Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Một Dạ Tri Âm.

22/11/202019:56(Xem: 3202)
Một Dạ Tri Âm.
Một Dạ Tri Âm.

         Trong đời sinh ra, ta may mắn được đầy đủ sáu giác quan, đó là đôi mắt để nhìn, đôi tai để nghe, đôi tay để cầm nắm, đôi chân để đi, cái miệng để nói và thọ dụng ăn uống, cái mũi để tập thở vào ra, tấm thân khỏe mạnh là không ốm đâu, từ những chức năng trên ta một dạ tri âm, Cha ta và Mẹ ta, vì chính họ cho ta có một cuộc sống bình an, chính là bậc thầy chính hiệu trong gốc rễ huyết thống.
         Ta sinh ra trên Trần thế, một dạ tri âm, các bậc Thầy giáo, Cô giáo, từ lớp lá, lớp mầm, lớp chồi, và cao quý hơn khi ta học từ cấp một đến Đại học trong trường, hay ở xung quanh, tất cả nhờ vào con chữ.
          Kế đến trong cuộc đời con chữ tri thức, dẫn sinh con chữ niềm tin, tất cả chúng con cung kính Đảnh lễ Bậc Thầy Thế Tôn, niềm tin Chánh đẳng giác, xưng hiệu Thế Tôn Như Lai, Ngài đã đưa chúng con thực tập hành trì từ Giới, từ Định, từ Tuệ, từ Tri kiến, từ Tri kiến giải thoát. Chính Ngài là Bậc Thầy Tâm Linh.
          Chúng con tri ân uống nước, nhớ về nguồn cội, qua các vị Thầy, Nghiệp sư, Ân sư, Thế độ sư, Giáo thọ sư, Y chỉ sư......; một đời cho chúng con học hạnh pháp tu trì, dạy cho chúng con từng oai nghi tế hạnh, chúng con một dạ đảnh lễ xác đất, vì các Ngài đã đấy lên lòng Huân tu giải thoát trong tự tánh nội tâm.
         Chúng con cũng y giáo thọ mạng trong niềm tin yêu tham cầu học vấn, từ các Tôn túc hữu duyên chúng con diện kiến, từ muôn phương hội về, Nam - Trung- Bắc, hay ra tận Hải ngoại, chúng con nghe pháp âm của các Ngài chỉ giáo, rồi chúng con lớn dần trong niềm tin và trí sáng Nhuệ trí tâm linh.
          Chúng con cũng ghi dạ niệm âm các vị Tôn trưởng thọ ân giáo giới, các ngài đã quy ẩn trời Tây, dung nghi ấy, công hạnh ấy, lời dạy ấy, chúng con nhớ ân về các vị Thầy theo gót Di Đà, không còn trên đời, nhưng chính các Ngài cho chúng con vô vàng châu Ngọc.
           Chúng con tri ân các vị pháp lữ, các vị pháp hữu, các vị pháp huynh trong môn phong, các vị pháp đệ tập tu cho chúng con nhiều lời dạy hay, chúng con một dạ tri âm khắc ghi.
           Chúng con ghi tạc những trường đời kinh nghiệm khi ai đó diện kiến ngữ âm lời dạy, tất cả gói lại trong hai tiếng Tri âm, dẫn sinh Trí Sáng, ngỏ hầu mong cho chúng con lớn khôn trong mọi quan năng.
           Một dạ tri âm, nhân ngày nhà giáo Quốc Tế, từ Tục đế đến Chơn đế chúng con đã học mãi, tập học trong nhiều gốc độ sách vỡ mãi còn vang.
           Một dạ tri âm, dù một chữ hay nữa chữ cũng là Thầy chúng con, “mong sao một ngành giáo dục khắp cả nước nhà luôn giữ vững từ sở hữu trí sáng soi tâm”.
           Một dạ tri âm dù bần cùng thôn quê ta cũng học, dù ngoài chợ hiên đường ta cũng nhặt và học hết lòng rồi chắc lọc,dù trên bục giảng đi qua trung từng lớp bụi phấn bạc màu thời gian, ta cũng lấy sâu thành chuổi tâm vận dụng, hay các vị Tôn túc trong chốn Tùng lâm thạch trụ, con cũng tìm về học hạnh chân tu. Dù ở phương trời núi Tuyết ẩn Tu, hay trên quốc độ ta đang sống nghe danh giới Đức chúng con đồng cung kính tham vấn. Thay vào đó, thế kỷ 21 này là công nghệ mạng chúng con học và giờ đây chúng con cung kính cuối đầu học mãi giá trí sở hữu tâm linh.
        Nên Đức Thế Tôn dạy: “Luôn nhớ về bốn ân giáo dưỡng trong đó Ân cha Mẹ, Ân Thầy, Ân Quốc Gia, Ân Chúng Sinh.”
        Hôm nay nhân ngày nhà giáo trên mọi niềm Tổ quốc trong và ngoài, chúng con thân chúc các Ngài pháp hạnh viên dung, chúc cho Cha Mẹ thọ trường, chúc các Thầy Cô giáo luôn sức trí hanh thông.
Đệ tử chúng con cung kính khể thủ lễ.

