Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Dòng Tịnh Thủy Mùa Xuân (giếng nước tình thương giúp dân nghèo tại Ấn Độ)

21/03/202010:35(Xem: 303)
Dòng Tịnh Thủy Mùa Xuân (giếng nước tình thương giúp dân nghèo tại Ấn Độ)
dong-tinh-thuy-mua-xuan
 
Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát

Kính gửi chư Tôn Đức và quý vị hảo tâm Từ thiện.  

Được sự thương tưởng và hỗ trợ của quí vị chúng tôi vừa thực hiện xong 14 giếng cần giục (Well hand-pump) cho những ngôi làng nghèo lân cận khu vực Bồ Đề Đạo Tràng & Nalanda tiểu bang Bihar India.  Đây là Public Well Hand-pump nên cả làng có thể xài chung, người dân nghèo bớt đi rất nhiều nỗi nhọc nhằn trong mùa hạ vì phải đi lấy nước ngoài sông xa. Kính mời quí vị xem qua một số hình ảnh tường trình.

Danh sách của quí vị đã phát tâm Donated 14 giếng:

1- GIENG  NUOC TINH  THUONG
 DONATED BY: HT Minh Hiếu AUSTRALIA -BIHAR INDIA MARCH– 2020

2- GIENG  NUOC TINH  THUONG
 DONATED BY: Thầy Tru Trì Chùa Phật Tổ Long Beach CA -BIHAR INDIA MARCH- 2020

3- GIENG  NUOC TINH  THUONG 
 DONATED BY: Tịnh xá Ngọc Hòa # 1  BIHAR INDIA MARCH- 2020

4- GIENG  NUOC TINH  THUONG  
 DONATED BY: NS Thích Nữ Tiến Liên SanJose  BIHAR INDIA MARCH- 2020

5 -GIENG  NUOC TINH  THUONG:
GD Ngoc Diệp Bùi & Pham Văn Tuấn-BIHAR INDIA MARCH- 2020

6 - GIENG  NUOC TINH  THUONG
 DONATED BY: Manny Luu SanJose CA-BIHAR INDIA MARCH- 2020

7 - GIENG  NUOC TINH  THUONG
 DONATED BY: Diệu Hiền- SanJose CA- BIHAR INDIA MARCH- 2020

8- GIENG  NUOC TINH  THUONG 

 DONATED BY: Lưu Đức Phước San Jose CA-  BIHAR INDIA MARCH- 2020 

9- GIENG  NUOC TINH  THUONG 
 DONATED BY: Tịnh xá Ngọc Hòa # 2  BIHAR INDIA MARCH- 2020

10- GIENG  NUOC TINH  THUONG
 DONATED BY: Johnathan Luu SanJose CA-  BIHAR INDIA MARCH- 2020 

11 - GIENG  NUOC TINH  THUONG
 DONATED BY: Diệu Ái Vu SanJose CA- BIHAR INDIA MARCH- 2020  

12- GIENG  NUOC TINH  THUONG # 1
 DONATED BY:  Ca Sỹ Thành Tín- Toronto Canada
- BIHAR INDIA MARCH- 2020

13- GIENG  NUOC TINH  THUONG # 2
 DONATED BY:  Ca Sỹ Thành Tín- Toronto Canada
- BIHAR INDIA MARCH- 2020

14- GIENG  NUOC TINH  THUONG
 DONATED BY:Randy Tran & AnDy Tran SanJose CA
 -BIHAR INDIA MARCH- 2020


  Xin Tạ ơn chư vị hảo tâm đã ''đồng hành'' với tâm nguyện của chúng tôi trên đất Phật. Thành tâm kính chúc quí vị hảo tâm, quí ân nhân từ thiện & bửu quyến sức khỏe, một năm mới vô lượng an lành trong Hồng Ân Tam Bảo .
 
Give Water, Give Life.

