Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Gia đình Phật tử truyền thống & Truyền thống GĐPT

10/06/201506:12(Xem: 11740)
Gia đình Phật tử truyền thống & Truyền thống GĐPT

 


hoasen-gdptvnGIA ĐÌNH PHẬT TỬ TRUYỀN THỐNG VÀ
TRUYỀN THỐNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

(bài 1)

 

1/ Tình hình sinh hoạt của G.Đ.P.T hiện nay: chủ trương giáo dục- đào tạo thanh thiếu niên; truyền thống giáo dục của tổ chức G.Đ.P.T.

Gia Đình Phật Tử được viết tắt là G.Đ.P.T., một tổ chức giáo dục Thanh Thiếu  đồng niên Phật giáo Việt Nam, được hình thành từ năm 1940 do bác sĩ Tâm Minh-Lê Đình Thám sáng lập, mục đích đào tạo một Phật tử chân chính đóng góp phát triển Đạo và xây dựng Đời (xã hội) trên căn bản đạo đức Phật giáo.

Sau khi thống nhất các đơn vị G.Đ.P.T của Giáo Hội Tăng già Bắc Việt, G.Đ.P.T. Trung Việt, G.Đ.P.T. thuộc Hội Phật học Nam Việt; Đến năm 1951 Đại hội thống nhất Phật Giáo ba miền được tổ chức tại chùa Từ Đàm gồm có 6 tập đoàn Tăng giàCư sĩ:

G.Đ.P.T.V.N trãi qua nhiều giai đoạn và danh xưng khác nhau để cuối cùng, năm 1951 danh xưng chính thức là G.Đ.P.T.

Năm 1964 một Đại hội Phật giáo thống nhất, gồm 11 tông phái, với danh xưng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, bấy giờ Gia Đình Phật Tử vụ trực nhiệm Viện Hóa Đạo, thuộc Tổng vụ Thanh niên, kể từ bấy giờ, điều hành sinh hoạt thống nhất 8 vùng miền :

 1. Vạn Hạnh (Bắc Trung Phần).
 2. Liễu Quán (Nam Trung Phần).
 3. Khuông Việt (Cao Nguyên Trung Phần)
 4. Khánh Hòa (Đông Nam Phần)
 5. Quảng Đức (Thủ Đô Sàigòn)
 6. Vĩnh Nghiêm (Phật tử Bắc Việt tại miền Nam).
 7. Khánh Anh (Hậu Giang Nam Phần).
 8. Huệ Quang (Tiền Giang Nam Phần).

theo đơn vị hành chánh của Giáo hội.Tinh thần “tình lam” trở thành một khối thống nhất do Ban Hướng dẫn Trung ương cấp Miền, cấp Tỉnh, cấp quận điều hành nhịp nhàng về phương diện tu học cũng như chuyên môn.

Trước năm 1975, G.Đ.P.T phát triển mạnh từ Quảng Trị vào đến Cao nguyên và Sài Gòn. Riêng Miền Tây nam bộ tầm hoạt động của các đơn vị còn thưa thớt và yếu kém. Chương trình huấn luyện được thống nhất kể từ sau ngày điều chỉnh 01/8/1967.

Các bậc học Phật pháp của mỗi đơn vị gồm:

Ngành Oanh tuổi tuổi từ 7 đến 12, qua các chương trình:- mở mắt-cánh mềm-chân cứng-tung bay.

Ngành Thiếu tuổi từ 13 đến 17, chương trình học gồm: Hướng thiện-sơ thiện-trung thiện-chánh thiện. Ngành Thanh từ 18 tuổi trở lên học các bậc: Hòa-trực.

Huynh trưởng thì  học: Kiên-Trì-Định-Lực.

Về kỷ năng, được đào tạo:

 1.  Truyền tin: (Gồm kỹ năng truyền/nhận Morse, Semaphore, và các tín hiệu khác).
 2. Mật thư.
 3. Gút.
 4. Lều trại.
 5. Phương hướng.
 6. Ước đạc.
 7. Cứu thương.
 8. Các kỹ năng mưu sinh thoát hiểm.

 Ngoài ra có những công tác từ thiện xã hội như cứu trợ, ủy lạo, vệ sinh môi trường,sinh hoạt cộng đồng. Đơn vị cũng được tập luyện văn nghệ góp vui trong những lễ lớn như Phật Đản, Vu Lan.

Đoàn thể áo lam giúp các em có tinh thần đồng đội, biết đoàn kết , lòng từ bi đối với mọi loài và đức tin Tam Bảo kiên cố. Người xuất thân từ G.Đ.P.T có một nhân cách đứng đắn và lòng trung thực; một mẫu người lý tưởng cho xã hội. G.Đ.P.T đã cung ứng cho Phật giáo nhiều tu sĩ cũng như nhân sĩ trong xã hội, là những cán bộ cần mẫn, liêm chính trong công việc của mọi ngành nghề.

