Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Một Dạ Tri Âm.

22/11/202019:56(Xem: 2020)
Một Dạ Tri Âm.
Một Dạ Tri Âm.

         Trong đời sinh ra, ta may mắn được đầy đủ sáu giác quan, đó là đôi mắt để nhìn, đôi tai để nghe, đôi tay để cầm nắm, đôi chân để đi, cái miệng để nói và thọ dụng ăn uống, cái mũi để tập thở vào ra, tấm thân khỏe mạnh là không ốm đâu, từ những chức năng trên ta một dạ tri âm, Cha ta và Mẹ ta, vì chính họ cho ta có một cuộc sống bình an, chính là bậc thầy chính hiệu trong gốc rễ huyết thống.
         Ta sinh ra trên Trần thế, một dạ tri âm, các bậc Thầy giáo, Cô giáo, từ lớp lá, lớp mầm, lớp chồi, và cao quý hơn khi ta học từ cấp một đến Đại học trong trường, hay ở xung quanh, tất cả nhờ vào con chữ.
          Kế đến trong cuộc đời con chữ tri thức, dẫn sinh con chữ niềm tin, tất cả chúng con cung kính Đảnh lễ Bậc Thầy Thế Tôn, niềm tin Chánh đẳng giác, xưng hiệu Thế Tôn Như Lai, Ngài đã đưa chúng con thực tập hành trì từ Giới, từ Định, từ Tuệ, từ Tri kiến, từ Tri kiến giải thoát. Chính Ngài là Bậc Thầy Tâm Linh.
          Chúng con tri ân uống nước, nhớ về nguồn cội, qua các vị Thầy, Nghiệp sư, Ân sư, Thế độ sư, Giáo thọ sư, Y chỉ sư......; một đời cho chúng con học hạnh pháp tu trì, dạy cho chúng con từng oai nghi tế hạnh, chúng con một dạ đảnh lễ xác đất, vì các Ngài đã đấy lên lòng Huân tu giải thoát trong tự tánh nội tâm.
         Chúng con cũng y giáo thọ mạng trong niềm tin yêu tham cầu học vấn, từ các Tôn túc hữu duyên chúng con diện kiến, từ muôn phương hội về, Nam - Trung- Bắc, hay ra tận Hải ngoại, chúng con nghe pháp âm của các Ngài chỉ giáo, rồi chúng con lớn dần trong niềm tin và trí sáng Nhuệ trí tâm linh.
          Chúng con cũng ghi dạ niệm âm các vị Tôn trưởng thọ ân giáo giới, các ngài đã quy ẩn trời Tây, dung nghi ấy, công hạnh ấy, lời dạy ấy, chúng con nhớ ân về các vị Thầy theo gót Di Đà, không còn trên đời, nhưng chính các Ngài cho chúng con vô vàng châu Ngọc.
           Chúng con tri ân các vị pháp lữ, các vị pháp hữu, các vị pháp huynh trong môn phong, các vị pháp đệ tập tu cho chúng con nhiều lời dạy hay, chúng con một dạ tri âm khắc ghi.
           Chúng con ghi tạc những trường đời kinh nghiệm khi ai đó diện kiến ngữ âm lời dạy, tất cả gói lại trong hai tiếng Tri âm, dẫn sinh Trí Sáng, ngỏ hầu mong cho chúng con lớn khôn trong mọi quan năng.
           Một dạ tri âm, nhân ngày nhà giáo Quốc Tế, từ Tục đế đến Chơn đế chúng con đã học mãi, tập học trong nhiều gốc độ sách vỡ mãi còn vang.
           Một dạ tri âm, dù một chữ hay nữa chữ cũng là Thầy chúng con, “mong sao một ngành giáo dục khắp cả nước nhà luôn giữ vững từ sở hữu trí sáng soi tâm”.
           Một dạ tri âm dù bần cùng thôn quê ta cũng học, dù ngoài chợ hiên đường ta cũng nhặt và học hết lòng rồi chắc lọc,dù trên bục giảng đi qua trung từng lớp bụi phấn bạc màu thời gian, ta cũng lấy sâu thành chuổi tâm vận dụng, hay các vị Tôn túc trong chốn Tùng lâm thạch trụ, con cũng tìm về học hạnh chân tu. Dù ở phương trời núi Tuyết ẩn Tu, hay trên quốc độ ta đang sống nghe danh giới Đức chúng con đồng cung kính tham vấn. Thay vào đó, thế kỷ 21 này là công nghệ mạng chúng con học và giờ đây chúng con cung kính cuối đầu học mãi giá trí sở hữu tâm linh.
        Nên Đức Thế Tôn dạy: “Luôn nhớ về bốn ân giáo dưỡng trong đó Ân cha Mẹ, Ân Thầy, Ân Quốc Gia, Ân Chúng Sinh.”
        Hôm nay nhân ngày nhà giáo trên mọi niềm Tổ quốc trong và ngoài, chúng con thân chúc các Ngài pháp hạnh viên dung, chúc cho Cha Mẹ thọ trường, chúc các Thầy Cô giáo luôn sức trí hanh thông.
Đệ tử chúng con cung kính khể thủ lễ.

