Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Một Dạ Tri Âm.

22/11/202019:56(Xem: 170)
Một Dạ Tri Âm.
Một Dạ Tri Âm.

         Trong đời sinh ra, ta may mắn được đầy đủ sáu giác quan, đó là đôi mắt để nhìn, đôi tai để nghe, đôi tay để cầm nắm, đôi chân để đi, cái miệng để nói và thọ dụng ăn uống, cái mũi để tập thở vào ra, tấm thân khỏe mạnh là không ốm đâu, từ những chức năng trên ta một dạ tri âm, Cha ta và Mẹ ta, vì chính họ cho ta có một cuộc sống bình an, chính là bậc thầy chính hiệu trong gốc rễ huyết thống.
         Ta sinh ra trên Trần thế, một dạ tri âm, các bậc Thầy giáo, Cô giáo, từ lớp lá, lớp mầm, lớp chồi, và cao quý hơn khi ta học từ cấp một đến Đại học trong trường, hay ở xung quanh, tất cả nhờ vào con chữ.
          Kế đến trong cuộc đời con chữ tri thức, dẫn sinh con chữ niềm tin, tất cả chúng con cung kính Đảnh lễ Bậc Thầy Thế Tôn, niềm tin Chánh đẳng giác, xưng hiệu Thế Tôn Như Lai, Ngài đã đưa chúng con thực tập hành trì từ Giới, từ Định, từ Tuệ, từ Tri kiến, từ Tri kiến giải thoát. Chính Ngài là Bậc Thầy Tâm Linh.
          Chúng con tri ân uống nước, nhớ về nguồn cội, qua các vị Thầy, Nghiệp sư, Ân sư, Thế độ sư, Giáo thọ sư, Y chỉ sư......; một đời cho chúng con học hạnh pháp tu trì, dạy cho chúng con từng oai nghi tế hạnh, chúng con một dạ đảnh lễ xác đất, vì các Ngài đã đấy lên lòng Huân tu giải thoát trong tự tánh nội tâm.
         Chúng con cũng y giáo thọ mạng trong niềm tin yêu tham cầu học vấn, từ các Tôn túc hữu duyên chúng con diện kiến, từ muôn phương hội về, Nam - Trung- Bắc, hay ra tận Hải ngoại, chúng con nghe pháp âm của các Ngài chỉ giáo, rồi chúng con lớn dần trong niềm tin và trí sáng Nhuệ trí tâm linh.
          Chúng con cũng ghi dạ niệm âm các vị Tôn trưởng thọ ân giáo giới, các ngài đã quy ẩn trời Tây, dung nghi ấy, công hạnh ấy, lời dạy ấy, chúng con nhớ ân về các vị Thầy theo gót Di Đà, không còn trên đời, nhưng chính các Ngài cho chúng con vô vàng châu Ngọc.
           Chúng con tri ân các vị pháp lữ, các vị pháp hữu, các vị pháp huynh trong môn phong, các vị pháp đệ tập tu cho chúng con nhiều lời dạy hay, chúng con một dạ tri âm khắc ghi.
           Chúng con ghi tạc những trường đời kinh nghiệm khi ai đó diện kiến ngữ âm lời dạy, tất cả gói lại trong hai tiếng Tri âm, dẫn sinh Trí Sáng, ngỏ hầu mong cho chúng con lớn khôn trong mọi quan năng.
           Một dạ tri âm, nhân ngày nhà giáo Quốc Tế, từ Tục đế đến Chơn đế chúng con đã học mãi, tập học trong nhiều gốc độ sách vỡ mãi còn vang.
           Một dạ tri âm, dù một chữ hay nữa chữ cũng là Thầy chúng con, “mong sao một ngành giáo dục khắp cả nước nhà luôn giữ vững từ sở hữu trí sáng soi tâm”.
           Một dạ tri âm dù bần cùng thôn quê ta cũng học, dù ngoài chợ hiên đường ta cũng nhặt và học hết lòng rồi chắc lọc,dù trên bục giảng đi qua trung từng lớp bụi phấn bạc màu thời gian, ta cũng lấy sâu thành chuổi tâm vận dụng, hay các vị Tôn túc trong chốn Tùng lâm thạch trụ, con cũng tìm về học hạnh chân tu. Dù ở phương trời núi Tuyết ẩn Tu, hay trên quốc độ ta đang sống nghe danh giới Đức chúng con đồng cung kính tham vấn. Thay vào đó, thế kỷ 21 này là công nghệ mạng chúng con học và giờ đây chúng con cung kính cuối đầu học mãi giá trí sở hữu tâm linh.
        Nên Đức Thế Tôn dạy: “Luôn nhớ về bốn ân giáo dưỡng trong đó Ân cha Mẹ, Ân Thầy, Ân Quốc Gia, Ân Chúng Sinh.”
        Hôm nay nhân ngày nhà giáo trên mọi niềm Tổ quốc trong và ngoài, chúng con thân chúc các Ngài pháp hạnh viên dung, chúc cho Cha Mẹ thọ trường, chúc các Thầy Cô giáo luôn sức trí hanh thông.
Đệ tử chúng con cung kính khể thủ lễ.