Tk: Thích Minh Thế
Hỷ Tâm Hải Triều
Tịnh Nhật Vân Quang.
Ngày 20-11-2020.
Viết tại Phổ Tịnh Thiền Vi trong mùa Thu chớm Đông về.

Dưới đây là phần ghi chú: 22 tấm hình theo thứ tự, từ khi chúng con là vị Cư sĩ, đến khi có nhân duyên xuất gia.

Mot-Da-Tri-Am-01
Hình 1: Trưởng Lão Hoà Thượng thượng Đôn hạ Hậu.
Ngài là vị ân sư trao truyền Tam quy Ngũ giới cho chúng con lúc sinh tiền, với Pháp danh: Tâm Hỷ.
Vào năm 1990.
Tại chốn Tổ Linh Mụ -Huế.
Mot-Da-Tri-Am-02

Hình 2:Trưởng lão Hoà Thượng thượng Chí hạ Thắng - Viện chủ Phước Thành- Phước Hải - Phước Sơn Tự.- Vị Bổn Sư Thế Độ xuất Gia.


Mot-Da-Tri-Am-03

Hình 3: Trưởng Lão Hoà Thượng thượng Thiện hạ Hạnh.

Ngài là vị Giáo Thọ Sư- Viện Cao Đẳng Phật Học Từ Hiếu - Huế. 

 Mot-Da-Tri-Am-04
Hình 4: Trưởng Lão Hoà Thượng thượng Thái hạ Hoà.

Trú Trì Phước Duyên Tự- Huế

Ngài là vị Giáo Thọ sư- Y chỉ- Cho chúng con nương tựa tu học.

 
Mot-Da-Tri-Am-05

Hình 5: Trưởng lão Hoà Thượng thượng Lương hạ Phương

Viện chủ Phước Duyên Tự- Huế.

Ngài là vị Giáo Thọ Yết Ma- Trong Giới Đàn Nguyên Thiều-2005.

 
Mot-Da-Tri-Am-06

Hình 6:Trưởng Lão Hoà Thượng thượng Giới hạ Đức.

Viện chủ Huyền Không Sơn Thượng-Huế.

Mot-Da-Tri-Am-07

Hình 7: Trưởng lão Hoà Thượng thượng Thiện hạ Nghĩa

Viện chủ Chơn Giác- Nhà Bè-Tphcm.

Ngài là vị Y chỉ sư Niềm Nam.

Mot-Da-Tri-Am-08

Hình 8: Trưởng Lão Hoà Thượng thượng Minh hạ Thông.

Viện chủ Long Sơn - Nha Trang.

 
Mot-Da-Tri-Am-09

Hình 9: Ni Trưởng thượng Lưu hạ Phong- Nha Trang.

Ni trưởng là vị ni giới lớn trong môn phong Tổ đình Từ Hiếu- Huế.

Mot-Da-Tri-Am-10

Hình10: Ni Trưởng thượng Chơn hạ Hiền.

Viện chủ Diệu Hỷ Ni Tự- Huế.

Ni trưởng là vị chứng minh tối cao cho Phật giáo Ni bộ Thừa Thiên- 2020.

Và Viện Chủ Diệu Viên Ni Tự- Huế.

Mot-Da-Tri-Am-11

Hình 11: Trưởng lão Hoà Thượng thượng Thanh hạ Bích.

Viện chủ Tổ Đình Hội Xá- Hà Nội.

Phó Pháp Chủ kiêm Hội Đồng Giám Luật.

(1912-2013)

Mot-Da-Tri-Am-12

Hình 12: Trưởng Lão Hoà Thượng thượng Phổ hạ Tuệ

Đệ Tam Pháp Chủ- GHPGVN.

Mot-Da-Tri-Am-13
Hình 13: Trưởng lão Hoà Thượng thượng Minh hạ Nghĩa.
Viện chủ Tổ Đình Giác Nguyên- Tphcm.
Chúng con nương tựa tu học trong năm 2006.
Mot-Da-Tri-Am-14

Hình 14: Trưởng lão Hoà Thượng thượng Minh hạ Tâm.

Viện chủ Tổ Đình Phật Ân- Đồng Nai.