Nguyện đem công đức nầy
Hồi hướng khắp tất cả
Nguyện con và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.
 Thích Tánh Tuệ  

PS: Tinh thần Bố thí BaLaMật (Tam luân không tịch) là cao thượng nhất.
Vì thế những hình ảnh này chỉ mang tính tường trình Phật sự cùng 
những vị ân nhân đã phát tâm.- Khi bạn khởi tâm tùy hỷ trước những 
thiện sự thì công đứccủa bạn được sánh bằng những người thực thi.

ANUMODANA !!
 Dong-tinh-thuy-mua-xuan-01Dong-tinh-thuy-mua-xuan-02

1- GIENG  NUOC TINH  THUONG
 DONATED BY: HT Minh Hiếu AUSTRALIA -BIHAR INDIA MARCH– 2020


Dong-tinh-thuy-mua-xuan-01.4Dong-tinh-thuy-mua-xuan-01.3Dong-tinh-thuy-mua-xuan-01.1Dong-tinh-thuy-mua-xuan-01.2

 
2- GIENG  NUOC TINH  THUONG
 DONATED BY: Thầy Tru Trì Chùa Phật Tổ Long Beach CA 
-BIHAR INDIA MARCH- 2020
Dong-tinh-thuy-mua-xuan-02.4Dong-tinh-thuy-mua-xuan-02.3Dong-tinh-thuy-mua-xuan-02.2Dong-tinh-thuy-mua-xuan-02.1


 
3 - GIENG  NUOC TINH  THUONG 
 DONATED BY: Tịnh xá Ngọc Hòa # 1  BIHAR INDIA MARCH- 2020
Dong-tinh-thuy-mua-xuan-03.4Dong-tinh-thuy-mua-xuan-03.3Dong-tinh-thuy-mua-xuan-03.2Dong-tinh-thuy-mua-xuan-03.1 
4- GIENG  NUOC TINH  THUONG  
 DONATED BY: NS Thích Nữ Tiến Liên SanJose 
 BIHAR INDIA MARCH- 2020

Dong-tinh-thuy-mua-xuan-04.4Dong-tinh-thuy-mua-xuan-04.3Dong-tinh-thuy-mua-xuan-04.2Dong-tinh-thuy-mua-xuan-04.1


 
 
5 -GIENG  NUOC TINH  THUONG:
GD Ngoc Diệp Bùi & Pham Văn Tuấn-
BIHAR INDIA MARCH- 2020
 
Dong-tinh-thuy-mua-xuan-05.4Dong-tinh-thuy-mua-xuan-05.3Dong-tinh-thuy-mua-xuan-05.2Dong-tinh-thuy-mua-xuan-05.1

 
6 - GIENG  NUOC TINH  THUONG
 DONATED BY: Manny Luu SanJose CA-
BIHAR INDIA MARCH- 2020

Dong-tinh-thuy-mua-xuan-06.4Dong-tinh-thuy-mua-xuan-06.3Dong-tinh-thuy-mua-xuan-06.2Dong-tinh-thuy-mua-xuan-06.1


 
7 - GIENG  NUOC TINH  THUONG
 DONATED BY: Diệu Hiền- SanJose CA-
 BIHAR INDIA MARCH- 2020
Dong-tinh-thuy-mua-xuan-07.4Dong-tinh-thuy-mua-xuan-07.3Dong-tinh-thuy-mua-xuan-07.2Dong-tinh-thuy-mua-xuan-07.1


8- GIENG  NUOC TINH  THUONG

 DONATED BY: LưuĐứcPhước San Jose CA-  BIHAR INDIA MARCH- 2020Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-003Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-002Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-001Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-000


9- GIENG  NUOC TINH  THUONG

 DONATED BY: TịnhxáNgọcHòa # 2  BIHAR INDIA MARCH- 2020


 Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-007Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-006Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-005Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-004

10- GIENG  NUOC TINH  THUONG

 DONATED BY: Johnathan LuuSanJose CA-  BIHAR INDIA MARCH- 2020
Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-011Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-010Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-009Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-008

11 - GIENG  NUOC TINH  THUONG

 DONATED BY: DiệuÁi Vu SanJose CA- BIHAR INDIA MARCH- 2020


Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-015Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-014Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-013Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-012

12- GIENG  NUOC TINH  THUONG # 1

 DONATED BY:  Ca SỹThànhTín- Toronto Canada - - BIHAR INDIA MARCH- 2020

Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-019Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-018Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-017Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-016

