Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Khóa Tu gieo duyên và Lễ Vu Lan PL 2561 tại Chùa Viên Quang, Ohio

04/09/201706:18(Xem: 4015)
Khóa Tu gieo duyên và Lễ Vu Lan PL 2561 tại Chùa Viên Quang, Ohio

hoa_hong (3)

KHÓA TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN
VÀ ĐẠI LỄ VU LAN PL 2561 CHÙA VIÊN QUANG – OHIO – HOA KỲ
Noi gương báo hiếu Mục Kiền Liên

Tu hạnh xuất gia ở cửa Thiền

Phụ mẫu tại thế tăng phước thọ

Hồi hướng cầu siêu, độ cửu huyền…

 

Để tạo duyên cho những Phật Tử hành giả có đủ thắng duyên thực hành hạnh xuất gia, giải thoát, Chùa Viên Quang, Cleveland, Ohio, Hoa Kỳ đã tổ chức Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên 2 ngày đêm và Đại Lễ Vu Lan PL 2561 từ ngày 25-27/08/2017. Đến tham dự Khóa Tu lần này có 56 hành giả từ Cleveland, các vùng phụ cận thuộc Ohio, Champaign, Chicago, Illinois và Rochester, New York. Những hành giả ở Cleveland mong mỏi thiết tha có cơ duyên để tu học hạnh xuất gia và chờ đợi nhiều năm, kể từ khi thành lập Chùa Viên Quang cũ ở đường Franklin từ trước năm 1988, các hành giả nơi xa cũng vượt qua những khó khăn trắc trở về không gian địa lý, một lòng về tham dự tu học.

Đúng 9 giờ sáng ngày 25/08/2017, Lễ Khai Mạc Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên bắt đầu. Sau khi niệm Phật Cầu Gia Bị, Thầy MC Thích Đồng Trí giới thiệu chư Tôn Đức gồm có : HT Thích Nguyên Tú, viện chủ Chùa Đại Giác, Sacramento, TT Thích Minh Quang, Viện chủ Tu Viện Thiện Tường, Champaign, TT Thích Minh Hạnh, Trụ Trì Chùa Quang Minh, Chicago, Illinois, TT Thích Nhật Huy, Trụ Trì Chùa Quan Âm, Orlando, Florida, TT. Thich Đồng Trí, Nguyên Trụ Trì Chùa Viên Quang, đến từ Tu Viện Nguyên Thiều Bình Định, Việt Nam, DĐ Thích Đồng Viên từ Chùa Quang Thiện Ontario, California, SC TN Minh Tài Trụ Trì Chùa Huệ Quang, Bồng Lai, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam, SC TN Khánh Thiện từ Chùa Phật Đà, Sandiego, SC TN Huệ Hiếu đến từ Chùa Quan Âm, Cleveland, Ohio và SC TN Thanh Hương từ Chùa Thanh Tịnh, Rochester, Hoa Kỳ.

Thật là khó khăn để một chùa ở một tiểu bang lạnh lẽo xa xôi như Ohio có đủ thắng duyên cung đón 11 Chư Tăng Ni quang lâm chứng minh, tham dự Khóa Tu và Lễ Hội. Nhất là trong Mùa An Cư Kiết Hạ, Mùa Lễ Hội Vu Lan, Quý Chư Tôn Đức đa đoan Phật sự nhiều nơi nhưng vì ưu ái đối với trú xứ Chùa Viên Quang, Cleveland mà đã sắp xếp về được nơi đây. Những chiếc y màu vàng thanh thoát, như là những áng mây lành che mát cho hàng Phật tử, đồng bào nơi đây, tạo cho tứ chúng trọn niềm tin tưởng, quy kính nơi Tam Bảo làm điểm tựa vững chắc trong cuộc sống đầy thăng trầm sóng gió với kiếp sống ly hương. Hai ca sỹ nhà chùa : Kiều Thu và Thùy Hương thay mặt cho Hội Chúng hát bài : “Kính mến Thầy” để bày tỏ niềm hân hoan vô biên cung đón sự hiện diện của Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni.

