Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Hành Hương Xứ Phật Mùa Xuân (Mậu Tuất 2018)

06/03/201819:26(Xem: 6173)
Hành Hương Xứ Phật Mùa Xuân (Mậu Tuất 2018)
blank
Inline image
Hành Hương Xứ Phật Mùa Xuân
 
Đầu Xuân gieo bước hành hương
Cùng nhau theo dấu Pháp Vương trọn lành..
Tay sen kết nụ tâm thành
Nguyện Thân, Miệng, Ý tịnh thanh nghiệp trần
Xuân lòng mới thật là Xuân
Bước chân tỉnh thức trầm luân đoạn lìa
Có khi Đi chính là Về
Về nơi cố quận Bồ Đề ngát hương...
 
Những Nét Đặc Trưng Của Đạo Phật 
 
-Đạo Phật không độc tôn.
 
-Đạo Phật không hứa hẹn hoang đường, không cho ăn bánh vẽ.
 
Nhấn mạnh là phải tự cố gắng giác ngộ, không ai giác ngộ được cho chính ta. 
 
- Đức Phật chỉ cho mình đường đi đúng. Đi hay không là quyền của mình. Hoàn toàn tự do. 
 
-Đạo Phật khuyến khích đối thoại bàn luận, tham vấn, hoài nghi. 
 
- Đạo Phật không có việc hù dọa, không tranh thủ để kiếm tín đồ mới. 
 
- Einstein, một thiên tài về Vật Lý, một tư tưởng gia về Tôn Giáo
đã khen Đạo Phật là một con đường tâm linh khoa học.
 
-Schopenhauer và Nietzsche, 2 triết gia nổi tiếng người Đức cho rằng 
Đạo Phật là một Chánh đạo. 
 
-Trong lịch sử Phật Giáo, không có thánh chiến với đạo khác.
 Cũng không có "nội chiến" giữa các tông phái khác nhau. 
 
