Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

                                       Chân thành niệm ân và cảm tạ

 

                                                                                     Việt Nam ngày 20  tháng 8 năm 2020

 

                                                                   Nam Mô A Di Đà Phật

                               Toàn thể tang gia hiếu quyến chúng tôi/chúng con  xin chân thành cảm tạ:

 

A)    Tại Quê Hương:

-          Hòa Thượng Thích Thiện Minh Tịnh Thất Lộc Uyển,  Sài Gòn

-          Thượng Tọa Thích Thiện Thuận, Viện Chủ Viện Chuyên Tu, Bà Rịa

-          Đại Đức Thích Như Tịnh, Trụ Trì chùa Viên Giác Hội An, Quảng Nam

-          Đại Đức Thích Tâm Nhơn Trụ Trì chùa Pháp Minh Sài Gòn

-          Đại Đức Thích Chúc Hiếu, Tăng chúng chùa Hưng Long Sài Gòn

-          Đại Đức Thích Hạnh Trí, Trụ Trì chùa Phúc Nghiêm, Thái Bình

-          Đại Đức Thích Thông Trí, Tăng Chúng chùa Phúc Nghiêm Thái Bình

-          Đại Đức Thích Tâm Thức, chùa Hoằng Pháp, Hóc Môn

 

B)     Tại Ngoại Quốc:

-          Hòa Thượng Thích Trường Sanh, Viện chủ Chùa Giác Nhiên, New Zealand

-          Thượng Tọa Thích Tâm Phương, Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu

-          Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng, Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu

-          Thượng Tọa Thích Phổ Huân, Trụ Trì Thiền Lâm Pháp Bảo, Sydney, Úc Châu

-          Thượng Tọa Thích Viên Tịnh, Trụ Trì chùa Bảo Minh, Melbourne, Úc Châu

-          Thượng Tọa Thích Hoằng Khai, Tổng Thư Ký GHPGVN Thống Nhất Âu Châu

-          Thượng Tọa Thích Như Tú, Trụ Trì chùa Viên Minh, Thụy Sĩ

-          Thượng Tọa Thích Hạnh Bảo, Trụ Trì chùa Liên Tâm, Turku, Phần Lan

-          Đại Đức Thích Hạnh Phẩm, Trụ Trì Tu Viện Từ Ân, Melbourne, Úc Châu

-          Đại Đức Thích Thánh Trí, Trụ Trì Tu Viện Bồ Đề Seattle, Hoa Kỳ

-          Đại Đức Thích Hạnh Bổn, Trụ Trì Tổ Đình Viên Giác Hannover và Tăng Ni chúng, Đức Quốc

-          Đại Dức Thích Đăng Từ, Tăng chúng Tu Viện Quảng Đức Melbourne, Úc Châu

-          Đại Đức Thích Trung Thành, Sinh viên Tăng Đại Học Phật Quang Đài Bắc, Đài Loan

-          Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Phước, Trụ Trì chùa Linh Thứu Berin, Đức Quốc

-          Ni Sư TN Tuệ Đàm Châu, Trụ Trì chùa Bảo Đức Oberhausen, Đức Quốc

-          Ni Sư Thích Nữ Minh Huệ, Trụ Trì Tịnh Thất Thanh Lương Sacramento, Hoa Kỳ

-          Sư Cô TN Tuệ Đàm Nghiêm, Trụ Trì chùa Bảo Quang, Hamburg Đức Quốc

-          Sư Cô Giác Anh, Sư Cô Giác Duyên, Sư Cô Giác Trí, Sư Cô Giác Niệm, Sư Chú Thanh Ngộ, Sa Di Ni Diệu Lai, chùa Pháp Bảo  và Thiền Lâm Pháp Bảo, Úc Châu

-          Sư Chú Thông Tuệ, chùa Liên Tâm Turku, Phần Lan

 

 

Đã trực tiếp hoặc gián tiếp trợ tiến Hương Linh Bà:

                                                           Lê Thị Đấu

                                                           Pháp Danh Như Lý

                                                            Sinh năm Ất Hợi(1935)

                                                           Từ trần ngày 13 tháng 6 năm Canh Tý

                                                            Nhằm ngày 2 tháng 8 năm 2020

                                                            Thượng Thọ 86 tuổi


Là bào tỷ, vợ, nội, cố của chúng tôi/chúng con đã ra đi trong cơn dịch Corona 19 đang hoành hành tại Đà Nẵng Quảng Nam, Việt Nam. Tại Úc, chùa Pháp Bảo đã làm tuần sơ thất và tại Đức đã làm lễ phát tang vào ngày 2 tháng 8 năm 2020 vừa qua. Nhờ sự siêu độ nầy mà Hương Linh sẽ được siêu thoát về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà.

