Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Điếu Văn Tưởng Niệm Tổ Sư Minh Hải (Sơ Tổ Khai Tông Chúc Thánh pháp phái (7-11-AL) .

18/11/201906:37(Xem: 3019)
Điếu Văn Tưởng Niệm Tổ Sư Minh Hải (Sơ Tổ Khai Tông Chúc Thánh pháp phái (7-11-AL) .
to su nguyen thieu

TỔ SỬ TRUYỀN ĐĂNG
*Thành kính tưởng niệm ngày húy nhật Tổ Sư
Điếu Văn Tưởng Niệm Tổ Sư Minh Hải, Sơ Tổ Khai Tông Chúc Thánh pháp phái (7-11-AL) 


Kính lạy giác linh Đức Tổ                                                                                                                                                                                          

Nhớ khi xưa:

Xứ Hoa Hạ sanh Bậc Thượng nhơn

Đất Tuyền Châu dưỡng người tri thức.

Truyền đời Gia tông, kế thừa LƯƠNG tộc

Nhập môn thiền thất, lãnh thọ THÍCH CA.

Giới đàn cụ túc, thoát ta bà

Tâm ấn tương truyền, nương LÂM TẾ.

Lạy Đức Bổn sư, từ giã Trung Hoa quê nhà, phương Nam hoằng hóa.

Hứa khả Chúa tiên, chào đón Nam thiên Kinh kỳ, Đông hải vượt khơi.

Vâng lời Phật dạy, Thiên Trúc sơ khai, kiến lập Giới đàn

Đáp sự thỉnh cầu, Linh Mụ thập sư, trao truyền chánh pháp.

Thích Tử như hằng sa

Giới Sư như tinh tú.

Huy hoàng tráng lệ

Quản ngại gian lao.

Giới đức hương ngào

Lưu danh Thiên Sử.

Như vậy! Có hợp có tan…..

Ngài THẠCH LIÊM dong thuyền xứ Bắc

Tổ NGUYÊN THIỀU khai sáng Quốc Ân

Ấn Tôn in dấu Đức MINH HOẰNG

Lang Thọ mãi nhớ người MINH LƯỢNG…..

Trác tích Hội An dừng chân đến

Tạo dựng Chúc Thánh thiền định tu.

Đức hạnh lan tỏa

Đạo nghiệp hương bay.

Đệ tử quy tụ ngày một dày

Thiền môn hưng thạnh càng mãi lớn.

Tới lúc…

Cảnh vô thường phải đến

Thân tứ đại nghỉ ngơi.

Phó chúc ÂN TRIÊM Tôn giả, truyền trao mạch kệ.

Thọ ký CHÁNH HIỀN Đại sư, kế thế trụ trì.

Như  xưa:

Hương lỗi lạc một thời, Bậc lương đống

Công giáo dưỡng trăm năm, Ngài Bổn sư.

Tiếp kệ truyền, lưu phương Nam Bắc

Khuyến hậu học, độ chúng ngoài trong.

Như vậy!!!!

Ngài KHÁNH VÂN trụ trì Thiên Ấn.

Ngài BẢO QUANG trùng kiến Sơn Long.

Ngài THIỆT LƯƠNG Thiên Đức phố Hội

Ngài HUỆ TRƯƠNG Linh Sơn một dòng….

Tổ QUẢNG ĐỘ, xứ Bình Sơn xa xôi, đắc pháp Tâm ấn, từ Viên Tông đường đến chốn Phước Lâm

Tổ MINH GIÁC, miền Tư Nghĩa gian lao, phá tan mọi giặc, từ Đại Tướng quân đến lão Hòa Thượng.

MINH đăng tỏa rạng

GIÁC  ngộ mê tân

Nhị thập niên nguyện

Tảo thị chuyên cần.

Chiên Đàn thiền Tự

Hòa Thượng tôn xưng

Tạo chuông chú nguyện

Mạng mạch trường hưng.

Trì giới luật, tinh nghiêm - đất Từ Quang – Đá Trắng , rạng danh Tổ PHÁP CHUYÊN

Thông kinh tạng, uyên thâm - nôi Chúc Thánh – Phố Hội,  mãi sáng Ngài PHÁP DIỄN.