-Dân Âu Mỹ, có học thức, càng ngày càng qui hướng Đạo Phật. 
Namo Buddhaya 
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
Hình ảnh ngày đầu tiên của chuyến Hành Hương Tứ Động Tâm 
(Theo Dấu Như Lai kỳ 11) mùng 4 Tết Xuân Mậu Tuất  (2.2018)
Đảnh lễ nơi đức Phật thuyết Kinh Tứ Niệm Xứ (làng Kuru)
Và Delhi National Museum nơi tôn trí Xá Lợi xương của Thế Tôn
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
- Hình ảnh ngày thứ 2 của chuyến Hành Hương Tứ Động Tâm (Theo Dấu Như Lai kỳ 11)
 mùng 6 Tết Xuân Mậu Tuất tại Vườn Lộc Uyển- Sarnath- Varanasi.
Kính hành nhiễu Tháp Dhamek Stupa, tụng kinh, tọa thiền và chia sẻ Pháp thoại về 
Kinh Chuyển Pháp Luân (Dhamma-Cakka-Pavattana Sutta), tiếng Sanskrit là Dharma-Cakra-
Pravartana Sutra tức là Kinh Chuyển Pháp Luân & Kinh Vô Ngã Tướng (Anattalakkhana-sutta)-
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
- Hình ảnh ngày thứ 3 của chuyến Hành Hương Tứ Động Tâm (Theo Dấu Như Lai kỳ 11)
mùng 7 Tết Xuân Mậu Tuất - Du thuyền và thưởng ngoạn bình minh trên sông Hằng.
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
- Ngày thứ 4 của chuyến Hành Hương Tứ Động Tâm (Theo Dấu Như Lai kỳ 11) 
mùng 8 Tết Xuân Mậu Tuất - Hình ảnh Kinh hành, tụng kinh, nghe Pháp thoại và tọa thiền tại 
Kỳ Viên Tinh Xá. Jetavana- (Thành Xá vệ xưa) . Nguyện ngày an lành đêm an lành cùng khắp cả.
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
- Ngày thứ 5 của chuyến Hành hương Phật tích, nhằm ngày mùng 9 Tết Xuân Mậu Tuất,
 đoàn Hành hương Theo Dấu Như Lai chiêm bái vườn LumBiNi nơi đức Phật đản sinh - 
Hình ảnh Kinh hành, tụng kinh, nghe Pháp thoại và tọa thiền tại Lumbini Nepal. 
Nguyện ngày an lành đêm an lành cùng khắp cả.
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
- Ngày thứ 6 của chuyến Hành hương Phật tích, nhằm ngày mùng 10 Tết Xuân Mậu Tuất, 
đoàn Hành hương Theo Dấu Như Lai kỳ 11 chiêm bái chùa Đại Niết Bàn, Tháp Trà Tỳ kim thân
 đức Phật tại Kushinagar (thành Câu Thi NA) nơi đức Phật diệt độ - Hình ảnh Kinh hành, tụng kinh, 
nghe Pháp thoại và tọa thiền tại Kushinagar . Nguyện ngày an lành đêm an lành cùng khắp cả.
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
- Ngày thứ 7 của chuyến Hành hương Phật tích, đoàn Hành hương Theo Dấu Như Lai kỳ 11 
thăm thành Vaishali nơi Ni Đoàn được thành lập, Tháp tôn trí Xá Lợi đức Phật, tháp Shanti Stupa, 
và chùa Kiều Đàm Di - Hình ảnh Kinh hành, tụng kinh, nghe Pháp thoại và tọa thiền tại Vaishali .
Nguyện ngày an lành đêm an lành cùng khắp cả.
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
- Ngày thứ 8 của chuyến Hành hương Phật tích, đoàn Hành hương Theo Dấu Như Lai kỳ 11
 thăm thành Vương Xá, Núi Linh Thứu, Thạch Thất ngài Anan, ngài Xá Lợi Phất, Động Thất Diệp, 
Trúc Lâm Tinh Xá - Hình ảnh Kinh hành, tụng kinh, nghe Pháp thoại và tọa thiền tại núi Linh Thứu. 
Nguyện ngày an lành đêm an lành cùng khắp cả.
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
- Ngày thứ 9 của chuyến Hành hương Phật tích, đoàn Hành hương Theo Dấu Như Lai kỳ 11 
chiêm bái và đảnh lễ Động Thất Diệp, nơi kết tập Kinh điển lần đầu tiên cuả Phật giáo 
với 500 vị Thánh Tăng A La Hán. Hình ảnh Kinh hành, tụng kinh, nghe Pháp thoại và tọa thiền
 tại núi Linh Thứu.Nguyện ngày an lành đêm an lành cùng khắp cả.
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
Hình ảnh ngày thứ 10 của chuyến Hành hương Phật tích, đoàn Hành hương Theo Dấu Như Lai kỳ 11 
chiêm bái đảnh lễ Đại Tháp Giác Ngộ, đốt nến hoa đăng cúng dường đức Thế Tôn trong niềm
 kính ngưỡng vô biên...- Hình ảnh Kinh hành, tụng kinh, và tọa thiền tại Bồ Đề Đạo Tràng- India.
Nguyện ngày an lành đêm an lành cùng khắp cả.
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
- Hình ảnh ngày thứ 11 của chuyến Hành hương Phật tích, 24 vị Ưu bà tắc & Ưu bà di
 trong đoàn Hành hương Theo Dấu Như Lai đã phát nguyện Xuất Gia Gieo Duyên bên Cội Bồ Đề 
nơi Thế Tôn Viên Thành Đạo Cả. Nguyện cho tất cả các vị sớm được thành tựu nguyện lành giải thoát. 
Nguyện cho tất cả các vị được: '' Vào nhà Như Lai, được mặc áo Như Lai, được ngồi tòa Như Lai.
 Viên thành vô thượng Đạo'' . Nguyện ngày an lành đêm an lành cùng khắp cả.
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
- Hình ảnh ngày thứ 12 của đoàn Hành hương Phật tích Theo Dấu Như Lai chiêm bái và đảnh lễ
 hang động đức Phật 6 năm tu khổ hạnh rừng già (Khổ Hạnh Lâm - Mahakala Cave) - thăm viếng đền
 Sujata tên nàng thôn nữ đã dâng cúng Phật Bát cháo sữa đề hồ.., thăm các chùa lân cận Bồ Đề
 Đạo Tràng trong ngày Holi festival- Tết Ấn Độ.
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
blank
佛菩薩的願力之-南無大行普賢菩薩十大願 - LULUMACHA - lulumacha’s blog
 