Đặc biệt tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne – TT Thích Tâm Phương và TT Thích Nguyên Tạng đã tổ chức Lễ Cầu Siêu trên online cho Bà Như Lý rất trang trọng.

 

Ngoài ra tại ngoại quốc chúng tôi cũng đã nhận được những điện thư phân ưu, điện thoại cũng như các trang nhà quangduc.com (Úc Châu), viengiac.de (Đức Quốc) đã đăng tải tin nầy. Xin chân thành niệm ân tất cả Quý Vị.

 

Chúng tôi xin cảm ơn tất cả sui gia, thông gia của con cháu, dâu, rễ hai bên nội ngoại và thân bằng quyến thuộc của tộc Văn Công cũng như các Tộc Họ khác tại Xuyên Mỹ, Duy Xuyên, Đà Nẵng, miền Nam Việt Nam cũng như chòm xóm quen thân với Gia Đình,

 

Tại ngoại quốc chúng tôi cũng nhận được phân ưu của Ông Quảng Tường Lưu Tường Quang, Ông Võ Đại Tôn, Quảng Anh Ngọc Hân, Diệu Vinh Vương T Lộc, Chúc Nguyên Nguyễn Thanh Hùng, Thanh Phi, Diệu Yên  Phạm Hoài Hương, Nhật Phật Hoàng Khôi và Hoàng Dung, Nguyên Đề Võ Thị Kim Oanh, Quảng Thiện Duyên Hoàng Lan, Tâm Huệ Nguyễn Thị Bạch Tuyết, Diệu Hòa, Diệu Ánh, Gia Đình Phật Tử Pháp Bảo, Ông Nguyên Lượng Nguyễn Văn Độ, Ban Trị Sự và Ban Hộ Trì Tam Bảo Tu Viện Quảng Đức, Nguyên Dũng Phạm Thanh Hùng, Gia Trưởng GĐPT Quảng Đức , Quảng Tịnh Nguyễn Kim Phương, Ban Quảng Đức Đạo Ca (Úc Châu), các chùa, Hội và các Chi Hội Phật Tử Việt Nam tại Đức, Chủ Bút Phù Vân và Ban Biên Tập báo Viên Giác, Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Đức Quốc,ĐH Thị Tâm Ngô Văn Phát, Gia Đình Thị Chơn Ngô Ngọc Diệp, Gia Đình Nguyên Đạo Thị Chấn, Huynh Trưởng Tâm Bạch Trần Huyền Đan, Nguyên Định Nguyễn Đình Tâm, Tâm Bích, Thị Lộc Võ Văn Mai, Đạt Huệ, Diệu Danh, Thiện Giới Hoa Lan, Thông Giác, Nguyên Hạnh Hoàng Thị Doãn,  Diệu Hạnh Vũ Thị Đức, Lương Hiền Sanh, Như Thân Hà Phước Nhuận, Thiện Đạo Uông Minh Trung, Quảng Ngộ Diệu Hiền, Đồng Nhã Đồng Độ,  Helene Antonie Đỗ(Đức Quốc)Đức Trí Trần Hữu Lễ, Diệu Như Trần Thị Nhật Hưng, (Thụy Sĩ), Thiện Niệm, Thiện Vũ, Châu Ngọc, Nguyên Hải, Thị Nghĩa Trần Trung Đạo(USA) … cùng Quý Đạo Hữu Phật Tử xa gần đã chia xẻ sự ra đi vĩnh viễn của người thân chúng tôi và chắc rằng không thể không có sự thiếu sót ở nhiều phương diện trong tang lễ vừa qua.  Kính xin Quý Vị niệm tình hỷ thứ:

 

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Dư A Di Đà Phật

 

-  Tỳ Kheo Thích Bảo Lạc, Phương Trượng Tự Viện Pháp Bảo, Sydney, Úc Châu

-  Tỳ Kheo Thích Như Điển, Phương Trượng Tổ Đình Viên Giác Hannover, Đức Quốc


Đại Diện Gia Đình tại Việt Nam:

- Chồng: Văn Công Y Pháp Danh Như Chí

- Dâu Trưởng: Hồ Thị Hộp, con, cháu nội ngoại

- Thứ Nam Văn Công Nam vợ Phạm Thị Côi, con, cháu nội ngoại

- Thứ Nam Văn Công Nờm vợ Phạm Thị Huệ, con, cháu nội ngoại

-  Thứ Nam Văn Công Ly vợ Phạm Thị Nhiệp, cùng các con

- Thứ Nam Văn Công Nhựt vợ Trần Thị Lạc cùng các con

- Thứ Nam Văn Công Xiêm vợ Đồng Bi Lê Thị Mẫn cùng các con

- Thứ Nam Văn Công Nga vợ Huỳnh Thị Cúc cùng các con

- Thứ Nam Văn Công Xô vợ Nguyễn Thị Minh Trang cùng các con.

