Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Hành Hương Xứ Phật Mùa Xuân (Mậu Tuất 2018)

06/03/201819:26(Xem: 8623)
Hành Hương Xứ Phật Mùa Xuân (Mậu Tuất 2018)
blank
Inline image
Hành Hương Xứ Phật Mùa Xuân
 
Đầu Xuân gieo bước hành hương
Cùng nhau theo dấu Pháp Vương trọn lành..
Tay sen kết nụ tâm thành
Nguyện Thân, Miệng, Ý tịnh thanh nghiệp trần
Xuân lòng mới thật là Xuân
Bước chân tỉnh thức trầm luân đoạn lìa
Có khi Đi chính là Về
Về nơi cố quận Bồ Đề ngát hương...
 
Những Nét Đặc Trưng Của Đạo Phật 
 
-Đạo Phật không độc tôn.
 
-Đạo Phật không hứa hẹn hoang đường, không cho ăn bánh vẽ.
 
Nhấn mạnh là phải tự cố gắng giác ngộ, không ai giác ngộ được cho chính ta. 
 
- Đức Phật chỉ cho mình đường đi đúng. Đi hay không là quyền của mình. Hoàn toàn tự do. 
 
-Đạo Phật khuyến khích đối thoại bàn luận, tham vấn, hoài nghi. 
 
- Đạo Phật không có việc hù dọa, không tranh thủ để kiếm tín đồ mới. 
 
- Einstein, một thiên tài về Vật Lý, một tư tưởng gia về Tôn Giáo
đã khen Đạo Phật là một con đường tâm linh khoa học.
 
-Schopenhauer và Nietzsche, 2 triết gia nổi tiếng người Đức cho rằng 
Đạo Phật là một Chánh đạo. 
 
-Trong lịch sử Phật Giáo, không có thánh chiến với đạo khác.
 Cũng không có "nội chiến" giữa các tông phái khác nhau. 
 