Chính vì mục đích và hiệu quả đào tạo của một đoàn thể áo lam trong Phật giáo, G.Đ.P.T tồn tại và kiên định qua nhiều thời kỳ khó khăn từ thời Ngô triều đến sau 1975. Mặc dù sau 1975, G.Đ.P.T. không được chấp nhận như một đoàn thể độc lập ngoài các đoàn thể do Mặt Trần quản lý, nhưng không vì thế mà sinh hoạt của các đơn vị truyền thống bị mai một. Theo chủ trương của đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, một trong những nhiệm vụ: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy, đội quân xung kích cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, là người đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của tuổi trẻ. Thì đoàn thể G.Đ.P.T.có nhiệm vụ giáo dục Thanh thiếu niên theo nếp sống đạo đức và bảo vệ niềm tin Phật pháp, năng động từ thiện xã hội, xây dựng một xã hội lý tưởng đặt trên nền tảng Bi-Trí-Dũng của nhà Phật.

Tuy căn bản là hành thiện, nhưng là một đoàn thể độc lập với Mặt Trận tổ Quốc và Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ chí Minh, nên  G.Đ.P.T. không được chấp nhận hợp pháp. Mãi đến sau 1981, Giáo Hội Phật giáo Việt Nam hình thành, G.Đ.P.T. chỉ được xem là thành phần trong Ban Hướng Dẫn Nam Nữ Cư Sĩ. Và rồi những nhiệm kỳ sau đó của GHPGVN,trong Hiến Chương - BHDNNCS được đổi danh xưng là Ban Hướng dẫn Phật Tử, trong đó có hai phân ban: phân ban cư sĩ  Phật tử và phân ban Gia Đình Phật Tử. Từ đó, có hai đoàn thể áo lam sinh hoạt song hành, cũng từ đó, danh xưng GĐPT truyền thống và GĐPT phân ban được ám chỉ - một đoàn thể được hợp pháp và một đoàn thể không hợp pháp.Tuy hai đoàn thể của hai cơ cấu tổ chức khác nhau, nhưng chương trình đào tạo trên căn bản vẫn là một và tình lam chỉ là một, cùng một mục đích và phương hướng như nhau.

                                                  
MINH MẪN

                                   09/6/2015 mùa Phật Đản 2639


hoasen-gdptvnGIA ĐÌNH PHẬT TỬ TRUYỀN THỐNG VÀ 
TRUYỀN THỐNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
 
(bài 3)Sau 1975:  năm 1981 GHPGVN  được thành lập, Hiến chương quy định trong chương V- điều 19  phân ban GDPT(được tu chỉnh tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV Giáo hội Phật giáo Việt Nam họp tại Hà Nội ngày 22-23 tháng 11 năm 1997).

* Tại quốc nội, chính thức đoàn thể  "lam hiền" được sinh hoạt hợp pháp dưới nội quy, điều lệ riêng cho ngành chuyên môn của mình, thuộc GHPGVN. Trong khi đó, BHD GĐPTVN từ Trung Ương cho đến các Miền thuộc hệ thống sinh hoạt trước 1975 vẫn tiếp tục tồn tại một cách khó khăn.Mặc dù chủ trương giáo dục Thanh Thiếu Đồng niên theo tiêu chuẩn đạo đức của Phật giáo, nhưng trong buổi giao thời, theo chủ trương của nhà nước Việt Nam, không một tổ chức đoàn thể nào nằm ngoài Mặt Trận, ngay cả tôn giáo cũng phải là thành viên của Mặt Trận, vì thế, tổ chức GĐPT truyền thống đã khá gian nan vất vả để tồn tại. Một số nơi, các huynh trưởng bị áp lực buộc giải thể đòan sinh các đơn vị. Một vài anh chị trong Ban Hướng dẫn cũng được mời làm việc và chịu áp lực của một vài vị trụ trì có đơn vị GĐPT đang sinh hoạt.

Khi GĐPT phân ban trực thuộc Ban Hướng dẫn phật tử ( trước đó có danh xưng là Ban hướng dẫn Nam nữ cư sĩ Phật tử) được ra mắt và sinh hoạt hợp pháp, từ  đó, có hai hệ thống sinh hoạt song hành, giáo trình huấn luyện không khác nhau mấy, bởi vì, các huynh trưởng của Phân Ban cũng xuất thân từ lò rèn luyện của BHD GĐPT truyền thống trước 1975.Để dễ phân biệt hai tổ chức song hành, danh xưng "phân ban và truyền thống" từ đó phát sinh. Các đơn vị GĐPT truyền thống ở Miền Tây Nam bộ hầu hết tê liệt. Tại Gia Định và Sài Gòn còn một số trên dưới 20  đơn vị cố gắng tồn tại. Riêng các Tỉnh miền Trung và cao nguyên, các đơn vị duy trì số lượng trên dưới 100 em mỗi lần sinh hoạt, cũng có đơn vị gần 200 em.Có những đơn vị  xa xôi như miền núi và hải đảo cũng đã thể hiện kết nối tình lam mỗi mùa đại lễ. Những vùng như thế, thiếu nhân lực, nghèo kinh tế nhưng giàu tâm đạo và kiên cố đức tin.Hơn 40 năm sau 1975, nề nếp sinh hoạt và giáo trình sinh hoạt của GĐPT truyền thống vẫn không thay đổi khi mà xã hội tiếp cận mức độ văn minh kỷ thuật tiên tiến; tuổi trẻ tiếp cận và chịu ảnh hưởng phần lớn về nếp sống mới, giải trí là một trong những hấp dẫn mang tính thời đại đòi hỏi vận dụng trí óc hơn từ chương, vì thế, một số đoàn sinh lâu năm, cảm thấy tẻ nhạt, thiếu sinh khí mỗi khi sinh hoạt. BHD TW cũng đã nhận thấy điều nầy, nhưng theo Nội quy và giáo trình huấn luyện quy định: SỬA ĐỔI NỘI QUY

