Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Xưng Tôn Thiện Hạnh (bài tưởng niệm của đệ tử Tỳ kheo Thích Minh Thế)

23/05/202104:49(Xem: 468)
Xưng Tôn Thiện Hạnh (bài tưởng niệm của đệ tử Tỳ kheo Thích Minh Thế)

ht thien hanh-sinh hoat-1ht thien hanh-sinh hoat-2ht thien hanh-sinh hoat-3ht thien hanh-sinh hoat-5ht thien hanh-sinh hoat-6ht thien hanh-sinh hoat-7ht thien hanh-sinh hoat-8ht thien hanh-sinh hoat-9ht thien hanh-sinh hoat-10


Xưng Tôn Thiện Hạnh

Ôn Từ Xứ Quảng Niềm Trung,
Thác Sanh Mỹ Duyệt, Oai Hùng Nam Nhi.
Thanh Bình Khí Chất Dung Nghi,
Thửa Thời Tuổi Nhỏ, Quyết Đi Lên Chùa.

Dưỡng Tâm Nuôi Mộng Trăng Vừa,
Theo Chân Mẹ Đến, Sớm Trưa Hưng Từ.
Tinh Khôi Tiết Chất Đời Tu,
Bái Từ Phụ Mẫu, Chân Như Tu Hành.

Mười Một Năm Mái Tóc Xanh,
Cầu Ngài Định Tuệ, Sớm Thành Tiểu Tăng.
Khiêm Cung Kham Nhẩn Chắc Lòng,
Ôm Kinh Luật Học, Gối Trong Sáu Thời.

Trãi Dài Ước Mộng Tinh Khôi,
Hợp Thời Thế Phát, Nhã Lời Thọ Ân.
Mộc Trần- Lãnh Thọ Lệ Chân.
Xưng Tôn Thiện Hạnh, Sáng Ngần Mây Vương.

Hầu Duyên Du Hoá Lên Đường,
Hội An Vấn Bạch, Ngộ Thường Vân Du.
Xin Ngài Cất Bước Nghiệm Thu,
Cố Đô Xứ Huế, Dáng Từ Thênh Thang.

Báo Quốc Hầu Cận Trăng Ngàn,
Dừng Chân Tham Học, Chữ Vàng Trang Kinh.
Kim Sơn Mở Cửa Sương Minh,
Đốt Trầm Đèn Sách, Gởi Tình Ca Sa.

Đăng Đàn Giới Thể Châu Xa,
Sa Di Vấn Bạch, Thích Ca Văn Từ.
Hội Đồng Thập Hiệu Chân Như,
Tỳ Kheo Thiện Hạnh, Thuyền Du Âm Hành.

Tượng Vương Xuất Sĩ Uy Danh,
Pháp Âm Hải Đức, Sóng Thành Lời Kinh.
Trang Nghiêm Mực Thước Lung Linh,
Soi Tầm Duy Thức, Hồi Sinh Tặng Đời.

Bấy Nhiêu Thời Vận Thảnh Thơi,
Tăng Sai Ngài Nhận, Gói Lời Cố Hương.
Từ Hàm Long Hiệu Trưởng Đường,
Từ Bồ Đề Thị, Khiêm Nhường Thế Gian.

Dẫu Thời Lâm Nạn Thênh Thang,
Tâm Ngài An Trú, Y Vàng Gánh Tang.
Dòng Tuyệt Thực, Ánh Từng Trang,
Bấy Nhiêu Danh Phận, Tâm Cang Khiên Trì.

Từ Kinh Luật, Dịch Sử Thi,
Ôm Say Mùi Đạo, Đến Đi Thông Lầu.
Thẩm Nhìn Mây Trắng Chớ Sầu,
Tâm Ngài Thiện Hạnh, Một Câu Phật Truyền.

Từ Hiếu Chốn Tịnh Thâm Nghiêm,
Quốc Ân Chốn Tổ, Hành Thiền An Yên.
Báo Quốc Bảo Tháp Chu Viên,
An Hành Ngộ Pháp, Như Thiền Cõi Chơi.