Người ưu tư, bỏ nhiều công sức nhất, là nhân tố chính để kết thành Khóa Tu Học và Lễ Hội hôm nay là DD Thích Đồng Thông, hiện đang Trụ Trì Chùa Viên Quang, Cleveland, Ohio. Khi hướng dẫn các Phật tử đi tu học các chùa nơi xa, Thầy nảy sinh ra ý nguyện là tổ chức Khóa Tu ngay tại Chùa Viên Quang để cho những Phật tử không đủ điều kiện đi xa có thể tham gia tu tập tại thành phố Cleveland và Chùa Viên Quang. Hơn nữa đây cũng là bước khởi sắc cho các sinh hoạt tu tập tại Chùa Viên Quang. Trong diễn văn khai mạc, DĐ Thích Đồng Thông nhấn mạnh :

Thật quý hóa thay! Chư Tôn Đức Tăng Ni và Thiện nam tín nữ Phật Tử hành giả xuất gia khắp nơi có cơ duyên cùng được câu hội về một trú xứ huân tu đạo nghiệp, góp phần làm cho mạng mạch Phật Pháp được trường lưu, tứ chúng hoà hợp cộng tu, trưởng dưỡng đạo tâm ngõ hầu thắp sáng lên ngọn đuốc Từ Bi và Trí Tuệ giữa cõi đời ngũ trược ác thế tham chấp khổ đau….”

Các hành giả trong Khóa tu xuất gia gieo duyên sẽ được truyền trao Giới Pháp Sa Di và Sa Di Ni. Bên cạnh đó, các hành giả còn phải khép mình trong Thiền môn theo nếp sống lục hòa và thanh quy – nội quy để đại chúng được an hòa, lợi lạc. DĐ Thích Đồng Viên tuyên đọc về Nội Quy và Chương Trình của Khóa Tu để giúp hành giả luôn tuân thủ và sống với chánh niệm tỉnh giác, không lơi lỏng buông lung, sống đúng theo hạnh của người xuất gia.

Hành giả Đức Không và nhóm 6 Phật Tử đại diện cho các giới tử quỳ trước Đại Tăng đọc lời Phát Nguyện với cốt ý là :

1.Chúng con xin nguyện tuyệt đối tuân thủ nội quy và thời khóa tu tập do Ban Tổ chức đã đề ra.

2.Chúng con xin nguyện giữ gìn oai nghi, tế hạnh và nết hạnh thanh bần theo đúng hạnh của một người xuất gia..

3.Chúng con xin nguyện một lòng giữ gìn giới pháp, nỗ lực tu hành để chiến thắng mọi ác duyên và an trú trong chánh niệm.

4.Chúng con xin nguyện sống hòa hợp, tôn trọng, yêu thương và sách tấn lẫn nhau để xây dựng cho Tăng thân ngày càng bền vững và phát triển.

5.Chúng con xin nguyện giữ gìn nơi sinh hoạt, môi trường sạch sẽ, gọn gàng và tu tập thật tốt để không phụ công ơn của chư Tôn đức và quý Phật tử trong Ban hộ khóa tu.

Tiếp phần cuối của Lễ Khai Mạc, TT Thích Nhật Huy đại diện cho Hội Chúng và Giới Tử tác pháp : Cung An Chức Sự và cung thỉnh Thập Sư quang lâm Tổ Đường và Phật Điện để cử hành Giới Đàn Truyền Giới Sa Di.

Trước hương trầm lung linh quyện tỏa, dưới sự chứng giám của ba đời mười phương Tam Bảo, chư Giới Tử được thế Phát ( cắt tóc) và truyền thọ Y Sa Di – Sa Di Ni. Từng sợi tóc rơi xuống như là những phiền não, cấu bẩn dần dần rơi rụng trên bước chân hành giả trong chánh đạo :


THẾ PHÁT

Thế trừ tu phát

Đương nguyện chúng sinh

Viễn ly phiền não

Cứu cánh tịch diệt

CẠO TÓC

Cạo bỏ râu tóc trên thân

Cầu cho tất cả chúng sanh

Xa lìa các loại phiền não

Đạt được niết-bàn, bình an.


Thật là thiêng liêng trong giây phút chư Giới Tử được đắp trên mình chiếc Y – dù rằng chỉ là màu nâu sồng, nhưng đó là biểu hiện thanh cao thoát tục mà Chư Phật Tổ bao đời đã sử dụng Pháp Phục, “vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai” để tác Như Lai sứ, hành Như Lai Sự cùng với việc lãnh thọ thực hành 10 giới trong Giới Pháp Sa Di :

Đại tai giải thoát phục, vô tướng phước điền y, phi phụng như giới hạnh, quảng độ chư chúng sanh.

