Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Một Dạ Tri Âm.

22/11/202019:56(Xem: 1019)
Một Dạ Tri Âm.
Một Dạ Tri Âm.

         Trong đời sinh ra, ta may mắn được đầy đủ sáu giác quan, đó là đôi mắt để nhìn, đôi tai để nghe, đôi tay để cầm nắm, đôi chân để đi, cái miệng để nói và thọ dụng ăn uống, cái mũi để tập thở vào ra, tấm thân khỏe mạnh là không ốm đâu, từ những chức năng trên ta một dạ tri âm, Cha ta và Mẹ ta, vì chính họ cho ta có một cuộc sống bình an, chính là bậc thầy chính hiệu trong gốc rễ huyết thống.
         Ta sinh ra trên Trần thế, một dạ tri âm, các bậc Thầy giáo, Cô giáo, từ lớp lá, lớp mầm, lớp chồi, và cao quý hơn khi ta học từ cấp một đến Đại học trong trường, hay ở xung quanh, tất cả nhờ vào con chữ.
          Kế đến trong cuộc đời con chữ tri thức, dẫn sinh con chữ niềm tin, tất cả chúng con cung kính Đảnh lễ Bậc Thầy Thế Tôn, niềm tin Chánh đẳng giác, xưng hiệu Thế Tôn Như Lai, Ngài đã đưa chúng con thực tập hành trì từ Giới, từ Định, từ Tuệ, từ Tri kiến, từ Tri kiến giải thoát. Chính Ngài là Bậc Thầy Tâm Linh.
          Chúng con tri ân uống nước, nhớ về nguồn cội, qua các vị Thầy, Nghiệp sư, Ân sư, Thế độ sư, Giáo thọ sư, Y chỉ sư......; một đời cho chúng con học hạnh pháp tu trì, dạy cho chúng con từng oai nghi tế hạnh, chúng con một dạ đảnh lễ xác đất, vì các Ngài đã đấy lên lòng Huân tu giải thoát trong tự tánh nội tâm.
         Chúng con cũng y giáo thọ mạng trong niềm tin yêu tham cầu học vấn, từ các Tôn túc hữu duyên chúng con diện kiến, từ muôn phương hội về, Nam - Trung- Bắc, hay ra tận Hải ngoại, chúng con nghe pháp âm của các Ngài chỉ giáo, rồi chúng con lớn dần trong niềm tin và trí sáng Nhuệ trí tâm linh.
          Chúng con cũng ghi dạ niệm âm các vị Tôn trưởng thọ ân giáo giới, các ngài đã quy ẩn trời Tây, dung nghi ấy, công hạnh ấy, lời dạy ấy, chúng con nhớ ân về các vị Thầy theo gót Di Đà, không còn trên đời, nhưng chính các Ngài cho chúng con vô vàng châu Ngọc.
           Chúng con tri ân các vị pháp lữ, các vị pháp hữu, các vị pháp huynh trong môn phong, các vị pháp đệ tập tu cho chúng con nhiều lời dạy hay, chúng con một dạ tri âm khắc ghi.
           Chúng con ghi tạc những trường đời kinh nghiệm khi ai đó diện kiến ngữ âm lời dạy, tất cả gói lại trong hai tiếng Tri âm, dẫn sinh Trí Sáng, ngỏ hầu mong cho chúng con lớn khôn trong mọi quan năng.
           Một dạ tri âm, nhân ngày nhà giáo Quốc Tế, từ Tục đế đến Chơn đế chúng con đã học mãi, tập học trong nhiều gốc độ sách vỡ mãi còn vang.
           Một dạ tri âm, dù một chữ hay nữa chữ cũng là Thầy chúng con, “mong sao một ngành giáo dục khắp cả nước nhà luôn giữ vững từ sở hữu trí sáng soi tâm”.
           Một dạ tri âm dù bần cùng thôn quê ta cũng học, dù ngoài chợ hiên đường ta cũng nhặt và học hết lòng rồi chắc lọc,dù trên bục giảng đi qua trung từng lớp bụi phấn bạc màu thời gian, ta cũng lấy sâu thành chuổi tâm vận dụng, hay các vị Tôn túc trong chốn Tùng lâm thạch trụ, con cũng tìm về học hạnh chân tu. Dù ở phương trời núi Tuyết ẩn Tu, hay trên quốc độ ta đang sống nghe danh giới Đức chúng con đồng cung kính tham vấn. Thay vào đó, thế kỷ 21 này là công nghệ mạng chúng con học và giờ đây chúng con cung kính cuối đầu học mãi giá trí sở hữu tâm linh.
        Nên Đức Thế Tôn dạy: “Luôn nhớ về bốn ân giáo dưỡng trong đó Ân cha Mẹ, Ân Thầy, Ân Quốc Gia, Ân Chúng Sinh.”
        Hôm nay nhân ngày nhà giáo trên mọi niềm Tổ quốc trong và ngoài, chúng con thân chúc các Ngài pháp hạnh viên dung, chúc cho Cha Mẹ thọ trường, chúc các Thầy Cô giáo luôn sức trí hanh thông.
Đệ tử chúng con cung kính khể thủ lễ.

