Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Dòng Tịnh Thủy Mùa Xuân (giếng nước tình thương giúp dân nghèo tại Ấn Độ)

21/03/202010:35(Xem: 2024)
Dòng Tịnh Thủy Mùa Xuân (giếng nước tình thương giúp dân nghèo tại Ấn Độ)
dong-tinh-thuy-mua-xuan
 
Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát

Kính gửi chư Tôn Đức và quý vị hảo tâm Từ thiện.  

Được sự thương tưởng và hỗ trợ của quí vị chúng tôi vừa thực hiện xong 14 giếng cần giục (Well hand-pump) cho những ngôi làng nghèo lân cận khu vực Bồ Đề Đạo Tràng & Nalanda tiểu bang Bihar India.  Đây là Public Well Hand-pump nên cả làng có thể xài chung, người dân nghèo bớt đi rất nhiều nỗi nhọc nhằn trong mùa hạ vì phải đi lấy nước ngoài sông xa. Kính mời quí vị xem qua một số hình ảnh tường trình.

Danh sách của quí vị đã phát tâm Donated 14 giếng:

1- GIENG  NUOC TINH  THUONG
 DONATED BY: HT Minh Hiếu AUSTRALIA -BIHAR INDIA MARCH– 2020

2- GIENG  NUOC TINH  THUONG
 DONATED BY: Thầy Tru Trì Chùa Phật Tổ Long Beach CA -BIHAR INDIA MARCH- 2020

3- GIENG  NUOC TINH  THUONG 
 DONATED BY: Tịnh xá Ngọc Hòa # 1  BIHAR INDIA MARCH- 2020

4- GIENG  NUOC TINH  THUONG  
 DONATED BY: NS Thích Nữ Tiến Liên SanJose  BIHAR INDIA MARCH- 2020

5 -GIENG  NUOC TINH  THUONG:
GD Ngoc Diệp Bùi & Pham Văn Tuấn-BIHAR INDIA MARCH- 2020

6 - GIENG  NUOC TINH  THUONG
 DONATED BY: Manny Luu SanJose CA-BIHAR INDIA MARCH- 2020

7 - GIENG  NUOC TINH  THUONG
 DONATED BY: Diệu Hiền- SanJose CA- BIHAR INDIA MARCH- 2020

8- GIENG  NUOC TINH  THUONG 

 DONATED BY: Lưu Đức Phước San Jose CA-  BIHAR INDIA MARCH- 2020 

9- GIENG  NUOC TINH  THUONG 
 DONATED BY: Tịnh xá Ngọc Hòa # 2  BIHAR INDIA MARCH- 2020

10- GIENG  NUOC TINH  THUONG
 DONATED BY: Johnathan Luu SanJose CA-  BIHAR INDIA MARCH- 2020 

11 - GIENG  NUOC TINH  THUONG
 DONATED BY: Diệu Ái Vu SanJose CA- BIHAR INDIA MARCH- 2020  

12- GIENG  NUOC TINH  THUONG # 1
 DONATED BY:  Ca Sỹ Thành Tín- Toronto Canada
- BIHAR INDIA MARCH- 2020

13- GIENG  NUOC TINH  THUONG # 2
 DONATED BY:  Ca Sỹ Thành Tín- Toronto Canada
- BIHAR INDIA MARCH- 2020

14- GIENG  NUOC TINH  THUONG
 DONATED BY:Randy Tran & AnDy Tran SanJose CA
 -BIHAR INDIA MARCH- 2020


  Xin Tạ ơn chư vị hảo tâm đã ''đồng hành'' với tâm nguyện của chúng tôi trên đất Phật. Thành tâm kính chúc quí vị hảo tâm, quí ân nhân từ thiện & bửu quyến sức khỏe, một năm mới vô lượng an lành trong Hồng Ân Tam Bảo .
 
Give Water, Give Life.