Lớn thay áo giải thoát, áo ruộng phước vô tướng, mặc kính đúng giới hạnh, hóa độ mọi chúng sanh.

Trong suốt 2 ngày 2 đêm ( 25-27/09/2017), các hành giả Sa Di và Sa Di Ni học hỏi, thực hành và trải nghiệm nhiều điều mà cả cuộc đời chưa từng biết đến : cách ăn – theo quá đường và tam đề ngũ quán, cách mặc, cách đắp y, cách ngồi ngay thẳng với chánh niệm tỉnh giác, cách thiền hành, từng bước nở hoa sen, từng bước chân đi vào miền Tịnh Độ, cách nói năng chia sẻ giáo Pháp, cách yên lặng hùng tráng, sống ngày đêm từ 4 giờ khuya cho đến 10 giờ tối nhiếp niệm thực hành theo các thời Khóa : Hành Thiền, Công Phu Khuya, Sám Hối, Tụng Kinh Vu Lan, Lễ Phật, Kinh Hành, Niệm Phật, nghe nhiều bài Pháp Thoại về Từ Bi Sám Pháp, Công Đức Xuất Gia, con đường xuất thế, Tấm gương Tôn Giả Mục Kiền Liên và Đạo từ khai thị sớm chiều của Chư Tôn Đức. Quả thực trọn vẹn 2 ngày đêm, 56 hành giả thấm nhuần Thiền Duyệt Thực và Pháp Hỷ Thực, pháp lạc sung mãn.

Quý vị hành giả phát tâm lìa bỏ ngôi nhà thế tục, người thân, gia đình, sống hạnh viễn ly, xuất gia, giải thoát, tuy rằng thời gian chỉ là 2 ngày đêm nhưng phước lạc vô biên. Ít nhất một lần trong đời được đắp lên màu áo nâu sồng giải thoát như Chư Phật Tổ từng mặc, thọ lãnh bình bát với Chánh Mạng nuôi thân như hạnh khất thực “một bát cơm ngàn nhà” cao quý của Tăng già thời Đức Phật. Quý vị đã gieo nhân giải thoát thì nhân đó ngày càng lớn lên để rồi sau này, kiếp này hay kiếp khác, quý vị chính thức trở thành bậc xuất gia thoát tục và nhất là thấm nhuần hạnh xả ly, không đắm nhiễm trần nhơ, như hoa sen “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.

Trong thời gian tu tập tại Chùa Viên Quang, Quý vị hành giả phải trải qua nhiều thử thách khó khăn về thời Khóa hành trì liên tục, chờ đợi trong sinh hoạt đại chúng, món ăn, thức uống đơn giản, ngủ nghỉ ít, tiện nghi không đầy dủ, …nhưng với tâm nguyện thiết tha tu học hành trì, quý vị đã vượt qua mọi chướng duyên, sống lục hòa, vững chãi, thảnh thơi, an lạc trong suốt 2 ngày đêm Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên, thật xứng đáng là người đủ phẩm hạnh để tiến xa thêm một bước viễn ly, Thánh hạnh, giải thoát.

Đặc biệt, đêm thứ 7, ngày 26/08/2017, thật là một đêm lắng đọng niệm tưởng Tứ Trọng Ân. Mở đầu, HT Thích Nguyên Tú khai thị về những công đức lớn lao không thể nghĩ lường của Đức Phật, từ bao kiếp lâu xa tu Bồ Tát Hạnh cho đến kiếp chót, Ngài rời bỏ tất cả để khắc khoải thiết tha tầm cầu chân lý, giác ngộ. Sau khi chứng đắc Đạo quả vô thượng, Ngài miệt mài suốt hơn 45 năm đi khắp nơi hoằng hóa chúng sanh. Quả thực đúng như lời xưng tán của một vị Đại Pháp Sư :

Ân Phật lớn lao chẳng nghĩ lường

Cũng vì bác ái với lòng thương

Xả thân tuổi trẻ tầm chơn lý

Cầu đạo chẳng màng bậc Đế Vương !