Khai cơ Linh Ứng, Non Nước – Ngũ Hành, in bóng BẢO ĐÀI Thượng nhơn.

Kiến lập Thiên Hòa, Tuy Phước – Bình Định, khắc ghi VIÊN QUANG Hành giả.

Hoằng pháp bốn phương

Quy tụ năm chốn

Đâu đâu cũng có nhân tài

Khắp khắp đều là xứ Quảng.

Chốn Phước Lâm, một vị Bổn sư, tài đức vẹn toàn, vang danh khắp chốn

Đất Hội An, bốn ngài đệ tử, trí dũng lỗi lạc, ngợi ca một thời.

Như :

Khai kiến Thắng Quang, Ngô “BẢO TẠNG”

Phương trượng Chúc Thánh, Nguyễn “QUÁN THÔNG”

Tạo dựng Phổ Bảo, Lê “PHỔ HUỆ”

Đường thượng Vạn Đức, Đoàn “HOẰNG TÔNG”.

Đinh Dậu niên, xứ Phù Cát kiến giới đàn, tổ BẢO TẠNG đương vi giáo thọ A Xà Lê

Đinh Mùi niên, vùng Cẩm Phô kiến giới đàn, tổ QUÁN THÔNG đương vi đường đầu đại Hòa Thượng.

 “Truy Môn Cảnh Huấn” , Ngài PHỔ HUỆ, phụng khắc Năm Mậu Thân,

 “Độ điệp giới đao” , Ngài HOẰNG TÔNG, khâm lãnh Năm Canh Dần……

Xứ Cù Lao, in dấu chân TOÀN ĐẠT

Am Hải Tạng, chiếu bóng bậc GIA HÀO.

Lạ thay! Lạ thay!

Mộ Đức quê làng có chuông xưa

Bao năm không tiếng cũng chẵn vừa

BẢO ẤN Tổ sư nguyện cung thỉnh

Về chốn Thiên Ấn kỳ diệu chưa!

Chuông ngân vang khắp rừng u tối

Phá tan u mê cảnh ngày xưa

Nhớ ơn Đức Ngài trăm trăm nhớ

Nguyện theo Tam Bảo cửa Đại Thừa.

Minh Mạng hoàng triều, khoa thi Tam giáo, đạt ưu điểm

Mậu Tuất can chi, cụ túc Đại giới, thỉnh Đường Đầu.

Lạy đức LUẬT TRUYỀN, nguyện theo tu học, hành trì Phật lý, Hiệu LINH NGUYÊN pháp sư

Tôn tổ DIỆU NGHIÊM, thông thạo Hán Nôm, ngộ lý phép Thiền, Hiệu QUANG ĐÀI hòa thượng.

Một đức Bổn sư

Nhị vị Đệ Tử

Đa văn thông tạng

Đức độ toàn tài.

Ghi danh diệu sử.

Thời nào cũng có bậc nhân tài

Kiếp nào cũng có người đức hạnh.

Ngự chế Tam Thai, sắc chuẩn trụ trì ghi danh ngài CHƯƠNG TÍN

Quốc tự Linh Ứng, sắc phong phương trượng tạc dạ ngài CHƯƠNG TƯ.

Chúc Thánh Tổ đình, bia đá muôn thuở khắc danh hai ngài QUẢNG VIÊN – CHỨNG ĐẠO

Vạn Đức Phước Lâm, sử sách muôn đời ca tụng hai ôn CHƯƠNG NHẪN – CHƯƠNG TRUYỀN.

Từ Diên Phước đến Tam Thai, đầu sư học đạo, ngọ nhật thọ thực, Hồ MẬT HẠNH Thiền sư.

Từ Thanh Châu đến Phước Long, xả bỏ thế tục, khoác phước điền y, Đinh LIỄU MINH Hòa thượng.

Đất Quảng Ngãi có anh em GIÁC TÁNH – TỪ NHÂN….

Đất Bình Định có huynh đệ QUẢNG GIÁC – HOẰNG ĐẠO….

Toàn là những bậc lương đống

Toàn là những bậc thiện căn.

Thật là đáng trân trọng!

Thật là đáng ghi danh!

Thật là đáng học hành!

Thật là đáng khể thủ,!