-Dân Âu Mỹ, có học thức, càng ngày càng qui hướng Đạo Phật. 
Namo Buddhaya 
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
Hình ảnh ngày đầu tiên của chuyến Hành Hương Tứ Động Tâm 
(Theo Dấu Như Lai kỳ 11) mùng 4 Tết Xuân Mậu Tuất  (2.2018)
Đảnh lễ nơi đức Phật thuyết Kinh Tứ Niệm Xứ (làng Kuru)
Và Delhi National Museum nơi tôn trí Xá Lợi xương của Thế Tôn
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
- Hình ảnh ngày thứ 2 của chuyến Hành Hương Tứ Động Tâm (Theo Dấu Như Lai kỳ 11)
 mùng 6 Tết Xuân Mậu Tuất tại Vườn Lộc Uyển- Sarnath- Varanasi.
Kính hành nhiễu Tháp Dhamek Stupa, tụng kinh, tọa thiền và chia sẻ Pháp thoại về 
Kinh Chuyển Pháp Luân (Dhamma-Cakka-Pavattana Sutta), tiếng Sanskrit là Dharma-Cakra-
Pravartana Sutra tức là Kinh Chuyển Pháp Luân & Kinh Vô Ngã Tướng (Anattalakkhana-sutta)-
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
- Hình ảnh ngày thứ 3 của chuyến Hành Hương Tứ Động Tâm (Theo Dấu Như Lai kỳ 11)
mùng 7 Tết Xuân Mậu Tuất - Du thuyền và thưởng ngoạn bình minh trên sông Hằng.
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
- Ngày thứ 4 của chuyến Hành Hương Tứ Động Tâm (Theo Dấu Như Lai kỳ 11) 
mùng 8 Tết Xuân Mậu Tuất - Hình ảnh Kinh hành, tụng kinh, nghe Pháp thoại và tọa thiền tại 
Kỳ Viên Tinh Xá. Jetavana- (Thành Xá vệ xưa) . Nguyện ngày an lành đêm an lành cùng khắp cả.
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
- Ngày thứ 5 của chuyến Hành hương Phật tích, nhằm ngày mùng 9 Tết Xuân Mậu Tuất,
 đoàn Hành hương Theo Dấu Như Lai chiêm bái vườn LumBiNi nơi đức Phật đản sinh - 
Hình ảnh Kinh hành, tụng kinh, nghe Pháp thoại và tọa thiền tại Lumbini Nepal. 
Nguyện ngày an lành đêm an lành cùng khắp cả.
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
- Ngày thứ 6 của chuyến Hành hương Phật tích, nhằm ngày mùng 10 Tết Xuân Mậu Tuất, 
đoàn Hành hương Theo Dấu Như Lai kỳ 11 chiêm bái chùa Đại Niết Bàn, Tháp Trà Tỳ kim thân
 đức Phật tại Kushinagar (thành Câu Thi NA) nơi đức Phật diệt độ - Hình ảnh Kinh hành, tụng kinh, 
nghe Pháp thoại và tọa thiền tại Kushinagar . Nguyện ngày an lành đêm an lành cùng khắp cả.
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
- Ngày thứ 7 của chuyến Hành hương Phật tích, đoàn Hành hương Theo Dấu Như Lai kỳ 11 
thăm thành Vaishali nơi Ni Đoàn được thành lập, Tháp tôn trí Xá Lợi đức Phật, tháp Shanti Stupa, 
và chùa Kiều Đàm Di - Hình ảnh Kinh hành, tụng kinh, nghe Pháp thoại và tọa thiền tại Vaishali .
Nguyện ngày an lành đêm an lành cùng khắp cả.
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
- Ngày thứ 8 của chuyến Hành hương Phật tích, đoàn Hành hương Theo Dấu Như Lai kỳ 11
 thăm thành Vương Xá, Núi Linh Thứu, Thạch Thất ngài Anan, ngài Xá Lợi Phất, Động Thất Diệp, 
Trúc Lâm Tinh Xá - Hình ảnh Kinh hành, tụng kinh, nghe Pháp thoại và tọa thiền tại núi Linh Thứu. 
Nguyện ngày an lành đêm an lành cùng khắp cả.
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
- Ngày thứ 9 của chuyến Hành hương Phật tích, đoàn Hành hương Theo Dấu Như Lai kỳ 11 
chiêm bái và đảnh lễ Động Thất Diệp, nơi kết tập Kinh điển lần đầu tiên cuả Phật giáo 
với 500 vị Thánh Tăng A La Hán. Hình ảnh Kinh hành, tụng kinh, nghe Pháp thoại và tọa thiền
 tại núi Linh Thứu.Nguyện ngày an lành đêm an lành cùng khắp cả.
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
Hình ảnh ngày thứ 10 của chuyến Hành hương Phật tích, đoàn Hành hương Theo Dấu Như Lai kỳ 11 
chiêm bái đảnh lễ Đại Tháp Giác Ngộ, đốt nến hoa đăng cúng dường đức Thế Tôn trong niềm
 kính ngưỡng vô biên...- Hình ảnh Kinh hành, tụng kinh, và tọa thiền tại Bồ Đề Đạo Tràng- India.
Nguyện ngày an lành đêm an lành cùng khắp cả.
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
- Hình ảnh ngày thứ 11 của chuyến Hành hương Phật tích, 24 vị Ưu bà tắc & Ưu bà di
 trong đoàn Hành hương Theo Dấu Như Lai đã phát nguyện Xuất Gia Gieo Duyên bên Cội Bồ Đề 
nơi Thế Tôn Viên Thành Đạo Cả. Nguyện cho tất cả các vị sớm được thành tựu nguyện lành giải thoát. 
Nguyện cho tất cả các vị được: '' Vào nhà Như Lai, được mặc áo Như Lai, được ngồi tòa Như Lai.
 Viên thành vô thượng Đạo'' . Nguyện ngày an lành đêm an lành cùng khắp cả.
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
- Hình ảnh ngày thứ 12 của đoàn Hành hương Phật tích Theo Dấu Như Lai chiêm bái và đảnh lễ
 hang động đức Phật 6 năm tu khổ hạnh rừng già (Khổ Hạnh Lâm - Mahakala Cave) - thăm viếng đền
 Sujata tên nàng thôn nữ đã dâng cúng Phật Bát cháo sữa đề hồ.., thăm các chùa lân cận Bồ Đề
 Đạo Tràng trong ngày Holi festival- Tết Ấn Độ.
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
blank
佛菩薩的願力之-南無大行普賢菩薩十大願 - LULUMACHA - lulumacha’s blog
 
Ý kiến bạn đọc
16/11/201808:57
Khách
Nam Mô A Di Đà Phật. Con cãm nhận đang đựợc phứớc báu trong mỗi giây. Nguyện ngày an lành đêm an lành cùng khắp cả. Nguyện Chánh Pháp lưu truyền. Phỗ Cập Khắp Thế Gian. Chúng Sanh Thường Tịnh Lạc., Phật Đạo Chóng Viên Thành.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10/02/2022(Xem: 2013)
Đám Mây vẫn bay, đất trời chuyển tiếp, hết bốn mùa vận hành tinh khôi, nay đất trời khoe sắc, đón mùa Xuân năm Nhâm Dần trở về trên quê hương đất nước Việt Nam và khắp năm châu. Kỷ luật một năm sóng gió dịch bệnh hương bay, năm Tân Sửu 2021, một năm đầy lòng trắc ẩn, từ thiên tai cuồng suy, khiến cho triệu con người điêu linh cực khổ, từ dịch bệnh COVID, khiến cho triệu triệu người trên khắp năm châu phải xa người thân khi họ rời xa nhân thế, trả nắm tro bụi tàn khi anh em, cha mẹ, vợ chồng cách biệt thật thấm đẫm tang thương. Kỷ luật một năm về lữa cháy thiêu rụi, khiến bao căn nhà, bao công sở bỏ lại vật chất, mà thoát thân người, kỷ luật một năm suy thoái nền kinh tế, khiến cho bao người lầm đường cơ cực, đói khác kém suy.
06/02/2022(Xem: 2063)
Xuân sang nắng ấm đượm hương nồng Năm mới Nhâm Dần Xuân sắc trong Trí tuệ vun bồi nhân đức tích Từ bi ban trải nghĩa ân trồng Nguồn thiền tỏa sáng an non nước Ánh đạo ngời soi tịnh núi sông Phật pháp xương minh tâm đức sáng Nhân sinh an lạc ánh dương hồng.
04/02/2022(Xem: 3169)
Mùng 2 tháng 2, 2022 Tất cả đều là số 2 viên mãn Lại nhằm mùng 2 Nhâm Dần Nguyên Đán Chúa tể sơn lâm chẳng 2 một rừng
30/01/2022(Xem: 6039)
Năm nay Nhâm Dần, cầm tinh con Cọp, con vật đứng vị trí thứ 3 trong 12 con giáp, những người mang tuổi Dần có cá tính uy vũ, dũng mạnh, dữ dằn, rất dễ nổi giận. Cọp là chúa tể rừng xanh, thường sống về đêm và gợi lên những hình ảnh về bóng đen và giông tố. Giờ Dần bắt đầu từ 3 giờ đến 5 giờ sáng khi cọp trở về hang sau khi kiếm ăn trong đêm. Người thời xưa xem hổ như là thú thần, có thể đuổi tà trấn áp yêu ma. Hổ còn được xem là một vị thần trong Tứ tượng: Thanh Long, Bạch hổ, Huyền Vũ và Chu Tước. Người con gái sinh vào năm Dần được cho là cao số, lận đận về đường tình duyên. Thật ra, theo cái nhìn của nhà Phật, sinh con năm nào cũng tốt lành nếu vợ chồng tịnh tu tam nghiệp và tam phước: hiếu dưỡng Cha Mẹ, phụng sự Sư Trưởng, từ tâm không sát sanh, tu 10 điều lành; quy y Tam Bảo, giữ gìn giới cấm; phát Bồ đề tâm, tin sâu nhân quả…thì sẽ sinh con được như ý.
30/01/2022(Xem: 2602)