Vợ đẹp con yêu đành gác lại

Cha già mẹ yếu đoạn tình thương,

Nguyện sau đắc quả tròn ngôi vị

Cứu độ quần sanh khỏi lạc đường ! 

 

TT Thích Minh Hạnh chia sẻ đầy cảm xúc về Ơn Đức Tổ Sư, từ tấm gương trọng Thầy của Ngài Xá Lợi Phất đối với vị Thầy đầu tiên là Assaji, đến công hạnh chư Tổ Cưu Ma La Thập, Huyền Trang, Bồ Tát Thích Quảng Đức, Ngài Narada và cố HT. Thích Đức Niệm (nguyên viện chủ Phật Học Viện Quốc Tế Los Angeles). Thật hiếm khi đại chúng chứng kiến những giọt nước mắt chảy dài trên đôi gò má chai sạn phong trần của một vị Thượng Tọa thâm trầm ít biểu hiện cảm xúc và đã quá lục tuần như cái đêm thiêng liêng đó. Kế tiếp dòng suy tưởng là những câu chuyện mà TT Thích Minh Quang kể về những Ân Sư ngày xưa, bước đầu học Đạo cho đến việc huấn thị quần chúng phật tử phải ghi nhớ những cơ duyên khai ngộ, những vị Thầy trước mặt, dù tuổi trẻ, đã quên thân mình, vì hoằng truyền Phật Pháp nơi xứ người mà chịu lạnh lẽo, thiếu thốn chăm sóc, một thân một mình, đối diện với bao nhiêu khó khăn, cô thân chích ảnh trên bước đường hành Đạo trong việc giữ gìn cơ sở, tổ chức tu tập sinh hoạt, “Trụ Pháp vương gia, Trì Như Lai tạng”.

Bài thơ : “Nguồn Thương và Lẽ Sống” của Thầy MC Thích Đồng Trí khiến đại chúng bùi ngùi xúc động kính tưởng đến một bậc cao tăng, đệ nhất trụ trì Tu Viện Nguyên Thiều Bình Định, người quên thân mình vì đại chúng, vì đàn hậu học, để lại nhiều kỷ niệm thương kính, không thể phai mờ và là động lực vô biên cho những ai từng có cơ duyên dù chỉ một lần trong đời hầu kiến Người.

Đại Đức Thích Đồng Thông đọc một tản văn về Hiếu Kính Cha Mẹ kèm theo bản dịch ra tiếng Anh do một em trong Lớp Việt Ngữ Chùa Viên Quang đọc trong khi đại diện 20 người con lên hôn tay, hôn trán, quý trước mặt và tặng hoa hồng cho cha mẹ. Nhiều Cha Mẹ và con cái đã ôm chầm và khóc với nhau : khóc vì hối hận xưa nay chưa báo hiếu cha mẹ, khóc vì nhận ra được ân tình sâu nặng hơn thái sơn, biển đông, khóc vì trân trọng sự hiện hữu cho nhau, khóc vì hạnh phúc ở trong vòng tay bảo bọc của người thương yêu mình nhất..

Kết thúc đêm hoa đăng là phần truyền đăng và đi kinh hành xung quanh sân Chùa Viên Quang. Từng bước chân với câu niệm Phật và tri niệm những ân tình lớn lao nhất trong đời sống. Đi với tâm nguyện khai tâm mở trí, mang ánh sáng Phật Pháp đi khắp muôn phương, tiếp nối Tông Phong, Truyền Đăng Tục Diệm, Tổ ấn trùng quang, mang những năng lượng vào muôn nẻo cuộc đời với tâm nguyện : “trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường”.

Ngày cuối Khóa Tu, chủ nhật 27/08/2017, lúc xả giới Chư Tôn Đức ân cần khuyến nhủ, tán dương về công hạnh xuất gia của các hành giả suốt thời gian qua và sự nghiêm mật tuân thủ thời Khóa hành trì. TT Thích Đồng Trí nhấn mạnh : chư vị đã gieo nhân giải thoát thì sẽ gặt hái quả giải thoát. Quý vị sẽ được xuất gia trong đời này hoặc các đời sau. Quan trọng là Quý vị đã sống sâu hơn, trọn vẹn hơn, thể nghiệm được nếp sống lục hòa, thanh tịnh, viễn ly, giải thoát. Sau này, khi trở về với bổn phận của người cư sỹ tại gia, Quý vị sẽ mang đến cho đời nhiều nội dung Phật chất và sẽ là những phân thân Bồ Tát dấn thân, phụng sự, đi đến tận mọi hang cùng ngõ hẻm cuộc sống, mang đến ánh sáng, thương yêu, chia sẻ làm giảm đi nỗi khổ niềm đau, mang đến hạnh phúc chân thật cho cuộc đời.

