Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Điếu Văn Tưởng Niệm Tổ Sư Minh Hải (Sơ Tổ Khai Tông Chúc Thánh pháp phái (7-11-AL) .

18/11/201906:37(Xem: 1784)
Điếu Văn Tưởng Niệm Tổ Sư Minh Hải (Sơ Tổ Khai Tông Chúc Thánh pháp phái (7-11-AL) .
to su nguyen thieu

TỔ SỬ TRUYỀN ĐĂNG
*Thành kính tưởng niệm ngày húy nhật Tổ Sư
Điếu Văn Tưởng Niệm Tổ Sư Minh Hải, Sơ Tổ Khai Tông Chúc Thánh pháp phái (7-11-AL) 


Kính lạy giác linh Đức Tổ                                                                                                                                                                                          

Nhớ khi xưa:

Xứ Hoa Hạ sanh Bậc Thượng nhơn

Đất Tuyền Châu dưỡng người tri thức.

Truyền đời Gia tông, kế thừa LƯƠNG tộc

Nhập môn thiền thất, lãnh thọ THÍCH CA.

Giới đàn cụ túc, thoát ta bà

Tâm ấn tương truyền, nương LÂM TẾ.

Lạy Đức Bổn sư, từ giã Trung Hoa quê nhà, phương Nam hoằng hóa.

Hứa khả Chúa tiên, chào đón Nam thiên Kinh kỳ, Đông hải vượt khơi.

Vâng lời Phật dạy, Thiên Trúc sơ khai, kiến lập Giới đàn

Đáp sự thỉnh cầu, Linh Mụ thập sư, trao truyền chánh pháp.

Thích Tử như hằng sa

Giới Sư như tinh tú.

Huy hoàng tráng lệ

Quản ngại gian lao.

Giới đức hương ngào

Lưu danh Thiên Sử.

Như vậy! Có hợp có tan…..

Ngài THẠCH LIÊM dong thuyền xứ Bắc

Tổ NGUYÊN THIỀU khai sáng Quốc Ân

Ấn Tôn in dấu Đức MINH HOẰNG

Lang Thọ mãi nhớ người MINH LƯỢNG…..

Trác tích Hội An dừng chân đến

Tạo dựng Chúc Thánh thiền định tu.

Đức hạnh lan tỏa

Đạo nghiệp hương bay.

Đệ tử quy tụ ngày một dày

Thiền môn hưng thạnh càng mãi lớn.

Tới lúc…

Cảnh vô thường phải đến

Thân tứ đại nghỉ ngơi.

Phó chúc ÂN TRIÊM Tôn giả, truyền trao mạch kệ.

Thọ ký CHÁNH HIỀN Đại sư, kế thế trụ trì.

Như  xưa:

Hương lỗi lạc một thời, Bậc lương đống

Công giáo dưỡng trăm năm, Ngài Bổn sư.

Tiếp kệ truyền, lưu phương Nam Bắc

Khuyến hậu học, độ chúng ngoài trong.

Như vậy!!!!

Ngài KHÁNH VÂN trụ trì Thiên Ấn.

Ngài BẢO QUANG trùng kiến Sơn Long.

Ngài THIỆT LƯƠNG Thiên Đức phố Hội

Ngài HUỆ TRƯƠNG Linh Sơn một dòng….

Tổ QUẢNG ĐỘ, xứ Bình Sơn xa xôi, đắc pháp Tâm ấn, từ Viên Tông đường đến chốn Phước Lâm

Tổ MINH GIÁC, miền Tư Nghĩa gian lao, phá tan mọi giặc, từ Đại Tướng quân đến lão Hòa Thượng.

MINH đăng tỏa rạng

GIÁC  ngộ mê tân

Nhị thập niên nguyện

Tảo thị chuyên cần.

Chiên Đàn thiền Tự

Hòa Thượng tôn xưng

Tạo chuông chú nguyện

Mạng mạch trường hưng.

Trì giới luật, tinh nghiêm - đất Từ Quang – Đá Trắng , rạng danh Tổ PHÁP CHUYÊN

Thông kinh tạng, uyên thâm - nôi Chúc Thánh – Phố Hội,  mãi sáng Ngài PHÁP DIỄN.