Nguyện đem công đức nầy
Hồi hướng khắp tất cả
Nguyện con và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.
 Thích Tánh Tuệ  

PS: Tinh thần Bố thí BaLaMật (Tam luân không tịch) là cao thượng nhất.
Vì thế những hình ảnh này chỉ mang tính tường trình Phật sự cùng 
những vị ân nhân đã phát tâm.- Khi bạn khởi tâm tùy hỷ trước những 
thiện sự thì công đứccủa bạn được sánh bằng những người thực thi.

ANUMODANA !!
 Dong-tinh-thuy-mua-xuan-01Dong-tinh-thuy-mua-xuan-02

1- GIENG  NUOC TINH  THUONG
 DONATED BY: HT Minh Hiếu AUSTRALIA -BIHAR INDIA MARCH– 2020


Dong-tinh-thuy-mua-xuan-01.4Dong-tinh-thuy-mua-xuan-01.3Dong-tinh-thuy-mua-xuan-01.1Dong-tinh-thuy-mua-xuan-01.2

 
2- GIENG  NUOC TINH  THUONG
 DONATED BY: Thầy Tru Trì Chùa Phật Tổ Long Beach CA 
-BIHAR INDIA MARCH- 2020
Dong-tinh-thuy-mua-xuan-02.4Dong-tinh-thuy-mua-xuan-02.3Dong-tinh-thuy-mua-xuan-02.2Dong-tinh-thuy-mua-xuan-02.1


 
3 - GIENG  NUOC TINH  THUONG 
 DONATED BY: Tịnh xá Ngọc Hòa # 1  BIHAR INDIA MARCH- 2020
Dong-tinh-thuy-mua-xuan-03.4Dong-tinh-thuy-mua-xuan-03.3Dong-tinh-thuy-mua-xuan-03.2Dong-tinh-thuy-mua-xuan-03.1 
4- GIENG  NUOC TINH  THUONG  
 DONATED BY: NS Thích Nữ Tiến Liên SanJose 
 BIHAR INDIA MARCH- 2020

Dong-tinh-thuy-mua-xuan-04.4Dong-tinh-thuy-mua-xuan-04.3Dong-tinh-thuy-mua-xuan-04.2Dong-tinh-thuy-mua-xuan-04.1


 
 
5 -GIENG  NUOC TINH  THUONG:
GD Ngoc Diệp Bùi & Pham Văn Tuấn-
BIHAR INDIA MARCH- 2020
 
Dong-tinh-thuy-mua-xuan-05.4Dong-tinh-thuy-mua-xuan-05.3Dong-tinh-thuy-mua-xuan-05.2Dong-tinh-thuy-mua-xuan-05.1

 
6 - GIENG  NUOC TINH  THUONG
 DONATED BY: Manny Luu SanJose CA-
BIHAR INDIA MARCH- 2020

Dong-tinh-thuy-mua-xuan-06.4Dong-tinh-thuy-mua-xuan-06.3Dong-tinh-thuy-mua-xuan-06.2Dong-tinh-thuy-mua-xuan-06.1


 
7 - GIENG  NUOC TINH  THUONG
 DONATED BY: Diệu Hiền- SanJose CA-
 BIHAR INDIA MARCH- 2020
Dong-tinh-thuy-mua-xuan-07.4Dong-tinh-thuy-mua-xuan-07.3Dong-tinh-thuy-mua-xuan-07.2Dong-tinh-thuy-mua-xuan-07.1


8- GIENG  NUOC TINH  THUONG

 DONATED BY: LưuĐứcPhước San Jose CA-  BIHAR INDIA MARCH- 2020Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-003Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-002Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-001Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-000


9- GIENG  NUOC TINH  THUONG

 DONATED BY: TịnhxáNgọcHòa # 2  BIHAR INDIA MARCH- 2020


 Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-007Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-006Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-005Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-004

10- GIENG  NUOC TINH  THUONG

 DONATED BY: Johnathan LuuSanJose CA-  BIHAR INDIA MARCH- 2020
Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-011Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-010Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-009Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-008

11 - GIENG  NUOC TINH  THUONG

 DONATED BY: DiệuÁi Vu SanJose CA- BIHAR INDIA MARCH- 2020


Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-015Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-014Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-013Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-012