Tk: Thích Minh Thế
Hỷ Tâm Hải Triều
Tịnh Nhật Vân Quang.
Ngày 20-11-2020.
Viết tại Phổ Tịnh Thiền Vi trong mùa Thu chớm Đông về.

Dưới đây là phần ghi chú: 22 tấm hình theo thứ tự, từ khi chúng con là vị Cư sĩ, đến khi có nhân duyên xuất gia.

Mot-Da-Tri-Am-01
Hình 1: Trưởng Lão Hoà Thượng thượng Đôn hạ Hậu.
Ngài là vị ân sư trao truyền Tam quy Ngũ giới cho chúng con lúc sinh tiền, với Pháp danh: Tâm Hỷ.
Vào năm 1990.
Tại chốn Tổ Linh Mụ -Huế.
Mot-Da-Tri-Am-02

Hình 2:Trưởng lão Hoà Thượng thượng Chí hạ Thắng - Viện chủ Phước Thành- Phước Hải - Phước Sơn Tự.- Vị Bổn Sư Thế Độ xuất Gia.


Mot-Da-Tri-Am-03

Hình 3: Trưởng Lão Hoà Thượng thượng Thiện hạ Hạnh.

Ngài là vị Giáo Thọ Sư- Viện Cao Đẳng Phật Học Từ Hiếu - Huế. 

 Mot-Da-Tri-Am-04
Hình 4: Trưởng Lão Hoà Thượng thượng Thái hạ Hoà.

Trú Trì Phước Duyên Tự- Huế

Ngài là vị Giáo Thọ sư- Y chỉ- Cho chúng con nương tựa tu học.

 
Mot-Da-Tri-Am-05

Hình 5: Trưởng lão Hoà Thượng thượng Lương hạ Phương

Viện chủ Phước Duyên Tự- Huế.

Ngài là vị Giáo Thọ Yết Ma- Trong Giới Đàn Nguyên Thiều-2005.

 
Mot-Da-Tri-Am-06

Hình 6:Trưởng Lão Hoà Thượng thượng Giới hạ Đức.

Viện chủ Huyền Không Sơn Thượng-Huế.

Mot-Da-Tri-Am-07

Hình 7: Trưởng lão Hoà Thượng thượng Thiện hạ Nghĩa

Viện chủ Chơn Giác- Nhà Bè-Tphcm.

Ngài là vị Y chỉ sư Niềm Nam.

Mot-Da-Tri-Am-08

Hình 8: Trưởng Lão Hoà Thượng thượng Minh hạ Thông.

Viện chủ Long Sơn - Nha Trang.

 
Mot-Da-Tri-Am-09

Hình 9: Ni Trưởng thượng Lưu hạ Phong- Nha Trang.

Ni trưởng là vị ni giới lớn trong môn phong Tổ đình Từ Hiếu- Huế.

Mot-Da-Tri-Am-10

Hình10: Ni Trưởng thượng Chơn hạ Hiền.

Viện chủ Diệu Hỷ Ni Tự- Huế.

Ni trưởng là vị chứng minh tối cao cho Phật giáo Ni bộ Thừa Thiên- 2020.

Và Viện Chủ Diệu Viên Ni Tự- Huế.

Mot-Da-Tri-Am-11

Hình 11: Trưởng lão Hoà Thượng thượng Thanh hạ Bích.

Viện chủ Tổ Đình Hội Xá- Hà Nội.

Phó Pháp Chủ kiêm Hội Đồng Giám Luật.

(1912-2013)

Mot-Da-Tri-Am-12

Hình 12: Trưởng Lão Hoà Thượng thượng Phổ hạ Tuệ

Đệ Tam Pháp Chủ- GHPGVN.

Mot-Da-Tri-Am-13
Hình 13: Trưởng lão Hoà Thượng thượng Minh hạ Nghĩa.
Viện chủ Tổ Đình Giác Nguyên- Tphcm.
Chúng con nương tựa tu học trong năm 2006.
Mot-Da-Tri-Am-14

Hình 14: Trưởng lão Hoà Thượng thượng Minh hạ Tâm.