Khai cơ Linh Ứng, Non Nước – Ngũ Hành, in bóng BẢO ĐÀI Thượng nhơn.

Kiến lập Thiên Hòa, Tuy Phước – Bình Định, khắc ghi VIÊN QUANG Hành giả.

Hoằng pháp bốn phương

Quy tụ năm chốn

Đâu đâu cũng có nhân tài

Khắp khắp đều là xứ Quảng.

Chốn Phước Lâm, một vị Bổn sư, tài đức vẹn toàn, vang danh khắp chốn

Đất Hội An, bốn ngài đệ tử, trí dũng lỗi lạc, ngợi ca một thời.

Như :

Khai kiến Thắng Quang, Ngô “BẢO TẠNG”

Phương trượng Chúc Thánh, Nguyễn “QUÁN THÔNG”

Tạo dựng Phổ Bảo, Lê “PHỔ HUỆ”

Đường thượng Vạn Đức, Đoàn “HOẰNG TÔNG”.

Đinh Dậu niên, xứ Phù Cát kiến giới đàn, tổ BẢO TẠNG đương vi giáo thọ A Xà Lê

Đinh Mùi niên, vùng Cẩm Phô kiến giới đàn, tổ QUÁN THÔNG đương vi đường đầu đại Hòa Thượng.

 “Truy Môn Cảnh Huấn” , Ngài PHỔ HUỆ, phụng khắc Năm Mậu Thân,

 “Độ điệp giới đao” , Ngài HOẰNG TÔNG, khâm lãnh Năm Canh Dần……

Xứ Cù Lao, in dấu chân TOÀN ĐẠT

Am Hải Tạng, chiếu bóng bậc GIA HÀO.

Lạ thay! Lạ thay!

Mộ Đức quê làng có chuông xưa

Bao năm không tiếng cũng chẵn vừa

BẢO ẤN Tổ sư nguyện cung thỉnh

Về chốn Thiên Ấn kỳ diệu chưa!

Chuông ngân vang khắp rừng u tối

Phá tan u mê cảnh ngày xưa

Nhớ ơn Đức Ngài trăm trăm nhớ

Nguyện theo Tam Bảo cửa Đại Thừa.

Minh Mạng hoàng triều, khoa thi Tam giáo, đạt ưu điểm

Mậu Tuất can chi, cụ túc Đại giới, thỉnh Đường Đầu.

Lạy đức LUẬT TRUYỀN, nguyện theo tu học, hành trì Phật lý, Hiệu LINH NGUYÊN pháp sư

Tôn tổ DIỆU NGHIÊM, thông thạo Hán Nôm, ngộ lý phép Thiền, Hiệu QUANG ĐÀI hòa thượng.

Một đức Bổn sư

Nhị vị Đệ Tử

Đa văn thông tạng

Đức độ toàn tài.

Ghi danh diệu sử.

Thời nào cũng có bậc nhân tài

Kiếp nào cũng có người đức hạnh.

Ngự chế Tam Thai, sắc chuẩn trụ trì ghi danh ngài CHƯƠNG TÍN

Quốc tự Linh Ứng, sắc phong phương trượng tạc dạ ngài CHƯƠNG TƯ.

Chúc Thánh Tổ đình, bia đá muôn thuở khắc danh hai ngài QUẢNG VIÊN – CHỨNG ĐẠO

Vạn Đức Phước Lâm, sử sách muôn đời ca tụng hai ôn CHƯƠNG NHẪN – CHƯƠNG TRUYỀN.

Từ Diên Phước đến Tam Thai, đầu sư học đạo, ngọ nhật thọ thực, Hồ MẬT HẠNH Thiền sư.

Từ Thanh Châu đến Phước Long, xả bỏ thế tục, khoác phước điền y, Đinh LIỄU MINH Hòa thượng.

Đất Quảng Ngãi có anh em GIÁC TÁNH – TỪ NHÂN….

Đất Bình Định có huynh đệ QUẢNG GIÁC – HOẰNG ĐẠO….

Toàn là những bậc lương đống

Toàn là những bậc thiện căn.

Thật là đáng trân trọng!

Thật là đáng ghi danh!

Thật là đáng học hành!

Thật là đáng khể thủ,!

ẤN tổ truyền thừa

BỔN hệ tăng long

VĨNH GIA Hòa thượng

Y bát một lòng.