Tk: Thích Minh Thế
Hỷ Tâm Hải Triều
Tịnh Nhật Vân Quang.
Ngày 20-11-2020.
Viết tại Phổ Tịnh Thiền Vi trong mùa Thu chớm Đông về.

Dưới đây là phần ghi chú: 22 tấm hình theo thứ tự, từ khi chúng con là vị Cư sĩ, đến khi có nhân duyên xuất gia.

Mot-Da-Tri-Am-01
Hình 1: Trưởng Lão Hoà Thượng thượng Đôn hạ Hậu.
Ngài là vị ân sư trao truyền Tam quy Ngũ giới cho chúng con lúc sinh tiền, với Pháp danh: Tâm Hỷ.
Vào năm 1990.
Tại chốn Tổ Linh Mụ -Huế.
Mot-Da-Tri-Am-02

Hình 2:Trưởng lão Hoà Thượng thượng Chí hạ Thắng - Viện chủ Phước Thành- Phước Hải - Phước Sơn Tự.- Vị Bổn Sư Thế Độ xuất Gia.


Mot-Da-Tri-Am-03

Hình 3: Trưởng Lão Hoà Thượng thượng Thiện hạ Hạnh.

Ngài là vị Giáo Thọ Sư- Viện Cao Đẳng Phật Học Từ Hiếu - Huế. 

 Mot-Da-Tri-Am-04
Hình 4: Trưởng Lão Hoà Thượng thượng Thái hạ Hoà.

Trú Trì Phước Duyên Tự- Huế

Ngài là vị Giáo Thọ sư- Y chỉ- Cho chúng con nương tựa tu học.

 
Mot-Da-Tri-Am-05

Hình 5: Trưởng lão Hoà Thượng thượng Lương hạ Phương

Viện chủ Phước Duyên Tự- Huế.

Ngài là vị Giáo Thọ Yết Ma- Trong Giới Đàn Nguyên Thiều-2005.

 
Mot-Da-Tri-Am-06

Hình 6:Trưởng Lão Hoà Thượng thượng Giới hạ Đức.

Viện chủ Huyền Không Sơn Thượng-Huế.

Mot-Da-Tri-Am-07

Hình 7: Trưởng lão Hoà Thượng thượng Thiện hạ Nghĩa

Viện chủ Chơn Giác- Nhà Bè-Tphcm.

Ngài là vị Y chỉ sư Niềm Nam.

Mot-Da-Tri-Am-08

Hình 8: Trưởng Lão Hoà Thượng thượng Minh hạ Thông.

Viện chủ Long Sơn - Nha Trang.

 
Mot-Da-Tri-Am-09

Hình 9: Ni Trưởng thượng Lưu hạ Phong- Nha Trang.

Ni trưởng là vị ni giới lớn trong môn phong Tổ đình Từ Hiếu- Huế.

Mot-Da-Tri-Am-10

Hình10: Ni Trưởng thượng Chơn hạ Hiền.

Viện chủ Diệu Hỷ Ni Tự- Huế.

Ni trưởng là vị chứng minh tối cao cho Phật giáo Ni bộ Thừa Thiên- 2020.

Và Viện Chủ Diệu Viên Ni Tự- Huế.

Mot-Da-Tri-Am-11

Hình 11: Trưởng lão Hoà Thượng thượng Thanh hạ Bích.

