọng bái Chào Bậc Thầy khả kính một đời chẳng thể nào quên, dung tướng oai nghi, giới thể trang nghiêm, cung kính khể thủ lễ: Đức Thượng Thủ Thiện Hạnh Thiền Sư Nhập Huyền tháp vô tung.
      Chư Tôn Túc Niên Trưởng, Tăng Ni học Trò các khoá, do Đức Thượng Thủ giáo huấn, các thiện tín thân hữu, đã chấp tay trang nghiêm thành kính, tưởng nhớ công hạnh một đời Huân Tu.
       Giữa mùa đại dịch bệnh COVID-19, có những vị Tôn túc chưa đủ duyên thâm lâm về Cố Đô Huế, dù ở đâu cũng Vọng bái thiết áng Giác Linh Đài Mật Nguyện Tâm Tang, theo Di nguyện Của Đức Thượng Thủ...!

Trưởng Lão Hòa Thượng Huý thượng Lệ hạ Chân- Đạo Hiệu Thích Thiện Hạnh Tôn Sư
                     (1931-2021)
Thượng Thủ Tăng Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.
Nguyên Chánh Thư Ký xử lý thường vụ Viện Tăng thống
Nguyên Hiệu Trưởng Trường Trung Học Bồ Đề Hàm Long - Huế.
Nguyên Hiệu Trưởng Trường Trung Học Bồ Đề Thành Nội- Huế.
Viện Trưởng Viện Cao Đẳng Chuyên Khoa Phật Học Tổ Đình Từ Hiếu - Huế.
Viện Trưởng Viện Cao Đẳng Chuyên Khoa Phật Học Tu Viện Kim Quang- Huế.
Trú Trì Tu Viện Kim Quang- Huế.
Trú xứ Tổ Đình Sắc Tứ Báo Quốc.
Nam mô Tự Lâm tế Chánh tông tứ thập nhị thế, sung Việt Nam Thống nhất Phật giáo hội Tăng thống viện chánh thư ký xử lý thường vụ, nguyên Hoá Đạo viện đệ nhất phó viện trưởng, Thừa Thiên Giáo Hội Chánh đại diện, Thượng Thủ Tăng Đoàn, Sắc Tứ Hàm Long Sơn Báo Quốc tự thường trụ, Trú Trì Kim Quang Tự, húy thượng Lệ hạ Chơn, hiệu Thiện Hạnh, Nguyễn Công Lão Yết Ma A Xà Lê Đại Hoà Thượng Nghê Toà Mẫn Giám.
        Viết tại Phương Thất Hỷ Chùa Thiên Ứng Phúc Lâm- Long Biên- Hà Nội, trong những ngày Khánh Đản Lương Thần Tất Đạt Hoàng Cung Thái Tử. Giữ những thời khắc Cung Đón Hoàng Thái Tử Tất Đạt Đa Độ Sinh. Xưng danh Hiệu Thế Tôn Thành Đạo, sau sáu năm khổ hạnh, cho hôm nay chúng con cung kính Từ Phụ Thế Tôn.

                 Kính Khể Thủ Lễ.
                 Tk: Thích Minh Thế
                 Bút danh: Hỷ Tâm Hải Triều.
                 Bút hiệu: Tịnh Nhật Vân Quang
                 Ngày 26-05-2021
                 Ngày Âm Lịch: 15-04- Tân Sửu.

Nguồn ảnh: Minh Nhiếp, Hạnh Dung.


ht thien hanh-uy danh (4)
Đức Thượng Thủ- Với Trưởng Tử Thích Hạnh Dung.

ht thien hanh-uy danh (1)
Bên Hiên Trượng Thất - Báo Quốc- Lưu Dấu 78 năm trú xứ.

ht thien hanh-uy danh (3)
Trầm Tư Thiền Yến.