Phủ Thăng Bình nuôi dưỡng  bậc đống lương

Đất Phước Lâm ươm mầm bậc Long tượng.

Hương đức hạnh lan tỏa

Đại trí huệ từ bi

Đến Thuận Hóa kinh kỳ

Đăng lâm đàn thuyết pháp.

Quý Hợi niên, đắc pháp QUÁN THÔNG tổ sư, giới tử thọ lãnh

Canh Tuất niên, kiến lập PHƯỚC LÂM giới đàn, đường đầu truyền đăng.

Đặt biệt thay!

Chư giới tử

Toàn thảy bậc cao tăng

Từ TỊNH KHIẾT đến GIÁC NHIÊN

Từ GIÁC TIÊN đến GIÁC HẠNH….

Là những Bậc Tăng cang

Là những Vị Tăng thống.

Tuy lừng lẫy một thời

Song lưu danh muôn thuở

Công đức quý ngài thật sự lớn lao!!!!!!

“Ngũ Hành Sơn Lục” trước tác, bậc thạc đức ẤN LAN

“Giới Đao Độ Điệp” thọ lãnh, đức Tăng cang TỪ TRÍ.

HOẰNG TỊNH Hòa thượng

HOẰNG THẠC Đại sư

Đều là bậc Trưởng thượng chùa Sắc tứ

Đều là đức Tăng Cang chốn Quan triều.

Ngự chế Tam Thai – Linh Ứng, TỪ NHẪN Tổ sư, sắc phong Tăng cang.

Sắc tứ Kim Bửu –Long Tuyền, PHỔ THOẠI Tri sự, nhẫn lãnh Đao điệp,.

Phò tá Quân Vương, giúp Vua cứu nước

Chán đời Thế tục, nương Phật ẩn thiền.

Rạng rỡ xưa kia, mang danh NGUYỄN TẤN KỲ

Hãnh diện nay đây, xứng tên THÍCH PHÁP NHÃN.

ẤN HƯỚNG chốn thiền lâm

PHÁP NHÃN thấu mê lầm

Lạy đức TỪ NHÂN Tổ

Để tu dưỡng chơn tâm.

Phước Sơn người khai kiến

Đắp y cỏ bình dân

Mãi nhớ ông Hòa Thượng

Xưa kia xuất quân tòng.

Tam Thai có tổ Chí Thành

Chúc Thánh có ngài Phổ Bảo.

Hai nơi hai vị

Một kệ một dòng.

Xứ Hàn Giang kia

Đất Hành Sơn đó.

Làng Hòa Vang trưởng dưỡng người “NGUYỄN DIỆU”

Thôn Thăng Bình nuôi lớn bậc “DƯƠNG Y”.

Tam Thai – Linh Ứng đặc ân đức Hoàng Đế

PHƯỚC TRÍ – THIỆN QUẢ sắc phong vị Tăng Cang.

Sắc tứ Từ Vân, cung thỉnh Phước Trí Hòa Thượng làm Đắc Giới Sư, năm Mậu Thìn

Sắc tứ Thạch Sơn, cung thỉnh Thiện Quả Hòa Thượng làm vị Giáo Thọ, năm Giáp Tuất.

Từ Dẫn Thỉnh đến Đường Đầu

Từ Tôn Chứng đến Giáo Thọ.

Đức độ không ai dám nghĩ

Trí tuệ chẳng ai dám bàn.

Một đời lưu danh vẻ vang

Vạn kiếp ca tụng rực rỡ.

Tổ Đình Thiên Ấn, trùng kiến Phước Quang, Lễ Bộ sắc chuẩn Tăng cang Trần “DIỆU QUANG”

Quốc Tự Vĩnh An, khai sáng Bảo Thọ, Lễ Bộ sắc phong Tăng Cang Nguyễn “HUỆ DUYỆT”.

Đầu Sư xuất gia, chốn Ngũ Hành, Tam Thai – Linh Ứng.

Khai Sơn trụ trì, làng Hòa Thuận, Sắc Tứ Vu Lan.

Ngài HƯNG LONG là Tăng Mục

Ngài TÔN BẢO là Tăng Cang.

Từ Đường Đầu của Giới đàn

Đến Chứng Minh cho Giáo Hội.