- Cháu nội đích tôn Văn Điền Phước Long và vợ, con

- Đại Diện Nội Tôn Thiện Đức Văn Nhật Tân(Đức Quốc)

 

 Đồng thành kính niệm ân và cảm tạ

 

 Phat Di Da
chua phap bao-2020
dien thu phan uu-ht hoi chu-ht nhu dien
dien thu phan uu-ht hoi chu-ht nhu dien-4
dien thu phan uu-ht hoi chu-ht nhu dien-6
chua bao minh
*
chua vien minh

*

*

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính bạch Sư Phụ,

Trong thời gian ngắn mà ngài Hòa Thượng thượng Bảo hạ Lạc và Sư Phụ đã tiễn đưa Cụ Ông và Cụ Bà bào huynh, bào tỷ về miền tịnh cảnh. Chúng Con xin được thành kính góp phần cầu nguyện.

Con, Thích Thánh Trí*****

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Nam Mô A Di Đà Phật
Được tin bệnh nhân nhiễm Covid 19 524 dã quá vãng vào chủ nhật 02.8.2020 tại bệnh viện Huế - Việt Nam,
và bà cụ là bào tỷ (chị ruột) của Hoà Thượng Phương Trượng Tổ đình Viên Giác - Đức Quốc, sư phụ bổn sư của chúng con.
Chúng con Tăng chúng Tu viện Liên Tâm và BCH Hội Phật tử PGVN tại Phần Lan
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
đến Hoà Thượng bổn sư và gia quyến của cụ bà tại quê hương Việt Nam
Nguyện cầu Hương Linh cụ bà
Trượng thừa Phật lực
Tốc xả mê đồ
Siêu sanh Lạc quốc
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Chúng con đồng kính bái
Tỳ kheo Thích Hạnh Bảo
Sa di. Thích Thông Tuệ
cùng BCH Hội Phật tử PGVN Phần Lan

****


Nam Mô A DI Đà Phật.
Kính bạch Hòa thượng Phương trượng Tổ đình Viên giác, Đức quốc
Lời đầu thư, con kính vấn an sức khỏe Hòa thượng, kính chúc Hòa thượng vô lương an lạc.
1. Con thành kính phân ưu với Hòa thượng và gia đình khi hay tin Cụ bà Như Lý vừa tạ thế. Kính nguyện chơn linh Bà cụ được siêu sanh Tịnh độ.
2. Con cảm ơn Hòa thượng đã giới thiệu phim Phố Hoài. 
Con lâu rồi không xem phim, giờ xem lại thấy hay quá. Bố cục câu chuyện rất, lời thoại mang âm hưởng địa phương đặc thù mà không vùng miền nào trên đất mẹ có được: ngắn gọn mà mộc mạc, chân chất và trung thực. Diễn viên trẻ đóng hay, nhưng diễn viên thể hiện nhân vật chính trong vai già sau 30 năm thì gượng gạo và ko hợp với người của quá khứ.
Con kính chúc Hòa thượng nhiều sức khỏe để phiên dịch nhiều bộ Kinh có giá trị.
KÍnh thư,
con.,
Thích Thiện Thuận

*****THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Nam Mô A Di Đà Phật
Nhận được tin buồn Cụ Bà  Lê Thị Đấu pháp danh Như Lý   sinh năm  1935 tại Quảng Nam. do tuổi cao bệnh trọng đã  quá vãng vào chủ nhật 02.8.2020 ( nhằm ngày 16/ 6/ năm Canh Tý) hưởng thọ 86 tuổi  tại bệnh viện Huế - Việt Nam, 
 là bào tỷ (chị ruột) của Hoà Thượng Phương Trượng Tổ đình Viên Giác - Đức Quốc, sư phụ bổn sư của chúng con.
Chúng con Tăng chúng Chùa Phúc Nghiêm - Thôn Kênh Xã Tây Đô-  Huyện Hưng Hà - Tỉnh Thái Bình Nước Việt Nam.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU , GỬI NÉN HƯƠNG LÒNG 
đến Hoà Thượng bổn sư và gia quyến của cụ bà tại quê hương Quảng Nam  Việt Nam
Nguyện cầu Hương Linh cụ bà
Trượng thừa Phật lực
Tốc xả mê đồ
Siêu sanh Lạc quốc
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Chúng con
           Đệ tử
Tỳ kheo Thích Hạnh Trí
           Đồ tôn
Tỳ kheo  Thích Thông Trí
cùng  Hội Phật tử Chùa Phúc Nghiêm - Thái Bình - Nước Việt Nam đồng kính bái