ẤN tổ truyền thừa

BỔN hệ tăng long

VĨNH GIA Hòa thượng

Y bát một lòng.

Phủ Thăng Bình nuôi dưỡng  bậc đống lương

Đất Phước Lâm ươm mầm bậc Long tượng.

Hương đức hạnh lan tỏa

Đại trí huệ từ bi

Đến Thuận Hóa kinh kỳ

Đăng lâm đàn thuyết pháp.

Quý Hợi niên, đắc pháp QUÁN THÔNG tổ sư, giới tử thọ lãnh

Canh Tuất niên, kiến lập PHƯỚC LÂM giới đàn, đường đầu truyền đăng.

Đặt biệt thay!

Chư giới tử

Toàn thảy bậc cao tăng

Từ TỊNH KHIẾT đến GIÁC NHIÊN

Từ GIÁC TIÊN đến GIÁC HẠNH….

Là những Bậc Tăng cang

Là những Vị Tăng thống.

Tuy lừng lẫy một thời

Song lưu danh muôn thuở

Công đức quý ngài thật sự lớn lao!!!!!!

“Ngũ Hành Sơn Lục” trước tác, bậc thạc đức ẤN LAN

“Giới Đao Độ Điệp” thọ lãnh, đức Tăng cang TỪ TRÍ.

HOẰNG TỊNH Hòa thượng

HOẰNG THẠC Đại sư

Đều là bậc Trưởng thượng chùa Sắc tứ

Đều là đức Tăng Cang chốn Quan triều.

Ngự chế Tam Thai – Linh Ứng, TỪ NHẪN Tổ sư, sắc phong Tăng cang.

Sắc tứ Kim Bửu –Long Tuyền, PHỔ THOẠI Tri sự, nhẫn lãnh Đao điệp,.

Phò tá Quân Vương, giúp Vua cứu nước

Chán đời Thế tục, nương Phật ẩn thiền.

Rạng rỡ xưa kia, mang danh NGUYỄN TẤN KỲ

Hãnh diện nay đây, xứng tên THÍCH PHÁP NHÃN.

ẤN HƯỚNG chốn thiền lâm

PHÁP NHÃN thấu mê lầm

Lạy đức TỪ NHÂN Tổ

Để tu dưỡng chơn tâm.

Phước Sơn người khai kiến

Đắp y cỏ bình dân

Mãi nhớ ông Hòa Thượng

Xưa kia xuất quân tòng.

Tam Thai có tổ Chí Thành

Chúc Thánh có ngài Phổ Bảo.

Hai nơi hai vị

Một kệ một dòng.

Xứ Hàn Giang kia

Đất Hành Sơn đó.

Làng Hòa Vang trưởng dưỡng người “NGUYỄN DIỆU”

Thôn Thăng Bình nuôi lớn bậc “DƯƠNG Y”.

Tam Thai – Linh Ứng đặc ân đức Hoàng Đế

PHƯỚC TRÍ – THIỆN QUẢ sắc phong vị Tăng Cang.

Sắc tứ Từ Vân, cung thỉnh Phước Trí Hòa Thượng làm Đắc Giới Sư, năm Mậu Thìn

Sắc tứ Thạch Sơn, cung thỉnh Thiện Quả Hòa Thượng làm vị Giáo Thọ, năm Giáp Tuất.

Từ Dẫn Thỉnh đến Đường Đầu

Từ Tôn Chứng đến Giáo Thọ.

Đức độ không ai dám nghĩ

Trí tuệ chẳng ai dám bàn.

Một đời lưu danh vẻ vang

Vạn kiếp ca tụng rực rỡ.

Tổ Đình Thiên Ấn, trùng kiến Phước Quang, Lễ Bộ sắc chuẩn Tăng cang Trần “DIỆU QUANG”

Quốc Tự Vĩnh An, khai sáng Bảo Thọ, Lễ Bộ sắc phong Tăng Cang Nguyễn “HUỆ DUYỆT”.

Đầu Sư xuất gia, chốn Ngũ Hành, Tam Thai – Linh Ứng.

Khai Sơn trụ trì, làng Hòa Thuận, Sắc Tứ Vu Lan.

Ngài HƯNG LONG là Tăng Mục

Ngài TÔN BẢO là Tăng Cang.