12- GIENG  NUOC TINH  THUONG # 1

 DONATED BY:  Ca SỹThànhTín- Toronto Canada - - BIHAR INDIA MARCH- 2020

Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-019Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-018Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-017Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-016

13- GIENG  NUOC TINH  THUONG # 2

 DONATED BY:  Ca SỹThànhTín- Toronto Canada -- BIHAR INDIA MARCH- 2020
Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-023Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-022Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-021Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-020

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
22/06/202117:02(Xem: 2183)
Lời thưa của người kết tậpNhững khi nhắc chuyện Chùa xưa, Mẹ thường kể “… Sau ngày Ông Ngoại bị liệt, Ôn Đỗng Minh hay thăm hỏi, và dặn các học trò thường xuyên lui tới săn sóc…” Tôi biết vỏn vẹn chỉ chừng ấy về Ôn, vậy đã là quá nhiều! Tập san Hoa Đàm số 12 này được kết tập và phát hành nhân ngày Kỵ, phần lớn nội dung bài vở, hình ảnh đã có trong tập Kỷ yếu Tưởng Niệm Ôn (viên tịch ngày 17.06.2005 | 11.05 năm Ất Dậu) do hàng Đệ tử của Ôn thực hiện trước đây, và một ít từ trang nhà Quảng Đức (https://quangduc.com/) của Thầy Nguyên Tạng biên tập, cũng như Pháp Tạng (http://phaptangpgvn.net/vie/) do Thầy Tâm Nhãn phụ trách.
18/01/202217:51(Xem: 20)
Trong bài viết trước của tôi về Công nghệ Tư duy, chúng tôi bắt đầu khám phá khoa học thần kinh của ý thức, bằng cách xem xét các nghiên cứu hàng đầu. Chúng tôi đã lưu ý cách các phương pháp tiếp cận khoa học để nghiên cứu não bộ, đôi khi có thể khám phá con người và động vật từ góc độ sinh lý học mà không có sự phân biệt và chúng tôi thấy rằng, điều này có thể ảnh hưởng đến những thắc mắc, phương pháp nghiên cứu và cuối cùng là phạm vi kết quả giới hạn.
16/01/202222:48(Xem: 46)
Thời gian đầu mới xuất gia La Hầu La quả thật là đáng chê Thân chưa thuần thục mọi bề Lời thời thô thiển người nghe buồn lòng Ý thời ô nhiễm vô cùng Phật Đà hay biết tìm đường giúp thêm Đưa về tịnh xá kề bên Tu tâm, sửa tánh ngài khuyên hàng ngày.
16/01/202222:38(Xem: 46)
Một thời Đức Phật Thích Ca Ở thành Xá Vệ, nhà nhà an vui, Ngài đi giáo hóa khắp nơi Lời vàng thuyết pháp giúp đời thiết tha.
16/01/202222:13(Xem: 37)
Dịch bệnh hoành hành, Tình người bất diệt. Trong thời gian xảy ra dịch bệnh, nhân dịp kỷ niệm ngày Đức Phật Thành đạo, vào ngày 9 tháng 1 năm 2022, để kết duyên Bồ đề quyến thuộc Phật pháp với công công chúng, Trung tâm Thiền Tịnh Phật Quang Sơn Di Bảo, Malaysia đã chuẩn bị cung cấp 1500 hộp cháo Lạp Bát chia sẻ với họ. Để có thể phát cháo Lạp Bát đến tận tay công chúng khi còn nóng, các tình nguyện viên đã chuẩn bị nguyên liệu từ ngày hôm trước, cho cháo Lạp Bát đã nấu vào hộp và phân phát cho các thành viên của các thành viên Phật Quang Sơn, tòa soạn báo, những tín đồ lân lân cận và công chúng.