Tk: Thích Minh Thế
Hỷ Tâm Hải Triều
Tịnh Nhật Vân Quang.
Ngày 20-11-2020.
Viết tại Phổ Tịnh Thiền Vi trong mùa Thu chớm Đông về.

Dưới đây là phần ghi chú: 22 tấm hình theo thứ tự, từ khi chúng con là vị Cư sĩ, đến khi có nhân duyên xuất gia.

Mot-Da-Tri-Am-01
Hình 1: Trưởng Lão Hoà Thượng thượng Đôn hạ Hậu.
Ngài là vị ân sư trao truyền Tam quy Ngũ giới cho chúng con lúc sinh tiền, với Pháp danh: Tâm Hỷ.
Vào năm 1990.
Tại chốn Tổ Linh Mụ -Huế.
Mot-Da-Tri-Am-02

Hình 2:Trưởng lão Hoà Thượng thượng Chí hạ Thắng - Viện chủ Phước Thành- Phước Hải - Phước Sơn Tự.- Vị Bổn Sư Thế Độ xuất Gia.


Mot-Da-Tri-Am-03

Hình 3: Trưởng Lão Hoà Thượng thượng Thiện hạ Hạnh.

Ngài là vị Giáo Thọ Sư- Viện Cao Đẳng Phật Học Từ Hiếu - Huế. 

 Mot-Da-Tri-Am-04
Hình 4: Trưởng Lão Hoà Thượng thượng Thái hạ Hoà.

Trú Trì Phước Duyên Tự- Huế

Ngài là vị Giáo Thọ sư- Y chỉ- Cho chúng con nương tựa tu học.

 
Mot-Da-Tri-Am-05

Hình 5: Trưởng lão Hoà Thượng thượng Lương hạ Phương

Viện chủ Phước Duyên Tự- Huế.

Ngài là vị Giáo Thọ Yết Ma- Trong Giới Đàn Nguyên Thiều-2005.

 
Mot-Da-Tri-Am-06

Hình 6:Trưởng Lão Hoà Thượng thượng Giới hạ Đức.

Viện chủ Huyền Không Sơn Thượng-Huế.

Mot-Da-Tri-Am-07

Hình 7: Trưởng lão Hoà Thượng thượng Thiện hạ Nghĩa

Viện chủ Chơn Giác- Nhà Bè-Tphcm.

Ngài là vị Y chỉ sư Niềm Nam.

Mot-Da-Tri-Am-08

Hình 8: Trưởng Lão Hoà Thượng thượng Minh hạ Thông.

Viện chủ Long Sơn - Nha Trang.

 
Mot-Da-Tri-Am-09

Hình 9: Ni Trưởng thượng Lưu hạ Phong- Nha Trang.

Ni trưởng là vị ni giới lớn trong môn phong Tổ đình Từ Hiếu- Huế.

Mot-Da-Tri-Am-10

Hình10: Ni Trưởng thượng Chơn hạ Hiền.

Viện chủ Diệu Hỷ Ni Tự- Huế.

Ni trưởng là vị chứng minh tối cao cho Phật giáo Ni bộ Thừa Thiên- 2020.

Và Viện Chủ Diệu Viên Ni Tự- Huế.

Mot-Da-Tri-Am-11

Hình 11: Trưởng lão Hoà Thượng thượng Thanh hạ Bích.

Viện chủ Tổ Đình Hội Xá- Hà Nội.

Phó Pháp Chủ kiêm Hội Đồng Giám Luật.

(1912-2013)

Mot-Da-Tri-Am-12

Hình 12: Trưởng Lão Hoà Thượng thượng Phổ hạ Tuệ

Đệ Tam Pháp Chủ- GHPGVN.

Mot-Da-Tri-Am-13
Hình 13: Trưởng lão Hoà Thượng thượng Minh hạ Nghĩa.
Viện chủ Tổ Đình Giác Nguyên- Tphcm.
Chúng con nương tựa tu học trong năm 2006.
Mot-Da-Tri-Am-14

Hình 14: Trưởng lão Hoà Thượng thượng Minh hạ Tâm.