"Mọi sự sửa đổi Nội Quy này phải do Đại Hội Huynh Trưởng toàn quốc quyết định và được Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất phê chuẩn."

Khi mà GHPGVNTN không còn sinh hoạt hữu hiệu thì việc quyết định tổ chức Đại Hội Huynh Trưởng để sửa đổi cũng không thể thực hiện.Đây là một trăn trở cho BHD đối với sinh mạng GĐPTVN trong thời đại mới và trước những thách thức mới - trong nước. Chưa nói đến những nạn kiếp tiếp theo đối với GĐPT khi mà giáo chỉ và các văn bản từ VHĐ và VTT phủ nhận tính hợp pháp truyền thống của BHD GĐPTVN trước đây.

Trong khi đó GĐPT phân ban, họ gửi Thỉnh nguyện thư lên Đại Hội IV Giáo Hội Phật Giáo Nhà nước xin đặt sinh hoạt của GĐPTVN vào tay Giáo hội Nhà nước và xin phép tổ chức Đại Hội Huynh trưởng Toàn quốc để tu chính Nội Qui GĐPTVN.Tuy vậy, họ vẫn chưa đạt được mục tiêu thỏa mãn nhu cầu giải trí trong sinh hoạt thích hợp với xã hội thời đại cho lớp thanh thiếu niên hiện nay.

 

* Tăng đoàn GHPGVNTN ra đời sau Giáo Chỉ số 10 của VTT, mà trước đó, giáo chỉ số 09  Làm tại Tu viện Nguyên Thiều
Bình Định, 27.7 Đinh Hợi, Phật lịch 2551,
nhằm 8 tháng 9 dương lịch 2007
Đệ tứ Tăng thống GHPGVNTN
(ấn ký)
Tỳ kheo Thích Huyền Quang???

 đã báo động một vấn nạn tiềm tàng, một số đơn vị theo hệ thống GHPGVNTN cũ, Lê Công Cầu được HT T.Quảng Độ  bổ cử làm BHD khi nội bộ loại trừ và cải cách nhân sự; chư Tăng đã thành lập Ban Vận Động tham gia Tăng Đoàn,  một số gia nhập Tăng đoàn. Các tổ chức Cư sĩ Phật tử, Gia Đình Phật tử các cấp… vẫn sinh hoạt theo sự điều hành từ Trung Ương đến địa phương trực thuộc hệ thống tổ chức Tăng Đoàn.Hải ngoại, Tổng vụ Thanh niên thuộc  Tăng Đoàn chuẩn y chấp thuận QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chuẩn y thành phần Ban Chấp Hành Liên Đoàn Cựu Huynh Trưởng và Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử tại Hoa Kỳ, ra Tuyên cáo:1. Liên Đoàn CHT&ĐS- GĐPT tại Hoa Kỳ ý thức trách nhiệm trước sự tồn vong và phát triển của Tổ Quốc và Đạo Pháp. Để góp phần giải trừ Quốc nạn và Pháp nạn, Liên Đoàn CHT&ĐS-GĐPT tại Hoa Kỳ nguyện dấn thân dưới sự lãnh đạo của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hảỉ Ngoại

Trong lúc nội bộ chưa rõ ràng, thì bản

TÂM NGUYỆN

của Ban Hướng Dẫn Trung ương Gia Đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ,và Miền Khuông Việt trực thuộc Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ tự nguyện xin khâm tuân giáo chỉ và mọi quyết định của nhị vị Hòa Thượng Tăng Thống và VHĐ được văn phòng II hải ngoại phổ biến.Trong khi đó,BHD TW gửi văn thư yêu cầu BHD Miền vẫn giữ nguyên sinh hoạt thường kỳ chờ có quyết định mới.

 

  Lúc bấy giờ Gia Đình áo lam đã chia năm xẻ bảy. BHD GĐPT truyền thống tham gia bên Tăng đoàn, chưa đủ pháp lý để cải cách giáo trình, sửa đổi nội quy...chọn Già Lam Quảng hương làm tổ đình như một trú quán.