ht thien hanh-uy danh (2)
Uy Tăng Thượng Thủ- Thượng Thiện Hạ Hạnh.Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
14/06/202104:34(Xem: 366)
Cáo Bạch Tang Lễ Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Tâm (vừa viên tịch tại Chùa Bảo Quang, Hamburg, Đức Quốc)
06/05/202004:19(Xem: 4386)
Tiểu sử Đức Đệ Nhất Tăng Thống GHPGVNTN – Đại Lão Hòa Thượng THÍCH TỊNH KHIẾT , Đệ nhất Tăng Thống - HT Thích Tịnh Khiết, Hòa Thượng thế danh là NGUYỄN VĂN KỈNH. Ngài sinh ngày 17 tháng 11 năm Tân Mão (nhằm ngày 17.12.1891)(1) tại làng Dưỡng Mong Thượng, tổng Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên. Nay là thôn Dưỡng Mong, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên. Thân phụ của ngài là cụ Nguyễn Văn Toán, thân mẫu là cụ bà Tôn Nữ Thị Lý. Ngài là con thứ hai(2). Bào huynh là Hòa Thượng Trừng Hương – Tịnh Hạnh (chúng tôi chưa tìm thấy thế danh của ngài). Hòa Thượng Tịnh Hạnh sinh năm Kỷ Sửu, 1889; xuất gia năm Ất Tỵ, 1905; thọ Cụ-túc giới năm Canh Tuất, 1910; trụ trì chùa Tường Vân, Huế; viên tịch năm Quý Dậu, 1933.
04/05/202006:21(Xem: 4577)
Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang thế danh là Lê Đình Nhàn, sinh năm Canh Thân, ngày 19-9-1920 (tức ngày mồng 8 tháng 8 năm Canh Thân), quê thôn Háo Đức, xã Nhơn An, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Thân phụ là cụ ông Lê Vỵ pháp danh Như Hương, thân mẫu là cụ bà Ngô Thị Tư pháp danh Như Tâm cùng ở làng Háo Đức.
01/03/202105:16(Xem: 17913)
Trang nhà Quảng Đức vừa nhận được tin buồn: Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch vào lúc 21 giờ 20 phút ngày Thứ Bảy 22/02/2020 nhằm ngày 29/01 Âm lịch năm Canh Tý, Phật lịch 2563 tại Chùa Từ Hiếu, Phường 1, Quận 8, Sài Gòn. Trụ thế: 93 năm. Chương trình tang lễ sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất có thể. Chúng con thành kính nguyện cầu Đức Đại Lão Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc và sớm tái sanh trở lại thế giới Ta Ba để tiếp tục công cuộc hoằng Pháp lợi sanh. Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
25/05/202120:35(Xem: 1050)
Đã nhiều năm rồi, Phật Tử Việt Nam cử hành đại lễ trong niềm hân hoan tự hào về một ngày lễ Vesak trọng đại được xưng danh một cách trang trọng là "Đại Lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc." Phật giáo là một trong bốn tôn giáo lớn của nhân loại. Con số Phật Tử dù vậy cũng chỉ khoảng 400-600 triệu. Với con số khiêm nhường đó, tiếng nói của Phật giáo không có ảnh hưởng gì đáng kể trong các quyết định của Liên Hiệp Quốc về vận mạng của các dân tộc trên thế giới. Phật Tử Việt Nam chính thức đón nhận "Đại Lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc" từ năm 2008. Từ đó đến nay, những phát biểu bởi các đại biểu từ nhiều nước tán dương Đức Phật quả là quá nhiều, nhưng chưa có bất cứ đóng góp thiết thực đáng kể nào cho khát vọng hòa bình của nhiều dân tộc bị áp bức, bóc lột bởi chính quyền của nước mình; bị đe dọa bởi tham vọng bá quyền của nước lớn.
16/05/202105:58(Xem: 1176)
Nhận xét rằng, Chúng ta đang đứng trước một khúc quanh gấp của lịch sử nhân loại. Đại dịch Covid-19 đã khép kín mỗi cá nhân trong một không gian chật hẹp, cách ly xã hội, cô lập cá nhân, cách ly cả những người thân yêu. Nó đã tạo ra những khủng hoảng tâm lý trầm trọng trong nhiều thành phần xã hội. Một số đông bị quẫn bức, không thể tự kềm chế, bỗng chốc trở thành con người bạo lực, gieo kinh hoàng cho xã hội. Một số khác, có lẽ là số ít, mà phần lớn trong đó là thanh thiếu niên, khởi đầu cũng chất đầy oán hận trong lòng, nhưng rồi trước ngưỡng sinh tử sự đại, tự mình phấn đấu tự kềm chế, cuối cùng đã khám phá chính mình, trong trình độ nào đó, với những giá trị nhân sinh chỉ có thể tìm thấy trong những cơn tư duy thầm lặng. Giá trị nhân sinh không thể tìm thấy bằng những cao trào kích động của tuổi trẻ. Thế hệ ấy sẽ làm thay đổi hướng đi của lịch sử Đông Tây qua hai nghìn năm kỷ nguyên văn minh Cơ-đốc, khi mà tín đồ có thể liên hệ trực tiếp với đấng Chí Tôn của mình qua mạng truyền
01/01/202109:18(Xem: 81144)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
14/06/202106:48(Xem: 183)
Điện Thư Phân Ưu Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Thay mặt Tu Viện Quảng Đức & Trang Nhà Quảng Đức chúng con thành tâm phân ưu: Hòa Thượng Thích Bổn Đạt (Bổn Sư của TT Nguyên Mãn) Giáo Hội Canada cùng môn nhơn pháp quyến Chùa Long Hoa, Toronto, Canada. Nhất tâm cầu nguyện Giác Linh Thượng Tọa Thích Nguyên Mãn Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Kinh Tế-Tài Chánh Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Canada Trụ Trì Chùa Long Hoa, Toronto, Canada Thuận thế vô thường viên tịch vào ngày 5/6/2021 (25/4/Tân Sửu) tại Canada Trụ thế : 75 năm ; 25 Hạ lạp CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC *** Nay Thành kính Phân Ưu Thượng Tọa Thích Tâm Phương Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức Đại Đức Thích Đăng Từ Tri Sự Tu Viện Quảng Đức Nguyên Dũng Phạm Thanh Hùng Gia Trưởng Gia Đình Phật Tử Quảng Đức Quảng Tịnh Nguyễn Kim Phương Ban Quảng Đức Đạo Ca
22/05/202103:35(Xem: 1515)
Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch thế danh Nguyễn Thanh Bình, sinh năm Tân Mùi (1931) tại thôn Mỹ Duyệt Hạ, xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Thân phụ là cụ ông Nguyễn Như Hưng, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Huấn, Trưởng lão Hòa thượng là con thứ hai trong bốn anh em (hai trai hai gái). Lúc lên 11 tuổi (1942), được sự cho phép của song thân, Hòa thượng đến chùa Đặng Lộc đảnh lễ ngài Hòa thượng Thích Định Tuệ xin được xuất gia và được bổn sư ban cho pháp danh Lệ Chân, pháp tự Thiện Hạnh.
28/06/202018:15(Xem: 3275)
Bức tượng được sơn son thếp vàng, tạc hình ảnh một nhà vua mặc triều phục đang quỳ gập người, hai bàn tay cung kính mở rộng để trên mặt đất, còn bên trên lưng là một pho tượng Phật cao lớn ngồi trên tòa sen nằm đè lên.