Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Hành Hương Xứ Phật Mùa Xuân (Mậu Tuất 2018)

06/03/201819:26(Xem: 8891)
Hành Hương Xứ Phật Mùa Xuân (Mậu Tuất 2018)
blank
Inline image
Hành Hương Xứ Phật Mùa Xuân
 
Đầu Xuân gieo bước hành hương
Cùng nhau theo dấu Pháp Vương trọn lành..
Tay sen kết nụ tâm thành
Nguyện Thân, Miệng, Ý tịnh thanh nghiệp trần
Xuân lòng mới thật là Xuân
Bước chân tỉnh thức trầm luân đoạn lìa
Có khi Đi chính là Về
Về nơi cố quận Bồ Đề ngát hương...
 
Những Nét Đặc Trưng Của Đạo Phật 
 
-Đạo Phật không độc tôn.
 
-Đạo Phật không hứa hẹn hoang đường, không cho ăn bánh vẽ.
 
Nhấn mạnh là phải tự cố gắng giác ngộ, không ai giác ngộ được cho chính ta. 
 
- Đức Phật chỉ cho mình đường đi đúng. Đi hay không là quyền của mình. Hoàn toàn tự do. 
 
-Đạo Phật khuyến khích đối thoại bàn luận, tham vấn, hoài nghi. 
 
- Đạo Phật không có việc hù dọa, không tranh thủ để kiếm tín đồ mới. 
 
- Einstein, một thiên tài về Vật Lý, một tư tưởng gia về Tôn Giáo
đã khen Đạo Phật là một con đường tâm linh khoa học.
 
-Schopenhauer và Nietzsche, 2 triết gia nổi tiếng người Đức cho rằng 
Đạo Phật là một Chánh đạo. 
 
-Trong lịch sử Phật Giáo, không có thánh chiến với đạo khác.
 Cũng không có "nội chiến" giữa các tông phái khác nhau. 
 
-Dân Âu Mỹ, có học thức, càng ngày càng qui hướng Đạo Phật. 
Namo Buddhaya 
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
Hình ảnh ngày đầu tiên của chuyến Hành Hương Tứ Động Tâm 
(Theo Dấu Như Lai kỳ 11) mùng 4 Tết Xuân Mậu Tuất  (2.2018)
Đảnh lễ nơi đức Phật thuyết Kinh Tứ Niệm Xứ (làng Kuru)
Và Delhi National Museum nơi tôn trí Xá Lợi xương của Thế Tôn
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
- Hình ảnh ngày thứ 2 của chuyến Hành Hương Tứ Động Tâm (Theo Dấu Như Lai kỳ 11)
 mùng 6 Tết Xuân Mậu Tuất tại Vườn Lộc Uyển- Sarnath- Varanasi.
Kính hành nhiễu Tháp Dhamek Stupa, tụng kinh, tọa thiền và chia sẻ Pháp thoại về 
Kinh Chuyển Pháp Luân (Dhamma-Cakka-Pavattana Sutta), tiếng Sanskrit là Dharma-Cakra-
Pravartana Sutra tức là Kinh Chuyển Pháp Luân & Kinh Vô Ngã Tướng (Anattalakkhana-sutta)-
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
- Hình ảnh ngày thứ 3 của chuyến Hành Hương Tứ Động Tâm (Theo Dấu Như Lai kỳ 11)
mùng 7 Tết Xuân Mậu Tuất - Du thuyền và thưởng ngoạn bình minh trên sông Hằng.
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
- Ngày thứ 4 của chuyến Hành Hương Tứ Động Tâm (Theo Dấu Như Lai kỳ 11) 
mùng 8 Tết Xuân Mậu Tuất - Hình ảnh Kinh hành, tụng kinh, nghe Pháp thoại và tọa thiền tại 
Kỳ Viên Tinh Xá. Jetavana- (Thành Xá vệ xưa) . Nguyện ngày an lành đêm an lành cùng khắp cả.
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
- Ngày thứ 5 của chuyến Hành hương Phật tích, nhằm ngày mùng 9 Tết Xuân Mậu Tuất,
 đoàn Hành hương Theo Dấu Như Lai chiêm bái vườn LumBiNi nơi đức Phật đản sinh - 
Hình ảnh Kinh hành, tụng kinh, nghe Pháp thoại và tọa thiền tại Lumbini Nepal. 
Nguyện ngày an lành đêm an lành cùng khắp cả.
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
- Ngày thứ 6 của chuyến Hành hương Phật tích, nhằm ngày mùng 10 Tết Xuân Mậu Tuất, 
đoàn Hành hương Theo Dấu Như Lai kỳ 11 chiêm bái chùa Đại Niết Bàn, Tháp Trà Tỳ kim thân
 đức Phật tại Kushinagar (thành Câu Thi NA) nơi đức Phật diệt độ - Hình ảnh Kinh hành, tụng kinh, 
nghe Pháp thoại và tọa thiền tại Kushinagar . Nguyện ngày an lành đêm an lành cùng khắp cả.
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
- Ngày thứ 7 của chuyến Hành hương Phật tích, đoàn Hành hương Theo Dấu Như Lai kỳ 11 
thăm thành Vaishali nơi Ni Đoàn được thành lập, Tháp tôn trí Xá Lợi đức Phật, tháp Shanti Stupa, 
và chùa Kiều Đàm Di - Hình ảnh Kinh hành, tụng kinh, nghe Pháp thoại và tọa thiền tại Vaishali .
Nguyện ngày an lành đêm an lành cùng khắp cả.
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
- Ngày thứ 8 của chuyến Hành hương Phật tích, đoàn Hành hương Theo Dấu Như Lai kỳ 11
 thăm thành Vương Xá, Núi Linh Thứu, Thạch Thất ngài Anan, ngài Xá Lợi Phất, Động Thất Diệp, 
Trúc Lâm Tinh Xá - Hình ảnh Kinh hành, tụng kinh, nghe Pháp thoại và tọa thiền tại núi Linh Thứu. 
Nguyện ngày an lành đêm an lành cùng khắp cả.
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
- Ngày thứ 9 của chuyến Hành hương Phật tích, đoàn Hành hương Theo Dấu Như Lai kỳ 11 
chiêm bái và đảnh lễ Động Thất Diệp, nơi kết tập Kinh điển lần đầu tiên cuả Phật giáo 
với 500 vị Thánh Tăng A La Hán. Hình ảnh Kinh hành, tụng kinh, nghe Pháp thoại và tọa thiền
 tại núi Linh Thứu.Nguyện ngày an lành đêm an lành cùng khắp cả.
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
Hình ảnh ngày thứ 10 của chuyến Hành hương Phật tích, đoàn Hành hương Theo Dấu Như Lai kỳ 11 
chiêm bái đảnh lễ Đại Tháp Giác Ngộ, đốt nến hoa đăng cúng dường đức Thế Tôn trong niềm
 kính ngưỡng vô biên...- Hình ảnh Kinh hành, tụng kinh, và tọa thiền tại Bồ Đề Đạo Tràng- India.
Nguyện ngày an lành đêm an lành cùng khắp cả.
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
- Hình ảnh ngày thứ 11 của chuyến Hành hương Phật tích, 24 vị Ưu bà tắc & Ưu bà di
 trong đoàn Hành hương Theo Dấu Như Lai đã phát nguyện Xuất Gia Gieo Duyên bên Cội Bồ Đề 
nơi Thế Tôn Viên Thành Đạo Cả. Nguyện cho tất cả các vị sớm được thành tựu nguyện lành giải thoát. 
Nguyện cho tất cả các vị được: '' Vào nhà Như Lai, được mặc áo Như Lai, được ngồi tòa Như Lai.
 Viên thành vô thượng Đạo'' . Nguyện ngày an lành đêm an lành cùng khắp cả.
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
- Hình ảnh ngày thứ 12 của đoàn Hành hương Phật tích Theo Dấu Như Lai chiêm bái và đảnh lễ
 hang động đức Phật 6 năm tu khổ hạnh rừng già (Khổ Hạnh Lâm - Mahakala Cave) - thăm viếng đền
 Sujata tên nàng thôn nữ đã dâng cúng Phật Bát cháo sữa đề hồ.., thăm các chùa lân cận Bồ Đề
 Đạo Tràng trong ngày Holi festival- Tết Ấn Độ.
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
blank
佛菩薩的願力之-南無大行普賢菩薩十大願 - LULUMACHA - lulumacha’s blog
 