Viện chủ Tổ Đình Hội Xá- Hà Nội.

Phó Pháp Chủ kiêm Hội Đồng Giám Luật.

(1912-2013)

Mot-Da-Tri-Am-12

Hình 12: Trưởng Lão Hoà Thượng thượng Phổ hạ Tuệ

Đệ Tam Pháp Chủ- GHPGVN.

Mot-Da-Tri-Am-13
Hình 13: Trưởng lão Hoà Thượng thượng Minh hạ Nghĩa.
Viện chủ Tổ Đình Giác Nguyên- Tphcm.
Chúng con nương tựa tu học trong năm 2006.
Mot-Da-Tri-Am-14

Hình 14: Trưởng lão Hoà Thượng thượng Minh hạ Tâm.

Viện chủ Tổ Đình Phật Ân- Đồng Nai.

 Mot-Da-Tri-Am-15

Hình 15: Hoà Thượng thượng Viên hạ Thanh.

Viện chủ Thiền Viện Vạn Hạnh- Đà Lạt.

Chúng con nương tựa tu học năm 2008-2009.

Mot-Da-Tri-Am-16

Hình 16:Thượng Tọa Thích Vân Pháp 

Trú trì Từ Vân- Huế.

Thượng tọa là vị giáo thọ sư.

Mot-Da-Tri-Am-17
Hình 17:Hoà Thượng thượng Hải hạ Tạng.

Viện chủ Long An Tự- Quảng Trị.

Mot-Da-Tri-Am-18

Hình 18:Trưởng Lão Hoà Thượng thượng Chơn hạ Điền.

Quan Âm Tu viện- Mỹ Quốc.

Mot-Da-Tri-Am-19

Hình 19: Trưởng lão Hoà Thượng thượng Nguyên hạ Hạnh.

Viện chủ Trung Tâm Phật Giáo Việt Nam- Mỹ Quốc.

Mot-Da-Tri-Am-20

Hình 20: Thượng tọa Thích Đạt Đức.

Viện chủ Hải Quang Tự- Tphcm.

 Mot-Da-Tri-Am-21

Hình 21: Trưởng lão Hoà Thượng thượng Nguyên hạ Siêu.

Mỹ Quốc. Năm 2019 chúng con diện kiến tại Mỹ.

 
Mot-Da-Tri-Am-22

Hình 22: Trưởng lão Hoà Thượng thượng Thanh hạ Thế.

Lâm Đồng.

Chúng con gặp và hầu chuyện tham vấn, tại Mỹ Quốc trong khoá an cư mùa đông chùa Liên Hoa.