. Cũng như việc thống nhất Phật giáo trong buổi giao thời gặp nhiều khó khăn do một số cán bộ xuất thân từ tôn giáo đã chủ quan và kiêu binh,trong đó có Đổ Trung Hiếu, tư vấn cho Ban Tôn giáo một cách nóng vội, xem thường đối tượng, dùng quyền lực hơn là tình cảm để hiểu biết lẫn nhau hầu đi đến thống nhất. GĐPT cũng thế, nhiều cán bộ xuất thân từ màu áo "lam hiền", trong đó có Ba Sơn (tức Thuyên) cũng thiếu khôn ngoan khi lập công lấy điểm với công tác được giao, tạo một khoản cách quá lớn vì thiếu cảm thông nhau, tỏ ra cửa quyền hơn là dân chủ, thiếu tôn trọng nhau, dù trước đây họ là đàn anh của mình, chính vì thế mà xoay lưng lại nhau.Tình huynh đệ đoàn thể áo lam và người con Phật cũng đã có vết rạn.

Sau khi "phân ban" được hình thành, đáng ra BHD của phân ban nên thỉnh giáo đàn anh theo chiều hướng sinh hoạt mới để tình lam tuy song hành nhưng vẫn là tình lam con Phật,dẫu sao truyền thống vẫn là đàn anh.Tinh thần Bi-Trí -Dũng của GĐPT phải được thể hiện trong bất cứ tình huống nào. phải giáo dục các em biết tôn trọng anh chị áo lam cho dù không cùng hệ thống sinh hoạt. Có vài em mang tính đố kỵ giữa "truyền thống và phân ban". Trong bản điều luật Thanh thiếu của GĐPTVN: "phật tử sống hỷ xả để dũng tiến trên đường Đạo". Một vài anh chị trong BHD phân ban có mặc cảm trước uy tín của các anh chị thuộc BHD GĐPT truyền thống, từng là đàn anh đàn chị của mình, có cảm giác mình như kẻ phá rào, từ đó xa mặt cách lòng, thiếu tinh thần cảm thông hỷ xả làm sao dũng tiến trên đường Đạo? Nếu thể hiện được tinh thần khiêm cung nhún nhường, các anh chị phân  ban  vẫn tay bắt mặt mừng với truyền thống, giao lưu bình thường với tinh thần con Phật và tình lam, việc ai nấy làm thì Phật giáo sẽ là một khối duy nhất, bởi vì trong một tổ chức, một tập thể nào cũng có hai mặt phản diện.

Có một vài trường hợp tổ chức trại của phân ban, vài huynh trưởng thiếu nghiêm túc trong vấn đề rượu bia. và cần hơn nữa, ngoài chương trình sinh hoạt hàng tuần cũng như tổ chức trại huấn luyện, các anh chị huynh trưởng và BHD thuộc phân ban nên có những lớp chuyên tu để nâng cao không những nghiệp vụ chuyên môn mà còn chú trọng về nội lực cần thiết.

. Tại hải ngoại, một số huynh trưởng  đã tái lập các đơn vị sinh hoạt.Hiện nay đã có  BHD và các đơn vị sinh hoạt tại:  Đức - Pháp - Na Uy - Đan Mạch  - Hòa Lan -Phần Lan - Thụy Sỹ - Hoa Kỳ - Úc - Canada...dĩ nhiên là đoàn sinh người Việt. Cũng sau giáo chỉ số 09 và 10, GHPGVNTN bị chia rẽ trầm trọng, để duy trì truyền thống GHPGVNTN đã truyền thừa trên 2000 năm, chư Tăng thành lập Tăng đoàn GHPGVNTN do HT Thiện Hạnh làm thượng thủ thì Ban chấp hành  số cựu huynh trưởng và GĐPT Hoa Kỳ cũng tham gia vào Tăng đoàn. Hiện nay, tổ chức "Lam hiền" tại hải ngoại cũng chia năm xẻ bảy do đâu???

Sau 1975, các đơn vị GĐPT thuộc  truyền thống trong nước, tuy có khó khăn, nhưng vẫn còn sinnh hoạt trong tinh thần đoàn kết, mãi đến năm 2007 về sau, khi giáo chỉ số 09 và số 10 ra đời, cuộc khủng hoảng nội tình từ  các chức sắc giáo hội đến cư sĩ phật tử như bị cuốn trôi bởi cơn sóng mang tính chính trị. Sau khi tổ chức GHPGVNTN bị vô hiệu hóa, Tăng đoàn GHPGVNTN ra đời, tiếp nối sinh hoạt truyề thống Tăng già và điều hành  các Tổng vụ, trong đó hệ thống GĐPTVN tiếp tục sinh hoạt, mặc dù hiện nay vẫn còn nhiều nhánh đơn vị chưa thống nhất trong tổ chức.

Cho dù bị tác động từ đâu, GĐPTVN trong và ngoài nước, truyền thống hay phân ban, vẫn là con Phật chung màu lam hiền hướng đến giáo dục Thanh thiếu đồng niên theo tinh thần nhà phật để phục vụ Phật giáo và dân tộc.

                                                              

MINH MẪN

08/7/2015

 


hoasen-gdptvn


* GIA ĐÌNH PHẬT TỬ TRUYỀN THỐNG VÀ
   TRUYỀN THỐNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
Bài 5

 

* MÀU SẮC THUẦN NHẤT CỦA TỔ CHỨC GĐPTVN:

Cho dù thuộc Phân Ban, thuộc Giáo chỉ hay thuộc Tăng đoàn, trên cơ bản, GĐPTVN trong và ngoài nước đều giống nhau về hình thức cũng như nội dung và chủ hướng; đều cùng tôn thờ một đức Phật, tin và sống đúng theo tiêu chí của một đoàn sinh.