Tiếp theo đó là Đại Lễ Vu Lan PL 2561 được cử hành trang nghiêm trọng thể tại Lễ Đài Chùa Viên Quang với phần : dâng hoa cúng Phật của các em thiếu nhi lớp Việt Ngữ, diễn văn khai mạc của DĐ Thích Đồng Thông nhấn mạnh:

“…Chính vì thế để tạo nhân duyên những người con nói lời tri ân đấng sinh thành và khơi nguồn hiếu đạo làm đẹp đẻ cho cuộc sống trong cỏi đời nhắc nhở đệ tử Phật lời dạy dỗ chí thiết của đức thế tôn “tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật”. Vu lan hội không những là dịp nguyện cầu siêu độ cho ông bà cha mẹ đã quá vãng mà còn là dịp tri ân và báo ân tới hai đấng sinh thành còn đang tại thế. Nên dù được vui sướng với hoa hồng thắm hay ngậm ngùi với hồng trắng xin hãy cùng nhau suy nghiệm một điều ta đã làm gì cho xứng đáng với tình yêu thương và sự hinh sinh của mẹ cha hay chưa? Nếu mẹ còn trên đời hãy nói lời yêu thương với cha mẹ hãy làm cho nụ cười mãi nở trên đôi môi song đường, và nếu bất hạnh vì mẹ cha không còn nữa hãy nhớ thương mẹ cha và sống tốt hơn trong cuộc đời vì ở một nơi nào đó của cỏi vĩnh hằng chắc chắn rằng mẹ cha vẫn dõi bước theo con đến cuối đất cùng trời trong cõi đời hư ảo này….”

Theo Pháp Vu Lan Bồn Đức Phật đã dạy cho Ngài Mục Kiền Liên cứu độ mẫu thân là Bà Mục Thanh Đề ra khỏi A Tỳ Địa Ngục, chúng phật tử tại gia dâng tứ sự cúng dường lên hiện tiền Chư Tôn Đức Tăng Ni trong Mùa Vu Lan Tự Tứ để cầu nguyện cho Ông Bà Cha Mẹ. HT Thích Nguyên Tú ban đạo từ sách tấn hàng đệ tử Phật phải cần chuyên tu Hiếu Hạnh, biểu hiện lễ hiếu đối với cha mẹ mình hàng ngày và tinh tấn tu học, dẫn dắt cha mẹ thăng hoa trong Đạo Pháp, hổi hướng công đức, phước đức cầu nguyện cho cha mẹ tại thế tăng long phước thọ, cha mẹ bảy đời quá vãng và vạn loại chúng sanh siêu sanh lạc quốc.

Phần cuối trong ngày là nghi thức chẩn tế cô hồn với HT Sám Chủ Gia Trì : Thích Nguyên Tú và quý vị kinh sư Bình Định : Thích Nhật Huy, Thích Đồng Viên, Thích Đồng Thông, quý Sư Cô và Phật Tử,…trải  lòng từ ban phát vật thực và pháp thực đến với các loài chúng sanh trong cảnh khổ bởi vì :

“Tiết tháng Bảy mưa dầm sùi sụt,
Toát hơi may lạnh buốt xương khô,
Não người thay buổi chiều thu,
Ngàn lau nhuốm bạc, lá ngô rụng vàng.
5Đường bạch dương bóng chiều man mác,
Ngọn đường lê lác đác sương sa,
Lòng nào là chẳng thiết tha,
Cõi dương còn thế nữa là cõi âm.”

(Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh – Nguyễn Du)

Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên lần I và Đại Lễ Vu Lan tại Chùa Viên Quang, Cleveland, Ohio, Hoa Kỳ đã thành tựu viên mãn. Chư hành giả thực hành di giáo của Đức Thế Tôn : “các pháp hữu vi đều vô thường, hãy tinh tiến lên để giải thoát”, vân tập về đây cùng nhau chia sẻ gia tài Pháp bảo của Đức Từ Phụ, có như vậy mới xứng đáng là người đệ tử Phật, theo dấu Như Lai. Nhờ công đức tu tập này, đại chúng mới có thể hồi hướng nguyện cầu cho cha mẹ và đó là cách báo hiếu thiết thực nhất trong Mùa Vu Lan. Hơn nữa, qua khóa tu, chư hành giả cùng góp sức tạo nên một đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, một nền nếp tu tập tinh nghiêm làm tiền đề cho nhiều khóa tu tập về sau tại các vùng lạnh lẽo, ít người Việt này và cho các thế hệ con cháu sau này. Vu Lan là Lễ Hội Văn Hóa đầy tính nhân văn tri ân và báo ân, Đạo Hiếu và Tình Người. Bà con sống ly hương về với mái nhà tâm linh là dịp gặp lại nhiều thứ đã bỏ lại nơi quê cha đất Tổ : sắc phục, ẩm thực, dòng nhạc quê hương, phong tục, tập quán, nghi lễ, quả là :

Mái chùa che chở hồn Dân Tộc

Nếp sống muôn đời của Tổ Tông

Người con Phật sống trọn vẹn Tình Đời Ý Đạo, báo đáp thâm tình như một vị Thiền Sư Việt Nam huấn thị :

Gốc rễ tâm linh xin bồi đắp

Suối nguồn huyết thống nguyện khai thông

 

Các hàng đệ tử Phật tinh chuyên tu niệm, hành Đạo, đó là nhân tố chính để tự thân được thăng hoa, an lạc, bồi đắp thế giới này thêm Chân Thiện Mỹ, góp phần cho : Đạo Pháp xương minh, Pháp Luân thường chuyển, thế giới hòa bình, nhơn sinh an lạc.

Chùa Viên Quang, Mùa Vu Lan năm Đinh Dậu, PL 2561

Thích Đồng Trí

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
27/10/2023(Xem: 9339)
Ngưỡng bạch Chư Tôn Thiền Đức, thân mẫu chúng con khi sinh tiền dốc lòng vun trồng cội phúc, gieo nhân chí thiện cần mẫn cực nhọc lo lắng cho chúng con. Nhớ lại những khi răn bảo dặn dò, những lúc nhọc nhằn nuôi dưỡng. Nhưng hởi ôi ! Ân sâu chưa trả, nghĩa nặng chưa đền mà ngày nay người đã vĩnh viễn ra đi để lại muôn vàn nhớ thương cho con cháu. Thật: Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Con muốn phụng dưỡng mà Cha Mẹ đã khuất bóng.
13/09/2023(Xem: 2051)
Chùa An Lạc tọa lạc tại số 5249 30th Street, thành phố Indianapolis, tiểu bang Indiana, Hoa Kỳ. Chùa được thành lập vào năm 1979. Ngôi chùa uy nghiêm, khang trang, mang vẻ đẹp kiến trúc phương Đông ngày nay được xây dựng vào ngày 19/6/2004. Chùa có diện tích gần 3 mẫu Anh. Chùa là trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa, giáo dục, từ thiện xã hội … của cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại thành phố Indianapolis.
11/09/2023(Xem: 4729)
Con ơi mẹ chẳng cần chi Mong con ứng xử những khi mẹ còn Cho đúng bổn phận làm con Là gương sáng để con soi con vào Cho dù sức khỏe thế nào
10/09/2023(Xem: 1343)
Hạnh Nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát qua lời thuyết giảng của HT. Thích Phật Đạo
10/09/2023(Xem: 1463)
Talk Show: Vu Lan Mùa Hiếu Đạo 2023 tại Đài Pháp Ấm Phật Giáo Toàn Cầu
10/09/2023(Xem: 1462)
Nhạc phẩm: Bông Hồng Cài Áo (3 tiếng hát của HT Thông Hải, TT Châu Thiện, CS Thùy Linh)
10/09/2023(Xem: 1362)
Đôi Bàn Tay Mẹ | Thuỳ Linh | Sáng tác và Trình bày
10/09/2023(Xem: 1295)
Mẹ Tôi | Thuỳ Linh Phổ Nhạc Từ Thơ Của HT. Thích Quảng Thanh
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
50,000,000