Viện chủ Tổ Đình Phật Ân- Đồng Nai.

 Mot-Da-Tri-Am-15

Hình 15: Hoà Thượng thượng Viên hạ Thanh.

Viện chủ Thiền Viện Vạn Hạnh- Đà Lạt.

Chúng con nương tựa tu học năm 2008-2009.

Mot-Da-Tri-Am-16

Hình 16:Thượng Tọa Thích Vân Pháp 

Trú trì Từ Vân- Huế.

Thượng tọa là vị giáo thọ sư.

Mot-Da-Tri-Am-17
Hình 17:Hoà Thượng thượng Hải hạ Tạng.

Viện chủ Long An Tự- Quảng Trị.

Mot-Da-Tri-Am-18

Hình 18:Trưởng Lão Hoà Thượng thượng Chơn hạ Điền.

Quan Âm Tu viện- Mỹ Quốc.

Mot-Da-Tri-Am-19

Hình 19: Trưởng lão Hoà Thượng thượng Nguyên hạ Hạnh.

Viện chủ Trung Tâm Phật Giáo Việt Nam- Mỹ Quốc.

Mot-Da-Tri-Am-20

Hình 20: Thượng tọa Thích Đạt Đức.

Viện chủ Hải Quang Tự- Tphcm.

 Mot-Da-Tri-Am-21

Hình 21: Trưởng lão Hoà Thượng thượng Nguyên hạ Siêu.

Mỹ Quốc. Năm 2019 chúng con diện kiến tại Mỹ.

 
Mot-Da-Tri-Am-22

Hình 22: Trưởng lão Hoà Thượng thượng Thanh hạ Thế.

Lâm Đồng.

Chúng con gặp và hầu chuyện tham vấn, tại Mỹ Quốc trong khoá an cư mùa đông chùa Liên Hoa.