13- GIENG  NUOC TINH  THUONG # 2

 DONATED BY:  Ca SỹThànhTín- Toronto Canada -- BIHAR INDIA MARCH- 2020
Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-023Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-022Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-021Dong-Tinh-Thuy-Mua-Xuan-020

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
25/03/202020:18(Xem: 547)
Trong thời Phật, khi dịch bệnh xảy ra, có một gia chủ trình thưa Đức Phật vì sao ngày nay làng mạc xơ xác, hạn hán, dịch bệnh, nhiều người mạng chung,... Đức Phật đã trả lời: "Này Bà-la-môn, ngày nay, các loài người bị tham ái phi pháp làm cho say đắm, và bị ác tham chinh phục, bị các tà kiến chi phối. Vì bị tham ái phi pháp làm cho say đắm, vì bị ác tham chinh phục, vì bị tà kiến chi phối, trời không mưa xuống đều đặn. Vì vậy, bữa ăn khó tìm, mùa màng hư mất, trắng xóa với côn trùng, chỉ còn lại cọng dẹp. Do vậy, nhiều người mạng chung. Đây là nhân, này Bà-la-môn, đây là duyên, vì sao ngày nay loài người bị tiêu diệt, bị giảm thiểu trông rõ như thế, các làng trở thành không phải làng, các thị trấn trở thành không phải thị trấn, các thành phố trở thành không phải thành phố, các quốc độ trở thành không phải quốc độ."
25/03/202010:29(Xem: 232)
Vào năm 325 trước Công nguyên, Quốc vương của Macedonia, Alexandros Đại đế (Tại vị 336 - 323 TCN) đã chinh phục Đế chế Ba Tư, bao gồm cả Tiểu Á, Syria, Phoenicia, Gaza, Ai Cập, Bactria và Lưỡng Hà và mở rộng biên cương đế chế của ông đến xa tận Punjab thuộc Ấn Độ ngày nay, và thông tin về Phật giáo đã đến với phương Tây từ đó. Nhưng sự việc đã diễn ra trực tiếp giữa Phật giáo và triết học phương Tây và tư tưởng tôn giáo chủ yếu là ở Vương quốc Ashoka Maurya (274-236 TCN).
24/03/202017:10(Xem: 288)
Ni sư Thích nữ Đại An (Dae An - 大安) Sinh năm Canh Tý (1960) tại Jeonju, và tu học tại một cái Am nhỏ tên là Gukil-am trong khu vực Tổ đình Hải Ấn (Haeinsa) và tốt nghiệp từ trường đại học Phật giáo Bongryeong. Hinh 1: Ni sư Thích nữ Đại An (Dae An Sunim) thể hiện các món ăn truyền thống của Hàn Quốc trong một bữa ăn theo chủ đề “Hoa Sen”, bao gồm cơm lá sen, bánh củ sen và salad với nước sốt hạt thông.
24/03/202009:36(Xem: 178)
Ngày 10/08/2015, Cục Di sản Văn hóa Hàn Quốc (Cục Văn vật) cho biết: “Quốc Bảo số 32 “Cao ly Đại Tạng kinh” Haeinsa (Hải Ấn Tự), còn được gọi là “Bát vạn Đại Tạng kinh” bởi số lượng bảng so với năm 1915 thì số lượng thống kê 81.258 tấm, hơn 94 bảng, tổng cộng là 81.352 bảng.
24/03/202009:28(Xem: 230)
Theo báo cáo của một nhóm nhà Khảo cổ, cùng với sự hỗ trợ của Cục Chính trị và Quân đội Pakistan đã phát hiện tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan, có đến khoảng 110 địa điểm di tích có liên quan đến Phật giáo thời cổ đại. Khoảng 30.000 nghệ thuật chạm khắc cổ xưa và chữ khắc có thể biến mất mãi mãi do việc xây dựng đập Diamer-Basha.
24/03/202005:42(Xem: 328)
