Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Dòng Tịnh Thủy Mùa Xuân (giếng nước tình thương giúp dân nghèo tại Ấn Độ)

21/03/202010:35(Xem: 3808)
Dòng Tịnh Thủy Mùa Xuân (giếng nước tình thương giúp dân nghèo tại Ấn Độ)
dong-tinh-thuy-mua-xuan
 
Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát

Kính gửi chư Tôn Đức và quý vị hảo tâm Từ thiện.  

Được sự thương tưởng và hỗ trợ của quí vị chúng tôi vừa thực hiện xong 14 giếng cần giục (Well hand-pump) cho những ngôi làng nghèo lân cận khu vực Bồ Đề Đạo Tràng & Nalanda tiểu bang Bihar India.  Đây là Public Well Hand-pump nên cả làng có thể xài chung, người dân nghèo bớt đi rất nhiều nỗi nhọc nhằn trong mùa hạ vì phải đi lấy nước ngoài sông xa. Kính mời quí vị xem qua một số hình ảnh tường trình.

Danh sách của quí vị đã phát tâm Donated 14 giếng:

1- GIENG  NUOC TINH  THUONG
 DONATED BY: HT Minh Hiếu AUSTRALIA -BIHAR INDIA MARCH– 2020

2- GIENG  NUOC TINH  THUONG
 DONATED BY: Thầy Tru Trì Chùa Phật Tổ Long Beach CA -BIHAR INDIA MARCH- 2020

3- GIENG  NUOC TINH  THUONG 
 DONATED BY: Tịnh xá Ngọc Hòa # 1  BIHAR INDIA MARCH- 2020

4- GIENG  NUOC TINH  THUONG  
 DONATED BY: NS Thích Nữ Tiến Liên SanJose  BIHAR INDIA MARCH- 2020

5 -GIENG  NUOC TINH  THUONG:
GD Ngoc Diệp Bùi & Pham Văn Tuấn-BIHAR INDIA MARCH- 2020

6 - GIENG  NUOC TINH  THUONG
 DONATED BY: Manny Luu SanJose CA-BIHAR INDIA MARCH- 2020

7 - GIENG  NUOC TINH  THUONG
 DONATED BY: Diệu Hiền- SanJose CA- BIHAR INDIA MARCH- 2020

8- GIENG  NUOC TINH  THUONG 

 DONATED BY: Lưu Đức Phước San Jose CA-  BIHAR INDIA MARCH- 2020 

9- GIENG  NUOC TINH  THUONG 
 DONATED BY: Tịnh xá Ngọc Hòa # 2  BIHAR INDIA MARCH- 2020

10- GIENG  NUOC TINH  THUONG
 DONATED BY: Johnathan Luu SanJose CA-  BIHAR INDIA MARCH- 2020 

11 - GIENG  NUOC TINH  THUONG
 DONATED BY: Diệu Ái Vu SanJose CA- BIHAR INDIA MARCH- 2020  

12- GIENG  NUOC TINH  THUONG # 1
 DONATED BY:  Ca Sỹ Thành Tín- Toronto Canada
- BIHAR INDIA MARCH- 2020

13- GIENG  NUOC TINH  THUONG # 2
 DONATED BY:  Ca Sỹ Thành Tín- Toronto Canada
- BIHAR INDIA MARCH- 2020

14- GIENG  NUOC TINH  THUONG
 DONATED BY:Randy Tran & AnDy Tran SanJose CA
 -BIHAR INDIA MARCH- 2020


  Xin Tạ ơn chư vị hảo tâm đã ''đồng hành'' với tâm nguyện của chúng tôi trên đất Phật. Thành tâm kính chúc quí vị hảo tâm, quí ân nhân từ thiện & bửu quyến sức khỏe, một năm mới vô lượng an lành trong Hồng Ân Tam Bảo .
 
Give Water, Give Life.

Nguyện đem công đức nầy
Hồi hướng khắp tất cả
Nguyện con và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.
 Thích Tánh Tuệ  

PS: Tinh thần Bố thí BaLaMật (Tam luân không tịch) là cao thượng nhất.
Vì thế những hình ảnh này chỉ mang tính tường trình Phật sự cùng 
những vị ân nhân đã phát tâm.- Khi bạn khởi tâm tùy hỷ trước những 
thiện sự thì công đứccủa bạn được sánh bằng những người thực thi.