Từ Đường Đầu của Giới đàn

Đến Chứng Minh cho Giáo Hội.

“Từ Bi Âm” tạp chí mãi nhớ công ơn Ôn BÍCH LIÊN – TRÍ HẢI.

“Hội Lưỡng Xuyên” Phật Học tạc dạ công đức Ngài PHƯỚC HẬU – KHÁNH ANH.

Chấn Hưng Phật Giáo cả đời.

Cống hiến Thân mạng một kiếp.

Đất Hội An vun bồi người Lý tánh

Nước sông Hoài in bóng hạt NGỌC - CHÂU.

Long Tuyền xuất thân

Viên Giác trú xứ.

Nhớ ơn ngài dấn thân lý tưởng

Nhớ ơn ngài giáo dưỡng, thế hệ thanh niên.

TRÍ MINH Hòa thượng nguyện dấn thân

Đấu tranh Phật Giáo đòi công bằng

Bao năm khổ nhọc lo đại nạn

Cả đời uy đức tựa hồng vân.

Từ ngài HUYỀN Ý ở Liên Tôn

Đến ngài THIỆN HOA ở Phước Hậu.

Tuy hai vị khác nhau

Nhưng lý tưởng chỉ một.

Luôn luôn vì Đạo Pháp

Mãi mãi vì chúng sanh.

Thật tiếc thay!

Cuộc đời quý Ngài quá ngắn ngủi

Vận mệnh Phật Pháp quá dài sâu.

Mất đi một bậc toàn tài

Mất đi một vị đức hạnh….

Làng An Nhơn, thấm nhuần tư tưởng người trai trẻ

Chùa Vĩnh Khánh, thúc đẩy ý chí bậc trượng phu.

Đầu sư Ngài CHÍ TÂM, ban pháp danh NHƯ AN, truyền Sa Di giới

Y chỉ Tổ TRÍ HẢI, lãnh pháp hiệu HUYỀN QUANG, thủ giới Tỳ Kheo.

Trí tuệ như Đông hải

Đức hạnh tợ Hằng giang.

Đại Tạng thông suốt

Hán Việt đa văn.

Là cánh tay trụ cột trong Tông Phong

Là chức vụ quan trọng trong Giáo Hội.

Cả đời ngài lo cho sự tồn vong của Đạo Pháp

Cả đời ngài lo cho sự phát triển của Tăng Ni.

Chúng con kính lễ ngài!

Chúng con kính nhớ ngài!

Nhớ một bậc Đại Hùng, Đại Lực, Đại Từ Bi …..

Trụ trì Linh Ứng Quốc Tự, xứ Đà Nẵng – Quảng Nam

Khai sơn Ấn Quang Tổ Đình, đất Sài Gòn – Gia Định.

HƯƠNG SƠN tỏa ngát

TRÍ HỮU tự nhiên

Phát nguyện đốt sáu liều hương, cúng dường chư Phật

Khởi tâm chặt hai ngón tay, báo ân sinh thành.

Từ Vạn Ninh, nuôi dưỡng dòng Lâm thị

Đến Khánh Hòa, gia nhập họ Thích Ca.

Đấu tranh lịch sử muôn đời nhớ

Xiểng dương Pháp Phật vạn thuở ghi.

Nguyện đốt thân mình cúng Phật Đà

Lửa hồng Tam muội diệt chướng ma

Nghìn độ nhưng Tim vẫn không cháy

Chấn động địa cầu mãi xót xa.

Truy tôn đức ngài lên Bồ Tát

QUẢNG ĐỨC mãi vang như trường ca.

Xưa kia Luật tạng Trung Hoa có ngài ĐẠO TUYÊN – GIÁM CHÂN

Nay đây Luật Tạng Việt Nam có ngài ĐỖNG MINH – HÀNH TRỤ.

Giới luật tinh nghiêm như thanh thủy

Giới thể trong sáng như minh châu.

Ngọn Từ Phong, lan tỏa khắp mười phương

Dòng Pháp Vũ, thắm đượm đường ba cõi.

Phút giây đây…

Chúng con nguyện theo dấu chân quý ngài

Chúng con nguyện theo trí tuệ quý ngài

Chúng con nguyện hy hiến cả cuộc đời mình cho Chánh pháp, Cho Thầy Tổ, Cho Dân Tộc…..