16/01/202222:00(Xem: 39)
Cộng đồng Phật giáo khu vực tự viện Chalapathar Shyam Gaon, ngôi già lam cổ nhất tọa lạc tại khu Moniting, làng Chalapathar, quận Charaideo, phía đông bang Assam, phía đông bắc Ấn Độ, nằm ở rìa của Khu bảo tồn Chala rộng 683.173 hecta, thuộc Phân khu rừng Sivasagar tức Khu bảo tồn Làng Chala, được thúc đẩy bởi lời kêu gọi bảo vệ của Buhungloti, một loài dây leo bản địa có truyền thống được sử dụng để nhuộm màu trang phục của các vị tu sĩ Phật giáo bởi màu vàng nghệ đặc trưng của họ.
14/01/202221:19(Xem: 113)
Năm 1999, lần đầu tiên khi Thiền sư Thích Nhất Hạnh của các cây bút nổi tiếng trên thế giới, một trong số ít những vị lãnh tụ tinh thần nổi tiếng nhất thế giới đến viếng thăm Trung Quốc, Ngài đã mang theo cuốn sách bản dịch tiếng Trung "Đường xưa Mây trắng" (故道白雲, Old Path White Clouds): Bước chân của Đức Phật như một món quà cho các Phật tử và thân hữu bạn bè của Ngài trong đó, sử dụng từ các nguồn cổ bằng tiếng Pali, tiếng Phạn và tiếng Hán, nội dung cuốn sách này trình bày nhưng câu chuyện cuộc đời và những kim ngôn khẩu ngọc của Đức Phật lịch sử, Siddhartha Gautama. Bản dịch tiếng Trung của tác phẩm "故道白雲" (Đường xưa Mây trắng) của nữ Cư sĩ Dorothy Hà Tuệ Nghi (何蕙儀), được công nhận là trung thực với bản gốc cả về ý nghĩa và phong cách, đã được tái bản rộng rãi ở Trung Hoa đại lục, Hồng Kông và Đài Loan.
14/01/202216:13(Xem: 106)
Đến ngày nay, hàng Phật tử chúng ta ai cũng biết Đức Phật xuất hiện nơi thế gian để phá tan cái tăm tối của vô minh và để chỉ cho loài người biết phương pháp giải thoát khỏi ra đêm trường đau khổ. Đức Phật là hiện thân của tất cả những phẩm hạnh mà Ngài thuyết giảng. Trong thành quả của 45 năm dài hoằng pháp, Ngài đã chuyển lời nói thành hành động. Không lúc nào mà Ngài không trình bày cái yếu đuối của con người hay bất cứ dục vọng căn bản nào. Giới luật của Đức Phật là giới luật toàn hảo nhất mà thế giới từng được biết đến.
13/01/202218:03(Xem: 133)
Mạng lưới quốc tế Phật giáo Nhập thế “Ái hữu cho Hòa bình” (Buddhist Peace Fellowship, 和平團契, BPF), trụ sở hiện nay tại thành phố Oakland, tiểu bang California, Hoa Kỳ, là tổ chức phi lợi nhuận dành riêng cho phật tử tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường và thay đổi xã hội tiến bộ. Các tổ chức phi lợi nhuận BPF là chi nhánh quốc tế của “The Fellowship of Reconciliation” (FoR or FOR) với phương châm hoạt động hướng tới hòa bình toàn cầu, giúp đỡ người dân gặp khó khăn tại các quốc gia như Myanmar, Bangladesh, Tây Tạng và Việt Nam.
07/01/202208:15(Xem: 120)
CHÁNH PHÁP Số 120, tháng 11.2021 Hình bìa của Hồ Bích Hợp NỘI DUNG SỐ NÀY: THƯ TÒA SOẠN, trang 2 TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 4 TỈNH THỨC VỀ HOA, NỤ CƯỜI (thơ Thắng Hoan), trang 8 BIỆN TRUNG BIÊN LUẬN TỤNG THÍCH, t.t. (HT. Thích Thắng Hoan), trang 9 TRAO NẮNG THÁNG MƯỜI, NIỆM KHÚC CÁNH ĐỒNG (thơ Tịnh Bình), trang 12