Viện chủ Tổ Đình Phật Ân- Đồng Nai.

 Mot-Da-Tri-Am-15

Hình 15: Hoà Thượng thượng Viên hạ Thanh.

Viện chủ Thiền Viện Vạn Hạnh- Đà Lạt.

Chúng con nương tựa tu học năm 2008-2009.

Mot-Da-Tri-Am-16

Hình 16:Thượng Tọa Thích Vân Pháp 

Trú trì Từ Vân- Huế.

Thượng tọa là vị giáo thọ sư.

Mot-Da-Tri-Am-17
Hình 17:Hoà Thượng thượng Hải hạ Tạng.

Viện chủ Long An Tự- Quảng Trị.

Mot-Da-Tri-Am-18

Hình 18:Trưởng Lão Hoà Thượng thượng Chơn hạ Điền.

Quan Âm Tu viện- Mỹ Quốc.

Mot-Da-Tri-Am-19

Hình 19: Trưởng lão Hoà Thượng thượng Nguyên hạ Hạnh.

Viện chủ Trung Tâm Phật Giáo Việt Nam- Mỹ Quốc.

Mot-Da-Tri-Am-20

Hình 20: Thượng tọa Thích Đạt Đức.

Viện chủ Hải Quang Tự- Tphcm.

 Mot-Da-Tri-Am-21

Hình 21: Trưởng lão Hoà Thượng thượng Nguyên hạ Siêu.

Mỹ Quốc. Năm 2019 chúng con diện kiến tại Mỹ.

 
Mot-Da-Tri-Am-22

Hình 22: Trưởng lão Hoà Thượng thượng Thanh hạ Thế.

Lâm Đồng.

Chúng con gặp và hầu chuyện tham vấn, tại Mỹ Quốc trong khoá an cư mùa đông chùa Liên Hoa.