Giờ này

Hương Ngũ Phần, con xin dâng lên

Thân Tứ Đại, con nguyện lạy xuống.

Vọng về quá khứ, nhớ ơn công đức tiền nhơn

Hướng đến tương lai, kỳ vọng một bậc hiền tài.

Con nay:

Trí tuệ không sâu

Đức hạnh không đủ.

Vài lời thiếu sót

Kính mong Đức Tổ từ bi

Phóng đại Tuệ Nhãn chứng giám.

Cho chút lòng con

Đôi dòng Liệt sử.

Trọn đời nối gót

Báo đáp tiền nhơn

Hòa nam, hiệp chưởng.

 

Đà Thành,

Đệ tử  TÂM AN

Đinh Công Thanh Minh.

*********************** 

 

Địa chỉ người viết:

Tên : ĐINH CÔNG THANH MINH

Địa chỉ: k67/5 Hà Huy Tập, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Sđt: 0935502469

 

 

 
_____________

Bài liên quan:

 
Tổ Sư Nguyên Thiều với Hành Tung Và Thi Kệ Thị Tịch (HT Thích Thái Hòa)

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
14/11/2022(Xem: 514)
Ngày 12,13-11 (19,20-10-Nhâm Dần), BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa và môn đồ pháp quyến đã trọng thể tổ chức lễ Đại tường Trưởng lão Hòa thượng Thích Ngộ Tánh, nguyên UV HĐTS, Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, viện chủ chùa Thiên Bửu (thôn Bình Thành, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) và chùa Đức Hòa, phường Ninh Hiệp.
11/11/2022(Xem: 391)
Sáng ngày 09/11/2022 (nhằm ngày 16 tháng 10 Nhâm Dần), môn đồ pháp quyến chùa Diên Thọ đã trang nghiêm tổ chức lễ húy nhật lần thứ 31 cố Hoà thượng Thích Hải Tuệ - Trừng San (Tân Mùi 1991- Nhâm Dần 2022). Đến tham dự lễ tưởng niệm có sự hiện diện của Chư tôn Hoà thượng: - Hoà thượng Thích Trừng Thi (chùa Tòng Lâm Lô Sơn) - Hoà thượng Thích Thiện Thông (chùa Sắc Tứ Minh Thiện) - Hoà thượng Thích Phước An (chùa Hải Đức) - Hoà thượng Thích Tâm Trí (chùa An Dưỡng) - Hoà thượng Thích Chí Viên (Linh Phong Cổ Tự) - Hoà thượng Thích Như Minh (chùa Sắc Tứ Liên Hoa) - Hoà thượng Thích Đức Thành (chùa Pháp Tánh) - Hoà thượng Thích Nguyên Minh (chùa Sắc Tứ Kim Sơn)
11/11/2022(Xem: 187)
Sáng nay 11-11-2022 (18-10-Nhâm Dần), tại chùa Đức Hòa - Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN thị xã Ninh Hòa, lễ tưởng niệm Đại tường có Trưởng lão Hòa thượng Thích Ngộ Tánh, nối dòng Lâm Tế đời thứ 45, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, kiêm Trưởng ban Tăng sự tỉnh; viện chủ Tổ đình Thiên Bửu và chùa Đức Hòa.
07/11/2022(Xem: 422)
Trong giai đoạn đầu thế kỷ XVII, các chúa Nguyễn với quá trình mở đất xuống phương Nam, ngoài việc lưu tâm đến khai hoang, mở đất, lập làng, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng luật nghi phép tắc nhưng các vị cũng không quên xây dựng và sử dụng Phật giáo như một hệ tư tưởng chuẩn mực cho đạo đức xã hội.
01/11/2022(Xem: 349)
Thư Cung Thỉnh tham dự Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư kỳ 13 tại Chùa Khánh Anh, Evry, Pháp Quốc (17-20/8/2023)
30/10/2022(Xem: 490)