     Thái Bình ngày 15/ 6/ Canh Tý Pl 2564

****

Nam Mô A Di Đà Phật.

Kính Bạch Hòa Thượng,

Hôm nay con lại được biết Hòa Thượng vừa mất thêm một người chị thân thương.  Con xin thành kính phân ưu cùng Hòa Thượng và toàn gia quyến. Kính nguyện Chư Phật và chư Bồ Tát tiếp độ Hương linh Cụ bà Lê Thị Đấu Pd Như Lý vãng sanh Cực Lạc. Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Con kính chúc Hòa Thượng Pháp thể luôn khinh an.

Con kính.

Thanh Phi

***
Kính bạch Thầy,

cháu Nhật Tân thân mến,
thành kính chia buồn cùng Thầy, cháu Nhật Tân và đại gia đình họ Lê ở Mỹ Hạt, Duy Xuyên. Thành tâm kính cầu nguyện Hương linh Nội tổ cháu Nhật Tân được vui nơi cảnh giới Tịnh độ của Đức Phật A Di Đà.
Thành kính
Nguyên Đạo, Thị Chấn và gia đình.

***

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Kính bạch thầy,
Trước hết con, Tâm Bạch, xin đảnh lễ thầy, kính chúc thầy pháp thể khinh an dù trong mọi hoàn cảnh.
Ngoài ra con vừa nghe tin không vui của Chị thầy. Con và GĐPT xin cầu nguyện cho hương linh Cụ sớm về cõi Tịnh.
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. 
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.  
Sau là con xin đại diện Ban Hướng Dẫn GĐPT VN tại Hải Ngoại cung kính cung thỉnh thầy cho chúng con đôi lời đạo từ trong buổi lễ Thắp nến cầu nguyện cho nạn nhân Covid-19.
Buổi lễ của chúng con làm trực tuyến có sự tham dự của tất cả Lam Viên trên Hải Ngoại. Để có nơi tụ tập, chúng con bắt đầu làm tại Perth, Úc vì nơi đó hiện nay có thể tụ tập. Tuy nhiên chỉ là phần nghi lễ mở đầu, sau đó tất cà các nơi các thì chúng con quay trước và chung tham dự.
Kính xin thầy hoan hỉ cho chúng con lời đạo từ 10 phút ở phần thắp nến cầu nguyện. Được thầy hứa khả chúng con sẽ dịch sang tiếng anh. Khi thầy ban đạo từ tiếng Việt sẽ có giòng chữ tiếng Anh kèm theo. Chúng con sẽ cử anh em Phật Tử quay hình thầy trước.
Con rất mong được nhận tin thầy cũng như bài đạo từ để chúng con có thể dịch và làm kỹ thuật cho kịp.
Con, Tâm Bạch

***

Kính Bạch Hòa Thượng Pháp Bảo,

Sư Cô Thích Nữ Giác Anh từ bi báo tin Bào Huynh và Bào Tỷ của Hòa Thượng đã mãn phần ở Việt nam.

Chúng con tuy ý thức rất rõ về Vô thường, nhưng vẫn thấy sự mất mát của Hòa Thượng và gia đình là quá lớn lao! Vì vậy chúng con và các Cháu cùng Gia đình Trang Do trước hết thành kính ngưỡng xin Chư Phật Mười Phương gia hộ cho Nhị Vị Hương Linh sớm sanh về cõi An Lành và Thảnh thơi. Kế đên, kính xin Hòa Thượng hoan hỷ cho chúng con được chia sẻ cùng Hòa Thượng, Hòa Thượng Như Điển và toàn thể gia quyến về sự mất mát lớn lao này.

Nguyện cầu Chư Phật và Chư Đại Bồ Tát cùng Thánh Hiền Tăng gia hộ cho chư vị trong thời gian khó khăn này.

Tâm thành chúng con xin đảnh lễ Chư Vị.

Khôi Dung và Gia đình.