“Từ Bi Âm” tạp chí mãi nhớ công ơn Ôn BÍCH LIÊN – TRÍ HẢI.

“Hội Lưỡng Xuyên” Phật Học tạc dạ công đức Ngài PHƯỚC HẬU – KHÁNH ANH.

Chấn Hưng Phật Giáo cả đời.

Cống hiến Thân mạng một kiếp.

Đất Hội An vun bồi người Lý tánh

Nước sông Hoài in bóng hạt NGỌC - CHÂU.

Long Tuyền xuất thân

Viên Giác trú xứ.

Nhớ ơn ngài dấn thân lý tưởng

Nhớ ơn ngài giáo dưỡng, thế hệ thanh niên.

TRÍ MINH Hòa thượng nguyện dấn thân

Đấu tranh Phật Giáo đòi công bằng

Bao năm khổ nhọc lo đại nạn

Cả đời uy đức tựa hồng vân.

Từ ngài HUYỀN Ý ở Liên Tôn

Đến ngài THIỆN HOA ở Phước Hậu.

Tuy hai vị khác nhau

Nhưng lý tưởng chỉ một.

Luôn luôn vì Đạo Pháp

Mãi mãi vì chúng sanh.

Thật tiếc thay!

Cuộc đời quý Ngài quá ngắn ngủi

Vận mệnh Phật Pháp quá dài sâu.

Mất đi một bậc toàn tài

Mất đi một vị đức hạnh….

Làng An Nhơn, thấm nhuần tư tưởng người trai trẻ

Chùa Vĩnh Khánh, thúc đẩy ý chí bậc trượng phu.

Đầu sư Ngài CHÍ TÂM, ban pháp danh NHƯ AN, truyền Sa Di giới

Y chỉ Tổ TRÍ HẢI, lãnh pháp hiệu HUYỀN QUANG, thủ giới Tỳ Kheo.

Trí tuệ như Đông hải

Đức hạnh tợ Hằng giang.

Đại Tạng thông suốt

Hán Việt đa văn.

Là cánh tay trụ cột trong Tông Phong

Là chức vụ quan trọng trong Giáo Hội.

Cả đời ngài lo cho sự tồn vong của Đạo Pháp

Cả đời ngài lo cho sự phát triển của Tăng Ni.

Chúng con kính lễ ngài!

Chúng con kính nhớ ngài!

Nhớ một bậc Đại Hùng, Đại Lực, Đại Từ Bi …..

Trụ trì Linh Ứng Quốc Tự, xứ Đà Nẵng – Quảng Nam

Khai sơn Ấn Quang Tổ Đình, đất Sài Gòn – Gia Định.

HƯƠNG SƠN tỏa ngát

TRÍ HỮU tự nhiên

Phát nguyện đốt sáu liều hương, cúng dường chư Phật

Khởi tâm chặt hai ngón tay, báo ân sinh thành.

Từ Vạn Ninh, nuôi dưỡng dòng Lâm thị

Đến Khánh Hòa, gia nhập họ Thích Ca.

Đấu tranh lịch sử muôn đời nhớ

Xiểng dương Pháp Phật vạn thuở ghi.

Nguyện đốt thân mình cúng Phật Đà

Lửa hồng Tam muội diệt chướng ma

Nghìn độ nhưng Tim vẫn không cháy

Chấn động địa cầu mãi xót xa.

Truy tôn đức ngài lên Bồ Tát

QUẢNG ĐỨC mãi vang như trường ca.

Xưa kia Luật tạng Trung Hoa có ngài ĐẠO TUYÊN – GIÁM CHÂN

Nay đây Luật Tạng Việt Nam có ngài ĐỖNG MINH – HÀNH TRỤ.

Giới luật tinh nghiêm như thanh thủy

Giới thể trong sáng như minh châu.

Ngọn Từ Phong, lan tỏa khắp mười phương

Dòng Pháp Vũ, thắm đượm đường ba cõi.

Phút giây đây…

Chúng con nguyện theo dấu chân quý ngài

Chúng con nguyện theo trí tuệ quý ngài

Chúng con nguyện hy hiến cả cuộc đời mình cho Chánh pháp, Cho Thầy Tổ, Cho Dân Tộc…..

