Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Nhìn xuống để thương

15/12/201607:54(Xem: 3651)
Nhìn xuống để thương
 
Photo:
 
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát 
 
 Kính thưa chư Pháp hữu & quí vị ân nhân.  

Được sự phát tâm lành của chư Phật tử chùa Nam Hòa Tokyo Japan và quí vị ân nhân cùng trong 
tâm niệm: '' Sáng cho người thêm niềm vui. Chiều giúp người bớt khổ ''hôm qua (Dec/13/2016) chúng tôi 
đã thực hiện một chuyến đi thăm trại cùi Gaya để san sẻ.. với những phần đời bất hạnh nơi này khi trời 
xứ Ấn đang mùa lạnh. Xin tường trình và chia sẻ cùng quí vị một vài hình ảnh của buổi phát quà vừa qua. 
- Buổi phát quà được thực hiện từ lòng bi mẫn của quí vị thiện tâm:
 
Ni Sư Thích nữ Thông Thắng
Chư Phật tử chùa Nam Hòa- Tokyo- Japan
Đạo hữu Thùy Dương
Đạo hữu Tịnh Châu - CA.
 
 - Xin chân thành cảm niệm Tấm Lòng của quí vị.
Nguyện xin hồi hướng phước lành này đến quí vị hảo tâm & 
thân quyến, cùng pháp giới hữu tình thảy đều được an lành, hạnh phúc.
 Nguyện đem công đức nầy
 Hồi hướng khắp tất cả
 Đệ tử & chúng sanh 
 Đều trọn thành Phật đạo
Thích Tánh Tuệ 
 
Photo:
blank
Photo:
 
Photo:
 
Photo:
 
Photo:
Photo:
 
Photo:
 
Photo:
 
Photo:
 
Photo:
 
Photo:
 
Photo:
 
Photo:
 
Photo:
 
Photo:
 
Photo:
 
Photo:
 
Photo:
 
Photo:
 
Photo:
Photo:
 
Photo:
 
Photo:
 
Photo:
 
Photo:
 
Photo:
 
Photo:
 
Photo:
 
Photo:
 
Photo:
 
Photo:
 
Photo:
Thank You!
__((()))__
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn