Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Chương Trình Đón Xuân Bính Thân Tại Chùa Giác Nhiên

09/02/201615:45(Xem: 3057)
Chương Trình Đón Xuân Bính Thân Tại Chùa Giác Nhiên
hoa_mai_2Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (1)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (2)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (3)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (4)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (77)
letterhead-chua giac nhien
THÔNG  BÁO
        Chương Trình Đón Xuân Bính Thân Tại Chùa Giác Nhiên

 

v     Ngày Hai Mươi Chín Tết ,Tháng Mười Hai Năm Ất Mùi ( Chủ Nhật, 07- 02- 2016 )

- 10 : 30 giờ trưa : Khoá Lễ Hằng Tuần Cuối Năm, Cúng Dường Phật Tổ, Chư Vị Thánh Tử Đạo, Chư vị Hương Linh

-  1 giờ chiều: Khai Mạc Hội Chợ Tết Năm Bính Thân ( Có chương trình hội chợ tết )

-  7 giờ tối: Khoá Lễ Sám Hối- Thuyết Giảng Đề Tài: Nghiệp Báo Của Mổi Chúng Sanh       

v     Ngày Mùng Một Tết, Tháng Giêng Năm Bính Thân ( Thứ Hai, 08-02 2016 )  

-  00 giờ 00 : Lễ Đón Giao Thừa – Lễ Vía Đức Phật Di Lặc – Lễ Lạy Thù Ân – Phát Lộc Đầu Năm

- Thuyết giảng Đề Tài : Ngày Đầu Xuân

-   9 giờ sáng: Quý Đồng Hương Phật Tử Về Chùa Lạy Phật Tổ- Hái Lộc Đầu Năm - Múa Lân Đón Mừng Xuân Mới.

- 11 giờ trưa: Lễ Cúng Dường Chư Phật, Chư Vị Bồ Tát, Chư Vị Tổ Sư, Chư Vị Thánh Tử Đạo, Chư Vị Hương Linh

 - Thuyết Giảng Đề Tài: Truyền Thống Văn Hoá Việt Nam

- 12 giờ trưa : Chùa Thiết Đải Bánh Tét - Bánh Chưng …

- 7 giờ Tối : Lễ Khai Kinh Cầu Nguyện Thế Giới Hòa Bình Chúng Sanh An Lạc .

- 8 giờ Tối : Thả Đèn Cầu nguyện Đầu Năm Trên Hồ Thanh Thủy                             

v     Ngày Mùng Hai Tết, Tháng Giêng Năm Bính Thân (Thứ Ba, 09- 02- 2016 )

- 6giờ sáng: Lễ Tụng Kinh Lăng Nghiêm

-11 giờ trưa : Lễ Cúng Dường Chư Phật, Chư Vị Bồ Tát, Chư Vị Tổ Sư, Chư Vị Thánh Tử Đạo, Chư Vị Hương Linh

- 7 giờ tối : Tụng Kinh Cầu An Đầu Năm

v     Ngày Mùng Ba Tết, Tháng Giêng Năm Bính Thân ( Thứ Tư, 10- 02- 2016 )

-  6 giờ sáng : lễ Tụng Kinh Lăng Nghiêm       

- 11 giờ trưa : Lễ Cúng Dường Chư Phật, Chư Vị Bồ Tát, Chư Vị Tổ Sư, Chư Vị Thánh Tử Đạo, Chư Vị Hương Linh

- 12 giờ trưa : Thọ Trai

- 7 giờ tối: Tụng Kinh Cầu An Đầu Năm (ngày 4- 5- 6 tết; 6 giờ sáng và 7giờ tối đều có tụng kinh cầu an )

v     Ngày Mùng Bảy Tết, Tháng Giêng Năm Bính Thân ( Chủ Nhật, 14- 02- 2016 )

-  6 giờ sáng : lễ Tụng Kinh Lăng Nghiêm

-  11 giờ trưa: Lễ Cúng dường Chư Phật, Lễ Giổ Đức Tăng Thống Thích Giác Nhiên, Chư Vị Hương Linh

 - 12 giờ trưa: Quý Đồng Hương Phật Tử Thọ Trai

-  3 giờ chiều : Lễ Cúng Sao Hạn. Cầu An Đầu Năm

 

  • Lưu ý : Từ Tối Mùng Một Tết Đến Tối  Mùng Sáu Tết ; Đúng Bảy Giờ Tối Tụng  Kinh Cầu An Đầu Năm . Quý Đồng Hương

Phật Tử  Về Chùa Tụng Kinh.Ngày Mùng Bảy Tháng Giêng Năm Bính Thân,  Đúng Hai  Giờ Chiều Có Lễ Dương Sao Giải Hạn . Quý Đồng Hương Phật Tử Ghi Tên Tuổi Trước Để Ban Tổ Chức Viết Sớ Cầu An.

 

                                  

                       BAN  TỔ  CHỨC TẾT BÍNH THÂN 2016 TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO


Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (1)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (2)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (3)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (4)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (5)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (6)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (7)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (8)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (9)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (10)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (11)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (12)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (13)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (14)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (15)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (16)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (17)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (18)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (19)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (20)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (21)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (22)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (23)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (24)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (25)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (26)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (27)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (28)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (29)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (30)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (31)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (32)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (33)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (34)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (35)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (36)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (37)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (38)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (39)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (40)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (41)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (42)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (43)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (44)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (45)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (46)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (47)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (48)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (49)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (50)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (51)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (52)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (53)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (54)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (55)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (56)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (57)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (58)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (59)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (60)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (61)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (62)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (63)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (64)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (65)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (66)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (67)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (68)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (69)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (70)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (71)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (72)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (73)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (74)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (75)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (76)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (77)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (78)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (79)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (80)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (81)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (82)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (83)Chua Giac Nhien don xuan Binh Than (84)