Trong sát-na nhiệm mầu của tâm tịnh tín, khoảnh khắc khép lại quá khứ đen tối bi thương, hướng đến không gian biến mãn tâm từ vô lượng, bằng chút thiện căn công đức đã được gieo trồng trong quá khứ, kính dâng lên Đấng Chí Tôn Vô Năng Thắng, hồi hướng công đức này đến pháp giới chúng sinh đồng miễn trừ bệnh khổ.
30/01/2022(Xem: 4394)
MỪNG XUÂN DI LẶC – NHÂN DẦN 2022 Phật Lịch: 2566 - Tây Lịch: 2022 - Việt Lịch: 4901 Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Từ Thị Di Lặc Tôn Phật. Kính gởi: Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni & Đồng Hương Phật tử gần xa, Đông tàn, chấm dứt một năm qua Xuân đến, hân hoan khắp mọi nhà Quảng Đức mừng Xuân cùng khấn nguyện Nhâm Dần, hỷ sự tỏa lan xa. Lại một lần nữa mùa Xuân dân tộc lại trở về với tất cả niềm hoan hỷ trong nụ cười của Đức Phật Di Lặc, một Bậc Giác Ngộ giáng sinh trong ngày đầu năm mới, mang ý nghĩa quan trọng rằng: Mùa Xuân Di Lặc sẽ đem đến cho mọi người, mọi nhà cùng muôn loài những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Nhân dịp đầu năm mới, xin thành tâm kính chúc Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, quý vị lãnh đạo các Tôn giáo, các cấp Chính quyền Úc-Việt, các Hội đoàn, Đoàn thể, quý vị đại diện các cơ quan Truyền thông, Báo chí, quý vị thân hào nhân sĩ, quý ân nhân, thân hữu, quý đồng hương Phật tử xa gần một năm mới Nhâm Dần 2022: Đạo tâm kiên cố, Đạo niệm tinh chuyê
29/01/2022(Xem: 4316)
Chỉ còn vài ngày chuẩn bị đón Xuân Nhâm Dần, do vậy Phật sự các chùa tại hải ngoại thật bận rộn thêm vào đó các đám tang đột xuất gia tăng vậy mà số người tham dự trên Zoom suốt buổi đạt mốc 50 người và không kể số người được xem livestream qua Facebook các trang nhà hơn vài trăm nữa thì có thể nói những gì Phật Pháp đã truyền trao hôm nay gọi là hữu hiệu ích lợi đáng kể . Kính xin tán thán TT. Thích Hạnh Tấn chủ nhiệm và MC Quảng Huệ đã nêu ra những câu hỏi thật lý thú . Khách mời đầu tiên được MC Quảng Huệ giới thiệu qua tiểu sử và hành trạng thật trân trọng vì TT Thích Nguyên Tạng đã nhiều lần hoằng pháp tại Âu Châu và gần đây nhất vào tháng 6/2019 Ngài đã có mặt trong Giảng Sư Đoàn và đã đến chùa Đôn Hậu/ Na Uy do TT Thích Viên Giác trú trì và Chùa Phổ Hiền của Sư Bà Như Tuấn, Ni Sư Như Quang tại Strasbourg/Pháp tại đây đã được chính MC Quảng Huệ làm thị giả kiêm nhiếp ảnh gia cho Ngài.
28/01/2022(Xem: 2998)
Tùng xèng tùng xèng Hôm nay lại đến Hăm ba tháng Chạp Mặc trời giá lạnh Tất ba tất bật
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,280,043