Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Dòng Tịnh Thủy Mùa Xuân (giếng nước tình thương giúp dân nghèo tại Ấn Độ)

21/03/202010:35(Xem: 946)
Dòng Tịnh Thủy Mùa Xuân (giếng nước tình thương giúp dân nghèo tại Ấn Độ)
dong-tinh-thuy-mua-xuan
 
Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát

Kính gửi chư Tôn Đức và quý vị hảo tâm Từ thiện.  

Được sự thương tưởng và hỗ trợ của quí vị chúng tôi vừa thực hiện xong 14 giếng cần giục (Well hand-pump) cho những ngôi làng nghèo lân cận khu vực Bồ Đề Đạo Tràng & Nalanda tiểu bang Bihar India.  Đây là Public Well Hand-pump nên cả làng có thể xài chung, người dân nghèo bớt đi rất nhiều nỗi nhọc nhằn trong mùa hạ vì phải đi lấy nước ngoài sông xa. Kính mời quí vị xem qua một số hình ảnh tường trình.

Danh sách của quí vị đã phát tâm Donated 14 giếng:

1- GIENG  NUOC TINH  THUONG
 DONATED BY: HT Minh Hiếu AUSTRALIA -BIHAR INDIA MARCH– 2020

2- GIENG  NUOC TINH  THUONG
 DONATED BY: Thầy Tru Trì Chùa Phật Tổ Long Beach CA -BIHAR INDIA MARCH- 2020

3- GIENG  NUOC TINH  THUONG 
 DONATED BY: Tịnh xá Ngọc Hòa # 1  BIHAR INDIA MARCH- 2020

4- GIENG  NUOC TINH  THUONG  
 DONATED BY: NS Thích Nữ Tiến Liên SanJose  BIHAR INDIA MARCH- 2020

5 -GIENG  NUOC TINH  THUONG:
GD Ngoc Diệp Bùi & Pham Văn Tuấn-BIHAR INDIA MARCH- 2020

6 - GIENG  NUOC TINH  THUONG
 DONATED BY: Manny Luu SanJose CA-BIHAR INDIA MARCH- 2020

7 - GIENG  NUOC TINH  THUONG
 DONATED BY: Diệu Hiền- SanJose CA- BIHAR INDIA MARCH- 2020

8- GIENG  NUOC TINH  THUONG 

 DONATED BY: Lưu Đức Phước San Jose CA-  BIHAR INDIA MARCH- 2020 

9- GIENG  NUOC TINH  THUONG 
 DONATED BY: Tịnh xá Ngọc Hòa # 2  BIHAR INDIA MARCH- 2020

10- GIENG  NUOC TINH  THUONG
 DONATED BY: Johnathan Luu SanJose CA-  BIHAR INDIA MARCH- 2020 

11 - GIENG  NUOC TINH  THUONG
 DONATED BY: Diệu Ái Vu SanJose CA- BIHAR INDIA MARCH- 2020  

12- GIENG  NUOC TINH  THUONG # 1
 DONATED BY:  Ca Sỹ Thành Tín- Toronto Canada
- BIHAR INDIA MARCH- 2020

13- GIENG  NUOC TINH  THUONG # 2
 DONATED BY:  Ca Sỹ Thành Tín- Toronto Canada
- BIHAR INDIA MARCH- 2020

14- GIENG  NUOC TINH  THUONG
 DONATED BY:Randy Tran & AnDy Tran SanJose CA
 -BIHAR INDIA MARCH- 2020


  Xin Tạ ơn chư vị hảo tâm đã ''đồng hành'' với tâm nguyện của chúng tôi trên đất Phật. Thành tâm kính chúc quí vị hảo tâm, quí ân nhân từ thiện & bửu quyến sức khỏe, một năm mới vô lượng an lành trong Hồng Ân Tam Bảo .
 
Give Water, Give Life.

Nguyện đem công đức nầy
Hồi hướng khắp tất cả
Nguyện con và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.
 Thích Tánh Tuệ  

PS: Tinh thần Bố thí BaLaMật (Tam luân không tịch) là cao thượng nhất.
Vì thế những hình ảnh này chỉ mang tính tường trình Phật sự cùng 
những vị ân nhân đã phát tâm.- Khi bạn khởi tâm tùy hỷ trước những 
thiện sự thì công đứccủa bạn được sánh bằng những người thực thi.