Giờ này

Hương Ngũ Phần, con xin dâng lên

Thân Tứ Đại, con nguyện lạy xuống.

Vọng về quá khứ, nhớ ơn công đức tiền nhơn

Hướng đến tương lai, kỳ vọng một bậc hiền tài.

Con nay:

Trí tuệ không sâu

Đức hạnh không đủ.

Vài lời thiếu sót

Kính mong Đức Tổ từ bi

Phóng đại Tuệ Nhãn chứng giám.

Cho chút lòng con

Đôi dòng Liệt sử.

Trọn đời nối gót

Báo đáp tiền nhơn

Hòa nam, hiệp chưởng.

 

Đà Thành,

Đệ tử  TÂM AN

Đinh Công Thanh Minh.

*********************** 

 

Địa chỉ người viết:

Tên : ĐINH CÔNG THANH MINH

Địa chỉ: k67/5 Hà Huy Tập, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Sđt: 0935502469

 

 

 
_____________

Bài liên quan:

 
Tổ Sư Nguyên Thiều với Hành Tung Và Thi Kệ Thị Tịch (HT Thích Thái Hòa)

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
06/05/202004:19(Xem: 5316)
Tiểu sử Đức Đệ Nhất Tăng Thống GHPGVNTN – Đại Lão Hòa Thượng THÍCH TỊNH KHIẾT , Đệ nhất Tăng Thống - HT Thích Tịnh Khiết, Hòa Thượng thế danh là NGUYỄN VĂN KỈNH. Ngài sinh ngày 17 tháng 11 năm Tân Mão (nhằm ngày 17.12.1891)(1) tại làng Dưỡng Mong Thượng, tổng Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên. Nay là thôn Dưỡng Mong, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên. Thân phụ của ngài là cụ Nguyễn Văn Toán, thân mẫu là cụ bà Tôn Nữ Thị Lý. Ngài là con thứ hai(2). Bào huynh là Hòa Thượng Trừng Hương – Tịnh Hạnh (chúng tôi chưa tìm thấy thế danh của ngài). Hòa Thượng Tịnh Hạnh sinh năm Kỷ Sửu, 1889; xuất gia năm Ất Tỵ, 1905; thọ Cụ-túc giới năm Canh Tuất, 1910; trụ trì chùa Tường Vân, Huế; viên tịch năm Quý Dậu, 1933.
04/05/202006:21(Xem: 5460)
Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang thế danh là Lê Đình Nhàn, sinh năm Canh Thân, ngày 19-9-1920 (tức ngày mồng 8 tháng 8 năm Canh Thân), quê thôn Háo Đức, xã Nhơn An, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Thân phụ là cụ ông Lê Vỵ pháp danh Như Hương, thân mẫu là cụ bà Ngô Thị Tư pháp danh Như Tâm cùng ở làng Háo Đức.
25/05/202120:35(Xem: 2292)
Đã nhiều năm rồi, Phật Tử Việt Nam cử hành đại lễ trong niềm hân hoan tự hào về một ngày lễ Vesak trọng đại được xưng danh một cách trang trọng là "Đại Lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc." Phật giáo là một trong bốn tôn giáo lớn của nhân loại. Con số Phật Tử dù vậy cũng chỉ khoảng 400-600 triệu. Với con số khiêm nhường đó, tiếng nói của Phật giáo không có ảnh hưởng gì đáng kể trong các quyết định của Liên Hiệp Quốc về vận mạng của các dân tộc trên thế giới. Phật Tử Việt Nam chính thức đón nhận "Đại Lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc" từ năm 2008. Từ đó đến nay, những phát biểu bởi các đại biểu từ nhiều nước tán dương Đức Phật quả là quá nhiều, nhưng chưa có bất cứ đóng góp thiết thực đáng kể nào cho khát vọng hòa bình của nhiều dân tộc bị áp bức, bóc lột bởi chính quyền của nước mình; bị đe dọa bởi tham vọng bá quyền của nước lớn.
01/01/202109:18(Xem: 90220)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
11/08/202108:33(Xem: 1016)