****

Kính Thầy.
Gia đình con vừa nghe tin năm nay về sự ra đi Anh và Chị của Thầy tại Việt Nam, chúng con kính lời chia buồn về sự mất mát này, và kính nguyện Hương Linh nhị vị sớm về cõi Phật.
Hồi đầu tháng 7 vừa rồi, con có người anh cả duy nhất đã 82 tuổi cũng ra đi chỉ vì bịnh già thôi ạ. Anh ra đi cũng nhanh và nhẹ nhàng. Đúng là Sanh Lão Bịnh Tử.
Con kính nguyện Thầy dồi dào sức khỏe.
Kính Mail
Gia đình
Đức Trí Trần Hữu Lễ
Diệu Như Trần Thị Nhật Hưng.

****

con xin sám hối Sư Ông

Vô tình đọc tin tức trên mạng mà con thưa lại sư ông lại vô tình đúng ngay cụ bà chị ruột của sư ông ạ. Con nghe sư ông nói câu ”chỉ một thời gian ngắn mà cả hai người thân ra đi” mà con cảm nhận cái buồn to lớn và khó tả trong lòng của sư ông rồi. 

Người thân mất ở tuổi tám mươi mấy thì cũng được xem như là lẽ tự nhiên và có lẽ cũng là một phúc lành của gia đình vì các cụ đã quá thọ so với quãng đời trung bình của mọi người. Nhưng với sư ông mang tâm trạng của người ở xa quá lâu rồi thì những chữ người thân và quê nhà vẫn là có vị trí vô cùng đặc biệt và thấy tin tức về cái mất của người thân mình tràn ngập trên các mặt báo đài thì con nghĩ sư ông chắc là buồn lắm. 

Cuộc đời thật quá vô thường sư ông ơi. 2 hôm trước con cũng vừa mất đi 1 cậu bạn thân vì bệnh cao huyết áp nên té xỉu dẫn đến xuất huyết não. Cậu ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ ạ. Mấy nay con cũng mua chút đồ ăn thức uống để cúng dường đến quý thầy cô nhằm cầu mong cậu ấy được nhẹ nhàng sanh về cõi lành. 

Bạch sư ông con có để ý hỏi nhưng vẫn chưa thấy tin tức của 2 quyển sách ạ. Sư ông có thể cho con xin cái tracking number hay thông tin gì liên quan đến nhà vận chuyển và số đơn hàng để con theo dõi thông tin chuyển phát không ạ. Ngày hôm nay con đi làm ít giấy tờ để chuẩn bị gia hạn visa ạ. 

Con kính cầu chúc sư ông mạnh khoẻ và bình an qua cơn dịch. 

Kính mail 

Con: Thích Trung Thành

 
***

Nam Mô A Di Đà Phật,

Kính bạch Hòa Thượng,

Chúng con Ni Chúng Chùa Bảo Quang, Chùa Bảo Đức nhận được tin buồn Bào Huynh, Bào Tỷ của Hòa Thượng do tuổi cao bệnh trọng đã quá vãng tại Quê nhà  Quảng Nam Việt Nam

Bổn sư chúng con, Sư Bà Viện chủ cùng Ni chúng chùa Bảo Quang, Chùa Bảo Đức

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU , GỬI NÉN HƯƠNG LÒNG

đến Hoà Thượng  và gia quyến tại quê hương Quảng Nam Việt Nam

Nguyện cầu Hương Linh  Cụ óng, Cụ bà

Trượng thừa Phật lực

Tốc xả mê đồ

Siêu sanh Lạc quốc

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Chúng con

Tuệ Đàm Châu, Tuệ Đàm Nghiêm kính bái.


***

Nam Mô A Di Đà Phật 
Kính gửi Hoà Thượng Thích Như Điển,
Kính bạch thầy,
Chúng con mong Thầy khỏe!
Chúng con chuyển đến Thầy truyện “Con mèo nhập Niết Bàn” Thầy đọc cho vui, chị Châu Ngọc gửi cho con.
Vì có bão Isaias, tuy bão không mạnh nhưng vì con phải làm việc cuối tuần này nên con ở nhà thương để khỏi phải lái xe lúc gió bão.
Trong đại gia đình chúng con có 5
người bị Covid. Tuy các cháu con có uống thuốc hydroxychloroquine nhưng các cháu con có nói xông là tốt nhất. 
Dạo này lúc nào con thấy đau cổ họng hoặc ớn lạnh là con xông liên tục trong 4-5 ngày.
Con bỏ nhiều lá xả, lá chanh, lá cam, vỏ cam, vỏ quít, gừng, quế, tai hồi và vài giọt dầu khuynh diệp hoặc dầu xanh bỏ vô nồi to (10 lít trở lên) đun nước xôi và trùm mền ngồi xông trong 10-20 phút. Kính bạch thầy lúc mở nắp nồi mở từ từ không hơi nóng ập vào mặt khó chịu lắm. Nếu chúng con kiếm không đủ các thứ lá thì có cái gì chúng con dùng cái đó.
Dạo này chúng con ít ra khỏi nhà nên Thiện Niệm và con sắp xếp nhà lại cho gọn, những giấy tờ chúng con giữ hơn 20 năm, nay đã dọn sạch.
Vài lời chúng con kính thăm Thầy.
Chúng con kính chúc Thầy sức khỏe dồi dào và mọi Phật sự đều thành công viên mãn.
Kính thư, 
Thiện Niệm và Thiện Vũ 