 Mot-Da-Tri-Am-15

Hình 15: Hoà Thượng thượng Viên hạ Thanh.

Viện chủ Thiền Viện Vạn Hạnh- Đà Lạt.

Chúng con nương tựa tu học năm 2008-2009.

Mot-Da-Tri-Am-16

Hình 16:Thượng Tọa Thích Vân Pháp 

Trú trì Từ Vân- Huế.

Thượng tọa là vị giáo thọ sư.

Mot-Da-Tri-Am-17
Hình 17:Hoà Thượng thượng Hải hạ Tạng.

Viện chủ Long An Tự- Quảng Trị.

Mot-Da-Tri-Am-18

Hình 18:Trưởng Lão Hoà Thượng thượng Chơn hạ Điền.

Quan Âm Tu viện- Mỹ Quốc.

Mot-Da-Tri-Am-19

Hình 19: Trưởng lão Hoà Thượng thượng Nguyên hạ Hạnh.

Viện chủ Trung Tâm Phật Giáo Việt Nam- Mỹ Quốc.

Mot-Da-Tri-Am-20

Hình 20: Thượng tọa Thích Đạt Đức.

Viện chủ Hải Quang Tự- Tphcm.

 Mot-Da-Tri-Am-21

Hình 21: Trưởng lão Hoà Thượng thượng Nguyên hạ Siêu.

Mỹ Quốc. Năm 2019 chúng con diện kiến tại Mỹ.

 
Mot-Da-Tri-Am-22

Hình 22: Trưởng lão Hoà Thượng thượng Thanh hạ Thế.

Lâm Đồng.

Chúng con gặp và hầu chuyện tham vấn, tại Mỹ Quốc trong khoá an cư mùa đông chùa Liên Hoa.