Sáng nay, mồng 5 tháng 10 Nhâm Dần (29/10/2022), bầu trời xám xịt, mưa bay lất phất những hạt nhẹ li ti gây nên cảm giác buồn man mác cho những người con xa Cha, vắng Mẹ, nhớ thương Thầy... Môn đồ Pháp quyến Tổ đình Linh Sơn Pháp Bảo đã thiết lễ Huý nhật lần thứ nhất cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Như Ý - Nguyên Thành viên Hội đồng Chứng minh Trung Ương GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Khánh Hoà, Viện chủ Tổ Đình Linh Sơn Pháp Bảo - Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà.
27/10/2022(Xem: 552)
Cố Ni trưởng Thích nữ Như Phương, thế danh Lê thị Thanh Cúc, sinh năm Mậu Tý (1948), xuất thân trong một gia đình nông nghiệp, tin Phật và phụng thờ Tam Bảo tại làng Tam Tân, xã Tân Tiến, thị xã LaGi, tỉnh Bình Thuận. Thân phụ là cụ ông Lê Thanh Trước -Pháp danh Minh Tiền, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Đặng- Pháp danh Thục Bông. Ni trưởng là con gái trưởng trong một gia đình có 6 chị em. Thuở nhỏ, Ni trưởng đã mến mộ Phật Pháp và tham gia sinh hoạt gia đình Phật tử tại chùa làng. Năm Canh Tý ( 1960) nhân ngày vía đức Bồ Tát Quán Thế Âm, Ni trưởng cùng thân phụ và em trai lên núi Tà Cú lễ Phật tại tổ đình Linh Sơn Long Đoàn (chùa dưới). Ni trưởng được duyên lành đảnh lễ Đại lão Hòa thượng Quảng Nhơn- Ấn Tâm làm thầy truyền tam quy giới, ban cho tự Thục Hương, từ đó tâm bồ đề khai mở, chí cắt ái ly gia ngày thêm mạnh mẽ.
22/10/2022(Xem: 471)
Dấu tình chiếc áo nâu sòng, Ôm ngàn hạnh nguyện, giữa dòng thiền tâm. Mây bay vạn dặm dư âm, Hương xưa đọng lại, lặng thầm thế gian. Lãng Vân quê cũ âm ban, Thác sanh chú bé, cười vang giữa đời. Xuân Phương danh ứng thành người, Học lên thâm hiểu, nhặt lời xuất gia.
21/10/2022(Xem: 632)
Tỉnh Khánh Hòa xưa vốn là vùng đất của người Chăm. Sau cuộc chiến tranh biên giới vệ quốc chống quân Chiêm Thành năm Quý Tỵ [1653] đời chúa Nguyễn Phúc Tần, Khánh Hòa chính thức trở thành vùng trấn biên mới của Đại Việt. Từ đó, lãnh thổ nước ta kéo dài thêm về Nam từ núi Đá Bia đến phía Đông sông Phan Rang đặt làm dinh Thái Khang.
11/09/2022(Xem: 2564)
Phật tử Hoàng Đức Thành, pháp danh Tâm Đức sinh năm 1975 tại Sài Gòn, cùng gia đình đến định cư tại Hoa Kỳ từ năm 1991. Tốt nghiệp Bác sỹ Y Khoa năm 2004. Hiện đang làm Giám Đốc Chương Trình Nghiên Cứu Chuyên Khoa Nội Tiết tại Bệnh viện Quân Y Hoa Kỳ Walter Reed tại Bethesda, Maryland. Ông cũng chịu trách nhiệm giảng dạy và đào tạo các bác sĩ chuyên khoa Nội tiết cho Hải quân và Lục quân Hoa kỳ (US Navy & Army). Ngoài công việc chuyên môn, Bác sĩ Tâm Đức là một huynh trưởng Gia Đình Phật Tử của Chùa Giác Hoàng, Thủ đô Washington D.C., từ năm 1993 đến nay (2017). Bác sĩ phụ trách hướng dẫn Phật pháp cho các anh chị em trong GĐPT và các chương trình nhạc Lễ và chương trình văn nghệ ở chùa Giác Hoàng và các chùa lân cận. Từ những sinh hoạt này, Bác sĩ Tâm Đức đã viết nhiều nhạc phẩm để phổ biến cái hay cái đẹp của lời Phật dạy trong đời sống, đến nay đã có nhiều Album nhạc phát hành để cống hiến cho cộng đồng Phật giáo. (nghe nhạc của Bác Sĩ Tâm Đức)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,200,223