ANUMODANA !!
 Dong-tinh-thuy-mua-xuan-01Dong-tinh-thuy-mua-xuan-02

1- GIENG  NUOC TINH  THUONG
 DONATED BY: HT Minh Hiếu AUSTRALIA -BIHAR INDIA MARCH– 2020


Dong-tinh-thuy-mua-xuan-01.4Dong-tinh-thuy-mua-xuan-01.3Dong-tinh-thuy-mua-xuan-01.1Dong-tinh-thuy-mua-xuan-01.2

 
2- GIENG  NUOC TINH  THUONG
 DONATED BY: Thầy Tru Trì Chùa Phật Tổ Long Beach CA 
-BIHAR INDIA MARCH- 2020
Dong-tinh-thuy-mua-xuan-02.4Dong-tinh-thuy-mua-xuan-02.3Dong-tinh-thuy-mua-xuan-02.2Dong-tinh-thuy-mua-xuan-02.1


 
3 - GIENG  NUOC TINH  THUONG 
 DONATED BY: Tịnh xá Ngọc Hòa # 1  BIHAR INDIA MARCH- 2020
Dong-tinh-thuy-mua-xuan-03.4Dong-tinh-thuy-mua-xuan-03.3Dong-tinh-thuy-mua-xuan-03.2Dong-tinh-thuy-mua-xuan-03.1 
4- GIENG  NUOC TINH  THUONG  
 DONATED BY: NS Thích Nữ Tiến Liên SanJose 
 BIHAR INDIA MARCH- 2020

Dong-tinh-thuy-mua-xuan-04.4Dong-tinh-thuy-mua-xuan-04.3Dong-tinh-thuy-mua-xuan-04.2Dong-tinh-thuy-mua-xuan-04.1


 
 
5 -GIENG  NUOC TINH  THUONG:
GD Ngoc Diệp Bùi & Pham Văn Tuấn-
BIHAR INDIA MARCH- 2020
 
Dong-tinh-thuy-mua-xuan-05.4Dong-tinh-thuy-mua-xuan-05.3Dong-tinh-thuy-mua-xuan-05.2Dong-tinh-thuy-mua-xuan-05.1

 
6 - GIENG  NUOC TINH  THUONG
 DONATED BY: Manny Luu SanJose CA-
BIHAR INDIA MARCH- 2020

Dong-tinh-thuy-mua-xuan-06.4Dong-tinh-thuy-mua-xuan-06.3Dong-tinh-thuy-mua-xuan-06.2Dong-tinh-thuy-mua-xuan-06.1


 
7 - GIENG  NUOC TINH  THUONG
 DONATED BY: Diệu Hiền- SanJose CA-
 BIHAR INDIA MARCH- 2020
Dong-tinh-thuy-mua-xuan-07.4Dong-tinh-thuy-mua-xuan-07.3Dong-tinh-thuy-mua-xuan-07.2Dong-tinh-thuy-mua-xuan-07.1


8- GIENG  NUOC TINH  THUONG

 DONATED BY: LưuĐứcPhước San Jose CA-  BIHAR INDIA MARCH- 2020Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-003Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-002Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-001Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-000


9- GIENG  NUOC TINH  THUONG

 DONATED BY: TịnhxáNgọcHòa # 2  BIHAR INDIA MARCH- 2020


 Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-007Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-006Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-005Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-004

10- GIENG  NUOC TINH  THUONG

 DONATED BY: Johnathan LuuSanJose CA-  BIHAR INDIA MARCH- 2020
Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-011Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-010Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-009Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-008

11 - GIENG  NUOC TINH  THUONG

 DONATED BY: DiệuÁi Vu SanJose CA- BIHAR INDIA MARCH- 2020


Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-015Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-014Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-013Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-012

12- GIENG  NUOC TINH  THUONG # 1

 DONATED BY:  Ca SỹThànhTín- Toronto Canada - - BIHAR INDIA MARCH- 2020

Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-019Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-018Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-017Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-016

13- GIENG  NUOC TINH  THUONG # 2

 DONATED BY:  Ca SỹThànhTín- Toronto Canada -- BIHAR INDIA MARCH- 2020
Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-023Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-022Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-021Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-020