Năm 2018-2019...!
***
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
14/11/2022(Xem: 573)
Ngày 12,13-11 (19,20-10-Nhâm Dần), BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa và môn đồ pháp quyến đã trọng thể tổ chức lễ Đại tường Trưởng lão Hòa thượng Thích Ngộ Tánh, nguyên UV HĐTS, Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, viện chủ chùa Thiên Bửu (thôn Bình Thành, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) và chùa Đức Hòa, phường Ninh Hiệp.
11/11/2022(Xem: 433)
Sáng ngày 09/11/2022 (nhằm ngày 16 tháng 10 Nhâm Dần), môn đồ pháp quyến chùa Diên Thọ đã trang nghiêm tổ chức lễ húy nhật lần thứ 31 cố Hoà thượng Thích Hải Tuệ - Trừng San (Tân Mùi 1991- Nhâm Dần 2022). Đến tham dự lễ tưởng niệm có sự hiện diện của Chư tôn Hoà thượng: - Hoà thượng Thích Trừng Thi (chùa Tòng Lâm Lô Sơn) - Hoà thượng Thích Thiện Thông (chùa Sắc Tứ Minh Thiện) - Hoà thượng Thích Phước An (chùa Hải Đức) - Hoà thượng Thích Tâm Trí (chùa An Dưỡng) - Hoà thượng Thích Chí Viên (Linh Phong Cổ Tự) - Hoà thượng Thích Như Minh (chùa Sắc Tứ Liên Hoa) - Hoà thượng Thích Đức Thành (chùa Pháp Tánh) - Hoà thượng Thích Nguyên Minh (chùa Sắc Tứ Kim Sơn)
11/11/2022(Xem: 217)
Sáng nay 11-11-2022 (18-10-Nhâm Dần), tại chùa Đức Hòa - Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN thị xã Ninh Hòa, lễ tưởng niệm Đại tường có Trưởng lão Hòa thượng Thích Ngộ Tánh, nối dòng Lâm Tế đời thứ 45, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, kiêm Trưởng ban Tăng sự tỉnh; viện chủ Tổ đình Thiên Bửu và chùa Đức Hòa.
07/11/2022(Xem: 465)
Trong giai đoạn đầu thế kỷ XVII, các chúa Nguyễn với quá trình mở đất xuống phương Nam, ngoài việc lưu tâm đến khai hoang, mở đất, lập làng, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng luật nghi phép tắc nhưng các vị cũng không quên xây dựng và sử dụng Phật giáo như một hệ tư tưởng chuẩn mực cho đạo đức xã hội.
01/11/2022(Xem: 400)
Thư Cung Thỉnh tham dự Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư kỳ 13 tại Chùa Khánh Anh, Evry, Pháp Quốc (17-20/8/2023)
30/10/2022(Xem: 542)
Sáng nay, mồng 5 tháng 10 Nhâm Dần (29/10/2022), bầu trời xám xịt, mưa bay lất phất những hạt nhẹ li ti gây nên cảm giác buồn man mác cho những người con xa Cha, vắng Mẹ, nhớ thương Thầy... Môn đồ Pháp quyến Tổ đình Linh Sơn Pháp Bảo đã thiết lễ Huý nhật lần thứ nhất cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Như Ý - Nguyên Thành viên Hội đồng Chứng minh Trung Ương GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Khánh Hoà, Viện chủ Tổ Đình Linh Sơn Pháp Bảo - Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà.
27/10/2022(Xem: 586)
Cố Ni trưởng Thích nữ Như Phương, thế danh Lê thị Thanh Cúc, sinh năm Mậu Tý (1948), xuất thân trong một gia đình nông nghiệp, tin Phật và phụng thờ Tam Bảo tại làng Tam Tân, xã Tân Tiến, thị xã LaGi, tỉnh Bình Thuận. Thân phụ là cụ ông Lê Thanh Trước -Pháp danh Minh Tiền, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Đặng- Pháp danh Thục Bông. Ni trưởng là con gái trưởng trong một gia đình có 6 chị em. Thuở nhỏ, Ni trưởng đã mến mộ Phật Pháp và tham gia sinh hoạt gia đình Phật tử tại chùa làng. Năm Canh Tý ( 1960) nhân ngày vía đức Bồ Tát Quán Thế Âm, Ni trưởng cùng thân phụ và em trai lên núi Tà Cú lễ Phật tại tổ đình Linh Sơn Long Đoàn (chùa dưới). Ni trưởng được duyên lành đảnh lễ Đại lão Hòa thượng Quảng Nhơn- Ấn Tâm làm thầy truyền tam quy giới, ban cho tự Thục Hương, từ đó tâm bồ đề khai mở, chí cắt ái ly gia ngày thêm mạnh mẽ.
22/10/2022(Xem: 506)
Dấu tình chiếc áo nâu sòng, Ôm ngàn hạnh nguyện, giữa dòng thiền tâm. Mây bay vạn dặm dư âm, Hương xưa đọng lại, lặng thầm thế gian. Lãng Vân quê cũ âm ban, Thác sanh chú bé, cười vang giữa đời. Xuân Phương danh ứng thành người, Học lên thâm hiểu, nhặt lời xuất gia.
21/10/2022(Xem: 680)
Tỉnh Khánh Hòa xưa vốn là vùng đất của người Chăm. Sau cuộc chiến tranh biên giới vệ quốc chống quân Chiêm Thành năm Quý Tỵ [1653] đời chúa Nguyễn Phúc Tần, Khánh Hòa chính thức trở thành vùng trấn biên mới của Đại Việt. Từ đó, lãnh thổ nước ta kéo dài thêm về Nam từ núi Đá Bia đến phía Đông sông Phan Rang đặt làm dinh Thái Khang.
11/09/2022(Xem: 2612)
Phật tử Hoàng Đức Thành, pháp danh Tâm Đức sinh năm 1975 tại Sài Gòn, cùng gia đình đến định cư tại Hoa Kỳ từ năm 1991. Tốt nghiệp Bác sỹ Y Khoa năm 2004. Hiện đang làm Giám Đốc Chương Trình Nghiên Cứu Chuyên Khoa Nội Tiết tại Bệnh viện Quân Y Hoa Kỳ Walter Reed tại Bethesda, Maryland. Ông cũng chịu trách nhiệm giảng dạy và đào tạo các bác sĩ chuyên khoa Nội tiết cho Hải quân và Lục quân Hoa kỳ (US Navy & Army). Ngoài công việc chuyên môn, Bác sĩ Tâm Đức là một huynh trưởng Gia Đình Phật Tử của Chùa Giác Hoàng, Thủ đô Washington D.C., từ năm 1993 đến nay (2017). Bác sĩ phụ trách hướng dẫn Phật pháp cho các anh chị em trong GĐPT và các chương trình nhạc Lễ và chương trình văn nghệ ở chùa Giác Hoàng và các chùa lân cận. Từ những sinh hoạt này, Bác sĩ Tâm Đức đã viết nhiều nhạc phẩm để phổ biến cái hay cái đẹp của lời Phật dạy trong đời sống, đến nay đã có nhiều Album nhạc phát hành để cống hiến cho cộng đồng Phật giáo. (nghe nhạc của Bác Sĩ Tâm Đức)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,264,711