I. TRANG PHỤC (theo phân ban)

Từ khi chánh thức với danh xưng GĐPTVN, trang phục của đoàn sinh như sau: SẮC PHỤC

Sắc phục Gia đình Phật tử có ba màu: màu lam, xanh dương đậm và màu trắng

1. Đoàn phục:

 1. A.   Huynh trưởng  Nam và Thanh Thiếu Nam:

 

-  Áo sơ mi lam tay cụt, cổ (bâu) lật, hai túi có nắp và sống túi, có cầu vai, sống lưng.
-  Quần sọt (Short) màu xanh dương đậm hai túi sau có sống túi và có nắp. 
-  Mũ (tứ ân).
-  Vớ (tất) dài màu lam, dưới đầu gối cho Huynh trưởng. Vớ ngắn màu lam cho Đoàn sinh.

     B. Huynh trưởng Nữ và Thanh Thiếu Nữ:

-  Áo sơ mi lam tay dài, cổ lật, hai túi có nắp và sống túi, có cầu vai, sống lưng.
-  Quần tây dài màu xanh dương đậm (không mặc quần Jean), nón Tứ ân.

 

a/ Nam Oanh Vũ:

-  Áo sơ mi lam tay cụt, cổ lật, có cầu vai, sống lưng, quần sọt màu xanh dương đậm, hai túi sau, có dây đeo phía sau lưng hình chữ X, nón Tứ ân.

b/ Nữ Oanh vũ:

-  Áo sơ mi lam cổ lá sen, tay phồng cụt, váy màu xanh dương đậm, có dây đeo phía sau lưng hình chữ H, nón tai bèo màu lam.

 2. Lễ phục:

a/ Huynh trưởng  Nam và Thanh Thiếu Nam:

-  Áo sơ mi lam tay dài, cổ (bâu) cồn, hai túi có nắp và sống túi, có cầu vai, sống lưng.
-  Quần tây dài màu xanh dương đậm , hai túi sau có nắp. Mũ (nón) Tứ ân. Riêng Huynh trưởng có cà vạt xanh theo màu quần.

      b/ Huynh trưởng Nữ và Thanh Thiếu Nữ:
-  Áo dài lam quần trắng, nón lá.

 

 ĐỒNG PHỤC (theo GĐPT truyền thống)

A. Nam Phật Tử và Thiếu Nam : Sơ-mi lam tay cụt, hai túi và cầu vai. Quần sọt xanh nước biển, hai túi sau. Nón lá hay mũ Phật tử (tuỳ theo địa phương nhưng cốt đồng nhất cho mỗi Đoàn).

B. Nữ Phật Tử và Thiếu Nữ : Áo dài lam, quần trắng (khi đi trại nên có Trại phục)

C. Nam Oanh Vũ : Sơ-mi lam tay cụt, có cầu vai. Quần sọt màu xanh nước biển, hai túi sau, có dây treo. Mũ bê rê hay mũ rộng vành màu xanh nước biển chóp tròn ( tùy theo địa phương nhưng cốt đồng nhất cho mỗi Đoàn ).

D. Nữ Oanh Vũ : Sơ-mi lam tay cụt phồng. Váy màu xanh nước biển. Mũ hay nón ( tùy theo địa phương, nhưng cốt cho đồng nhất trong một Đoàn ).

Đồng phục và Huy hiệu trên chỉ được dùng trong những ngày lễ của Hội của Gia Đình, trong những buổi cắm trại và buổi họp.

 

II. XƯNG HÔ

Chỉ có hai từ duy nhất là Anh (chị) và em. Cho dù  là bác gia trưởng, anh huynh trưởng ở BHD trung ương lão thành - một đoàn sinh, nhỏ gọi người lớn là Anh (chị) và xưng là em; Trong gia quyến thế tục tôn xưng là ông, bà... nhưng vào đoàn thể áo lam chỉ gọi bằng anh để chứng tỏ tính bình đẳng và sự thân thiện.

c/ Tin phật

Từ các anh chị trong BHD đến Oanh vũ đều một lòng tin và hướng về Phật

d/ Chương trình học tập và huấn luyện cả ba miền trong mỗi đơn vị, đều thống nhất, gồm ba bậc :

 - Ngành Đồng
- Ngành Thiếu
- Ngành Thanh

Nội dung huấn luyện gồm:

- Phật Pháp
- Hoạt Động Thanh Niên.
- Hoạt Động Xã Hội.
- Văn Nghệ.

e/ Biểu tượng:

 Huy hiệu của GIA ĐÌNH PHẬT TỬ là Hoa Sen Trắng tám cánh (năm cánh trên và ba cánh dưới) trên nền tròn màu xanh lá mạ.

f/ Đặc tính chung

Trong nội quy của GĐPTVN ghi rõ:

    ĐIỀU LUẬT
A. Điều luật của Huynh trưởng và Đoàn sinh Ngành Thanh, Thiếu niên:

 1. Phật tử quy y Phật Pháp Tăng và giữ giới đã phát nguyện.
 2. Phật tử mở rộng lòng thương, tôn trọng sự sống.
 3. Phật tử trau dồi trí tuệ, tôn trọng sự thật.
 4. Phật tử trong sạch từ thể chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm.
 5. Phật tử sống hỷ xả để dũng tiến trên đường đạo.

 

 B. Điều luật của Đoàn sinh ngành Đồng:
   1. Em tưởng nhớ Phật.
   2. Em kính mến cha mẹ và thuận thảo với anh chị em.
   3. Em thương người và vật.

 

Với điều luật rõ ràng như thế, nói lên tôn chỉ huấn luyện đoàn sinh thành một Phật tử chân chánh, không mang màu sắc chính trị, không hạn chế tuổi tác, nghề nghiệp, địa vị trong xã hội, ngược lại với tác phong của một người được huấn luyện đào tạo trong sáng, có tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng phục vụ xã hội trong những ngành nghề mà một đoàn sinh có thể, theo khả năng chuyên môn của mình. Sở trường nghiệp vụ trong xã hội hỗ trợ thêm nhân cách đạo đức ắt hẳn sẽ là một công dân tốt cho xã hội. Phải chăng, đó là tầm quan trọng của GDPT và thế hệ trẻ trong một xã hội sa đọa đạo đức hiện nay? Về tình cảm, đối với quyến thuộc biết tôn kính yêu thương, đối với mọi loài biết tôn trọng sự sống, biết tôn trọng sự chân thật, hỷ xã và trong sáng.

Như ta đã biết, GĐPTVN khai mào vào năm 1930, thì trước đó 10 năm, tại Bỉ, Kyto giáo, một tôn giáo bạn cũng đã khai sinh một đoàn thể trẻ với tên gọi Thanh Sinh Công, đến Việt Nam năm 1937 mà tiền thân gọi là Việt Sinh Công. Ngày 20-4-1964, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã nhóm họp tại Đà Lạt và quỵết định chấp nhận TSC là phong trào hoạt động tông đồ có tính cách toàn quốc cho giới sinh viên, học sinh. Cũng từ ngày này, phong trào TSC được công nhận là một phong trào Công Giáo Tiến Hành chuyên biệt của Giáo Hội Việt Nam. Sự kết hợp giữa Thanh Sinh Công và Việt Sinh Công.Tại Đại Hội toàn quốc năm 1963 được tổ chức tại Đồi Lasan Mossard, Thủ Đức, hai tổ chức Thanh Sinh Công và Việt Sinh Công kết hợp lại với nhau và lấy một tên chung là Phong Trào Thanh Sinh Công Việt Nam với một ban cố vấn gồm Linh Mục Phêrô Đỗ Long Bộ làm Tổng Tuyên Úy và Sư Huynh Gagelin Mai Tâm làm Tổng Cố Vấn.

TÔN CHỈ
Tôn chỉ của phong trào TSC là Kitô-hoá môi trường học đường, đem tinh thần phúc âm vào đời sống SVHS, tức là xây dựng một thế hệ trẻ biết yêu Chân-Thiện-Mỹ vì Thiên Chúa.

ĐƯỜNG LỐI HOẠT ĐỘNG
TSC theo phương pháp “xem-xét-làm”, suy gẫm phúc âm và kiểm điểm đời sống theo đường lối sau:
- Phục tùng và cộng tác với hàng giáo phẩm,
- Luôn luôn liên kết với Chúa Kitô,
- Hoạt động nhằm vào tầng lớp SVHS, với quyết tâm làm cho tầng lớp này chuyển mình theo chiều hướng Phúc Âm,
- Mọi hoạt động TSC đều phải tổ chức trên bình diện môi trường,
- Phải luôn luôn có mặt trong mọi cơ cấu, mọi hình thức sinh hoạt có liên quan tới giới SVHS hầu có thể đóng vai trò “men trong bột” của mình,
- Hoạt động với và cho giới học sinh, sinh viên theo phương pháp của phong trào.

10 ĐIỀU TÂM NIỆM :

1. Thanh Sinh Công không thuộc về mình
2. Thanh Sinh Công thuộc về Chúa Ki-tô.
3. Thanh Sinh Công sống trong ơn nghĩa Chúa.
4. Thanh Sinh Công tin ở tình bạn chân thật.
5. Thanh Sinh Công chiến đấu để gìn giữ tâm hồn trong sạch.
6. Thanh Sinh Công có tinh thần trinh phục.
7. Thanh Sinh Công ý thức trách nhiệm của mình
8. Thanh Sinh Công biết vui vẻ làm việc.
9. Thanh Sinh Công có tinh thần nghèo khó.
10. Thanh Sinh Công biết lo cho Giáo Hội

 

Như vậy, tôn giáo lớn như Phật giáo VN và Kyto giáo đã quan tâm đến thế hệ sinh viên học sinh, điều hướng tuổi trẻ đến chân thiện mỹ,cái giống nhau là đào tạo đoàn sinh hướng đến tổ chức tôn giáo và sống đúng lý tưởng tôn giáo của mình và có trách nhiệm với giáo hội; tuy nhiên cơ cấu tổ chức của TSC chặt chẽ hơn, đoàn sinh luôn phải là "men trong bột" trong mọi tầng lớp sinh viên học sinh.Phong trào TSC trước 1975 có 4.500 đoàn sinh, sau 1975 hiện có 6 đoàn với 200 đoàn viên. TSC là một trong 16 đoàn của Kyto VN được phép sinh hoạt hợp pháp.

