Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Hiến tặng giếng nước tình thương tại Ấn Độ (tháng 1-2017)

15/03/201707:30(Xem: 4341)
Hiến tặng giếng nước tình thương tại Ấn Độ (tháng 1-2017)
blank
 
 Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
 
 Kính thưa chư Tôn đức, chư Pháp hữu & quí Phật tử hảo tâm   
 
Xứ Ấn đã qua mùa Đông lạnh lẽo, thời điểm này khí hậu đang nóng lên từng ngày. 
Được sự thương tưởng của quí vị, chúng tôi vừa thực hiện thêm một số giếng cần giục (Well hand-pump) 
cho những ngôi làng nghèo lân cận khu vực Bồ Đề Đạo Tràng & Nalanda tiểu bang Bihar India. 
Đây là Public Well Hand-pump nên cả làng có thể xài chung, dân nghèo bớt đi rất nhiều nỗi nhọc nhằn
cho dần làn
g trong mùa hạ vì phải đi lấy nước ngoài sông xa. 

Kính mời quí vị xem qua một vài hình ảnh tường trình. 
 
38 giếng nước này được thành tựu từ lòng bi mẫn của chư vị:
1. Giếng nước Giới Định Tuệ tặng #1
2. Giếng nước Giới Định Tuệ tặng #2
3. Giếng nước Đạo hữu Nguyên Tâm Houston TX tặng
4. Giếng nước GD Ho Dang California tặng
5. Giếng nước Tran Le Quynh Nhu & Quy Binh tặng
6. Giếng nước Hoang Lan- Jordan- Ryan & Ananda tặng
7. Giếng nước Huynh Thi Loi Pháp Danh Quảng Huan-Florida tặng
8. Giếng nước Đạo hữu Tinh Ngoc & Quan Thanh tặng 
9. Giếng nước Cung Canh Phuc HồiHướng Cung Thị Hảo & PhápGiớiChúngSanh.
10.Giếng nước GD Cung Canh Phuc Hồi Hướng PhápGiớiChúngSanh.
11.Giếng nước HồiHướng Cung Thị Hảo & PhápGiớiChúngSanh.
12.Giếng nước HồiHướng Hương Linh Nguyen Thi Thuan PD Tam Phuong.
13.Giếng nước HồiHướng Hương Linh Tran Giang.
14.Giếng nước Đạo hữu Phổ Lượng NewYork tặng.
15.Giếng nước Đạo hữu Huynh Mai Hoa- Sacramento tặng.
16.Giếng nước Đạo hữu Ngoc Nhu- Sacramento tặng.
17.Giếng nước HồiHướng Hương Linh Huynh Thi Be PD Diệu Tiến.
18.Giếng nước Đạo hữu Susan Tuyết California tặng.
19.Giếng nước GD Đạo hữu Nguyen Thi Thien- Montreal tặng #1
20.Giếng nước GD Đạo hữu Nguyen Thi Thien- Montreal tặng #2
21.Giếng nước Phật tử US- CA & VN tặng
22.Giếng nước GD Nguyen Thanh Loi Montreal tặng
23.Giếng nước Phật tử Tin Tu Montreal tặng
24.Giếng nước Đạo hữu Danh En- Minh Tam & Phuoc Dao tặng.
25.Giếng nước ĐH Thao Andrew-Emma- Ai Linh Kuo- Thuy JoShua, GACT tặng
26.Giếng nước Thuy Anh & Ton Thuy Linh Florida tặng.
27.Giếng nước Thuy Anh & Ton Thao Florida tặng.
28.Giếng nước Thuy Anh & Ton Duc Minh Florida tặng.
29.Giếng nước GD Kimberly Ho Huynh- California tặng.
30.Giếng nước Đạo hữu Tram Oanh Hoang- California tặng.
31.Giếng nước Phật tử Tuệ Đôn California tặng.
32.Giếng nước SC Thích Nữ Pháp Huệ tặng.
33.Giếng nước Phật tử Nguyen Tu tặng.
34.Giếng nước GD Phật tử Dieu Cam tặng.
35.Giếng nước Phật tử Tinh Tuc tặng.
36.Giếng nước GD Phật tử Nhu Nhien tặng.
37.Giếng nước GD Phật tử Nguyen Vi & Dieu Hoa tặng.
38.Giếng nước GD Phật tử Hieu Thinh tặng.
 Give Water, Give Life.
 Xin Tạ ơn chư vị hảo tâm đã hổ trợ cho tâm nguyện của chúng tôi trên đất Phật. 
Thành tâm kính chúc quí vị hảo tâm, quí ân nhân từ thiện & bửu quyến sức khỏe, 
vô lượng an lành trong Hồng Ân Tam Bảo.
Nguyện đem công đức nầy
Hồi hướng khắp tất cả
Nguyện con và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.
   Thích Tánh Tuệ 
 Bodhgaya Bihar India Lễ Holi March-2017  
 
blank
blank
blank
blank
 
1. Giếng nước Giới Định Tuệ tặng #1
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
2. Giếng nước Giới Định Tuệ tặng #2
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
3. Giếng nước Đạo hữu Nguyên Tâm Houston TX tặng
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
4. Giếng nước GD Ho Dang California tặng
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
5. Giếng nước Tran Le Quynh Nhu & Quy Binh tặng
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
6. Giếng nước Hoang Lan- Jordan- Ryan & Ananda tặng
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
7. Giếng nước Huynh Thi Loi Pháp Danh Quảng Huan-Florida tặng
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
8. Giếng nước Đạo hữu Tinh Ngoc & Quan Thanh tặng
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
9. Giếng nước Cung Canh Phuc Hồi Hướng Cung Thị Hảo & Pháp Giói Chúng Sanh.
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
12. Giếng nước HồiHướng Hương Linh Nguyen Thi Thuan PD Tam Phuong.
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
12.Giếng nước HồiHướng Hương Linh Tran Giang.
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
14.Giếng nước Đạo hữu Phổ Lượng NewYork tặng.
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
15. Giếng nước Đạo hữu Huynh Mai Hoa- Sacramento tặng.
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
16.Giếng nước Đạo hữu Ngoc Nhu- Sacramento tặng.
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
17. Giếng nước HồiHướng Hương Linh Huynh Thi Be PD Diệu Tiến.
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
18. Giếng nước Đạo hữu Susan Tuyết California tặng.
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
19. Giếng nước GD Đạo hữu Nguyen Thi Thien- Montreal tặng #1
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
20.Giếng nước GD Đạo hữu Nguyen Thi Thien- Montreal tặng #2
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
21.Giếng nước Phật tử US- CA & VN tặng
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
22. Giếng nước GD Nguyen Thanh Loi Montreal tặng
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
23. Giếng nước Phật tử Tin Tu Montreal tặng
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
24. Giếng nước Đạo hữu Danh En- Minh Tam & Phuoc Dao tặng.
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
25. Giếng nước ĐH Thao Andrew-Emma- Ai Linh Kuo- Thuy JoShua, GACT tặng
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
26. Giếng nước Thuy Anh & Ton Thuy Linh Florida tặng.
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
27.Giếng nước Thuy Anh & Ton Thao Florida tặng.
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
28.Giếng nước Thuy Anh & Ton Duc Minh Florida tặng.
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
29.Giếng nước GD Kimberly Ho Huynh- California tặng.
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
31. Giếng nước Phật tử Tuệ Đôn California tặng.
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
32.Giếng nước SC Thích Nữ Pháp Huệ tặng.
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
33. Giếng nước Phật tử Nguyen Tu tặng.
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
34.Giếng nước GD Phật tử Dieu Cam tặng.
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
35. Giếng nước Phật tử Tinh Tuc tặng.
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
36.Giếng nước GD Phật tử Nhu Nhien tặng.
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
37.Giếng nước GD Phật tử Nguyen Vi & Dieu Hoa tặng.
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
38.Giếng nước GD Phật tử Hieu Thinh tặng.
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank

blank

blank
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10/08/2022(Xem: 645)
Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Kính gửi chư Tôn Đức, chư Pháp hữu & quý vị hảo tâm Từ thiện. Được sự thương tưởng và hỗ trợ của chư Tôn đức và quí vị thiện hữu hảo tâm, chúng con, chúng tôi vừa thực hiện xong 9 giếng cần giục (Well hand-pump) cho những ngôi làng nghèo lân cận vùng núi Khổ Hạnh Lâm & vùng Kê Túc Sơn tiểu bang Bihar India đang trong tình trang khan hiếm nguồn nước sạch giữa mà Hạ oi nồng..
19/06/2022(Xem: 1542)
Nam Mô Hiểu Và Thương Bồ Tát - Kính thưa chư Tôn đức, chư Thiện hữu & quí vị hảo tâm. Trong tâm niệm:''Sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người vơi bớt khổ'', vào hôm qua (June 15 2022) hội từ thiện Trái tim Bồ Đề Đạo Tràng chúng con, chúng tôi đã tiếp tục thiện sự chia sẻ thực phẩm, y phục và tịnh tài cho những mảnh đời bất hạnh, những người dân nghèo khó nơi xứ Phật tại tiểu bang Bihar India. Xin mời quí vị hảo tâm xem qua một vài hình ảnh tường trình..
18/06/2022(Xem: 1652)
Xin tường trình cùng quý vị hình ảnh 10 giếng nước do quý vị phát tâm bố thí cho dân nghèo xứ Phật vừa được hoàn mãn hôm nay, hiện chúng tôi vẫn tiếp tục số giếng còn lại do quý vị Donated . - Như quý vị nhìn thấy trong hình, tiến trình khoan giếng của những người thợ Ấn Độ hoàn toàn bằng thủ công, không phải khoan bằng máy, khoan sâu đến 60, 90 chục mét mới có nước, vì vậy mà rất lâu mới hoàn tất được 1 giếng. Mong quý vị liễu trì và cảm thông cho nếu chúng tôi chậm trễ tường trình..
02/06/2022(Xem: 1378)
Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật - Kính thưa chư Tôn đức, chư Thiện hữu & quí vị hảo tâm. Trong niềm vui của Mùa Vesak PL 2566 cùng tâm niệm:''Phụng sự chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật'', vào Chủ Nhật tuần qua (May 22 2022) chúng con, chúng tôi đã tiếp tục thiện sự chia sẻ thực phẩm, y phục và tịnh tài cho những người tàn tật và dân nghèo vùng Bồ Đề Đạo Tràng tiểu bang Bihar India. Xin mời quí vị hảo tâm xem qua một vài hình ảnh tường trình..
22/05/2022(Xem: 1295)
Nhân chuyến về thăm Việt Nam, sáng ngày 22-5-2022, Thượng tọa Thích Nguyên Tạng, trụ trì Tu viện Quảng Đức (thành phố Melbourne, Úc Châu) đã tặng 235 phần quà cho hội viên người mù thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Cùng đi với đoàn còn có cụ bà Tâm Thái - thân mẫu của Thượng tọa Thích Nguyên Tạng, các Phật tử tu viện Quảng Đức và Phật tử Khánh Hòa. Mỗi phần quà gồm mì gói, bánh ngọt và phong bì 100 ngàn đồng. Tổng giá trị 47 triệu đồng.
14/04/2022(Xem: 1917)
Kính chia sẻ cùng chư Tôn Đức, chư pháp lữ, và quí thiện hữu một số hình ảnh trong mùa trùng tụng Tam Tạng Thánh điển Pali TIPITAKA được khai hội và đang diễn ra tại Bồ Đề Đạo Tràng. Đây là lần thứ 16 trùng tụng TIPITAKA theo thông lệ hàng năm gồm có các nước Phật Giáo tham gia trùng tụng Đại Tạng như : Nepal, Sri-Lanka, Lao, Campuchia,
25/03/2022(Xem: 2015)
Nhân kỷ niệm Ngày đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, với tâm niệm hộ trì Tam Bảo và hỗ trợ chư Tăng tu hành nơi xứ Phật đang trong lúc khó khăn, chúng con, chúng tôi vừa thực hiện một buổi cúng dường tịnh tài đến chư Tôn đức Tăng già, các bậc xuất sỹ thường trú chung quanh khu Thánh tích Bồ Đề Đạo Tràng, nơi đức Thế Tôn thành Đạo..
11/03/2022(Xem: 2070)
Kính thưa chư Tôn đức, chư Pháp hữu & quí vị hảo tâm. Bát cháo sữa của nàng thôn nữ Sujata tuy giá trị rất nhỏ, nhưng mang lại lợi ích cho nhân loại và quả địa cầu là rất lớn, vì nhờ đó mà Sa-môn Gautama không chết do kiệt sức. Những giúp đỡ nho nhỏ, từ thiện nho nhỏ, đôi lúc có giá trị lớn & có ý nghĩa lớn. Học theo gương hạnh của Sujata, chúng con, chúng tôi nguyện làm tất cả việc thiện bằng các điều kiện có thể, nhằm xoa dịu phần nào sự khốn khó của tha nhân trong thời buổi nhiều khó khăn này..
08/03/2022(Xem: 4231)
Qua thông tin của truyền thông đại chúng ( các đài truyền Úc và Vietface tivi) suốt 2 tuần qua tiểu bang New South Wales và Queensland, Úc Châu, đã hứng chịu những cơn mưa như trút nước chưa từng có trong nhiều thập niên qua, từ đó dẫn đến những cơn lũ lụt lớn, khiến cho hàng nghìn người phải sơ tán và nước lũ cũng cuốn trôi nhiều tài sản, gia súc, phá hủy các tuyến đường giao thông giữa 2 tiểu bang miền đông nước Úc này. Riêng tại New South Wales, có hơn 11 vùng hiện bị ngập nước là: Chipping Norton, East Hills, Georges Hall, Holsworhy, Lansvale, Milperra, Moorebank, Warwick Farm, Sandy Point, Pleasure Point, Picnic Point.Trong khi tại tiểu bang Queensland có hơn 18.000 ngôi nhà ở phía đông nam Queensland được cho là đã bị ngập lụt, và gần 60.000 ngôi nhà khác trên toàn khu vực bị mất điện. Tính cho đến giờ này chúng tôi đang viết thư ngỏ này vào 9 giờ sáng 8/3/2022, tiểu bang Queensland có 13 người chết và NSW có 4 người tử vong vì trận lụt kinh hoàng này.
19/02/2022(Xem: 2297)
Nhân Tết Nhâm Dần, với tâm niệm hộ trì Tam Bảo và mừng tuổi chư Tăng tu hành nơi xứ Phật chúng con, chúng tôi vừa thực hiện một buổi cúng dường Trai Tăng & tịnh tài đến chư Tôn đức Tăng già, các bậc xuất sỹ thường trú tại khu Thánh tích Bồ Đề Đạo Tràng, nơi đức Thế Tôn thành Đạo..
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
99,443,174