Chánh Chủ Đàn Dựng Tinh Khôi,
Trao Truyền Tâm Giới, Trao Người Thiền Gia.
Yết Ma- Giáo Thọ- Tăng Già,
Đàn Đầu Hoà Thượng, Lục Hoà Phương Minh.

Viện Tăng Thống Giải Lập Trình,
Sử Lý Thường Vụ, Huế Tình Bình Tâm.
Cung Duy Thượng Thủ Xứng Tầm,
Nương Từ Hạnh Nguyện, Thanh Âm Trùng Hùng.

Sư Tử Hống, Bậc Xưng Danh,
Vào Ra Cõi Mộng, Bức Thành Vững Duyên.
Vô Thường Kinh Dịch Thông Thiền,
Lập Lời Chúc Luỵ, Trăng Hiền Thiên Thu.

Dặn Rằng: “Thất Chúng Ráng Tu”,
Ngọ Thời Điển Chỉ, Tháng Tư Mùng Mười.
Nằm Buôn Tay Hạt Tinh Khôi,
Niệm Danh Trì Phật, Thác Rời Quy Tây.

Phước Thành Trượng Thất Cõi Này,
Trãi Lòng Hướng Tịnh, Dáng Thầy Thanh Cao.
Trăng Tròn Khánh Đản Vương Sao,
Rước Ngài Hồi Cố, Vẫy Chào Thế Nhân.


Trưởng Lão Hòa Thượng Huý thượng Lệ hạ Chân- Đạo Hiệu Thích Thiện Hạnh Tôn Sư
                     (1931-2021)
Thượng Thủ Tăng Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.
Nguyên Chánh Thư Ký xử lý thường vụ Viện Tăng thống
Nguyên Hiệu Trưởng Trường Trung Học Bồ Đề Hàm Long - Huế.
Nguyên Hiệu Trưởng Trường Trung Học Bồ Đề Thành Nội- Huế.
Viện Trưởng Viện Cao Đẳng Chuyên Khoa Phật Học Tổ Đình Từ Hiếu - Huế.
Viện Trưởng Viện Cao Đẳng Chuyên Khoa Phật Học Tu Viện Kim Quang- Huế.
Trú Trì Tu Viện Kim Quang- Huế.
Trú xứ Tổ Đình Sắc Tứ Báo Quốc-Huế.