Ngoài hai đoàn thể trẻ của Phật giáo và Kyto giáo, còn có một tổ chức quốc tế, đó là Hướng Đạo, trước 1975, Hướng Đạo thâm nhập vào cả giới tu sĩ trẻ với danh xưng Tráng đoàn Asoka, nhưng sinh hoạt không hữu hiệu, chẳng bao lâu tan rã.và song song đó, hiện nay, đội thiếu niên Tiền phong và đoàn Thanh niên Cọng sản HCM cũng sinh hoạt hướng đến xã hội, đào tạo cán bộ đảng viên trong tương lai. Với mục đích và tinh thần truyền thống của GĐPT VN trong quá khứ cũng như hiện tại, đều thống nhất chương trình huấn luyện và xây dựng con người. Tuy do biến động tâm lý chính trị, gia đình áo lam có mọc nhánh, nhưng vẫn không biến tướng và hoại thể. Danh xưng GĐPT truyền thống trước đây, gây ngộ nhận không ít, cứ ngỡ đó là đoàn thể áo lam thuộc GHPGVNTN nằm trong Tổng vụ Thanh niên, vì GHPGVNTN tự nhận là GH truyền thừa trên 2000 năm, thực chất, GĐPTVN ra đời trước khi ra đời GHPGVNTN khá lâu; năm 1930 và 1964, cách nhau 34 năm, vì là tổ chức của Phật giáo lúc bấy giờ, GĐPTVN buộc phải nằm trong hệ thống tổ chức hành chánh của Phật giáo đương thời.GĐPT truyền thống có nghĩa mang tính chất truyền thống xuyên suốt, nhất quán từ ngày có mặt đến ngày nay, cho dù đó là Phân ban, Giáo chỉ hay Tăng đoàn cũng đều mang tính Truyền thống của đoàn thể áo lam với niềm tin Phật pháp kiên cố và trang bị tinh thần Bi-Trí-Dung tuyệt vời. Vì thế, không lẽ gì bị màu sắc chính trị có thể chia rẽ lương tâm của người con Phật -

       Phật tử mở rộng lòng thương, tôn trọng sự sống.

 

Phật tử trau dồi trí tuệ, tôn trọng sự thật.

Phật tử sống hỷ xả để dũng tiến trên đường đạo.

 

Để thực hiện đúng điều luật đã học, đoàn sinh Tình Lam phải có trí tuệ, buông xả mọi biên kiến để trong sạch từ lời nói đến việc làm mới mong đoàn thể áo lam được tồn tại như sự tồn tại vững chắc trên 60 năm qua. Một cội cổ thụ lâu năm, buộc vỏ thân cây phải rạn nứt, một tổ chức mọc nhánh đa dạng nhưng nhựa sống vẫn là một tính chất thuần túy thì không thể gọi là suy hoại; như vậy GĐPT truyền thống cũng là truyền thống của mọi tổ chức GĐPT hiện nay. GĐPT Phân Ban-GDPT giáo chỉ- GĐPT Tăng đoàn đều là GĐPT truyền thống vì trong người đã mang tố chất truyền thống từ đức tin đến tổ chức và tôn chỉ như nhau.

GĐPT TT và TT GĐPT đều là một, danh xưng không thể làm biến thái sắc màu tình Lam con Phật.

 

MINH MẪN

30/7/2015

(kết thúc)

