Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Khơi dòng thanh lương (tặng giếng nước tình thương cho dân nghèo Ấn Độ)

13/02/202017:39(Xem: 2899)
Khơi dòng thanh lương (tặng giếng nước tình thương cho dân nghèo Ấn Độ)
Inline image


Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát

 Kính gửi chư Tôn Đức và quý vị hảo tâm Từ thiện.  

Được sự thương tưởng và hỗ trợ của quí vị thiện hữu Houston TX & San Jose chúng tôi vừa thực hiện xong 20 giếng cần giục (Well hand-pump) cho những ngôi làng nghèo lân cận khu vực Bồ Đề Đạo Tràng & Nalanda tiểu bang Bihar India.  Đây là Public Well Hand-pump nên cả làng có thể xài chung, người dân nghèo bớt đi rất nhiều nỗi nhọc nhằn trong mùa hạ vì phải đi lấy nước ngoài sông xa,  hiện chúng tôi vẫn đang trong quá trình hoàn tất số giếng còn lại mà quí vị giao phó. Kính mời quí vị xem qua một số hình ảnh tường trình.
 
  Xin Tạ ơn chư vị hảo tâm đã ''đồng hành'' với tâm nguyện của chúng tôi trên đất Phật.
 Thành tâm kính chúc quí vị hảo tâm, quí ân nhân từ thiện & bửu quyến sức khỏe, 
một năm mới vô lượng an lành trong Hồng Ân Tam Bảo .
 
Give Water, Give Life.
 
Nguyện đem công đức nầy
Hồi hướng khắp tất cả
Nguyện con và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.
 Thích Tánh Tuệ  
 
PS: Tinh thần Bố thí BaLaMật (Tam luân không tịch) là cao thượng nhất.
Vì thế những hình ảnh này chỉ mang tính tường trình Phật sự cùng 
những vị ân nhân đã phát tâm.- Khi bạn khởi tâm tùy hỷ trước những 
thiện sự thì công đứccủa bạn được sánh bằng những người thực thi.
ANUMODANA !!

Danh Sách Donated 20 Giếng Nước Tình Thương

1- GIENG NUOC TINH THUONG
DONATED BY: NATHAN NIM - SANJOSE
2- GIENG NUOC TINH THUONG
DONATED BY: GD HAN TUNG- SANJOSE- CA
3- GIENG NUOC TINH THUONG
DONATED BY:HOANG QUOC LOI -JACKLYN - TIFFANY NGUYEN
SAN JOSE - CALIFORNIA
4- GIENG NUOC TINH THUONG
DONATED BY:PHAM DUC PHONG - SAN JOSE- CALIF
5- GIENG NUOC TINH THUONG
DONATED BY:CUU HUYEN THAT TO -HO HOANG- HO PHAM
6- GIENG NUOC TINH THUONG
DONATED BY: TRAY NGUYEN & YVONCE NGUYEN
7- GIENG NUOC TINH THUONG
DONATED BY: NGUYEN QUOC TUAN- PHAM THU- SAN JOSE
8- GIENG NUOC TINH THUONG
DONATED BY: ELAIN DIEP NGUYEN- SAN JOSE- CALI
9- GIENG NUOC TINH THUONG
DONATED BY: GD HONG DU- MICHELL- MATTHEW DINH
10- GIENG NUOC TINH THUONG
DONATED BY:TRANG DIEP OICHI- SAN JOSE- CALI
11- GIENG NUOC TINH THUONG
DONATED BY: PHUOC MAI TRAN
DALLAS - TEXAS
12- GIENG NUOC TINH THUONG
DONATED BY: PHI LY TRAN & CON CHAU
DALLAS - TEXAS
13- GIENG NUOC TINH THUONG
DONATED BY:NGUYEN THANH TUAN
LE TAN KHOA - LE PHU CUONG
DALLAS - TEXAS
14- GIENG NUOC TINH THUONG
DONATED BY: THU HUONG -DALLAS - TEXAS
15- GIENG NUOC TINH THUONG
DONATED BY: LE DINH CAN & CON CHAU - DALLAS - TEXAS
16- GIENG NUOC TINH THUONG
DONATED BY: TRAN TAN - LE THI MY -DALLAS - TEXAS
17- GIENG NUOC TINH THUONG
DONATED BY: TRAN KIM NAU - DALLAS - TEXAS
18- GIENG NUOC TINH THUONG
DONATED BY: NGUYEN TUAN - LE THI XUAN OANH
DALLAS - TEXAS
19- GIENG NUOC TINH THUONG
DONATED BY: DANG VAN TONG -TRAN THI TAM
20- GIENG NUOC TINH THUONG
DONATED BY: LE VAN DIEN - TRAN THI DIEP - DALLAS - TEXASblank
 