***


 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Kính bach Hòa Thương.
Chúng con THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng nhị vị Hòa Thượng cùn g gia đình tang quyến về việc ra đi của ông anh, bà chị của HT. Nguyện cầu hương linh hai cụ được Vãng Sanh Cực Lạc Quốc. 
Hôm qua con vừa mang sách của HT về chùa phát cho các PT. Con định hôm nay sẽ tin cho HT thì lại được tin buồn. Chúng con cầu nguyện cho quý thầy luôn được khoẻ mạnh
mọi sự được viên thông và luôn luôn được an toàn trong mùa dịch. Cám ơn HT đã cho chúng con được đọc sách hay và bổ ích
NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT
Nay kính
Châu Ngọc
(Chùa Hải Đức, Jacksonville, Florida)


****

Nam MÔ A Di Đà Phật.

Được hung tin Cụ Bà Lê Thị Đấu, pháp danh NHư Lý, là Chị của Thầy đã viên tịch, gia đình chúng con thành kính chia sẻ sự mất mát này đến Thầy. Tin Cụ Bà qua đời bởi Coronavirus vì có bệnh nền cũng đã được các đài truyền hình VN đề cập đến, vì Cụ là ca tử vong Covid-19 thứ sáu (6) tại VN.

Thầy nhớ giữ sức khỏe nghe Thầy.
Hôm cuối tuần, con thấy thần khí Thầy "xuống" quá!
Cũng không gì lạ, gần 5 tuần mà phải chịu hi cái tang! Ai mà không đau xót.
Và Cụ Bà qua đời nhằm dịch Coronavirus nên phải xá cách cả người thân.
Không được chôn cất trang nghiêm như Ông Tư (!)

Chúng con cầu nguyện hương linh Cụ Bà sớm vãnh sanh về Tây Phương Cực Lạc A Di Đà

Con và gia đình thương kính chúc Thầy nhiều SỨC KHỎE và AN LÀNH

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính Mail
Con Thị Chơn và gia đình