Ý kiến bạn đọc
16/11/201808:57
Khách
Nam Mô A Di Đà Phật. Con cãm nhận đang đựợc phứớc báu trong mỗi giây. Nguyện ngày an lành đêm an lành cùng khắp cả. Nguyện Chánh Pháp lưu truyền. Phỗ Cập Khắp Thế Gian. Chúng Sanh Thường Tịnh Lạc., Phật Đạo Chóng Viên Thành.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/01/202109:18(Xem: 78090)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
05/02/202008:52(Xem: 2762)
Nhị thập song đôi (2020) Canh Tý Niên Mừng Xuân, Quảng Đức ngát thiền "Tâm an" thủ bút Thầy ghi tặng Chúc nguyện nhà nhà hưởng phước thiên.
22/02/201522:10(Xem: 4875)
Hành Hương Thập Tự Xuân Ất Mùi 2015 Chùa Linh Sơn Chùa Liên Trì Chùa Từ Quang viếng thăm TV Quảng Đức hôm nay chủ nhật 22-2-2015
23/02/201816:33(Xem: 8763)
9 Chùa ở Toronto & các vùng phụ cận Đón Xuân Mậu Tuất 2018: Chùa Hương Đàm Chùa Liên Hoa Chùa Xá Lợi Chùa Hoa Nghiêm Chùa Kim Quang Chùa Viên Quang Chùa Từ Thuyền Chùa Pháp Vân Chùa Phật Quang Sơn
27/01/201419:33(Xem: 6217)
Hoa vàng, Sen nở Tịnh Độ là đây Nụ cười tươi mở Di Lặc cười hay.
18/02/201806:15(Xem: 3812)
HTB số 248: Xuân Thiền Mậu Tuất 2018, Giảng sư: HT Thích Quảng Ba HT Thích Trường Sanh TT Thích Nguyên Tạng TT Thích Phước Tấn Ni Sư Thuần Bạch Sư Cô Huyền Đạo Truyện : Hachi: A Dog's Tale (Chú Chó Hachiko) Thơ: Cáo Tật Thị Chúng, Thiền Sư Mãn Giác Thành viên thực hiện: Vân Lan, Mai Nhơn, Thiên Mãn, Phương Thảo, Tuyết Loan
05/02/201517:14(Xem: 4709)
Như thường khi, vào những dịp cuối năm với bề bộn lo toan ngày tết mới, tất cả ai ai cũng đều chăm chú vào từng tờ lịch phía dưới của ngày âm lịch mà thường khi ngươi ta ít khi chú ý đến ngoại trừ phải tính các ngày giỗ, thôi nôi hay tang chế.v…v…
27/01/201705:48(Xem: 3418)
Ăn là gì? Ăn, ai mà không biết? đầu năm hỏi một câu vớ vẩn! À há, cái chuyện tưởng như vớ vẩn thế mà có lắm chuyện để bàn. Đành rằng ai cũng biết, ăn là quá trình dung nạp thức ăn. Nhưng tìm được thức ăn để mà dung nạp, không hề đơn giản. Từ thời nguyên thủy, để có thức ăn nhiều loài đã phải sống chết giành giật. Còn thời nay, suy cho cùng, chẳng phải thức ăn là nguyên nhân của mọi nguyên nhân gây ra xung đột trên trái đất này? Đó là chuyện dưới đất, còn cõi trời có bận tâm về chuyện ăn không? Tôi nghĩ là có. Trong Kinh Duy Ma, phẩm Phật Hương Tích có chép, ngài Xá Lợi Phất, đệ tử lớn của Đức Phật, tại một Pháp hội có Phật, Bồ Tát và Chư thiên lên tới 32 ngàn vị, đã để tâm nghĩ “Giờ ăn gần đến, các Bồ Tát đây sẽ thọ thực nơi đâu?”. Như vậy để thấy rằng, ăn, không phải là chuyện vớ vẩn
08/02/201508:38(Xem: 6063)
Mỗi năm khi mùa xuân đến mọi người rộn rã đón xuân. Không khí xuân dường như phảng phất đâu đây khiến lòng mình cũng lân lân, thơ thới. Nhà nhà bận bịu lo dọn dẹp, trang hoàng. Người người xúng xính áo quần đi lễ Phật đầu năm cầu chúc nhau mọi điều như ý, vạn sự bình an suốt năm.
25/02/201920:35(Xem: 2660)
Vào sáng ngày 23 tháng 02 năm 2019, Ấn Tôn thiền đường tọa lạc tại số 4198 Gion Avenue, thành phố San Jose, tiểu bang California đã trang nghiêm tổ chức Đàn tràng Dược Sư nguyện cầu Quốc thái Dân an đầu Xuân Kỷ Hợi (2019).