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/11/2022(Xem: 11395)
Tán thán công đức quý Phật tử gần xa đã cúng dường hộ trì Tam Bảo Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu 🙏🙏🙏🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌸🏵️ HL Cụ bà Thiện Chánh (SA): $200 Nguyên Quảng Lương Ngọc Thủy: $300 Mai Thị Cao Trâm, Olivia: $200 ( Hồi hướng cho HL Stewart. J. Hibbert) Nguyên Như, Nguyên Quảng Bình: $500 ( Hồi hướng cho Mẹ Bạch Vân Phạm Thị Doan) Hoàng Lộc, Ái Định (hồi hướng cho cụ bà Diệp Tú Liên): $400 Tâm Thư (Sydney): $200 Nguyên Quảng Hương: $200 Thiện An, Thiện Lạc (Tiệm vàng Kim Châu, SA): $500 Lâm Tuyết Mai (Nguyên Quảng Anh): $1000 Diệu Tuyết Lệ Trinh (hồi hướng cho HL Phụ Thân Trần Tiêu): $500 Bé Mattis Hugh Le-Tang (Phước Lành): $100 Steve Nguyên Thiện Bảo, Tuyết Nguyên Thiện Hạnh: $500 Khánh Vân, Khánh Linh: $100 Cụ Bà Viên Huệ (Darwin): $200 Mỹ Lệ, Hoàng Em, Thanh Phong, Thanh Vũ (Hồi hướng cho Mẹ): $5000 Quảng Trí Chánh, Quảng Tuệ Dung (Cali, USA): $200 Bảo Diệu Hạnh (hồi hướng cho em trai Dương Hồng Anh): $500 Phi Thị Lan, Trần Văn Dũng (h
20/06/2022(Xem: 765)
Nghi: Dáng, vẻ; Thức: Khuôn phép; Lễ: Ước lệ, quy củ, mẫu mực, phép tắc trong quan hệ xã hội, như cách nói năng, đi đứng, giao thiệp, ma chay, cưới hỏi, cúng tế…
01/02/2022(Xem: 10221)
Hình ảnh Lễ Khai Mạc Trại Như Dũng 5 của GĐPT Quảng Đức tại Ballarat, Victoria, Thứ Sáu 30-3-2018 Địa điểm: Pax Hill Activities Centre, 450 Spencer St, Ballarat, Vic 3350 Thời gian: Thứ sáu, 30-3-2018 đến Chủ nhật 1-4-2018
09/01/2021(Xem: 8964)
Quảng Đức, hương thơm khấn nguyện cầu Mong cho nhân loại bớt khổ đau Nguyên niên Tân Sửu nhiều an lạc Thành tựu muôn phần ta chúc nhau. Lại một lần nữa mùa Xuân dân tộc lại trở về với tất cả niềm hoan hỷ trong nụ cười của Đức Phật Di Lặc, một Bậc Giác Ngộ giáng sinh trong ngày đầu năm mới, mang ý nghĩa quan trọng rằng: Mùa Xuân Di Lặc sẽ đem đến cho mọi người, mọi nhà cùng muôn loài những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Nhân dịp đầu năm mới, xin thành tâm kính chúc Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, quý vị lãnh đạo các Tôn giáo, các cấp Chính quyền Úc-Việt, các Hội đoàn, Đoàn thể, quý vị đại diện các cơ quan Truyền thông, Báo chí, quý vị thân hào nhân sĩ, quý ân nhân, thân hữu, quý đồng hương Phật tử xa gần một năm mới Tân Sửu 2021: Đạo tâm kiên cố, Đạo niệm tinh chuyên, Đạo quả viên thành, sở nguyện tùy tâm, cát tường như ý. Thay mặt Ban Trị Sự Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức TT. Thí
01/09/2020(Xem: 14089)
Kỷ Yếu 31 năm (1990-2021) Chu Niên Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Australia Huế không chỉ nổi tiếng với những danh lam thắng cảnh lung linh huyền ảo. Đây còn là cái nôi của những ngôi chùa cổ kính, mỗi ngôi chùa lại chứa đựng một câu chuyện đầy tính văn hóa – lịch sử. Hãy cùng điểm danh 12 ngôi chùa đẹp ở Huế mà bạn nhất định phải ghé khi đến Huế nhé!
01/01/2020(Xem: 6723)
9.00: Phật tử vân tập, thanh tịnh thân tâm, 9.30: Tụng kinh cầu nguyện, đọc danh sách Kỳ An – Kỳ Siêu 10.30: Cung thỉnh Hòa Thượng Thích Minh Hiếu thuyết pháp, Tổng Vụ Trưởng TV Hoằng Pháp & Viện chủ TV Minh Quang tại NSW, SA, WA. 11.15: Cử hành Đại Lễ Phật Đản &Tắm Phật (có chương trình riêng) 12.30: Siêu tiến chư Hương linh ký tự 12.45: Khoản đãi thanh trai Quan khách – Phật tử dự Lễ 14.30: Thí thực – Hoàn mãn.
19/04/2019(Xem: 5315)
Lễ Khai Mạc Trại Như Dũng kỳ 6 của Gia Đình Phật Tử Quảng Đức tại Clifford Park, Wonga, Victoria, Úc Châu, trưa thứ sáu 19-4-2019
21/10/2018(Xem: 4748)
Hình ảnh Trại Họp Bạn Miền Tâm Minh 2018 cũng là Trại Huấn Luyện Anôma, Ni Liên và Tuyết Sơn của 4 Gia Đình Phật tử Đại Bi Quan Âm, Chánh Đạo, Đại Hoan Hỷ và Quảng Đức, tổ chức vào cuối tuần 6-7 tháng 10 năm 2018, với sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Minh Tâm (Viện Chủ Chùa Phật Ân, Long Thành); Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng (Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức) và Thượng Tọa Thích Phước Tấn (Trụ Trì Chùa Quang Minh). Trại tổ chức tại vùng Angealsea, Great Ocean Road, cách Tu Viện Quảng Đức hơn 2 tiếng lái xe.
01/01/2017(Xem: 6772)
Lịch Sinh Hoạt Năm Đinh Dậu 2017 tại Tu Viện Quảng Đức Úc Châu
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,269,603