Năm 2018-2019...!
***
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
06/05/202003:48(Xem: 7628)
Công đức hoằng khai nhiếp hóa của Ngài cao hơn núi cao Tấm lòng từ bi độ lượng của Ngài sâu hơn biển sâu Chữ nghĩa của trần gian làm sao phô diễn
06/05/202004:19(Xem: 2914)
Tiểu sử Đức Đệ Nhất Tăng Thống GHPGVNTN – Đại Lão Hòa Thượng THÍCH TỊNH KHIẾT , Đệ nhất Tăng Thống - HT Thích Tịnh Khiết, Hòa Thượng thế danh là NGUYỄN VĂN KỈNH. Ngài sinh ngày 17 tháng 11 năm Tân Mão (nhằm ngày 17.12.1891)(1) tại làng Dưỡng Mong Thượng, tổng Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên. Nay là thôn Dưỡng Mong, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên. Thân phụ của ngài là cụ Nguyễn Văn Toán, thân mẫu là cụ bà Tôn Nữ Thị Lý. Ngài là con thứ hai(2). Bào huynh là Hòa Thượng Trừng Hương – Tịnh Hạnh (chúng tôi chưa tìm thấy thế danh của ngài). Hòa Thượng Tịnh Hạnh sinh năm Kỷ Sửu, 1889; xuất gia năm Ất Tỵ, 1905; thọ Cụ-túc giới năm Canh Tuất, 1910; trụ trì chùa Tường Vân, Huế; viên tịch năm Quý Dậu, 1933.
04/05/202006:21(Xem: 3248)
Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang thế danh là Lê Đình Nhàn, sinh năm Canh Thân, ngày 19-9-1920 (tức ngày mồng 8 tháng 8 năm Canh Thân), quê thôn Háo Đức, xã Nhơn An, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Thân phụ là cụ ông Lê Vỵ pháp danh Như Hương, thân mẫu là cụ bà Ngô Thị Tư pháp danh Như Tâm cùng ở làng Háo Đức.
02/05/202005:16(Xem: 15724)
Trang nhà Quảng Đức vừa nhận được tin buồn: Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch vào lúc 21 giờ 20 phút ngày Thứ Bảy 22/02/2020 nhằm ngày 29/01 Âm lịch năm Canh Tý, Phật lịch 2563 tại Chùa Từ Hiếu, Phường 1, Quận 8, Sài Gòn. Trụ thế: 93 năm. Chương trình tang lễ sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất có thể. Chúng con thành kính nguyện cầu Đức Đại Lão Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc và sớm tái sanh trở lại thế giới Ta Ba để tiếp tục công cuộc hoằng Pháp lợi sanh. Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
28/11/202016:10(Xem: 108)
lễ Cúng Dường Đại Tăng trong ngày Sinh nhật Lần Thứ 94 của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan. Thời gian: 1giờ 30 chiều ngày 01 tháng 01 năm 2021 Địa điểm: Chùa Hồng Danh 1129 Bal Harbor Way. San Jose, CA 95122. USA
05/05/202006:23(Xem: 11582)
Như Áng Mây Bay là một phần thành quả của sự huân tập ý đạo, là một phần của cuộc hành trình đầy mạo hiểm mà ta gọi là kiếp người.
04/09/202011:19(Xem: 2237)
Thư Khánh Tuế (Viện Tăng Thống, TK Thích Tuệ Sỹ) diễn đọc: Phật tử Diệu Danh, lồng nhạc: Phật tử Quảng Phước
14/07/202008:48(Xem: 4646)
Trang nhà Quảng Đức vừa nhận được ai tin: Hòa Thượng Thích Phước Sơn (1937-2020) vừa thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch vào lúc 3h15 phút sáng nay 16/4/Canh Tý , Chủ Nhật ngày 07 tháng 6 năm 2020 tại Sài Gòn, Việt Nam. Chương trình tang lễ sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất có thể. Hòa Thượng Thích Phước Sơn là một bậc cao tăng thạc đức, một nhà Phật học lỗi lạc, một dịch giả, tác giả nổi tiếng, một giáo thọ sư của nhiều thế hệ tăng ni Việt Nam. Chúng con thành kính nguyện cầu Hòa Thượng tân viên tịch Cao Đăng Phật Quốc và sớm tái sanh trở lại thế giới Ta Ba để tiếp tục công cuộc hoằng Pháp lợi sanh. Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Chủ Biên Trang Nhà Quảng Đức Cựu học tăng tại Vạn Hạnh (khóa 3) TK. Thích Nguyên Tạng
28/06/202018:15(Xem: 1830)
Bức tượng được sơn son thếp vàng, tạc hình ảnh một nhà vua mặc triều phục đang quỳ gập người, hai bàn tay cung kính mở rộng để trên mặt đất, còn bên trên lưng là một pho tượng Phật cao lớn ngồi trên tòa sen nằm đè lên.
11/01/201913:22(Xem: 3630)
Co lẽ mùa trăng Thành Đạo 2562 – 2018 sẽ khó quên đối với nhạc sĩ Hằng Vang và gia đình, khi giữa bao cơn lốc thực dụng xâm chiếm nhiều ngõ ngách cuộc sống và lấn sang cả khu vực luôn được bảo trọng của tâm hồn trong từng con người: Trái tim ! Nếu nói về một sự tưởng thưởng hay tri ân thì nhạc sĩ Hằng Vang có thể còn đi bên trên những khuôn sáo, danh vọng đó. Hơn thế nữa sẽ không ai có thể nhân danh để ghi nhận sự tận tâm , cống hiến gần cả cuộc đời cho âm nhạc Phật giáo mà không hề đòi hỏi một đồng lương, một phần thưởng nào trong suốt 86 năm dài tận tụy của người nhạc sĩ lão thành hiện đang còn sống duy nhất bên chúng ta.