 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
26/09/2022(Xem: 264)
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Gia đình chúng con, chúng tôi vô cùng kính tiếc báo tin đến Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng Thân Bằng Quyến Thuộc và Bạn Hữu xa gần: Chồng, Cha, Ông của chúng con, chúng tôi là: Cụ Ông Phật tử: TRẦN VĂN MINH Pháp danh: CHÁNH HIỂN Sinh năm 1942 (Nhâm Ngọ) tại Gia Định, Sài Gòn Vãng sanh ngày 24/09/2022 nhằm ngày 29/08/Nhâm Dần tại tư gia Richmond, Melbourne, Úc Đại Lợi Hưởng thọ: 81 tuổi. Chương Trình Tang Lễ: Tổ chức theo nghi thức Phật Giáo tại Vãng Sanh Đường Tu Viện Quảng Đức Address: 105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Tel: 9357 3544 Lễ nhập liệm, Phát tang: 03pm-04pm, Thứ Ba, 27/09/2022 tại Vãng Sanh Đường Tu Viện Quảng Đức, (địa chỉ: 85-105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060), sau đó bè bạn thân quyến thăm viếng đến 9pm. Lễ Động Quan & Hỏa Táng: 10:am, Thứ Tư, 28/09/2022: sau đó Linh Cữu Cụ Ông sẽ được đưa đi hỏa táng tại nghĩa trang Fawkner, sau cùng gia đình thỉnh Linh ảnh & bát nhang về làm lễ An Sàng và cúng thất tuần tại Tu Viện
22/09/2022(Xem: 512)
Điện Thư Phân Ưu Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tu Viện Quảng Đức vừa nhận được tin buồn: Thân Phụ của Phật tử Hạnh Kim (Ban Trai Soạn TV Quảng Đức) Ông Ngoại của Htr Tuệ Hoàng Trần Đức Huy (Liên Đoàn Trưởng GĐPTQĐ) là: Cụ Ông TRẦN NGỌC MINH, PD: QUẢNG MINH Sinh ngày 10/3/1941(Tân Tỵ) tại Quảng Ngãi, Viet Nam. Mãn phần ngày: 20/9/2022 (25/8/Al Nhâm Dần) tại tiểu bang Victoria, Úc Đại Lợi Hưởng thọ: 82 tuổi. Thay mặt Tu Viện Quảng Đức & Trang Nhà Quảng Đức thành tâm chia buồn: Phật tử Hạnh Kim (Ban Trai Soạn TV Quảng Đức, Ông Ngoại của các Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức: Htr Tuệ Hoàng Trần Đức Huy Htr Quảng Nguyên Tạ Thùy Trinh, Htr Hạnh Ngọc Trần Khánh Như, PD Hạnh Ngọc, Htr Hạnh Liễu Trần Nhã Trúc, Htr. Tuệ Đức Trần Gia Nghiêm cùng toàn gia tang quyến. Thành kính nguyện cầu Hương Linh Cụ Ông: Trần Ngọc Minh, Pd: Quảng Minh VÃNG SANH CỰC LẠC QUỐC *** Nay Thành kính Phân Ưu Thượng Tọa Thích Tâm Phương Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thượng Tọa Thí
31/08/2022(Xem: 372)
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Gia đình chúng con, chúng tôi vô cùng kính tiếc báo tin đến Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng Thân Bằng Quyến Thuộc và Bạn Hữu xa gần: Chồng, Cha, Ông của chúng con, chúng tôi là: Cụ Ông Phật tử: TÔ ÍCH VINH Pháp danh: NGỘ QUANG Sinh ngày 12/11/1931 (7/10/Tân Mùi) tại Quảng Đông, Trung Quốc Vãng sanh ngày 29/8/2022 nhằm ngày 03/08/Nhâm Dần tại Melbourne, Úc Đại Lợi Hưởng đại thọ: 92 tuổi. Chương Trình Tang Lễ: Tổ chức theo nghi thức Phật Giáo tại Vãng Sanh Đường Tu Viện Quảng Đức Address: 105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Tel: 9357 3544 Lễ nhập liệm, Phát tang: 04pm-05pm, Thứ Sáu, 02/09/2022 tại Vãng Sanh Đường Tu Viện Quảng Đức, (địa chỉ: 85-105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060), sau đó bè bạn thân quyến thăm viếng đến 9pm. Lễ Động Quan & Hỏa Táng: 8:30am: sau đó Linh Cữu Cụ Ông sẽ được đưa đi hỏa táng tại nghĩa trang Fawkner (Cordell Chapel, 1187 Sydney Rd, Hadfield VIC 3060 sau cùng gia đình thỉnh Linh ảnh & bát nhang về làm lễ An Sàng và cún
22/08/2022(Xem: 795)
Cáo Phó Tang Lễ Phật tử Hoàng Kim Anh, pháp danh: Diệu Lạc tại Vãng Sanh Đường Tu Viện Quảng Đức
01/08/2022(Xem: 701)
Thành kính nguyện cầu Hương Linh: Cụ bà Phật tử: NGUYỄN THỊ LẬT Pháp danh: Nghiêm Ngọc Sinh năm 1930 (Canh Ngọ) tại Thái Bình, Bắc Việt Mất lúc 3:20am ngày 28/6/Nhâm Dần (27/7/2022) tại Maribynong, Hưởng đại thọ: 93 tuổi. VÃNG SANH CỰC LẠC QUỐC