ANUMODANA !!
 Dong-tinh-thuy-mua-xuan-01Dong-tinh-thuy-mua-xuan-02

1- GIENG  NUOC TINH  THUONG
 DONATED BY: HT Minh Hiếu AUSTRALIA -BIHAR INDIA MARCH– 2020


Dong-tinh-thuy-mua-xuan-01.4Dong-tinh-thuy-mua-xuan-01.3Dong-tinh-thuy-mua-xuan-01.1Dong-tinh-thuy-mua-xuan-01.2

 
2- GIENG  NUOC TINH  THUONG
 DONATED BY: Thầy Tru Trì Chùa Phật Tổ Long Beach CA 
-BIHAR INDIA MARCH- 2020
Dong-tinh-thuy-mua-xuan-02.4Dong-tinh-thuy-mua-xuan-02.3Dong-tinh-thuy-mua-xuan-02.2Dong-tinh-thuy-mua-xuan-02.1


 
3 - GIENG  NUOC TINH  THUONG 
 DONATED BY: Tịnh xá Ngọc Hòa # 1  BIHAR INDIA MARCH- 2020
Dong-tinh-thuy-mua-xuan-03.4Dong-tinh-thuy-mua-xuan-03.3Dong-tinh-thuy-mua-xuan-03.2Dong-tinh-thuy-mua-xuan-03.1 
4- GIENG  NUOC TINH  THUONG  
 DONATED BY: NS Thích Nữ Tiến Liên SanJose 
 BIHAR INDIA MARCH- 2020

Dong-tinh-thuy-mua-xuan-04.4Dong-tinh-thuy-mua-xuan-04.3Dong-tinh-thuy-mua-xuan-04.2Dong-tinh-thuy-mua-xuan-04.1


 
 
5 -GIENG  NUOC TINH  THUONG:
GD Ngoc Diệp Bùi & Pham Văn Tuấn-
BIHAR INDIA MARCH- 2020
 
Dong-tinh-thuy-mua-xuan-05.4Dong-tinh-thuy-mua-xuan-05.3Dong-tinh-thuy-mua-xuan-05.2Dong-tinh-thuy-mua-xuan-05.1

 
6 - GIENG  NUOC TINH  THUONG
 DONATED BY: Manny Luu SanJose CA-
BIHAR INDIA MARCH- 2020

Dong-tinh-thuy-mua-xuan-06.4Dong-tinh-thuy-mua-xuan-06.3Dong-tinh-thuy-mua-xuan-06.2Dong-tinh-thuy-mua-xuan-06.1


 
7 - GIENG  NUOC TINH  THUONG
 DONATED BY: Diệu Hiền- SanJose CA-
 BIHAR INDIA MARCH- 2020
Dong-tinh-thuy-mua-xuan-07.4Dong-tinh-thuy-mua-xuan-07.3Dong-tinh-thuy-mua-xuan-07.2Dong-tinh-thuy-mua-xuan-07.1


8- GIENG  NUOC TINH  THUONG

 DONATED BY: LưuĐứcPhước San Jose CA-  BIHAR INDIA MARCH- 2020Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-003Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-002Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-001Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-000


9- GIENG  NUOC TINH  THUONG

 DONATED BY: TịnhxáNgọcHòa # 2  BIHAR INDIA MARCH- 2020


 Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-007Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-006Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-005Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-004

10- GIENG  NUOC TINH  THUONG

 DONATED BY: Johnathan LuuSanJose CA-  BIHAR INDIA MARCH- 2020
Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-011Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-010Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-009Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-008

11 - GIENG  NUOC TINH  THUONG

 DONATED BY: DiệuÁi Vu SanJose CA- BIHAR INDIA MARCH- 2020


Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-015Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-014Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-013Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-012

12- GIENG  NUOC TINH  THUONG # 1

 DONATED BY:  Ca SỹThànhTín- Toronto Canada - - BIHAR INDIA MARCH- 2020

Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-019Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-018Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-017Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-016

13- GIENG  NUOC TINH  THUONG # 2

 DONATED BY:  Ca SỹThànhTín- Toronto Canada -- BIHAR INDIA MARCH- 2020
Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-023Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-022Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-021Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-020