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
06/05/202003:48(Xem: 6933)
Công đức hoằng khai nhiếp hóa của Ngài cao hơn núi cao Tấm lòng từ bi độ lượng của Ngài sâu hơn biển sâu Chữ nghĩa của trần gian làm sao phô diễn
28/09/202019:03(Xem: 109)
Họa sĩ Nhân dân Mông Cổ, Cư sĩ Urjingiin Yadamsuren (1905–1986) là cha đẻ của Nghệ thuật Mông Cổ hiện đại, đặc biệt là một phong cách chịu ảnh hưởng của “Hiện thực xã hội chủ nghĩa” (Socialist realism), cũng như các phong cách và kỹ thuật truyền thống của Mông Cổ, được gọi là Mongol Zurag. Phong cách lấy chủ đề Mông Cổ thường nhật và làm cho những người bình thường và thực hành chủ đề này.
28/09/202018:32(Xem: 109)
Sáng nay chúng con, chúng tôi lại tiếp tục lên đường gieo hạt tình thương, nơi đến cứu trợ hôm nay là một địa điểm đặc biệt liên quan đến lộ trình hoằng pháp của đức Phật, đó là nơi Ngài đã thuyết Bài Kinh Lửa Cháy (Aditta-pariyaya Sutta- Tương Ưng Bộ Kinh- Kinh 35.28). Như trong kinh tả lại, vài tháng sau khi giác ngộ, Đức Phật giảng bài pháp nầy cho 1,000 tu sĩ theo phái thờ thần lửa. Qua lối giảng siêu việt của Ngài, Đức Phật đã dùng ví dụ về lửa cháy (lửa tham, sân, si) để dạy về tâm xả ly đối với các cảm thọ qua sáu căn. Sau khi nghe bài giảng nầy, toàn thể thính chúng đắc quả A la hán.(Đường Link để tham khảo bài Kinh: Kinh Lua Chay)
28/09/202007:56(Xem: 196)
Dharamshala: Thủ tướng Chính phủ Tây Tạng lưu vong (Sikyong), Tiến sĩ Lobsang Sangay, nhà lãnh đạo Chính trị được bầu dân chủ Tây Tạng, Cục Quản lý Trung ương Tây Tạng lưu vong đã ra mắt cuốn sách do Hoà thượng Acharya Yeshi Phuntsok, Phó Chủ tịch Quốc hội Lưu vong Tây Tạng biên soạn với chủ đề “So sánh Hiến pháp của các Quốc gia Dân chủ Khác nhau” (Comparative Constitutions of Various Democratic Nations). Tác phẩm tập trung vào việc so sánh Hiếp pháp của các quốc gia dân chủ khách nhau trên thế giới, và giải thích các loại Hiếp pháp Dân chủ khác nhau một cách đơn giản nhưng sâu sắc.
27/09/202009:44(Xem: 124)
Hôm thứ Bảy, ngày 26 tháng 9 năm 2020, Ấn Độ đã công bố khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 15 triệu USD để thúc đẩy quan hệ Phật giáo giữa hai quốc gia Ấn Độ-Sri Lanka, bên cạnh việc khẳng định mở rộng quan hệ đối tác quốc phòng nhằm ổn định Ấn Độ Dương. Những quyết định này đã được công bố tại Hội nghị Thượng đỉnh ảo đầu tiên giữa Thủ tướng Chính phủ Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Chính phủ Sri Lanka Mahinda Rajapaksa. Đây cũng là Hội nghị Thượng đỉnh đầu tiên như vậy của Ấn Độ với một quốc gia láng giềng.
27/09/202009:41(Xem: 138)
Colombo (News 1st); Cư sĩ Gotabaya Rajapaksa, Tổng thống nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka nhấn mạnh rằng, cần phải nâng cao một thế hệ được định hướng về mặt Đạo đức, và Đạo đức được hướng dẫn bởi Tôn giáo của họ, đồng thời với sự phát triển thể chất trong nước. Tổng thống Gotabaya Rajapaksa nhấn mạnh, Sri Lanka là một quốc gia giàu Đạo đức và phẩm hạnh do lòng tôn kính cao độ đối với Chính pháp Phật đà và sự đồng đạo của các tôn giáo khác được thực hành tại Sri Lanka.
27/09/202009:36(Xem: 120)
Vài năm trước, dân tình xôn xao khi xuất hiện website lễ chùa online thì nay việc đi chùa đã được đưa lên... App. Khi cài ứng dụng này, mọi người có thể đến viếng, thắp nhang rất nhiều ngôi chùa trên cả nước. Đặc biệt, người dùng có thể nạp tiền vào App để... được phù hộ. Với mức nạp 20 ngàn đồng, "thí chủ" sẽ được phù hộ trong 1 ngày, nạp 50 ngàn đồng sẽ được bình an trong 1 tháng. Mua gói càng lớn thì ưu đãi càng cao! Hiện App này có hơn 5.000 lượt tải về và hàng trăm đánh giá trên Google Play.
27/09/202009:33(Xem: 225)
Vào tuần trước, phát biểu tại buổi gặp gỡ với chư tôn tịnh đức Tăng già giáo phẩm lãnh đạo Phật giáo Hàn Quốc, Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Moon Jae-in đã thỉnh cầu sự hỗ trợ tiếp tục của cộng đồng Phật giáo tại Hàn Quốc, trong nỗ lực mở ra lộ trình đối thoại và trao đổi hơn nữa với Triều Tiên nhằm thúc đẩy con đường hướng tới hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên và sự thống nhất cuối cùng.
27/09/202009:22(Xem: 151)
Thời gian vừa qua, thật hết sức ngạc nhiên khi tôi tình cờ xem được trên dòng Facebook những bức ảnh lưu niệm của bạn bè, đạo hữu khoe cho thấy họ đã ở rất gần bên Kim Các Tự, một danh lam nổi tiếng ở Kyoto, Nhật Bản. Thoạt đầu, cứ tưởng là mọi người được phước duyên xuất ngoại ngao du qua tận xứ sở hoa anh đào, được “tận mục sở thị” ngôi chùa “Gác Vàng” được dát vàng, còn mình thì cứ quanh quẩn với chùa chiền tự viện trong tỉnh, trong nước…
26/09/202019:18(Xem: 196)
Hòa thượng Phó Chủ tịch Quốc hội lưu vong Tây Tạng, Acharya Yeshi Phuntsok hoan nghênh tuyên bố của 63 Nghị sĩ thuộc Liên minh Nghị viện Đa Quốc gia về Trung Quốc (IPAC) kêu gọi các chính phủ điều tra các báo cáo về lao động cưỡng bức và đàn áp sắc tộc tại Trung Quốc, đồng thời xử phạt những người chịu trách nhiệm về các hoạt động tồi tệ này.