26/07/2022(Xem: 911)
Cáo Bạch Tang Lễ Ni Sư Thích Nữ Chân Duyên (1933-2022) tại Chùa Phật Quang, Footscray, Victoria, Úc Châu
01/07/2022(Xem: 1118)
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Gia đình chúng con, chúng tôi vô cùng đau buồn, kính báo tin đến Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng Thân Bằng Quyến Thuộc và Bạn Hữu xa gần: Vợ, Mẹ, Bà của chúng con, chúng tôi là: Cụ Bà Phật tử: PHẠM THỊ HƯNG Pháp danh: BẢO THỊNH Sinh ngày: 17/01/1943 (Nhâm Ngọ) tại Chợ Lớn, Sài Gòn, Việt Nam Vãng sanh lúc 2:10pm ngày 30/06/2022 Nhằm ngày mùng 2 tháng 6 âm lịch Nhâm Dần tại Bệnh Viện Austin, tiểu bang Victoria, Úc Đại Lợi Hưởng thọ: 80 tuổi. Chương Trình Tang Lễ: - Lễ nhập liệm, Phát tang: 5pm Thứ Bảy, 02/07/2022 tại Vãng Sanh Đường Tu Viện Quảng Đức, (địa chỉ: 85-105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060), sau đó bè bạn thân quyến thăm viếng đến 9pm. - Lễ Động Quan & hỏa táng: 9:30am Chủ Nhật, 03/07/2022, sau đó Linh Cữu sẽ được đưa đi hỏa táng tại nghĩa trang Fawkner (Joyce Chapel), sau cùng gia đình thỉnh Linh ảnh & bát nhang về làm lễ An Sàng và cúng thất tuần tại Tu Viện Quảng Đức. - Tang Lễ tại Úc được sự chứng minh & chủ trì của TT Th
22/06/2022(Xem: 1277)
Điện Thư Phân Ưu Hòa Thượng Thích Trường Phước, Viện Chủ Chùa Quan Âm, Montreal, Canada: Điện Thư Phân Ưu Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tu Viện Quảng Đức vừa nhận được tin buồn Mẫu Thân của Thượng Tọa Thích Trường Phước Viện Chủ Chùa Quan Âm, Montreal, Canada, là: Sa Di Ni Bồ Tát Giới Thích Nữ Hoa Khai Pháp danh: Không Ngại, Thế danh: Lê Thị Vân Sinh năm 1927 (Đinh Mão) tại Quảng Trị, Việt Nam Thuận tịch lúc 18:30, ngày 20/05/Nhâm Dần (18/6/2022) tại Ottawa, Canada Thọ thế: 96 tuổi Thay mặt Đạo Tràng Tu Viện/ Trang Nhà Quảng Đức, xin chân thành phân ưu Hòa Thượng Thích Trường Phước cùng toàn thể pháp quyến và thế quyến. Thành kính nguyện cầu Chơn Linh Sa Di Ni Bồ Tát Giới Thích Nữ Hoa Khai Vãng Sanh Cực Lạc Quốc Nay Thành kính Phân Ưu *** Thượng Tọa Thích Tâm Phương Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức Đại Đức Thích Đăng Từ Ban Trị Sự & Hộ Trì Tam Bảo Tu Viện Quảng Đức Nguyên Dũng Phạm Thanh Hùng
06/06/2022(Xem: 1329)
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Gia đình chúng con, chúng tôi vô cùng thương tiếc, kính báo tin cùng Chư Tôn Đức, Thân Bằng Quyến Thuộc và Bạn Hữu xa gần: Con gái, Chị, Mẹ, Bà của chúng con, chúng tôi là: Cụ Bà NGÔ THỊ HƯƠNG LAN Pháp danh: NGUYÊN QUẢNG THIỆN Sinh ngày 23/05/1951 (Tân Mão) tại Sài Gòn, Việt Nam Vãng sinh lúc: 1:06pm chiều 05/06/2022 (07/05/Nhâm Dần) tại Bệnh viện St. Vincent, Melbourne, Úc Châu Hưởng thọ: 72 tuổi
26/05/2022(Xem: 1128)
Điện Thư Phân Ưu Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Thay mặt Tu Viện Quảng Đức thành tâm chia buồn cùng: Cụ Ông Phêrô Bùi Tuấn, Trưởng nam Giuse Bùi Văn Sơn (Ca Sĩ địa phương Melbourne, giúp chương trình văn nghệ gây quỹ tại Tu Viện Quảng Đức trong nhiều năm qua) và toàn thể Tang Gia Hiếu Quyến. Thành kính nguyện cầu Linh Hồn: Cụ Bà MARIA TRƯƠNG THỊ NGHĨA Sinh ngày 8/6/1938 tại Quảng Ngãi Mãn phần ngày 22/5/2021 tại Melbourne, Úc Châu Hưởng thọ: 86 tuổi. THÁC SANH VỀ CÕI GIỚI AN LÀNH *** Nay Thành kính Phân Ưu Thượng Tọa Thích Tâm Phương Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức Đại Đức Thích Đăng Từ Tri Sự Tu Viện Quảng Đức Nguyên Dũng Phạm Thanh Hùng Gia Trưởng Gia Đình Phật Tử Quảng Đức Quảng Tịnh Nguyễn Kim Phương Ban Quảng Đức Đạo Ca
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
99,526,594