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
20/11/2023(Xem: 150)
Ôn cố tri tân tức ôn lại chuyện cũ để hiểu chuyện mới. Chuyện cũ là kho tàng kinh nghiệm cho đời sau. Tất cả mọi hưng-phế của đất nước đều do người chứ không phải do Trời. Vào năm 2018, đất nước Venezuela hỗn loạn, có tới hai chính phủ và ngoại bang xâu xé, chưa biết tương lai đi về đâu, rồi tới nước Pháp.
15/11/2023(Xem: 138)
“Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, một chữ cũng là Thầy, nửa chữ cũng là Thầy là câu lưu truyền để nói lên công ơn của những người Thầy đã dành cho chúng ta, dù nhiều hay ít, cũng là những nền tảng để mỗi người có được sự hiểu biết và phát triển theo hướng tích cực. Tôn sư trọng đạo vốn là truyền thống cao đẹp, thiêng liêng của dân tộc Việt Nam, trải qua bao đời, truyền thống này vẫn luôn được giữ gìn như một gốc rễ tạo nên nhân cách, đạo đức và kiến thức cho mỗi con người, bởi không ai lớn lên mà không cần đến người dẫn dắt, hướng dẫn, không ai tự nhiên tài giỏi, hiểu biết mà không có một người Thầy.
02/11/2023(Xem: 422)
Kính thưa chư Tôn đức, chư Pháp hữu & quí vị hảo tâm. Năm nào xứ Huế cũng lụt lội, dường như bão lụt đã trở thành .. ''đặc sản'' không thể thiếu của miền Trung. Được sự quan tâm chia sẻ của quý vị Phật tử và các vị hảo tâm, Hội Từ thiện Trái Tim Bồ Đề (Bodhgaya Heart Foundation) chúng tôi vừa thực hiện một buổi phát quà từ thiện dành cho những người dân nghèo, những người hoàn cảnh khó khăn.. thuộc huyện Phong Điền- Thừa Thiên Huế.. Chư Ni chùa Siêu Quần đã đại diện Hội từ thiện trao tặng cho người dần 500 phần quà, mỗi phần trị giá 400k gồm 10 ký gạo, thùng mì, dầu ăn, đường, bột ngọt, nước tương, sữa và bì thư 100k.
15/10/2023(Xem: 316)
Mừng ngày Tiếp nối Thiền sư Thích Nhất Hạnh và Ngày Doanh Nhân Việt Nam, Thái Hà Books chính thức phát hành cuốn sách quý, rất ý nghĩa “Trái tim của Bụt” với 02 phiên bản đặc biệt và phổ thông. Sách được thực hiện và gia công trang trọng, công phu, nội dung có bổ sung hình minh họa dễ hiểu cho các doanh nhân và độc giả cảm nhận rõ hơn những thông điệp của sách, để chúng ta nhắc nhau thực hành lối sống phụng sự trong hạnh phúc, để cùng nhau đi đứng nằm ngồi, nói cười và tiếp xử với nhau trong hỷ lạc và an vui, để mỗi chúng ta cùng tiếp nối sự nghiệp của Thiền sư Thích Nhất Hạnh.
13/10/2023(Xem: 606)
Người đời, từ khi sinh ra đến khi lớn lên, luôn có một mong cầu, đó là “sống và tận hưởng”, quan niệm đó hình thành và tồn tại cho đến khi con người mất đi, bởi lạc thú và những vật chất xa hoa là thứ khiến cho người ta hướng đến, chinh phục và khao khát có được, bởi khi có được những điều đó, người ta mới thấy cuộc đời là đáng sống.
13/10/2023(Xem: 403)
Tứ Niệm Xứ là pháp hành (phương pháp thực hành Giáo Pháp) do Đức Phật khám phá và truyền dạy, bao gồm sự thực hành bốn loại Chánh Niệm (Trí nhớ Chánh) về Thân, Thọ, Tâm, Pháp. Mục đích là để Thấy Biết như thật về Thân, Thọ, Tâm, Pháp. Vậy những lợi ích cụ thể khi thực hành Tứ Niệm Xứ là gì?
07/10/2023(Xem: 459)
Thân đau yếu là để dạy cho Tâm biết Vô Thường!! - Thân thể đau yếu, bệnh tật là để tâm khởi lên sự chán ghét thế gian và có tác dụng làm sụp đổ các hy vọng . Tâm điên đảo, vọng tưởng chạy theo đủ thứ suy nghĩ là để giúp cho chúng ta thấy rõ cái đam mê, cái tham ái vào bản ngã.
03/10/2023(Xem: 353)
Khó- Dễ trong đời DỄ là nói chẳng nghĩ suy KHÓ là cẩn trọng những gì nói ra. DỄ làm đau đớn người ta KHÓ sao hàn gắn bao là vết thương!
22/09/2023(Xem: 439)
BẠN CÓ BIẾT, VÌ SAO BHUTAN LÀ ĐẤT NƯỚC HẠNH PHÚC? Hạnh phúc của Bhutan đến từ những điều bình dị nhất: ▪️BÌNH DỊ QUA MÓN ĂN: Ăn là nhu cầu cơ bản để nuôi cơ thể sinh học, nhưng không phải sống để ăn, vì vậy thức ăn là quà tặng của tự nhiên, là tình thương của người gieo trồng, là sự ấm áp và chân thành của người chế biến, nên khi ăn họ cảm thấy hạnh phúc.
22/09/2023(Xem: 674)
Mỗi người trong cuộc sống này luôn có một thử thách để chinh phục và vượt qua, đó là gì? Phải chăng là một vị trí cao trong xã hội? Một gia tài đồ sộ? Một danh tiếng lẫy lừng? Là vượt qua tất cả người khác để chiếm giữ vị trí độc tôn?
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567