Năm 2018-2019...!
***
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/04/2024(Xem: 27131)
Phật giáo Việt Nam trong hai thế kỷ cận đại và hiện đại, xuất hiện một số nhân vật đạo hạnh cao vời, kỳ tài xuất chúng, có những cống hiến to lớn, dài lâu cho Đạo pháp và Dân tộc. Ngôn ngữ nhà Thiền xưng tụng những vị này là Bồ-tát, Đại sĩ, Thánh Tăng, hay Long Tượng, là những tôn danh chỉ được tìm thấy trong kinh điển, sử sách, trong lịch sử truyền miệng hoặc trên những bia đá ngàn năm nơi cổ tháp. Triết gia Phạm Công Thiện trong buổi ra mắt tác phẩm “Huyền Thoại Duy Ma Cật” của Hòa thượng Tuệ Sỹ tại thành phố Houston, tiểu bang Texas ngày 04 tháng 11 năm 2007, đã gọi tác giả là “bậc Long Tượng: Tuệ Sỹ” và diễn giải thêm, “Long Tượng là bậc Thầy của cả một dân tộc, nếu chưa muốn nói là bậc Thầy của thế giới.”
15/07/2024(Xem: 414)
Ba Mươi Năm vun bồi ngôi nhà Tâm Linh Phước Huệ Hạt giống Phật tưới tẩm thương yêu hiểu biết đơm hoa Chữ Duyên trong đạo Phật thật thâm trầm áo nghĩa, đất Thục-quỳnh-mai, nơi Đạo Tràng Phước Huệ thành lập và sinh hoạt đến nay đã tròn Ba Mươi Năm, cũng từ chữ “duyên” đó. Khởi đi là, vào một ngày đẹp trời đầu tháng 8, năm 1994, Thầy Tâm Ngoạn lái xe từ Seattle về Los Angles, mời chúng tôi lên xe, cùng Thầy thăm viếng miền Tây Bắc Hoa Kỳ vì, trước đây đã ba lần, mỗi lần về LA, Thầy rất chân thành mời chúng tôi đến Seattle lập chùa, nhưng, chúng tôi đều một mực từ chối
10/07/2024(Xem: 1050)
Giáo sư Cao Huy Thuần - tác giả nhiều sách như "Thấy Phật", "Nắng và hoa", "Khi tựa gối khi cúi đầu" - mất ở tuổi 87, tại Paris, Pháp. Ông Cao Huy Hóa, em trai Giáo sư Cao Huy Thuần, thông báo ông mất lúc 5h ngày 8/7 (giờ Hà Nội). Hòa thượng Thích Hải Ấn - Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế - cho biết chờ thông tin từ gia đình, sau đó sẽ tổ chức buổi tưởng niệm giáo sư. Ông từng thỉnh giảng một số chuyên đề tại học viện.
28/06/2024(Xem: 581)
Cung trời cũ, Thầy ung dung dạo bước, Chốn Hồng Trần, xin tạm gác niềm thương. Như Huyền nhiệm, đến đi trong tự tại. Diệt tang bồng, soi ảnh độ Tây phương. Thầy lặng lẽ, như hành thâm đại nguyện. Pháp Đại Bi, mật trú dạ Huân tu. Trong thiền thất, Thầy an nhiên thiền tọa. Thở và cười, chốn Bát Nhã Chơn như.
24/06/2024(Xem: 905)
Đúng vậy! Tôn Sư Trưởng lão Hòa Thượng thượng NHƯ hạ HUỆ, Nguyên Hội Chủ và Chứng Minh Đạo Sư GHPGVNTNHN UDL-TTL, Phương trượng Chùa Pháp Hoa SA. Với 70 năm tu tập, 60 phục vụ PGVNTN tại quê nhà và hải ngoại, đã giáo dục, đạo tạo nên nhiều Tăng Ni và Phật tử tài giỏi, biết hy sinh bản thân để cống hiến cho đạo Pháp và dân tộc cũng như hết lòng phụng sự chúng sanh. Nhờ tấm lòng từ bi, với đức tánh hài hòa, nhẫn nại, bao dung rồi thâm nhập Phật Pháp. Từ nền móng đó, Phật giáo đồ và Giáo hội ở Úc đã nhiều nhiệm kỳ cung thỉnh Ngài làm Hội Chủ, đã giáo dưỡng nên nhiều đệ tử biết rõ cuộc đời là vô thường, khổ, để không chạy theo sự sanh diệt của thế gian, lánh xa ngũ dục, tìm cách diệt khổ vươn lên và phụng sự đắc lực cho cuộc đời, tạo vô vàn Phước Đức.
22/06/2024(Xem: 450)
Có người, khi thấy tôi thường nhắc nhở, ca ngợi Hoà Thượng Thích Như Điển, cho rằng, tôi…nịnh Hoà Thượng. Trời, nếu hiểu theo nghĩa “nịnh” thì mục đích để cầu danh hay lợi gì đó. Muốn có danh đâu phải dễ. Giữa hai hạt, kim cương và hòn sỏi đặt dưới bóng đèn sẽ soi rõ bản chất của nó, không thể nhờ chiếu sáng mà sỏi thành ra kim cương được. Con người cũng thế thôi, bản thân chẳng ra gì có đứng bên người tỏa hào quang thì vẫn thấy cái dở của người đó. Còn lợi thì càng buồn cười hơn. Người tu vốn vào cửa...không, Phật tử phải đắp cho...có. Ở đó mà cầu lợi.
01/06/2024(Xem: 770)
Từ khi mở đất, khai hoang, lập ấp vùng đất mới, Doãn Quốc Công Nguyễn Hoàng (1558-1613) đã để ý đến việc lập chùa và lấy Phật giáo làm nơi nương tựa tinh thần cho việc lập quốc của dòng họ Nguyễn. Theo truyền thống đó, các chúa Nguyễn đều sùng thượng đạo Phật và mời các vị danh tăng Trung Quốc đến Đàng Trong hay vùng Nam Bộ ngày nay để hoằng hóa. Thế kỷ XVII ghi nhận có mặt của các Thiền sư Trung Hoa (Nguyễn Lang 2008):
31/05/2024(Xem: 844)
Sa môn Endo Mitsunaga (Giáo thọ A-xà-lê Quang Vĩnh Viên Đạo, 光永圓道阿闍梨), sinh năm năm Ất Mão (1975) tại Kyoto. Năm Canh Ngọ (1990), thiếu niên tuổi 15, Ngài xuất gia thụ giới Sa di tại Myoo-do Hall ở Mudojidani, Mt. Hiei. Năm 1997 Ngài tốt nghiệp chuyên khoa Phật học tại Đại học Hanazono (花園大学).
28/05/2024(Xem: 1757)
Huế thường được mệnh danh là “Kinh đô Phật giáo” chẳng phải vì cảm hứng nghệ thuật hay cường điệu vẽ vời mà chính vì Huế có tới 332 ngôi chùa và niệm phật đường lớn nhỏ, trong đó có khoảng 100 ngôi cổ tự. Các ngôi chùa ngày nay hầu như đều được trùng tu nhưng vẫn giữ được nét kiến trúc cổ kính, căn bản mang đậm màu sắc văn hóa Phật giáo. Dẫu là dấu tích truyền thống của tôn giáo nhưng những ngôi chùa cổ của Huế vẫn tiềm tàng những giá trị tâm linh, văn hóa, lịch sử của vùng đất cố đô.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
50,000,000