Ý kiến bạn đọc
16/11/201808:57
Khách
Nam Mô A Di Đà Phật. Con cãm nhận đang đựợc phứớc báu trong mỗi giây. Nguyện ngày an lành đêm an lành cùng khắp cả. Nguyện Chánh Pháp lưu truyền. Phỗ Cập Khắp Thế Gian. Chúng Sanh Thường Tịnh Lạc., Phật Đạo Chóng Viên Thành.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
31/01/2023(Xem: 527)
Vào sáng ngày 29/01/2023 – mùng 8 Tết Quý Mão, Trung tâm tu học Phổ Trí tọa lạc tại số 7233 Pleasants Valley Road, thành phố Vacaville, tiểu bang California, Hoa Kỳ đã tổ chức sinh hoạt mừng năm mới.
31/01/2023(Xem: 517)
Đã mấy năm nay Tết vắng nhà Học hành công việc ở phương xa Nguyên Đán đầu năm chưa về kịp Dâng nén hương thơm rước Ông Bà ...
31/01/2023(Xem: 906)
Tự đoán tương lai chứ đừng đi xem bói ! Hạnh phúc do chính bạn thiết kế từ lâu Phí phạm thời gian khó tìm lại được đâu Chỉ đại phước duyên mới gặp chánh pháp!
31/01/2023(Xem: 529)
Năm mới tặng nhau một chữ THƯƠNG Để sau bù đắp cuộc vô thường Ân cần, trân quý khi còn gặp Biết vẫn còn chung một đoạn đường!
26/01/2023(Xem: 391)
Nhìn hai cành đào đặt trên điện Phật, mỗi bên có treo một dây pháo và cánh thiệp chúc Tết. Đặc biệt cánh thiệp Mừng Xuân Di Lặc, không biết ai đã hoạ hai câu thơ bằng chữ Hán tả Phật Di Lặc như sau: “Đại đỗ năng dung, liễu khước nhân gian đa thiểu sự Mãn khang hoan hỷ, tiếu khai thiên hạ cổ kim sầu.” Nghĩa: Lòng rộng bao la, quét sạch trần gian vô hạn hận Mặt đầy hoan hỷ, cười tiêu thiên hạ cổ kim sầu
26/01/2023(Xem: 501)
Tân niên Quý Mão thắm căn lành Đức tuệ vun trồng phước hạnh sanh Thể tánh hằng soi ngời diệu ý Thiền tâm tỏ rạng nguyện viên thành.
26/01/2023(Xem: 638)
Thế sự muôn đời lắm đổi thay Bao nhiêu vất vã đẩy lùi ngay Soát rà tâm …phút giây này Buồn bực xếp xó liền say giấc nồng Chúc cho năm mới việc …sáng hồng Phiêu bạt tha phương lòng vẫn tin “Thiện lương…. cuộc sống an bình
26/01/2023(Xem: 414)
CHÚC người khắp chốn thảy bình khang MỪNG cả dương trần cảnh lạc an NĂM cũ đau thương đều sắp dứt MỚI niên hạnh phúc mãi không tàn VẠN đời sáng rạng… yên lòng đã SỰ nghiệp lâu bền… vững đức đang NHƯ nguyện muôn nhà luôn tiến bước Ý xuân thắm đượm toả hương ngàn.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
105,152,880