Năm 2018-2019...!
***
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
22/01/202209:49(Xem: 1729)
Sau những năm tháng an dưỡng tại Tổ đình Từ Hiếu, vào lúc 00:00 ngày 22 tháng 01 năm 2022 (nhằm ngày 20 tháng Chạp năm Tân Sửu), Thiền sư pháp hiệu trước Nhất sau Hạnh, Niên Trưởng Trú trì Tổ đình Từ Hiếu đã thâu thần thị tịch tại Tổ đình, nơi Người đã xuất gia cách đây tám mươi năm.
18/01/202206:17(Xem: 2175)
Cố trưởng lão Tịnh Đức thế danh Tôn Thất Toản, sinh ngày 01/08/1944 tuổi Giáp Thân tại Hương Trà, Thừa Thiên Huế. Gia đình dòng tộc Hoàng gia, thuộc Đệ bát hệ, Đệ nhị phòng, dòng dõi Chúa Nguyễn Phúc Thụ (Túc Tông Hiếu Đinh Hoàng Đế). Thân phụ là ông Tôn Thất Nhường, sinh năm 1897, mất năm 1982, thọ 85 tuổi. Thân mẫu là bà Nguyễn Thị Bàng, sinh năm 1903, mất năm 1963, thọ 61 tuổi. Gia đình có 5 anh em, Ngài là người con út. Xưa, gia đình ngụ tại Hương Trà, Thừa Thiên Huế. Sau vào ở tại phường Thạc Gián, Đà nẵng.
06/05/202004:19(Xem: 6333)
Tiểu sử Đức Đệ Nhất Tăng Thống GHPGVNTN – Đại Lão Hòa Thượng THÍCH TỊNH KHIẾT , Đệ nhất Tăng Thống - HT Thích Tịnh Khiết, Hòa Thượng thế danh là NGUYỄN VĂN KỈNH. Ngài sinh ngày 17 tháng 11 năm Tân Mão (nhằm ngày 17.12.1891)(1) tại làng Dưỡng Mong Thượng, tổng Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên. Nay là thôn Dưỡng Mong, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên. Thân phụ của ngài là cụ Nguyễn Văn Toán, thân mẫu là cụ bà Tôn Nữ Thị Lý. Ngài là con thứ hai(2). Bào huynh là Hòa Thượng Trừng Hương – Tịnh Hạnh (chúng tôi chưa tìm thấy thế danh của ngài). Hòa Thượng Tịnh Hạnh sinh năm Kỷ Sửu, 1889; xuất gia năm Ất Tỵ, 1905; thọ Cụ-túc giới năm Canh Tuất, 1910; trụ trì chùa Tường Vân, Huế; viên tịch năm Quý Dậu, 1933.
04/05/202006:21(Xem: 6398)
Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang thế danh là Lê Đình Nhàn, sinh năm Canh Thân, ngày 19-9-1920 (tức ngày mồng 8 tháng 8 năm Canh Thân), quê thôn Háo Đức, xã Nhơn An, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Thân phụ là cụ ông Lê Vỵ pháp danh Như Hương, thân mẫu là cụ bà Ngô Thị Tư pháp danh Như Tâm cùng ở làng Háo Đức.
16/01/202213:26(Xem: 515)
Ni Trưởng Thích Nữ Đạt Hương, vừa viên tịch tại Chùa An Tường, Nha Trang, Khánh Hòa
07/01/202218:53(Xem: 608)
Ni trưởng thế danh Nguyễn Thị Đầy, sinh năm 1932, tại xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, xuất gia năm 17 tuổi; thọ giới Sa-di-ni, năm 1952 thọ giới Thức-xoa tại chùa Huê Lâm (quận 11, Sài Gòn). Năm 1958, Ni trưởng theo học Trung Đẳng Phật học do quý Hòa thượng Ấn Quang tổ chức, nhập học Ni trường Dược Sư. Năm 1959, Ni trưởng tấn đàn thọ Tỳ-kheo-ni tại Dược Sư. Sau khi tốt nghiệp khóa học này, Ni trưởng được theo học dự bị khoá Đại học Vạn Hạnh (1968), được cử làm Thư ký Ni trường Dược Sư. Năm 1971, Ni trưởng theo dự học khóa thiền hàng tháng tại tu viện Chân Không (Vũng Tàu). Năm 1976, Sư bà Bạch Vân viên tịch, di chúc Ni trưởng kế thế trụ trì, kế thừa phận sự chăm sóc Ni chúng và hướng dẫn Phật tử.
25/05/202120:35(Xem: 3192)
Đã nhiều năm rồi, Phật Tử Việt Nam cử hành đại lễ trong niềm hân hoan tự hào về một ngày lễ Vesak trọng đại được xưng danh một cách trang trọng là "Đại Lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc." Phật giáo là một trong bốn tôn giáo lớn của nhân loại. Con số Phật Tử dù vậy cũng chỉ khoảng 400-600 triệu. Với con số khiêm nhường đó, tiếng nói của Phật giáo không có ảnh hưởng gì đáng kể trong các quyết định của Liên Hiệp Quốc về vận mạng của các dân tộc trên thế giới. Phật Tử Việt Nam chính thức đón nhận "Đại Lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc" từ năm 2008. Từ đó đến nay, những phát biểu bởi các đại biểu từ nhiều nước tán dương Đức Phật quả là quá nhiều, nhưng chưa có bất cứ đóng góp thiết thực đáng kể nào cho khát vọng hòa bình của nhiều dân tộc bị áp bức, bóc lột bởi chính quyền của nước mình; bị đe dọa bởi tham vọng bá quyền của nước lớn.
11/08/202108:33(Xem: 1956)
Toàn tập Kinh Tạng Nikaya cho Iphone & Ipad (cảm ơn TT Tâm Hải đã gởi tặng, mời đại chúng vào download để đọc kinh Tạng)
22/06/202117:02(Xem: 2231)
Lời thưa của người kết tậpNhững khi nhắc chuyện Chùa xưa, Mẹ thường kể “… Sau ngày Ông Ngoại bị liệt, Ôn Đỗng Minh hay thăm hỏi, và dặn các học trò thường xuyên lui tới săn sóc…” Tôi biết vỏn vẹn chỉ chừng ấy về Ôn, vậy đã là quá nhiều! Tập san Hoa Đàm số 12 này được kết tập và phát hành nhân ngày Kỵ, phần lớn nội dung bài vở, hình ảnh đã có trong tập Kỷ yếu Tưởng Niệm Ôn (viên tịch ngày 17.06.2005 | 11.05 năm Ất Dậu) do hàng Đệ tử của Ôn thực hiện trước đây, và một ít từ trang nhà Quảng Đức (https://quangduc.com/) của Thầy Nguyên Tạng biên tập, cũng như Pháp Tạng (http://phaptangpgvn.net/vie/) do Thầy Tâm Nhãn phụ trách.
28/06/202018:15(Xem: 4920)
Bức tượng được sơn son thếp vàng, tạc hình ảnh một nhà vua mặc triều phục đang quỳ gập người, hai bàn tay cung kính mở rộng để trên mặt đất, còn bên trên lưng là một pho tượng Phật cao lớn ngồi trên tòa sen nằm đè lên.