       Vừa thâu thần thị tịch ngày 21 tháng 05 năm 2021 (nhằm ngày 10 tháng 4 năm Tân Sửu). tại chùa Phước Thành-TP Huế.
Trụ thế 91 tuổi. Hạ Lạp 65 Mùa An Cư, 80 năm Tăng Lạp,  Ẩn Thiền Chùa Xưa Tu Hành.
      Nhân duyên, chúng con hàng hậu học Tăng được Ngài Giáo Dục, dưới lớp Cao Đẳng Chuyên Khoa Phật Học Tổ Đình Từ Hiếu- Huế, Khoá 4.
       Ôn của chúng con:
        “Một đời vì sự nghiệp giáo dục và hoằng dương Chánh Pháp.”
       Chúng con, được học từ Đức hạnh khiêm cung, khí chất Uyên Thâm trong những bài giảng: Duy Thức Tam Thập Tụng, Quy Sơn Cảnh Sách, Di Giáo, Đại Thừa Khởi Tín Luận....!
       Năm 2018, chúng con được về Huế, Vấn an sức Khỏe Ôn, và chúng con có được lời của Ôn:
     Ôn Dạy Rằng:
     “ Mình Thế Này, đi đâu thì đi, nhớ lời Ôn Giữ gìn Tâm giới, nhớ trì pháp hoa kinh, nhớ sau này Chớ bỏ Huế, Ôn mong con thành tựu là Ôn vui rồi..!”
      Lúc bấy giờ, chúng con trình lên Ôn những Phật sự đã làm, để Ôn Liễu tri tác chứng, và con cung thỉnh Ôn vào ngôi vị chứng minh Mộc Bản Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Pháp Cú,..., và những bộ kinh kế tiếp, và rồi Ôn lắng nghe, hoan hỷ thọ nhận chứng minh trong hội đồng Tăng Già chứng minh Pháp sự, bản Kinh do chúng con phát nguyện gia trì làm:
     Ôn bảo rằng:
      “Chứng Minh bản kinh cho con, để con lấy pháp mà tu, làm lưu lại những gì cho hậu thế học theo, và giữ gìn tâm giới trong Chánh pháp Phật là đều quý nhất, không quý hơn pháp Phật dạy nghe không Minh Thế...”
      Rồi Ôn Nói:
     “Ôn Tặng con hai trăm này để con làm kinh để Ôn gieo phúc, và cho ít bánh nhớ dùng nghe.”
       Ôn bảo: “Vui Không, lâu quá Ôn con mới gặp. Giờ già rồi, nên an tâm mà niệm Phật, để cuộc đời tu đi nhẹ nhàng..!”
       Chúng con bạch:” Xin Ôn cho con pháp để tu..? “.
      Ôn đáp thị rằng:
      “Ôn trao nhớ kỷ, lấy pháp mà Vân du..!”
      Ôn đọc:
      “ Minh Minh Vận Du Hành
      Thế Thế Tự Tại Minh.
      Dõng Tâm Nhiên An Trú.
      Ngọc Tạc Cú Y Kinh...”
Thế rồi, chúng con dâng tịnh tài vật phẩm cúng dường, Ôn để thọ nhận hoan hỷ.
      Chúng con ra về, Dáng Ôn đứng nhìn chúng con khuất tà áo ngoài cổng Tam quan Báo Quốc, rồi Ôn lấy tay chào chúng con.
Hình ảnh đó cứ lưu mãi trong con.
     Năm 2019, nhân lễ Trùng Hưng Phạm Vũ Phước Thành, Ôn thân lâm, nhìn con Ôn lại cười..!
      Hai năm dịch, chúng con cứ tưởng là gặp Ôn, nào ngờ Ôn xã bỏ Huyền thân an tường.
      Nay chúng con hay tin Ôn Xã Bỏ Huyền Thân, an nhiên Tịch Trú, Nhập Cảnh Liên Thuỳ, tự tại trong sanh tử dự tri, chúng con Minh Thế cung từ khể thủ lễ.
     Ôn xã báo trong tuần lễ Khánh đản Thái Tử Tất Đạt Đa, một trong những ngày thiên liên nhất của Phật giáo.
      Theo di nguyện của Ôn, tang sự tổ chức đơn giản, thiền vị theo cách tâm tang:
- Không nhận trướng liễn, hoa phúng điếu.
-Không đọc Tiểu Sử, Điếu Văn.
-Không Phất Trần mà tụng Kinh Vô thường của Ngài đã dịch.
-Tang Sự cử hành trong 3 ngày rồi an táng.
     Phụng hành trong những di ngôn lưu tích, y giáo phụng chỉ Tâm Tang, nên chúng con cung từ những gì mà Ôn biết mình đã đến và rong chơi,  giữa phù đồ này, Chín mươi hai mùa Xuân thu thế kỷ, sáu mươi lăm năm Tăng Lạp nương giới thân, giờ vô thường ánh chớp, như bản dịch kinh Huyền mà Ôn chấp bút, vậy đó Ôn đã liễu tri,  xem như dép cỏ sắc không.
Vọng kệ truy tán, kính nguyện Ngài chứng giám cho chúng con.
       Nay theo di nguyện của Ôn, vì dịch bệnh COVID-19, đang lang trên thế giới và Việt Nam, nên chúng con ở tại chỗ, tụng Pháp hoa kinh, Niệm Phật hướng về phương thất nơi lưu dấu nhục thân của Ôn tại chốn Tổ Báo Quốc- chúng con vọng bái Ôn.
      Viết tại Phương Thất Hỷ Tịnh- Hà Nội, trong những ngày cuối Xuân sang Hạ. Giữ những thời khắc Mùa Khánh Đản Thái Tử Tất Đạt Đa. Xưng danh Hiệu Thế Tôn Thành Đạo, sau sáu năm khổ hạnh, cho hôm nay chúng con cung kính Từ Phụ Thế Tôn.
                 Kính Khể Thủ Lễ.
                 Tk: Thích Minh Thế
                 Bút danh: Hỷ Tâm Hải Triều.
                 Bút hiệu: Tịnh Nhật Vân Quang
                 Ngày 22-05-2021
                 Ngày Âm Lịch: 11-04- Tân Sửu.


