Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Lễ Tham Yết Phật Tổ- Tại Tổ Đình Quốc Ân, Tổ Đình Báo Quốc- Huế

25/05/202103:41(Xem: 2812)
Lễ Tham Yết Phật Tổ- Tại Tổ Đình Quốc Ân, Tổ Đình Báo Quốc- Huế
Lễ Tham Yết Phật Tổ- Tại Tổ Đình Quốc Ân, Tổ Đình Báo Quốc- Huế


Trưởng Lão Hòa Thượng Huý thượng Lệ hạ Chân- Đạo Hiệu Thích Thiện Hạnh Tôn Sư

                     (1931-2021)
Thượng Thủ Tăng Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.
Nguyên Chánh Thư Ký xử lý thường vụ Viện Tăng thống
Nguyên Hiệu Trưởng Trường Trung Học Bồ Đề Hàm Long - Huế.
Nguyên Hiệu Trưởng Trường Trung Học Bồ Đề Thành Nội- Huế.
Viện Trưởng Viện Cao Đẳng Chuyên Khoa Phật Học Tổ Đình Từ Hiếu - Huế.
Viện Trưởng Viện Cao Đẳng Chuyên Khoa Phật Học Tu Viện Kim Quang- Huế.
Trú Trì Tu Viện Kim Quang- Huế.
Trú xứ Tổ Đình Sắc Tứ Báo Quốc.
       Vừa thâu thần thị tịch ngày 21 tháng 05 năm 2021 (nhằm ngày 10 tháng 4 năm Tân Sửu). tại chùa Phước Thành-TP Huế. Trụ thế 91 tuổi.
     Chiều Nay, ngày 24-05-2021 nhằm ngày 13-04-Tân Sửu. TANG LỄ CỐ TRƯỞNG LÃO ÂN SƯ thượng THIỆN hạ HẠNH  được cử hành tại Tổ Đình Báo Quốc-Huế. Trong gia phút thiên liêng nhất, khói trầm quyện toả, Môn Đồ Pháp Phái,Môn Nhơn Hiếu Quyến, thành tâm Cung Thỉnh Hoà Thượng thượng Quang hạ Nhuận - Trú Trì Chùa Hiếu Quang- Huế, dương vi Sám Chủ Tang Lễ, cùng hội đồng Chư Tôn Thượng Toạ, chư Đại Đức Tăng, trong hội đồng Kinh Sư thân lâm trước ai đường Giác Linh Tôn Sư Thượng Thủ. Nhị vị Hoà thượng chấp lệnh, khởi lệnh, Hoà Thượng Sám Chủ Khởi hành Niêm hương, sau đó Cử Cung duy, phụng thỉnh Bát Hương, Di ảnh, Long Vị, Tham yết Phật Tổ tại Tổ Đình Quốc Ân- Huế, Tham yết Phật Tổ tại Tổ Đình Báo Quốc - Huế.
     Nơi chốn Tùng lâm, phát tích Thiền Phái Lâm Tế Chánh Tông, dòng Thiền Thông Thiên Hoằng Giác- Đạo Mẫn Mộc Trần. Tại chốn Tổ Quốc Ân- Huế, để đảnh lễ Chư Phật, Chư Bồ Tát trước Tam Bảo.
     Kế đến Phụng thỉnh Đức Thượng Thủ yết thỉnh Tổ Đường Đảnh lễ Chư vị lịch đại Tổ Sư, Chư vị Truyền giáo, truyền giới, Đàn Đầu, Yết Ma, Giáo Thọ, Thất Chứng, cùng chư vị trưởng lão lâm thần quy hạt.
     Buổi lễ trang nghiêm trong tình Đạo vị, kế đến phụng thỉnh Đức Thượng Thủ thân lâm Tham yết tại chốn Tổ Đình Báo Quốc, đảnh lễ chư Phật, Chư Tổ, ngõ hầu tri niệm ân sâu giáo dưỡng gần suốt 78 mùa lưu xuất giữa chốn Tùng lâm, xem Ngôi già lam Báo Quốc là cảnh tịnh tu, nhờ ân giáo dưỡng Chư Tổ, Chư Vị Giáo Thọ, Chư Vị Trú Trì, Chư Vị huynh đệ đồng tu, chư vị đàn na tín thí, từ đó mà khí pháp thiền gia đã thấm dần mùa Xuân thu pháp lạc.