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
05/02/202008:52(Xem: 1651)
Nhị thập song đôi (2020) Canh Tý Niên Mừng Xuân, Quảng Đức ngát thiền "Tâm an" thủ bút Thầy ghi tặng Chúc nguyện nhà nhà hưởng phước thiên.
22/02/201522:10(Xem: 4407)
Hành Hương Thập Tự Xuân Ất Mùi 2015 Chùa Linh Sơn Chùa Liên Trì Chùa Từ Quang viếng thăm TV Quảng Đức hôm nay chủ nhật 22-2-2015
23/02/201816:33(Xem: 7154)
9 Chùa ở Toronto & các vùng phụ cận Đón Xuân Mậu Tuất 2018: Chùa Hương Đàm Chùa Liên Hoa Chùa Xá Lợi Chùa Hoa Nghiêm Chùa Kim Quang Chùa Viên Quang Chùa Từ Thuyền Chùa Pháp Vân Chùa Phật Quang Sơn
27/01/201419:33(Xem: 5709)
Hoa vàng, Sen nở Tịnh Độ là đây Nụ cười tươi mở Di Lặc cười hay.
18/02/201806:15(Xem: 3154)
HTB số 248: Xuân Thiền Mậu Tuất 2018, Giảng sư: HT Thích Quảng Ba HT Thích Trường Sanh TT Thích Nguyên Tạng TT Thích Phước Tấn Ni Sư Thuần Bạch Sư Cô Huyền Đạo Truyện : Hachi: A Dog's Tale (Chú Chó Hachiko) Thơ: Cáo Tật Thị Chúng, Thiền Sư Mãn Giác Thành viên thực hiện: Vân Lan, Mai Nhơn, Thiên Mãn, Phương Thảo, Tuyết Loan
05/02/201517:14(Xem: 4157)
Như thường khi, vào những dịp cuối năm với bề bộn lo toan ngày tết mới, tất cả ai ai cũng đều chăm chú vào từng tờ lịch phía dưới của ngày âm lịch mà thường khi ngươi ta ít khi chú ý đến ngoại trừ phải tính các ngày giỗ, thôi nôi hay tang chế.v…v…
27/01/201705:48(Xem: 2823)
Ăn là gì? Ăn, ai mà không biết? đầu năm hỏi một câu vớ vẩn! À há, cái chuyện tưởng như vớ vẩn thế mà có lắm chuyện để bàn. Đành rằng ai cũng biết, ăn là quá trình dung nạp thức ăn. Nhưng tìm được thức ăn để mà dung nạp, không hề đơn giản. Từ thời nguyên thủy, để có thức ăn nhiều loài đã phải sống chết giành giật. Còn thời nay, suy cho cùng, chẳng phải thức ăn là nguyên nhân của mọi nguyên nhân gây ra xung đột trên trái đất này? Đó là chuyện dưới đất, còn cõi trời có bận tâm về chuyện ăn không? Tôi nghĩ là có. Trong Kinh Duy Ma, phẩm Phật Hương Tích có chép, ngài Xá Lợi Phất, đệ tử lớn của Đức Phật, tại một Pháp hội có Phật, Bồ Tát và Chư thiên lên tới 32 ngàn vị, đã để tâm nghĩ “Giờ ăn gần đến, các Bồ Tát đây sẽ thọ thực nơi đâu?”. Như vậy để thấy rằng, ăn, không phải là chuyện vớ vẩn
08/02/201508:38(Xem: 5482)
Mỗi năm khi mùa xuân đến mọi người rộn rã đón xuân. Không khí xuân dường như phảng phất đâu đây khiến lòng mình cũng lân lân, thơ thới. Nhà nhà bận bịu lo dọn dẹp, trang hoàng. Người người xúng xính áo quần đi lễ Phật đầu năm cầu chúc nhau mọi điều như ý, vạn sự bình an suốt năm.
25/02/201920:35(Xem: 2140)
Vào sáng ngày 23 tháng 02 năm 2019, Ấn Tôn thiền đường tọa lạc tại số 4198 Gion Avenue, thành phố San Jose, tiểu bang California đã trang nghiêm tổ chức Đàn tràng Dược Sư nguyện cầu Quốc thái Dân an đầu Xuân Kỷ Hợi (2019).
03/02/202005:05(Xem: 1393)
Vào chiều ngày 01/02/2020, nhằm ngày mùng 8 tháng giêng năm Canh Tý, Ấn Tôn thiền đường tọa lạc tại số 4198 Gion Avenue, thành phố San Jose, tiểu bang California đã tổ chức Đàn tràng Dược Sư đầu xuân Canh Tý nguyện cầu Quốc thái dân an, dịch bệnh tiêu trừ. Hòa thượng Thích Trí Thành (chùa Pháp Vân, Canada) quang lâm Chứng minh và Chủ sám Đàn tràng. Tham dự buổi lễ có chư Tôn đức Tăng Ni: Hòa thượng Thích Định Quang (chùa Liễu Quán, San Jose), Thượng tọa Thích Giải Minh (chùa Nhật Quang, Sacramento), cùng quý Thầy: Thích Pháp Quang (chùa Từ Đàm, VN), Thích Pháp Trí (chùa Tiên Quang, Tracy), Thích Ngộ Thông (chùa Liễu Quán, San Jose, Thích Pháp Hạnh và Thích Quảng Ân (Ấn Tôn thiền đường), Sư cô Thích Nữ Thiện Ý (Việt Nam); cùng đông đảo Phật tử đến từ nhiều thành phố ở miền Bắc California.