facebook-1
***
youtube
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
14/06/202104:34(Xem: 399)
Cáo Bạch Tang Lễ Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Tâm (vừa viên tịch tại Chùa Bảo Quang, Hamburg, Đức Quốc)
06/05/202004:19(Xem: 4386)
Tiểu sử Đức Đệ Nhất Tăng Thống GHPGVNTN – Đại Lão Hòa Thượng THÍCH TỊNH KHIẾT , Đệ nhất Tăng Thống - HT Thích Tịnh Khiết, Hòa Thượng thế danh là NGUYỄN VĂN KỈNH. Ngài sinh ngày 17 tháng 11 năm Tân Mão (nhằm ngày 17.12.1891)(1) tại làng Dưỡng Mong Thượng, tổng Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên. Nay là thôn Dưỡng Mong, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên. Thân phụ của ngài là cụ Nguyễn Văn Toán, thân mẫu là cụ bà Tôn Nữ Thị Lý. Ngài là con thứ hai(2). Bào huynh là Hòa Thượng Trừng Hương – Tịnh Hạnh (chúng tôi chưa tìm thấy thế danh của ngài). Hòa Thượng Tịnh Hạnh sinh năm Kỷ Sửu, 1889; xuất gia năm Ất Tỵ, 1905; thọ Cụ-túc giới năm Canh Tuất, 1910; trụ trì chùa Tường Vân, Huế; viên tịch năm Quý Dậu, 1933.
04/05/202006:21(Xem: 4577)
Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang thế danh là Lê Đình Nhàn, sinh năm Canh Thân, ngày 19-9-1920 (tức ngày mồng 8 tháng 8 năm Canh Thân), quê thôn Háo Đức, xã Nhơn An, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Thân phụ là cụ ông Lê Vỵ pháp danh Như Hương, thân mẫu là cụ bà Ngô Thị Tư pháp danh Như Tâm cùng ở làng Háo Đức.
01/03/202105:16(Xem: 17914)
Trang nhà Quảng Đức vừa nhận được tin buồn: Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch vào lúc 21 giờ 20 phút ngày Thứ Bảy 22/02/2020 nhằm ngày 29/01 Âm lịch năm Canh Tý, Phật lịch 2563 tại Chùa Từ Hiếu, Phường 1, Quận 8, Sài Gòn. Trụ thế: 93 năm. Chương trình tang lễ sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất có thể. Chúng con thành kính nguyện cầu Đức Đại Lão Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc và sớm tái sanh trở lại thế giới Ta Ba để tiếp tục công cuộc hoằng Pháp lợi sanh. Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
25/05/202120:35(Xem: 1050)
Đã nhiều năm rồi, Phật Tử Việt Nam cử hành đại lễ trong niềm hân hoan tự hào về một ngày lễ Vesak trọng đại được xưng danh một cách trang trọng là "Đại Lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc." Phật giáo là một trong bốn tôn giáo lớn của nhân loại. Con số Phật Tử dù vậy cũng chỉ khoảng 400-600 triệu. Với con số khiêm nhường đó, tiếng nói của Phật giáo không có ảnh hưởng gì đáng kể trong các quyết định của Liên Hiệp Quốc về vận mạng của các dân tộc trên thế giới. Phật Tử Việt Nam chính thức đón nhận "Đại Lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc" từ năm 2008. Từ đó đến nay, những phát biểu bởi các đại biểu từ nhiều nước tán dương Đức Phật quả là quá nhiều, nhưng chưa có bất cứ đóng góp thiết thực đáng kể nào cho khát vọng hòa bình của nhiều dân tộc bị áp bức, bóc lột bởi chính quyền của nước mình; bị đe dọa bởi tham vọng bá quyền của nước lớn.