Do vậy, trong giây phút xúc động ấy, những ân tình mà các vị Pháp Tử Hạnh Dung, Hạnh Phương...., khẩu thủ đảnh lễ tạ niệm thân ân chư Phật,  Chư Tổ Lịch Đại Thiền Sư.
Pháp lễ yết tổ, có sự tham dự chư Tôn Túc Niên Trưởng Xứ Huế, Các học Tăng các khoá do Đức Thượng Thủ giáo huấn, các thiện tín thân hữu, đã chấp tay trang nghiêm thành kính, tưởng nhớ công hạnh một đời Huân Tu.

 Dưới đây, Hình ảnh lễ Tham Yết Phật Tổ Đức Trưởng Lão Hoà Thượng thượng Thiện hạ Hạnh .
Kính nguyện Đức Thượng Thủ Thuỳ từ nhã giám.
Ban biên tập ký sự tang lễ.
Nhiếp ảnh: Thích Minh Nhiếp.ht thien hanh-tham yet phat to (1)ht thien hanh-tham yet phat to (2)ht thien hanh-tham yet phat to (3)ht thien hanh-tham yet phat to (4)ht thien hanh-tham yet phat to (5)ht thien hanh-tham yet phat to (6)ht thien hanh-tham yet phat to (7)ht thien hanh-tham yet phat to (8)ht thien hanh-tham yet phat to (9)ht thien hanh-tham yet phat to (10)ht thien hanh-tham yet phat to (11)ht thien hanh-tham yet phat to (12)ht thien hanh-tham yet phat to (13)ht thien hanh-tham yet phat to (14)ht thien hanh-tham yet phat to (15)ht thien hanh-tham yet phat to (16)ht thien hanh-tham yet phat to (17)ht thien hanh-tham yet phat to (18)ht thien hanh-tham yet phat to (19)ht thien hanh-tham yet phat to (20)ht thien hanh-tham yet phat to (21)ht thien hanh-tham yet phat to (22)ht thien hanh-tham yet phat to (23)ht thien hanh-tham yet phat to (24)ht thien hanh-tham yet phat to (25)ht thien hanh-tham yet phat to (26)ht thien hanh-tham yet phat to (27)ht thien hanh-tham yet phat to (28)ht thien hanh-tham yet phat to (29)ht thien hanh-tham yet phat to (30)ht thien hanh-tham yet phat to (31)ht thien hanh-tham yet phat to (32)ht thien hanh-tham yet phat to (33)ht thien hanh-tham yet phat to (34)ht thien hanh-tham yet phat to (35)ht thien hanh-tham yet phat to (36)ht thien hanh-tham yet phat to (37)ht thien hanh-tham yet phat to (38)ht thien hanh-tham yet phat to (39)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
24/11/2023(Xem: 1507)
Đức Trưởng Lão Hòa Thượng đạo hiệu Thích Tuệ Sỹ, Húy thượng NGUYÊN hạ CHỨNG, đời thứ 44 thuộc dòng Lâm Tế Chánh Tông và đời thứ 10 Thiền Phái Liễu Quán, Chánh Thư Ký kiêm Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống Giáo Hội PGVN Thống Nhất, Chủ Tịch Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời, Cố Vấn Hội Đồng Hoằng Pháp GHPGVNTN, đã viên tịch đúng 4 giờ chiều ngày 24 tháng 11 năm 2023 nhằm ngày 12 tháng 10 năm Quý Mão, Phật lịch 2567, tại Phương Trượng Đường Chùa Phật Ân, Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam, trụ thế 79 năm & 51 đạo lạp. Chúng con kính nguyện Giác Linh Đức Trưởng Lão Hoà Thượng tân viên tịch Cao Đăng Phật Quốc và sớm tái hiện Đàm Hoa, hồi nhập Ta bà, tự lợi lợi tha, tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn.
29/10/2023(Xem: 3023)
Như quý vị đã biết, trước bệnh tình nguy ngập của Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, chúng tôi, những pháp lữ và những người học trò trực tiếp hay gián tiếp thọ nhận sự giáo huấn của Người, đã cố gắng trong một thời gian rất ngắn để thực hiện tập Kỷ Yếu này. Do hạn chế về thời gian, Kỷ Yếu chỉ là một tuyển tập đơn sơ gồm những sáng tác văn thơ, nhạc, họa, của chư Tôn Đức và văn thi hữu nhằm biểu lộ niềm tri ân đối với bậc Thầy lãnh đạo nòng cốt còn lại của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, một học giả Phật học uyên thâm hiếm có của Phật giáo Việt Nam. Và cũng chính từ giới hạn đó, chúng tôi đã không kịp nhận được đầy đủ bài vở của chư Tôn Đức, văn thi hữu cùng quý Phật tử có lòng quý kính gửi dâng Hòa thượng Tuệ Sỹ.
20/11/2023(Xem: 259)
Nói đến bậc Tôn sư của chúng ta, bản thân của mỗi chúng tôi đều là học trò, và đã thọ ân giáo dưỡng của bậc Tôn sư rất là nhiều, cho nên hôm nay ngồi ở nơi đây với vị trí chứng minh cũng chỉ là Tăng sai, Tăng đã sai thì không thể không phụng hành, do đó mà tôi xin thay mặt cho chư Tôn đức tăng hiện tiền, có vài lời chia sẻ đến toàn thể Huynh đệ, cũng như các Pháp hữu, các Anh chị em GĐPT hiện diện trong và ngoài nước, cùng tất cả các Phật tử đã có duyên với Thầy, bậc Tôn sư của chúng ta.
09/11/2023(Xem: 312)
Đức Phật dạy trong Phật giáo có bốn hội chúng là chúng xuất gia (Tỳ kheo và Tỳ-kheo-ni) và chúng tại gia (nam nữ cư sĩ). Chúng xuất gia là trưởng tử của Như Lai, sống phạm hạnh nơi chốn thiền môn, bậc thầy mô phạm thay Như Lai giữ gìn và hoằng truyền giáo Pháp. Chúng tại gia tu tập ở nhà, làm lành tránh ác, bồi công tạo phước, hộ trì ngôi Tam bảo. Nhờ hai hội chúng này mà giáo pháp của Đức Thế Tôn xuất hiện cách đây hơn 2600 năm, vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay.
06/11/2023(Xem: 1084)
Cáo Phó Tang Lễ Hòa Thượng Thích Thiện Huệ vừa viên tịch tại Chùa Long Thọ, Long Khánh, Đồng Nai
27/10/2023(Xem: 539)
Hòa thượng pháp danh Trí Độ, hiệu Hồng Chân, thế danh Lê Kim Ba, sinh ngày 15 tháng 12 năm 1894 tại thôn Phổ Trạch, xã Kỳ Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Sinh ra trong một gia đình Nho học, lúc thiếu thời Ngài học chữ Nho và năm 18 tuổi học trường Sư phạm. Với sở học rất uyên thâm, và lòng mến mộ đạo Phật, Ngài đi sâu vào nghiên cứu giáo lý và trở thành một vị học Phật lỗi lạc. Năm 1920, Ngài bắt đầu giảng dạy Phật pháp tại Bình Định và là một trong những bậc đống lương cho phong trào chấn hưng Phật giáo tại tỉnh nhà.
12/10/2023(Xem: 559)
Sinh thời, Thầy có chí nguyện chuyên tu thiền định. Khởi đầu là phát tâm nhập thất tịnh tu tại núi rừng Vạn Giã, Khánh Hòa vào năm 1972. Những năm về sau, dù bộn bề Phật sự nhưng Thầy vẫn an nhiên với pháp hành thiền và các pháp tu tương hỗ khác. Trong phương châm giáo dục mà Thầy đã đề xuất, gồm Học lý – Quán chiếu – Tổ chức cũng phần nào biểu lộ chủ trương cân đối giữa pháp học và pháp hành. Thân mang bệnh duyên, sở tật thường đeo đẳng, nhưng nhờ tu tập tinh cần, Thầy đã vượt lên nỗi đau thân thể để chu toàn Phật sự.
18/09/2023(Xem: 1131)
Niềm vui sống đời dâng hiến (vần thơ kính mừng khánh tuế lần thứ 69 Hòa Thượng Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thích Thông Mẫn, 18/9/2023), Có thể… chính lối sống mình, làm thức tỉnh ? Bao người thoát ra giấc ngủ mê lầm Tự tin độc lập hơn với bản thân Vì cuộc đời không hề có những định luật, Cũng như giá trị một người không đo lường bằng tiêu chuẩn thiết lập !
04/08/2023(Xem: 1824)
Giáo lý Thượng Thừa (bài giảng của HT Thích Thanh Từ)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567