Toàn tập Kinh Tạng Nikaya cho Iphone & Ipad (cảm ơn TT Tâm Hải đã gởi tặng, mời đại chúng vào download để đọc kinh Tạng)
22/06/202117:02(Xem: 1276)
Lời thưa của người kết tậpNhững khi nhắc chuyện Chùa xưa, Mẹ thường kể “… Sau ngày Ông Ngoại bị liệt, Ôn Đỗng Minh hay thăm hỏi, và dặn các học trò thường xuyên lui tới săn sóc…” Tôi biết vỏn vẹn chỉ chừng ấy về Ôn, vậy đã là quá nhiều! Tập san Hoa Đàm số 12 này được kết tập và phát hành nhân ngày Kỵ, phần lớn nội dung bài vở, hình ảnh đã có trong tập Kỷ yếu Tưởng Niệm Ôn (viên tịch ngày 17.06.2005 | 11.05 năm Ất Dậu) do hàng Đệ tử của Ôn thực hiện trước đây, và một ít từ trang nhà Quảng Đức (https://quangduc.com/) của Thầy Nguyên Tạng biên tập, cũng như Pháp Tạng (http://phaptangpgvn.net/vie/) do Thầy Tâm Nhãn phụ trách.
28/06/202018:15(Xem: 4040)
Bức tượng được sơn son thếp vàng, tạc hình ảnh một nhà vua mặc triều phục đang quỳ gập người, hai bàn tay cung kính mở rộng để trên mặt đất, còn bên trên lưng là một pho tượng Phật cao lớn ngồi trên tòa sen nằm đè lên.
11/01/201913:22(Xem: 5114)
Co lẽ mùa trăng Thành Đạo 2562 – 2018 sẽ khó quên đối với nhạc sĩ Hằng Vang và gia đình, khi giữa bao cơn lốc thực dụng xâm chiếm nhiều ngõ ngách cuộc sống và lấn sang cả khu vực luôn được bảo trọng của tâm hồn trong từng con người: Trái tim ! Nếu nói về một sự tưởng thưởng hay tri ân thì nhạc sĩ Hằng Vang có thể còn đi bên trên những khuôn sáo, danh vọng đó. Hơn thế nữa sẽ không ai có thể nhân danh để ghi nhận sự tận tâm , cống hiến gần cả cuộc đời cho âm nhạc Phật giáo mà không hề đòi hỏi một đồng lương, một phần thưởng nào trong suốt 86 năm dài tận tụy của người nhạc sĩ lão thành hiện đang còn sống duy nhất bên chúng ta.
01/04/201704:22(Xem: 10066)
Trọn một ngày làm nhà tu hành – ăn như sư, ngủ cạnh sư, thiền và đọc kinh cùng sư, lao động cùng sư. Có những lúc đã cảm thấy phát điên về sự chậm rãi trong hoạt động, sự khắc khổ trong cuộc sống. Nhưng cũng ngộ ra nhiều điều! Và 24 giờ đó quả là kinh nghiệm đặc biệt trong đời làm báo. Vào những tháng đông đầu năm 1998, khi đang làm việc cho đài phát thanh NHK của Nhật Bản, tôi đề xuất chủ đề tôn giáo với mục đích giới thiệu đầy đủ hơn về các đạo tồn tại ở Nhật cho thính giả Việt Nam, bên cạnh Thần đạo đã được nói đến quá nhiều. Nhưng việc đi thực tế trong lĩnh vực này không đơn giản. May được một đồng nghiệp người Nhật tích cực tìm kiếm và phát hiện một ngôi chùa có thu nhận người nước ngoài. Mọi công việc thu xếp qua điện thoại và… email do người bạn Nhật đảm trách, và đúng ngày hẹn tôi khoác balô lên đường.
19/06/201706:51(Xem: 6553)
Đây là chương cuối cuốn sách tôi dự định cho ra đời như một lời ngỏ chân thành cảm ơn đến với mọi nhân duyên, mọi tình thân mà tôi may mắn nhận được suốt bốn mươi năm ở xứ Mỹ. Tình sâu nghĩa nặng canh cánh trong lòng bấy lâu nhưng cho dù có nói khéo, có viết hay cũng không thể bày tỏ trọn vẹn, nói hết những điều mình muốn nói. Những lời rào đón dông dài nào có nghĩa gì chi bằng hãy thành thật với lòng và xin mời người cùng ngồi ôn lại chuyện cũ không khác chi những lời bộc bạch bên nhau.