16/05/202105:58(Xem: 1176)
Nhận xét rằng, Chúng ta đang đứng trước một khúc quanh gấp của lịch sử nhân loại. Đại dịch Covid-19 đã khép kín mỗi cá nhân trong một không gian chật hẹp, cách ly xã hội, cô lập cá nhân, cách ly cả những người thân yêu. Nó đã tạo ra những khủng hoảng tâm lý trầm trọng trong nhiều thành phần xã hội. Một số đông bị quẫn bức, không thể tự kềm chế, bỗng chốc trở thành con người bạo lực, gieo kinh hoàng cho xã hội. Một số khác, có lẽ là số ít, mà phần lớn trong đó là thanh thiếu niên, khởi đầu cũng chất đầy oán hận trong lòng, nhưng rồi trước ngưỡng sinh tử sự đại, tự mình phấn đấu tự kềm chế, cuối cùng đã khám phá chính mình, trong trình độ nào đó, với những giá trị nhân sinh chỉ có thể tìm thấy trong những cơn tư duy thầm lặng. Giá trị nhân sinh không thể tìm thấy bằng những cao trào kích động của tuổi trẻ. Thế hệ ấy sẽ làm thay đổi hướng đi của lịch sử Đông Tây qua hai nghìn năm kỷ nguyên văn minh Cơ-đốc, khi mà tín đồ có thể liên hệ trực tiếp với đấng Chí Tôn của mình qua mạng truyền
01/01/202109:18(Xem: 81154)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
14/06/202106:48(Xem: 202)
Điện Thư Phân Ưu Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Thay mặt Tu Viện Quảng Đức & Trang Nhà Quảng Đức chúng con thành tâm phân ưu: Hòa Thượng Thích Bổn Đạt (Bổn Sư của TT Nguyên Mãn) Giáo Hội Canada cùng môn nhơn pháp quyến Chùa Long Hoa, Toronto, Canada. Nhất tâm cầu nguyện Giác Linh Thượng Tọa Thích Nguyên Mãn Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Kinh Tế-Tài Chánh Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Canada Trụ Trì Chùa Long Hoa, Toronto, Canada Thuận thế vô thường viên tịch vào ngày 5/6/2021 (25/4/Tân Sửu) tại Canada Trụ thế : 75 năm ; 25 Hạ lạp CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC *** Nay Thành kính Phân Ưu Thượng Tọa Thích Tâm Phương Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức Đại Đức Thích Đăng Từ Tri Sự Tu Viện Quảng Đức Nguyên Dũng Phạm Thanh Hùng Gia Trưởng Gia Đình Phật Tử Quảng Đức Quảng Tịnh Nguyễn Kim Phương Ban Quảng Đức Đạo Ca
22/05/202103:35(Xem: 1516)
Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch thế danh Nguyễn Thanh Bình, sinh năm Tân Mùi (1931) tại thôn Mỹ Duyệt Hạ, xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Thân phụ là cụ ông Nguyễn Như Hưng, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Huấn, Trưởng lão Hòa thượng là con thứ hai trong bốn anh em (hai trai hai gái). Lúc lên 11 tuổi (1942), được sự cho phép của song thân, Hòa thượng đến chùa Đặng Lộc đảnh lễ ngài Hòa thượng Thích Định Tuệ xin được xuất gia và được bổn sư ban cho pháp danh Lệ Chân, pháp tự Thiện Hạnh.
28/06/202018:15(Xem: 3275)
Bức tượng được sơn son thếp vàng, tạc hình ảnh một nhà vua mặc triều phục đang quỳ gập người, hai bàn tay cung kính mở rộng để trên mặt đất, còn bên trên lưng là một pho tượng Phật cao lớn ngồi trên tòa sen nằm đè lên.