Cho đến hôm nay, đã hơn một ngày tuần sơ thất của cố ca sĩ Thái Thanh ( 1934 – 2020 ). Bà tên thật là Phạm Thị Băng Thanh( Để gần gũihơn xin phép được gọi bằng Bà), sinh ngày 5/8/1934, từ trần ngày 17/3/2020 tại Quận Cam, California, Hoa kỳ, hưởng thọ 86 tuổi. Tiếc rằng trong cáo phó của gia đình không có thông tin ngày giờ tẩn liệm và nơi an táng hoặc hỏa táng. Dù biết rằng bà ra đi giữa cơn đại dịch Covid 19, gia đình cũng tùy thuận miễn phúng viếng, nhưng những chi tiết đó giúp cho những người ái mộ phương xa có đủ thông tin để tưởng niệm và nhất tâm cầu nguyện cùng gia đình. Bài viết này cũng cố trông đợi cho đến ngày sơ thất hôm nay ( nếu gia đình có tổ chức cúng theo nghi thức PG ) mới có thể nói lên một vài cảm nhận về tiếng hát của bà, đặc biệt có ít nhiều liên quan đến Phật giáo chúng ta.
22/03/202005:37(Xem: 224)
Kiểm soát cảm xúc là cách chúng ta xử lý những trãi nghiệm cảm xúc qua từng giây, từng phút để có cuộc sống khỏe mạnh, xây dựng các mối quan hệ tích cực và đạt được mục tiêu mong muốn. Khi chúng ta cảm thấy thất vọng hay vui tươi, lo lắng hoặc thích thú, chúng ta làm gì để kéo dài hoặc thu ngắn những cảm xúc này? Chúng ta làm gì để giữ lại những cảm xúc này hay chuyển đến một cảm xúc khác? Quan trọng là, từ góc nhìn của trí thông minh cảm xúc (emotional intelligence), việc kiểm soát cảm giác liên quan đến việc chấp nhận rằng cảm giác đó đến và sẽ đi một cách tự nhiên, mà hầu như tất cả các cảm xúc đều như vậy. Vì thế chúng ta sẽ không cố níu giữ, phản ứng hoặc bị cuốn vào những cảm xúc đó.
21/03/202010:27(Xem: 380)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính thưa chư Tôn đức, chư Pháp hữu & quí vị hảo tâm . Thêm lần nữa, được sự thương tưởng của quý chư Tôn đức, Phật tử thiện hữu, tuần lễ vừa qua (15/3 2020) chúng tôi lại có dịp lên đường gieo hạt Từ tâm. Dẫu biết rằng việc làm của chúng ta cũng chỉ là việc ''lấy muối bỏ bể'' trong nỗi nghèo khó mênh mông của xứ này, nhưng thiết nghĩ điều đó không quan trọng, quan trọng là Tấm lòng san sẻ mà thôi.
20/03/202020:48(Xem: 243)
Bát Chánh Đạo chỉ là một phần trong giáo lý của Đức Phật. Chỉ cần áp dụng tám bước này vào đời sống sẽ mang đến cho ta và mọi người được hạnh phúc. Qua bài Chuyển Pháp Luân của Đức Phật giảng tại vườn nai cho năm anh em ông Kiều Trần Như nghe. Trong đó Bát Chánh Đạo là chủ đề đầu tiên mà Đức Phật mở bài. Từ sự quan sát cuộc đời của Ngài qua những kinh nghiêm sống trong hai giai đoạn: Hưởng thụ lợi lạc, đam mê ái dục, danh lợi, quyền lực, trong cung điện. Sáu năm tu khổ hạnh mà không thấy kết quả gì.
05/03/202020:59(Xem: 267)
“Tham” là tham lam. Ham muốn thái quá. Đắm say, thích thú muốn có nhiều những thứ mình ưa thích như tiền tài, sắc đẹp, danh vọng v.v… Lòng ham đó chẳng hề biết chán, càng được thời càng ham. Tham cho mình, rồi tham cho cả bà con quyến thuộc, quốc gia, xã hội của mình. Cũng vì lòng tham, mà nhân loại tranh giành giết hại lẫn nhau. Kẻ tham hay ghen ghét những người thành tựu.