blank
blank
blank
Inline image

1- GIENG  NUOC  TINH  THUONG
DONATED BY: NATHAN NIM - SANJOSE 
 
Inline image
 
blank
 
blank
 
blank
 
2- GIENG  NUOC  TINH  THUONG
DONATED BY: GD HAN TUNG- SANJOSE- CA

blank
 
blank

blank
 
blank
 
blank
 
3- GIENG  NUOC  TINH  THUONG
DONATED BY:HOANG QUOC LOI -JACKLYN - TIFFANY NGUYEN
SAN JOSE - CALIFORNIA

blank
 
blank

blank
 
blank
 
blank
 
4- GIENG  NUOC  TINH  THUONG
DONATED BY:PHAM DUC PHONG - SAN JOSE- CALIF
 
blank

blank
 
blank
 
blank
 
5- GIENG  NUOC  TINH  THUONG
DONATED BY:CUU HUYEN THAT TO -HO HOANG- HO PHAM

blank

blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
6- GIENG  NUOC  TINH  THUONG
DONATED BY: TRAY NGUYEN & YVONCE NGUYEN
 
blank

blank
 
blank
 
7- GIENG  NUOC  TINH  THUONG
DONATED BY: NGUYEN QUOC TUAN- PHAM THU- SAN JOSE

blank

blank
 
blank
 
blank
 
8- GIENG  NUOC  TINH  THUONG
DONATED BY: ELAIN DIEP NGUYEN- SAN JOSE- CALI
 
blank
 
blank

blank
 
blank
 
blank
 
9- GIENG  NUOC  TINH  THUONG
DONATED BY: GD HONG DU- MICHELL- MATTHEW DINH
 
blank

blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
10- GIENG  NUOC  TINH  THUONG
DONATED BY:TRANG DIEP OICHI- SAN JOSE- CALI

blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
11- GIENG  NUOC  TINH  THUONG
DONATED BY: PHUOC MAI TRAN - DALLAS - TEXAS

blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
12- GIENG  NUOC  TINH  THUONG
DONATED BY: PHI LY TRAN & CON CHAU
DALLAS - TEXAS
 
blank

blank
 
blank

blank
 
13- GIENG  NUOC  TINH  THUONG
DONATED BY:NGUYEN THANH TUAN
LE TAN KHOA - LE PHU CUONG
DALLAS - TEXAS

blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
14- GIENG  NUOC  TINH  THUONG
DONATED BY: THU HUONG -DALLAS - TEXAS
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
15- GIENG  NUOC  TINH  THUONG
DONATED BY: LE DINH CAN &  CON CHAU - DALLAS - TEXAS

blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
16- GIENG  NUOC  TINH  THUONG
DONATED BY: TRAN TAN - LE THI MY -DALLAS - TEXAS
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
17- GIENG  NUOC  TINH  THUONG
DONATED BY: TRAN KIM NAU - DALLAS - TEXAS
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
18- GIENG  NUOC  TINH  THUONG
DONATED BY: NGUYEN TUAN - LE THI XUAN OANH
DALLAS - TEXAS
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
19- GIENG  NUOC  TINH  THUONG
DONATED BY: DANG VAN TONG -TRAN THI TAM
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
20- GIENG  NUOC  TINH  THUONG
DONATED BY: LE VAN DIEN - TRAN THI DIEP
DALLAS - TEXAS
 
blank
 
blank

blank

blank
blank
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn